Parenteel van Aert van Swol

Parenteel Aert van Swol


Parenteel voor het laatst bijgewerkt op 18-02-2015

Mocht u gebruik kunnen maken van mijn gegevens, dan wordt een bronvermelding zeer op prijs gesteld.

De families van Zwol en Fokker zijn niet alleen met elkaar verbonden via mijn opa Jan van Zwol en oma Marretje Fokker, maar zij stammen zelfs beide af van dezelfde voorouder: Aert van Swol. Zijn zoon Jan Aerden van Swol had drie kinderen: Aert, Geertje en Willem. Aert Jansz van Swol is de directe stamouder in rechte lijn van onze familie Van Zwol. Willem Jansz van Swol is via drie (!) van zijn dochters, Lysbeth (Elisabeth) (Fokkerfamilie), Maria (Fokkerfamilie) en Stijntje (van Bemmelfamilie), stamouder van zowel onze lijn van de familie van Bemmel én van onze lijn van de familie Fokker (2x). De lijn van Van Bemmel komt verderop weer samen met de lijn Fokker. In deze parenteel zijn de 4 familielijnen verweven met elkaar.
Op internet kan ik helaas geen gegevens vinden over Aert van Swol (Sr, geboren tussen ca. 1600 en 1620). In de archieven ben ik ook nog niets tegen gekomen, dus hier stopt (voor nu) de lijn naar het verleden. Er is wel veel te vinden over zijn zoon Jan Aerden van Swol.
Parenteel van Aert van Swol

1 Aert van Swol.
Kind van Aert uit onbekende relatie:
1 Jan Aerden (Aertsz) van Swol, geboren in 1641 in Portengen. Volgt 1.1.
ondertekening_testament_jan_aerden_van_swol_en_hendrikje_willems_bosch.png ondertekening_jan_aerden_van_swol__hendrikje_willems_bosch_en_hun_zoon_willem_jansz_van_swol.png
1 Ondertekening testament Jan Aerden van Swol en Hendrikje Willems Bosch
2 Ondertekening Jan Aerden van Swol, Hendrikje Willems Bosch en hun zoon Willem Jansz van Swol
1.1 Jan Aerden (Aertsz) van Swol (afb. 1 en 2) is geboren in 1641 in Portengen [bron: Het Utrechts Archief Akte U97a6 van 10 september 1691], zoon van Aert van Swol (zie 1).
Notitie bij de geboorte van Jan: In akte U97a6 van 10 september 1691 wordt de geboorteplaats aangegeven van Jan en Hendrikje: "beijde van de buerte van Portengen sijn geboortich aldaar lange jaren hebben gewoont". Ze zijn later naar Gerverscop verhuisd.
Ook wordt hun leeftijd vermeld: Hendrikje is dan 51 jaar (1640) en Jan Aerden is 50 jaar (1641).
Jan is overleden na 02-1718, minstens 77 jaar oud.
Notitie bij Jan: 1. Op 10 september 1691 een attestatie opgemaakt (Notariële akte U97a6-39:Attestatie). In deze akte staat de leeftijd van Jan (50 jaar) en Hendrickje (51 jaar).
2. Op 20 januari 1711 een testament opgemaakt (Notariële akte U142a2-3:Testament) Zie afbeelding, beiden kunnen niet schrijven: zij tekenen met hun eigen merk.
3. Op 21 februari 1718 een akte waarin wordt bepaald wat voor vergoeding zoon Willem en zijn vrouw Niesje krijgen voor hun werk als "knegt en meijd" bij Jan Aerden en Hendrickje, aangezien zij al 10 jaren bij de ouders van Willem werkten, maar nog steeds daar niets voor hadden gehad. Terwijl zoon Aert en dochter Geertje ieder 500 gulden bij hun huwelijk hadden gekregen... Voortaan krijgen Willem en Niesje 40 guldens, kost en klederen voor hen en hun kinderen (ondertekening van dit document: zie afb. 2)

Boedelbeschrijving - van goederen en vee, die in bruikleen zyn gegeven door Martinus van Voorst
Aktenummer:112 Datum:13-05-1688 Soort akte:Boedelbeschrijving
Samenvatting:van goederen en vee, die in bruikleen zyn gegeven door Martinus van Voorst
Notaris:W. PRONCKERT
Personen:
Belanghebbende: Jan Aertsz van Swol Rol in akte: Belanghebbende Woonplaats: Gerwerskop
Verwijzingen:huur en verhuur d.d. 21-4-1688 voor notaris W. Pronckert Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer:U117a001

Attestatie - op, door requirant gekocht, land in Portengen van der Muelensgerecht heeft nooit een huis gestaan, op aangrenzend perceel wel
Aktenummer:39 Datum:10-09-1691 Soort akte:Attestatie Notaris:P. LEECHBURCH
Personen:
Attestant: Jan Aarden van Zwol, 50 jaar Rol in akte: Attestant Echtgenoot: x Hendrickje Willems Bosch, 51 jaar
Woonplaats: Gerwerscop van der Muelens -eertyts Gerwerscop Wytenhamsgerecht
Requirant: Willem van den Broeck Rol in akte: Requirant Beroep: raadsheer hogen rade van Holland
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer:U097a006

Akte Inventarisnummer U144a1, aktenummer 254
Aktedatum 17-12-1710 Aktesoort Huur en verhuur Notaris J. WOERTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Cornelia Sara van Voorst
Naam tweede partij: Jan Artsen van Swoll
Naam echtgenote tweede partij: x Henrickje Willemsz Bosch
Woonplaats tweede partij: Gerverscoop
Soort onroerend goed: negen mergen
Gerecht onroerend goed: Breudyck

Akte Inventarisnummer U144a1, aktenummer 254
Aktedatum 17-12-1710 Aktesoort Huur en verhuur Notaris J. WOERTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Lucas van Voorst
Beroep eerste partij: raed in de vroetschap en schepen van Utrecht
Naam tweede partij: Jan Artsen van Swoll
Naam echtgenote tweede partij: x Henrickje Willemsz Bosch
Woonplaats tweede partij: Gerverscoop
Soort onroerend goed: hoffstede met huys c.a. en 23 mergen wey-, hoy en hennipland
Gerecht onroerend goed: Gerverscoop

Akte Inventarisnummer U142a2, aktenummer 3
Datering:20-01-1711 Aktenummer:3 Soort akte:Testament Notaris:J. BOTH
Personen:Testateur: Jan Aartsz van Swol Rol in akte:Testateur Echtgenoot:x Hedrikie Willems Bosch Woonplaats:Gerverscop
Erfgenaam:Willem Jans van Swol, zoon Rol in akte:Erfgenaam Woonplaats:Gerverscop
Bijzonderheden:op de last van de lyftocht ten beh. van de langstlevende institutie in hun legitieme portie voor:
Aart Jansz van Swol, zoon en Geertje Jans van Swol dochter, gehuwd met Cornelis Bogaart
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer:U142a002
Zoon Willem wordt aangewezen als enige erfgenaam, nadat zoon Aart en dochter Geertje al een geldbedrag van resp. 450 en 500 gulden hebben gekregen (Geertje krijgt dat bedrag bovenop haar uitzet).Willem moet wel na de dood van zijn ouders het linnen verdelen met zijn broer en zus. Waarschijnlijk erft Willem dus de boerderij (hij woont met zijn gezin bij zijn ouders in) en zijn de geldbedragen die zijn broer en zus hebben gekregen ieder een derde deel van de waarde van de boerderij. In dit geval geldt de waarde dus alleen voor eventueel vee, enz., want in de akte van 17 december 1710 huren/pachten zij een hofstede met huis en in totaal 32 mergen land van het echtpaar Van Voorst.
Jan trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vóór 1676 in Harmelen met Hendrickje Willems Bosch, ten hoogste 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrickje: Huwelijksdatum is aangenomen.
Hendrickje is geboren in 1640 in Portengen [bron: Het Utrechts Archief Akte U97a6 van 10 september 1691], dochter van Willem Bosch. Hendrickje is overleden na 02-1718, minstens 78 jaar oud.
Notitie bij Hendrickje: Naamvariatie achternaam: van der Bosch
Kinderen van Jan en Hendrickje:
1 Aerdt Jansz van Swol, geboren vóór 1676 in Gerverskop. Volgt 1.1.1.
doopinschrijving_geertje_jans_van_swol_2_12_1677.png
3 Doopinschrijving Geertje Jans van Swol 2-12-1677
2 Geertje Jans van Swol [1.1.2] (afb. 3). Zij is gedoopt op donderdag 02-12-1677 in Harmelen/Gerverscop [bron: NH doopboek van Harmelen 1676-1705].
Notitie bij de geboorte van Geertje: Den tweeden December 1677 een kindt sijnde een dochter genaemt Geertje, de vader Jan Aerds van Swol de moeder Henderickje Willems Bosch
Geertje is overleden vóór 1681, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Willem Jansz van Swol, gedoopt op donderdag 19-10-1679 in Harmelen/Gerverscop. Volgt 1.1.3.
4 Geertie Jans van Swol, gedoopt op woensdag 25-06-1681 in Kockengen. Volgt 1.1.4.
ondertrouw_en_trouw_aert_jansz_van_swol_20_5_1694_en_3_6_1694.png overlijden_aart_jansz_van_swol.jpg begraven_joosje_gerrits_zael_6_1_1734.png
4 Ondertrouw en Trouw Aert Jansz van Swol 20-5-1694 en 3-6-1694
5 Overlijden Aart Jansz van Swol
6 Begraven Joosje Gerrits Zael 6-1-1734
1.1.1 Aerdt Jansz van Swol (afb. 4 en 5) is geboren vóór 1676 in Gerverskop, zoon van Jan Aerden (Aertsz) van Swol (zie 1.1) en Hendrickje Willems Bosch.
Notitie bij de geboorte van Aerdt: Het geboortejaar is aangenomen.
Aerdt is overleden op maandag 29-05-1741 in Kockengen, minstens 65 jaar oud. Aerdt trouwde, minstens 18 jaar oud, op donderdag 03-06-1694 in Harmelen [bron: Streekarchief Rijnstreek DTB 43 A Harmelen Foto: Harmelen Trouwen 1675-1705] met Joosje Gerrits Zael (afb. 6), ongeveer 19 jaar oud, nadat zij op donderdag 20-05-1694 in Harmelen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Harmelen ondertrouw; NH trouwboek van Harmelen].
Notitie bij het huwelijk van Aerdt en Joosje: SWOLL Aerdt Jansz van, j.m. won. Gerverscop, en Joosje Gerrits Zaal, j.d. van Kamerik, tr. 3-6-1694.(Bron: Trouwboek Harmelen 1671-1811)
Joosje is geboren omstreeks 1675 in Kamerik, dochter van Gerrit Jansz Zael en Mirritje Ockhuijzen. Joosje is overleden, ongeveer 59 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 06-01-1734 in Kockengen [bron: Begraven 1730-1786 Kosten Kockengen Graf No. 60 0f 63 (niet goed leesbaar) Fol: 62; via Genver: Nederlands Hervormd Kockengen Begraven 1730-1786 Kosten, Begraven 1763-1811 image 68].
Notitie bij Joosje: Naamvariatie achternaam: Zaal
Kinderen van Aerdt en Joosje:
1 Gerrit Aartsz van Swol, geboren in Kockengen. Volgt 1.1.1.1.
2 Jan Aartse van Swol [1.1.1.2]. Hij is gedoopt op donderdag 29-03-1696 in Kockengen [bron: Kockengen dopen 1673-1812].
Notitie bij de geboorte van Jan: Maart 1696 dito als boven een kint gedoopt van Aert van Swol & joosje Gerritse genaamt Jan
3 Willem Aartse van Swol [1.1.1.3]. Hij is gedoopt op donderdag 29-05-1698 in Kockengen/Spengen.
Notitie bij Willem: Huur en verhuur
Datering:
08-03-1743
Aktenummer: 26
Datum: 08-03-1743
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: C. F. PRONCKERT
Personen:
Verhuurder: Martinus van Voorst
Rol in akte: Verhuurder
Voornaam: Martinus
Achternaam: van Voorst
Beroep: raad in de vroedschap en scheepen van Utregt

Huurder: Willem Aarse van Zwoll
Rol in akte: Huurder
Voornaam: Willem Aarse
Achternaam: van Zwoll
Woonplaats: Gerverscop
onroerend goed:
11 mergen lands;
Soort object: 11 mergen lands
Gerecht: Gerverskop

3 mergen lands;
Soort object: 3 mergen lands
Belendingen: voor: de voorschreven 11 mergen
Gerecht: Tekkop

3 mergen lands;
Soort object: 3 mergen lands
Gerecht: Gerverskop Statengeregt
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U162a024
4 Aaltje van Swol [1.1.1.4]. Zij is gedoopt op zondag 13-11-1701 in Kockengen/Spengen [bron: Dopen Kockengen 1673-1812].
5 Mees Aartse van Swol [1.1.1.5]. Hij is gedoopt op vrijdag 06-04-1703 in Kockengen/Spengen [bron: Dopen Kockengen 1673-1812].
doopinschrijving_gerrit_aartse_van_swol_3_4_1711.png begraven_gerrit_aartse_van_swol_9_8_1781.png
7 Doopinschrijving Gerrit Aartse van Swol 3-4-1711
8 Begraven Gerrit Aartse van Swol 9-8-1781
6 Gerrit Aartse van Swol [1.1.1.6] (afb. 7 en 8). Hij is gedoopt op vrijdag 03-04-1711 in Kockengen/Portengen-Zuideinde [bron: Dopen Kockengen 1673-1812]. Gerrit is overleden, 70 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 09-08-1781 in Kockengen [bron: Kockengen NH Begraven 1730-1786 Kosten, Begraven 1763-1811 IMAGE 193].
Notitie bij overlijden van Gerrit: 1781 Augustus den 9 dito Gerrit van Swol met de Huur van ’t Grav f13
Notitie bij Gerrit: Gerrit van Zwol (29 jr); Spengen en Kockengen 9-5-1741.(Uit akten van indemniteit Zegveld 1703-1811)

RHC Rijnstreek Beheersnummer:W054 Archief:Notarieel archief Woerden Type index:Notariële akten Woerden, 1740 Inventarisnummer:8634 Aktenummer:1
Naam:Swol, Gerrit Aartsz van Datum:08-01-1740 Hoedanigheid:erfgenaam, bloedverwant, machtiger
7 Jacob Aartse van Swol, gedoopt op zondag 29-04-1714 in Kockengen. Volgt 1.1.1.7.
handtekeningen_gerrit_van_swol_en_neeltje_van_den_berg.png doopinschrijving_gerrit_aartsz_van_swol_27_1_1695.png ondertrouwakte_gerrit_aartsz_van_swol_en_neeltje_van_den_berg.png begraven_gerrit_van_zwol_zegveld.png doopinschrijving_creijntje_dirks_douwer.png ondertrouwakte_gerrit_van_zwol_en_creijntje_douwer.png
9 Handtekeningen Gerrit van Swol en
Neeltje van den Berg
10 Doopinschrijving Gerrit Aartsz van Swol 27-1-1695
11 Ondertrouwakte Gerrit Aartsz van Swol en Neeltje van den Berg
12 Begraven Gerrit van Zwol Zegveld
13 Doopinschrijving Creijntje Dirks Douwer
14 Ondertrouwakte Gerrit van Zwol en Creijntje Douwer
begraven_creijntje_douwer.png doopinschrijving_neeltje_van_den_berg.png schuld_van_neeltje_van_den_berg.jpg begraven_neeltje_van_den_berg_zegveld.png
15 Begraven Creijntje Douwer
16 Doopinschrijving Neeltje van den Berg
17 Schuld van Neeltje van den Berg
18 Begraven Neeltje van den Berg Zegveld
1.1.1.1 Gerrit Aartsz van Swol (afb. 9 t/m 12) is geboren in Kockengen [bron: DTB 43B Harmelen], zoon van Aerdt Jansz van Swol (zie 1.1.1) en Joosje Gerrits Zael. Hij is gedoopt op donderdag 27-01-1695 in Harmelen [bron: Harmelen NH Dopen 1676-1705 Trouwen 1675-1705 IMAGE 40].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: 1695 Den Selven dito (27 Janrij 1695) een kindt van Aert Janz van Swoll & Joosje Gerrits Zael sijnde een zoon genaamt Gerrit
Gerrit is overleden, 89 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 27-02-1784 in Zegveld [bron: Zegveld Begraven 1780-1789].
Notitie bij Gerrit: 1. Gerrit Aartz van Swol wordt genoemd als getuige in een notariële akte, voor het aanstellen van een voogd voor de kinderen van Joosje Gerrits Zael.
Bron: Archief Woerden, Notariële akten. Aktenr. 8634/1 Periode 1740 Datum 8-1-1740
2. Gerrit en Neeltje worden beiden genoemd in een langstlevendencontract met een voogdijregeling voor de kinderen en voor het minderjarige dochtertje Joosje van Swol (uit zijn 1e huisvrouw, Creijntje Dirks Douwer)
Bron: Archief Woerden, Notariële akten. Aktenr. 8677/181 Periode 1751 Datum 23-11-1751 Zegveldse Meije
3. Een akte waarin de weduwe van Gerrit van Swol schuldig is 4 guldens en 4 stuijvers voor twee en veertig pond Hooijkaas
Bron: Archief Woerden, Notariële akten. Aktenr. 8722b/26 Periode 1791 Datum: 06-07-1791
Getuige bij:
05-01-1766     doop Johannes van Swol (geb. 1766) [zie 1.1.1.1.15]    [vader]   [bron: DTB Zegveld Dopen 1763-1774]
Gerrit:
(1) trouwde, 45 jaar oud, op zondag 03-07-1740 in Zegveld [bron: NH doopboek van Harmelen; Zegveld Trouwen NG 1734-1748] met Creijntje Dirks Douwer (afb. 13 t/m 15), 26 jaar oud, nadat zij op donderdag 16-06-1740 in Zegveld in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH doopboek van Harmelen; Zegveld Trouwen NG 1734-1748]. Creijntje is geboren in Zegveld, dochter van Dirck Willems Douwer en Annigje Ariens Hogeveen. Zij is gedoopt op zondag 21-01-1714 in Zegveld [bron: Zegveld Doop 1713-1734 (Van Papier naar Digitaal, scan origineel doopboek)]. Bij de doop van Creijntje was de volgende getuige aanwezig: Sybregt Eewouts van Leeuwen.
Notitie bij de geboorte van Creijntje: Doopinschrijving, er staat:
den 21 Januarius 1714 dese beijde te gelijk
Crijntje, doghter van Dirk willemse dauwer vader, en wiens
moeder is Annighje Ariensz Hoogeveen, aan de Meije, getuygen
was Sybregt eewouts van leeuwen.
Creijntje is overleden in 03-1746 in Zegveld, 32 jaar oud [bron: DTB 511 Zegveld]. Zij is begraven op donderdag 17-03-1746 in Zegveld [bron: Zegveld Begraven 1739-1749].
(2) trouwde, 53 jaar oud, op zondag 01-09-1748 in Zegveld [bron: DTB 508 Zegveld] met Neeltje Cornelis van den Berg (afb. 16 t/m 18), 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16-08-1748 in Zegveld in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 508 Zegveld; Zegveld Trouwen NG NG 1734-1748].
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Neeltje: Kinderen overleden:
Kind overleden 29 september 1744 (Dirk of Arie van Creijntje)
Kind overleden 30 december 1744 (Dirk of Arie van Creijntje)
Kind overleden 15 mei 1752 (Annitje)
Kind overleden 20 mei 1754 (Cornelis 1)
Kind overleden 21 september 1757
Kind overleden 5 juli 1762
Neeltje is een dochter van Cornelis Dirkz Doedens (van den Berg) en Caatje Gerrits Bredijk. Zij is gedoopt op zondag 08-04-1725 in Zegveld [bron: Zegveld DTB 1713-1734 (Van Papier naar Digitaal, scan origineel doopboek)]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Magteltje Doedens.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Bij de doopinschrijving:
Er staat: Den 8 April 1725 Neeltje, dogter van Cornelis Dirkz doudes vader en
wiens moeder caatje gerrits bredijk aan de Segvelder meije
getuyge was Magteltje Doudes de vaders nigt
Neeltje is overleden in 07-1796 in Zegveld, 71 jaar oud [bron: DTB 511 Zegveld]. Zij is begraven op maandag 18-07-1796 in Zegveld.
Notitie bij Neeltje: Ook Neeltje Doedens (Doudes) genoemd
Getuige bij:
03-09-1780     doop Gijsbert van Zwol (1780-1856) [zie 1.1.1.1.9.2]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Noorden 1770-1793]
06-04-1794     doop Gerrit van Zwol (1794-vóór 1797) [zie 1.1.1.1.13.3]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Archief Woerden Doopboek Waarder 1B blz 28; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 121 via zoekakten.nl]
Kinderen van Gerrit en Creijntje:
doopinschrijving_joosje_van_swol_1741.png doopinschrijving_joosje_van_swol_3_9_1741_kamerik.png
19 Doopinschrijving Joosje van Swol 1741
20 Doopinschrijving Joosje van Swol 3-9-1741 Kamerik
1 Joosje van Swol [1.1.1.1.1] (afb. 19 en 20). Zij is gedoopt op zondag 03-09-1741 in Kamerik [bron: Zegveld dopen NG 1734-1742; Nederlands Hervormd Kamerik Dopen 1733-1811 image 9 via Genver]. Bij de doop van Joosje was de volgende getuige aanwezig: Annigje Ariens Hogeveen [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Joosje: Kamerik: 1741 den 3e September De dogter van Gerrit van Swol en Crijntje Douwer Joosje (toevoeging: Bij afwezigheijt van de predikant van Zegvelt hier gedoopt)
Joosje is overleden in 1764, 22 of 23 jaar oud.
doopinschrijving_dirk_van_swol_1742.png
21 Doopinschrijving Dirk van Swol 1742
2 Dirk van Swol [1.1.1.1.2] (afb. 21). Hij is gedoopt op zondag 16-09-1742 in Zegveld [bron: Zegveld Dopen 1734-1742]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Annigje Ariens Hogeveen [grootmoeder moederszijde]. Dirk is overleden in 1744 in Zegveld, 1 of 2 jaar oud.
doopinschrijving_arie_van_swol_1744.png
22 Doopinschrijving Arie van Swol 1744
3 Arie van Swol [1.1.1.1.3] (afb. 22). Hij is gedoopt op zondag 05-07-1744 in Zegveld [bron: Zegveld Dopen 1742-1752]. Bij de doop van Arie was de volgende getuige aanwezig: Annigje Ariens Hogeveen [grootmoeder moederszijde]. Arie is overleden in 1744 in Zegveld, geen jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Neeltje:
doopinschrijving_annitje_van_swol_1750.png
23 Doopinschrijving Annitje van Swol 1750
4 Annitje van Swol [1.1.1.1.4] (afb. 23). Zij is gedoopt op zondag 29-03-1750 in Zegveld [bron: Zegveld Dopen 1742-1752]. Bij de doop van Annitje was de volgende getuige aanwezig: Marigje Henderiks Boer (geb. 1732) [aangetrouwde tante moederszijde]. Annitje is overleden op maandag 15-05-1752 in Zegveld, 2 jaar oud.
doopinschrijving_cornelis_van_swol_1751.png
24 Doopinschrijving Cornelis van Swol 1751
5 Cornelis van Swol [1.1.1.1.5] (afb. 24). Hij is gedoopt op zondag 21-11-1751 in Zegveld [bron: Zegveld Dopen 1742-1752]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Caatje Gerrits Bredijk (geb. 1682) [grootmoeder moederszijde]. Cornelis is overleden op maandag 20-05-1754 in Zegveld, 2 jaar oud.
6 Kaatje van Swol, gedoopt op zondag 14-01-1753 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.6.
doopinschrijving_cornelis_van_swol_1754.png
25 Doopinschrijving Cornelis van Swol 1754
7 Cornelis van Swol [1.1.1.1.7] (afb. 25). Hij is gedoopt op zaterdag 23-03-1754 in Zegveld [bron: Zegveld dopen NG 1752-1763]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Neeltje de Koning (geb. 1736).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Toevoeging Mortue
Cornelis is overleden in 1756 in Zegveld, 1 of 2 jaar oud.
doopinschrijving_creijntje_van_swol_1755.png
26 Doopinschrijving Creijntje van Swol 1755
8 Creijntje van Swol [1.1.1.1.8] (afb. 26). Zij is gedoopt op zondag 27-04-1755 in Zegveld [bron: Zegveld dopen NG 1752-1763]. Bij de doop van Creijntje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Heemstee.
9 Cornelis van Swol, gedoopt op dinsdag 29-06-1756 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.9.
doopinschrijving_marigje_van_swol_1757.png
27 Doopinschrijving Marigje van Swol 1757
10 Marigje van Swol [1.1.1.1.10] (afb. 27). Zij is gedoopt op zondag 11-09-1757 in Zegveld [bron: DTB Zegveld Dopen 1752-1763]. Bij de doop van Marigje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje de Koning. Marigje is overleden vóór 1760, ten hoogste 3 jaar oud.
Notitie bij Marigje: Achternaam ook geschreven als: Verswol
11 Jacob van Zwol, gedoopt op zondag 24-12-1758 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.11.
12 Marigje van Swol, gedoopt op zondag 23-03-1760 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.12.
13 Gerrit van Swol, gedoopt op zondag 03-01-1762 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.13.
14 Joosje (Josina) van Swol, gedoopt op zondag 06-05-1764 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.14.
doopinschrijving_johannes_van_swol_1766.png
28 Doopinschrijving Johannes van Swol 1766
15 Johannes van Swol [1.1.1.1.15] (afb. 28). Hij is gedoopt op zondag 05-01-1766 in Zegveld [bron: DTB Zegveld Dopen 1763-1774]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Mevrouw de Leeuw en Gerrit Aartsz van Swol (1695-1784) [zie 1.1.1.1] [vader].
doopinschrijving_kaatje_van_swol__dochter_van_gerrit_en_neeltje.png begraven_kaatje_van_swol_1782.png
29 Doopinschrijving Kaatje van Swol, dochter van Gerrit en Neeltje
30 Begraven Kaatje van Swol 1782
1.1.1.1.6 Kaatje van Swol (afb. 29 en 30), dochter van Gerrit Aartsz van Swol (zie 1.1.1.1) en Neeltje Cornelis van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 14-01-1753 in Zegveld [bron: Zegveld dopen NG 1752-1763]. Bij de doop van Kaatje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Heemstee.
Notitie bij de geboorte van Kaatje: Getuige Neeltje Heemskerke
Kaatje is overleden, 29 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 15-02-1782 in Zegveld [bron: DTB Begraven Zegveld 1780-1789]. Kaatje ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op zondag 20-07-1777 in Aarlanderveen/Alphen aan de Rijn [bron: Trouwen Alphen a/d Rijn 1 blz 132] met Hendrik (Jansz) van Eijk, 25 jaar oud. Hendrik is een zoon van Jan Hendriksz van Eijk en Sijgbregt Pieterse Groenewoudt. Hij is gedoopt op zondag 18-06-1752 in Alphen aan de Rijn [bron: Dopen Alphen aan de Rijn 1 blz 17]. Hendrik is overleden, 42 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 13-01-1795 in Aarlanderveen [bron: Streekarchief Rijnlands Midden Aarlanderveen hervormd begraven Aarlanderveen 1750-1805 DTB registers invnr. 7 blz 290].
Notitie bij overlijden van Hendrik: bron hervormd begraven Aarlanderveen 1750-1805
toegangsnummer DTB-registers
inventarisnummer 7
bladzijde 290
datum 13-01-1795
naam Hendrik van Eijk onderhouden door de diakonie armen, begraven op 13-01-1795, graf kerkhof
aangever Teunis de Vos
bedrag pro deo
plaatsnaam Aarlanderveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Hendrik ging voorheen in ondertrouw op zondag 01-12-1776 in Alphen aan de Rijn [bron: Trouwen Alphen aan de Rijn 1 blz 132] met Jannigje Janssen van Brasel (Brasemolen) (1743-1777). Hendrik ging later in ondertrouw op maandag 01-04-1782 in Aarlanderveen/Alphen aan de Rijn [bron: Trouwen Alphen aan de Rijn 1 blz 135] met Jannigje Reijerse Goedhart (1761-na 1830).
Notitie bij Hendrik: Is dit ook een kind van deze Hendrik?????
bron hervormd begraven Aarlanderveen 1750-1805
toegangsnummer DTB-registers
inventarisnummer 7
bladzijde 240
datum 06-05-1786
naam Jafet van Eijk begraven op 06-05-1786, graf kerkhof
vader Hendrik van Eijk
aangever Hendrik van Eijk
bedrag pro deo
plaatsnaam Aarlanderveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

Dit is waarschijnlijk één van de tweeling:
bron hervormd begraven Aarlanderveen 1750-1805
toegangsnummer DTB-registers
inventarisnummer 7
bladzijde 240
datum 06-05-1786
naam overledene is een kind begraven op 06-05-1786, graf kerkhof
vader Hendrik van Eijk
aangever Hendrik van Eijk
bedrag pro deo
plaatsnaam Aarlanderveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Kinderen van Kaatje en Hendrik:
1 Jan van Eijk [1.1.1.1.6.1]. Hij is gedoopt op zondag 16-08-1778 in Alphen aan de Rijn [bron: dopen Alphen a/d Rijn 1 blz 47; Stamboom Familie van Eijk tak Alphen - genealogieonline.nl]. Jan is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op woensdag 30-12-1778 in Aarlanderveen [bron: Streekarchief Rijnlands Midden gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1768-1800 inventarisnummer3 bladzijde 80].
Notitie bij overlijden van Jan: bron gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1768-1800
toegangsnummer gaarder
inventarisnummer 3
bladzijde 80
datum 15-12-1778
naam Jan van Eijk begraven op 15-12-1778 (??)
vader Hendrik van Eijk
aangever Hendrik van Eijk
bedrag 3 gulden
plaatsnaam Aarlanderveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

bron hervormd begraven Aarlanderveen 1727-1798
toegangsnummer DTB-registers
inventarisnummer 5
bladzijde 280
datum 30-12-1778
naam Jan van Eijk begraven op 30-12-1778, graf 58
vader Henderik Janz van Eijk
aangever Henderik Janz van Eijk
bedrag 3 gulden
plaatsnaam Aarlanderveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
2 Neeltje van Eijk, geboren in Aarlanderveen. Volgt 1.1.1.1.6.2.
3 Sijbregt van Eijk [1.1.1.1.6.3]. Zij is gedoopt op zondag 22-07-1781 in Alphen aan de Rijn [bron: dopen Alphen a/d Rijn 1 blz 50]. Sijbregt is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op maandag 11-08-1783 in Aarlanderveen [bron: Streekarchief Rijnlands Midden Aarlanderveen gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1768-1800 inventarisnummer 3 bladzijde 118; hervormd begraven Aarlanderveen 1727-1798 DTB registers Invnr. 5 blz 318].
Notitie bij overlijden van Sijbregt: bron gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1768-1800
toegangsnummer gaarder
inventarisnummer 3
bladzijde 118
datum 11-08-1783
naam Sijbreg van Eijk begraven op 11-08-1783
vader Hendrik van Eijk
aangever Hendrik van Eijk
bedrag 3 gulden
plaatsnaam Aarlanderveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

bron hervormd begraven Aarlanderveen 1727-1798
toegangsnummer DTB-registers
inventarisnummer 5
bladzijde 318
datum 11-08-1783
naam Sijbreg van Eijk begraven op 11-08-1783, graf 29
vader Hendrik van Eijk
aangever Hendrik van Eijk
bedrag 3 gulden
plaatsnaam Aarlanderveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
1.1.1.1.6.2 Neeltje van Eijk is geboren in Aarlanderveen, dochter van Hendrik (Jansz) van Eijk en Kaatje van Swol (zie 1.1.1.1.6). Zij is gedoopt op zondag 23-04-1780 in Aarlanderveen/Alphen aan de Rijn [bron: dopen Alphen a/d Rijn 1 blz 49; Stamboom Familie van Eijk tak Alphen - genealogieonline.nl]. Neeltje is overleden op donderdag 06-02-1851 in Nieuwkoop, 70 jaar oud [bron: Streekarchief Rijnlands Midden Burgerlijke stand - overlijden Nieuwkoop en Noorden 1843-1852 aktenummer 6].
Notitie bij overlijden van Neeltje: bron Burgerlijke stand - overlijden Nieuwkoop en Noorden 1843-1852
inventarisnummer 1568
aktenummer 6
naam Neeltje van Eijck (dochter)
(69 jaar, zonder beroep, geboren te Aarlanderveen, wonende te Nieuwkoop)
aktedatum 08-02-1851
overlijdensdatum 06-02-1851 om 19:00 uur te Nieuwkoop
vader Hendrik van Eijck (overleden)
moeder Kaatje Gerritze van Zwol (overleden)
overlevende echtgeno(o)t(e) Teunis Ruitenberg
aangever Teunis Ruitenberg, 56 jaar, zonder beroep, Nieuwkoop, echtgenoot
2e aangever Jan van der Wal, 43 jaar, schoenmaker, Nieuwkoop
plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Neeltje:
(1) trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 08-09-1825 in Nieuwkoop en Noorden [bron: Rijnlands Midden Nieuwkoop en Noorden Aktenummer: 16] met Jan (Joannis) van der Jagt, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Jan: Bruidegom Joannis van der Jagt Leeftijd: 56 Bruid Neeltje van Eijck Leeftijd: 45

Joannis van der Jagt en Neeltje van Eijck
bron Burgerlijke stand - huwelijken Nieuwkoop en Noorden 1823-1832
inventarisnummer 1549
aktenummer 16
aktedatum 08-09-1825
bruidegom Joannis van der Jagt
(56 jaar, werkman, geboren te Zevenhoven, gedoopt 26-08-1769 te Zevenhoven, wonende te Nieuwkoop, de bruidgom kan niet schrijven)
bruid Neeltje van Eijck
(45 jaar, arbeidster, geboren te Aarlanderveen, gedoopt 23-04-1780 te Aarlanderveen, wonende te Nieuwkoop, de bruid kan niet schrijven)
vader bruidegom Cornelis van der Jagt (overleden 20-02-1802 te Nieuwkoop)
moeder bruidegom Anna (Antje) IJkerschot (overleden 29-10-1782 te Zevenhoven)
vader bruid Hendrik van Eijck (overleden 13-01-1795 te Aarlanderveen)
moeder bruid Kaatje Gerritse van Zwol (overleden 15-02-1782 te Zegveld)
getuige Joost Hendrik Bergen, 69 jaar, gepensioneerd luitenant, Nieuwkoop
2e getuige Jan van der Heijde, 60 jaar, veldwachter, Nieuwkoop
3e getuige Jacob van Zijl, 30 jaar, schoenmaker, Nieuwkoop
4e getuige Huig van Zijl, 60 jaar, klokkenluider, Nieuwkoop
annotatie afkondigingen 21-08-1825 en 28-08-1825 te Nieuwkoop
Roelof van Eijck overleden 09-11-1753 te Zegveld, grootvader bruid; huisvrouw van Roelof van Eijck overleden 29-08-1753 te Zegveld, grootmoeder bruid;
plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Jan is geboren omstreeks 1769 in Zevenhoven, zoon van Cornelis van der Jagt en Anna (Antje) IJkerschot. Hij is gedoopt op zaterdag 26-08-1769 in Zevenhoven. Jan is overleden op vrijdag 21-06-1833 in Nieuwkoop en Noorden, ongeveer 64 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Woerden Memorienr: 115].
Notitie bij overlijden van Jan: Bron Memories van successie Overledene Jan van der Jagt Overlijdensplaats: Nieuwkoop en Noorden Overlijdensdatum: 21-06-1833 Nadere informatie nummer op film: 2268. Arbeider. Geboren in Zevenhoven. e.v. Neeltje van Eijk
(2) trouwde, 54 jaar oud, op donderdag 22-05-1834 in Nieuwkoop [bron: Rijnlands Midden Nieuwkoop en Noorden Aktenummer: 8] met Teunis Adrianus Ruitenberg, 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Teunis: Bruidegom Teunis Adrianus Ruitenberg Leeftijd: 39 Bruid Neeltje van Eijck (Eijk) Leeftijd: 54 Nadere informatie Bruid Weduwe van Jan van der Jagt

bron Burgerlijke stand - huwelijken Nieuwkoop en Noorden 1833-1842
inventarisnummer 1550
aktenummer 8
aktedatum 22-05-1834
bruidegom Teunis Adrianus Ruitenberg
(39 jaar, arbeider, geboren te Nieuwkoop, gedoopt 01-02-1795 te Nieuwkoop, wonende te Nieuwkoop)
bruid Neeltje van Eijck (Eijk)
(54 jaar, werkster, geboren te Aarlanderveen, gedoopt 23-04-1780 te Aarlanderveen, wonende te Nieuwkoop ;
weduwe van Jan van der Jagt (overleden 21-06-1833 te Nieuwkoop))
vader bruidegom Adrianus Ruitenberg (overleden 25-06-1813 te Nieuwkoop)
moeder bruidegom Catrina (Catharina) Elizabeth Swanenburg (Zwanenburg) (overleden 27-10-1796 te Nieuwkoop)
vader bruid Hendrik van Eijck (Eijk) (overleden 13-01-1795 te Nieuwkoop)
moeder bruid Kaatje Gerritze van Swol (Zwol) (begraven 15-02-1782 te Zegveld)
getuige Cornelis van Leeuwen, 36 jaar, postbode, Nieuwkoop
2e getuige Gerret Haring, 46 jaar, veldwachter, Nieuwkoop
3e getuige Gijsbert Cornelis van Lokhorst, 42 jaar, particulier, Nieuwkoop
4e getuige Klaas van Wieringen, 66 jaar, schilder, Nieuwkoop
annotatie afkondigingen 11-05-1834 en 18-05-1834 te Nieuwkoop
plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Teunis is een zoon van Adrianus Ruitenberg en Cat(ha)rina Elizabeth Swanenburg. Hij is gedoopt op zondag 01-02-1795 in Nieuwkoop.
doopinschrijving_cornelis_van_swol_1756.png huwelijksinschrijving_cornelis_van_zwol_en_ariaantje_de_jong_1779.png
31 Doopinschrijving Cornelis van Swol 1756
32 Huwelijksinschrijving Cornelis van Zwol en Ariaantje de Jong 1779
1.1.1.1.9 Cornelis van Swol (afb. 31 en 32), zoon van Gerrit Aartsz van Swol (zie 1.1.1.1) en Neeltje Cornelis van den Berg. Hij is gedoopt op dinsdag 29-06-1756 in Zegveld [bron: DTB Zegveld Dopen 1752-1763]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Marigje Henderiks Boer (geb. 1732) [aangetrouwde tante moederszijde].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Via Paul van Zwol: overleden tussen 1813 en 1821
Notitie bij Cornelis: Een kindje begraven op 1 december 1796 te Zegveld (Bron: DTB Zegveld Begraven 1790-1800)
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op zondag 22-08-1779 in Bodegraven [bron: DTB Trouwen Bodegraven 1779] met Ariaantje de Jong, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op vrijdag 06-08-1779 in Bodegraven in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Trouwen Bodegraven 1779].
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Ariaantje: Thans wonende te Waarder
Ariaantje is geboren omstreeks 1758 in Bodegraven, dochter van Gijsbert de Jong en Annigje Ariens de Groot. Zij is gedoopt op zondag 21-05-1758. Ariaantje is overleden op woensdag 20-09-1820 in Zegveld, ongeveer 62 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 18].
Notitie bij overlijden van Ariaantje: Overledene Ariaantje de Jong Leeftijd: 62 Vader N.N. Moeder N.N. Partner Cornelis van Zwol Relatie: weduwe van Nadere informatie ouders bij aangevers onbekend
Notitie bij Ariaantje: Beheersnummer:W015 Archief:Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek Type index:Akten van indemniteit (ingekomen) Zegveld, 1771 Inventarisnummer:40 Aktenummer:222
Naam:Adriaantje de Jong Leeftijd:13 jaar Ouders:Gijsbert de Jong en Annigje de Groot Partner:Cornelis van Swol
Uitgever:Diaconie van NoordenDatum:14-06-1784
Inhoud:De oorspronkelijke akte was op 31 december 1771 uitgegeven door het schoutambacht Bodegraven aan Annigje de Groot, weduwe van Gijsbert de Jong, met haar vijf kinderen onder wie Adriaantje, wegens een verhuizing naar Noorden. De diaconie van Noorden heeft hiervan in 1784 dit uittreksel opgemaakt. Opmerkingen:De naam van de echtgenoot blijkt uit het opschrift op de achterkant van de akte.
Kinderen van Cornelis en Ariaantje:
doopinschrijving_gijsbert_van_zwol_1779.png
33 Doopinschrijving Gijsbert van Zwol 1779
1 Gijsbert van Zwol [1.1.1.1.9.1] (afb. 33), geboren op maandag 16-08-1779 in Zegveld. Hij is gedoopt op zondag 29-08-1779 in Zegveld [bron: Zegveld dopen NG 1774-1789]. Bij de doop van Gijsbert was de volgende getuige aanwezig: Annigje Ariens de Groot [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Aantekening bij doopinschrijving:
De moeder was geboortig van Bodegraven en nimmer onder Zegveld gewoond hebbende, dat dezelve bij toelval onder Zegveld zijnde, in de kraam gekomen is, en dat wel eer het huwelijk voltrokken was.
Daarbij nog een aantekening: Dit kind is reeds overleden
Doopgetuige: Annigje, weduwe van Gijsbert de Jong
Gijsbert is overleden, 6 maanden oud. Hij is begraven op donderdag 02-03-1780 in Nieuwkoop en Noorden [bron: Streekarchief Rijnlands Midden].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: bron hervormd begraven Nieuwkoop en Noorden 1762-1812
toegangsnummer DTB-registers
inventarisnummer 28
bladzijde 54
datum 02-03-1780
naam Gijsbert van Swol wonende te Westveen, begraven op 02-03-1780, begraven te Noorden, graf noorder kerkhof
vader Cornelis van Swol
bedrag pro deo
plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
2 Gijsbert van Zwol [1.1.1.1.9.2]. Hij is gedoopt op zondag 03-09-1780 in Noorden [bron: DTB Noorden 1770-1793]. Bij de doop van Gijsbert was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Cornelis van den Berg (1725-1796) [zie 1.1.1.1] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Getuigen: Neeltje van den Berg, huisvrouw van Gerrit van Swol, Lidmaat te Zegveld gerepresenteerd door Annigje de Jong wonende alhier
Gijsbert is overleden op woensdag 22-10-1856 in Zegveld, 76 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 18].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Overledene Gijsbert van Zwol Leeftijd: 75 Vader Cornelis van Zwol Moeder Adriaantje de Jong

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-04
Inventarisnr: 41
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 158
Registratie datum: 11-01-1857
Overledene Gijsbert van Zwol
Overlijdensplaats: Zegveld
Overlijdensdatum: 22-10-1856
Nadere informatie nummer op film : 1349.
Notitie bij Gijsbert: Er wordt bij zijn overlijden geen partner vermeld, dus waarschijnlijk ongehuwd..
Gijsbert bleef ongehuwd.
3 Neeltje van Swol [1.1.1.1.9.3]. Zij is gedoopt op zondag 31-08-1783 in Noorden [bron: DTB Noorden 1770-1793].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Getuigen: Antje de Jong Lidm: Huisvrouw van Huibert Bos
Neeltje is overleden op vrijdag 15-09-1820 in Zegveld, 37 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 17].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje van Zwol Leeftijd: 38 Vader Cornelis van Zwol Moeder Adriaantje de Jong
Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5513
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 178
Registratie datum: 20-04-1821
Overledene Neeltje van Zwol
Overlijdensplaats: Zegveld
Overlijdensdatum: 15-09-1820
Nadere informatie nummer op film: 1624.
Neeltje bleef ongehuwd.
4 Caatje van Zwol, gedoopt op zondag 23-04-1786 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.9.4.
5 Annigje van Zwol, gedoopt op zondag 20-09-1789 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.9.5.
doopinschrijving_gerrit_van_zwol_1796.png begraven_gerrit_van_zwol_1_12_1796_zegveld__zoon_van_cornelis_van_zwol.png
34 Doopinschrijving Gerrit van Zwol 1796
35 Begraven Gerrit van Zwol 1-12-1796 Zegveld, zoon van Cornelis van Zwol
6 Gerrit van Swol [1.1.1.1.9.6] (afb. 34 en 35), geboren op maandag 19-09-1796 in Zegveld. Hij is gedoopt op zondag 25-09-1796 in Zegveld [bron: DTB Zegveld Dopen 1796-1802]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Marigje van Swol (1760-1836) [zie 1.1.1.1.12] [tante vaderszijde]. Gerrit is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op donderdag 01-12-1796 in Zegveld.
Notitie bij Gerrit: "Den 1 decbr De wed: Jacob Griffioen in de kerk met een kindie van C: van Swol samen"
doopinschrijving_aaltje_van_zwol_1797.png
36 Doopinschrijving Aaltje van Zwol 1797
7 Aaltje van Zwol [1.1.1.1.9.7] (afb. 36), geboren op zondag 15-10-1797 in Zegveld. Zij is gedoopt op zondag 22-10-1797 in Zegveld [bron: Zegveld dopen NG 1796-1802]. Aaltje is overleden op vrijdag 18-08-1820 in Zegveld, 22 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 14].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Overledene Aaltje van Zwol Leeftijd: 22 Vader Cornelis van Zwol Moeder Ariaantje de Jong
De aangevers van het overlijden zijn Pieter Zijderveld en Gijsbert de Wayer, beiden bouwlieden (Bron: Paul van Zwol)
Aaltje bleef ongehuwd.
8 Gerrit van Zwol, geboren op woensdag 02-07-1800 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.9.8.
doopinschrijving_caatje_van_zwol_1786_zegveld.png
37 Doopinschrijving Caatje van Zwol 1786 Zegveld
1.1.1.1.9.4 Caatje van Zwol (afb. 37), dochter van Cornelis van Swol (zie 1.1.1.1.9) en Ariaantje de Jong. Zij is gedoopt op zondag 23-04-1786 in Zegveld [bron: DTB Zegveld Dopen 1774-1789]. Bij de doop van Caatje was de volgende getuige aanwezig: Joosje (Josina) van Swol (1764-1848) [zie 1.1.1.1.14] [tante vaderszijde]. Caatje is overleden op dinsdag 28-09-1852 in Bodegraven, 66 jaar oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Bodegraven Aktenummer: 70].
Notitie bij overlijden van Caatje: Overledene Catharina van Zwol Leeftijd: 66 Partner Jan van Vliet Relatie: Weduwe
Beroep:
Bouwmeid   [bron: Paul van Zwol]
Caatje trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 24-09-1813 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 6] met Jan van Vliet, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Caatje en Jan: Bruidegom Jan van Vliet Leeftijd: 27 Bruid Caatje van Zwol Leeftijd: 27
Jan is geboren omstreeks 1786 in Kamerik, zoon van Hendrik van Vliet en Willemijntje Bandraad. Jan is overleden op woensdag 19-05-1847 in Bodegraven, ongeveer 61 jaar oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Bodegraven Aktenummer: 40].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan van Vliet Leeftijd: 61 Partner Kaatje van Zwol Relatie: Echtgenoot
Beroep:
Timmermansknecht   [bron: Paul van Zwol]
doopinschrijving_annigje_van_zwol_1789.png
38 Doopinschrijving Annigje van Zwol 1789
1.1.1.1.9.5 Annigje van Zwol (afb. 38), dochter van Cornelis van Swol (zie 1.1.1.1.9) en Ariaantje de Jong. Zij is gedoopt op zondag 20-09-1789 in Zegveld [bron: DTB Zegveld dopen NG 1789-1796].
Notitie bij de geboorte van Annigje: Getuige Annigje de Jong
Annigje is overleden op zaterdag 06-02-1869 in Kamerik, 79 jaar oud [bron: Paul van Zwol].
Notitie bij overlijden van Annigje: Aanzeggers: Dirk smit (bekende van de overledene) en Franciscus Hendrik Bemmel (veldwachter)
Annigje trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 04-08-1825 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 1] met Samuel van Eijk, 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Annigje en Samuel: Bruidegom Samuel van Eijk Leeftijd: 32 Bruid Annigje van Zwol Leeftijd: 36
Samuel is geboren in 1793 in Noorden, zoon van Frank van Eijk en Fijtje Oppelaar. Hij is gedoopt op zondag 27-01-1793 in Nieuwkoop. Samuel is overleden op maandag 27-07-1846 in Achttienhoven, 52 of 53 jaar oud [bron: Rijnlands Midden Achttienhoven Aktenummer: 4].
Notitie bij overlijden van Samuel: Overledene Samuel van Eijk Leeftijd: 54 Partner Annigje van Zwol Relatie: Echtgenoot
Samuel van Eijk
bron Burgerlijke stand - overlijden Achttienhoven 1811-1855
inventarisnummer 1640
aktenummer 4
naam Samuel van Eijk (zoon)
(54 jaar, zonder beroep, geboren te Zevenhoven, wonende te Achttienhoven)
aktedatum 27-07-1846
overlijdensdatum 27-07-1846 om 03:00 uur te Achttienhoven, nr. 4
vader Frank van Eijk (overleden)
moeder Fijtje Oppelaar
overlevende echtgeno(o)t(e) Annigje van Zwol
aangever Jan de Ruiter, 42 jaar, sluiswachter, Achttienhoven
2e aangever Cornelis Timmer, 40 jaar, timmerman, Achttienhoven
plaatsnaam Achttienhoven
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Adressen:
vanaf 1818     Noordwijk
tot 1846     Achttienhoven
Beroep:
vanaf 1818     Horlogemaker
Kind van Annigje en Samuel:
1 Frank Abraham van Eijk, geboren op maandag 15-05-1826 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.9.5.1.
1.1.1.1.9.5.1 Frank Abraham van Eijk is geboren op maandag 15-05-1826 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 10], zoon van Samuel van Eijk en Annigje van Zwol (zie 1.1.1.1.9.5). Frank trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 12-09-1851 in Wilnis [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 9] met Elizabeth van der Zaan, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frank en Elizabeth: Bruidegom Frank Abraham van Eijk Leeftijd: 25 Bruid Elizabeth van der Zaan Leeftijd: 27
Elizabeth is geboren omstreeks 1824 in Wilnis, dochter van Willem van der Zaan en Annigje Liefhebber.
Kinderen van Frank en Elizabeth:
1 Anna Bartha van Eijk [1.1.1.1.9.5.1.1], geboren op zaterdag 30-10-1852 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 34]. Anna is overleden op vrijdag 03-12-1852 in Kamerik Houtdijken, 1 maand oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 24].
Notitie bij overlijden van Anna: Overledene Anna Bartha van Eijk Leeftijd: 0 Nadere informatie Oud 5 weken
2 Annigje van Eijk [1.1.1.1.9.5.1.2], geboren op zondag 20-11-1853 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 25]. Annigje is overleden op dinsdag 03-01-1854 in Kamerik Houtdijken, 1 maand oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 1].
Notitie bij overlijden van Annigje: Overledene Annigje van Eijk Leeftijd: 0 Nadere informatie Oud 6 weken
3 Samuel van Eijk [1.1.1.1.9.5.1.3], geboren op dinsdag 15-05-1855 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 22]. Samuel is overleden op dinsdag 23-12-1856 in Kamerik Houtdijken, 1 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 32].
Notitie bij overlijden van Samuel: Overledene Samuel van Eijk Leeftijd: 1
4 Annigje van Eijk [1.1.1.1.9.5.1.4], geboren op vrijdag 26-12-1856 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 30]. Annigje is overleden op woensdag 11-02-1857 in Kamerik Houtdijken, 1 maand oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 3].
Notitie bij overlijden van Annigje: Overledene Annigje van Eijk Leeftijd: 0 Nadere informatie Oud 6 weken
5 Anna Bartha van Eijk, geboren op donderdag 11-02-1858 in Kamerik. Volgt 1.1.1.1.9.5.1.5.
1.1.1.1.9.5.1.5 Anna Bartha van Eijk is geboren op donderdag 11-02-1858 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 9], dochter van Frank Abraham van Eijk (zie 1.1.1.1.9.5.1) en Elizabeth van der Zaan. Anna is overleden op woensdag 07-11-1917 in Zegveld, 59 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 16]. Anna trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 06-12-1889 in Wilnis [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 17] met Dirk Demoed, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Dirk: Bruidegom Dirk Demoed Leeftijd: 32 Bruid Anna Bartha van Eyk Leeftijd: 31
Dirk is geboren omstreeks 1857 in Ede, zoon van Jan Demoed en Aartje van de Voort. Dirk is overleden op vrijdag 04-01-1924 in Zegveld, ongeveer 67 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 1].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene Dirk Demoed Leeftijd: 66
Kinderen van Anna en Dirk:
1 Alida Francina Demoed [1.1.1.1.9.5.1.5.1], geboren op maandag 17-11-1890 in Breukelen-St. Pieters [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-St. Pieters Aktenummer: 28].
Notitie bij de geboorte van Alida: Moeder Anna Bartha van Eijk
2 Jacob Demoed [1.1.1.1.9.5.1.5.2], geboren op zondag 03-05-1896 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 8].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Tweeling met Nardus
Jacob is overleden op maandag 10-08-1896 in Zegveld, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 11].
Notitie bij overlijden van Jacob: Overledene Jacob Demoed Leeftijd: 0 Nadere informatie 3 mnd
3 Nardus Demoed [1.1.1.1.9.5.1.5.3], geboren op zondag 03-05-1896 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 9].
Notitie bij de geboorte van Nardus: Tweeling met Jacob
Nardus is overleden op maandag 10-08-1896 in Zegveld, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 10].
Notitie bij overlijden van Nardus: Overledene Nardus Demoed Leeftijd: 0 Nadere informatie 3 mnd
4 Elisabeth Demoed, geboren op donderdag 04-11-1897 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.9.5.1.5.4.
1.1.1.1.9.5.1.5.4 Elisabeth Demoed is geboren op donderdag 04-11-1897 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 27], dochter van Dirk Demoed en Anna Bartha van Eijk (zie 1.1.1.1.9.5.1.5). Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 11-12-1924 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht] met Abraham Geelkerken, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Abraham: Bruidegom Abraham Geelkerken Leeftijd: 28 Bruid Elisabeth Demoed Leeftijd: 27
Abraham is geboren op zaterdag 09-05-1896 in Zeist [bron: Het Utrechts Archief Zeist Aktenummer: 99], zoon van Jacobus Hendricus Willem Geelkerken en Rijkje Koffrie.
doopinschrijving_gerrit_van_zwol_1800.png
39 Doopinschrijving Gerrit van Zwol 1800
1.1.1.1.9.8 Gerrit van Zwol (afb. 39) is geboren op woensdag 02-07-1800 in Zegveld, zoon van Cornelis van Swol (zie 1.1.1.1.9) en Ariaantje de Jong. Hij is gedoopt op zondag 06-07-1800 in Zegveld [bron: dopen NG 1796-1802]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Marrigje Hogensvars?. Gerrit is overleden op zaterdag 13-02-1841 in Delfshaven, 40 jaar oud [bron: Bron Delfshaven 1841 -010].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit van Zwol , leeftijd 40 jaar, Echtgenoo/te Maria van der Kwaak, Plaats Delfshaven, Geboorteplaats Zegveld
Beroep:
Scheepstimmerman   [bron: Geboorteakte zoon Cornelis]
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 28-06-1823 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 4] met Marijtje van der Kwaak, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Marijtje: Bruidegom Gerrit van Zwol Leeftijd: 22 Bruid Marijtje van der Kwaak Leeftijd: 21
Marijtje is geboren op maandag 15-03-1802 in Rijnsburg (Katwijk), dochter van Willem van der Kwaak en Antje Agterson. Zij is gedoopt op zondag 28-02-1802 in Rijnsburg (Katwijk) [bron: Paul van Zwol].
Notitie bij de geboorte van Marijtje: Volgens Paul van Zwol 25 februari 1802
Marijtje is overleden op zondag 08-08-1852 in Rotterdam, 50 jaar oud [bron: Rotterdam 1852 c015v akte nr. 1996].
Notitie bij overlijden van Marijtje: Overledene Marijtje van der Kwaak , leeftijd 49 jaar, 4 mnd en 24 dgn, Vader Willem van der Kwaak, Weduwnaar/weduwe Gerrit van Zwol, Geboorteplaats Katwijk
Kinderen van Gerrit en Marijtje:
1 Cornelis van Zwol, geboren op zaterdag 09-08-1823 in Leiden. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.
2 Adriana van Zwol, geboren op maandag 20-03-1826 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.2.
3 Willem van Zwol, geboren op maandag 23-02-1829 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.3.
4 Johanna van Zwol [1.1.1.1.9.8.4], geboren op woensdag 07-09-1831 in Leiden [bron: Leiden Aktejaar 1831 Inventarisnummer 797].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Vader Gerrit van Zwol Beroep scheepmaker Moeder Maria van der Kwaak Wonende te Leiden, Minnebroergracht Wijk 2 No. 168
(getuigen: Reinier Permentier en Abraham Jonge Bron: Paul van Zwol)
Johanna is overleden op woensdag 06-01-1841 in Rotterdam / Delfshaven, 9 jaar oud [bron: Delfshaven 1841 -001].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna van Zwol , leeftijd 9 jaar Plaats Delfshaven
Aanzeggers: Adriaan Henricus Reus, broodbakker en Nicolaas van Rossum, bouwman (Bron: Paul van Zwol)
5 Neeltje van Zwol [1.1.1.1.9.8.5], geboren op zaterdag 11-04-1835 in Bodegraven [bron: Streekarchief Rijnstreek Bodegraven Aktenummer: 33]. Neeltje is overleden op maandag 20-04-1835 in Bodegraven, 9 dagen oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Bodegraven Aktenummer: 43].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje van Zwol Leeftijd: 0 Vader Gerrit van Zwol Moeder Maria van Kwaak
Notitie bij Neeltje: Uit gegevens van Paul van Zwol:
Neeltje, geb. op 11 apr 1835 te Bodegraven [zh] (getuigen: Jan Kok, winkelier en Gijsbert van Zwieten, kuiper), ovl. (10 dagen oud) op 21 apr 1835 te Bodegraven [zh].
6 Neeltje van Zwol [1.1.1.1.9.8.6], geboren op donderdag 31-03-1836 in Bodegraven [bron: Streekarchief Rijnstreek Bodegraven Aktenummer: 29]. Neeltje is overleden op donderdag 27-04-1837 in Bodegraven, 1 jaar oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Bodegraven Aktenummer: 35].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje van Zwol Leeftijd: 1 Vader Gerrit van Zwol Moeder Maria van der Kwaak
Notitie bij Neeltje: Uit de gegevens van Paul van Zwol:
Neeltje, geb. op 31 mrt 1836 te Bodegraven [zh] Pieter van den Bos, koopman en Gijsbert Boer, klompenmaker, ovl. (1 jaar oud) op 28 apr 1837 te Bodegraven [zh].
7 Gerrit van Zwol [1.1.1.1.9.8.7], geboren op dinsdag 11-02-1840 in Rotterdam / Delfshaven [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Delfshaven Aktenummer: 15]. Gerrit is overleden op donderdag 31-03-1842 in Rotterdam, 2 jaar oud [bron: Rotterdam 1842 a198v akte nr. 778].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit van Zwol , leeftijd 2 jaar, 2 mnd en 7 dgn
Beroep:
Scheepmaker   [bron: Geboorteakte dochter Johanna]
1.1.1.1.9.8.1 Cornelis van Zwol is geboren op zaterdag 09-08-1823 in Leiden [bron: Leiden Inventarisnummer 740 Aktejaar 1823], zoon van Gerrit van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8) en Marijtje van der Kwaak.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Wonende te Haarlemstraat, wijk 6, no. 320
Cornelis is overleden op dinsdag 04-02-1902 in Rotterdam, 78 jaar oud [bron: Rotterdam 1902 b061v akte nr. 720].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Zwol , leeftijd 78 jaar, Echtgenoo/te Adriana Zethoven, Geboorteplaats Leiden
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 25-08-1847 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1847 b74v] met Adriana Zethoven, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Adriana: Bruidegom Cornelis van Zwol , geb. Leijden 24 jaar Bruid Adriana Zethoven , geb. Rotterdam 23 jaar
Adriana is geboren op zondag 04-04-1824 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1824 a145v akte nr. 709], dochter van Willem Zethoven en Maria Wilhelmina van der Burg. Adriana is overleden op woensdag 21-11-1906 in Rotterdam, 82 jaar oud [bron: Rotterdam 1906 e135 akte nr. 5417].
Notitie bij overlijden van Adriana: Overledene Adriana Zethoven , leeftijd 82 jaar Weduwnaar/weduwe Cornelis van Zwol
Kinderen van Cornelis en Adriana:
1 Gerardus Willem van Zwol, geboren op zaterdag 03-06-1848 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.1.
2 Maria Wilhelmina van Zwol, geboren op donderdag 17-04-1851 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.2.
3 Johanna Wilhelmina van Zwol, geboren op dinsdag 06-07-1852 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.3.
4 Willem Jacob van Zwol [1.1.1.1.9.8.1.4], geboren op zaterdag 25-02-1854 in Rotterdam.
5 Adriana Elizabeth van Zwol, geboren op zondag 17-05-1857 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.5.
6 Cornelia van Zwol, geboren op vrijdag 22-07-1859 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.6.
7 Cornelis Johannes Theodorus van Zwol, geboren op zaterdag 11-05-1861 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.7.
8 Catharina van Zwol [1.1.1.1.9.8.1.8], geboren op zondag 09-08-1863 in Rotterdam [bron: Paul van Zwol]. Catharina is overleden op zondag 29-04-1888 in Rotterdam, 24 jaar oud [bron: Rotterdam 1888 c136 akte nr. 1699].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina van Zwol , leeftijd 24 jaar
9 Johannes Theodorus van Zwol, geboren op woensdag 05-08-1868 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.9.
1.1.1.1.9.8.1.1 Gerardus Willem van Zwol is geboren op zaterdag 03-06-1848 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1848 b114v akte nr. 1424], zoon van Cornelis van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1) en Adriana Zethoven. Gerardus trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 01-08-1877 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1877 d088v akte nr. 736] met Maria Jacoba Kroos, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Maria: Bruidegom Gerardus Willem van Zwol , geb. Rotterdam 29 jaar Bruid Maria Jacoba Kroos , geb. Vlissingen 25 jaar
Maria is geboren op dinsdag 16-03-1852 in Vlissingen [bron: Zeeuws Archief Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Vlissingen Aktenummer:82 Toegangsnummer:25 Inventarisnummer:VLI-G-1852], dochter van Daniel Kroos en Josina Antheunissen.
Kinderen van Gerardus en Maria:
1 Paulus Pieter van Zwol, geboren op zondag 23-12-1877 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.1.1.
2 Cornelis van Zwol, geboren op zaterdag 17-02-1883 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.1.2.
1.1.1.1.9.8.1.1.1 Paulus Pieter van Zwol is geboren op zondag 23-12-1877 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1877 e016v akte nr. 5577], zoon van Gerardus Willem van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.1) en Maria Jacoba Kroos. Paulus trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 30-05-1919 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.4D;fol.16] met Louise Elrika Elisabetha van Swinderen, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Paulus en Louise: Bruidegom Paulus Pieter van Zwol Leeftijd: 41 Bruid Louise Elrika Elisabetha van Swinderen Leeftijd: 39 Nadere informatie: beroep Bg.:commies bij een spoorwegmaatschappij;beroep vader Bg.:commandeur op een scheepswerf;beroep Bd.:hoofdopzichteres van het gemeentelijk armenhuis;beroep vader Bd.:kantoorbediende
Louise is geboren omstreeks 1880 in Amsterdam, dochter van Jacobus Johannes van Swinderen en Anna Elisabetha Louisa Brandt.
1.1.1.1.9.8.1.1.2 Cornelis van Zwol is geboren op zaterdag 17-02-1883 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1883 a150v akte nr. 893], zoon van Gerardus Willem van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.1) en Maria Jacoba Kroos. Cornelis is overleden op zaterdag 15-12-1945 in Apeldoorn, 62 jaar oud [bron: Gelders Archief Apeldoorn Aktenummer: 1634].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Zwol Overlijdensdatum: 15-12-1945 Overlijdensplaats: Apeldoorn Vader Gerardus Willem van Zwol Moeder Maria Jacoba Kroos Partner Anna Betzema Relatie: echtgenoot Nadere informatie: geboortepl: Rotterdam; oud 62 jaar; wedn.v. Maartje Laan; beroep overl.: machinist
Cornelis:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 14-08-1910 in Edam [bron: Noord-Hollands Archief Edam Aktenummer: 43] met Maartje Laan, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maartje: Bruidegom Cornelis van Zwol Leeftijd: 27 Bruid Maartje Laan Leeftijd: 26 Vader bruidegom Gerardus Willem van Zwol, Moeder bruidegom Maria Jacoba Kroos, Vader bruid Reijer Laan, Moeder bruid Maartje Knegt, Nadere informatie: beroep bg.: machinist; beroep vader bg.: opzichter; beroep vader bd.: arbeider
Maartje is geboren omstreeks 1884 in Edam, dochter van Reijer Laan en Maartje van Knegt. Maartje is overleden op woensdag 12-06-1940 in Apeldoorn, ongeveer 56 jaar oud [bron: Gelders Archief Apeldoorn Aktenummer: 423].
Notitie bij overlijden van Maartje: Overledene Maartje Laan Vader Reijer Laan Moeder Maartje van Knegt Partner Cornelis van Zwol Relatie: echtgenote Nadere informatie: geboortepl: Edam; oud 56 jaar
Notitie bij Maartje: Gegevens via Paul van Zwol
(2) trouwde, minstens 57 jaar oud, na 1940 met Anna Betzema.
Notitie bij de geboorte van Anna: KAN ZIJ DEZE PERSOON ZIJN??
Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Algemeen Gemeente: Gaasterland
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: A 103 Aangiftedatum: 10-08-1887 Geboortedatum: 10-08-1887
Kind Anna Betzema Geslacht: V Vader Wabe Betzema Moeder Feikje Jager
1.1.1.1.9.8.1.2 Maria Wilhelmina van Zwol is geboren op donderdag 17-04-1851 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1851 b053v akte nr. 1182], dochter van Cornelis van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1) en Adriana Zethoven. Maria is overleden op vrijdag 16-11-1934 in Rotterdam, 83 jaar oud [bron: Rotterdam 1934 c168v Aktenummer 4159].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Wilhelmina van Zwol , leeftijd 83 jaar Weduwnaar/weduwe Abraham Johannes Meijer
Maria trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 27-02-1878 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1878 a080 akte nr. 153] met Abraham Johannes Meijer, 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Abraham: Bruidegom Abraham Johannes Meijer , geb. Vlissingen 44 jaar Bruid Maria Wilhelmina van Zwol , geb. Rotterdam 26 jaar
Abraham is geboren op vrijdag 07-02-1834 in Vlissingen [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer: 24], zoon van Johanna Meijer.
Notitie bij de geboorte van Abraham: Geboorteakte Abraham Johannes Meyer, 07-02-1834 Aktedatum: 07-02-1834 Aktenummer: 24 Toegangsnummer: 25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer: VLI-G-1834
Kind: Abraham Johannes Meyer Geboortedatum: 07-02-1834 Geboorteplaats: Vlissingen Vader: N N Moeder: Johanna Meyer Leeftijd: 29 Geslacht: Zoon
Abraham is overleden op dinsdag 23-04-1912 in Rotterdam, 78 jaar oud [bron: Rotterdam 1912 c015v akte nr. 1831].
Notitie bij overlijden van Abraham: Overledene Abraham Johannes Meijer , leeftijd 78 jaar, Echtgenoo/te Maria Wilhelmina van Zwol, eerder weduwnaar van Christina Wilhelmina Lappee
Abraham is weduwnaar van Christina Wilhelmina Lappee (ovl. vóór 1878).
Kind van Maria en Abraham:
1 Cornelis Meijer, geboren omstreeks 1890 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.2.1.
1.1.1.1.9.8.1.2.1 Cornelis Meijer is geboren omstreeks 1890 in Amsterdam, zoon van Abraham Johannes Meijer en Maria Wilhelmina van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.2). Cornelis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 15-04-1914 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1914 e41] met Maria Elisabeth Magdalena van Dijk, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria: Bruidegom Cornelis Meijer , geb. Amsterdam 24 jaar Bruid Maria Elisabeth Magdalena van Dijk , geb. Rotterdam 20 jaar Vader N.n. N.n. Moeder Elizabeth Maria van Dijk
Maria is geboren omstreeks 1894 in Rotterdam, dochter van Elizabeth Maria van Dijk.
1.1.1.1.9.8.1.3 Johanna Wilhelmina van Zwol is geboren op dinsdag 06-07-1852 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1852 b241 akte nr. 1945], dochter van Cornelis van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1) en Adriana Zethoven. Johanna is overleden op woensdag 09-07-1919 in Rotterdam, 67 jaar oud [bron: Rotterdam 1919 h058 akte nr. 4266].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Wilhelmina van Zwol , leeftijd 67 jaar Echtgenoo/te Hendrik Willem Antonie van den Berg
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 16-09-1874 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1874 e081v akte nr. 923] met Hendrik Willem Antonie van den Berg, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrik: Bruidegom Hendrik Willem Antonie van den Berg , geb. Arnhem 25 jaar Bruid Johanna Wilhelmina van Zwol , geb. Rotterdam 22 jaar
Hendrik is geboren omstreeks 1849 in Arnhem, zoon van Gerrit van den Berg en Petronella Cornelia Mighorst.
Kinderen van Johanna en Hendrik:
1 Hendrik Willem Antonie van den Berg, geboren op maandag 17-01-1876 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.3.1.
2 Adriana van den Berg, geboren op zondag 20-01-1878 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.3.2.
3 Pieternella Cornelia van den Berg [1.1.1.1.9.8.1.3.3], geboren op zondag 03-10-1880 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1880 d154 akte nr. 4475]. Pieternella is overleden op zondag 08-01-1882 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1882 a020v akte nr. 114].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Overledene Pieternella Cornelia van den Berg , leeftijd 15 maanden
4 Jan van den Berg [1.1.1.1.9.8.1.3.4], geboren op vrijdag 27-10-1882 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1882 e057 akte nr. 5109].
5 Cornelis van den Berg, geboren op dinsdag 28-10-1884 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.3.5.
6 Petronella Cornelia van den Berg, geboren op zondag 05-09-1886 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.3.6.
7 Johanna Wilhelmina van den Berg, geboren op zondag 08-01-1888 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.3.7.
8 Willem Gerardus van den Berg, geboren op vrijdag 12-09-1890 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.3.8.
9 Gerardus Willem van den Berg [1.1.1.1.9.8.1.3.9], geboren op donderdag 06-07-1893 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1893 f185v akte nr. 3912]. Gerardus is overleden op zondag 15-12-1895 in Rotterdam, 2 jaar oud [bron: Rotterdam 1895 g137 akte nr. 4628].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Overledene Gerardus Willem van den Berg , leeftijd 2 jaar
1.1.1.1.9.8.1.3.1 Hendrik Willem Antonie van den Berg is geboren op maandag 17-01-1876 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1876 a043 akte nr. 248], zoon van Hendrik Willem Antonie van den Berg en Johanna Wilhelmina van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.3). Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 02-07-1902 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1902 h28] met Karolina Brugger, ongeveer 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Karolina: Bruidegom Hendrik Willem Antonie van den Berg , geb. Rotterdam 26 jaar Bruid Karolina Brugger , geb. Antwerpen (België) 18 jaar
Karolina is geboren omstreeks 1884 in Antwerpen, dochter van Johann Konrad Brugger en Anna Maria Salsmann.
1.1.1.1.9.8.1.3.2 Adriana van den Berg is geboren op zondag 20-01-1878 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1878 a064v akte nr. 377], dochter van Hendrik Willem Antonie van den Berg en Johanna Wilhelmina van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.3). Adriana trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 17-01-1900 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1900 a20v] met Georg Wilhelm Emil Pohl, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Georg: Bruidegom Georg Wilhelm Emil Pohl , geb. Hamburg 29 jaar Bruid Adriana van den Berg , geb. Rotterdam 21 jaar
Georg is geboren omstreeks 1871 in Hamburg, zoon van Johann George Pohl en Fredericka Magdalena Dorothea Hamann.
1.1.1.1.9.8.1.3.5 Cornelis van den Berg is geboren op dinsdag 28-10-1884 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1884 e099v akte nr. 5316], zoon van Hendrik Willem Antonie van den Berg en Johanna Wilhelmina van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.3). Cornelis trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 10-03-1920 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1920 d87] met Jannetje Catharina Minken, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Jannetje: Bruidegom Cornelis van den Berg , geb. Rotterdam 35 jaar Bruid Jannetje Catharina Minken , geb. Rotterdam 21 jaar
Jannetje is geboren omstreeks 1899 in Rotterdam, dochter van Franciscus Johannes Minken en Maria de Wilt.
1.1.1.1.9.8.1.3.6 Petronella Cornelia van den Berg is geboren op zondag 05-09-1886 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1886 f067v akte nr. 396], dochter van Hendrik Willem Antonie van den Berg en Johanna Wilhelmina van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.3). Petronella trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 19-05-1920 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1920 h75v] met Lucas van Stigt, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petronella en Lucas: Bruidegom Lucas van Stigt , geb. Nederhamert 29 jaar Bruid Petronella Cornelia van den Berg , geb. Rotterdam 33 jaar
Lucas is geboren omstreeks 1891 in Nederhamert, zoon van Govert Marinus van Stigt en Johanna Pieternella van Muilwijk.
1.1.1.1.9.8.1.3.7 Johanna Wilhelmina van den Berg is geboren op zondag 08-01-1888 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1888 b033 akte nr. 189], dochter van Hendrik Willem Antonie van den Berg en Johanna Wilhelmina van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.3). Johanna is overleden op woensdag 27-11-1918 in Rotterdam, 30 jaar oud [bron: Rotterdam 1918 m090 akte nr. 7002].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Wilhelmina van den Berg , leeftijd 30 jaar Echtgenoo/te Ernestus Carolus Wohlfahrt
Johanna trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 20-12-1916 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1916 v32v] met Ernestus Carolus Wolhfart, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Ernestus: Bruidegom Ernestus Carolus Wohlfahrt , geb. Antwerpen(België) 28 jaar Bruid Johanna Wilhelmina van den Berg , geb. Rotterdam 28 jaar Opmerkingen: bruidegom was Duitsch onderdaan
Ernestus is geboren omstreeks 1888 in Antwerpen, België, zoon van Harri Karles Wolhfart en Maria Annie Ramm.
1.1.1.1.9.8.1.3.8 Willem Gerardus van den Berg is geboren op vrijdag 12-09-1890 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1890 f006v akte nr. 4779], zoon van Hendrik Willem Antonie van den Berg en Johanna Wilhelmina van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.3). Willem trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 10-04-1912 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1912 d98] met Margaretha Maria Bachman, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Margaretha: Bruidegom Willem Gerardus van den Berg , geb. Rotterdam 21 jaarBruid Margaretha Maria Bachman , geb. Rotterdam 19 jaar
Margaretha is geboren omstreeks 1893 in Rotterdam, dochter van Jan Bachman en Mathilda Petronella de Meel.
1.1.1.1.9.8.1.5 Adriana Elizabeth van Zwol is geboren op zondag 17-05-1857 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1857 c008v akte nr. 1652], dochter van Cornelis van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1) en Adriana Zethoven. Adriana trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 04-08-1886 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1886 e052v akte nr. 685] met Willem Frederik Nicolaas Eberhart Drees, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Willem: Bruidegom Willem Frederik Nicolaas Eberhart Drees , geb. Geldermalsen 25 jaar Bruid Adriana Elizabeth van Zwol , geb. Rotterdam 29 jaar
Willem is geboren omstreeks 1861 in Geldermalsen, zoon van Roelof Drees en Adriana Johanna Graffé.
Kinderen van Adriana en Willem:
1 Adriaan Drees [1.1.1.1.9.8.1.5.1], geboren op maandag 01-11-1886 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1886 g036 akte nr. 205].
2 Cornelis Drees, geboren omstreeks 1892 in Haarlem. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.5.2.
3 Herman Mari Eberhart-Drees [1.1.1.1.9.8.1.5.3], geboren op zaterdag 06-07-1895 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1895 h085 akte nr. 3517].
Notitie bij de geboorte van Herman: Kind Herman Mari Eberhart-Drees Vader Willem Frederik Nicolaas Eberhart-Drees Moeder Adriana Elizabeth van Zwol
4 Nans Hellen Johannes Drees [1.1.1.1.9.8.1.5.4], geboren op vrijdag 04-12-1896 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1896 m193v akte nr. 9498].
Notitie bij de geboorte van Nans: Is dit een hij of een zij? Moet Johannes soms Johanna zijn?
1.1.1.1.9.8.1.5.2 Cornelis Drees is geboren omstreeks 1892 in Haarlem, zoon van Willem Frederik Nicolaas Eberhart Drees en Adriana Elizabeth van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.5). Cornelis trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op woensdag 17-12-1930 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1930 t053 Aktenummer5231] met Helena Theodora Louisa de Wekker, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Helena: Bruidegom Cornelis Drees, geb. Haarlem 38 jaar Bruid Helena Theodora Louisa de Wekker, geb. Rotterdam 19 jaar
Helena is geboren omstreeks 1911 in Rotterdam, dochter van Johan Willem Joachim de Wekker en Cornelia Hoeksema.
1.1.1.1.9.8.1.6 Cornelia van Zwol is geboren op vrijdag 22-07-1859 in Rotterdam, dochter van Cornelis van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1) en Adriana Zethoven. Cornelia is overleden op zaterdag 13-03-1926 in Rotterdam, 66 jaar oud [bron: Rotterdam 1926 b088 akte nr. 1044].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia van Zwol , leeftijd 66 jaar Weduwnaar/weduwe Hugo Cornelis van Dongen
Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 13-02-1884 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1884 a61] met Hugo Cornelis van Dongen, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Hugo: Bruidegom Hugo Cornelis van Dongen , geb. Rotterdam 38 jaar Bruid Cornelia van Zwol , geb. Rotterdam 24 jaar
Hugo is geboren omstreeks 1846, zoon van Adam van Dongen en Maria Sanderina de Mey.
Notitie bij de geboorte van Hugo: Uit gegevens Paul van Zwol: 17 februari 1845 te Rotterdam
Kinderen van Cornelia en Hugo:
1 Willem Jacob van Dongen [1.1.1.1.9.8.1.6.1], geboren op maandag 01-12-1884 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1884 e191v akte nr. 5869].
2 Hugo Cornelis van Dongen [1.1.1.1.9.8.1.6.2], geboren op vrijdag 01-01-1886 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1886 a003 akte nr. 7]. Hugo is overleden op donderdag 11-11-1886 in Rotterdam, 10 maanden oud [bron: Rotterdam 1886 e191v akte nr. 1138].
Notitie bij overlijden van Hugo: Overledene Hugo Cornelis van Dongen , leeftijd 10 maanden
3 Adriana van Dongen, geboren op donderdag 19-05-1887 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.6.3.
4 Hugo Cornelis van Dongen [1.1.1.1.9.8.1.6.4], geboren op maandag 04-03-1889 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1889 c012 akte nr. 1248].
5 Cornelia van Dongen, geboren in 1890 in Vlaardingen. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.6.5.
6 Catharina van Dongen, geboren in 1895 in ’s Gravenhage. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.6.6.
7 Christina van Dongen, geboren in 1898 in ’s Gravenhage. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.6.7.
1.1.1.1.9.8.1.6.3 Adriana van Dongen is geboren op donderdag 19-05-1887 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1887 d027v akte nr. 155], dochter van Hugo Cornelis van Dongen en Cornelia van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.6). Adriana trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28-05-1913 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1913 h86v] met Anthonie Breugem, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Anthonie: Bruidegom Anthonie Breugem , geb. Overschie 29 jaar Bruid Adriana van Dongen , geb. Rotterdam 26 jaar
Anthonie is geboren omstreeks 1884 in Overschie, zoon van Machiel Breugem en Jacoba Catharina van Cijk.
1.1.1.1.9.8.1.6.5 Cornelia van Dongen is geboren in 1890 in Vlaardingen, dochter van Hugo Cornelis van Dongen en Cornelia van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.6). Cornelia trouwde, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 30-08-1911 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1911 m48v] met Joseph Meuleman, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Joseph: Bruidegom Joseph Meuleman , geb. Rotterdam 24 jaar Bruid Cornelia van Dongen , geb. Vlaardingen 21 jaar
Joseph is geboren omstreeks 1887 in Rotterdam, zoon van Gerrit Jan Meuleman en Gesina Verbeek.
1.1.1.1.9.8.1.6.6 Catharina van Dongen is geboren in 1895 in ’s Gravenhage, dochter van Hugo Cornelis van Dongen en Cornelia van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.6). Catharina trouwde, 25 of 26 jaar oud, op donderdag 27-10-1921 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1921 p32] met Frederikus Johannes Kemper, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Frederikus: Bruidegom Frederikus Johannes Kemper , geb. Kralingen 30 jaar Bruid Catharina van Dongen , geb. ’s Gravenhage 26 jaar
Frederikus is geboren omstreeks 1891 in Kralingen, zoon van Johannes Petrus Kemper en Anna Jacoba Schorer.
Kind van Catharina en Frederikus:
1 Johannes Frederikus Kemper [1.1.1.1.9.8.1.6.6.1], geboren omstreeks 1923 in Rotterdam. Johannes is overleden op zondag 24-02-1924 in Rotterdam, ongeveer 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1924 a074v akte nr. 877].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Frederikus Kemper , leeftijd 1 jaar
1.1.1.1.9.8.1.6.7 Christina van Dongen is geboren in 1898 in ’s Gravenhage, dochter van Hugo Cornelis van Dongen en Cornelia van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.6). Christina trouwde, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 19-03-1919 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1919 c53v] met Cornelis Johannes George Hardon.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Cornelis: Bruidegom Cornelis Johannes George Hardon , geb. Rotterdam 25 jaar Bruid Christina van Dongen , geb. ’s Gravenhage 21 jaar
Cornelis is een zoon van Cornelis Johannes Hardon en Anna Catharina de Boer.
1.1.1.1.9.8.1.7 Cornelis Johannes Theodorus van Zwol is geboren op zaterdag 11-05-1861 in Rotterdam [bron: ? en Paul van Zwol], zoon van Cornelis van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1) en Adriana Zethoven. Cornelis is overleden op zaterdag 10-04-1937 in Rotterdam, 75 jaar oud [bron: Paul van Zwol]. Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 17-09-1890 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1890 f072 akte nr. 1104] met Jacoba Ritman, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Jacoba: Bruidegom Cornelis Johannes Theodorus van Zwol , geb. Rotterdam 29 jaar Bruid Jacoba Ritman , geb. Rotterdam 19 jaar
Jacoba is geboren op donderdag 08-06-1871 in Rotterdam [bron: Paul van Zwol00], dochter van Jan Ritman en Catharina Johanna Maria van Midde.
Kinderen van Cornelis en Jacoba:
1 Catharina Jacoba van Zwol, geboren op woensdag 24-12-1890 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.7.1.
2 Cornelis Johannes Theodorus van Zwol, geboren op dinsdag 16-02-1892 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.7.2.
3 Jacoba Adriana van Zwol [1.1.1.1.9.8.1.7.3], geboren op zondag 19-03-1893 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1893 d024 akte nr. 1679]. Jacoba is overleden op donderdag 09-11-1893 in Rotterdam, 7 maanden oud [bron: Rotterdam 1893 f128v akte nr. 4576].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Overledene Jacoba Adriana van Zwol , leeftijd 8 maanden
4 Jacobus Jan van Zwol [1.1.1.1.9.8.1.7.4], geboren op dinsdag 29-01-1895 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1895 b164v akte nr. 651].
5 Jacoba Adriana van Zwol, geboren op maandag 11-02-1901 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.9.8.1.7.5.
6 Johanna Wilhelmina van Zwol [1.1.1.1.9.8.1.7.6], geboren op donderdag 26-06-1902 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1902 g180v akte nr. 6203].
1.1.1.1.9.8.1.7.1 Catharina Jacoba van Zwol is geboren op woensdag 24-12-1890 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1890 g113v akte nr. 6616], dochter van Cornelis Johannes Theodorus van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.7) en Jacoba Ritman. Catharina trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 20-01-1921 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1921 a61] met Menno Karel Ziessen, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Menno: Bruidegom Menno Karel Ziessen , geb. Kralingen 34 jaar Bruid Catharina Jacoba van Zwol , geb. Rotterdam 30 jaar
Menno is geboren omstreeks 1886 in Kralingen, zoon van Izaäk Ziessen en Mintha Carolina Buining.
1.1.1.1.9.8.1.7.2 Cornelis Johannes Theodorus van Zwol is geboren op dinsdag 16-02-1892 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1892 c052 akte nr. 985], zoon van Cornelis Johannes Theodorus van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.7) en Jacoba Ritman. Cornelis:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 12-01-1922 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1922 a34v] met Luise Sophie Margarethe Deitenbach, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 09-05-1925 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1925 s77v].
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Luise: Bruidegom Cornelis Johannes Theodorus van Zwol , geb. Rotterdam 29 jaar Bruid Luise Sophie Margarethe Deitenbach , geb. Iserlohn (Duitschland) 28 jaar Opmerkingen: bruid is Duitsch onderdaan
Bruidegom Cornelis Johannes Theodorus van Zwol Bruid Luise Sophie Margarethe Deitenbach; Huwelijksdatum 12-01-1922; Datum echtscheiding 09-05-1925
Luise is geboren omstreeks 1893 in Iserlohn, Duitsland, dochter van Wilhelm Deitenbach en Emma Wiedemeijer.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 01-06-1926 in Rotterdam [bron: Paul van Zwol] met Tiene Waale, 34 jaar oud. Tiene is geboren op woensdag 16-03-1892 in Rotterdam [bron: Paul van Zwol].
Notitie bij de geboorte van Tiene: Kind Tiene Waale
Vader Pieter Jan Waale
Moeder Thereze Schenk
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 16-03-1900
Opmerkingen akte nr. 2678
Bron Rotterdam 1900 d137v
1.1.1.1.9.8.1.7.5 Jacoba Adriana van Zwol is geboren op maandag 11-02-1901 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1901 a197 akte nr. 1561], dochter van Cornelis Johannes Theodorus van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1.7) en Jacoba Ritman. Jacoba trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 23-10-1924 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1924 L148v] met Christiaan Johannes van den Boom, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Christiaan: Bruidegom Christiaan Johannes van den Boom , geb. Leeuwarden 25 jaar Bruid Jacoba Adriana van Zwol , geb. Rotterdam 23 jaar
Christiaan is geboren op vrijdag 28-07-1899 in Leeuwarden [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Leeuwarden Aktenummer: A 461 via Genlias], zoon van Jan van den Boom en Jantje Reekers. Christiaan is overleden op vrijdag 02-01-1942 in In de Javazee, 42 jaar oud [bron: Rotterdam 1951 v1---122 akte nr. 721]. Hij is begraven in Rotterdam?.
Notitie bij overlijden van Christiaan: Overledene Christiaan Johannes van den Boom Echtgenoo/te Jacoba Adriana van Zwol Opmerkingen: overleden in de Javazee
1.1.1.1.9.8.1.9 Johannes Theodorus van Zwol is geboren op woensdag 05-08-1868 in Rotterdam [bron: Paul van Zwol], zoon van Cornelis van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.1) en Adriana Zethoven. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 19-11-1895 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1895 s2043v akte nr. 73] met Marietje Termeijn, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Marietje: Bruidegom Johannes Theodorus van Zwol , geb. Rotterdam 27 jaar Bruid Marietje Termeijn , geb. Hellevoetsluis 24 jaar
Marietje is geboren op donderdag 30-03-1871 in Hellevoetsluis [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg Hellevoetsluis Aktenummer: 53a], dochter van Jacobus Termeijn en Adriana Helena Bakker.
Notitie bij de geboorte van Marietje: Geboorteakte:Aangiftedatum: 01-04-1871 Geboortedatum: 01-04-1871 Kind Marietje Termijn Vader Jacobus Termijn Moeder Adriana Helena Bakker
Paul van Zwol geeft 30-03-1871
1.1.1.1.9.8.2 Adriana van Zwol is geboren op maandag 20-03-1826 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1826 a104v akte nr. 618], dochter van Gerrit van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8) en Marijtje van der Kwaak. Adriana is overleden na 1867, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Adriana: IS DIT EEN KIND VAN DEZE ADRIANA?????? Adriana zou dan 21 jaar zijn.....
Overledene Anna Maria van Zwol , leeftijd 5 weken
Moeder Adriana van Zwol
Plaats Delfshaven
Datum overlijden 05-06-1847
Geboorteplaats Delfshaven
Bron Delfshaven 1847 -053

relatie (1) met Cornelis Twigt, zn. van Anna Donker en Maarten Twigt (Zelf gevonden deze akte: Kind Cornelis Twigt, Vader Maarten Twigt, Moeder Anna Donker, Plaats Rotterdam, Geboortedatum 12-02-1824, Opmerkingen akte nr. 341, Bron Rotterdam 1824 a070), geb. circa 1825 te Rotterdam [zh], ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op 7 aug 1851 te Batavia [Nieuw Oost Indië] overleden in het Militair Hospitaal aan boord van het Nederlands Particuliere schip "Hashandel". Uit deze relatie geen kinderen. (Bron: Paul van Zwol)
Adriana trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 28-06-1854 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1854 b3] met Hendrik Meijsen, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Hendrik: Bruidegom Hendrik Meijsen , geb. ’s Gravenhage 31 jaar Bruid Adriana van Zwol , geb. Rotterdam 28 jaar
Hendrik is geboren op woensdag 09-10-1822 in ’s Gravenhage [bron: Paul van Zwol], zoon van Martinus Meijsen en Alida Koster. Hendrik is overleden op vrijdag 08-11-1867 in Delfshaven / Rotterdam, 45 jaar oud [bron: Delfshaven 1867 -231; Rotterdam 1867 e068v akte nr. 3539].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overledene Hendrik Meijsen , leeftijd 43 jaar en 1 mnd Echtgenoo/te Adriana van Zwol Opmerkingen overleden te Rotterdam
Kinderen van Adriana en Hendrik:
1 Hendrik Gerardus Meijsen [1.1.1.1.9.8.2.1], geboren op woensdag 19-05-1858 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1858 c021v akte nr. 1698]. Hendrik is overleden op dinsdag 02-10-1866 in Delfshaven, 8 jaar oud [bron: Delfshaven 1866 -268].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overledene Hendrik Gerardus Meijsen , leeftijd 8 jaar
2 Cornelis Jacobus Meijsen [1.1.1.1.9.8.2.2], geboren omstreeks 1860 in ’s-Gravenhage. Cornelis is overleden op vrijdag 25-08-1865 in Delfshaven, ongeveer 5 jaar oud [bron: Delfshaven 1865 -130].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Jacobus Meijsen , leeftijd 4 jaar en 8 mnd. Geboorteplaats ’s Gravenhage
1.1.1.1.9.8.3 Willem van Zwol is geboren op maandag 23-02-1829 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1829 a073 akte nr. 428], zoon van Gerrit van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8) en Marijtje van der Kwaak.
Notitie bij Willem: Achternaamvariatie: van Swol
Willem trouwde, 24 jaar oud, op zondag 03-04-1853 in Delfshaven met [waarschijnlijk] Trijntje Klijn.
Kinderen van Willem en Trijntje:
1 N.N. 1 van Zwol [1.1.1.1.9.8.3.1], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 02-10-1853 in Delfshaven [bron: Delfshaven 1853 -106].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene n.n. van Zwol , leeftijd 0 jaar Vader Willem van Zwol Moeder Trijntje Klijn Plaats Delfshaven Opmerkingen overledene; vrouwelijk Geboorteplaats Delfshaven
2 Jan Hendrik van Zwol [1.1.1.1.9.8.3.2], geboren in 05-1855 in Delfshaven. Jan is overleden op woensdag 25-07-1855 in Delfshaven, 2 maanden oud [bron: Delfshaven 1855 -086].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan Hendrik van Zwol , leeftijd 8 weken Vader Willem van Zwol Moeder Trijntje Klijn Plaats Delfshaven Geboorteplaats Delfshaven
3 Hendrik van Zwol [1.1.1.1.9.8.3.3], geboren op woensdag 16-05-1855 in Delfshaven [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Delfshaven Aktenummer: 70].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Algemeen Gemeente: Delfshaven Soort akte: Geboorteakte
Aangiftedatum: 16-05-1855 Geboortedatum: 16-05-1855 Kind Hendrik van Zwol Geboorteplaats: Delfshaven Vader Willem van Zwol Moeder Trijntje Klijn
4 Maria van Zwol, geboren op vrijdag 28-08-1857 in Delfshaven. Volgt 1.1.1.1.9.8.3.4.
5 Jan Hendrik van Swol [1.1.1.1.9.8.3.5], geboren omstreeks 12-1858 in Delfshaven. Jan is overleden op donderdag 21-07-1859 in Delfshaven, ongeveer 7 maanden oud [bron: Delfshaven 1859 -109].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan Hendrik van Swol , leeftijd 7 maanden Vader Willem van Swol Moeder Trijntje Klijn Plaats Delfshaven Geboorteplaats Delfshaven
6 Gerrit van Swol [1.1.1.1.9.8.3.6], geboren in 03-1860 in Delfshaven. Gerrit is overleden op vrijdag 18-05-1860 in Delfshaven, 2 maanden oud [bron: Delfshaven 1860 -067].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit van Swol , leeftijd 7 weken Vader Willem van Swol Moeder Trijntje Klijn Plaats Delfshaven Geboorteplaats Delfshaven
7 N.N 2 van Swol [1.1.1.1.9.8.3.7], levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 16-05-1861 in Delfshaven [bron: Delfshaven 1861 -037].
Notitie bij overlijden van N.N: Overledene n.n. van Swol , leeftijd 0 jaar Vader Willem van Swol Moeder Trijntje Klijn Plaats Delfshaven Opmerkingen overledene: vrouwelijk Geboorteplaats Delfshaven
8 N.N. 3 van Zwol [1.1.1.1.9.8.3.8], levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 24-12-1862 in Delfshaven [bron: Delfshaven 1862 -106].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene n.n. van Zwol , leeftijd 0 jaar Vader Willem van Zwol Moeder Trijntje Klijn Plaats Delfshaven Opmerkingen overledene: mannelijk Geboorteplaats Delfshaven
9 Gerrit van Swol [1.1.1.1.9.8.3.9], geboren op zondag 04-08-1867 in Delfshaven [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Delfshaven Aktenummer: 199].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 199 Aangiftedatum: 05-08-1867 Geboortedatum: 04-08-1867
Kind Gerrit van Swol Geboorteplaats: Delfshaven Vader Willem van Swol Moeder Trijntje Klijn
10 Bastiana van Swol, geboren omstreeks 1870 in Vlaardingen. Volgt 1.1.1.1.9.8.3.10.
1.1.1.1.9.8.3.4 Maria van Zwol is geboren op vrijdag 28-08-1857 in Delfshaven [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Delfshaven Aktenummer: 130], dochter van Willem van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.3) en Trijntje Klijn.
Notitie bij de geboorte van Maria: Algemeen Gemeente: Delfshaven Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 130 Aangiftedatum: 29-08-1857 Geboortedatum: 28-08-1857
Kind Maria van Zwol Geboorteplaats: Delfshaven Vader Willem van Zwol Moeder Trijntje Klijn
Maria trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 18-08-1880 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.17;fol.33v] met Antonie de Wever, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Antonie: Bruidegom Antonie de Wever Leeftijd: 25 Bruid Maria van Zwol Leeftijd: 22 Nadere informatie: beroep Bg.:ketelmaker;beroep vader Bg.:ketelmaker;beroep Bd.:naaister;beroep vader Bd.:werkman
Antonie is geboren omstreeks 1855 in Amsterdam, zoon van Jan de Wever en Jansje van Lopik.
Kind van Maria en Antonie:
1 Jan de Wever, geboren omstreeks 1890 in (den?) Helder. Volgt 1.1.1.1.9.8.3.4.1.
1.1.1.1.9.8.3.4.1 Jan de Wever is geboren omstreeks 1890 in (den?) Helder, zoon van Antonie de Wever en Maria van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.3.4). Jan is overleden op woensdag 22-01-1919 in Rotterdam, ongeveer 29 jaar oud [bron: Rotterdam 1919 b054 akte nr. 632].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan de Wever , leeftijd 29 jaar Geboorteplaats Helder Echtgenote Hendrika Catharina Kassels
Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 31-01-1912 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1912 a49] met Hendrika Catharina Kassels, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrika: Bruidegom Jan de Wever, geb. Helder 22 jaar, Bruid Hendrika Catharina Kassels , geb. Leiden 23 jaar
Hendrika is geboren omstreeks 1889 in Leiden, dochter van Laurens Johannes Kassels en Wilhelmina de Vrind. Hendrika trouwde later op woensdag 18-06-1930 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1930 g131 Aktenummer 2385] met Arie van Elswijk (geb. ±1899).
Kind van Jan en Hendrika:
1 Wilhelmina de Wever [1.1.1.1.9.8.3.4.1.1], geboren omstreeks 1917. Wilhelmina is overleden op woensdag 24-12-1919 in Rotterdam, ongeveer 2 jaar oud [bron: Rotterdam 1919 m074 akte nr. 6844].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Overledene Wilhelmina de Wever, leeftijd 2 jaar Vader Jan de Wever MoederHendrika Catharina Kassels
1.1.1.1.9.8.3.10 Bastiana van Swol is geboren omstreeks 1870 in Vlaardingen, dochter van Willem van Zwol (zie 1.1.1.1.9.8.3) en Trijntje Klijn. Bastiana:
(1) trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op woensdag 28-11-1888 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.29;fol.35v] met Hendrik van der Landen, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bastiana en Hendrik: Bruidegom Hendrik van der Landen Leeftijd: 26 Bruid Bastiana van Swol Leeftijd: 19 Nadere informatie: beroep Bg.:slachtersknecht;beroep vader Bd.:werkman
Hendrik is geboren omstreeks 1862 in Amsterdam, zoon van Hendrik van der Landen en Johanna Saparoeane Catarine Dammingh. Hendrik is overleden vóór 1913, ten hoogste 51 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op woensdag 30-04-1913 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.5B;fol.43v] met Hendrik Cornelis Spolet, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bastiana en Hendrik: Bruidegom Hendrik Cornelis Spolet Leeftijd: 47 Bruid Bastiana van Swol Leeftijd: 43 Nadere informatie: Weduwnaar van Neeltje Glashouwer. Weduwe van Hendrik van der Landen.;beroep Bg.:bootwerker
Hendrik is geboren in 1866 in Amsterdam, zoon van Cornelis Leenderd Spolet en Hendrika Apolonia Vocke.
Kinderen van Bastiana en Hendrik (1):
1 Trijntje Johanna Ciprienne Catharina van der Landen, geboren omstreeks 1891 in Nieuwer-Amstel. Volgt 1.1.1.1.9.8.3.10.1.
2 Willem Hendrik van der Landen, geboren omstreeks 1892 in Watergraafsmeer. Volgt 1.1.1.1.9.8.3.10.2.
1.1.1.1.9.8.3.10.1 Trijntje Johanna Ciprienne Catharina van der Landen is geboren omstreeks 1891 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hendrik van der Landen en Bastiana van Swol (zie 1.1.1.1.9.8.3.10). Trijntje:
(1) trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op woensdag 08-01-1908 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.4;fol.6v] met Johan Arnold Geerling, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Johan: Bruidegom Johan Arnold Geerling Leeftijd: 19 Bruid Trijntje Johanna Ciprienne Catharina van der Landen Leeftijd: 17 Nadere informatie: beroep Bg.:bankwerker;beroep vader Bg.:bankwerker;beroep vader Bd.:slager
Johan is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, zoon van Hermanus Geerling en Maria Sophia Buthfer. Johan is overleden vóór 1914, ten hoogste 25 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 18-06-1914 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.6D;fol.45] met Jacobus Kompanje, ongeveer 49 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 29-03-1929.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Jacobus: Bruidegom Jacobus Kompanje Leeftijd: 49 Bruid Trijntje Johanna Ciprienne Catharina van der Landen Leeftijd: 23 Nadere informatie: Gescheiden van Catharina Busces. Weduwe van Johan Arnold Geerling. Echtscheiding 29-03-1929.;beroep vader Bg.:smid
Jacobus is geboren omstreeks 1865 in Zoelen, zoon van Jacobus Kompanje en Hendrika Gerdina van der Heiden. Jacobus trouwde voorheen met Catharina Busces. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd.
1.1.1.1.9.8.3.10.2 Willem Hendrik van der Landen is geboren omstreeks 1892 in Watergraafsmeer, zoon van Hendrik van der Landen en Bastiana van Swol (zie 1.1.1.1.9.8.3.10). Willem trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op woensdag 16-10-1912 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.6H;fol.19] met Froukje Hamstra, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Froukje: Bruidegom Willem Hendrik van der Landen Leeftijd: 20 Bruid Froukje Hamstra Leeftijd: 23 Nadere informatie: beroep Bg.:slager;beroep vader Bd.:werkman
Froukje is geboren omstreeks 1889 in Leeuwarden, dochter van Christiaan Hamstra en Maaike Nauta.
doopinschrijving_jacob_van_swol_1758.png
40 Doopinschrijving Jacob van Swol 1758
1.1.1.1.11 Jacob van Zwol (afb. 40), zoon van Gerrit Aartsz van Swol (zie 1.1.1.1) en Neeltje Cornelis van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 24-12-1758 in Zegveld [bron: Zegveld dopen NG 1752-1763]. Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Neeltje de Koning (geb. 1736). Jacob is overleden op woensdag 25-02-1818 in Barwoutswaarder, 59 jaar oud [bron: huwelijksakte zoon Pieter]. Jacob:
(1) trouwde met Marijtje(n) Vlot.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Marijtje(n): Jacob woonde bij het huwelijk in Aarlanderveen en Marijtje in Zwammerdam
Marijtje(n) is geboren omstreeks 1773 in Zwammerdam. Marijtje(n) is overleden op maandag 02-10-1809 in Aarlanderveen, ongeveer 36 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 06-10-1809 in Aarlanderveen [bron: huwelijksakte zoon Pieter; Doop-, trouw- en begraafboeken (klappers tot 1811) > Aarlanderveen (zie notitie)].
Notitie bij overlijden van Marijtje(n): Marijtje Vlot leeftijd 36 jaar
bron gekwalificeerde aangegeven lijken Aarlanderveen 1806-1811
toegangsnummer DTB-registers
inventarisnummer 19a
bladzijde 13
datum 05-10-1809
naam Marijtje Vlot leeftijd 36 jaar, echtgenote van Jacob van Zwol, wonende te Zuideinde, laat 3 kinderen uit 1 huwelijk na, overleden op 02-10-1809, begraven op 06-10-1809
plaatsnaam Aarlanderveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

Marijtje Vlot echtgenote van Jacob van Zwol
bron hervormd begraven Aarlanderveen 1805-1812
toegangsnummer DTB-registers
inventarisnummer 8
bladzijde 50
datum 05-10-1809
naam Marijtje Vlot echtgenote van Jacob van Zwol, begraven op 06-10-1809, graf kerkhof
aangever Jacob van Zwol
plaatsnaam Aarlanderveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Notitie bij Marijtje(n): Ook Marrigje Vlot genoemd (huwelijksakte zoon Pieter)
(2) trouwde, 55 jaar oud, op donderdag 27-01-1814 in Waarder [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenr. 3] met Meijnsje van Staveren, ongeveer 41 jaar oud. Meijnsje is geboren omstreeks 1773 in Nieuwkoop, dochter van Andries Gerritse van Staveren en Grietje Janse van Veen.
Kinderen van Jacob en Marijtje(n):
1 Neeltjen van Zwol [1.1.1.1.11.1], geboren op woensdag 20-08-1800 in Alphen aan de Rijn/Zwammerdam. Zij is gedoopt op zondag 24-08-1800 in Alphen aan de Rijn/Zwammerdam.
2 Gerrit van Zwol, geboren op zaterdag 16-04-1803 in Alphen aan de Rijn/Zwammerdam. Volgt 1.1.1.1.11.2.
3 Pieter van Zwol, geboren op zaterdag 12-11-1808 in Alphen aan de Rijn/Zwammerdam. Volgt 1.1.1.1.11.3.
doopinschrijving_neeltje_griffioen.png
41 Doopinschrijving Neeltje Griffioen
1.1.1.1.11.2 Gerrit van Zwol is geboren op zaterdag 16-04-1803 in Alphen aan de Rijn/Zwammerdam [bron: AR 23-325], zoon van Jacob van Zwol (zie 1.1.1.1.11) en Marijtje(n) Vlot. Hij is gedoopt op zondag 24-04-1803 in Alphen aan de Rijn/Zwammerdam [bron: AR 25-117]. Gerrit is overleden op zaterdag 18-09-1880 in Kamerik, 77 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 42].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit van Zwol Leeftijd: 77
Notitie bij Gerrit: RHC Rijstreek:
Beheersnummer:W014 Archief:Gemeente Kamerik Type index:Bevolkingsregister Kamerik, 1880-1889 Inventarisnummer:616 Folionummer:40
Naam:Gerrit van Zwol Geboren:16-03-1803 te Alphen Overlijden:18-09-1880 te Kamerik Betrekking tot gezinshoofd:hoofd Burgerlijke staat:gehuwd Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd Beroep:arbeider Adres:wijk A nummer 40
Gerrit:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 05-12-1834 in Kamerik Mijzijde [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Mijzijde Aktenr. 2] met Jannigje van Dam, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannigje: Bruidegom Gerrit van Zwol Leeftijd: 31 Bruid Jannigje van Dam Leeftijd: 20
Jannigje is geboren omstreeks 1814, dochter van Jan van Dam en Neeltje van Kooij. Jannigje is overleden vóór 1836, ten hoogste 22 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 08-09-1836 in ’s-Gravensloot [bron: Het Utrechts Archief ’s-Gravesloot Aktenr. 1] met Neeltje Griffioen (afb. 41), 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Neeltje: Bruidegom Gerrit van Zwol Leeftijd: 33 Bruid Neeltje Griffioen Leeftijd: 50
Neeltje is geboren in 1786 in Zegveld, dochter van Hendrik Griffioen en Ariaantje Stuiver. Zij is gedoopt op zondag 24-09-1786 in Zegveld [bron: Zegveld dopen NG 1774-1789]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje de Glas (1742-1811) [grootmoeder vaderszijde]. Neeltje is overleden op dinsdag 23-09-1856 in Kamerik-Mijzijde, 69 of 70 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Mijzijde Aktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Griffioen Leeftijd: 70
(3) trouwde, 54 jaar oud, op donderdag 18-06-1857 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenr. 2] met Aaltje te Hofstede, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Aaltje: Bruidegom Gerrit van Zwol Leeftijd: 54 Bruid Aaltje te Hofstede Leeftijd: 54
Aaltje is geboren omstreeks 1803 in Kamerik-Houtdijken, dochter van Lambertus te Hofstede en Aaltje Blonk. Aaltje is overleden op woensdag 28-02-1883 in Kamerik, ongeveer 80 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Leeftijd: 79, Partner Gerrit van Zwol (weduwe van)
Kind van Gerrit en Jannigje:
1 Marijtje van Zwol [1.1.1.1.11.2.1], geboren op maandag 31-08-1835 in ’s-Gravesloot [bron: Het Utrechts Archief ’s-Gravesloot Aktenummer: 4]. Marijtje is overleden op vrijdag 07-04-1837 in Kamerik-Mijzijde, 1 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Mijzijde Aktenummer: 5].
Notitie bij overlijden van Marijtje: Overledene Marijtje van Zwol Leeftijd: 1 Nadere informatie: Oud 1 jaar en 8 maanden. Moeder was reeds overleden
Adres:
(’s-Gravesloot, ook wel, maar historisch onjuist, ’s-Gravensloot gespeld is een polder in de provincie Utrecht en in de gemeente Woerden. Voor 1989 lag de weg ’s-Gravesloot in de gemeente Kamerik. Die hanteerde de spelling zonder ’n’, gelijk aan de naam van de polder. Het zuidelijke bebouwingslint langs de weg maakte ook toen al deel uit van de gemeente Woerden, dat de naam als ’s-Gravensloot spelde. In 1989 werd besloten tot één schrijfwijze. Nadat een voorstel van gemeentearchivaris L.Cl.M. Peters om de historische benaming Gravesloot in ere te herstellen, was afgewezen, werd gekozen voor de Woerdense schrijfwijze, omdat die taalkundig juist zou zijn. De poldernaam bleef echter ongewijzigd ’s-Gravesloot. Hoewel de weg intussen in één gemeente ligt, loopt er nog altijd een onzichtbare scheidslijn over de weg. De huizen aan de noordkant hebben een Kamerikse postcode, die aan de zuidkant een Woerdense. Ook in kerkelijk opzicht vallen de bewoners van de noordzijde van de weg onder Kamerik.)
1.1.1.1.11.3 Pieter van Zwol is geboren op zaterdag 12-11-1808 in Alphen aan de Rijn/Zwammerdam, zoon van Jacob van Zwol (zie 1.1.1.1.11) en Marijtje(n) Vlot. Hij is gedoopt op zondag 20-11-1808 in Alphen aan de Rijn/Zwammerdam.
Beroep:
Wijnkopersknecht   [bron: Huwelijksakte]
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op zondag 01-08-1830 in Alphen [bron: Streekarchief Rijnlands Midden Burgerlijke stand - huwelijken Alphen 1821-1830 aktenummer 12] met Lijsje Moene, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lijsje: Pieter van Zwol en Lijsje Moene
bron Burgerlijke stand - huwelijken Alphen 1821-1830
aktenummer 12
aktedatum 01-08-1830
bruidegom Pieter van Zwol (21 jaar, wijnkopersknecht, geboren te Alphen, 12-11-1808, gedoopt 20-11-1808 te Alphen, wonende te Alphen)
bruid Lijsje Moene (23 jaar, zonder beroep, geboren te Zwammerdam, 12-02-1807, wonende te Alphen)
vader bruidegom Jacob van Zwol (overleden 25-02-1818 te Barwoutswaarder)
moeder bruidegom Marrigje Vlot (begraven 06-10-1809 te Aarlanderveen)
vader bruid Jan Moene (steenbakkersknecht, Alphen)
moeder bruid Jannetje de Graaf (zonder beroep, Alphen)
getuige Pieter Moene, 26 jaar, steenbakkersknecht, Leiderdorp, broer bruid
2e getuige Abraham Hoogendoorn, 29 jaar, zonder beroep, Alphen
3e getuige Franciskus Lodewikus Meijer, 30 jaar, wijnkopersknecht, Alphen
4e getuige Jan van der Maal, 31 jaar, steenbakkersknecht, Alphen
annotatie afkondigingen 11-07-1830 en 18-07-1830 te Alphen
plaatsnaam Alphen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Lijsje is geboren op donderdag 12-02-1807 in Zwammerdam, dochter van Jan Moene en Jannetje de Graaf.
Kind van Pieter en Lijsje:
1 Maria van Zwol [1.1.1.1.11.3.1], geboren op dinsdag 26-10-1830 in Alphen en Rietveld [bron: Rijnlands Midden Alphen (ZH) Aktenummer: 82].
Notitie bij de geboorte van Maria: Kind Maria van Zwol Vader Pieter van Zwol Moeder Lijsje Moone Nadere informatie Moeder is bevallen in Alphen, maar woonachtig te Leiden
doopinschrijving_marigje_van_swol_1760.png ondertrouw_marigje_van_zwol_en_adrianus_groenendijk_21_5_1811_oudewater.png
42 Doopinschrijving Marigje van Swol 1760
43 Ondertrouw Marigje van Zwol en Adrianus Groenendijk 21-5-1811 Oudewater
1.1.1.1.12 Marigje van Swol (afb. 42 en 43), dochter van Gerrit Aartsz van Swol (zie 1.1.1.1) en Neeltje Cornelis van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 23-03-1760 in Zegveld [bron: Zegveld dopen NG 1752-1763]. Bij de doop van Marigje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje de Koning (geb. 1736). Marigje is overleden op vrijdag 17-06-1836 in Oudewater, 76 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 31].
Notitie bij overlijden van Marigje: Overledene Marrigje van Zwol Leeftijd: 75 Vader N.N. Moeder N.N. Partner Adrianus Groenendijk Relatie: weduwe
Notitie bij Marigje: Achternaam ook geschreven als: Verswol
RHC Rijnstreek:
Beheersnummer:O001 Archief:Stad Oudewater Type index:Akten van indemniteit (ingekomen) Oudewater, 1811 Inventarisnummer:423 Aktenummer:406 Folionummer:670
Naam:Marrigje van Zwol Leeftijd:51 jaar en 2 maanden Ouders:Gerrit van Zwol en Neeltje van den Bergh Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd Uitgever:Gemeente Zegveld Datum:24-05-1811 Opmerkingen:Geboren in Zegveld en gedoopt op 23 maart 1760 in de hervormde kerk
Getuige bij:
25-09-1796     doop Gerrit van Swol (1796-1796) [zie 1.1.1.1.9.6]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Zegveld Dopen 1796-1802]
Marigje trouwde, 51 jaar oud, op zondag 16-06-1811 in Oudewater [bron: DTB Oudewater Trouwboek. 1798 juli 6 - 1811 juli 7 Inventaris nr. 18, Scan: 106] met Adrianus Groenendijk, 47 jaar oud, nadat zij op dinsdag 21-05-1811 in Oudewater in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Oudewater Trouwboek. 1798 juli 6 - 1811 juli 7 DTB Inventaris nr. 18, Scan: 106]. Adrianus is een zoon van Jan Groenendijk en Vastina Versluijs. Hij is gedoopt op zondag 08-01-1764 in Oudewater. Adrianus is overleden op zaterdag 14-06-1834 in Oudewater, 70 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 38].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overledene Adrianus Groenendijk Leeftijd: 71 Vader Jan Groenendijk Moeder Vastina Versluijs Partner Marrigje van Zwol Relatie: man van
doopinschrijving_gerrit_van_swol_kwsnr._192.png
44 Doopinschrijving Gerrit van Swol KWSnr. 192
1.1.1.1.13 Gerrit van Swol (afb. 44), zoon van Gerrit Aartsz van Swol (zie 1.1.1.1) en Neeltje Cornelis van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 03-01-1762 in Zegveld [bron: DTB Zegveld 506; DTB Zegveld Dopen 1752-1763]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Floris van den Berg.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Naam van de vader wordt geschreven als Verswol (Waarschijnlijk niet goed verstaan bij de inschrijving)
Gerrit is overleden in 10-1810 in Waarder, 48 jaar oud. Hij is begraven op maandag 29-10-1810 in Waarder [bron: DTB Waarder 3].
Adres:
Rietveld
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op zondag 31-07-1791 in Waarder [bron: Archief Woerden] met Willempje Janse Boerefijn, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 15-07-1791 in Waarder [bron: Archief Woerden DTB 2 Waarder].
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Willempje: Huwelijk op 31 juli 1791 Betoog gegeven
Willempje is een dochter van Jan Willemse Boerefijn en (J)Annigje Hannese van Vliet. Zij is gedoopt op zondag 09-04-1769 in Waarder [bron: Waarder DTB 1b blz 5]. Bij de doop van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje van Es. Willempje is overleden op donderdag 21-05-1846 in Papekop, 77 jaar oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenr. 2].
Notitie bij overlijden van Willempje: Leeftijd: 78 Vader Jan Boerefijn Moeder NN Partner Gerrit van Zwol Relatie: Weduwe Nadere informatie Moeder is onbekend
Notitie bij Willempje: Voornaamvariaties: Willemtje / Willemijntje
Kinderen van Gerrit en Willempje:
1 Neeltje van Zwol, gedoopt op zondag 16-10-1791 in Waarder. Volgt 1.1.1.1.13.1.
2 Annigje van Zwol, geboren op zaterdag 09-02-1793 in Waarder. Volgt 1.1.1.1.13.2.
3 Gerrit van Zwol [1.1.1.1.13.3], geboren op dinsdag 01-04-1794 in Waarder [bron: Archief Woerden Doopboek Waarder 1B blz 28]. Hij is gedoopt op zondag 06-04-1794 in Waarder [bron: Archief Woerden Doopboek Waarder 1B blz 28; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 121 via zoekakten.nl]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Cornelis van den Berg (1725-1796) [zie 1.1.1.1] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuige Neeltje van den Berg R=Rietveld?
Gerrit is overleden vóór 1797, ten hoogste 3 jaar oud.
4 Ida van Swol, geboren omstreeks 1796 in Waarder?. Volgt 1.1.1.1.13.4.
5 Gerrit van Swol, geboren op woensdag 25-01-1797 in Waarder. Volgt 1.1.1.1.13.5.
6 Jan van Swol [1.1.1.1.13.6], geboren op woensdag 26-12-1798 in Waarder. Hij is gedoopt op zondag 30-12-1798 in Waarder [bron: DTB Waarder Invnr. 1B; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 126 via zoekakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuige: Adriaantje Boerefijn
Jan is overleden vóór 1802, ten hoogste 4 jaar oud.
7 Jan van Swol, geboren op zondag 05-12-1802 in Waarder. Volgt 1.1.1.1.13.7.
8 Jannigje van Swol [1.1.1.1.13.8], geboren op donderdag 19-12-1805 in Waarder. Zij is gedoopt op maandag 23-12-1805 in Waarder [bron: Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 131 via zoekakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Jannigje: Getuige: Neeltje Boerefijn
Jannigje is overleden op zaterdag 23-07-1836 in Waarder, 30 jaar oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenummer: 6].
Notitie bij overlijden van Jannigje: Overledene Jannetje van Zwol Leeftijd: 31 Vader Gerrit van Zwol Moeder Willempje Boetrenfijn
Notitie bij Jannigje: IS DIT HAAR ZOON?????
on Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1243
Gemeente: Zegveld
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 15-12-1884
Overledene Cornelis van Zwol (Geboren rond 1822)
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 14-12-1884
Leeftijd: 62
Overlijdensplaats: Zegveld
Vader N.N.
Moeder Jannigje van Zwol
Partner Maria de Haas
Relatie: echtgenoot van
9 Catharina (Kaatje) van Swol, geboren op maandag 19-06-1809 in Bodegraven. Volgt 1.1.1.1.13.9.
1.1.1.1.13.1 Neeltje van Zwol, dochter van Gerrit van Swol (zie 1.1.1.1.13) en Willempje Janse Boerefijn. Zij is gedoopt op zondag 16-10-1791 in Waarder [bron: Doopboek Waarder 1B blz 25v; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 119 via zoekakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Getuige Marrigje van den Berg
Neeltje is overleden op dinsdag 06-02-1844 in Papekop, 52 jaar oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 2]. Neeltje trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 08-10-1819 in Waarder [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenr. 3] met Kornelis Edelkoort, ongeveer 25 jaar oud. Kornelis is geboren omstreeks 1794 in Utrecht, zoon van Stephanus Edelkoort en Cornelia de Groot. Kornelis is overleden op zaterdag 27-12-1862 in Oudewater, ongeveer 68 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 94].
Notitie bij overlijden van Kornelis: Overledene Cornelis Edelkoort Leeftijd: 78 Partner Neeltje van Zwol Relatie: weduwnaarNadere informatie Namen ouders bij aangevers onbekend
Kinderen van Neeltje en Kornelis:
1 Neeltje Edelkoort, geboren op zondag 05-03-1820 in Papekop. Volgt 1.1.1.1.13.1.1.
2 Willempje Edelkoort [1.1.1.1.13.1.2], geboren op vrijdag 26-10-1821 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 3]. Willempje is overleden op vrijdag 15-03-1822 in Papekop, 4 maanden oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 2].
Notitie bij overlijden van Willempje: Overledene Willempje Edelkoort Leeftijd: 1
3 Kornelis Edelkoort [1.1.1.1.13.1.3], geboren op zaterdag 26-10-1822 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 6]. Kornelis is overleden op dinsdag 23-11-1841 in Papekop, 19 jaar oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Kornelis: Overledene Cornelis Edelkoort Leeftijd: 19
Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5552
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 88
Registratie datum: 19-03-1842
Overledene Cornelis Edelkoort
Overlijdensplaats: Papekop en Diemerbroek
Overlijdensdatum: 23-11-1841
Nadere informatie nummer op film: 812.
4 Gerrit Edelkoort [1.1.1.1.13.1.4], geboren op dinsdag 22-03-1825 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 2]. Gerrit is overleden op woensdag 24-10-1866 in Wilnis, 41 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 124].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit Edelkoort Leeftijd: 41 Relatie: ongehuwdNadere informatie: Kleermaker
Gerrit bleef ongehuwd.
5 Willempje Edelkoort, geboren op vrijdag 27-06-1828 in Papekop. Volgt 1.1.1.1.13.1.5.
6 IJda Edelkoort [1.1.1.1.13.1.6], geboren op zondag 08-08-1830 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 4]. IJda is overleden op zaterdag 06-11-1830 in Papekop, 2 maanden oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 4].
Notitie bij overlijden van IJda: Overledene IJda Edelkoort Leeftijd: 0
Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5529
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 39
Registratie datum: 06-11-1830
Overledene IJda Edelkoort
Overlijdensplaats: Papekop en Diemerbroek
Overlijdensdatum: 06-11-1830
Nadere informatie nummer op film: 137. Papekop en Diemerbroek.
7 IJda Edelkoort [1.1.1.1.13.1.7], geboren op maandag 16-01-1832 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 2]. IJda is overleden op woensdag 18-04-1832 in Papekop, 3 maanden oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop 18-04-1823].
Notitie bij overlijden van IJda: Overledene IJda Edelkoort Aangiftedatum: 19-04-1832Overlijdensdatum: 18-04-1823 (Moet zijn 1832)Leeftijd: 0
Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5533
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 166
Registratie datum: 18-04-1832
Overledene IJda Edelkoort
Overlijdensplaats: Papekop en XXXDiemerbroek
Overlijdensdatum: 18-04-1832
Nadere informatie nummer op film: 1394. Geboren in Papekop en Diemerbroek
8 IJda Edelkoort [1.1.1.1.13.1.8], geboren op donderdag 01-08-1833 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 5]. IJda is overleden op vrijdag 29-11-1833 in Papekop, 3 maanden oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 6].
Notitie bij overlijden van IJda: Overledene IJda Edelkoort Leeftijd: 0 Vader Kornelis Edelkoort Moeder Neeltje van Zwol
Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5536
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 128
Registratie datum: 29-11-1833
Overledene IJda Edelkoort
Overlijdensplaats: Papekop en Diemerbroek
Overlijdensdatum: 29-11-1833
Nadere informatie nummer op film: 2721. Geboren in Papekop en Diemerbroek.
9 Petronella Edelkoort [1.1.1.1.13.1.9], geboren op zondag 04-01-1835 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 1]. Petronella is overleden op zondag 13-03-1836 in Papekop, 1 jaar oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 1].
Notitie bij overlijden van Petronella: Overledene Petronella Edelkoort Leeftijd: 1
1.1.1.1.13.1.1 Neeltje Edelkoort is geboren op zondag 05-03-1820 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 3], dochter van Kornelis Edelkoort en Neeltje van Zwol (zie 1.1.1.1.13.1). Neeltje is overleden op dinsdag 06-01-1863 in Linschoten, 42 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 2].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Edelkoort Leeftijd: 42
Neeltje trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 12-10-1849 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 3] met Teunis Boot, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Teunis: Bruidegom Teunis Boot Leeftijd: 33 Bruid Neeltje Edelkoort Leeftijd: 29 Nadere informatie: Moeder van de bruid is overleden, Achternaam moeder bruidegom geschreven als Schommel
Teunis is geboren op zondag 26-05-1816 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 22], zoon van Huig Boot en Klaasje Schimmel. Teunis is overleden op vrijdag 08-01-1869 in Linschoten, 52 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 2].
Notitie bij overlijden van Teunis: Overledene Teunis Boot Leeftijd: 52 Vader Huig Boot Moeder Klaasje Schimmel Partner Grietje Vermaat Relatie: echtgenoot van Nadere informatie vroeger weduwnaar van Neeltje Edelkoort
Teunis trouwde later op vrijdag 27-01-1865 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 1] met Grietje Vermaat (geb. ±1832).
Notitie bij Teunis: Achternaamvariatie: Boef
Kinderen van Neeltje en Teunis:
1 Huig Boot [1.1.1.1.13.1.1.1], geboren op donderdag 21-03-1850 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 6]. Huig is overleden op woensdag 19-06-1850 in Linschoten, 2 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 19].
Notitie bij overlijden van Huig: Overledene Huig Boot Leeftijd: 0 Nadere informatie oud twaalf weken
2 Cornelis Boot [1.1.1.1.13.1.1.2], geboren op donderdag 01-12-1853 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Aktenummer: 32]. Cornelis is overleden op woensdag 01-03-1854 in Linschoten, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 3].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Boef Leeftijd: 0 Vader Tewunis Boef Moeder Neeltje Edelkoort Nadere informatie oud 13 weken
3 Huig Boot, geboren op woensdag 11-04-1855 in Linschoten. Volgt 1.1.1.1.13.1.1.3.
4 Cornelis Boot [1.1.1.1.13.1.1.4], geboren op maandag 26-01-1857 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 1]. Cornelis is overleden op woensdag 26-08-1857 in Linschoten, 7 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 14].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Boot Leeftijd: 0 Nadere informatie oud zeven maanden
5 Cornelis Boot [1.1.1.1.13.1.1.5], geboren op donderdag 17-06-1858 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 19]. Cornelis is overleden op donderdag 03-08-1865 in Linschoten, 7 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 28].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Boot Leeftijd: 7
6 Neeltje Boot, geboren op woensdag 19-10-1859 in Linschoten. Volgt 1.1.1.1.13.1.1.6.
7 Klaasje Boot [1.1.1.1.13.1.1.7], geboren op dinsdag 23-10-1860 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 35]. Klaasje is overleden op zondag 17-02-1861 in Linschoten, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 3].
Notitie bij overlijden van Klaasje: Overledene Klaasje Boot Leeftijd: 0 Nadere informatie oud vier maanden
1.1.1.1.13.1.1.3 Huig Boot is geboren op woensdag 11-04-1855 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 6], zoon van Teunis Boot en Neeltje Edelkoort (zie 1.1.1.1.13.1.1). Huig is overleden op vrijdag 08-11-1929 in Linschoten, 74 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 5].
Notitie bij overlijden van Huig: Overledene Huig Boot Leeftijd: 74 Partner Annigje Burggraaf Relatie: echtgenoot van
Beroep:
Brood- en koekbakker, winkelier   [bron: http://home.kpn.nl/p.ter.heide/Velt.htm]
Huig trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 11-12-1884 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 5] met Annigje Burggraaf, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Huig en Annigje: Bruidegom Huig Boot Leeftijd: 29 Bruid Annigje Burggraaf Leeftijd: 21
Annigje is geboren op zondag 22-11-1863 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 28], dochter van Arie Burggraaf en Cornelia Griffioen. Annigje is overleden op vrijdag 18-08-1939 in Linschoten, 75 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 11].
Notitie bij overlijden van Annigje: Overledene Annigje Burggraaf Leeftijd: 75 Aangiftedatum: 18-08-1939 Overlijdensdatum: 18-08-1939 Partner Huis Boot Relatie: weduwe van
In verschillende Genealogiën wordt 12-08-1939 als overlijdensdatum gnoemd.
Beroep:
Dienstbode   [bron: http://home.kpn.nl/p.ter.heide/Velt.htm]
Kinderen van Huig en Annigje:
1 Teunis Boot, geboren op maandag 21-12-1885 in Linschoten. Volgt 1.1.1.1.13.1.1.3.1.
2 Cornelia Boot, geboren op donderdag 05-01-1888 in Linschoten. Volgt 1.1.1.1.13.1.1.3.2.
3 Cornelis Boot, geboren op dinsdag 26-11-1889 in Linschoten. Volgt 1.1.1.1.13.1.1.3.3.
4 Arie Boot [1.1.1.1.13.1.1.3.4], geboren op woensdag 20-01-1892 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 1].
5 Hendrik Boot [1.1.1.1.13.1.1.3.5], geboren op dinsdag 16-04-1895 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 13]. Hendrik is overleden op woensdag 13-01-1904 in Linschoten, 8 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 3].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overledene Hendrik Boot Leeftijd: 8
6 Jan Boot [1.1.1.1.13.1.1.3.6], geboren op woensdag 23-05-1900 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 22].
1.1.1.1.13.1.1.3.1 Teunis Boot is geboren op maandag 21-12-1885 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 58], zoon van Huig Boot (zie 1.1.1.1.13.1.1.3) en Annigje Burggraaf. Teunis trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11-05-1911 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 5] met Neeltje Barnelveld, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Neeltje: Bruidegom Teunis Boot Leeftijd: 25 Bruid Neeltje Barneveld Leeftijd: 24
Neeltje is geboren omstreeks 1886 in Linschoten, dochter van Arie Barnelveld en Aaltje van As.
1.1.1.1.13.1.1.3.2 Cornelia Boot is geboren op donderdag 05-01-1888 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 1], dochter van Huig Boot (zie 1.1.1.1.13.1.1.3) en Annigje Burggraaf. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 02-11-1916 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 8] met Anthonie Cornelis van Waveren, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Anthonie: Bruidegom Anthonie Cornelis van Waveren Leeftijd: 34 Bruid Cornelia Boot Leeftijd: 28
Anthonie is geboren op vrijdag 12-05-1882 in Wijk bij Duurstede [bron: Het Utrechts Archief Wijk bij Duurstede Aktenummer: 36], zoon van Anthonius Sarus Cornelius Marianus van Waveren en Maria Frobe. Anthonie is overleden op zondag 29-09-1968 in Den Haag, 86 jaar oud.
Notitie bij Anthonie: Beroep: leraar. Volgde te Doorn de opleiding tot onderwijzer en later hoofd-onderwijzer, behaalde L.O.-akten, zette zijn studie voort, slaagde voor de volledige akte M.O. Nederlands en deed - intussen te Tiel als leraar werkzaam zijnde -
staatsexamen gymnasium A, om daarna aan de universitaire studie Nederlandse taal- en letterkunde te Utrecht te beginnen; na zijn doctoraalexamen promoveerde hij op 20-11-1925 tot doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Utrecht op een proefschrift getiteld P.T. -Helvetius van den Bergh; oud-reserve 1e luitenant van het garderegiment Jagers (aktieve dienst gedurende de mobilisatie van 1914-1918); naast anderefuncties: oud-docent Nederlandse taal- en letterkunde en geschiedenis aan het Eerste Stedelijk Gymnasium te Den Haag; oud-docent aardrijkskundeaan het Haagse Christelijk Gymnasium, oud-gecommiteerde voor de eindexamens HBS en oud-lid van de Commissie voor de staatsexamens gymnasium. Titel: dr. (Bron: http://www.verenigdebooten.nl)
Kind van Cornelia en Anthonie:
1 Cornelia Wilhelmina van Waveren, geboren op zondag 05-08-1923 in Den Haag. Volgt 1.1.1.1.13.1.1.3.2.1.
1.1.1.1.13.1.1.3.2.1 Cornelia Wilhelmina van Waveren is geboren op zondag 05-08-1923 in Den Haag [bron: http://home.kpn.nl/p.ter.heide/Velt.htm], dochter van Anthonie Cornelis van Waveren en Cornelia Boot (zie 1.1.1.1.13.1.1.3.2). Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 26-08-1949 in Utrecht [bron: http://home.kpn.nl/p.ter.heide/Velt.htm] met Jelle Jan de Jong, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 20-04-1960 in Utrecht [bron: http://home.kpn.nl/p.ter.heide/Velt.htm]. Jelle is geboren op woensdag 22-06-1921 in Arnhem [bron: http://home.kpn.nl/p.ter.heide/Velt.htm]. Jelle is overleden op maandag 15-11-1965 in Ermelo, 44 jaar oud [bron: http://home.kpn.nl/p.ter.heide/Velt.htm]. Jelle trouwde voorheen met Lucretia Johanna Schutz. Jelle trouwde later na 1960 met Richardina Vos.
Kind van Cornelia en Jelle:
1 Wieger Jelles de Jong [1.1.1.1.13.1.1.3.2.1.1], geboren op dinsdag 13-04-1954 in Utrecht [bron: http://home.kpn.nl/p.ter.heide/Velt.htm].
1.1.1.1.13.1.1.3.3 Cornelis Boot is geboren op dinsdag 26-11-1889 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 50], zoon van Huig Boot (zie 1.1.1.1.13.1.1.3) en Annigje Burggraaf. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 13-09-1917 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 13] met Marrigje Barneveld, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Marrigje: Bruidegom Cornelis Boot Leeftijd: 27 Bruid Marrigje Barneveld Leeftijd: 20
Marrigje is geboren omstreeks 1897 in Linschoten, dochter van Arie Barnelveld en Aaltje van As.
1.1.1.1.13.1.1.6 Neeltje Boot is geboren op woensdag 19-10-1859 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 33], dochter van Teunis Boot en Neeltje Edelkoort (zie 1.1.1.1.13.1.1). Neeltje is overleden op woensdag 07-09-1898 in Linschoten, 38 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 35].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Boot Leeftijd: 38 Partner Cornelis de Vries Relatie: echtgenote van
Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 08-05-1884 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 2] met Cornelis de Vries, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Cornelis: Bruidegom Cornelis de Vries Leeftijd: 26 Bruid Neeltje Boot Leeftijd: 24
Cornelis is geboren op woensdag 16-12-1857 in Harlingen [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Harlingen Aktenummer: B 188/1-12], zoon van Hidde Dirks de Vries en Elisabeth Cornelis de Vries. Cornelis is overleden op maandag 15-02-1915 in Linschoten, 57 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 4].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis de Vries Leeftijd: 57 Partner Elisabeth Koren Relatie: echtgenoot van Nadere informatie eerder weduwnaar van Neeltje Boot
Cornelis trouwde later op donderdag 02-11-1899 in Montfoort [bron: Het Utrechts Archief Montfoort Aktenummer: 9] met Elisabeth Koren (geb. ±1879).
Kind van Neeltje en Cornelis:
1 Hidde Dirk de Vries, geboren op dinsdag 12-05-1885 in Linschoten. Volgt 1.1.1.1.13.1.1.6.1.
1.1.1.1.13.1.1.6.1 Hidde Dirk de Vries is geboren op dinsdag 12-05-1885 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 21], zoon van Cornelis de Vries en Neeltje Boot (zie 1.1.1.1.13.1.1.6). Hidde trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21-12-1911 in Linschoten [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 20] met Alida de Haas, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hidde en Alida: Bruidegom Hidde Dirk de Vries Leeftijd: 26 Bruid Alida de Haas Leeftijd: 21
Alida is geboren omstreeks 1890 in Linschoten, dochter van Willem de Haas en Martje van Donkelaar.
Kinderen van Hidde en Alida:
1 N.N. de Vries [1.1.1.1.13.1.1.6.1.1], levenloos geboren kind, geboren op zondag 04-04-1915 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 21].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. de Vries Leeftijd: 0 Vader Hidde Dirk de Vries Moeder Alida de Haas Nadere informatie levenloos kind
2 Neeltje de Vries [1.1.1.1.13.1.1.6.1.2], geboren op zondag 20-02-1916 in Linschoten. Neeltje is overleden op dinsdag 29-02-1916 in Linschoten, 9 dagen oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje de Vries Leeftijd: 0 Nadere informatie leeftijd: 9 dagen
3 Cornelis de Vries [1.1.1.1.13.1.1.6.1.3], geboren op zaterdag 02-06-1917 in Linschoten. Cornelis is overleden op vrijdag 22-06-1917 in Linschoten, 20 dagen oud [bron: Het Utrechts Archief Linschoten Aktenummer: 17].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis de Vries Leeftijd: 0 Nadere informatie leeftijd: 20 dagen
4 N.N. de Vries [1.1.1.1.13.1.1.6.1.4], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 25-11-1928 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 1653].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. de Vries Geslacht: V Overlijdensdatum: 25-11-1928 Leeftijd: 0 Vader Dirk de Vries Moeder Alida de Haas Nadere informatie levenloos geboren
1.1.1.1.13.1.5 Willempje Edelkoort is geboren op vrijdag 27-06-1828 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 4], dochter van Kornelis Edelkoort en Neeltje van Zwol (zie 1.1.1.1.13.1). Willempje is overleden op donderdag 04-11-1909 in Kamerik, 81 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 21].
Notitie bij overlijden van Willempje: Overledene Willempje Edelkoort Leeftijd: 81 Partner Johannes Bolle Relatie: echtgenote van
Willempje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 10-01-1851 in Papekop [bron: Streekarchief Rijnstreek Papekop Aktenummer: 1] met Johannes Bolle, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willempje en Johannes: Bruidegom Johannes Bolle Leeftijd: 24 Bruid Willempje Edelkoort Leeftijd: 22 Nadere informatie: Vader van de bruidegom is overleden. Moeder van de bruid is overleden
Johannes is geboren omstreeks 1826 in Woerden, zoon van Frederik Godfried Bolle en Antje Hartog. Johannes is overleden op vrijdag 14-06-1912 in Kamerik, ongeveer 86 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 14].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Bolle Leeftijd: 85 Partner Willempje Edelkoort Relatie: weduwnaar van
Kinderen van Willempje en Johannes:
1 Cornelis Bolle, geboren op zaterdag 27-08-1853 in Achttienhoven. Volgt 1.1.1.1.13.1.5.1.
2 Fredrik Bolle, geboren op donderdag 22-03-1855 in Nieuwkoop/Achttienhoven. Volgt 1.1.1.1.13.1.5.2.
3 Neeltje Bolle, geboren op zaterdag 27-02-1858 in Nieuwkoop. Volgt 1.1.1.1.13.1.5.3.
4 Antje Bolle [1.1.1.1.13.1.5.4], geboren op vrijdag 20-06-1862 in Wilnis [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 39]. Antje is overleden op dinsdag 14-10-1862 in Wilnis, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 41].
Notitie bij overlijden van Antje: Overledene Antje Bolle Leeftijd: 0 Nadere informatie Oud vier maanden
5 Johanna Bolle, geboren op vrijdag 26-02-1864 in Wilnis. Volgt 1.1.1.1.13.1.5.5.
6 Willempje Bolle [1.1.1.1.13.1.5.6], geboren op maandag 11-09-1865 in Wilnis [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 60]. Willempje is overleden op zaterdag 30-12-1865 in Wilnis, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 61].
Notitie bij overlijden van Willempje: Overledene Willempje Bolle Leeftijd: 0 Nadere informatie: Oud vier maanden
7 Gerrit Bolle, geboren op vrijdag 01-02-1867 in Wilnis. Volgt 1.1.1.1.13.1.5.7.
8 Willem Bolle [1.1.1.1.13.1.5.8], geboren op zaterdag 09-01-1869 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 3]. Willem is overleden op zondag 13-05-1883 in Kamerik, 14 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 21].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Bolle Leeftijd: 14
9 Johannes Bolle [1.1.1.1.13.1.5.9], geboren op donderdag 06-07-1871 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 30]. Johannes is overleden op donderdag 12-10-1871 in Kamerik, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 103].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Bolle Leeftijd: 0
1.1.1.1.13.1.5.1 Cornelis Bolle is geboren op zaterdag 27-08-1853 in Achttienhoven [bron: Rijnlands Midden Achttienhoven Aktenummer: 5], zoon van Johannes Bolle en Willempje Edelkoort (zie 1.1.1.1.13.1.5).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Vader Johannes Bolle Moeder Willempje Edelkoord
Cornelis is overleden op dinsdag 19-04-1932 in Zegveld, 78 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 6].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Bolle Leeftijd: 78 Partner Marrigje Burggraaf Relatie: echtgenoot van
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 17-05-1878 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 5] met Marrigje Burggraaf, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Marrigje: Bruidegom Cornelis Bolle Leeftijd: 24 Bruid Marrigje Burggraaf Leeftijd: 23
Marrigje is geboren op donderdag 14-12-1854 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 27], dochter van Arie Burggraaf en Cornelia Griffioen. Marrigje is overleden op maandag 10-04-1933 in Woerden, 78 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 5; Woerden Aktenummer: 31].
Notitie bij overlijden van Marrigje: Overledene Marrigje Burggraaf Leeftijd: 78 Overlijdensplaats: Woerden Partner Cornelis Bolle Relatie: weduwe van
Kinderen van Cornelis en Marrigje:
1 Johannis Bolle [1.1.1.1.13.1.5.1.1], geboren op maandag 25-08-1879 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 23].
2 Cornelia Bolle, geboren op zondag 03-04-1881 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.13.1.5.1.2.
3 Willem Bolle, geboren op zaterdag 24-05-1884 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.13.1.5.1.3.
4 Aartje Bolle, geboren op woensdag 10-02-1886 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.13.1.5.1.4.
5 Cornelis Bolle [1.1.1.1.13.1.5.1.5], geboren op dinsdag 27-03-1888 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 11]. Cornelis is overleden op zondag 26-06-1892 in Zegveld, 4 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 12].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Bolle Leeftijd: 4
1.1.1.1.13.1.5.1.2 Cornelia Bolle is geboren op zondag 03-04-1881 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 9], dochter van Cornelis Bolle (zie 1.1.1.1.13.1.5.1) en Marrigje Burggraaf. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 20-01-1910 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 2] met Laurens Albertus Both, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Laurens: Bruidegom Laurens Albertus Both Leeftijd: 28 Bruid Cornelia Bolle Leeftijd: 28
Laurens is geboren omstreeks 1881 in Woerden, zoon van Marinus Both en Maria Jacoba ten Brummelen.
1.1.1.1.13.1.5.1.3 Willem Bolle is geboren op zaterdag 24-05-1884 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 15], zoon van Cornelis Bolle (zie 1.1.1.1.13.1.5.1) en Marrigje Burggraaf. Willem trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16-12-1909 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 8] met Romkje de Mars, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Romkje: Bruidegom Willem Bolle Leeftijd: 25 Bruid Romkje de Mars Leeftijd: 23
Romkje is geboren omstreeks 1886 in Betterwird, dochter van Jacob de Mars en Trijntje Peenstra.
1.1.1.1.13.1.5.1.4 Aartje Bolle is geboren op woensdag 10-02-1886 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 1], dochter van Cornelis Bolle (zie 1.1.1.1.13.1.5.1) en Marrigje Burggraaf.
Notitie bij de geboorte van Aartje: Kind Aartje Bolle Aangiftedatum: 20-10-1886 (Waarschijnlijk cijfers omgedraaid?) Geboortedatum: 10-02-1886
Aartje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 09-05-1912 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 3] met Herman van der Ent, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aartje en Herman: Bruidegom Herman van der Ent Leeftijd: 26 Bruid Aartje Bolle Leeftijd: 26
Herman is geboren omstreeks 1886 in Rhoon, zoon van Pieter van der Ent en Janke de Vries.
1.1.1.1.13.1.5.2 Fredrik Bolle is geboren op donderdag 22-03-1855 in Nieuwkoop/Achttienhoven [bron: Rijnlands Midden Achttienhoven Aktenummer: 2], zoon van Johannes Bolle en Willempje Edelkoort (zie 1.1.1.1.13.1.5). Fredrik is overleden op woensdag 26-01-1927 in Hilversum, 71 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Hilversum Aktenummer: 44].
Notitie bij overlijden van Fredrik: Overledene Fredrik Bolle Leeftijd: 71 Partner Marretje de Haan Relatie: et Nadere informatie: geboortepl.:Nieuwkoop
Fredrik trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 07-07-1876 in Wilnis [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 15] met Marretje de Haan, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fredrik en Marretje: Bruidegom Fredrik Bolle Leeftijd: 21 Bruid Marretje de Haan Leeftijd: 22
Marretje is geboren omstreeks 1854 in Kockengen, dochter van Bertus de Haan en Geertje Versloot.
Kind van Fredrik en Marretje:
1 Johannes Bolle, geboren omstreeks 1881 in Mijdrecht. Volgt 1.1.1.1.13.1.5.2.1.
1.1.1.1.13.1.5.2.1 Johannes Bolle is geboren omstreeks 1881 in Mijdrecht, zoon van Fredrik Bolle (zie 1.1.1.1.13.1.5.2) en Marretje de Haan. Johannes trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 10-05-1906 in Alphen (ZH) [bron: Rijnlands Midden Alphen (ZH) Aktenummer: 13] met Pietertje Zwaneveld, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Pietertje: Bruidegom Johannes Bolle Leeftijd: 25 Bruid Pietertje Zwaneveld Leeftijd: 25
Pietertje is geboren omstreeks 1881 in Aarlanderveen, dochter van Isaäc Zwaneveld en Hendrika Hulscher.
1.1.1.1.13.1.5.3 Neeltje Bolle is geboren op zaterdag 27-02-1858 in Nieuwkoop, dochter van Johannes Bolle en Willempje Edelkoort (zie 1.1.1.1.13.1.5). Neeltje is overleden op zondag 13-09-1891 in Mijdrecht, 33 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Mijdrecht Aktenummer: 65].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Bolle Leeftijd: 33 Partner Willem van den Burgt Relatie: echtgenote van
Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 11-10-1878 in Wilnis [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 11] met Willem van den Burgt, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Willem: Bruidegom Willem van den Burgt Leeftijd: 26 Bruid Neeltje Bolle Leeftijd: 20
Willem is geboren op zaterdag 18-10-1851 in Renswoude, zoon van Maas van den Burgt en Aartje Veldhuizen. Willem is overleden op woensdag 31-10-1928 in Mijdrecht, 77 jaar oud.
1.1.1.1.13.1.5.5 Johanna Bolle is geboren op vrijdag 26-02-1864 in Wilnis [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 14], dochter van Johannes Bolle en Willempje Edelkoort (zie 1.1.1.1.13.1.5). Johanna is overleden op zondag 16-06-1901 in Veur (Zuid-Holland), 37 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 10; Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg Veur Aktenummer: 10].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Bolle Leeftijd: 37 Partner Warnart Griffioen Relatie: echtgenote van
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16-02-1888 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 2] met Warnart Griffioen, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Warnart: Bruidegom Warnart Griffioen Leeftijd: 21 Bruid Johanna Bolle Leeftijd: 23
Warnart is geboren omstreeks 1867 in Zegveld, zoon van Jan Griffioen en Elizabeth Griffioen.
1.1.1.1.13.1.5.7 Gerrit Bolle is geboren op vrijdag 01-02-1867 in Wilnis [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 15], zoon van Johannes Bolle en Willempje Edelkoort (zie 1.1.1.1.13.1.5). Gerrit is overleden op donderdag 09-11-1933 in Kamerik, 66 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 19].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit Bolle Leeftijd: 66 Partner Christina Pieternella Verroen Relatie: echtgenoot van
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17-05-1894 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 8] met Christina Pieternella Verroen, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Christina: Bruidegom Gerrit Bolle Leeftijd: 27 Bruid Christina Pieternella Verroen Leeftijd: 22
Christina is geboren omstreeks 1872 in Oudewater, dochter van Pieter Verroen en Dirkje Johanna van Leeuwen.
1.1.1.1.13.2 Annigje van Zwol is geboren op zaterdag 09-02-1793 in Waarder [bron: Archief Woerden Doopboek Waarder 1B blz 27], dochter van Gerrit van Swol (zie 1.1.1.1.13) en Willempje Janse Boerefijn. Zij is gedoopt op zondag 10-02-1793 in Waarder [bron: Archief Woerden Doopboek Waarder 1B blz 27; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 120 via zoekakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Annigje: Getuige is Neeltje Boerefijn
Annigje is overleden op maandag 12-06-1865 in IJsselstein, 72 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief IJsselstein Aktenr. 49].
Notitie bij overlijden van Annigje: Overledene Annigje van Zwol Leeftijd: 76 Partner Jacob van Wijk Relatie: weduwe
Notitie bij Annigje: Uit het Lidmatenboek (NH) van Kockengen (1675-1839):
Annigje van Zwol, huisvrouw van Jacob van Wijk - Met kerkelijke attestatie ingekomen van Kamerik in Mei 1824 - Kerkelijke attestatie afgegeven naar Waarder 28 augustus 1857

RHC Rijnstreek:
Beheersnummer: R019 Archief: Gemeente Waarder Type index: Bevolkingsregister Waarder, 1850-1861 Inventarisnummer: 441 Folionummer: 78
Naam: Annigje van Zwol Geboren: 00-00-1793 te Barwoutswaarder en Bekenes Burgerlijke staat: weduwe Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd Adres: Westeinde 69 Komt van: Kockengen, 15-05-1856 Opmerkingen: Weduwe van J. van Wijk.

Beheersnummer: R019 Archief: Gemeente Waarder Type index: Dienstbodenregister Waarder, 1850-1861 Inventarisnummer: 443 Folionummer: 7
Naam: Annigje van Zwol Geboren: 00-00-1793 te Barwoutswaarder en Bekenes Burgerlijke staat: weduwe Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd Beroep: dienstmeid Adres: Westeinde Komt van: Kockengen, 15-05-1856 Vertrekt naar: Harmelen, 01-12-1857

Beheersnummer: W222 Archief: Gemeente Harmelen Type index: Bevolkingsregister Harmelen, 1850-1859 Inventarisnummer: 796 Folionummer: 248
Naam: Annigje van Zwol Geboren: 00-00-1793 te Barwoutswaarder en Bekenes Burgerlijke staat: weduwe Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd Adres: Indijk 27c Komt van: Waarder, 01-12-1857 Vertrekt naar: Waarder, 16-04-1858

Beheersnummer:R019 Archief:Gemeente Waarder Type index:Dienstbodenregister Waarder, 1850-1861 Inventarisnummer:443 Folionummer:15
Naam:Annigje van Zwol Geboren:00-00-1793 te Barwoutswaarder Burgerlijke staat:weduwe Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd Beroep:geen Adres:Korte Waarder Komt van:Harmelen, 16-04-1853 Vertrekt naar:Woubruggen, 18-10-1858

Beheersnummer:W222 Archief:Gemeente Harmelen Type index:Bevolkingsregister Harmelen, 1850-1859 Inventarisnummer:796 Folionummer:248
Naam:Annigje van Zwol Geboren:00-00-1793 te Barwoutswaarder Burgerlijke staat:weduwe Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd Beroep:huishoudster Adres:Indijk 27c Komt van:Woubrugge, 16-05-1859 Vertrekt naar:Kamerik, 10-01-1861

Beheersnummer: W222 Archief: Gemeente Harmelen Type index: Bevolkingsregister Harmelen, 1860-1870 Inventarisnummer: 798 Folionummer: 183
Naam: Annigje van Zwol Geboren: 09-02-1793 te Barwoutswaarder Betrekking tot gezinshoofd: niet verwant Burgerlijke staat: weduwe Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd Adres: Breudijk B 39 a Komt van: Kamerik, 13-01-1863 Vertrekt naar: IJsselstein, 18-01-1864

Beheersnummer:Y002 Archief:Gemeente IJsselstein Type index:Bevolkingsregister IJsselstein, 1861-1880 Inventarisnummer:657 Folionummer:104
Naam:Annigje van Zwol Geboren:09-02-1793 te Barwoutswaarder Overlijden:12-06-1865 te IJsselstein Betrekking tot gezinshoofd:niet verwant Burgerlijke staat:weduwe Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd Adres:Achtersloot, C102 Komt van:Harmelen, 29-12-1863
Annigje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28-01-1819 in Zegveld [bron: Utrechts Archief, Aktenr. 1] met Jacob van Wijk, ongeveer 34 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1785 in Zegveld, zoon van Pieter van Wijk en Cornelia van Staveren. Jacob is overleden vóór 1865, ten hoogste 80 jaar oud.
Kinderen van Annigje en Jacob:
1 Pieter van Wijk, geboren op maandag 03-04-1820 in Zegveld. Volgt 1.1.1.1.13.2.1.
2 Willempje van Wijk [1.1.1.1.13.2.2], geboren op zaterdag 26-01-1822 in Kamerik Mijzijde [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Mijzijde Aktenummer: 1]. Willempje is overleden op dinsdag 28-05-1822 in Kamerik Mijzijde, 4 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Mijzijde Aktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Willempje: Overledene Willempje van Wijk Leeftijd: 0 Nadere informatie Oud 17 weken
3 Willempje van Wijk [1.1.1.1.13.2.3], geboren op zaterdag 18-01-1823 in Kamerik Mijzijde [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Mijzijde Aktenummer: 1]. Willempje is overleden op maandag 05-05-1823 in Wilnis, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 14].
Notitie bij overlijden van Willempje: Overledene Willempje van Wijk Nadere informatie Oud 4 maanden
4 Gerrit van Wijk [1.1.1.1.13.2.4], geboren op zondag 30-05-1824 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 9].
5 Gerrit van Wijk [1.1.1.1.13.2.5], geboren op vrijdag 30-09-1825 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 17]. Gerrit is overleden op donderdag 01-05-1834 in Kamerik Houtdijken, 8 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 12].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit van Wijk Leeftijd: 8
Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-4
Inventarisnr: 21
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 171
Registratie datum: 03-06-1834
Overledene Gerrit van Wijk
Overlijdensplaats: Kamerik Houtdijken
Overlijdensdatum: 01-05-1834
Nadere informatie nummer op film : 542.
6 Cornelia van Wijk [1.1.1.1.13.2.6], geboren op zaterdag 07-10-1826 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 16]. Cornelia is overleden op zaterdag 13-01-1827 in Kockengen, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 1].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia van Wijk Leeftijd: 0 Vader Gerrit van Wijk ??? Moeder Annigje van Zwol Nadere informatie: in de leeftijd van 12 wkn.
7 Willem van Wijk [1.1.1.1.13.2.7], geboren op zaterdag 10-11-1832 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 15]. Willem is overleden op dinsdag 15-10-1833 in Kamerik Houtdijken, 11 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem van Wijk Leeftijd: 1 Vader Jacob van Wijk Moeder Anna van Zwol
1.1.1.1.13.2.1 Pieter van Wijk is geboren op maandag 03-04-1820 in Zegveld [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 12], zoon van Jacob van Wijk en Annigje van Zwol (zie 1.1.1.1.13.2). Pieter is overleden op dinsdag 07-09-1880 in IJsselstein, 60 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief IJsselstein Aktenummer: 88].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter van Wijk Leeftijd: 60 Partner Marrigje van der Linden Relatie: echtgenoot Nadere informatie: Eerder weduwnaar van Kaatje Smaling
Pieter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14-06-1845 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 3] met Catharina (Kaatje) Smaling, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Kaatje: Bruidegom Pieter van Wijk Leeftijd: 25 Bruid Catharina Smaling Leeftijd: 18
Kaatje is geboren op woensdag 23-08-1826 in Woerden [bron: Het Utrechts Archief Woerden Aktenummer: 76], dochter van Arie Smaling en Marrigje van den End. Kaatje is overleden op donderdag 26-05-1859 in Harmelen, 32 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 21].
Notitie bij overlijden van Kaatje: Overledene Catharina Smaling Leeftijd: 31 Vader Arie SmalingMoeder Marrigje van den EnatPartner Pieter van Wijk Relatie: gehuwd
(2) trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 16-03-1860 in Woerden [bron: Het Utrechts Archief Woerden Aktenummer: 5] met Marrigje van der Linden, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Marrigje: Bruidegom Pieter van Wijk Leeftijd: 39 Bruid Marrigje van der Linden Leeftijd: 41
Marrigje is geboren op maandag 17-08-1818 in Benschop [bron: Het Utrechts Archief Benschop Aktenummer: 17], dochter van Peter van der Linden en Hilligje Oudshoorn. Marrigje is overleden na 1880, minstens 62 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Kaatje:
1 Johanna van Wijk [1.1.1.1.13.2.1.1], geboren omstreeks 1852. Johanna is overleden op woensdag 31-08-1859 in Harmelen, ongeveer 7 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 36].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna van Wijk Leeftijd: 7
2 Jacoba van Wijk [1.1.1.1.13.2.1.2], geboren op maandag 13-11-1854 in Harmelen [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 38]. Jacoba is overleden op zaterdag 21-02-1857 in Harmelen, 2 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Overledene Jacoba van Wijk Leeftijd: 2
3 Jacoba van Wijk [1.1.1.1.13.2.1.3], geboren op zondag 08-08-1858 in Harmelen [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 27]. Jacoba is overleden op woensdag 24-11-1858 in Harmelen, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 40].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Overledene Jacoba van Wijk Leeftijd: 0 Nadere informatie Oud 16 weken.
1.1.1.1.13.4 Ida van Swol is geboren omstreeks 1796 in Waarder?, dochter van Gerrit van Swol (zie 1.1.1.1.13) en Willempje Janse Boerefijn.
Notitie bij de geboorte van Ida: Niet te vinden in het doopboek van Waarder tussen 1794 en 1797
Ida is overleden op zondag 17-08-1828 in Waarder, ongeveer 32 jaar oud (oorzaak: Waarschijnlijk gestorven in het kraambed, 5 dagen na de geboorte van Willempje (geboren op 12-08-1828)) [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenummer: 4].
Notitie bij overlijden van Ida: Overledene Ida van Zwol Leeftijd: 32 Moeder wordt vermeld als Willempje Boeresijn
Notitie bij Ida: Voornaamvariatie: IJda
Kinderen van Ida uit onbekende relatie:
1 Gerrit van Swol [1.1.1.1.13.4.1], geboren op donderdag 19-06-1823 in Waarder [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenummer: 9].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kind Gerrit van Zwol Geboortedatum: 19-06-1823 Vader NN Moeder IJda van Zwol
Gerrit is overleden op zondag 29-04-1917 in Beukelen-Nijenrode, 93 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 14].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit van Zwol Leeftijd: 93 Vader N.N. Moeder IJda van Zwol Blijkbaar ongehuwd gebleven
2 Willempje van Zwol [1.1.1.1.13.4.2], geboren op dinsdag 12-08-1828 in Waarder [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenummer: 11].
Notitie bij de geboorte van Willempje: Kind Willempje van Zwol Vader NN Moeder Ida van Zwol
Willempje is overleden op woensdag 05-11-1828 in Waarder, 2 maanden oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenummer: 5].
Notitie bij overlijden van Willempje: Overledene Willempje van Zwol Leeftijd: 0 Vader NN Moeder Ida van Zwol
1.1.1.1.13.5 Gerrit van Swol is geboren op woensdag 25-01-1797 in Waarder, zoon van Gerrit van Swol (zie 1.1.1.1.13) en Willempje Janse Boerefijn. Hij is gedoopt op zondag 29-01-1797 in Waarder [bron: DTB Waarder Inventaris nr. 1B; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 124 via zoekakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: 1797 25 januarij (geb.datum) 29 januarij (doop datum) Gerrit J (jongen) Vader Gerrit van Swol Moeder Willempje Boerefijn Getuijge Marrigje van Swol
Gerrit is overleden op zondag 20-02-1853 in Uithoorn, 56 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Uithoorn Aktenr. 9].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene:Gerrit van Swol Geboorteplaats:Waarder Leeftijd:56 Vader:Gerrit van Swol Moeder:Willempje Boerefijn Relatie:Johanna Rumeijer Opmerking:Eerder weduwnaar van Trijntje Groenendijk
Beroepen:
Werkman   [bron: Huwelijksakte Johanna Rumeijer]
Tuinman   [bron: Huwelijksakte dochter Klaartje]
Gerrit:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 18-04-1823 in Waarder [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenr. 1] met Trijntje Groenendijk, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Trijntje: Bruidegom Gerrit van Swol Leeftijd: 26 Bruid Trijntje Groenendijk Leeftijd: 42 Nadere informatie Bruid is de gescheiden echtgenote van Dirk Hagendoorn
Trijntje is geboren op maandag 02-07-1781 in Waarder, dochter van Diert (Dirk) Groenendijk en Claartje Vermeulen. Trijntje is overleden op maandag 07-11-1836 in Waarder, 55 jaar oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Overledene Trijntje Groenendijk
Leeftijd: 56
Trijntje trouwde voorheen met Dirk Hagendoorn. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 13-04-1838 in Uithoorn [bron: Noord-Hollands Archief Uithoorn Aktenr. 2] met Johanna Rumeijer, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Bruidegom Gerrit van Swol Leeftijd: 41 Bruid Johanna Rumeijer Leeftijd: 27 Nadere informatie:Gerrit was weduwnaar van Trijntje Groenendijk
Johanna is geboren op vrijdag 24-08-1810 in Uithoorn, dochter van Dirk Rumeijer en Eva Klinkenberg. Zij is gedoopt op zondag 26-08-1810 in Uithoorn [bron: Nederlands Hervormd Thamen Dopen 1636-1637, 1727-1811 Trouwen 1731-1807 image133 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Johanna: 1810 Aug. 26 Een kind genoemd Johanna, geb. 24 Aug. Vr Dirk Rumeijer Mr Eva Klinkenberg Ge Machteltje Rumeijer
Johanna is overleden op vrijdag 22-09-1882 in Uithoorn, 72 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Uithoorn Aktenr. 43].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene:Johanna Rumeijer Geboorteplaats:Uithoorn Leeftijd:72 jr Vader:Dirk Rumeijer Moeder:Eva Klinkenberg Relatie:Gerrit van Zwol
Beroep:
Dienstbode   [bron: Huwelijksakte]
Kind van Gerrit en Trijntje:
1 Klaartje van Swol, geboren op donderdag 12-02-1824 in Waarder. Volgt 1.1.1.1.13.5.1.
Kinderen van Gerrit en Johanna:
2 Eva van Zwol [1.1.1.1.13.5.2], geboren op zondag 13-01-1839 in Uithoorn [bron: Noord-Hollands Archief Uithoorn Aktenr. 3].
Notitie bij de geboorte van Eva: Kind:Eva van Zwol Moeder:Johanna Rumeijer Vader:Gerrit van Zwol
Eva is overleden op dinsdag 18-04-1905 in Uithoorn, 66 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Uithoorn Aktenr. 22].
Notitie bij overlijden van Eva: Overledene:Eva van Zwol Geboorteplaats:Uithoorn Leeftijd:66 Vader:Gerrit van Zwol Moeder:Johanna Rumeijer
Eva bleef ongehuwd.
3 Willempje van Zwol [1.1.1.1.13.5.3], geboren op zaterdag 18-04-1840 in Uithoorn [bron: Noord-Hollands Archief Uithoorn Aktenr. 23].
Notitie bij de geboorte van Willempje: Kind:Willempje van Zwol Moeder:Johanna Rumeijer Vader:Gerrit van Zwol
Willempje is overleden op zaterdag 11-06-1881 in Uithoorn, 41 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Uithoorn Aktenr. 30].
Notitie bij overlijden van Willempje: Overledene:Willempje van Zwol Geboorteplaats:Uithoorn Leeftijd:41 Vader:Gerrit van Zwol Moeder:Johanna Rumeijer Opmerking:Ongehuwd.
Willempje bleef ongehuwd.
4 Diderika van Zwol [1.1.1.1.13.5.4], geboren op zondag 26-09-1841 in Uithoorn [bron: Noord-Hollands Archief Uithoorn Aktenr. 46].
Notitie bij de geboorte van Diderika: Kind:Diderika van Zwol Moeder:Johanna Rumeijer Vader:Gerrit van Zwol
Diderika is overleden op woensdag 12-02-1862 in Uithoorn, 20 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Uithoorn Aktenr. 3].
Notitie bij overlijden van Diderika: Overledene:Diderika van Zwol Geboorteplaats:Uithoorn Leeftijd:20 Vader:Gerrit van Zwol Moeder:Johanna Rumeijer
Diderika bleef ongehuwd.
5 Neeltje van Zwol [1.1.1.1.13.5.5], geboren op zaterdag 22-11-1845 in Uithoorn [bron: Noord-Hollands Archief Uithoorn Aktenr. 45].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Kind:Neeltje van Zwol Moeder:Johanna Rumeijer Vader:Gerrit van Zwol
Neeltje is overleden op maandag 28-11-1859 in Uithoorn, 14 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Uithoorn Aktenr. 63].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene:Neeltje Zwol Geboorteplaats:Uithoorn Leeftijd:14 jr Vader:Gerrit Zwol Moeder:Johanna Roumeijer
1.1.1.1.13.5.1 Klaartje van Swol is geboren op donderdag 12-02-1824 in Waarder [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenummer: 4], dochter van Gerrit van Swol (zie 1.1.1.1.13.5) en Trijntje Groenendijk. Klaartje is overleden op vrijdag 28-07-1854 in Muiden, 30 jaar oud [bron: http://genea.pedete.net/muiden/2493.htm]. Klaartje trouwde, 26 jaar oud, op zondag 24-03-1850 in Muiden [bron: Noord-Hollands Archief Muiden Aktenr. 5] met Dirk Klok, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaartje en Dirk: Bruidegom Dirk Klok Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Muiden Bruid Klaartje van Zwol Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Waarder Nadere informatie: beroep Bg.: kleermaker; beroep vader Bd.: tuinman
Dirk is geboren op zondag 23-04-1826 in Muiden [bron: http://genea.pedete.net/muiden/index.htm], zoon van Pieter Klok en Antonia Koster.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Dirk Klok, geb. te Muiden 23 apr 1826
Dirk is overleden op zondag 30-12-1900 in Muiden, 74 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Muiden Aktenummer: 58].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene:Dirk Klok Leeftijd:74 Vader:Pieter Klok Moeder:Antonia Koster relatie1:Mattje Vis
Dirk trouwde later op zondag 07-10-1855 in Muiden [bron: Noord-Hollands Archief Muiden Aktenummer: 14] met Cornelia de Wilde (geb. ±1808). Dirk trouwde later op zondag 29-01-1871 in Muiden [bron: Noord-Hollands Archief Muiden Aktenummer: 2] met Mattje Vis (geb. ±1832).
Beroep:
Kleermaker   [bron: Huwelijksakte]
Kinderen van Klaartje en Dirk:
1 Trijntje Johanna Klok, geboren op donderdag 16-01-1851 in Muiden. Volgt 1.1.1.1.13.5.1.1.
2 Pieter Klok [1.1.1.1.13.5.1.2], geboren op zondag 12-09-1852 in Muiden [bron: http://genea.pedete.net/muiden/2493.htm]. Pieter is overleden op zondag 12-12-1852 in Muiden, 3 maanden oud [bron: http://genea.pedete.net/muiden/2493.htm].
3 Pieter Klok [1.1.1.1.13.5.1.3], geboren op maandag 19-09-1853 in Muiden [bron: http://genea.pedete.net/muiden/2493.htm]. Pieter is overleden op zondag 06-04-1856 in Muiden, 2 jaar oud [bron: http://genea.pedete.net/muiden/2493.htm].
1.1.1.1.13.5.1.1 Trijntje Johanna Klok is geboren op donderdag 16-01-1851 in Muiden [bron: http://genea.pedete.net/muiden/index.htm], dochter van Dirk Klok en Klaartje van Swol (zie 1.1.1.1.13.5.1). Trijntje is overleden op dinsdag 20-11-1928 in Velsen, 77 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Velsen Aktenummer: 263].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Overledene:Trijntje Johanna Klok Leeftijd:77 Vader:Dirk Klok Moeder:Klaartje van Zwol Relatie:Sijmon Smit
Trijntje trouwde, 30 jaar oud, op zondag 11-12-1881 in Ransdorp [bron: Noord-Hollands Archief Ransdorp Aktenummer: 19] met Sijmon Smit, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Sijmon: Bruidegom Sijmon Smit Leeftijd: 34 Bruid Trijntje Johanna Klok Leeftijd: 30 Nadere informatie beroep Bg.: koopman; beroep Bd.: dienstmeid; beroep vader Bg.: arbeider; beroep vader Bd.: nachtwacht; weduwnaar van Grietje Bruijn
Sijmon is geboren omstreeks 1847 in Broek in Waterland, zoon van Klaas Sijmonszoon Smit en Maritje de Ruijter. Sijmon is weduwnaar van Grietje Bruijn (±1850-1881), met wie hij trouwde op zondag 09-10-1870 in Broek in Waterland [bron: Noord-Hollands Archief Broek in Waterland Aktenummer: 13].
Kinderen van Trijntje en Sijmon:
1 Trijntje Johanna Catharina Smit. Volgt 1.1.1.1.13.5.1.1.1.
2 Klaas Antoon Dirk Smit [1.1.1.1.13.5.1.1.2], geboren op zondag 12-11-1882 in Schellingwoude. Klaas is overleden op woensdag 29-11-1882 in Schellingwoude, 17 dagen oud [bron: Noord-Hollands Archief Ransdorp Aktenummer: 32].
Notitie bij overlijden van Klaas: Overledene Klaas Antoon Dirk Smit Leeftijd: 0 Nadere informatie Leeftijd: 17 dagen.;geboortepl.:Schellingwoude
3 Klaasje Maria Smit, geboren omstreeks 1885 in Ransdorp. Volgt 1.1.1.1.13.5.1.1.3.
4 Maritje Smit, geboren omstreeks 1887 in Ransdorp. Volgt 1.1.1.1.13.5.1.1.4.
5 Dirkje Elisabeth Smit, geboren omstreeks 1888 in Ransdorp. Volgt 1.1.1.1.13.5.1.1.5.
6 Klasina Antonia Trijntje Johanna Smit, geboren omstreeks 1889 in Ransdorp. Volgt 1.1.1.1.13.5.1.1.6.
7 Antonia Smit, geboren omstreeks 1891 in Ransdorp. Volgt 1.1.1.1.13.5.1.1.7.
8 Grietje Smit [1.1.1.1.13.5.1.1.8], geboren in 1893 in Ransdorp. Grietje is overleden op woensdag 20-03-1895 in Schellingwoude, 1 of 2 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Ransdorp Aktenummer: 14].
Notitie bij overlijden van Grietje: Overledene Grietje Smit Leeftijd: 2 Nadere informatie geboortepl.:Ransdorp
1.1.1.1.13.5.1.1.1 Trijntje Johanna Catharina Smit, dochter van Sijmon Smit en Trijntje Johanna Klok (zie 1.1.1.1.13.5.1.1). Trijntje trouwde met Antonie Dirk Ouwejan. Antonie is een zoon van Johannes Ouwejan en Plonia Wilhelmina Ras. Antonie is overleden op maandag 09-12-1918 in Renkum [bron: Gelders Archief Renkum Aktenummer: 186].
Notitie bij overlijden van Antonie: Overledene Antonie Dirk Ouwejan Partner Trijntje Johanna Catharina Klok Relatie: echtgenoot Nadere informatie geboortepl: Rotterdam; oud 58 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
1.1.1.1.13.5.1.1.3 Klaasje Maria Smit is geboren omstreeks 1885 in Ransdorp, dochter van Sijmon Smit en Trijntje Johanna Klok (zie 1.1.1.1.13.5.1.1). Klaasje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 28-07-1904 in Ransdorp [bron: Noord-Hollands Archief Ransdorp Aktenummer: 5] met Jan Carel Jozef Muller, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaasje en Jan: Bruidegom Jan Carel Jozef Muller Leeftijd: 22 Bruid Klaasje Maria Smit Leeftijd: 19 Vader bruidegom NN NN Moeder bruidegom Francina Muller Vader bruid Sijmon Smit Moeder bruid Trijntje Johanna Klok Nadere informatie beroep Bg.: scheepmaker; beroep vader Bd.: winkelier
Jan is geboren omstreeks 1882 in Amsterdam, zoon van N.N. en Francina Muller.
1.1.1.1.13.5.1.1.4 Maritje Smit is geboren omstreeks 1887 in Ransdorp, dochter van Sijmon Smit en Trijntje Johanna Klok (zie 1.1.1.1.13.5.1.1). Maritje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op donderdag 03-01-1907 in Nieuwendam [bron: Noord-Hollands Archief Nieuwendam Aktenummer: 1] met Simon Korver, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maritje en Simon: Bruidegom Simon Korver Leeftijd: 26 Bruid Maritje Smit Leeftijd: 20 Nadere informatie beroep Bg.: metaalbewerker; beroep Bd.: dienstbode; beroep vader Bg.: arbeider; beroep vader Bd.: werkman
Simon is geboren omstreeks 1881 in Sijbekarspel, zoon van Klaas Korver en Hendrica Stap.
1.1.1.1.13.5.1.1.5 Dirkje Elisabeth Smit is geboren omstreeks 1888 in Ransdorp, dochter van Sijmon Smit en Trijntje Johanna Klok (zie 1.1.1.1.13.5.1.1). Dirkje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 03-10-1907 in Ransdorp [bron: Noord-Hollands Archief Ransdorp Aktenummer: 15] met Hendrik Soet, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Hendrik: Bruidegom Hendrik Soet Leeftijd: 22 Bruid Dirkje Elisabeth Smit Leeftijd: 19 Nadere informatie beroep Bg.: bloemistknecht; beroep vader Bg.: veldarbeider; beroep vader Bd.: grondwerker
Hendrik is geboren omstreeks 1885 in Haarlemmermeer, zoon van Hendrik Soet en Cornelia van Huijen.
1.1.1.1.13.5.1.1.6 Klasina Antonia Trijntje Johanna Smit is geboren omstreeks 1889 in Ransdorp, dochter van Sijmon Smit en Trijntje Johanna Klok (zie 1.1.1.1.13.5.1.1). Klasina trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 15-09-1910 in Nieuwendam [bron: Noord-Hollands Archief Nieuwendam Aktenummer: 9] met Willem Koorn, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klasina en Willem: Bruidegom Willem Koorn Leeftijd: 22 Bruid Klasina Antonia Trijntje Johanna Smit Leeftijd: 21 Nadere informatie beroep Bg.: dekknecht; beroep Bd.: dienstbode; beroep vader Bg.: bootwerker; beroep vader Bd.: arbeider
Willem is geboren omstreeks 1888 in Texel, zoon van Jacob Koorn en Antje Vonk.
1.1.1.1.13.5.1.1.7 Antonia Smit is geboren omstreeks 1891 in Ransdorp, dochter van Sijmon Smit en Trijntje Johanna Klok (zie 1.1.1.1.13.5.1.1). Antonia trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op donderdag 30-11-1911 in Spaarndam [bron: Noord-Hollands Archief Spaarndam Aktenummer: 10] met Cornelis Hartendorp, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Cornelis: Bruidegom Cornelis Hartendorp Leeftijd: 20 Bruid Antonia Smit Leeftijd: 20 Nadere informatie beroep Bg.: stoker; beroep Bd.: dienstbode; beroep vader Bg.: machinist; beroep vader Bd.: los werkman
Cornelis is geboren omstreeks 1891 in Landsmeer, zoon van Cornelis Hartendorp en Christina Frederika Broedersz.
huwelijksafkondiging_jan_van_zwol_en_elisabeth_verburg_5_2_1826_kamerik_mijzijde.jpg
45 Huwelijksafkondiging Jan van Zwol en Elisabeth Verburg 5-2-1826 Kamerik-Mijzijde
1.1.1.1.13.7 Jan van Swol (afb. 45) is geboren op zondag 05-12-1802 in Waarder [bron: DTB Waarder aktenr. 16], zoon van Gerrit van Swol (zie 1.1.1.1.13) en Willempje Janse Boerefijn. Hij is gedoopt op woensdag 08-12-1802 in Waarder [bron: DTB Waarder aktenr. 16; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 128 via zoekakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuige: Annigje Boerefijn
Jan is overleden op woensdag 16-04-1879 in Kamerik, 76 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Aktenummer 3; DTB Kamerik aktenr. 16].
Notitie bij overlijden van Jan: Moeder wordt vermeld als Willemijntje Boerefein
Notitie bij Jan: RHC Rijnstreek:
Beheersnummer:W006 Archief:Schoutambacht Rietveld en de Bree Type index:Akten van indemniteit (ingekomen) Rietveld, 1806 Inventarisnummer:13 Aktenummer:124
Naam:Jan van Swol Leeftijd:3 jaar Ouders:Gerrit van Swol en Willempje Boerefijn Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd
Uitgever:Nederlands-hervormde gemeente Waarder en Lange Ruige Weide
Datum:13-06-1806 Opmerkingen:Gedoopt op 8 december 1802

Archief:Notarieel archief Woerden Type index:Notariële akten Woerden, 1879 Inventarisnummer:135 Aktenummer:923
Naam:Jan van Zwol Datum:01-04-1879Type akte:testament
Inhoud:Jan van Zwol, zonder beroep te Kamerik, maakt zijn testament. Hij legateert aan Pieter van Rooijen, smid te Kamerik, het recht om testateurs huis en smederij tot vijf jaar na zijn dood te blijven huren voor anderhalve gulden per week, aan Pieter Rempe en zijn vrouw Elisabeth van Zwol het recht om gedurende nog een jaar na zijn dood testateurs pand in Kamerik te mogen huren voor 1 gulden en 25 cent per week, en aan Arie van Wijk te Kamerik het recht om nog een jaar na zijn dood testateus pand in Kamerik te mogen huren voor 75 cent per week. Hij legateert zijn roerende goederen aan Pieter Rempe en Elisabeth van Zwol, bij wie hij inwoont.

Beheersnummer:W054 Archief:Notarieel archief Woerden Type index:Notariële akten Woerden, 1879 Inventarisnummer:135 Aktenummer:939
Naam:Jan van Zwol Datum:06-05-1879 Type akte:boedelinventaris
Inhoud:Beschrijving van de nalatenschap van Jan van Zwol, overleden op 16-04-1879 te Kamerik. De erfgenamen zijn: 1) Willem van Zwol, pakhuisknecht te Gouda; 2) Arie van Eijk, gehuwd met Willempje van Zwol, metselaar te Gouda; 3) Pieter Rempe, gehuwd met Elisabeth van Zwol,werkman te Kamerik, voor zichzelf en als toeziend voogd over minderjarigen; 4) Jan van Zwol, timmerman te Wilnis; 5) Arie van Wijk, weduwnaar van Jannetje van Zwol, klompenmaker te Kamerik, als voogd over zijn minderjarige kinderen Hendrika en Willemijntje van Wijk, en 6) Elisabeth van Wijk, zonder beroep te Kamerik.

Beheersnummer:W054 Archief:Notarieel archief Woerden Type index:Notariële akten Woerden, 1879 Inventarisnummer:135 Aktenummer:952
Naam:Jan van Zwol Datum:24-06-1879 Type akte:veiling
Inhoud:Openbare verkoop in het gemeentehuis van Kamerik, bewoond door C. Senten, van een huis, geschikt als twee woningen, met erf en tuin in het dorp Kamerik en een huis met smederij, eveneens in het dorp Kamerik, op verzoek van de erfgenamen van Jan van Zwol. De verkopers zijn: 1) Willem van Zwol, pakhuisknecht te Gouda; 2) Arie van Eijk, gehuwd met Willempje van Zwol, metselaar te Gouda; 3) Pieter Rempe, gehuwd met Elisabeth van Zwol, werkman te Kamerik, voor zichzelf en als toeziend voogd over minderjarigen; 4) Jan van Zwol, timmerman te Wilnis; 5) Arie van Wijk, weduwnaar van Jannetje van Zwol, klompenmaker te Kamerik, als voogd over zijn minderjarige kinderen Hendrika en Willemijntje van Wijk, en 6) Elisabeth van Wijk, zonder beroep te Kamerik. Beide panden worden voor in totaal 2820 gulden gekocht door Gijsbert Westerhuis, koopman te Kamerik. Retroacta:19-11-1869, onderhandse boedelscheiding.
Beroep:
Postbode, Klompenmaker, Boerenknecht, Werkman, Smid
Jan trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 17-02-1826 in Kamerik-Mijzijde [bron: Het Utrechts Archief Aktenr. 1] met Elizabeth Verburg, 32 jaar oud, nadat zij op zondag 05-02-1826 in Kamerik-Mijzijde in ondertrouw zijn gegaan [bron: Kamerik Mijzijde Geboorten, huwelijken, ov...ksafkondigingen 1821-1828 image 299 via Genver].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Elizabeth: Bruidegom:Jan van Zwol Geboorteplaats:Waarder Leeftijd:23
Vader bruidegom:Gerrit van Zwol Moeder bruidegom:Willempje Boerefijn
Bruid:Elisabeth Verburg Geboorteplaats:Thamen (Uithoorn) Leeftijd:32
Vader bruid:Klaas Verburg Moeder bruid:Jannetje Polderman
Datum:vrijdag 17 februari 1826 Gebeurtenisplaats:Kamerik Mijzijde Aktenummer:1
Elizabeth is geboren op maandag 07-10-1793 in Thamen (Uithoorn), dochter van Klaas Verburg en Jannetje Polderman. Zij is gedoopt op zondag 13-10-1793 in Thamen (Uithoorn) [bron: Nederlands Hervormd Thamen Dopen 1636-1637, 1727-1811 Trouwen 1731-1807 image116 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: 13 October geb. 7 October Vader Klaas Verburg Moeder Jannetje Polderman Getuige Maria Polderman Kind Elizabeth
Elizabeth is overleden op zondag 23-01-1853 in Kamerik Houtdijken, 59 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Aktenummer 3].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Zij is gestorven ten zesde ure in het huis nummer 52
Kinderen van Jan en Elizabeth:
1 Jannigje van Zwol, geboren op maandag 17-04-1826 in Kamerik Mijzijde. Volgt 1.1.1.1.13.7.1.
2 Gerrit van Zwol [1.1.1.1.13.7.2], geboren op maandag 03-03-1828 in Kamerik-Mijzijde [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 4].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Oud 5 maanden (ca. 4 1/2 maand)
Gerrit is overleden op zondag 20-07-1828 in Kamerik-Mijzijde, 4 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 7)].
3 Willem van Zwol, geboren op maandag 20-07-1829 in Kamerik-Mijzijde. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.
4 Willempje van Zwol [1.1.1.1.13.7.4], geboren op woensdag 15-02-1832 in Kamerik-Mijzijde [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 2]. Willempje is overleden op donderdag 23-08-1832 in Kamerik Houtdijken, 6 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Toegangnr: 337-4 Inventarisnr: 19 Memorienr: 42; Het Utrechts Archief Aktenummer: 15].
Notitie bij overlijden van Willempje: Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-4
Inventarisnr: 19
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 42
Registratie datum: 23-08-1832
Overledene Willempje van Zwol
Overlijdensplaats: Kamerik Houtdijken
Overlijdensdatum: 23-08-1832
Nadere informatie nummer op film : 1763.

Nadere informatie Oud 6 maanden
Notitie bij Willempje: RHC Rijnstreek:
Beheersnummer:W005 Archief:Gemeente Barwoutswaarder Type index:Dienstbodenregister Barwoutswaarder, 1850-1861 Inventarisnummer:391 Folionummer:3
Naam:Willempje van Zwol Geboren:15-02-1832 te Kamerik-Mijzijde Burgerlijke staat:ongehuwd Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd Beroep:dienstbode Komt van:Abcoude-Proosdij, 04-05-1857 Vertrekt naar:Gouda, 09-08-1858
5 Willempje (Wilhelmina) van Zwol, geboren op donderdag 28-02-1833 in Kamerik Houtdijken. Volgt 1.1.1.1.13.7.5.
6 Elizabeth van Zwol, geboren op vrijdag 21-08-1835 in Kamerik Houtdijken. Volgt 1.1.1.1.13.7.6.
7 Jan van Zwol, geboren op woensdag 19-08-1840 in Kamerik-Houtdijken. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.
1.1.1.1.13.7.1 Jannigje van Zwol is geboren op maandag 17-04-1826 in Kamerik Mijzijde [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 8], dochter van Jan van Swol (zie 1.1.1.1.13.7) en Elizabeth Verburg. Jannigje is overleden op vrijdag 08-03-1872 in Kamerik, 45 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 11]. Jannigje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 16-11-1849 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 7] met Arie van Wijk, ongeveer 24 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1825 in Montfoort, zoon van Cornelis van Wijk en Hendrika van Kouwen.
Kinderen van Jannigje en Arie:
1 Cornelis van Zwol [1.1.1.1.13.7.1.1], geboren op maandag 29-10-1849 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 17].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind Cornelis van Zwol Vader Arie van Wijk Moeder Jannigje van Zwol Nadere informatie: Bij hun huwelijk dd 16-11-1849 hebben Arie van Wijk en Jannigje van Zwol dit kind erkend
Cornelis is overleden op woensdag 19-05-1852 in Kamerik-Houtdijken, 2 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik-Houtdijken Aktenummer: 10].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van WijkLeeftijd: 2 Vader Arie van Wijk Moeder Jannetje van Zwol
2 Jan van Wijk [1.1.1.1.13.7.1.2], geboren op vrijdag 08-11-1850 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 25]. Jan is overleden op donderdag 28-03-1867 in Kamerik, 16 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 11].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan van Wijk Leeftijd: 17
3 Elizabeth van Wijk [1.1.1.1.13.7.1.3], geboren op donderdag 01-04-1852 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 19]. Elizabeth is overleden op maandag 25-11-1901 in Utrecht, 49 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 1880; Kamerik Aktenummer: 32].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Overledene Elisabeth van Wijk Leeftijd: 50 Vader Arie van Wijk Moeder Jannetje van Zwolle Relatie: ongehuwd
Gemeente: Kamerik Aangiftedatum: 03-12-1901 Overledene Elisabeth van Wijk ; Gemeente Utrecht Aangiftedatum: 27-11-1901
Elizabeth bleef ongehuwd.
4 Hendrika van Wijk [1.1.1.1.13.7.1.4], geboren in 1854 in Kamerik Houtdijken. Hendrika is overleden op vrijdag 11-08-1854 in Kamerik Houtdijken, geen jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 15].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Overledene Hendrika van Wijk Leeftijd: 0 Nadere informatie Oud 14 weken
5 Cornelis van Wijk [1.1.1.1.13.7.1.5], geboren op zondag 24-06-1855 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 25].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind Cornelis van Wijk Vader Arie van Wijk Moeder Jannetje van Zwol
Cornelis is overleden op vrijdag 13-07-1855 in Kamerik Houtdijken, 19 dagen oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 15].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Wij kLeeftijd: 0 Vader Arie van Wijk Moeder Jannetje van Zwol Nadere informatie: Oud 2 weken
6 Hendrika (Hendrikje) van Wijk [1.1.1.1.13.7.1.6], geboren op vrijdag 06-11-1857 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Houtdijken Aktenummer: 21]. Hendrika is overleden op zaterdag 16-01-1858 in Kamerik, 2 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 3].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Overledene Hendrikje van Wijk Leeftijd: 0
7 Cornelis van Wijk [1.1.1.1.13.7.1.7], geboren op zondag 19-12-1858 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 53]. Cornelis is overleden op donderdag 20-01-1859 in Kamerik, 1 maand oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 2].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Wijk Leeftijd: 0 Vader Arie van Wijk Moeder Jannetje van Zwol
8 Hendrika van Wijk, geboren op vrijdag 29-06-1860 in Kamerik. Volgt 1.1.1.1.13.7.1.8.
9 N.N. van Wijk [1.1.1.1.13.7.1.9], levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 20-05-1862 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 9].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. van WijkGeslacht: VLeeftijd: 0 Vader Arie van Wijk Moeder Jannetje van Zwol Nadere informatie: levenloos kind
10 Cornelis van Wijk [1.1.1.1.13.7.1.10], geboren op woensdag 25-01-1865 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 5]. Cornelis is overleden op zondag 05-03-1865 in Kamerik, 1 maand oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 7].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Wijk Leeftijd: 0
1.1.1.1.13.7.1.8 Hendrika van Wijk is geboren op vrijdag 29-06-1860 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 25], dochter van Arie van Wijk en Jannigje van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.1). Hendrika is overleden op zaterdag 04-03-1944 in Zuilen, 83 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zuilen Aktenummer: 31].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Overledene Hendrika van Wijk Leeftijd: 83 Partner Willem de Haan Relatie: Weduwe van
Hendrika trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 02-08-1900 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 8] met Willem de Haan, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Willem: Bruidegom Willem de Haan Leeftijd: 26 Bruid Hendrika van Wijk Leeftijd: 40
Willem is geboren op zaterdag 30-08-1873 in Linschoten, zoon van Pieter de Haan en Antonie van der Neut. Willem is overleden op zaterdag 04-03-1933 in Kamerik, 59 jaar oud.
Kind van Hendrika en Willem:
1 Pieter de Haan, geboren omstreeks 1901 in Hekendorp. Volgt 1.1.1.1.13.7.1.8.1.
1.1.1.1.13.7.1.8.1 Pieter de Haan is geboren omstreeks 1901 in Hekendorp [bron: http://www.den-uijl.nl], zoon van Willem de Haan en Hendrika van Wijk (zie 1.1.1.1.13.7.1.8). Pieter trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op vrijdag 15-09-1922 in Hekendorp [bron: Streekarchief Rijnstreek Hekendorp Aktenummer: 5] met Elizabeth Tollenaar, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Elizabeth: Bruidegom Pieter de Haan Leeftijd: 21 Bruid Elizabeth Tollenaar Leeftijd: 20
Elizabeth is geboren op zondag 20-10-1901 in Benschop, dochter van Adriaan Tollenaar en Janna Burger.
Kinderen van Pieter en Elizabeth:
1 Willem de Haan [1.1.1.1.13.7.1.8.1.1], geboren omstreeks 1924 in Utrecht. Willem is overleden op maandag 04-05-1925 in Utrecht, ongeveer 1 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 695].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem de Haan Leeftijd: 1 Vader Pieter de Haan Moeder Elizabeth Tollenaar
2 Pieter de Haan, geboren op zaterdag 02-08-1930 in Utrecht. Volgt 1.1.1.1.13.7.1.8.1.2.
1.1.1.1.13.7.1.8.1.2 Pieter de Haan is geboren op zaterdag 02-08-1930 in Utrecht [bron: http://home.kpn.nl/goudenregen/html/44535.htm], zoon van Pieter de Haan (zie 1.1.1.1.13.7.1.8.1) en Elizabeth Tollenaar. Pieter is overleden op zondag 05-10-2003 in Utrecht, 73 jaar oud [bron: http://home.kpn.nl/goudenregen/html/44535.htm]. Pieter trouwde [bron: http://home.kpn.nl/goudenregen/html/44534.htm] met Privé Wildschut. Privé is een dochter van Arie Wildschut en Cornelia Hendrika de Kleijn.
Kind van Pieter en Privé:
1 Pieter de Haan [1.1.1.1.13.7.1.8.1.2.1].
Notitie bij Pieter: http://home.kpn.nl/goudenregen/html/44534.htm
1.1.1.1.13.7.3 Willem van Zwol is geboren op maandag 20-07-1829 in Kamerik-Mijzijde [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 7], zoon van Jan van Swol (zie 1.1.1.1.13.7) en Elizabeth Verburg. Willem is overleden na 1886, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Willem: Getuige bij het huwelijk van Pieternella van Eijsden en Jacobus van der Hoeve (1870) 40 jr, pakhuisknecht
Getuige bij het huwelijk van Johannes Marinus van Hofweegen en Jacoba Johanna van der Kint (1873) 43 jr, pakhuisknecht

hoofdbewoner
bron 1860-1880 (wijk O deel 18) Gouda
bladzijde 39
gezin - hoofdbewoner: Willem van Zwol (geh.; geb. 20-07-1829 te G) (pakhuisknecht; nh) (komt 15-03-1880)
- vrouw: Cecilia Petronella van Eijsden (geh.; geb. 12-08-1829 te G) (nh) (komt 15-03-1880)
- kind: Jan van Zwol (geb. 22-01-1862 te G) (nh) (komt 15-03-1880)
- kind: Willem van Zwol (geb. 25-06-1865 te G) (nh) (komt 15-03-1880)
- kind: Mijntje van Zwol (geb. 10-03-1870 te G) (nh) (komt 15-03-1880)
adres Raam O 39
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda

hoofdbewoner
bron 1860-1880 (wijk O deel 18) Gouda
bladzijde 133
gezin - hoofdbewoner: Willem van Zwol (geh.; geb. 20-07-1829 te Kamerik) (pakhuisknecht; nh) (komt 10-09-1866 uit Haastrecht; vertr. naar R 29a)
- vrouw: Cecilia Petronella van Eijsden (geh.; geb. 12-08-1829) (nh) (komt 10-09-1866 uit Haastrecht; vertr. naar R 29a)
- kind: Elisabeth van Zwol (geb. 08-12-1858 te Haastrecht) (ov. 12-01-1872) (nh) (komt 10-09-1866 uit Haastrecht)
- kind: Wilhelmina Cornelia van Zwol (geb. 18-07-1860 te Haastrecht) (nh) (komt 10-09-1866 uit Haastrecht; vertr. naar R 29a)
- kind: Jan van Zwol (geb. 24-01-1862 te Haastrecht) (nh) (komt 10-09-1866 uit Haastrecht; vertr. naar R 29a)
- kind: Willem van Zwol (geb. 25-06-1865 te Haastrecht) (nh) (komt 10-09-1866 uit Haastrecht; vertr. naar R 29a)
- kind: Pieter van Zwol (geb. 28-12-1868) (ov. 10-03-1869) (nh)
- kind: Mijntje van Zwol (geb. 10-03-1870) (nh) (vertr. naar R 29a)
- kind: Johannes van Zwol (geb. 14-01-1873) (ov. 14-01-1874) (nh)
- kind: Bertus van Zwol (geb. 23-11-1874) (nh) (vertr. naar R 29a)
adres Raam O 36a (later 40)
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda
Beroep:
Pakhuisknecht   [bron: Huwelijksakte Pieternella van Eijsden en Jacobus van der Hoeve 9-2-1870 Gouda;Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda]
Willem:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 11-08-1858 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 75] met Cecilia Petronella van Eijsden, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Cecilia: Bruidegom Willem van Zwol Leeftijd: 29 Bruid Cecilia Petronella van Eijsden Leeftijd: 29

Willem van Zwol en Cecilia Petronella van Eijsden
bron Burgerlijke stand - huwelijken Gouda 1858
aktenummer 75
aktedatum 11-08-1858
bruidegom Willem van Zwol (29 jaar; z.b.; won. Haastrecht; geb. te Kamerik Mijzijde)
bruid Cecilia Petronella van Eijsden (29 (ca.) jaar; z.b.)
vader bruidegom Jan van Zwol (postbode; won. Kamerik Mijzijde)
moeder bruidegom Elisabeth Verburg (overl.)
vader bruid Joannes van Eijsden (overl.)
moeder bruid Willemina van Meurs (z.b.)
getuige Cornelis van Eijsden (35 jaar; barbier)
2e getuige Jacobus van Eijsden (32 jaar; timmerman)
3e getuige Gerrit van Hofwegen (36 jaar; schepenjager)
4e getuige Hendrik van Wingerden (31 jaar; kleermaker)
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Cecilia is geboren op woensdag 12-08-1829 in Gouda, dochter van Joannes van Eijsde en Willemina van Meurs. Cecilia is overleden op zondag 23-01-1881 in Gouda, 51 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 33].
Notitie bij overlijden van Cecilia: Overledene Cecilia Petronella van Eijsden Leeftijd: 51 Partner Willem van Zwol Relatie: Echtgenote
Notitie bij Cecilia: Is dit ook een kind van deze Cecilia van Eijsden?? Ze zou dan 23 jaar zijn...
Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 346
Aangiftedatum: 12-07-1852
Overledene Wilhelmina van Eijsden
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-07-1852
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Gouda
Vader NN
Moeder Cecilia van Eijsden
Partner
(2) trouwde, 52 jaar oud, op woensdag 08-02-1882 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 10] met Helena Fransina Jannes, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Helena: Bruidegom Willem van Zwol Leeftijd: 52 Bruid Helena Fransina Jannes Leeftijd: 41 Nadere informatie Weduwnaar van Cecilia Petronella van Eijsden

Willem van Zwol en Helena Fransina Jannes
bron Burgerlijke stand - huwelijken Gouda 1882
aktenummer 10
aktedatum 08-02-1882
bruidegom Willem van Zwol (53 jaar; pakhuisknecht; geb. te Kamerik; wed. van Cecilia Petronella van Eijsden)
bruid Helena Fransina Jannes (41 jaar; dienstbode; won. ’s-Gravenhage; geb. te Haastrecht)
vader bruidegom Jan van Zwol (overl.)
moeder bruidegom Elisabeth Verburg (overl.)
vader bruid Jannes Jannes (overl.)
moeder bruid Lammertje Heimesen (overl.)
getuige Jacobus van Eijsden (56 jaar; timmerman)
2e getuige Jacobus van der Hoeven (51 jaar; houtzager)
3e getuige Jan van Vliet (50 jaar; pottenbakker)
4e getuige Hendrik van Eijck (45 jaar; metselaar)
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Helena is geboren op woensdag 15-07-1840 in Maastricht [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg Maastricht Aktenummer: 391], dochter van Jannes Jannes en Lam(m)ertje Heimesen. Helena is overleden op zondag 28-07-1907 in Willige Langerak, 67 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Aktenummer: 16].
Notitie bij overlijden van Helena: Overledene Helena Fransina Jannes
Leeftijd: 67
Partner Pleun Hoogendoorn
Relatie: Weduwe
Nadere informatie Eerder weduwe van Willem van Zwol
Helena trouwde later op vrijdag 14-05-1886 in Willige Langerak [bron: Het Utrechts Archief Aktenummer: 4] met Pleun Hoogendoorn (1839-1900).
Kinderen van Willem en Cecilia:
1 Elisabeth van Zwol [1.1.1.1.13.7.3.1], geboren op woensdag 08-12-1858 in Haastrecht [bron: Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda]. Elisabeth is overleden op vrijdag 12-01-1872 in Haastrecht?, 13 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda].
2 Wilhelmina Cornelia van Zwol [1.1.1.1.13.7.3.2], geboren op woensdag 18-07-1860 in Haastrecht [bron: Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda]. Wilhelmina is overleden op maandag 11-04-1881 in Gouda, 20 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 241].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Overledene Wilhelmina Cornelia van Zwol Leeftijd: 20 Vader Willem van Zwol Moeder Cecilia Petronella van Eijsden
Notitie bij Wilhelmina: bron 1860-1880 (wijk B deel 2) Gouda
bladzijde 52
gezin - hoofdbewoner: Arie Schooneveld van der Cloet (geh.; geb. 28-04-1834) (stroopfabrikant; nh) (komt uit C 61)
- vrouw: Jacoba Johanna Schouten (geh.; geb. 19-05-1834) (nh) (komt uit C 61)
- kind: Margaretha Arina Schooneveld van der Cloet (geb. 03-03-1861) (nh)
- kind: Jacobus Cornelis Schooneveld van der Cloet (geb. 04-02-1865) (nh)
- inwonend: Willemina van Zwol (geb. 01-03-1833 te Kamerik) (dienstbode; nh) (komt uit C 49 DR; vertr. 03-05-1873 naar ’s-Gravenhage)
- inwonend: Aaltje van Solingen (geb. 01-05-1849 te Deventer) (dienstbode ; nh) (komt 11-05-1871 uit Deventer; vertr. 03-05-1873 naar Deventer)
- inwonend: Frederika Meister (geb. 04-10-1853 te Diepenveen) ( dienstbode; ger) (komt 10-05-1873 uit Deventer; vertr. 16-11-1874 naar Arnhem)
- inwonend: Hendrica Maria Kwakernaat (geb. 25-07-1842) (dienstbode; nh) (komt uit K 226; vertr. 20-12-1875 naar Dordrecht)
- inwonend: Adriana Alida van der Want (geb. 05-04-1843) (dienstbode; nh) (komt uit R 361; vertr. 25-08-1879 naar Haarlem)
- inwonend: Johanna Neuteboom (geb. 23-03-1857 te Olst) (dienstbode; nh) (komt 08-05-1878 uit Deventer; vertr. 31-07-1878 naar Olst)
- inwonend: Alida Martijn (geb. 21-08-1831 te Arnemuiden) (dienstbode; nh) (komt uit H 167)
- inwonend: Wilhelmina Cornelia van Zwol (geb. 18-07-1860 te Haastrecht) (dienstbode; nh) (komt 08-02-1880)
adres Oosthaven B 39
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland


bron 1860-1880 (wijk C deel 4) Gouda
bladzijde 97
gezin - hoofdbewoner: Paulus Boudewijn Bruijn van Rozenburg (geh.; geb. 09-05-1833 te Amsterdam) (gepens. kolonel OI leger; rk) (komt 25-07-1878 uit Oost-Indië; vertr. 03-10-1878 naar Hengelo)
- vrouw: Theresia Jacoba Anna Magnin (geh.; geb. 20-04-1837 te Batavia (OI)) (rk) (komt uit C 187; vertr. 03-10-1878 naar Hengelo)
- vrouw: Rosalia Theresia Mathilda Bruijn van Rozenburg (geb. 01-07-1862 te Jacata (OI)) (rk) (komt uit C 187; vertr. 03-10-1878 naar Hengelo)
- kind: Anna Leonarda Margaretha Bruijn van Rozenburg (geb. 21-11-1864 te Weltevreden (OI)) (rk) (komt uit C 187; vertr. 03-10-1878 naar Hengelo)
- kind: Sophia Paulina Anna Bruijn van Rozenburg (geb. 29-12-1867 te Gombong (OI)) (rk) (komt uit C 187; vertr. 03-10-1878 naar Hengelo)
- inwonend: Jacoba Vis (geb. 03-10-1856 te Breda) (geh. te ) (dienstbode; rk)
- inwonend: Wilhelmina Cornelia van Zwol (geb. 18-07-1860 te Haastrecht) (dienstbode; nh) (komt uit B 29a)
adres Gouwe C 176 (later 177)
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
3 Jan van Zwol, geboren op vrijdag 24-01-1862 in Haastrecht. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.3.
4 Cornelia van Zwol [1.1.1.1.13.7.3.4], geboren omstreeks 1864. Cornelia is overleden op donderdag 21-07-1864 in Haastrecht, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Haastrecht Aktenummer: 25].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Leeftijd: 0
5 Willem van Zwol, geboren op zondag 25-06-1865 in Haastrecht. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.5.
6 Pieter van Zwol [1.1.1.1.13.7.3.6], geboren op maandag 28-12-1868 in Gouda? [bron: Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda]. Pieter is overleden op woensdag 10-03-1869 in Gouda?, 2 maanden oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda].
7 Mijntje van Zwol, geboren op donderdag 10-03-1870 in Gouda. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.
8 Johannes van Zwol [1.1.1.1.13.7.3.8], geboren op dinsdag 14-01-1873 in Gouda? [bron: Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda]. Johannes is overleden op woensdag 14-01-1874 in Gouda?, 1 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda].
9 Bertus van Zwol [1.1.1.1.13.7.3.9], geboren op maandag 23-11-1874 in Gouda? [bron: Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda]. Bertus is overleden op zondag 13-10-1878 in Gouda, 3 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 526].
Notitie bij overlijden van Bertus: Overledene Bertus van Zwol Leeftijd: 3 Vader Willem van Zwol Moeder Cecilia Petronella van Eijsden
1.1.1.1.13.7.3.3 Jan van Zwol is geboren op vrijdag 24-01-1862 in Haastrecht [bron: Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda], zoon van Willem van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.3) en Cecilia Petronella van Eijsden.
Beroep:
Timmerman   [bron: Huwelijksakte]
Jan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 26-06-1890 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.16;fol.22] met Christina Alberding, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Christina: Bruidegom Jan van Zwol Leeftijd: 28 Bruid Christina Alberding Leeftijd: 29
Christina is geboren omstreeks 1861 in Amsterdam, dochter van Jacobus Antonie Alberding en Maria Margaretha Lukerhof.
Kinderen van Jan en Christina:
1 Jan van Zwol, geboren op donderdag 08-01-1891 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.3.1.
2 Jacobus Antonie van Zwol, geboren op woensdag 16-12-1891 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.3.2.
3 Willem van Zwol, geboren op vrijdag 02-12-1892 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.3.3.
4 Christina van Zwol, geboren omstreeks 1895 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.3.4.
1.1.1.1.13.7.3.3.1 Jan van Zwol is geboren op donderdag 08-01-1891 in Amsterdam [bron: militieregisters.nl], zoon van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.3.3) en Christina Alberding. Jan trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 04-08-1921 in Haarlem [bron: Kennemerland Haarlem1921427] met Elsje Soellaart, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Elsje: Bruidegom Jan van Zwol Amsterdam 30
Vader Jan van Zwol
Moeder Christina Alberding
Bruid Elsje Soellaart Haarlem 39
Vader Hendrik Soellaart
Moeder Elisabeth Maria Stuurman
Elsje is geboren omstreeks 1882 in Haarlem, dochter van Hendrik Soellaart en Elisabeth Maria Stuurman.
1.1.1.1.13.7.3.3.2 Jacobus Antonie van Zwol is geboren op woensdag 16-12-1891 in Amsterdam, zoon van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.3.3) en Christina Alberding.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Is waarschijnlijk, gevonden in stadsarchief.asterdam.nl
Jacobus trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16-06-1921 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.6E;fol.10] met Susanna Maria Bekker, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Susanna: Bruidegom Jacobus Antonie van Zwol Leeftijd: 29 Bruid Susanna Maria Bekker Leeftijd: 27 Nadere informatie: beroep Bg.:suikerbewerker;beroep vader Bg.:timmerman;beroep vader Bd.:huisschilder
Fol.10-16-6-1921 Bruidegom:Jacobus Antonie van Zwol, 29 Amsterdam suikerbewerker Vader: Jan van Zwol, timmerman Moeder: Christina Alberding Bruid:Susanna Maria Bekker, 27 Amsterdam Vader: Christiaan Frederik Bekker, huisschilder Moeder: Klasina Maria de Jong
Susanna is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, dochter van Christiaan Frederik Bekker en Klasina Maria de Jong.
1.1.1.1.13.7.3.3.3 Willem van Zwol is geboren op vrijdag 02-12-1892 in Amsterdam, zoon van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.3.3) en Christina Alberding.
Notitie bij de geboorte van Willem: Is waarschijnlijk, gevonden in stadsarchief.amsterdam.nl
Willem is overleden op woensdag 13-08-1924 in Rotterdam, 31 jaar oud [bron: Rotterdam 1924 d103v akte nr. 3260].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem van Zwol , leeftijd 31 jaar Vader Jan van Zwol Moeder Christina Alberding Echtgenote Christina Antonetta Maria de Lange Geboorteplaats Amsterdam
Willem trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 25-10-1916 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.6I;fol.12] met .Christina Antonetta Maria de Lange, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en .Christina: Bruidegom Willem van Zwol Leeftijd: 23 Bruid Christina Antonetta Maria de Lange Leeftijd: 21 Nadere informatie: beroep Bg.:magazijnbediende;beroep vader Bg.:timmerman;beroep vader Bd.:betonwerker
.Christina is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, dochter van Hendrik Adrianus de Lange en Antonetta Maria Wijnanda Coblens.
1.1.1.1.13.7.3.3.4 Christina van Zwol is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, dochter van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.3.3) en Christina Alberding. Christina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 30-11-1922 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.8L;fol.26] met Cornelius Uiterwijk, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Cornelius: Bruidegom Cornelius Uiterwijk Leeftijd: 25 Bruid Christina van Zwol Leeftijd: 27 Nadere informatie: beroep Bg.:stempelmaker;beroep vader Bd.:timmerman
Cornelius is geboren op maandag 11-01-1897 in Amsterdam, zoon van Cornelius Uiterwijk en Magdalena Gesiena Luts.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Is waarschijnlijk, gevonden in stadsarchief.amsterdam.nl
1.1.1.1.13.7.3.5 Willem van Zwol is geboren op zondag 25-06-1865 in Haastrecht [bron: Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda], zoon van Willem van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.3) en Cecilia Petronella van Eijsden. Willem is overleden vóór 1891, ten hoogste 26 jaar oud. Willem trouwde, 24 jaar oud, op maandag 30-12-1889 in Breda [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum Breda Aktenummer: 177] met Anna Maria van Eijnatten, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Anna: Bruidegom Willem van Zwol Geboorteplaats: Haastrecht Vader bruidegom Willem van Zwol Moeder bruidegom Cecilia Petronella van Eijsden Bruid Anna Maria van Eijnatten Geboorteplaats: Princenhage Vader bruid Petrus van Eijnatten Moeder bruid Cornelia Michielsen
Anna is geboren op vrijdag 22-01-1864 in Princenhage [bron: BHIC Geboorte Aktenummer 7], dochter van Petrus van Eijnatten en Cornelia Michielsen.
Notitie bij de geboorte van Anna: Kind Anna Maria van Eijnatten
Vader Petrus van Eijnatten
Moeder Cornelia Michielsen
Soort registratie geboorteakte
Aktenummer 7
Plaats Princenhage
Datum geboorte 22-01-1864
Datum akte 00-00-1864
Periode 1864
Deel Geboorteregister Princenhage 1864
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 6290
Anna is overleden [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum Princenhage Aktenummer: 5]. Anna trouwde later op donderdag 21-05-1891 in Breda [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum Breda Aktenummer: 62] met Jacobus de Nijs (geb. 1869).
1.1.1.1.13.7.3.7 Mijntje van Zwol is geboren op donderdag 10-03-1870 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda], dochter van Willem van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.3) en Cecilia Petronella van Eijsden. Mijntje is overleden op zaterdag 27-10-1945 in Leiden, 75 jaar oud. Mijntje trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 04-05-1898 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 49] met Martinus Gijsbertus de Jong, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mijntje en Martinus: Bruidegom Martinus Gijsbertus de Jong Leeftijd: 22 Bruid Mijntje van Zwol Leeftijd: 28 Vader bruidegom Johannes de Jong Moeder bruidegom Johanna van der Louw Vader bruid Willem van Zwol Moeder bruid Cecilia Petronella van Eijsden
Martinus is geboren op maandag 21-06-1875 in Gouda, zoon van Johannes de Jong en Johanna van der Louw. Martinus is overleden op dinsdag 07-06-1949 in Katwijk, 73 jaar oud [bron: Dirk J. Grul].
Notitie bij Martinus: GEZIN DE JONG
bron 1860-1880 (wijk O deel 20) Gouda
bladzijde 107
gezin - hoofdbewoner: Johannes de Jong (geh.; geb. 30-10-1850 te G) (nh) (komt 17-01-1880 uit Q 3)
- vrouw: Johanna van der Louw (geh.; geb. 25-09-1852 te G) (nh) (komt 17-01-1880 uit Q 3)
- kind: Martinus Gijsbertus de Jong (geb. 21-06-1875 te G) (nh) (komt 17-01-1880 uit Q 3)
- kind: Maria Johanna de Jong (geb. 18-02-1877 te G) (nh) (komt 17-01-1880 uit Q 3)
- kind: Johannes de Jong (geb. 03-10-1879 te G) (ov. 17-04-1880) (nh) (komt 17-01-1880 uit Q 3)
adres Vlamingstraat O 312a (later 314)
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Kinderen van Mijntje en Martinus:
1 Johannes Martinus de Jong, geboren omstreeks 1900 in Katwijk. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.1.
2 Jan de Jong, geboren op maandag 14-08-1911 in Katwijk aan Zee. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.
1.1.1.1.13.7.3.7.1 Johannes Martinus de Jong is geboren omstreeks 1900 in Katwijk, zoon van Martinus Gijsbertus de Jong en Mijntje van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.3.7). Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 18-10-1923 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 955] met Alijda Nobbe, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Alijda: Bruidegom Johannes Martinus de Jong Leeftijd: 23 Bruid Alijda Nobbe Leeftijd: 23
Alijda is geboren omstreeks 1900 in Amsterdam, dochter van Bene Nobbe en Klaassien Koning.
1.1.1.1.13.7.3.7.2 Jan de Jong is geboren op maandag 14-08-1911 in Katwijk aan Zee [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_079.htm], zoon van Martinus Gijsbertus de Jong en Mijntje van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.3.7). Jan is overleden op vrijdag 02-01-2004 in Callantsoog, 92 jaar oud [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_079.htm]. Hij is begraven op woensdag 07-01-2004 in Gouda. Jan trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20-03-1935 in Katwijk [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_079.htm] met Tonia Johanna Grul, 27 jaar oud. Tonia is geboren op maandag 02-12-1907 in Nijmegen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_079.htm], dochter van Andries Theodorus Grul en Aleida Everts. Tonia is overleden op zaterdag 30-07-1988 in Gouda, 80 jaar oud [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_079.htm].
Kinderen van Jan en Tonia:
1 Martinus Gijsbertus de Jong, geboren op vrijdag 22-05-1936 in Alphen aan den Rijn. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.
2 Andries Theodorus de Jong, geboren op zondag 26-03-1939 in Alphen aan de Rijn. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.
3 Mijntje de Jong, geboren op zondag 22-12-1940 in Leiden. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.3.
4 Jan de Jong, geboren op zondag 05-04-1942 in Alphen aan de Rijn. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.4.
5 Aleida de Joïne, geboren op maandag 06-05-1946 in Alphen aan de Rijn. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.5.
6 Elly de Jong, geboren op maandag 13-12-1948 in Alphen aan de Rijn. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.
7 Toos de Jong, geboren op maandag 13-12-1948 in Alphen aan de Rijn. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.7.
1.1.1.1.13.7.3.7.2.1 Martinus Gijsbertus de Jong is geboren op vrijdag 22-05-1936 in Alphen aan den Rijn, zoon van Jan de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2) en Tonia Johanna Grul. Martinus is overleden op maandag 11-12-1978 in Terneuzen, 42 jaar oud.
Beroep:
Hofmeester III KM, Tekenaar, Landmeetkundige
Martinus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 13-04-1960 in Alphen aan den Rijn [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_365.htm] met Jantje Klazina Eberhard, 23 jaar oud. Jantje is geboren op dinsdag 21-07-1936 in Alphne aan den Rijn.
Beroep:
Activiteiten begeleidster
Kinderen van Martinus en Jantje:
1 Ronald Victor de Jong, geboren op woensdag 18-01-1961 in Gouda. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.1.
2 Eduard Alexander de Jong, geboren op vrijdag 28-06-1963 in Capelle a/d IJssel. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.2.
3 Koert Eberhard de Jong, geboren op dinsdag 02-04-1968 in Terneuzen. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.3.
1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.1 Ronald Victor de Jong is geboren op woensdag 18-01-1961 in Gouda [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_363.htm], zoon van Martinus Gijsbertus de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.1) en Jantje Klazina Eberhard.
Beroep:
Afdelingschef
Ronald trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20-06-1984 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_363.htm] met Rinske Marie Gijsen, 20 jaar oud. Rinske is geboren op vrijdag 18-10-1963 in Stavoren [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_363.htm], dochter van Hertzen Gijsen en Trijntje Bleeker.
Kinderen van Ronald en Rinske:
1 Vincent Richard de Jong [1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.1.1], geboren op zaterdag 13-07-1985 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_363.htm].
2 Marleen Saritha de Jong [1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.1.2], geboren op vrijdag 17-07-1987 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_363.htm].
3 Joram Steven de Jong [1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.1.3], geboren op zaterdag 25-07-1992 in Geldrop [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/WC01/wc01_363.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.2 Eduard Alexander de Jong is geboren op vrijdag 28-06-1963 in Capelle a/d IJssel [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_153.htm], zoon van Martinus Gijsbertus de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.1) en Jantje Klazina Eberhard.
Beroep:
Onderhouds-monteur
Eduard trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 13-06-1986 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_153.htm] met Krina de Kraker, 20 jaar oud. Krina is geboren op vrijdag 23-07-1965 in Hoek [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_153.htm], dochter van Pieter Jacobus de Kraker en Cornelia de Braal.
Beroep:
Secretaresse
Kinderen van Eduard en Krina:
1 Jolanda Albertine de Jong [1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.2.1], geboren op woensdag 21-02-1990 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_153.htm].
2 Sabine Alexandra de Jong [1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.2.2], geboren op dinsdag 19-10-1993 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_153.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.3 Koert Eberhard de Jong is geboren op dinsdag 02-04-1968 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_194.htm], zoon van Martinus Gijsbertus de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.1) en Jantje Klazina Eberhard.
Beroep:
Programmeur
Koert trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10-12-1992 in Geldrop [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_194.htm] met Esther Smit, 20 jaar oud. Esther is geboren op vrijdag 27-10-1972 in Zoetermeer [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_194.htm], dochter van Jan Smit en 1948 van der Heiden.
Beroep:
Secretaresse
Kinderen van Koert en Esther:
1 Rianne Mireille de Jong [1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.3.1], geboren op dinsdag 22-02-1994 in Geldrop [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_194.htm].
2 Andrea Mariëlle de Jong [1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.3.2], geboren op zondag 09-06-1996 in Eindhoven [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_194.htm].
3 Nathalie Miranda de Jong [1.1.1.1.13.7.3.7.2.1.3.3], geboren op donderdag 02-12-1999 in Krimpen a/d IJssel [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_194.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.2 Andries Theodorus de Jong is geboren op zondag 26-03-1939 in Alphen aan de Rijn [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_031.htm], zoon van Jan de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2) en Tonia Johanna Grul. Andries is overleden op maandag 25-02-2002 in Hoek, 62 jaar oud.
Beroep:
Magazijn bediende/chauffeur
Andries trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 23-09-1965 in Leiden [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_031.htm] met Marijke Muilwijk, 25 jaar oud. Marijke is geboren op maandag 10-06-1940 in Ede, dochter van Willem Hubrecht Muilwijk en Jacoba van der Blij.
Beroep:
Boekhoudkundig medewerker
Kinderen van Andries en Marijke:
1 Florence Juliette de Jong, geboren op woensdag 13-07-1966 in Terneuzen. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.1.
2 Charlotte Eleonore de Jong, geboren op dinsdag 05-03-1968 in Terneuzen. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.2.
3 Roland Willem Jan de Jong, geboren op zondag 09-11-1969 in Terneuzen. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.3.
4 Benjamin de Jong, geboren op maandag 15-11-1976 in Hoek. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.4.
5 Anna Elisabeth de Jong, geboren op dinsdag 30-01-1979 in Hoek. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.5.
6 Andreas Theodorus de Jong, geboren op maandag 19-07-1982 in Hoek. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.6.
1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.1 Florence Juliette de Jong is geboren op woensdag 13-07-1966 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_031.htm], dochter van Andries Theodorus de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2) en Marijke Muilwijk. Florence trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 12-10-1989 in Terneuzen met Eduard Willem Slabbekoorn, 25 jaar oud. Eduard is geboren op zaterdag 08-08-1964 in Kloetinge.
Beroep:
Ingenieur Electro
Kinderen van Florence en Eduard:
1 Mathew Wiliam Slabbekoorn [1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.1.1], geboren op woensdag 17-10-1990 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_031.htm].
2 Jordi Andrew Slabbekoorn [1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.1.2], geboren op zaterdag 05-12-1992 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_031.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.2 Charlotte Eleonore de Jong is geboren op dinsdag 05-03-1968 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_491.htm], dochter van Andries Theodorus de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2) en Marijke Muilwijk. Charlotte trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 27-05-1994 in Hilversum [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_491.htm] met Patrick Machiel Dirk Ulenberg, 26 jaar oud. Patrick is geboren op donderdag 07-03-1968 in Hilversum [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_491.htm], zoon van Johannes Machiel Dirk Ulenberg en Geertruida Johanna Wilhelmina Maria de Geus.
Kinderen van Charlotte en Patrick:
1 Arnout Sebastiaan Ulenberg [1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.2.1], geboren op vrijdag 01-03-1996 [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_491.htm].
2 Menno Samuel Ulenberg [1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.2.2], geboren na 1996 [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_491.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.3 Roland Willem Jan de Jong is geboren op zondag 09-11-1969 in Terneuzen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_492.htm], zoon van Andries Theodorus de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2) en Marijke Muilwijk.
Beroep:
Electricien
Roland ging samenwonen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_492.htm] met Barbara van Delft. Barbara is geboren op zaterdag 03-07-1976 [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_492.htm].
Beroep:
Inkoopster
1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.4 Benjamin de Jong is geboren op maandag 15-11-1976 in Hoek [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc10/wc10_232.htm], zoon van Andries Theodorus de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2) en Marijke Muilwijk.
Beroep:
Software ontwikkelaar
Benjamin trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 23-07-1999 in Eerngem (België) [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc10/wc10_232.htm] met Annouschka Declerck, 19 jaar oud. Annouschka is geboren op woensdag 21-11-1979 in Oostende (België) [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc10/wc10_232.htm].
Beroep:
Verzorgster
Kinderen van Benjamin en Annouschka:
1 Joshua de Jong [1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.4.1], geboren op donderdag 25-10-2001 in Hilversum [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc10/wc10_232.htm].
2 Sam de Jong [1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.4.2], geboren op zondag 18-04-2004 [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc10/wc10_232.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.5 Anna Elisabeth de Jong is geboren op dinsdag 30-01-1979 in Hoek [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_494.htm], dochter van Andries Theodorus de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2) en Marijke Muilwijk. Anna trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 23-03-2007 [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_494.htm] met Jean Pierre Mulders, 29 jaar oud. Jean is geboren op dinsdag 05-07-1977 in Prinsenbeek [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_494.htm].
Beroep:
Sales engineer/Accountsmanager
1.1.1.1.13.7.3.7.2.2.6 Andreas Theodorus de Jong is geboren op maandag 19-07-1982 in Hoek [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_495.htm], zoon van Andries Theodorus de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.2) en Marijke Muilwijk. Andreas ging samenwonen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_495.htm] met Marina Saarloos.
1.1.1.1.13.7.3.7.2.3 Mijntje de Jong is geboren op zondag 22-12-1940 in Leiden [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_484.htm], dochter van Jan de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2) en Tonia Johanna Grul.
Beroep:
Kunstenares
Mijntje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 24-07-1964 in Soest [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_484.htm] met Otto Cornelis Schouten. De scheiding werd geregistreerd in 11-1981 in Soest [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_484.htm]. Otto is geboren in ’s-Hertogenbosch [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_484.htm].
(2) trouwde, 45 jaar oud, op vrijdag 07-11-1986 in Blaricum [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc02/wc02_061.htm] met H. Karres.
(3) ging samenwonen, minstens 46 jaar oud, na 1986 met Gerard Maria Martinus van der Meijden, minstens 48 jaar oud. Gerard is geboren op dinsdag 03-05-1938 in Amsterdam.
Kinderen van Mijntje en Otto:
1 Natasja Tonia Johanna Schouten [1.1.1.1.13.7.3.7.2.3.1], geboren op zaterdag 29-10-1966 in Soest [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_134.htm].
2 Zappa Schouten [1.1.1.1.13.7.3.7.2.3.2], geboren op maandag 04-01-1971 in Soest [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_134.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.4 Jan de Jong is geboren op zondag 05-04-1942 in Alphen aan de Rijn, zoon van Jan de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2) en Tonia Johanna Grul.
Beroep:
Fysicus
Jan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 10-12-1970 in Dordrecht met Elze Maria van Heusden, 23 jaar oud. Elze is geboren op woensdag 19-03-1947 in Dordrecht, dochter van Volbregt van Heusden en Maria Pieternella Sigtermans.
Beroep:
Testassistente
Kinderen van Jan en Elze:
1 Marlies de Jong, geboren op woensdag 06-09-1972 in Delft. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.4.1.
2 Daniël de Jong [1.1.1.1.13.7.3.7.2.4.2], geboren op zondag 13-07-1975 in Delft [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_039.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.4.1 Marlies de Jong is geboren op woensdag 06-09-1972 in Delft [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_500.htm], dochter van Jan de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.4) en Elze Maria van Heusden.
Beroep:
Arts
Kind van Marlies uit onbekende relatie:
1 Roos Wegewijs [1.1.1.1.13.7.3.7.2.4.1.1].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.5 Aleida de Joïne is geboren op maandag 06-05-1946 in Alphen aan de Rijn [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_024.htm], dochter van Jan de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2) en Tonia Johanna Grul.
Beroep:
Verpleegkundige
Aleida:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 29-02-1972 in Rijswijk [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_024.htm] met Johannes Jacobus Kronenburg, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 03-1976 in Rijswijk [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_024.htm]. Johannes is geboren op zaterdag 08-02-1947 in Voorburg [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_024.htm], zoon van Wilhelmus Albertus Kronenburg en Erna Grete Emma Reinhardt.
Beroep:
Timmerman
(2) trouwde, 35 jaar oud, op maandag 05-04-1982 in Delft [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_024.htm] met Franciscus Cornelis Gerbrands, 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 30-05-1988 in Rijswijk [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_024.htm]. Franciscus is geboren op vrijdag 25-04-1952 in Delft [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_024.htm].
Beroep:
Redacteur
Kind van Aleida en Johannes:
1 Ruud Kronenburg [1.1.1.1.13.7.3.7.2.5.1], geboren op dinsdag 01-08-1972 in Rijswijk [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_024.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.6 Elly de Jong is geboren op maandag 13-12-1948 in Alphen aan de Rijn, dochter van Jan de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2) en Tonia Johanna Grul.
Notitie bij Elly: Tweeling met Toos
Beroep:
Kinderverzorgster
Elly trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 15-03-1974 in Gouda met Johannes Albertus Derks, 22 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 10-06-1951 in Bergen, Limburg.
Beroep:
Leraar
Kinderen van Elly en Johannes:
1 Franciscus Gerardus Derks, geboren op zondag 01-05-1977 in Eindhoven. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.1.
2 Tonia Johanna Maria Derks, geboren op donderdag 06-07-1978 in Eindhoven. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.2.
3 Johannes Martinus Derks, geboren op donderdag 01-01-1981 in Eindhoven. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.3.
4 Nicolaas Leonardus Derks, geboren op donderdag 14-07-1983 in Eindhoven. Volgt 1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.4.
1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.1 Franciscus Gerardus Derks is geboren op zondag 01-05-1977 in Eindhoven [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc13/wc13_477.htm], zoon van Johannes Albertus Derks en Elly de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.6).
Beroep:
Apotheker
Franciscus trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 15-08-2001 in Sappemeer [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc13/wc13_477.htm] met Ruth Kouwen, 20 jaar oud. Ruth is geboren op zaterdag 16-08-1980 in Elburg [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc13/wc13_477.htm], dochter van Robert Rolph Kouwen en Geertruida Wilhelmina Jansen.
Kinderen van Franciscus en Ruth:
1 Christian Robert Johannes Derks [1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.1.1], geboren op woensdag 22-06-2005 in Groningen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc13/wc13_477.htm].
2 Boudewijn Frans Matthias Derks [1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.1.2], geboren op woensdag 18-07-2007 in Groningen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc13/wc13_477.htm].
3 Anna Elisabeth Kirsten Desirée Derks [1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.1.3], geboren op donderdag 25-02-2010 in Groningen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc13/wc13_477.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.2 Tonia Johanna Maria Derks is geboren op donderdag 06-07-1978 in Eindhoven [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc14/wc14_086.htm], dochter van Johannes Albertus Derks en Elly de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.6). Tonia trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 27-04-2006 in St. Michielsgestel [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc14/wc14_086.htm] met Marcus Petrus Cornelis Maria Huijbregts.
Kinderen van Tonia en Marcus:
1 Bartimeüs Petrus Johannes Huijbregts [1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.2.1], geboren op dinsdag 24-04-2007 in ‘s-Hertogenbosch [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc14/wc14_086.htm].
2 Loek Marcus Johannes Huijbregts [1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.2.2], geboren op zaterdag 20-09-2008 in Son en Breugel [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc14/wc14_086.htm].
3 Pim Johannes Franciscus Huijbregts [1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.2.3], geboren op zondag 24-10-2010 in Eindhoven [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc14/wc14_086.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.3 Johannes Martinus Derks is geboren op donderdag 01-01-1981 in Eindhoven [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc14/wc14_105.htm], zoon van Johannes Albertus Derks en Elly de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.6). Johannes trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 04-07-2003 in Sappemeer [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc14/wc14_105.htm] met Hedwig Wilhelmina Veennema, 29 jaar oud. Hedwig is geboren op dinsdag 02-04-1974 in Hoogezand [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc14/wc14_105.htm], dochter van Bouko Veennema en Paulien Kramer.
Kinderen van Johannes en Hedwig:
1 Joaquim Julian Derks [1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.3.1], geboren op zondag 01-02-2009 in Eindhoven [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc14/wc14_105.htm].
2 Jeshira Paulina Eliana Derks [1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.3.2], geboren op zaterdag 13-11-2010 in Eindhoven [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc14/wc14_105.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.4 Nicolaas Leonardus Derks is geboren op donderdag 14-07-1983 in Eindhoven [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_490.htm], zoon van Johannes Albertus Derks en Elly de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2.6). Nicolaas trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 29-04-2004 in Coevorden [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_490.htm] met Sylvia Bisschop, 20 jaar oud. Sylvia is geboren op donderdag 06-10-1983 in Geesbrug, Drenthe [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_490.htm], dochter van Theo Bisschops en Marja.
Kinderen van Nicolaas en Sylvia:
1 Elizabeth Margaretha (Lizia) Derks [1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.4.1], geboren op zaterdag 20-09-2008 in Hoogezand [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_490.htm].
2 Finn Hendrik Albertus Derks [1.1.1.1.13.7.3.7.2.6.4.2], geboren na 2008 [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc01/wc01_490.htm].
1.1.1.1.13.7.3.7.2.7 Toos de Jong is geboren op maandag 13-12-1948 in Alphen aan de Rijn [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_159.htm], dochter van Jan de Jong (zie 1.1.1.1.13.7.3.7.2) en Tonia Johanna Grul.
Notitie bij Toos: Tweeling met Elly
Beroep:
Onderwijzeres
Toos trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 22-12-1971 in Gouda [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_159.htm] met Adriaan de Heer, 22 jaar oud. Adriaan is geboren op zaterdag 28-05-1949 in Tholen [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_159.htm], zoon van Jakob Cornelis de Heer en Martina Johanna Verkamman.
Beroep:
Onderwijzer
Kinderen van Toos en Adriaan:
1 Martina Tonia de Heer [1.1.1.1.13.7.3.7.2.7.1], geboren op zondag 10-08-1975 in Maurik [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_159.htm].
2 Johanna Dina de Heer [1.1.1.1.13.7.3.7.2.7.2], geboren op vrijdag 29-09-1978 in Groot-Ammers [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_159.htm].
3 Jacoba Adriana de Heer [1.1.1.1.13.7.3.7.2.7.3], geboren op vrijdag 08-02-1980 in Groot-Ammers [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_159.htm].
4 Jakob Cornelis de Heer [1.1.1.1.13.7.3.7.2.7.4], geboren op maandag 04-12-1989 in Monster [bron: http://home.wxs.nl/~dirkgrul/wc08/wc08_159.htm].
1.1.1.1.13.7.5 Willempje (Wilhelmina) van Zwol is geboren op donderdag 28-02-1833 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 9], dochter van Jan van Swol (zie 1.1.1.1.13.7) en Elizabeth Verburg.
Notitie bij de geboorte van Willempje: Willem van Zwol Geslacht: V Nadere informatie: Volgens akte een vrouw NB: is inderdaad een vrouw zie leeftijd huwelijksakte!)
Willempje is overleden op woensdag 15-03-1899 in Gouda, 66 jaar oud.
Notitie bij Willempje: gezin - hoofdbewoner: Arie Schooneveld van der Cloet (geh.; geb. 28-04-1834) (stroopfabrikant; nh) (komt uit C 61)
- vrouw: Jacoba Johanna Schouten (geh.; geb. 19-05-1834) (nh) (komt uit C 61)
- kind: Margaretha Arina Schooneveld van der Cloet (geb. 03-03-1861) (nh)
- kind: Jacobus Cornelis Schooneveld van der Cloet (geb. 04-02-1865) (nh)
- inwonend: Willemina van Zwol (geb. 01-03-1833 te Kamerik) (dienstbode; nh) (komt uit C 49 DR; vertr. 03-05-1873 naar ’s-Gravenhage)
- inwonend: Aaltje van Solingen (geb. 01-05-1849 te Deventer) (dienstbode ; nh) (komt 11-05-1871 uit Deventer; vertr. 03-05-1873 naar Deventer)
- inwonend: Frederika Meister (geb. 04-10-1853 te Diepenveen) ( dienstbode; ger) (komt 10-05-1873 uit Deventer; vertr. 16-11-1874 naar Arnhem)
- inwonend: Hendrica Maria Kwakernaat (geb. 25-07-1842) (dienstbode; nh) (komt uit K 226; vertr. 20-12-1875 naar Dordrecht)
- inwonend: Adriana Alida van der Want (geb. 05-04-1843) (dienstbode; nh) (komt uit R 361; vertr. 25-08-1879 naar Haarlem)
- inwonend: Johanna Neuteboom (geb. 23-03-1857 te Olst) (dienstbode; nh) (komt 08-05-1878 uit Deventer; vertr. 31-07-1878 naar Olst)
- inwonend: Alida Martijn (geb. 21-08-1831 te Arnemuiden) (dienstbode; nh) (komt uit H 167)
- inwonend: Wilhelmina Cornelia van Zwol (geb. 18-07-1860 te Haastrecht) (dienstbode; nh) (komt 08-02-1880)
adres Oosthaven B 39
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Willempje trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 08-05-1878 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 40] met Arie van Eijk, 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willempje en Arie: Bruidegom Arie van Eijk, Bruid Willempje van Zwol Leeftijd: 45 Geboorteplaats: Kamerik ,Nadere informatie: Weduwnaar van Johanna de Jong ( moet zijn: Johanna Fennet!) Zie hierna: Willempje (Wilhelmina) van Zwol ( * 28 februari 1833 te Kamerik, overl.15 maart 1899 te Gouda, gehuwd met Arie van Eijk op 8 mei 1878 te Gouda, * 19 maart 1839 te Gouda, ˜ 14 april 1839 te Gouda, overl. 10 augustus 1916 te Gouda, weduwnaar van Johanna Fennet, beroep vanaf 1880: metselaar

Arie van Eijk en Willem van Zwol
bron Burgerlijke stand - huwelijken Gouda 1878
aktenummer 40
aktedatum 08-05-1878
bruidegom Arie van Eijk (39 jaar; metselaar; wed. van Johanna Fennet)
bruid Willem van Zwol (45 jaar; dienstbode; won. ’s-Gravenhage; geb. te Kamerik)
vader bruidegom Krijn van Eijk (overl.)
moeder bruidegom Johanna de Jong (z.b.)
vader bruid Jan van Zwol (z.b.; won. Kamerik)
moeder bruid Elisabeth Verburg (overl.)
getuige Cornelis van Eijk (46 jaar; fabriekwerker)
2e getuige Krijn van Eijk (43 jaar; blekersknecht)
3e getuige Christiaan Fennet (36 jaar; melkverkoper)
4e getuige Jan van Zwol (75 jaar; z.b.; won. Kamerik) (de vader van de bruid)
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Arie is geboren op dinsdag 19-03-1839 in Gouda, zoon van Krijn van Eijk en Johanna de Jong. Hij is gedoopt op zondag 14-04-1839 in Gouda. Arie is overleden op donderdag 10-08-1916 in Gouda, 77 jaar oud. Arie is weduwnaar van Johanna Fennet (±1836-vóór 1878), met wie hij trouwde op woensdag 03-06-1863 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 67].
Notitie bij Arie: hoofdbewoner
bron 1860-1880 (wijk O deel 18) Gouda
bladzijde 64
gezin - hoofdbewoner: Arie van Eijk (geh.; geb. 19-03-1839) (metselaarsknecht; nh) (komt uit O 57; vertr. naar L 235a)
- vrouw: Johanna Fennet (geh.; geb. 10-03-1836) (ov. 04-08-1877) (nh) (komt uit O 57)
- kind: Krijn van Eijk (geb. 02-08-1863) (nh) (komt uit O 57; vertr. naar L 235a)
- kind: Pieternella van Eijk (geb. 25-11-1868) (nh) (komt uit O 57; vertr. naar L 235a)
- kind: Alida van Eijk (geb. 16-01-1871) (nh) (komt uit O 57; vertr. naar L 235a)
- kind: Arie van Eijk (geb. 04-06-1875) (nh) (vertr. naar L 235a)
- vrouw: Willemina van Zwol (geh.; geb. 01-03-1833 te Kamerik) (nh) (komt 18-11-1878 uit ’s-Gravenhage; vertr. naar L 235a)
adres Raam O 55
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland

hoofdbewoner
bron 1860-1880 (wijk L deel 14a) Gouda
bladzijde 318
gezin - hoofdbewoner: Arie van Eijk (geh.; geb. 19-03-1839 te G) (metselaar; nh) (komt 20-11-1879 uit O 55) eerder weduwnaar van Johanna Fennet
- vrouw: Willemina van Zwol (geh.; geb. 01-03-1833 te Kamerik) (nh) (komt 20-11-1879 uit O 55)
- kind: Krijn van Eijk (geb. 02-08-1863 te G) (nh) (komt 20-11-1879 uit O 55)
- kind: Pieternella van Eijk (geb. 25-11-1868 te G) (nh) (komt 20-11-1879 uit O 55)
- kind: Alida van Eijk (geb. 16-01-1871 te G) (nh) (komt 20-11-1879 uit O 55)
- kind: Arie van Eijk (geb. 04-06-1875 te G) (nh) (komt 20-11-1879 uit O 55)
adres Zak (Tuinstraat) L 298b
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Beroep:
vanaf 1880     Metselaar   [bron: Bevolkingsregisters (klappers na 1811) > Gouda]
1.1.1.1.13.7.6 Elizabeth van Zwol is geboren op vrijdag 21-08-1835 in Kamerik Houtdijken [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 17], dochter van Jan van Swol (zie 1.1.1.1.13.7) en Elizabeth Verburg. Elizabeth is overleden op woensdag 20-02-1907 in Harmelen, 71 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 12]. Elizabeth trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 14-12-1866 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Aktenummer: 18] met Pieter Rempe, ongeveer 34 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1832 in Loosdrecht, zoon van Hendrik Rempe en Jannetje Timmerman. Pieter is overleden op vrijdag 22-01-1915 in Harmelen, ongeveer 83 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 4].
Kinderen van Elizabeth en Pieter:
1 N.N. Rempe [1.1.1.1.13.7.6.1], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 08-12-1867 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 45].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Rempe Geslacht: V Leeftijd: 0 Vader Pieter Rempe Moeder Elizabeth van Zwol Nadere informatie: levenloos kind
2 Jannetje Rempe [1.1.1.1.13.7.6.2], geboren op woensdag 13-01-1869 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 4]. Jannetje is overleden op zaterdag 27-05-1871 in Kamerik, 2 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 76].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Leeftijd: 2
3 Elisabeth Rempe [1.1.1.1.13.7.6.3], geboren op maandag 30-05-1870 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 36]. Elisabeth is overleden op donderdag 06-10-1870 in Kamerik, 4 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 40].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Leeftijd: 0
4 Jannetje Rempe, geboren op dinsdag 12-09-1871 in Kamerik. Volgt 1.1.1.1.13.7.6.4.
5 Elisabeth Rempe [1.1.1.1.13.7.6.5], geboren op vrijdag 17-01-1873 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 6]. Elisabeth is overleden op dinsdag 22-04-1873 in Kamerik, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 15].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Leeftijd: 0
6 Hermanus Rempe [1.1.1.1.13.7.6.6], geboren op zondag 11-10-1874 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 48]. Hermanus is overleden op woensdag 28-10-1874 in Kamerik, 17 dagen oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 58].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Leeftijd: 0
7 Elizabeth Rempe [1.1.1.1.13.7.6.7], geboren op vrijdag 10-03-1876 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenr. 14]. Elizabeth is overleden op maandag 27-03-1876 in Kamerik, 17 dagen oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 12].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Overledene Elizabeth Rempe Leeftijd: 0
8 Hermanus Rempe [1.1.1.1.13.7.6.8], geboren op woensdag 08-08-1877 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 40]. Hermanus is overleden op zondag 26-08-1877 in Kamerik, 18 dagen oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 29].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Leeftijd: 0
1.1.1.1.13.7.6.4 Jannetje Rempe is geboren op dinsdag 12-09-1871 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 45], dochter van Pieter Rempe en Elizabeth van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.6). Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 08-04-1897 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 3] met Hermanus van Vliet, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Hermanus: Bruidegom Hermanus van Vliet Leeftijd: 25 Bruid Jannetje Rempe Leeftijd: 25
Hermanus is geboren op zondag 21-01-1872 in Harmelen [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 4], zoon van Willem van Vliet en Adriana van Dijk.
Kinderen van Jannetje en Hermanus:
1 Willem van Vliet, geboren op zaterdag 06-08-1898 in Harmelen. Volgt 1.1.1.1.13.7.6.4.1.
2 Elizabeth Ariaantje van Vliet, geboren op dinsdag 07-08-1900 in Harmelen. Volgt 1.1.1.1.13.7.6.4.2.
3 Adriaan van Vliet [1.1.1.1.13.7.6.4.3], geboren in 10-1908 in Harmelen. Adriaan is overleden op vrijdag 26-03-1909 in Harmelen, 5 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Adriaan: Leeftijd: 0 Nadere informatie 5 mnd
4 Adriaan van Vliet [1.1.1.1.13.7.6.4.4], geboren in 1913 in Harmelen. Adriaan is overleden op maandag 27-04-1914 in Harmelen, 0 of 1 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 10].
Notitie bij overlijden van Adriaan: Leeftijd: 1
1.1.1.1.13.7.6.4.1 Willem van Vliet is geboren op zaterdag 06-08-1898 in Harmelen [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 26], zoon van Hermanus van Vliet en Jannetje Rempe (zie 1.1.1.1.13.7.6.4). Willem trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 06-05-1927 in Harmelen [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 6] met Elisabeth Visee, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Elisabeth: Bruidegom Willem van Vliet Leeftijd: 28 Bruid Elisabeth Visee Leeftijd: 23
Elisabeth is geboren omstreeks 1904 in Driebergen, dochter van Suffrijn Visee en Catharina Maria Burgstede.
1.1.1.1.13.7.6.4.2 Elizabeth Ariaantje van Vliet is geboren op dinsdag 07-08-1900 in Harmelen [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 38], dochter van Hermanus van Vliet en Jannetje Rempe (zie 1.1.1.1.13.7.6.4). Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 11-11-1921 in Harmelen [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 15] met Dirk Otto Dijkland, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Dirk: Bruidegom Dirk Otto Dijkland Leeftijd: 28 Bruid Elisabeth Adriaantje van Vliet Leeftijd: 21
Dirk is geboren op woensdag 01-03-1893 in Harmelen [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 11], zoon van Cornelis Dijkland en Cornelia Margarieta Vliet.
rouwadvertentie_jan_van_zwol_wdnr._aaltje_beuker_weesper_courant_24_12_1927.jpg
46 Rouwadvertentie Jan van Zwol wdnr. Aaltje Beuker Weesper Courant 24-12-1927
1.1.1.1.13.7.7 Jan van Zwol (afb. 46) is geboren op woensdag 19-08-1840 in Kamerik-Houtdijken [bron: Kamerik DTB aktenr. 13], zoon van Jan van Swol (zie 1.1.1.1.13.7) en Elizabeth Verburg. Jan is overleden op woensdag 21-12-1927 in Hilversum, 87 jaar oud [bron: Rouwadvertentie Weesper Courant 24-12-1927 Noord-Hollands Archief Hilversum Aktenummer: 468]. Hij is begraven op maandag 26-12-1927 in Hilversum (Algemene Begraafplaats) [bron: Rouwadvertentie Weesper Courant 24-12-1927].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan van Zwol Leeftijd: 87 Partner Aaltje Beukers Relatie: wn Nadere informatie geboortepl.:Kamerik
Notitie bij Jan: RHC Rijnstreek:
Beheersnummer:W014 Archief:Gemeente Kamerik Type index:Bevolkingsregister Kamerik, 1890-1899 Inventarisnummer:621 Folionummer:79
Naam:Jan van Zwol Geboren: 19-08-1840 te Kamerik Betrekking tot gezinshoofd:hoofd Burgerlijke staat:gehuwd Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd Beroep:timmerman Adres:wijk B nummer 79 Komt van:Weesp, 16-07-1898
Beroepen:
Timmermansknecht   [bron: Bij huwelijk]
Timmerman
Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 18-12-1863 in Kamerik [bron: DTB Kamerik Aktenr. 18] met Aaltje Goedhart, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op zondag 11-03-1838 in Harmelen [bron: Het Utrechts Archief Harmelen Aktenummer: 22], dochter van Cornelis Goedhart en Gerrigje van Brugge(n). Aaltje is overleden op zaterdag 06-08-1864 in Kamerik, 26 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenummer: 34].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Overledene Aaltje Goedhart Leeftijd: 25 Partner Jan van Zwol Relatie: echtgenote van
(2) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 03-08-1866 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Het Utrechts Archief Vinkeveen en Waverveen Aktenr. 11] met Aaltje Beuker(s), 29 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 06-02-1837 in Abcoude-Baambrugge [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 8], dochter van Klaas/Nicolaas Beuker en Ephradina Wettels. Aaltje is overleden op donderdag 06-10-1904 in Haastrecht, 67 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Haastrecht Aktenummer: 19].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Overledene Aaltje Beuker Leeftijd: 67 Vader NN Beuker Moeder NN Partner Jan van Zwol Relatie: Echtgenote Nadere informatie: Ouders zijn bij aangevers niet bekend
Kind van Jan en Aaltje (1):
1 Elizabeth van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.1], geboren op zaterdag 12-03-1864 in Kamerik [bron: (Bron:Het Utrechts Archief Aktenr: 5)].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Elizabeth (Elisabeth) van Zwol (oud bijna 3 maanden)
Elizabeth is overleden op zondag 05-06-1864 in Kamerik, 2 maanden oud [bron: (Bron:Het Utrechts Archief Aktenr: 24)].
Kinderen van Jan en Aaltje (2):
2 Elizabeth van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.2], geboren op zaterdag 10-08-1867 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Aktenr. 38]. Elizabeth is overleden op zondag 25-08-1867 in Kamerik, 15 dagen oud [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 29].
3 Nicolaas van Zwol, geboren op zondag 15-11-1868 in Kamerik. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.3.
4 Elisabeth van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.4], geboren op donderdag 17-02-1870 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 12]. Elisabeth is overleden op donderdag 21-07-1870 in Kamerik, 5 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 22].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Naam: Elisabeth van Zwol Leeftijd: 1
5 Aaltje van Zwol, geboren op maandag 24-07-1871 in Kamerik. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.5.
6 Jan Johannes van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.6], geboren op zaterdag 26-10-1872 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 53]. Jan is overleden op woensdag 26-03-1873 in Nieuwkoop, 5 maanden oud [bron: Burgerlijke stand - overlijden Nieuwkoop en Noorden 1873-1882 aktenummer 27].
Notitie bij overlijden van Jan: Jan Johannes van Zwol
bron Burgerlijke stand - overlijden Nieuwkoop en Noorden 1873-1882
inventarisnummer 1571
aktenummer 27
naam Jan Johannes van Zwol (zoon)
(5 maanden, zonder beroep, geboren te Nieuwkoop, wonende te Nieuwkoop)
aktedatum 27-03-1873
overlijdensdatum 26-03-1873 om 09:00 uur te Nieuwkoop
vader Jan van Zwol
moeder Aaltje Beukers (zonder beroep, Nieuwkoop)
aangever Jan van Zwol, 32 jaar, timmerman, Nieuwkoop, vader
2e aangever Leendert Bouwman, 60 jaar, veldwachter, Nieuwkoop
plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
7 Johannes van Zwol, geboren op zondag 05-09-1875 in Wilnis. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.
8 Everdina van Zwol, geboren op woensdag 13-06-1877 in Wilnis. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.8.
9 Willem van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.9], geboren op donderdag 17-10-1878 in Wilnis [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 95]. Willem is overleden op dinsdag 27-05-1879 in Wilnis, 7 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 31].
1.1.1.1.13.7.7.3 Nicolaas van Zwol is geboren op zondag 15-11-1868 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 64], zoon van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7) en Aaltje Beuker(s). Nicolaas is overleden vóór 1950, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Nicolaas: In de Kwartierstaat van Cor Wildenberg staat vermeld dat hij is overleden vóór 1918... Zou goed kunnen, aangezien hij niet wordt vermeld in de rouwadvertentie van zijn vader. In ieder geval vóór 1950, want Gerritje was bij haar overlijden weduwe...
Beroep:
Timmerman   [bron: Huwelijksakte]
Nicolaas trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 28-01-1897 in Weesp [bron: Noord-Hollands Archief Aktenr: 2] met Gerritje Veenendaal, 20 jaar oud. Gerritje is geboren op woensdag 24-01-1877 in Amersfoort [bron: Archief Eemland Amersfoort Aktenummer 34], dochter van Aalbert Veenendaal en Hendrikje Slokker.
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kind Gerritje Veenendaal, Vader Aalbert Veenendaal Moeder Hendrikje Slokker, Datum Geboren 24-01-1877, Plaats Amersfoort, Bron Burgerlijke stand Amersfoort, Akte Jaar Jaar 1877, Akte Nummer 34
Gerritje is overleden op dinsdag 28-03-1950 in Veghel, 73 jaar oud [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum Veghel Aktenummer: 53].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Overledene Gerritje Veenendaal Partner Nicolaas van Zwol Relatie: weduwe van Nadere informatie Akte bevat meer info
Notitie bij Gerritje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Gerritje zou ook nog getrouwd zijn geweest met Hermanus Klaassens.....De ouders van de bruid kloppen... Maar in haar ovelijdensakte in 1950 staat dat dat haar partner Nicolaas van Zwol was...
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 550.079
Inventarisnr: 1458
Gemeente: Helmond
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 184
Datum: 22-12-1919
Bruidegom Hermanus Klaassens
Geboorteplaats: Helmond
Bruid Gerritje Veenendaal
Geboorteplaats: Amersfoort
Vader bruidegom Wilhelmus Klaassens
Moeder bruidegom Henrica Roijackers
Vader bruid Aalbert Veenendaal
Moeder bruid Hendrikje Slokker
Nadere informatie Akte bevat meer informatie.
Kinderen van Nicolaas en Gerritje:
1 Alida Helena van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.3.1], geboren omstreeks 1898 in Weesp. Alida is overleden op donderdag 11-04-1901 in Haastrecht, ongeveer 3 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Weesp Aktenummer: 54].
Notitie bij overlijden van Alida: Overledene:Alida Helena van Zwol Leeftijd:3, Vader:Nicolaas van Zwol, Moeder:Grietje Veenendaal, Gebeurtenisplaats:Haastrecht, Akteplaats:Weesp
2 Jan Nicolaas van Zwol, geboren omstreeks 1900 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.3.2.
3 Nicolaas van Zwol, geboren omstreeks 1901 in Gouda. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.3.3.
geboorteaankondiging_everdina_van_zwol_b.s._hilversumsche_courant_7_3_1903.png
47 Geboorteaankondiging Everdina van Zwol B.S. Hilversumsche Courant 7-3-1903
4 Everdina van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.3.4] (afb. 47), geboren in 1903 in Weesp [bron: Advertentie Hilversumsche Courant 7-3-1903].
5 Willem van Zwol, geboren omstreeks 1906 in Helmond. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.3.5.
6 Gerritje van Zwol, geboren omstreeks 1906 in Wilnis. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.3.6.
7 Albertus van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.3.7], geboren op donderdag 15-07-1909 in Helmond [bron: Kwartierstaat van Cor Wildenberg en Wilma / Geneanet; https://sites.google.com/site/vreemdekrijgsdienst/home].
Notitie bij Albertus: Vreemde Krijgsdienst & Verlies van het Nederlanderschap (https://sites.google.com/site/vreemdekrijgsdienst/home):
ZWOL, Albertus van, 15 juli 1909, Helmond. Won. Eindhoven
Ongeveer 25000 Nederlanders traden in Duitse krijgsdienst gedurende de tweede Wereldoorlog. Hierdoor verloren zij automatisch hun Nederlanderschap. In 1953 werd door de Nederlandse staat een wet ingevoerd waardoor deze stateloze Nederlanders hun Nederlandse Nationaliteit weer konden terugkrijgen (wet 1953 Staatsblad 363).Deze database heeft de namen van ongeveer 11500 namen van die Nederlanders die hun Nederlandse nationaliteit herkregen.
1.1.1.1.13.7.7.3.2 Jan Nicolaas van Zwol is geboren omstreeks 1900 in Weesp, zoon van Nicolaas van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.3) en Gerritje Veenendaal. Jan trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op woensdag 23-01-1918 in Helmond [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum Helmond Aktenr. 9] met Antonia van Cuijk, ongeveer 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Antonia: Bruidegom Jan Nicolaas van Zwol Leeftijd 18 Bruid Antonia van Cuijk Leeftijd 17
Antonia is geboren omstreeks 1901 in Helmond, dochter van Hendrikus van Cuijk en Josepha Wilms.
1.1.1.1.13.7.7.3.3 Nicolaas van Zwol is geboren omstreeks 1901 in Gouda, zoon van Nicolaas van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.3) en Gerritje Veenendaal.
Notitie bij Nicolaas: ????Vreemde Krijgsdienst & Verlies van het Nederlanderschap: ZWOL, Nicolaas van, 20 October 1904 (???), Gouda. Won. Amsterdam.????
Nicolaas trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op maandag 19-11-1923 in Helmond [bron: BHIC Huwelijksregister Helmond 1923 Aktenummer 130] met Johanna Maria Klijne, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Johanna: Bruidegom Nicolaas van Zwol Leeftijd 22 Bruid Johanna Maria Klijne Leeftijd 19
Johanna is geboren omstreeks 1904 in Helmond, dochter van Cornelis Lambertus Klijne en Petronella van Bokhoven.
1.1.1.1.13.7.7.3.5 Willem van Zwol is geboren omstreeks 1906 in Helmond, zoon van Nicolaas van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.3) en Gerritje Veenendaal. Willem trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 31-12-1932 in Helmond [bron: BHIC Huwelijksregister Helmond 1932 Aktenummer173] met Wilhelmina Francica Maria Dijstelblom, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Wilhelmina: Bruidegom Willem van Zwol Leeftijd 26 Bruid Wilhelmina Francisca Maria Dijstelblom Leeftijd 21
Wilhelmina is geboren op woensdag 19-09-1906 in Helmond [bron: http://www.wildrooy.nl], dochter van Johannes Dijstelblom en Theodora Wilhelmina van Gestel. Wilhelmina is overleden op vrijdag 01-02-1963 in Helmond, 56 jaar oud [bron: http://www.wildrooy.nl].
1.1.1.1.13.7.7.3.6 Gerritje van Zwol is geboren omstreeks 1906 in Wilnis, dochter van Nicolaas van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.3) en Gerritje Veenendaal. Gerritje trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op zaterdag 27-12-1924 in Helmond [bron: BHIC Huwelijksregister Helmond 1924 Aktenummer 162] met Jacobus de Cock, ongeveer 17 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 04-09-1969 in Helmond.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Jacobus: BruidegomJacobus de Cock Leeftijd17 Bruid Gerritje van Zwol Leeftijd 18 Diversen: echtscheiding d.d. 04-09-1969 Plaats Helmond
Jacobus is geboren omstreeks 1907 in Roosendaal en Nispen, zoon van Petrus Franciscus de Cock en Dingena Konings.
1.1.1.1.13.7.7.5 Aaltje van Zwol is geboren op maandag 24-07-1871 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 34], dochter van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7) en Aaltje Beuker(s). Aaltje is overleden op zaterdag 21-11-1953, 82 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Hilversum Aktenummer: 764].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Overledene:Aaltje van Zwol, Leeftijd:82, Relatie:Gerrit Jan Baltink
Aaltje trouwde, 38 jaar oud, op vrijdag 01-07-1910 in Warnsveld [bron: Gelders Archief Aktenr: 13] met Gerrit Jan Baltink, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Gerrit: Bruidegom Gerrit Jan Baltink Leeftijd: 49 Bruid Aaltje van Zwol Leeftijd: 38 beroep bg.: broodbakker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: timmermansknecht; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld
Gerrit is geboren omstreeks 1861 in Gorssel, zoon van Jan Baltink en Jenneken Arends. Gerrit is overleden op zaterdag 11-11-1939 in Hilversum, ongeveer 78 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Hilversum Aktenummer: 588].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit Jan Baltink, Leeftijd: 78, Partner Aaltje van Zwol, Relatie: et, Nadere informatie geboortepl.: Gorssel
Beroep:
Broodbakker   [bron: Huwelijksakte]
graf_johannes_van_zwol_en_janna_jasprijntje_van_gent.jpg advertentie_25_jarig_huwelijksjubileum_jan_van_zwol_en_janna_jasprijntje_van_gent_weesper_courant_4_4_1925.jpg advertentie_jubileumreclame_25_jarig_bestaan_bakkerij_van_zwol_nieuwe_weesper_26_8_1938.jpg advertentie_van_de_bakkers_van_weesp_weesper_courant_27_3_1915.png bruinbroodregeling_weesper_courant_16_9_1916.png prijsstijgingen_bakkers_weesp_weesper_courant_24_11_1917.png
48 Graf Johannes van Zwol en Janna Jasprijntje van Gent
49 Advertentie 25-jarig huwelijksjubileum Jan van Zwol en Janna Jasprijntje van Gent Weesper Courant 4-4-1925
50 Advertentie Jubileumreclame 25-jarig bestaan bakkerij van Zwol Nieuwe Weesper 26-8-1938
51 Advertentie van de bakkers van Weesp Weesper Courant 27-3-1915
52 Bruinbroodregeling Weesper Courant 16-9-1916
53 Prijsstijgingen Bakkers Weesp Weesper Courant 24-11-1917
advertentie_bakkerij__de_voorzorg__j._van_zwol_nieuwe_weesper_15_4_1938.png
54 Advertentie Bakkerij -De Voorzorg- J. van Zwol Nieuwe Weesper 15-4-1938
1.1.1.1.13.7.7.7 Johannes van Zwol (afb. 48 t/m 54) is geboren op zondag 05-09-1875 in Wilnis [bron: Het Utrechts Archief Aktenr. 52], zoon van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7) en Aaltje Beuker(s). Johannes is overleden op dinsdag 05-04-1966 in Weesp, 90 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Hij is begraven op zaterdag 09-04-1966 in Weesp (Alg. Begraafplaats "Landscroon") [bron: Rouwkaart].
Notitie bij Johannes: Vermelding in een bericht Weesper Courant 23-2-1924 i.v.m. met het 10-jarig bestaan van het afschaffen van de nachtarbeid voor bakkers.
Vermelding in een bericht Weesper Courant 22-10-1927 ter gelegenheid van het Eeuwfeest genoemd als 1e penningmeester van het buurtcomité.
Vermelding in een bericht Weesper Courant 28-4-1928 i.v.m. een Etalagewedstrijd. Hierbij behaalt Jan van Zwol de 3e prijs, een bronzen medaille.
Beroep:
Broodbakker (Johannes had bij zijn beschuiten een actie waar je kon sparen voor boekjes (o.a. Sinbad de Zeeman). Ook had Johannes nog een zaak in Amsterdam aan de J. van Galenstraat.)   [bron: Huwelijksakte]
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19-04-1900 in Weesp [bron: Noord-Hollands Archief Aktenr. 15] met Janna Jasprijntje van Gent, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Janna: Ten tijde van de ondertrouw was Johannes nog in militaire dienst, in totaal 5 jaar. Hij moest toestemming om te trouwen hebben van de Commandant. Tegelijk met zijn huwelijk mocht hij de dienst verlaten. Daarna werd hij Bakker te Weesp.
(Bron: Stamboom van de Streek/genealogieOnline.nl - http://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-van-de-streek/I34430.php)
Janna is geboren op donderdag 12-10-1876 in Leerdam [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Aktenr. 110], dochter van Teunis van Gent en Marrigje van Genderen. Janna is overleden op zaterdag 27-11-1943 in Weesp, 67 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Weesp Aktenummer:69].
Notitie bij overlijden van Janna: Overledene:Janna Jasprijntje van Gent Leeftijd:67 Relatie:Johannes van Zwol
Kinderen van Johannes en Janna:
1 Aaltje van Zwol, geboren omstreeks 1901 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.1.
2 Theunis van Zwol, geboren op zaterdag 11-01-1902 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.
3 Johannes van Zwol, geboren op woensdag 08-04-1903 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.3.
geboorteaankondiging_willem_van_zwol__zoon_van_j._van_zwol_en_j.j._van_gent_hilversumsche_courant_21_5_1904.jpg overlijden_b.s._willem_van_zwol__zoon_van_j._van_zwol_een_j.j._van_gent_hilversumsche_courant_23_7_1904.jpg
55 Geboorteaankondiging Willem van Zwol, zoon van J. van Zwol en J.J. van Gent Hilversumsche Courant 21-5-1904
56 Overlijden B.S. Willem van Zwol, zoon van J. van Zwol een J.J. van Gent Hilversumsche Courant 23-7-1904
4 Willem van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.4] (afb. 55 en 56), geboren in 05-1904 in Weesp. Willem is overleden op donderdag 14-07-1904 in Weesp, 2 maanden oud [bron: Noord-Hollands Archief Weesp Aktenummer: 74].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene:Willem van Zwol, Leeftijd:0, Opmerking:Leeftijd: 2 maanden.
5 Marrigje van Zwol, geboren op dinsdag 08-05-1906 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.5.
6 Everdina Maria (Dien) van Zwol, geboren in 08-1907 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.6.
7 Neeltje Wilhelmina (Mien) van Zwol, geboren op zondag 13-12-1908 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.7.
8 Annie van Zwol, geboren omstreeks 1910. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.8.
9 Jan van Zwol, geboren op donderdag 06-11-1913 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.9.
10 Willem (Wim) van Zwol, geboren op maandag 17-05-1915. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.10.
huwelijksaankondiging_a._van_zwol_en_a._h._dijkstra_gooische_post_8_2_1919.jpg
57 Huwelijksaankondiging A. van Zwol en A. H. Dijkstra Gooische Post 8-2-1919
1.1.1.1.13.7.7.7.1 Aaltje van Zwol (afb. 57) is geboren omstreeks 1901 in Weesp, dochter van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7) en Janna Jasprijntje van Gent. Aaltje trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op donderdag 06-02-1919 in Weesp [bron: Noord-Hollands Archief Weesp Aktenummer: 5] met Anton Hendrik Dijkstra, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Anton: Bruidegom Anton Herman Dijkstra Leeftijd: 19 Bruid Aaltje van Zwol Leeftijd: 18 Nadere informatie beroep Bg.: gereedschap-stempelmaker; beroep vader Bg.: schoenmaker; beroep vader Bd.: broodbakker
Anton is geboren omstreeks 1900 in Weesp, zoon van Roelof Dijkstra en Teuntje Langelaar.
Beroep:
Gereedschap-stempelmaker
Kinderen van Aaltje en Anton:
1 Roelof Dijkstra [1.1.1.1.13.7.7.7.1.1], geboren in 03-1919 in Weesp [bron: Geboortebericht Burgerlijke Stand Weesper Courant 19 maart 1919].
2 Johan Roelof Dijkstra [1.1.1.1.13.7.7.7.1.2], geboren in 07-1922 in Weesp [bron: De Burgerlijke Stand Weesp Gooische Post 22-7-1922].
3 Teunisje Dijkstra [1.1.1.1.13.7.7.7.1.3], geboren in 04-1924 in Weesp [bron: Geboortebericht Burgerlijke Stand 29-4-1924 Weesper Courant en Gooische Post 2-4-1924].
graf_theunis_van_zwol_en_petronella_elisabeth_van_wessel.jpg aankondiging_opening_bakkerij_theunis_van_zwol_weesper_courant_7_2_1925.jpg advertentie_overdracht_bakkerij_t._van_zwol_weesper_courant_5_4_1935.jpg advertentie_schieten_en_sjoelen_bakkerij_t._van_zwol_weesper_courant_7_12_1934.png advertentie_bakker_t._van_zwol_weesper_courant_14_2_1925.jpg
58 Graf Theunis van Zwol en Petronella Elisabeth van Wessel
59 Aankondiging opening Bakkerij Theunis van Zwol Weesper Courant 7-2-1925
60 Advertentie Overdracht Bakkerij T. van Zwol Weesper Courant 5-4-1935
61 Advertentie Schieten en Sjoelen Bakkerij T. van Zwol Weesper Courant 7-12-1934
62 Advertentie Bakker T. van Zwol Weesper Courant 14-2-1925
1.1.1.1.13.7.7.7.2 Theunis van Zwol (afb. 58 t/m 62) is geboren op zaterdag 11-01-1902 in Weesp [bron: Family Search], zoon van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7) en Janna Jasprijntje van Gent. Theunis is overleden op donderdag 18-12-1958 in Haarlem, 56 jaar oud [bron: Family Search; Graftombe.nl].
Notitie bij overlijden van Theunis: Via Graftombe.nl:
Voornaam T.
Achternaam Zwol van
Begraafplaats Haarlem Akendam
Geboortedatum 11-01-1902
Overlijdensdatum 18-12-1958
Foto Id 2140

Naam:Algemene Begraafplaats Akendam Adres:Vergierdeweg 273 2026 BJ Haarlem
Persoonslijst:
P.E. van WESSEL 30-06-1902 20-03-1955 52 van ZWOL
T. van ZWOL 11-01-1902 18-12-1958 56
Grafinformatie:
Foto grafnummer 698276 Algemene Begraafplaats Akendam Vergierdeweg 273 Haarlem
Graf id-nummer:698276Begraafplaatsnr.:1455
Notitie bij Theunis: De bakkerij van Theunis was bezit van zijn vader Johannes
Theunis:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 01-09-1926 in Weesperkarspel [bron: Family Search Burgerlijke Stand Gooische Post 4-9-1926; Gerda van Zwol-Vincent] met Petronella Elisabeth van Wessel, 24 jaar oud, nadat zij in 08-1926 in Weesperkarspel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Burgerlijke Stand Gooische Post 21-8-1926 (via www.gooienvechthistorisch.nl)].
Notitie bij het huwelijk van Theunis en Petronella: N.B.: De melding in de krant dat ze zijn getrouwd is van 4 september, dus waarschijnlijk klopt de datum van 15 september dan niet....
Via Gerda van Zwol-Vincent is de datum gegeven als 1 september 1926 Bron: Trouwboekje.
Petronella is geboren op maandag 30-06-1902 in Haarlem [bron: Family Search]. Petronella is overleden op zondag 20-03-1955 in Haarlem, 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Petronella: Via Graftombe.nl:
Voornaam P.E.
Achternaam Wessel van
Begraafplaats Haarlem Akendam
Geboortedatum 30-06-1902
Overlijdensdatum 20-03-1955
Foto Id 2140
(2) trouwde, 55 jaar oud, op woensdag 19-06-1957 [bron: Gerda van Zwol-Vincent] met Gretha Johanna (Gré) Veldhoen, 47 jaar oud. Gré is geboren op zondag 03-04-1910 in Amsterdam [bron: Genealogishe Database Avereest, http://www.bonmama.nl/humo-gen/family.php?database=humo1_GDA&id=F1390766034&main_person=I61200], dochter van Roelof Veldhoen en Aaltje Kuiper. Gré is overleden op vrijdag 24-12-2010 in Rijssen, 100 jaar oud [bron: Gerda van Zwol-Vincent]. Zij is begraven in Haarlem.
Kinderen van Theunis en Petronella:
1 N.N. van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.2.1], levenloos geboren kind, geboren in 04-1927 in Weesp.
2 Johannes (Jan) van Zwol, geboren op maandag 04-06-1928 in Weesperkarspel. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.
3 Pieter Adrianus (Piet) van Zwol, geboren op donderdag 27-08-1931 in Weesperkarspel. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.
4 Jan Jaspereijn (Reijn) van Zwol, geboren op donderdag 02-01-1936 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.4.
1.1.1.1.13.7.7.7.2.2 Johannes (Jan) van Zwol is geboren op maandag 04-06-1928 in Weesperkarspel [bron: Burgerlijke Stand Weesperkarspel Gooische Post 9-6-1928; Gerda van Zwol-Vincent], zoon van Theunis van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2) en Petronella Elisabeth van Wessel. Jan is overleden op zaterdag 26-02-2005 in Doorwerth, 76 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 26-02-1952 in Haarlem [bron: Gerda van Zwol-Vincent] met Jaantje Willemijntje Geertruida (Jany) Terreehorst, 20 jaar oud. Jany is geboren op zondag 01-11-1931 in Aalsmeer [bron: Gerda van Zwol-Vincent]. Jany is overleden op vrijdag 20-12-1996 in Lunteren, 65 jaar oud [bron: Gerda van Zwol-Vincent].
(2) trouwde, 69 of 70 jaar oud, in 1998 met Ellis Hoogewind.
Kinderen van Jan en Jany:
1 Elisabeth (Els) van Zwol, geboren op woensdag 16-07-1952. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.1.
2 Carla van Zwol, geboren op woensdag 30-05-1956. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.2.
3 Johannes (Jan) van Zwol, geboren op donderdag 18-09-1958. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.3.
1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.1 Elisabeth (Els) van Zwol is geboren op woensdag 16-07-1952 [bron: Els van Zwol], dochter van Johannes (Jan) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2.2) en Jaantje Willemijntje Geertruida (Jany) Terreehorst. Els:
(1) trouwde met Dhr. van den Bosch.
(2) trouwde met Ger Breure.
Kinderen van Els en Dhr.:
1 Janet van den Bosch, geboren in 1975. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.1.1.
2 Miranda van den Bosch [1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.1.2], geboren in 1977.
1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.1.1 Janet van den Bosch is geboren in 1975 [bron: Els van Zwol], dochter van Dhr. van den Bosch en Elisabeth (Els) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.1). Janet trouwde [bron: Els van Zwol] met Henk Dogger. Henk is geboren op donderdag 28-09-1978.
Kinderen van Janet en Henk:
1 Mika Dogger [1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.1.1.1], geboren in 10-2007 [bron: Els van Zwol].
2 Nick Dogger [1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.1.1.2], geboren in 03-2010 [bron: Els van Zwol].
3 Liza Dogger [1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.1.1.3], geboren in 10-2012 [bron: Els van Zwol].
1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.2 Carla van Zwol is geboren op woensdag 30-05-1956 [bron: Els van Zwol], dochter van Johannes (Jan) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2.2) en Jaantje Willemijntje Geertruida (Jany) Terreehorst. Carla trouwde met Ceel Roseboom. Ceel is geboren in 05-1953. Ceel is overleden in 06-2007, 54 jaar oud.
Kinderen van Carla en Ceel:
1 Wim Roseboom [1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.2.1].
2 Jan Roseboom [1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.2.2].
1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.3 Johannes (Jan) van Zwol is geboren op donderdag 18-09-1958 [bron: Els van Zwol], zoon van Johannes (Jan) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2.2) en Jaantje Willemijntje Geertruida (Jany) Terreehorst. Jan trouwde [bron: Els van Zwol] met Ingrid Ruskauff.
Kinderen van Jan en Ingrid:
1 Remond Johannes van Zwol, geboren in 11-1979. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.3.1.
2 Eric van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.3.2], geboren in 1981 [bron: Els van Zwol].
1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.3.1 Remond Johannes van Zwol is geboren in 11-1979 [bron: Els van Zwol], zoon van Johannes (Jan) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.3) en Ingrid Ruskauff. Remond trouwde met Christa.
Kinderen van Remond en Christa:
1 Hessel van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.3.1.1], geboren in 11-2007 [bron: Els van Zwol].
2 Menno van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.3.1.2], geboren in 06-2011 [bron: Els van Zwol].
3 Luc van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.2.2.3.1.3], geboren in 07-2012 [bron: Els van Zwol].
1.1.1.1.13.7.7.7.2.3 Pieter Adrianus (Piet) van Zwol is geboren op donderdag 27-08-1931 in Weesperkarspel [bron: Burgerlijke Stand Weesperkarspel Gooische Post 29-8-1931], zoon van Theunis van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2) en Petronella Elisabeth van Wessel. Piet is overleden op dinsdag 19-11-1996 in Akersloot, 65 jaar oud. Piet trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 01-08-1957 in Beverwijk [bron: Gerda van Zwol-Vincent] met Gerarda (Gerda) Vincent, 21 jaar oud. Gerda is geboren op woensdag 06-05-1936 in Tilburg [bron: Gerda van Zwol-Vincent].
Kinderen van Piet en Gerda:
1 Johannes (Hans) van Zwol, geboren op zaterdag 18-02-1961 in Heemskerk. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.1.
2 Frank Gerard (Frank) van Zwol, geboren in 04-1963 in Heemskerk. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.2.
3 Peter Arjen (Peter) van Zwol, geboren op woensdag 12-07-1967 in Heemskerk. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.3.
1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.1 Johannes (Hans) van Zwol is geboren op zaterdag 18-02-1961 in Heemskerk [bron: Gerda van Zwol-Vincent], zoon van Pieter Adrianus (Piet) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2.3) en Gerarda (Gerda) Vincent. Hans trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 09-06-1992 in Stockholm [bron: Gerda van Zwol-Vincent] met Britta (Britta) Johansson.
Kinderen van Hans en Britta:
1 Niels van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.1.1], geboren in 1993 [bron: Gerda van Zwol-Vincent].
2 Björn van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.1.2], geboren in 1996 [bron: Gerda van Zwol-Vincent].
3 Anna van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.1.3], geboren in 1998 [bron: Gerda van Zwol-Vincent].
1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.2 Frank Gerard (Frank) van Zwol is geboren in 04-1963 in Heemskerk [bron: Gerda van Zwol-Vincent], zoon van Pieter Adrianus (Piet) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2.3) en Gerarda (Gerda) Vincent. Frank trouwde, 43 jaar oud, op dinsdag 05-12-2006 [bron: Gerda van Zwol-Vincent] met Jolanda Linschooten.
1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.3 Peter Arjen (Peter) van Zwol is geboren op woensdag 12-07-1967 in Heemskerk [bron: Gerda van Zwol-Vincent], zoon van Pieter Adrianus (Piet) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2.3) en Gerarda (Gerda) Vincent. Peter begon een relatie [bron: Gerda van Zwol-Vincent] met Helen Gerritsen.
Kinderen van Peter en Helen:
1 Isabel van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.3.1], geboren in 2000 [bron: Gerda van Zwol-Vincent].
2 Tijmen van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.2.3.3.2], geboren in 2003 [bron: Gerda van Zwol-Vincent].
1.1.1.1.13.7.7.7.2.4 Jan Jaspereijn (Reijn) van Zwol is geboren op donderdag 02-01-1936 in Amsterdam [bron: Gerda van Zwol-Vincent], zoon van Theunis van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2) en Petronella Elisabeth van Wessel. Reijn is overleden op donderdag 16-09-2010 in Vijlen, 74 jaar oud [bron: Gerda van Zwol-Vincent]. Reijn trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 29-11-1963 in Haarlem [bron: Gerda van Zwol-Vincent] met Maria Johanna Gijsbertha (Riet) Verkruyssen, 25 jaar oud. Riet is geboren op zondag 23-10-1938 in Santpoort (gem. Velsen) [bron: Gerda van Zwol-Vincent].
Kinderen van Reijn en Riet:
1 Maria Johanna Gijsbertha (Rita) van Zwol, geboren op maandag 09-11-1964 in Haarlem. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.4.1.
2 Ineke Maria (Ineke) van Zwol, geboren op vrijdag 09-06-1967 in Haarlem. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.2.4.2.
1.1.1.1.13.7.7.7.2.4.1 Maria Johanna Gijsbertha (Rita) van Zwol is geboren op maandag 09-11-1964 in Haarlem [bron: Gerda van Zwol-Vincent], dochter van Jan Jaspereijn (Reijn) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2.4) en Maria Johanna Gijsbertha (Riet) Verkruyssen. Rita trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 12-06-1992 in Uitgeest [bron: Gerda van Zwol-Vincent] met Frank Boersen.
Kinderen van Rita en Frank:
1 Menno Boersen [1.1.1.1.13.7.7.7.2.4.1.1], geboren in 1993 in Uitgeest [bron: Gerda van Zwol-Vincent].
2 Sem Boersen [1.1.1.1.13.7.7.7.2.4.1.2], geboren in 1997 in Uitgeest [bron: Gerda van Zwol-Vincent].
3 Bas Boersen [1.1.1.1.13.7.7.7.2.4.1.3], geboren in 2000 in Uitgeest [bron: Gerda van Zwol-Vincent].
1.1.1.1.13.7.7.7.2.4.2 Ineke Maria (Ineke) van Zwol is geboren op vrijdag 09-06-1967 in Haarlem [bron: Gerda van Zwol-Vincent], dochter van Jan Jaspereijn (Reijn) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.2.4) en Maria Johanna Gijsbertha (Riet) Verkruyssen. Ineke begon een relatie [bron: Gerda van Zwol-Vincent] met Peter Schoorl.
geboorteaankondiging_johannes_van_zwol__zoon_van_j._van_zwol_en_j.j._van_gent_hilversumsche_courant_18_4_1903.jpg ondertrouw_aankondiging_burgerlijke_stand_weesp_joh._van_zwol_en_bertha_van_velthooven_weesper_courant_27_7_1929.jpg huwelijksaanzegging_weesper_courant_johannes_van_zwol_en_bertha_van_velthoven_10_8_1929.jpg
63 Geboorteaankondiging Johannes van Zwol, zoon van J. van Zwol en J.J. van Gent Hilversumsche Courant 18-4-1903
64 Ondertrouw aankondiging Burgerlijke Stand Weesp Joh. van Zwol en Bertha van Velthooven Weesper Courant 27-7-1929
65 Huwelijksaanzegging Weesper Courant Johannes van Zwol en Bertha van Velthoven 10-8-1929
1.1.1.1.13.7.7.7.3 Johannes van Zwol (afb. 63 t/m 65) is geboren op woensdag 08-04-1903 in Weesp, zoon van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7) en Janna Jasprijntje van Gent. Johannes is overleden op vrijdag 27-10-1972 in Bussum, 69 jaar oud [bron: Graftombe.nl]. Hij is begraven in Bussum Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Johannes: FLEVORAMA
In 1939 vluchtte Weiss naar Amerika vanwege het naderend oorlogsgeweld, maar bleef eigenaar tot 1947. In de oorlog werd Flevorama onder anderen bewoond door een dochter van de familie Haselaar. Het was in die tijd een koud, moeilijk te verwarmen pand. De kelder was zo vochtig, dat de pissebedden er massaal hun intrek genomen hadden. In 1945 huurde Hellinga het bovengedeelte en Trudy de Paauw en haar echtgenoot Floris Kloecke de benedenverdieping. Vanwege hun scheiding vertrokken laatstgenoemden en Hellinga vroeg de familie Vlaanderen op de benedenverdieping te komen wonen. In 1947 werd Flevorama aan Vlaanderen voor FL 10.000,- te koop aangeboden, maar als jong getrouwd stel konden zij dat toen niet opbrengen. Het werd verkocht aan Verhaaff en vervolgens aan Jan van Zwol, wonend te Bussum (voormalig bakker uit Weesp), toen handelend in onroerend goed.
Inmiddels was het pand een paar maal van eigenaar gewisseld: na Jan van Zwol volgde in 1953 Wilhelmina Greger (getrouwd met Cornelis Schopenhouer, zonder beroep, te Amsterdam), Lubertus Ernicus Beszelzon in 1957 en Wilma Linda Biilon, hoteliere, in 1960. Zij heeft er enkele jaren zelf gewoond en verkocht het pand in 1962 aan uitgever Iohan Polak, die er bijna 26 jaar woonde.
Beroep:
Banketbakker (Laarderweg 9 Tel 1443, in 1934 telnr.5132; In 1937 gaat zijn bakkerij "De Voorzorg" over in andere handen (Dhr. J.J. Moen))   [bron: Advertentie Bussumsche Courant 29-6-1929]
Johannes trouwde, 26 jaar oud, in 08-1929 in Weesp [bron: Burgerlijke Stand Weesp Gooische Post 10-8-1929] met G.J. (Bertha/Bep) van Veldhoven (Velthooven), 24 jaar oud, nadat zij in 07-1929 in Weesp in ondertrouw zijn gegaan [bron: Burgerlijke Stand Weesp Gooische Post 29-7-1929]. Bertha/Bep is geboren op donderdag 29-09-1904. Bertha/Bep is overleden op maandag 28-12-1987 in Bussum, 83 jaar oud [bron: Graftombe.nl].
Kinderen van Johannes en Bertha/Bep:
1 Johannes (Jan) van Zwol, geboren op woensdag 02-12-1931 in Bussum. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.3.1.
2 Aaltje (Atie) van Zwol, geboren in 1935 in Bussum. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.3.2.
1.1.1.1.13.7.7.7.3.1 Johannes (Jan) van Zwol is geboren op woensdag 02-12-1931 in Bussum [bron: Burgerlijke Stand Bussum Bussumsche Courant 5-12-1931], zoon van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.3) en G.J. (Bertha/Bep) van Veldhoven (Velthooven). Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Nederlandse Emigranten in Australië:
Initialen J.
Tussenvoegsel van
Achternaam Zwol
Geboortedatum 02-12-1931
Transportmiddel vliegtuigmaatschappij
Transportmiddel naam KLM
Vertrekdatum 0000
Aankomstdatum 1951
Kaartenbak Sydney
(Bron: Gahetna, Nederlandse emigranten in Australië)

Woonde rond 1972 te Sydney, Australië
Beroep:
Bakker   [bron: Familie]
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 23-11-1961 in Hilversum [bron: Patrick Verschut] met Johanna Jacoba Verschut, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 21-12-1963 in Sydney.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Eerste huwelijk, later hertrouwd, uit dat huwelijk kreeg zij een dochter (Bron: Patrick Verschut)
Johanna is geboren op donderdag 29-11-1934 in Hilversum [bron: Patrick Verschut]. Johanna is overleden op zaterdag 17-07-1976 in Utrecht, 41 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Op 28 februari 1962 is zij geëmigreerd naar Australië
Uit: Emigratiekaarten Nederlanders in Australië, Nationaal Archief, Den Haag:
Initialen J.J.
Achternaam Zwol-Verschut
Geboortedatum 29-11-1934
Transportmiddel vliegtuigmaatschappij
Transportmiddel naam KLM
Vertrekdatum 28-02-1962
Aankomstdatum 02-03-1962
Kaartenbak Sydney
(2) trouwde, minstens 32 jaar oud, na 1963 met G.J. Eater.
Kind van Jan en G.J.:
1 Jan van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.3.1.1].
1.1.1.1.13.7.7.7.3.2 Aaltje (Atie) van Zwol is geboren in 1935 in Bussum [bron: Burgerlijke Stand Bussum Bussumsche Courant 15-8-1935], dochter van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.3) en G.J. (Bertha/Bep) van Veldhoven (Velthooven). Atie trouwde met ? Kok.
geboorteaankondiging_marrigje_van_zwol__dochter_van_j._van_zwol_en_j.j._van_gent_hilversumsche_courant_17_5_1906.jpg.png ondertrouwaankondiging_j._verhoeff_en_m._van_zwol_weesper_courant_31_3_1928.png
66 Geboorteaankondiging Marrigje van Zwol, dochter van J. van Zwol en J.J. van Gent Hilversumsche Courant 17-5-1906.jpg
67 Ondertrouwaankondiging J. Verhoeff en M. van Zwol Weesper Courant 31-3-1928
1.1.1.1.13.7.7.7.5 Marrigje van Zwol (afb. 66 en 67) is geboren op dinsdag 08-05-1906 in Weesp, dochter van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7) en Janna Jasprijntje van Gent. Marrigje is overleden op zondag 27-12-1987 in Weesp (Verpleeghuis "Hogewey"), 81 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 31-12-1987 in Weesp (Begraafplaats "Carspelhof"). Marrigje bleef kinderloos. Marrigje trouwde, 21 jaar oud, in 04-1928 in Weesp [bron: Burgerlijke Stand Weesp Gooische Post 14-4-1928] met Johannes (Jo) Verhoeff, 23 jaar oud, nadat zij in 03-1928 in Weesp in ondertrouw zijn gegaan [bron: Burgerlijke Stand Weesper Courant 31-3-1928]. Jo is geboren op vrijdag 17-06-1904 in Weesp, zoon van Cornelis Jacobus Verhoeff en Grietje van der Horst. Jo is overleden op dinsdag 15-05-1984 in Weesp, 79 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19-05-1984 in Weesp (Begraafplaats "Carspelhof").
Notitie bij Jo: Jo is een volle neef van Maria Theresia Verhoeff, getrouwd met Cornelis Seegers. Hun vaders waren broers.
Beroep:
Houtbewerker, kruidenier, hulp in de bakkerij bij Van Zwol
geboorteaankondiging_b.s._everdina_maria_van_zwol__dochter_van_j._van_zwol_en_j.j._van_gent_hilversumsche_courant_31_8_1907.jpg
68 Geboorteaankondiging B.S. Everdina Maria van Zwol, dochter van J. van Zwol en J.J. van Gent Hilversumsche Courant 31-8-1907
1.1.1.1.13.7.7.7.6 Everdina Maria (Dien) van Zwol (afb. 68) is geboren in 08-1907 in Weesp, dochter van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7) en Janna Jasprijntje van Gent. Dien is overleden op donderdag 01-04-1993 in Utrecht, 85 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 06-04-1993 in Utrecht (Begraafplaats "Daelwijck"). Dien trouwde met Albertus (Bertus) Dorrestein.
Kinderen van Dien en Bertus:
1 J. Dorrestein. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.6.1.
2 J. Dorrestein. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.6.2.
3 E. Dorrestein. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.6.3.
1.1.1.1.13.7.7.7.6.1 J. Dorrestein, kind van Albertus (Bertus) Dorrestein en Everdina Maria (Dien) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.6). J. trouwde met ?.
1.1.1.1.13.7.7.7.6.1.1 Paul, zoon van ?. Paul trouwde met Teunica.
1.1.1.1.13.7.7.7.6.1.2 Diana, dochter van ?. Diana trouwde met Rob.
1.1.1.1.13.7.7.7.6.1.3 Rubert, zoon van ?. Rubert trouwde met Ineke.
1.1.1.1.13.7.7.7.6.1.4 Nora, dochter van ?. Nora trouwde met Menzo.
1.1.1.1.13.7.7.7.6.2 J. Dorrestein, dochter van Albertus (Bertus) Dorrestein en Everdina Maria (Dien) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.6). J. trouwde met B. Bartels.
Kinderen van J. en B.:
2 Albert Bartels. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.6.2.2.
3 Marieke Bartels. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.6.2.3.
1.1.1.1.13.7.7.7.6.2.1 Sonja Bartels, dochter van B. Bartels en J. Dorrestein (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.6.2). Sonja trouwde met Dik.
Kinderen van Sonja en Dik:
1 Chantal [1.1.1.1.13.7.7.7.6.2.1.1].
2 Robert [1.1.1.1.13.7.7.7.6.2.1.2].
1.1.1.1.13.7.7.7.6.2.2 Albert Bartels, zoon van B. Bartels en J. Dorrestein (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.6.2). Albert trouwde met José.
1.1.1.1.13.7.7.7.6.2.3 Marieke Bartels, dochter van B. Bartels en J. Dorrestein (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.6.2). Marieke trouwde met Jan.
1.1.1.1.13.7.7.7.6.3 E. Dorrestein, dochter van Albertus (Bertus) Dorrestein en Everdina Maria (Dien) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.6). E. trouwde met L. ten Berge.
Kinderen van E. en L.:
1 Marije ten Berge. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.6.3.1.
2 Martijn ten Berge [1.1.1.1.13.7.7.7.6.3.2].
1.1.1.1.13.7.7.7.6.3.1 Marije ten Berge, dochter van L. ten Berge en E. Dorrestein (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.6.3). Marije trouwde met Chang.
geboorteaankondiging_b.s._neeltje_wilhelmina_van_zwol__dochter_van_j._van_zwol_en_j.j._van_gent_hilversumsche_courant_19_12_1908.jpg graf_teunis_van_rossem_en_neeltje_wilhelmina_van_zwol.jpg
69 Geboorteaankondiging B.S. Neeltje Wilhelmina van Zwol, dochter van J. van Zwol en J.J. van Gent Hilversumsche Courant 19-12-1908
70 Graf Teunis van Rossem en Neeltje Wilhelmina van Zwol
1.1.1.1.13.7.7.7.7 Neeltje Wilhelmina (Mien) van Zwol (afb. 69) is geboren op zondag 13-12-1908 in Weesp, dochter van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7) en Janna Jasprijntje van Gent. Mien is overleden op zondag 21-02-1999 in Weesp, 90 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 25-02-1999 in Weesp (Begraafplaats "Carspelhof). Mien trouwde met Teunis van Rossem (afb. 70). Teunis is geboren op dinsdag 13-06-1905. Teunis is overleden op donderdag 14-07-1994, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Teunis: Naam:Begraafplaats Carspelhof Adres:Utrechtseweg 110 Weesp
Persoonslijst:
Naam Teunis van ROSSEM
Geboren 13-06-1905
Overleden 14-07-1994
Leeftijd 89
Naam Neeltje Wilhelmia van ZWOL
Geboren 13-12-1908
Overleden 21-02-1999
Leeftijd 90
Echtgenote van ROSSEM
Grafinformatie:
Foto grafnummer 542801 Begraafplaats Carspelhof Utrechtseweg 110 Weesp
Graf id-nummer:542801Begraafplaatsnr.:1714 (Plaats)aanduiding:0970
Kinderen van Mien en Teunis:
1 Bep van Rossem. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.7.1.
2 Henk van Rossem. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.7.2.
3 Marianne van Rossem. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.7.3.
4 Kees van Rossem. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.7.4.
5 Marjo van Rossem. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.7.5.
6 Johannes (Jan) van Rossem, geboren in 03-1938 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.7.6.
1.1.1.1.13.7.7.7.7.1 Bep van Rossem, dochter van Teunis van Rossem en Neeltje Wilhelmina (Mien) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.7). Bep trouwde met Friedel.
1.1.1.1.13.7.7.7.7.2 Henk van Rossem, zoon van Teunis van Rossem en Neeltje Wilhelmina (Mien) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.7). Henk trouwde met Liduine.
1.1.1.1.13.7.7.7.7.3 Marianne van Rossem, dochter van Teunis van Rossem en Neeltje Wilhelmina (Mien) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.7). Marianne trouwde met Rob Maarschalkerweerd.
1.1.1.1.13.7.7.7.7.4 Kees van Rossem, zoon van Teunis van Rossem en Neeltje Wilhelmina (Mien) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.7). Kees trouwde met Sophia.
1.1.1.1.13.7.7.7.7.5 Marjo van Rossem, dochter van Teunis van Rossem en Neeltje Wilhelmina (Mien) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.7). Marjo trouwde met Peter.
geboorteaankondiging_b.s._johannes_van_rossem_nieuwe_weesper_1_4_1938.jpg
71 Geboorteaankondiging B.S. Johannes van Rossem Nieuwe Weesper 1-4-1938
1.1.1.1.13.7.7.7.7.6 Johannes (Jan) van Rossem (afb. 71) is geboren in 03-1938 in Weesp, zoon van Teunis van Rossem en Neeltje Wilhelmina (Mien) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.7). Jan trouwde met Anneke.
ondertrouwaankondiging_a._van_zwol_en_g._van_rossem_nieuwe_weesper_29_9_1939.jpg huwelijksaankondiging_a._van_zwol_en_g._van_rossem_nieuwe_weesper_13_10_1939.jpg
72 Ondertrouwaankondiging A. van Zwol en G. van Rossem Nieuwe Weesper 29-9-1939
73 Huwelijksaankondiging A. van Zwol en G. van Rossem Nieuwe Weesper 13-10-1939
1.1.1.1.13.7.7.7.8 Annie van Zwol (afb. 72 en 73) is geboren omstreeks 1910, dochter van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7) en Janna Jasprijntje van Gent.
Notitie bij Annie: Vermelding Weesper Courant 26-7-1924 i.v.m. het behalen van het zwemdiploma
Vermelding Weesper Courant 2-8-1924 i.v.m. het behalen van de 2e plaats 50 meter snelzwemmen (schoolslag)
Annie trouwde, ongeveer 29 jaar oud, in 10-1939 in Weesp met Gerrit van Rossem.
graf_jan_van_zwol_en_marretje_fokker.jpg graf_jan_van_zwol_en_marretje_fokker_2.jpg geslaagd_j._van_zwol_jr._middenstandsdiploma_nieuwe_weesper_8_12_1939.jpg geboorteaankondiging_van_jan_van_zwol_in_de_weesper_courant_van_15_11_1913.png
74 Graf Jan van Zwol en Marretje Fokker
75 Graf Jan van Zwol en Marretje Fokker 2
76 Geslaagd J. van Zwol Jr. Middenstandsdiploma Nieuwe Weesper 8-12-1939
77 Geboorteaankondiging van Jan van Zwol in de Weesper Courant van 15-11-1913
1.1.1.1.13.7.7.7.9 Jan van Zwol (afb. 74 t/m 77) is geboren op donderdag 06-11-1913 in Weesp, zoon van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7) en Janna Jasprijntje van Gent. Jan is overleden op donderdag 14-01-1982 in Hilversum, 68 jaar oud. Hij is begraven op maandag 18-01-1982 in Weesp (Begraafplaats "Carspelhof"). Jan trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 11-09-1940 in Weesp met Marretje (Matje, Map) Fokker, 28 jaar oud. Zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.1 voor persoonsgegevens van Matje, Map.
Kinderen van Jan en Matje, Map:
1 Johannes van Zwol, geboren op donderdag 30-04-1942 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.9.1.
2 Willem (Wim) van Zwol, geboren op zaterdag 27-11-1943 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.9.2.
3 Jasper Rijn (Jasper) van Zwol, geboren op zondag 20-05-1945 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.9.3.
4 Martinus Cornelis (Martin) van Zwol, geboren op zaterdag 01-11-1947 in Weesp. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.9.4.
5 Privé 3, geboren in 1949. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.9.5.
1.1.1.1.13.7.7.7.9.1 Johannes van Zwol is geboren op donderdag 30-04-1942 in Weesp, zoon van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9) en Marretje (Matje, Map) Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.1). Johannes trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 27-11-1964 in Hilversum met Hendrika Elisabeth den Daas, 21 jaar oud, nadat zij op woensdag 11-11-1964 in Hilversum in ondertrouw zijn gegaan. Hendrika is geboren op dinsdag 29-12-1942 in Jutphaas, dochter van Willem den Daas en Elisabeth Alida (Bets) Vlok.
Kinderen van Johannes en Hendrika:
1 Mirjam Elisabeth van Zwol. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.9.1.1.
2 Privé1 van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.9.1.2].
3 Privé2 van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.9.1.3].
4 Jan-Willem van Zwol. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.9.1.4.
1.1.1.1.13.7.7.7.9.1.1 Mirjam Elisabeth van Zwol, dochter van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9.1) en Hendrika Elisabeth den Daas. Mirjam:
(1) trouwde op donderdag 10-07-1986 met Marinus Harinck. De scheiding werd geregistreerd in 1997.
(2) trouwde op vrijdag 23-04-2010 met Hendrik Rook.
Kinderen van Mirjam en Marinus:
1 E.J.L. van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.9.1.1.1], geboren in 1995.
2 L.J.E. van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.9.1.1.2], geboren in 1995.
1.1.1.1.13.7.7.7.9.1.4 Jan-Willem van Zwol, zoon van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9.1) en Hendrika Elisabeth den Daas. Jan-Willem trouwde op maandag 15-08-2011 met Iwona I.B. Gutowska.
1.1.1.1.13.7.7.7.9.2 Willem (Wim) van Zwol is geboren op zaterdag 27-11-1943 in Weesp, zoon van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9) en Marretje (Matje, Map) Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.1). Wim trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 07-12-1966 in Breukelen met Rimke Falkena, 22 jaar oud. Rimke is geboren op vrijdag 10-03-1944 in Breukelen, dochter van Jouke Falkena en Teuntje Voorneveld.
Kinderen van Wim en Rimke:
1 Marnix Willem (Marnix) van Zwol, geboren op maandag 23-12-1968 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.9.2.1.
2 Zweder Willem Olivier Lennart (Zweder) van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.9.2.2], geboren op donderdag 26-05-1977 in Gouda.
1.1.1.1.13.7.7.7.9.2.1 Marnix Willem (Marnix) van Zwol is geboren op maandag 23-12-1968 in Oudewater, zoon van Willem (Wim) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9.2) en Rimke Falkena. Marnix trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 05-09-2003 in Oudewater [bron: Trouwkaart] met Maureen Zonnevyle, 28 jaar oud. Maureen is geboren op dinsdag 15-07-1975 in Amersfoort.
Kinderen van Marnix en Maureen:
1 Lisa van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.9.2.1.1], geboren op donderdag 10-06-2004 in Woerden.
2 Luna van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.9.2.1.2], geboren op donderdag 14-02-2008 in Woerden.
1.1.1.1.13.7.7.7.9.3 Jasper Rijn (Jasper) van Zwol is geboren op zondag 20-05-1945 in Weesp, zoon van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9) en Marretje (Matje, Map) Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.1). Jasper trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20-11-1968 in Hoofddorp met Ina de Boer, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 20-11-1968 in Badhoevedorp. Ina is geboren op donderdag 29-04-1948. Ina is overleden op zondag 14-05-2006 in Delft, 58 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 19-05-2006 in Delft.
Kinderen van Jasper en Ina:
1 Iris Jasprijn (Iris) van Zwol, geboren op vrijdag 09-02-1973 in Delft. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.9.3.1.
2 Liselotte Catelijne (Liselotte) van Zwol, geboren op zaterdag 03-05-1975 in Delft. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.9.3.2.
1.1.1.1.13.7.7.7.9.3.1 Iris Jasprijn (Iris) van Zwol is geboren op vrijdag 09-02-1973 in Delft, dochter van Jasper Rijn (Jasper) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9.3) en Ina de Boer. Iris trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 14-05-2015 in Amsterdam met Gijs Notté.
Kinderen van Iris en Gijs:
1 Wies Notté [1.1.1.1.13.7.7.7.9.3.1.1], geboren op maandag 10-12-2007 in Amsterdam.
2 Tijl Notté [1.1.1.1.13.7.7.7.9.3.1.2], geboren op dinsdag 11-08-2009 in Amsterdam.
1.1.1.1.13.7.7.7.9.3.2 Liselotte Catelijne (Liselotte) van Zwol is geboren op zaterdag 03-05-1975 in Delft, dochter van Jasper Rijn (Jasper) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9.3) en Ina de Boer. Liselotte trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 29-08-2003 met Micha Hofiën.
Kinderen van Liselotte en Micha:
1 Jonas Hofiën [1.1.1.1.13.7.7.7.9.3.2.1], geboren op zondag 05-06-2005 in Amsterdam.
2 Sarah Hofiën [1.1.1.1.13.7.7.7.9.3.2.2], geboren op zaterdag 24-05-2008 in Amsterdam.
1.1.1.1.13.7.7.7.9.4 Martinus Cornelis (Martin) van Zwol is geboren op zaterdag 01-11-1947 in Weesp, zoon van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9) en Marretje (Matje, Map) Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.1). Martin trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 12-04-1990 in Loosdrecht met F.C.W. (Erna) Riedeman, 37 jaar oud. Erna is geboren op dinsdag 22-04-1952.
Kind van Martin en Erna:
1 Jan-Evert Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.9.4.1], geboren op vrijdag 25-08-1989.
1.1.1.1.13.7.7.7.9.5 Privé 3 is geboren in 1949, dochter van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9) en Marretje (Matje, Map) Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.1). Privé begon een relatie met Privé 5.
Kind van Privé en Privé:
1 Privé 4 [1.1.1.1.13.7.7.7.9.5.1].
geboorteaankondiging_willem_van_zwol_weesper_courant_22_5_1915.png
78 Geboorteaankondiging Willem van Zwol Weesper Courant 22-5-1915
1.1.1.1.13.7.7.7.10 Willem (Wim) van Zwol (afb. 78) is geboren op maandag 17-05-1915, zoon van Johannes van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7) en Janna Jasprijntje van Gent. Wim is overleden op woensdag 18-08-1971 in Weesp, 56 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Hij is begraven op maandag 23-08-1971 in Weesp (Begraafplaats "Landscroon") [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Wim: Naam:Begraafplaats Landscroon Adres:Korte Muiderweg Weesp
Persoonslijst:
Naam Willem van ZWOL
Geboren 17-05-1915
Overleden 13-09-1978 (Datum klopt niet!!)
Leeftijd 63
Echtgeno(o)t(e) Reinolda WESTBROEK
Geboren 06-04-1907
Overleden 20-12-1998
Leeftijd 91
Echtgenote van ZWOL
Omschrijving:250913: data controleren
Grafinformatie:
Foto grafnummer 532404 Begraafplaats Landscroon Korte Muiderweg Weesp
Graf id-nummer:532404Begraafplaatsnr.:1843(Plaats)aanduiding:1366
Notitie bij Wim: Vermelding Weesper Courant 6-9-1924 i.v.m. een wedstrijd op een feestdag (Waarschijnlijk Koninginnedag) voor het behalen van een prijs "wedstrijd in het naar bed gaan". Hij had een sportriem gewonnen.
Wim trouwde met Reinolda (Rietje) Westbroek. Rietje is geboren op zaterdag 06-04-1907. Rietje is overleden op zondag 20-12-1998, 91 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Rietje: Echtgeno(o)t(e) Reinolda WESTBROEK
Geboren 06-04-1907
Overleden 20-12-1998
Leeftijd 91
Echtgenote van ZWOL
Omschrijving:250913: data controleren
Grafinformatie:
Foto grafnummer 532404 Begraafplaats Landscroon Korte Muiderweg Weesp
Graf id-nummer:532404Begraafplaatsnr.:1843(Plaats)aanduiding:1366
Kinderen van Wim en Rietje:
1 J.W. van Zwol. Volgt 1.1.1.1.13.7.7.7.10.1.
2 H.R. van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.10.2].
1.1.1.1.13.7.7.7.10.1 J.W. van Zwol, zoon van Willem (Wim) van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7.7.10) en Reinolda (Rietje) Westbroek. J.W. trouwde met P.M. de Kievit.
Kinderen van J.W. en P.M.:
1 Carrina van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.10.1.1].
2 Willem Jan van Zwol [1.1.1.1.13.7.7.7.10.1.2].
overlijden_everdina_van_zwol__geh._met_jan_luijer_gooische_post_20_3_1918.jpg
79 Overlijden Everdina van Zwol, geh. met Jan Luijer Gooische Post 20-3-1918
1.1.1.1.13.7.7.8 Everdina van Zwol (afb. 79) is geboren op woensdag 13-06-1877 in Wilnis [bron: Het Utrechts Archief Aktenr: 44], dochter van Jan van Zwol (zie 1.1.1.1.13.7.7) en Aaltje Beuker(s). Everdina is overleden op maandag 18-03-1918 in Hilversum, 40 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Hilversum Aktenummer: 133].
Notitie bij overlijden van Everdina: Overledene:Everdina van Zwol, Leeftijd:40, Relatie:Jan Luijer
Everdina trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 24-10-1913 in Muiden [bron: Noord-Hollands Archief Aktenr: 21] met Jan Luijer, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Everdina en Jan: Bruidegom: Jan Luijer Leeftijd: 26 Bruid Everdina van Zwol Leeftijd: 36 beroep Bg.: timmerman; beroep vader Bg.: dijkbaas; beroep vader Bd.: timmerman
Jan is geboren omstreeks 1887 in Muiden, zoon van Harmen Luijer en Trijntje Visser.
Beroep:
Timmerman   [bron: Huwelijksakte]
Kind van Everdina en Jan:
geboorteaankondiging_b.s._trijntje_luijer_hilversumsche_courant_20_3_1915.jpg
80 Geboorteaankondiging B.S. Trijntje Luijer Hilversumsche Courant 20-3-1915
1 Trijntje Luijer [1.1.1.1.13.7.7.8.1] (afb. 80), geboren in 03-1915 in Hilversum.
doopinschrijving_kaatje_van_zwol_25_6_1809_bodegraven.png
81 Doopinschrijving Kaatje van Zwol 25-6-1809 Bodegraven
1.1.1.1.13.9 Catharina (Kaatje) van Swol (afb. 81) is geboren op maandag 19-06-1809 in Bodegraven, dochter van Gerrit van Swol (zie 1.1.1.1.13) en Willempje Janse Boerefijn. Zij is gedoopt op zondag 25-06-1809 in Bodegraven [bron: Dopen Bodegraven 3 blz165; DTB kopie Zuid-Holland; Bodegraven » Inventaris nr. 3, Scan: 125 (gahetna.nl)].
Notitie bij de geboorte van Kaatje: Getuige: Ariaantje de Jongh
Kaatje is overleden op zaterdag 26-03-1898 in Maarsseveen, 88 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer 5].
Notitie bij overlijden van Kaatje: Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 400
Gemeente: Maarsseveen
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 28-03-1898
Overledene Catharina van Zwol
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 26-03-1898
Leeftijd: 87
Overlijdensplaats: Maarsseveen
Vader Cornelis van Zwol (Voornaam vader partner Cornelis) !
Moeder Willemina Verkerk (Achternaam moeder partner Cornelis) !
Partner Cornelis van Tricht
Relatie: weduwe van
Notitie bij Kaatje: Achternaam ook als van Zwol; Voornaamvariatie: Catharina / Kaatje / Catriena / Catrina
Kaatje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 31-01-1835 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 2] met Cornelis van Tricht, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Kaatje en Cornelis: Bruidegom Cornelis van Tricht Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Breukelen-Nijenrode Bruid Kaatje van Zwol Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Bodegraven
Cornelis is geboren omstreeks 1810 in Breukelen-Nijenrode, zoon van Cornelis van Tricht en Jannetje Verkerk. Cornelis is overleden op donderdag 14-09-1865 in Maarssen, ongeveer 55 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 46].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Tricht Leeftijd: 54 Partner Catharina van Zwol Relatie: echtgenoot van
Kinderen van Kaatje en Cornelis:
1 Jannetje van Tricht, geboren op dinsdag 24-05-1836 in Breukelen-St. Pieters. Volgt 1.1.1.1.13.9.1.
2 Willemijntje van Tricht, geboren op maandag 30-10-1837 in Breukelen-St. Pieters. Volgt 1.1.1.1.13.9.2.
3 Cornelis van Tricht, geboren op dinsdag 08-10-1839 in Breukelen-St. Pieters. Volgt 1.1.1.1.13.9.3.
4 Gerrit van Tricht [1.1.1.1.13.9.4], geboren op woensdag 17-11-1841 in Breukelen-St. Pieters [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-St. Pieters Aktenummer: 26].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Vader Cornelis van Tricht Moeder Catriena van Zwol
5 Catrina van Tricht, geboren op woensdag 11-10-1843 in Breukelen-St. Pieters. Volgt 1.1.1.1.13.9.5.
6 Neeltje van Tricht, geboren op zaterdag 05-07-1845 in Breukelen-St. Pieters. Volgt 1.1.1.1.13.9.6.
7 Sophia van Tricht [1.1.1.1.13.9.7], geboren op dinsdag 16-11-1847 in Maarssen [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 41].
Notitie bij de geboorte van Sophia: Vader Cornelis van Tricht Moeder Catharina van Zwol
Sophia is overleden op zaterdag 31-07-1920 in Maarssen, 72 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 32].
Notitie bij overlijden van Sophia: Overledene Sophia van Tricht Leeftijd: 72
8 Marritje van Tricht, geboren op dinsdag 22-01-1850 in Maarssen. Volgt 1.1.1.1.13.9.8.
1.1.1.1.13.9.1 Jannetje van Tricht is geboren op dinsdag 24-05-1836 in Breukelen-St. Pieters [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-St. Pieters Aktenummer: 11], dochter van Cornelis van Tricht en Catharina (Kaatje) van Swol (zie 1.1.1.1.13.9).
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Vader Cornelis van Tricht Moeder Catharina van Zwol
Jannetje is overleden op donderdag 26-03-1908 in Maarssen, 71 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 21].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overledene Jannetje van Tricht Leeftijd: 70 Partner Jacob Barneveld Relatie: weduwe van Nadere informatie Eerder weduwe van Willem Barneveld
Jannetje:
(1) trouwde, 42 jaar oud, op vrijdag 02-08-1878 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 3] met Willem Barneveld, 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Willem: Bruidegom Willem Barneveld Leeftijd: 38 Bruid Jannetje van Tricht Leeftijd: 42
Willem is geboren op zaterdag 12-10-1839 in Maarssen [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 38], zoon van Hermanus Barneveld en Greetje van Nieuwkerk.
Notitie bij de geboorte van Willem: Vader Hermanus Barneveld Moeder Grietje van Niekerk
Willem is overleden op woensdag 22-07-1885 in Maarsseveen, 45 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 24].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Barneveld Leeftijd: 45 Partner Jannetje van Tricht Relatie: echtgenoot van
(2) trouwde, 51 jaar oud, op vrijdag 30-09-1887 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 10] met Jacob Barneveld, 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Jacob: Bruidegom Jacob Barneveld Leeftijd: 46 Bruid Jannetje van Tricht Leeftijd: 51 Nadere informatie Bruid weduwe van Willem Barneveld.
Jacob is geboren op vrijdag 27-08-1841 in Maarssen [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 36], zoon van Hermanus Barneveld en Greetje van Nieuwkerk.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Vader Hermanus Barneveld Moeder Grietje van Niekerk
Jacob is overleden op dinsdag 06-06-1899 in Maarsseveen, 57 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van Jacob: Overledene Jacob Barneveld Leeftijd: 57 Vader Hermanus Barneveld Moeder Grietje van Niekerk Partner Jannetje van Tricht Relatie: echtgenoot van
Kind van Jannetje en Willem:
1 Hermanus Barneveld [1.1.1.1.13.9.1.1], geboren op maandag 18-08-1879 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 30]. Hermanus is overleden op vrijdag 06-10-1944 in Zeist, 65 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 50].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Overledene Hermanus Barneveld Leeftijd: 65 Overlijdensplaats: Zeist Vader Willem Barneveld Moeder Jannetje van Tricht Relatie: ongehuwd
Hermanus bleef ongehuwd.
1.1.1.1.13.9.2 Willemijntje van Tricht is geboren op maandag 30-10-1837 in Breukelen-St. Pieters [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-St. Pieters Aktenummer: 23], dochter van Cornelis van Tricht en Catharina (Kaatje) van Swol (zie 1.1.1.1.13.9).
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: Vader Cornelis van Tricht Moeder Catharina van Zwol
Willemijntje is overleden op zaterdag 01-03-1919 in Maarssen, 81 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Overledene Willemijntje van Tricht Leeftijd: 81 Partner Arnoldus Hendrikus van der Horst Relatie: weduwe van
Willemijntje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 16-11-1864 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 413] met Arnoldus Hendrikus van der Horst, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Arnoldus: Bruidegom Arnoldus Hendricus van der Horst Leeftijd: 26 Bruid Willemijntje van Tricht Leeftijd: 27
Arnoldus is geboren op maandag 26-02-1838 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 308], zoon van Coenraad van der Horst en Wilhelmina Everdina Eversen. Arnoldus is overleden op woensdag 19-12-1906 in Maarssen, 68 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Maarssen].
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Overledene Arnoldus Hendrikus van der Horst Leeftijd: 68 Partner Willemijntje van Tricht Relatie: echtgenoot van
Beroep:
Sergeant   [bron: Huwelijksakte zoon Arnoldus]
Kinderen van Willemijntje en Arnoldus:
1 Willemina Catharina van der Horst [1.1.1.1.13.9.2.1], geboren op dinsdag 29-08-1865 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 1425]. Willemina is overleden op vrijdag 15-03-1867 in Utrecht, 1 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 394].
Notitie bij overlijden van Willemina: Overledene Willemina Catharina van der Horst Leeftijd: 1
2 Cornelis Coenraad van der Horst [1.1.1.1.13.9.2.2], geboren op donderdag 22-11-1866 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 1892]. Cornelis is overleden op vrijdag 12-04-1872 in Utrecht, 5 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 540].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Coenraad van der Horst Leeftijd: 5
3 Arnoldus Hendricus van der Horst, geboren op dinsdag 17-11-1868 in Utrecht. Volgt 1.1.1.1.13.9.2.3.
4 Cornelis van der Horst, geboren op dinsdag 17-11-1874 in Utrecht. Volgt 1.1.1.1.13.9.2.4.
5 Catharina Wilhelmina van der Horst, geboren op dinsdag 12-04-1881 in Utrecht. Volgt 1.1.1.1.13.9.2.5.
1.1.1.1.13.9.2.3 Arnoldus Hendricus van der Horst is geboren op dinsdag 17-11-1868 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 1960], zoon van Arnoldus Hendrikus van der Horst en Willemijntje van Tricht (zie 1.1.1.1.13.9.2).
Beroepen:
Behanger   [bron: Huwelijksakte]
Behanger en stoffeerder   [bron: Huwelijksakte zoon Arnoldus]
Arnoldus trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 04-03-1897 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.5;fol.35] met Johanna Hendrika Klumper, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Johanna: Bruidegom Arnoldus Hendricus van der Horst Leeftijd: 28 Bruid Johanna Hendrika Klumper Leeftijd: 26
Johanna is geboren omstreeks 1870 in Amsterdam, dochter van Johannes Gerardus Klumper en Maria Elisabeth Schokhart.
Kinderen van Arnoldus en Johanna:
1 Arnoldus Hendricus van der Horst, geboren omstreeks 1900 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.13.9.2.3.1.
2 Maria Elisabeth van der Horst, geboren omstreeks 1901 in Wormerveer. Volgt 1.1.1.1.13.9.2.3.2.
3 Johanna Hendrika van der Horst, geboren omstreeks 1903 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.13.9.2.3.3.
1.1.1.1.13.9.2.3.1 Arnoldus Hendricus van der Horst is geboren omstreeks 1900 in Amsterdam, zoon van Arnoldus Hendricus van der Horst (zie 1.1.1.1.13.9.2.3) en Johanna Hendrika Klumper.
Beroep:
handelsvertegenwoordiger   [bron: Huwelijksakte]
Arnoldus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 27-01-1927 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.4;fol.22v] met Wilhelmina Frederika Posthumus, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Wilhelmina: Bruidegom Arnoldus Hendricus van der Horst Leeftijd: 27 Bruid Wilhelmina Frederika Posthumus Leeftijd: 26
Wilhelmina is geboren omstreeks 1901 in Amsterdam, dochter van Dirk Posthumus en Margaretha Wilhelmina Meijer.
1.1.1.1.13.9.2.3.2 Maria Elisabeth van der Horst is geboren omstreeks 1901 in Wormerveer, dochter van Arnoldus Hendricus van der Horst (zie 1.1.1.1.13.9.2.3) en Johanna Hendrika Klumper. Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 18-06-1925 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.8C;fol.28] met Otto Fuhrman, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Otto: Bruidegom Otto Fuhrman Leeftijd: 24 Bruid Maria Elisabeth van der Horst Leeftijd: 24
Otto is geboren omstreeks 1901 in ’s-Gravenhage, zoon van Schaje Fuhrman en Pessie Feijer.
Beroep:
Kantoorbediende   [bron: Huwelijksakte]
1.1.1.1.13.9.2.3.3 Johanna Hendrika van der Horst is geboren omstreeks 1903 in Amsterdam, dochter van Arnoldus Hendricus van der Horst (zie 1.1.1.1.13.9.2.3) en Johanna Hendrika Klumper. Johanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 19-12-1929 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief Amsterdam Aktenummer: reg.8G;fol.49] met Pieter Willem Riebeek, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Pieter: Bruidegom Pieter Willem Riebeek Leeftijd: 26

Bruid Johanna Hendrika van der Horst
Leeftijd: 26
Pieter is geboren omstreeks 1903 in Amsterdam, zoon van Gerardus Riebeek en Trijntje Reitsma.
Beroep:
Handelsvertegenwoordige   [bron: Huwelijksakte]
1.1.1.1.13.9.2.4 Cornelis van der Horst is geboren op dinsdag 17-11-1874 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 2079], zoon van Arnoldus Hendrikus van der Horst en Willemijntje van Tricht (zie 1.1.1.1.13.9.2). Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 21-11-1902 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 14] met Catharina Stuivenberg, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Catharina: Bruidegom Cornelis van der Horst Leeftijd: 28 Bruid Catharina Stuivenberg Leeftijd: 23
Catharina is geboren omstreeks 1879 in Wageningen, dochter van Cornelis Stuivenberg en Trijntje Weijland.
1.1.1.1.13.9.2.5 Catharina Wilhelmina van der Horst is geboren op dinsdag 12-04-1881 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 774], dochter van Arnoldus Hendrikus van der Horst en Willemijntje van Tricht (zie 1.1.1.1.13.9.2). Catharina is overleden op dinsdag 28-10-1941 in Maarssen, 60 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 33].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Wilhelmina van der Horst Leeftijd: 60 Partner Ernst Cornelis Hofman Relatie: weduwe van
Catharina trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 17-05-1912 in Maarssen [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 8] met Ernst Cornelis Hofman, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Ernst: Bruidegom Ernst Cornelis Hofman Leeftijd: 34 Bruid Catharina Wilhelmina van der Horst Leeftijd: 31
Ernst is geboren omstreeks 1878 in Maarssen, zoon van Johannes Hofman en Sibilla van Aalten. Ernst is overleden op donderdag 29-06-1939 in Maarssen, ongeveer 61 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 26].
Notitie bij overlijden van Ernst: Overledene Ernst Cornelis Hofman Leeftijd: 61 Partner Catharina Wilhelmina van der Horst Relatie: echtgenote van
Kinderen van Catharina en Ernst:
1 Wilhelmina Catharina Hofman, geboren omstreeks 1914. Volgt 1.1.1.1.13.9.2.5.1.
2 Sibilla Maria Hofman [1.1.1.1.13.9.2.5.2], geboren omstreeks 1916. Sibilla is overleden op donderdag 17-05-1917 in Maarssen, ongeveer 1 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 18].
Notitie bij overlijden van Sibilla: Overledene Sibilla Maria Hofman Leeftijd: 1 Nadere informatie Leeftijd zeventien maanden
3 Arnolda Hendrica Hofman [1.1.1.1.13.9.2.5.3], geboren omstreeks 1917. Arnolda is overleden op zondag 10-11-1918 in Maarssen, ongeveer 1 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 40].
Notitie bij overlijden van Arnolda: Overledene Arnolda Hendrica Hofman Leeftijd: 1
4 Ernst Cornelis Hofman [1.1.1.1.13.9.2.5.4], geboren omstreeks 1920. Ernst is overleden op vrijdag 11-04-1924 in Maarssen, ongeveer 4 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 7].
Notitie bij overlijden van Ernst: Overledene Ernst Cornelis Hofman Leeftijd: 4
1.1.1.1.13.9.2.5.1 Wilhelmina Catharina Hofman is geboren omstreeks 1914, dochter van Ernst Cornelis Hofman en Catharina Wilhelmina van der Horst (zie 1.1.1.1.13.9.2.5). Wilhelmina is overleden op vrijdag 24-05-1946 in Utrecht, ongeveer 32 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 22; Utrecht Aktenummer: 1280].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Overledene Wilhelmina Catharina Hofman Leeftijd: 32 Partner Hermanus van Huisstede Relatie: gehuwd met
Wilhelmina trouwde met Hermanus van Huisstede.
1.1.1.1.13.9.3 Cornelis van Tricht is geboren op dinsdag 08-10-1839 in Breukelen-St. Pieters [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-St. Pieters Aktenummer: 25], zoon van Cornelis van Tricht en Catharina (Kaatje) van Swol (zie 1.1.1.1.13.9).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Vader Cornelis van Tricht Moeder Catharina van Swol
Cornelis is overleden op woensdag 12-08-1891 in Maarssen, 51 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 36].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Tricht Leeftijd: 71
Vader Cornelis van Tricht
Moeder Catharina van Zwol
Partner Eeke de Lang
Relatie: echtgenoot van
Nadere informatie Eerder gehuwd met Antonia Schiphorst
Cornelis:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 14-05-1862 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenummer: 148] met Tonia Schiphorst, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Tonia: Bruidegom Cornelis van Tricht Leeftijd: 22 Bruid Tonia Schiphorst Leeftijd: 33
Tonia is geboren omstreeks 1828 in Deventer, dochter van Albert Schiphorst en Janna Stegeman.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op vrijdag 28-04-1882 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 2] met Eeke de Lang, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Eeke: Bruidegom Cornelis van Tricht Leeftijd: 42 Bruid Eeke de Lang Leeftijd: 36 Nadere informatie Bruidegom weduwnaar van Antonia Schiphorst.
Eeke is geboren omstreeks 1845 in Leeuwarden, dochter van Jan de Lang en Geertruida Amelia Kromsigt.
Kinderen van Cornelis en Tonia:
1 N.N. van Tricht [1.1.1.1.13.9.3.1], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 22-03-1863 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 6].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. van Tricht Geslacht: V Leeftijd: 0 Vader Cornelis van Tricht Moeder Tonia Schiphorst Nadere informatie Levenloos geboren kind
2 Johanna Catharina van Tricht [1.1.1.1.13.9.3.2], geboren op donderdag 03-11-1864 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 36]. Johanna is overleden op zondag 24-11-1867 in Maarsseveen, 3 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 35].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Catharina van Tricht Leeftijd: 3
3 Cornelis Albertus van Tricht, geboren op dinsdag 06-11-1866 in Maarsseveen. Volgt 1.1.1.1.13.9.3.3.
4 Catharina Johanna van Tricht [1.1.1.1.13.9.3.4], geboren op vrijdag 19-05-1871 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 17]. Catharina is overleden op maandag 25-04-1892 in Doorn, 20 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Doorn Aktenummer: 16].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Johanna van Tricht Leeftijd: 20
Kind van Cornelis en Eeke:
5 Jan van Tricht [1.1.1.1.13.9.3.5], geboren op zondag 08-02-1885 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 6]. Jan is overleden op zondag 01-03-1885 in Maarsseveen, 21 dagen oud [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 7].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan van Tricht Leeftijd: 0 Nadere informatie 3 weken oud
1.1.1.1.13.9.3.3 Cornelis Albertus van Tricht is geboren op dinsdag 06-11-1866 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 36], zoon van Cornelis van Tricht (zie 1.1.1.1.13.9.3) en Tonia Schiphorst. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 15-10-1891 in Dordrecht [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP Dordrecht Aktenummer: 199] met Johanna Jenneke Louwman, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Johanna: Bruidegom Cornelis Albertus van Tricht Leeftijd: 24 Bruid Johanna Jenneke Louwman Leeftijd: 27
Johanna is geboren omstreeks 1863 in Dordrecht, dochter van Cornelis Johannes Louwman en Frankena Teuntje de Jong.
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 Antonia van Tricht, geboren op woensdag 22-06-1892 in Maarsseveen. Volgt 1.1.1.1.13.9.3.3.1.
2 Frankena Teuntje van Tricht [1.1.1.1.13.9.3.3.2], geboren op maandag 01-01-1894 in Kralingen [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Kralingen Aktenummer: 6]. Frankena is overleden op vrijdag 17-08-1894 in Kralingen, 7 maanden oud [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Kralingen Aktenummer: 291].
Notitie bij overlijden van Frankena: Overledene Frankena Teuntje van Tricht Leeftijd: 0
3 Frankena Teuntje van Tricht, geboren op woensdag 14-08-1895 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.13.9.3.3.3.
4 Cornelis Johannes van Tricht [1.1.1.1.13.9.3.3.4], geboren op woensdag 04-08-1897 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1897 h184 akte nr. 6232]. Cornelis is overleden op donderdag 10-11-1898 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1898 e135 akte nr. 5417].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Johannes van Tricht , leeftijd 15 maanden
5 Catharina Johanna van Tricht [1.1.1.1.13.9.3.3.5], geboren op maandag 21-08-1899 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1899 k116 akte nr. 7282]. Catharina is overleden op woensdag 01-05-1901 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1901 d035v akte nr. 2314].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Johanna van Tricht , leeftijd 20 maanden
6 Catharina Johanna van Tricht, geboren op maandag 09-06-1902 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.13.9.3.3.6.
7 Cornelis Johannes van Tricht [1.1.1.1.13.9.3.3.7], geboren op dinsdag 22-08-1905 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1905 L026v akte nr. 8157].
8 Arnoldina Alida van Tricht [1.1.1.1.13.9.3.3.8], geboren op zaterdag 16-05-1908 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1908 h091v akte nr. 5496].
1.1.1.1.13.9.3.3.1 Antonia van Tricht is geboren op woensdag 22-06-1892 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 20], dochter van Cornelis Albertus van Tricht (zie 1.1.1.1.13.9.3.3) en Johanna Jenneke Louwman.
Notitie bij de geboorte van Antonia: Vader Cornelis Albertus van Tricht Moeder Jenneke Louwman
Antonia trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 11-05-1910 in Rotterdam [bron: http://stamboom.vanstaveren.org;huwelijksregister 1910, deel E, folio 50v] met Adrianus Ruijbroek, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Adrianus: Bruidegom Jacobus Adrianus Ruijbroek, geb. Rotterdam 20 jaar, Bruid Antonia van Tricht, geb. Maarsseveen 17 jaar
Adrianus is geboren op dinsdag 12-11-1889 in Rotterdam [bron: http://stamboom.vanstaveren.org; geboorteregister 1889, deel F, folio 187, akte 5873.], zoon van Adrianus Ruijbroek en Anna Maria van Staveren.
Kind van Antonia en Adrianus:
1 Anna Maria Ruijbroek [1.1.1.1.13.9.3.3.1.1], geboren op donderdag 25-08-1910 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1910 L054v Aktenummer 8379].
1.1.1.1.13.9.3.3.3 Frankena Teuntje van Tricht is geboren op woensdag 14-08-1895 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1895 i133v akte nr. 4506], dochter van Cornelis Albertus van Tricht (zie 1.1.1.1.13.9.3.3) en Johanna Jenneke Louwman. Frankena trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 06-06-1917 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1917 h93v] met Dirk Jan van Gelderen, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frankena en Dirk: Bruidegom Dirk Jan van Gelderen , geb. Rotterdam 24 jaar Bruid Frankena Teuntje van Tricht , geb. Rotterdam 21 jaar
Dirk is geboren op woensdag 28-12-1892 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1892 a177v akte nr. 703], zoon van Stephanus Jacobus van Gelderen en Janna van Maurik. Dirk is overleden op vrijdag 18-01-1924 in Rotterdam, 31 jaar oud [bron: Rotterdam 1924 s006v akte nr. 21].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene Dirk Jan van Gelderen , leeftijd 31 jaar, overleden te Kethel en Spaland, Echtgenoo/te Frankena Teuntje van Tricht
Kind van Frankena uit onbekende relatie:
1 Johan van Tricht [1.1.1.1.13.9.3.3.3.1], geboren in 06-1915 in Rotterdam. Johan is overleden op maandag 11-10-1915 in Rotterdam, 4 maanden oud [bron: Rotterdam 1915 e091v akte nr. 4415].
Notitie bij overlijden van Johan: Overledene Johan van Tricht , leeftijd 4 maanden, Moeder Frankena Teuntje van Tricht
1.1.1.1.13.9.3.3.6 Catharina Johanna van Tricht is geboren op maandag 09-06-1902 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1902 h098v akte nr. 5548], dochter van Cornelis Albertus van Tricht (zie 1.1.1.1.13.9.3.3) en Johanna Jenneke Louwman. Catharina trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 10-05-1922 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1922 f101] met Reinier Peters, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Reinier: Bruidegom Reinier Peters , geb. Rotterdam 23 jaar Bruid Catharina Johanna van Tricht , geb. Rotterdam 19 jaar
Reinier is geboren op vrijdag 23-12-1898 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1898 n159 akte nr. 10809], zoon van Reinier Peters en Johanna Teeuw.
Notitie bij de geboorte van Reinier: Vader Reinier Peters, Moeder Johanna Teeuws
1.1.1.1.13.9.5 Catrina van Tricht is geboren op woensdag 11-10-1843 in Breukelen-St. Pieters [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-St. Pieters Aktenummer: 21], dochter van Cornelis van Tricht en Catharina (Kaatje) van Swol (zie 1.1.1.1.13.9).
Notitie bij de geboorte van Catrina: Kind Catrina Tricht Vader Cornelis Tricht MoederCatharina van Zwol
Catrina is overleden op donderdag 14-12-1939 in Maarssen, 96 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 53].
Notitie bij overlijden van Catrina: Overledene Catrina van Tricht Leeftijd: 69 Vader Cornelis van Tricht Moeder Catrina van Zwol Partner Pieter Deijs Relatie: weduwe van
Catrina:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 09-11-1877 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 8] met Johannes Jacobus Bolderheij, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catrina en Johannes: Bruidegom Johannes Jacobus Bolderheij Leeftijd: 39 Bruid Catrina van Tricht Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Breukelen-St. Pieters Nadere informatie Bruidegom weduwnaar van Adriaantje Krieger.
Vader bruidegom Johannes Jacobus Bolderheij Moeder bruidegom Annetje van Slooten Vader bruid Cornelis van Tricht Moeder bruid Catrina van Zwol
Johannes is geboren omstreeks 1839 in ’s-Graveland, zoon van Johannes Jacobus Bolderheij en Annetje van Slooten. Johannes is weduwnaar van Adriaantje Krieger (ovl. vóór 1877).
(2) trouwde, 49 jaar oud, op vrijdag 04-08-1893 in Zuilen [bron: Het Utrechts Archief Zuilen Aktenummer: 3] met Pieter Deijs, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catrina en Pieter: Bruidegom Pieter Deijs Leeftijd: 54 Bruid Catrina van Tricht Leeftijd: 49 Geboorteplaats: Breukelen-St. Pieters Vader bruidegom Philippus Deijs Moeder bruidegom Maria Wilhelmina Lagalie Vader bruid Cornelis van Tricht Moeder bruid Catrina van Zwol
Pieter is geboren omstreeks 1839 in Leiden, zoon van Philippus Deijs en Maria Wilhelmina Lagalie.
1.1.1.1.13.9.6 Neeltje van Tricht is geboren op zaterdag 05-07-1845 in Breukelen-St. Pieters [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-St. Pieters Aktenummer: 18], dochter van Cornelis van Tricht en Catharina (Kaatje) van Swol (zie 1.1.1.1.13.9).
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Vader Cornelis van Tricht Moeder Catharina van Zwol
Neeltje is overleden op zondag 30-05-1920 in Maarssen, 74 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 27].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje van Tricht Leeftijd: 74 Partner Willem van Doorn Relatie: echtgenote van
Neeltje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 03-11-1871 in Waarder [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenummer: 3] met Willem van Doorn, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Willem: Bruidegom Willem van Doorn Leeftijd: 22 Bruid Neeltje van Tricht Leeftijd: 26
Willem is geboren omstreeks 1849 in Waarder, zoon van Willem van Doorn en Jannigje den Hollander.
1.1.1.1.13.9.8 Marritje van Tricht is geboren op dinsdag 22-01-1850 in Maarssen [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 2], dochter van Cornelis van Tricht en Catharina (Kaatje) van Swol (zie 1.1.1.1.13.9).
Notitie bij de geboorte van Marritje: Vader Cornelis van Tricht Moeder Catharina van Zwol
Marritje is overleden op maandag 21-02-1898 in Maarsseveen, 48 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 2].
Notitie bij overlijden van Marritje: Overledene Marretje van Tricht Leeftijd: 48 Partner Hendrik van Dorp Relatie: echtgenote van
Marritje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 05-11-1875 in Maarsseveen [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 10] met Hendrik van Dorp, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marritje en Hendrik: Bruidegom Hendrik van Dorp Leeftijd: 31 Bruid Marritje van Tricht Leeftijd: 25
Hendrik is geboren omstreeks 1844 in Doornspijk, zoon van Beert van Dorp en Marrigje Lokhorst.
doopinschrijving_joosje_van_swol.png ondertrouw_joosje_van_zwol_en_cornelis_van_der_klis_21_nov_1788_zegveld.png
82 Doopinschrijving Joosje van Swol
83 Ondertrouw Joosje van Zwol en Cornelis van der Klis 21 nov 1788 Zegveld
1.1.1.1.14 Joosje (Josina) van Swol (afb. 82 en 83), dochter van Gerrit Aartsz van Swol (zie 1.1.1.1) en Neeltje Cornelis van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 06-05-1764 in Zegveld [bron: DTB Zegveld Dopen 1763-1774]. Bij de doop van Joosje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje de Koning (geb. 1736). Joosje is overleden op donderdag 03-02-1848 in Zegveld, 83 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zegveld Aktenummer: 4].
Notitie bij overlijden van Joosje: Overledene Joosje van Zwol Leeftijd: 84 Vader Gerrit van Zwol Moeder Neeltje van den Berg Partner Cors van der Klis Relatie: weduwe van
Getuige bij:
23-04-1786     doop Caatje van Zwol (1786-1852) [zie 1.1.1.1.9.4]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Zegveld Dopen 1774-1789]
Joosje ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op vrijdag 21-11-1788 in Zegveld [bron: Trouwboek Zegveld trouwen NG 1776-1789] met Cornelis?/ Corstiaan/ Cors van der Klis, 35 jaar oud. Cornelis?/ is geboren in Papekop onder Oudewater. Hij is gedoopt op zondag 09-09-1753 in Oudewater. Cornelis?/ is overleden op donderdag 19-01-1826 in Oudewater, 72 jaar oud.
Kinderen van Joosje en Cornelis?/:
1 Neeltje van der Klis, gedoopt op zondag 15-03-1789 in Barwoutswaarder (Waarder). Volgt 1.1.1.1.14.1.
2 Gerrigje van der Klis, geboren in Waarder. Volgt 1.1.1.1.14.2.
3 Meintje van der Klis [1.1.1.1.14.3]. Zij is gedoopt op zondag 16-10-1791 in Barwoutswaarder [bron: DTB Waarder 1B blz 25v; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 119 via zoekakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Meintje: Getuige Elisabeth van der Klis
4 Dirk van der Klis, geboren op dinsdag 29-01-1793 in Waarder (Barwoutswaarder). Volgt 1.1.1.1.14.4.
5 Dirk van der Klis [1.1.1.1.14.5], geboren op zondag 04-05-1794 in Waarder. Hij is gedoopt op zondag 11-05-1794 in Waarder [bron: DTB Waarder 1B blz 28; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 121 via zokeakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Getuige Lijsje van der Klis
6 Aaltje van der Klis [1.1.1.1.14.6], geboren op zondag 16-08-1795 in Waarder. Zij is gedoopt op zondag 30-08-1795 in Waarder [bron: DTB Waarder 1B blz 29; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 123 via zoekakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Getuige Neeltje Dekker
7 Gerrit van der Klis [1.1.1.1.14.7], geboren op maandag 02-10-1797 in Waarder. Hij is gedoopt op zondag 08-10-1797 in Waarder [bron: DTB Waarder 1B blz 31; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 125 via zoekakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuige Marrigje Overvorst
8 Willemijntje van der Klis [1.1.1.1.14.8], geboren op donderdag 14-11-1799 in Waarder. Zij is gedoopt op zondag 24-11-1799 in Waarder [bron: DTB Waarder 1B blz 33; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 127 via zoekakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: Getuige Aaltje van der Klis
9 Aaltje van der Klis [1.1.1.1.14.9], geboren op vrijdag 04-12-1812 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 57]. Zij is gedoopt op woensdag 09-12-1812 in Oudewater [bron: Nederlands Hervormde Oudewater Dopen 1681-1825 Trouwen 1...osten, Begraven 1647-1666 image 247 via zoekakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kind Aaltje van de Klis Vader Corstiaan van de Klis Moeder Joosje van Zwol
huwelijksakte_hendrik_heuvelman_en_neeltje_van_der_klist.png
84 Huwelijksakte Hendrik Heuvelman en Neeltje van der Klist
1.1.1.1.14.1 Neeltje van der Klis, dochter van Cornelis?/ Corstiaan/ Cors van der Klis en Joosje (Josina) van Swol (zie 1.1.1.1.14). Zij is gedoopt op zondag 15-03-1789 in Barwoutswaarder (Waarder) [bron: DTB Waarder 1B blz 22v]. Neeltje is overleden op zondag 09-09-1849 in Ouderkerk aan den IJssel, 60 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 62].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje van der Klis Leeftijd: 57 (??) Vader Cornelis van der Klis Moeder Joosje van der Zwol Partner Hendrik Heuvelman Relatie: Echtgenote
Notitie bij Neeltje: Achternaam ook als van der Klist geschreven
Neeltje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 28-04-1811 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: DTB Ouderkerk aan den IJssel 1811] met Hendrik (Johann Heinrich) Heuvelman (Höfemann) (afb. 84), ongeveer 44 jaar oud, nadat zij op vrijdag 12-04-1811 in Ouderkerk aan den IJssel in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Hendrik: "1811, 12 april zijn alhier in wettig ondertrouw aangetekend Hendrik Heuvelman jongeman geboren te Den Bassem digt bij Bremen en wonende alhier en Neeltje van der Klist jongedochter geboren te Bolswaar en wonende te Gouda"
"1811, 28 april Zijn hier voor commissarissen als buren getrouwdt Hendrik Heuvelman jongeman geboren te Den Bassem digt bij Bremen en Neeltje van der Klist jongedochter geboren te Bolswaard en wonende tot Gouda"
Hendrik is geboren omstreeks 1767 in Den Bassem bij Bremen (Wedehorn), zoon van Rolf Dietrich Höfemann en Anna Sophia Sundermans.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Heuvelman (Höfemann), Johann Heinrich
Geboren: 28 november 1767 Wedehorn, Duitsland
Overleden: 9 juni 1851 Ouderkerk aan den IJssel, Zuid Holland, Nederland
Gedoopt: 1 december 1767 te Neuenkirchen, Duitsland
Geloof: Evangelisch-Luthers
Beroep: meester kleermaker
Hendrik is overleden op maandag 09-06-1851 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 84 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 23].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overledene Hendrik Heuvelman Leeftijd: 89
Notitie bij Hendrik: In het begin van de 19e eeuw vestigde, de uit Duitsland afkomstige, Johann Heinrich Höfemann, zich als kleermaker in Ouderkerk aan den IJssel. Hij werd al snel aangeduid als Hendrik Heuvelman en uit zijn huwelijk met Neeltje van der Klis(t) in 1811, is de Nederlandse familie Heuvelman ontstaan.
Kinderen van Neeltje en Hendrik:
1 Dirk Heuvelman, geboren op dinsdag 14-07-1812 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.1.
2 Willem Heuvelman, geboren omstreeks 1816 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.
3 Johannes Heuvelman, geboren omstreeks 1818 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.
4 Adrianus (Janus) Heuvelman, geboren omstreeks 1819 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.
5 Hendrik Heuvelman, geboren omstreeks 1821 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.5.
6 Cornelis Heuvelman, geboren omstreeks 1825 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.6.
7 Arie Heuvelman [1.1.1.1.14.1.7], geboren op zaterdag 18-08-1827 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 42]. Arie is overleden in 1908, 80 of 81 jaar oud [bron: http://stamboomnederland.nl/etalage/Jan_Maarten_Heuvelman_Project_van_heuvelman_zeelandnet.nl_8371/index.html#p17].
8 Anna Heuvelman, geboren omstreeks 1831 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.8.
1.1.1.1.14.1.1 Dirk Heuvelman is geboren op dinsdag 14-07-1812 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 35], zoon van Hendrik (Johann Heinrich) Heuvelman (Höfemann) en Neeltje van der Klis (zie 1.1.1.1.14.1).
Notitie bij de geboorte van Dirk: Moeder wordt hier genoemd Neeltje van den Klus
Dirk is overleden op maandag 14-10-1872 in Ouderkerk aan den IJssel, 60 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 70].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene Dirk Heuvelman Leeftijd: 61 Partner Margaretha de Wit Relatie: Echtgenoot
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23-09-1837 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 11] met Margrietha Mik, 21 jaar oud. Margrietha is geboren op zondag 30-06-1816 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Gijsbert Mik en Jaapje Huis.
Kinderen van Dirk en Margrietha:
1 N.N. 2 Heuvelman [1.1.1.1.14.1.1.1]. N.N. is overleden op woensdag 04-04-1855 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 11].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene Doodgeboren kind Heuvelman Geslacht: M Leeftijd: 0 Vader Dirk Heuvelman Moeder Margaretha de Mik
2 Adrianus Heuvelman [1.1.1.1.14.1.1.2].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Ouderkerk aan den IJssel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 51
Aangiftedatum: 13-07-1858
Kind Adrianus Heuvelman
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 12-07-1858
Geboorteplaats: Ouderkerk aan den IJssel
Vader Dirk Heuvelman
Moeder Margaretha de Mik
3 Hendrik Heuvelman [1.1.1.1.14.1.1.3], geboren op zaterdag 21-10-1837 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 63].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Moeder hier genoemd als Margje Mik
4 Gijsbert Heuvelman [1.1.1.1.14.1.1.4], geboren op zondag 15-11-1840 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 74].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Moederhier genoemd als Margaretha Mik
5 Cornelis Heuvelman, geboren op donderdag 09-11-1843 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.1.5.
6 Jaapje Heuvelman [1.1.1.1.14.1.1.6], geboren omstreeks 1846 in Ouderkerk aan den IJssel. Jaapje is overleden op donderdag 26-12-1850 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 4 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 44].
Notitie bij overlijden van Jaapje: Overledene Jaapje Heuvelman Leeftijd: 4 Moeder hier geschreven als Margaretha de Mik
7 N.N. 1 Heuvelman [1.1.1.1.14.1.1.7], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 27-10-1850 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 37].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene Doodgeboren kind Heuvelman Geslacht: M Leeftijd: 0 Vader Dirk Heuvelman Moeder Margaretha de Mik
8 Jaapje Heuvelman [1.1.1.1.14.1.1.8], geboren op zondag 25-07-1852 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 57].
Notitie bij de geboorte van Jaapje: Moeder genoemd als Margaretha de Mik
1.1.1.1.14.1.1.5 Cornelis Heuvelman is geboren op donderdag 09-11-1843 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 74], zoon van Dirk Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.1) en Margrietha Mik.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Moederhier genoemd als Margrieta Mik
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 25-02-1870 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 4] met Aartje Broere, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Aartje: Bruidegom Cornelis Heuvelman Leeftijd: 26 Bruid Aartje Broere Leeftijd: 23
Aartje is geboren omstreeks 1847 in Krimpen aan den IJssel, dochter van Jan Broere en Marrigje Versluis.
1.1.1.1.14.1.2 Willem Heuvelman is geboren omstreeks 1816 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Hendrik (Johann Heinrich) Heuvelman (Höfemann) en Neeltje van der Klis (zie 1.1.1.1.14.1). Willem is overleden op zondag 24-03-1895 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 79 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 16].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Heuvelman Leeftijd: 79 Partner Aagje den Haan Relatie: Weduwnaar
Willem trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 28-09-1843 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel] met Aagje den Haan, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Aagje: Bruidegom Willem Heuvelman Leeftijd: 27 Bruid Aagje den Haan Leeftijd: 27
Aagje is geboren omstreeks 1816 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Gerrit den Haan en Cornelia Leeflang. Aagje is overleden op donderdag 16-05-1872 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 56 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 41].
Notitie bij overlijden van Aagje: Overledene Aagje de Haan Leeftijd: 56 Partner Willem Heuvelman Relatie: Echtgenote
Kinderen van Willem en Aagje:
1 Neeltje Heuvelman [1.1.1.1.14.1.2.1]. Neeltje is overleden op zaterdag 01-11-1873 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 60].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Heuvelman Leeftijd: 22
2 Hendrik Heuvelman [1.1.1.1.14.1.2.2], geboren omstreeks 1844. Hendrik is overleden op woensdag 20-06-1917 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 73 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 39].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overledene Hendrik Heuvelman Leeftijd: 73
3 Neeltje Heuvelman, geboren omstreeks 1845. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.3.
4 Cornelia Heuvelman [1.1.1.1.14.1.2.4], geboren op zondag 16-02-1845 in Gouderak [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 9]. Cornelia is overleden op dinsdag 06-05-1845 in Gouderak, 2 maanden oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 22].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Heuvelman Leeftijd: 0
5 Cornelis Heuvelman [1.1.1.1.14.1.2.5], geboren omstreeks 1846. Cornelis is overleden op vrijdag 08-10-1847 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 1 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 48].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Heuvelman Leeftijd: 1 Eventueel tweeling met Gerrit????
6 Gerrit Heuvelman [1.1.1.1.14.1.2.6], geboren omstreeks 1846. Gerrit is overleden op zondag 13-06-1847 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 1 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 29].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit Heuvelman Leeftijd: 1 Eventueel tweeling met Cornelis (2)???
7 Cornelis Heuvelman, geboren omstreeks 1849 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.7.
8 Gerrit Heuvelman, geboren omstreeks 1853 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.8.
9 Willem Heuvelman, geboren omstreeks 1855 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.9.
10 Johannes Heuvelman, geboren omstreeks 1862 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.10.
1.1.1.1.14.1.2.3 Neeltje Heuvelman is geboren omstreeks 1845, dochter van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2) en Aagje den Haan. Neeltje is overleden op vrijdag 11-08-1911 in Nieuwerkerk aan den IJssel, ongeveer 66 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Moordrecht Aktenummer: 39; Nieuwerkerk aan den IJssel Aktenummer: 26].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Heuvelman Leeftijd: 66 Partner Dirk Boere Relatie: Weduwe
Neeltje trouwde met Dirk Boere.
1.1.1.1.14.1.2.7 Cornelis Heuvelman is geboren omstreeks 1849 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2) en Aagje den Haan. Cornelis is overleden op vrijdag 16-06-1916 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 67 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 25].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Heuvelman Leeftijd: 67 Partner Sara Krijgsman Relatie: Echtgenoot
Cornelis trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 29-06-1872 in Krimpen aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 5] met Sara Krijgsman, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Sara: Bruidegom Cornelis Heuvelman Leeftijd: 23 Bruid Sara Krijgsman Leeftijd: 19
Sara is geboren omstreeks 1853 in Krimpen aan den IJssel, dochter van Cornelis Krijgsman en Pietronella Kuik.
1.1.1.1.14.1.2.8 Gerrit Heuvelman is geboren omstreeks 1853 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2) en Aagje den Haan. Gerrit is overleden op vrijdag 05-04-1929 in Krimpen aan den IJssel, ongeveer 76 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit Heuvelman Leeftijd: 76 Partner Tona Kool Relatie: Weduwnaar
Gerrit trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op vrijdag 06-07-1877 in Stolwijk [bron: Streekarchief Midden-Holland Stolwijk Aktenummer: 14] met Tona Kool, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Tona: Bruidegom Gerrit Heuvelman Leeftijd: 24 Bruid Tona Kool Leeftijd: 23
Tona is geboren omstreeks 1854 in Gouda, dochter van Leendert Kool en Lijsje Visser.
Kind van Gerrit en Tona:
1 Willem Heuvelman, geboren omstreeks 1882 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.8.1.
1.1.1.1.14.1.2.8.1 Willem Heuvelman is geboren omstreeks 1882 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Gerrit Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2.8) en Tona Kool. Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op vrijdag 26-07-1912 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 17] met Jaantje Mets, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jaantje: Bruidegom Willem Heuvelman Leeftijd: 30 Bruid Jaantje Mets Leeftijd: 28
Jaantje is geboren omstreeks 1884 in Lekkerkerk, dochter van Pieter Mets en Margje Stam.
Kind van Willem en Jaantje:
1 Merrigje Heuvelman [1.1.1.1.14.1.2.8.1.1], geboren omstreeks 1918. Merrigje is overleden op dinsdag 28-10-1919 in Willige Langerak, ongeveer 1 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 29; Het Utrechts Archief Willige Langerak Aktenummer: 22].
Notitie bij overlijden van Merrigje: Overledene Merrigje Heuvelman Leeftijd: 1 Nadere informatie Wonende te Gouderak
1.1.1.1.14.1.2.9 Willem Heuvelman is geboren omstreeks 1855 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2) en Aagje den Haan. Willem is overleden op maandag 09-04-1923 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 68 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 9].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Heuvelman Leeftijd: 67 Partner Maria van Meijeren Relatie: Echtgenoot
Willem trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op vrijdag 04-10-1878 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 23] met Maria van Meijeren, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Bruidegom Willem Heuvelman Leeftijd: 23 Bruid Maria van Meijeren Leeftijd: 23
Maria is geboren omstreeks 1856 in Berkenwoude, dochter van Arie van Meijeren en Maria Noomen. Maria is overleden op vrijdag 06-03-1931 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 75 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 10].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria van Meijeren Leeftijd: 75 Partner Willem Heuvelman Relatie: Weduwe
Kinderen van Willem en Maria:
1 Willem Heuvelman, geboren omstreeks 1879 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.9.1.
2 Maria Heuvelman, geboren omstreeks 1881 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.9.2.
3 Arie Heuvelman, geboren omstreeks 1883 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.9.3.
4 Cornelis Heuvelman [1.1.1.1.14.1.2.9.4], geboren omstreeks 1886. Cornelis is overleden op zondag 17-01-1886 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 4].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Heuvelman Leeftijd: 0
5 Aagje Heuvelman, geboren omstreeks 1887 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.9.5.
6 Hendrik Heuvelman, geboren omstreeks 1892 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.9.6.
7 Marinus Heuvelman, geboren omstreeks 1899 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.9.7.
1.1.1.1.14.1.2.9.1 Willem Heuvelman is geboren omstreeks 1879 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2.9) en Maria van Meijeren. Willem trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 08-12-1905 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 31] met Cornelia Nobel, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Cornelia: Bruidegom Willem Heuvelman Leeftijd: 26 Bruid Cornelia Nobel Leeftijd: 20 Nadere informatie Een erkend kind van het manlijk geslacht genaamd Leendert Nobel
Cornelia is geboren omstreeks 1886 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Leendert Nobel en Jacoba Spruit. Cornelia is overleden op woensdag 05-02-1947 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 61 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 6].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Nobel Leeftijd: 61 Partner Willem Heuvelman Relatie: Echtgenote
Kinderen van Willem en Cornelia:
1 Jacoba Heuvelman, geboren omstreeks 1905 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.9.1.1.
2 Leendert Heuvelman, geboren omstreeks 1905 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.9.1.2.
3 Maria Heuvelman, geboren omstreeks 1907 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.2.9.1.3.
1.1.1.1.14.1.2.9.1.1 Jacoba Heuvelman is geboren omstreeks 1905 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2.9.1) en Cornelia Nobel. Jacoba trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 12-09-1930 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 27] met Cornelis Mourik, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Cornelis: Bruidegom Cornelis Mourik Leeftijd: 25 Bruid Jacoba Heuvelman Leeftijd: 20
Cornelis is geboren omstreeks 1910 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Abel Mourik en Anna Kooijman.
1.1.1.1.14.1.2.9.1.2 Leendert Heuvelman is geboren omstreeks 1905 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2.9.1) en Cornelia Nobel. Leendert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 27-11-1931 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 31] met Leentje Berger, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Leentje: Bruidegom Leendert Heuvelman Leeftijd: 26 Bruid Leentje Berger Leeftijd: 26
Leentje is geboren omstreeks 1905 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Adrianus Berger en Aaltje Lingen.
1.1.1.1.14.1.2.9.1.3 Maria Heuvelman is geboren omstreeks 1907 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2.9.1) en Cornelia Nobel. Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 22-01-1932 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 1] met Pieter Mourik, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Pieter: Bruidegom Pieter Mourik Leeftijd: 24 Bruid Maria Heuvelman Leeftijd: 25
Pieter is geboren omstreeks 1908 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Abel Mourik en Anna Kooijman.
1.1.1.1.14.1.2.9.2 Maria Heuvelman is geboren omstreeks 1881 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2.9) en Maria van Meijeren. Maria trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zaterdag 13-09-1902 in Gouderak [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 11] met Willem Rustwat, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Bruidegom Willem Rustwat Leeftijd: 22 Bruid Maria Heuvelman Leeftijd: 21
Willem is geboren omstreeks 1880 in Gouderak, zoon van Cornelis Rustwat en Adriana den Outer.
1.1.1.1.14.1.2.9.3 Arie Heuvelman is geboren omstreeks 1883 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2.9) en Maria van Meijeren. Arie trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 05-05-1905 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 16] met Deliana Sophia Kalkman, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Deliana: Bruidegom Arie Heuvelman Leeftijd: 22 Bruid Deliana Sophia Kalkman Leeftijd: 20
Deliana is geboren omstreeks 1885 in Gouderak, dochter van Hendrik Kalkman en Anna Rietveld.
1.1.1.1.14.1.2.9.5 Aagje Heuvelman is geboren omstreeks 1887 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2.9) en Maria van Meijeren. Aagje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op vrijdag 12-11-1915 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 26] met Jan Gerrit Flier, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aagje en Jan: Bruidegom Jan Gerrit Flier Leeftijd: 36 Bruid Aagje Heuvelman Leeftijd: 28
Jan is geboren omstreeks 1879 in Lange Ruige Weide, zoon van Jan Flier en Willemijntje Lingen.
1.1.1.1.14.1.2.9.6 Hendrik Heuvelman is geboren omstreeks 1892 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2.9) en Maria van Meijeren. Hendrik is overleden op dinsdag 02-12-1941 in Rotterdam, ongeveer 49 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 47].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overledene Hendrik Heuvelman Leeftijd: 49 Partner Krijntje Jerijntje Brussé Relatie: Echtgenoot
Hendrik trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op vrijdag 10-10-1924 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 18] met Krijntje Jerijntje Brussé, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Krijntje: Bruidegom Hendrik Heuvelman Leeftijd: 31 Bruid Krijntje Jerijntje Brussé Leeftijd: 23
Krijntje is geboren omstreeks 1901 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Pieter Brussé en Johanna Huisman.
1.1.1.1.14.1.2.9.7 Marinus Heuvelman is geboren omstreeks 1899 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2.9) en Maria van Meijeren. Marinus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op vrijdag 02-02-1923 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 3] met Adriana Vuik, ongeveer 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marinus en Adriana: Bruidegom Marinus Heuvelman Leeftijd: 24 Bruid Adriana Vuik Leeftijd: 18
Adriana is geboren omstreeks 1905 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Arie Vuik en Annigje Neeltje Speksnijder.
1.1.1.1.14.1.2.10 Johannes Heuvelman is geboren omstreeks 1862 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Willem Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.2) en Aagje den Haan. Johannes is overleden op vrijdag 30-04-1943 in Gouda, ongeveer 81 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Heuvelman Leeftijd: 81 Partner Gerrigje Spek Relatie: Weduwnaar
Johannes trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op vrijdag 12-06-1891 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 7] met Gerrigje Spek, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Gerrigje: Bruidegom Johannes Heuvelman Leeftijd: 29 Bruid Gerrigje Spek Leeftijd: 20
Gerrigje is geboren omstreeks 1871 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Johannis Spek en Adriana Bulk.
Kind van Johannes en Gerrigje:
1 Willem Heuvelman [1.1.1.1.14.1.2.10.1], geboren omstreeks 1912. Willem is overleden op maandag 25-11-1912 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 35].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Heuvelman Leeftijd: 0
1.1.1.1.14.1.3 Johannes Heuvelman is geboren omstreeks 1818 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Hendrik (Johann Heinrich) Heuvelman (Höfemann) en Neeltje van der Klis (zie 1.1.1.1.14.1). Johannes is overleden vóór 1891, ten hoogste 73 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zaterdag 17-10-1846 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 7] met Neeltje van der Graaf, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Neeltje: Bruidegom Johannes Heuvelman Leeftijd: 28 Bruid Neeltje van der Graaf Leeftijd: 25 Vader bruidegom Hendrik Heuvelman Moeder bruidegom Neeltje van der Klist Vader bruid Pieter van der Graaf Moeder bruid Grietje Ringelink
Neeltje is geboren omstreeks 1821 in Berkenwoude, dochter van Pieter van der Graaf en Grietje Ringelink. Neeltje is overleden op donderdag 12-02-1891 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 70 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje van der Graaf Leeftijd: 70 Partner Johannes Heuvelman Relatie: Weduwe
Kinderen van Johannes en Neeltje:
1 Pieter Heuvelman [1.1.1.1.14.1.3.1], geboren in 1848. Pieter is overleden op zondag 03-09-1848 in Ouderkerk aan den IJssel, geen jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 52].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter Heuvelman Leeftijd: 0 Vader Johannes Heuvelman Moeder Neeltje van der Graaf
2 Pieter Heuvelman [1.1.1.1.14.1.3.2], geboren in 1851. Pieter is overleden op donderdag 09-09-1852 in Ouderkerk aan den IJssel, 0 of 1 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 42].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter Heuvelman Leeftijd: 1 Vader Johannes Heuvelman Moeder Neeltje van der Graaf
3 N.N. Heuvelman [1.1.1.1.14.1.3.3], levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 14-08-1852 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 38].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene Doodgeboren kind Heuvelman Geslacht: V Leeftijd: 0 Vader Johannes Heuvelman Moeder Neeltje van der Graaf
4 Neeltje Heuvelman [1.1.1.1.14.1.3.4], geboren omstreeks 1854. Neeltje is overleden op donderdag 15-09-1859 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 5 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 40].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Heuvelman Leeftijd: 5 Vader Johannes Heuvelman Moeder Neeltje van der Graaf
5 N.N. Heuvelman [1.1.1.1.14.1.3.5], levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 29-04-1856 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 16].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene Doodgeboren kind Heuvelman Geslacht: M Leeftijd: 0 Vader Johannes Heuvelman Moeder Neeltje van der Graaf
6 Petronella Heuvelman [1.1.1.1.14.1.3.6], geboren omstreeks 1857. Petronella is overleden op zaterdag 17-09-1859 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 2 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 42].
Notitie bij overlijden van Petronella: Overledene Petronella Heuvelman Leeftijd: 2 Vader Johannes Heuvelman Moeder Neeltje van der Graaf
7 Neeltje Petronella Heuvelman, geboren omstreeks 1861 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.
8 Johanna Heuvelman [1.1.1.1.14.1.3.8], geboren omstreeks 1864. Johanna is overleden op zondag 17-07-1864 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 33].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Heuvelman Leeftijd: 0 Vader Johannes Heuvelman Moeder Neeltje van der Graaf
1.1.1.1.14.1.3.7 Neeltje Petronella Heuvelman is geboren omstreeks 1861 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Johannes Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.3) en Neeltje van der Graaf. Neeltje is overleden op woensdag 14-04-1926 in Krimpen aan den IJssel, ongeveer 65 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Petronella Heuvelman Leeftijd: 65 Partner Maarten van Meijeren Relatie: Echtgenote
Neeltje trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op vrijdag 31-05-1878 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 15] met Maarten van Meijeren, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Maarten: Bruidegom Maarten van Meijeren Leeftijd: 21 Bruid Neeltje Petronella Heuvelman Leeftijd: 17
Maarten is geboren omstreeks 1857 in Berkenwoude, zoon van Arie van Meijeren en Maria Noomen. Maarten is overleden op woensdag 14-03-1928 in Krimpen aan den IJssel, ongeveer 71 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 10].
Notitie bij overlijden van Maarten: Overledene Maarten van Meijeren Leeftijd: 71
Kinderen van Neeltje en Maarten:
1 Johannes van Meijeren [1.1.1.1.14.1.3.7.1], geboren omstreeks 1878. Johannes is overleden op vrijdag 25-10-1878 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 52].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes van Meijeren Leeftijd: 0
2 Johannes van Meijeren, geboren omstreeks 1881 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.2.
3 Arie van Meijeren, geboren omstreeks 1883 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.3.
4 Marinus van Meijeren, geboren omstreeks 1884 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.4.
5 Pieter van Meijeren, geboren omstreeks 1886 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.5.
6 Maarten van Meijeren, geboren in 1888 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.6.
7 Cornelis van Meijeren, geboren omstreeks 1889 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.7.
8 Neeltje Petronella van Meijeren [1.1.1.1.14.1.3.7.8], geboren omstreeks 1892. Neeltje is overleden op dinsdag 08-03-1892 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 27].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Petronella van Meijeren Leeftijd: 0
9 Neeltje Petronella van Meijeren [1.1.1.1.14.1.3.7.9], geboren omstreeks 1894. Neeltje is overleden op zondag 14-01-1894 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 2].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Petronella van Meijeren Leeftijd: 0
10 Neeltje Petronella van Meijeren, geboren omstreeks 1897 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.10.
11 Willem van Meijeren [1.1.1.1.14.1.3.7.11], geboren omstreeks 1899. Willem is overleden op zondag 12-02-1899 in Krimpen aan de Lek, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan de Lek Aktenummer: 9].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem van Meijeren Leeftijd: 0 Vader Maarten van Meijeren Moeder Neeltje Petronella Endelman
12 Willem van Meijeren [1.1.1.1.14.1.3.7.12], geboren omstreeks 1900. Willem is overleden op zondag 17-06-1900 in Krimpen aan de Lek, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan de Lek Aktenummer: 22].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem van Meijeren Leeftijd: 0 Vader Maarten van Meijeren Moeder Neeltje Petronella Euvelman
13 Margaretha van Meijeren, geboren omstreeks 1902 in Krimpen aan de Lek. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.13.
14 Martinus van Meijeren [1.1.1.1.14.1.3.7.14], geboren in 1903. Martinus is overleden op zondag 07-06-1903 in Krimpen aan de Lek, geen jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan de Lek Aktenummer: 22].
Notitie bij overlijden van Martinus: Overledene Martinus van Meijeren Leeftijd: 0
1.1.1.1.14.1.3.7.2 Johannes van Meijeren is geboren omstreeks 1881 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Maarten van Meijeren en Neeltje Petronella Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.3.7). Johannes trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 11-08-1910 in Lekkerkerk [bron: Streekarchief Midden-Holland Lekkerkerk Aktenummer: 38] met Adriaantje Deelen, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Adriaantje: Bruidegom Johannes van Meijeren Leeftijd: 29 Bruid Adriaantje Deelen Leeftijd: 22
Adriaantje is geboren omstreeks 1888 in Lekkerkerk, dochter van Dirk Deelen en Elizabeth de Jager.
Kinderen van Johannes en Adriaantje:
1 Neeltje Petronella van Meijeren, geboren omstreeks 1911 in Lekkerkerk. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.2.1.
2 Jan Wouter van Meijeren [1.1.1.1.14.1.3.7.2.2], geboren omstreeks 1916. Jan is overleden op maandag 10-07-1916 in Krimpen aan den IJssel, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 28].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan Wouter van Meijeren Leeftijd: 0
1.1.1.1.14.1.3.7.2.1 Neeltje Petronella van Meijeren is geboren omstreeks 1911 in Lekkerkerk, dochter van Johannes van Meijeren (zie 1.1.1.1.14.1.3.7.2) en Adriaantje Deelen. Neeltje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op vrijdag 16-09-1932 in Krimpen aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 20] met Arie Holleman, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Arie: Bruidegom Arie Holleman Leeftijd: 27 Bruid Neeltje Petronella van Meijeren Leeftijd: 21
Arie is geboren omstreeks 1905 in Hardinxveld, zoon van Kors Holleman en Cornelia Adriana Versloot.
1.1.1.1.14.1.3.7.3 Arie van Meijeren is geboren omstreeks 1883 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Maarten van Meijeren en Neeltje Petronella Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.3.7). Arie trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op vrijdag 11-01-1907 in Krimpen aan den IJssel [bron: Stamboom Heathorn (Australië); Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 2] met Johanna Cornelia Speksnijder, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Johanna: Bruidegom Arie van Meijeren Leeftijd: 24 Bruid Johanna Cornelia Speksnijder Leeftijd: 22
Johanna is geboren omstreeks 1885 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Adrianus Speksnijder en Neeltje Heuvelman.
Kinderen van Arie en Johanna:
1 Neeltje van Meijeren [1.1.1.1.14.1.3.7.3.1], geboren in 1909. Neeltje is overleden op dinsdag 23-02-1909 in Krimpen aan de Lek, geen jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje van Meijeren Leeftijd: 0
2 Neeltje van Meijeren, geboren omstreeks 1910 in Krimpen aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.3.2.
3 Margaretha van Meijeren, geboren op donderdag 05-08-1915 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.3.3.
4 Arina van Meijeren [1.1.1.1.14.1.3.7.3.4], geboren omstreeks 1923. Arina is overleden op dinsdag 14-07-1925 in Krimpen aan den IJssel, ongeveer 2 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 17].
Notitie bij overlijden van Arina: Overledene Arina van Meijeren Leeftijd: 2 Vader Arie van Meijeren Moeder Johanna Cornelia Speksnijder
1.1.1.1.14.1.3.7.3.2 Neeltje van Meijeren is geboren omstreeks 1910 in Krimpen aan den IJssel, dochter van Arie van Meijeren (zie 1.1.1.1.14.1.3.7.3) en Johanna Cornelia Speksnijder. Neeltje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op vrijdag 20-06-1930 in Krimpen aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 26] met Adrianus de Bruijn, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Adrianus: Bruidegom Adrianus de Bruijn Leeftijd: 27 Bruid Neeltje van Meijeren Leeftijd: 20
Adrianus is geboren omstreeks 1903 in Krimpen aan den IJssel, zoon van Adriaan de Bruijn en Aaltje van Buren.
Kind van Neeltje en Adrianus:
1 Adriaan de Bruijn [1.1.1.1.14.1.3.7.3.2.1], geboren omstreeks 1931. Adriaan is overleden op maandag 06-12-1943 in Krimpen aan den IJssel, ongeveer 12 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 51].
Notitie bij overlijden van Adriaan: Overledene Adriaan de Bruijn Leeftijd: 12
1.1.1.1.14.1.3.7.3.3 Margaretha van Meijeren is geboren op donderdag 05-08-1915 in Rotterdam, dochter van Arie van Meijeren (zie 1.1.1.1.14.1.3.7.3) en Johanna Cornelia Speksnijder. Margaretha is overleden op maandag 01-07-1991 in Capelle aan den IJssel, 75 jaar oud. Margaretha trouwde, 28 jaar oud, op maandag 13-03-1944 [bron: Stamboom Heathorn (Australië)] met Cornelis Stout, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op donderdag 15-01-1914 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Aalbert Stout en Marrigje Visser. Cornelis is overleden op dinsdag 21-11-1967 in Tiel, 53 jaar oud.
1.1.1.1.14.1.3.7.4 Marinus van Meijeren is geboren omstreeks 1884 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Maarten van Meijeren en Neeltje Petronella Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.3.7). Marinus is overleden op vrijdag 25-10-1946 in Rotterdam, ongeveer 62 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan de Lek Aktenummer: 30].
Notitie bij overlijden van Marinus: Overledene Marinus van Meijeren Leeftijd: 62 Overlijdensplaats: Rotterdam
Marinus trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 26-11-1904 in Krimpen aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 18] met Annigje Goudriaan, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marinus en Annigje: Bruidegom Marinus van Meijeren Leeftijd: 20 Bruid Annigje Goudriaan Leeftijd: 20
Annigje is geboren omstreeks 1884 in Krimpen aan den IJssel, dochter van Klaas Goudriaan en Adriana Wegman. Annigje is overleden na 1946, minstens 62 jaar oud.
Kinderen van Marinus en Annigje:
1 Klaas Marinus van Meijeren, geboren omstreeks 1906 in Krimpen aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.3.7.4.1.
2 Adriaan van Meijeren [1.1.1.1.14.1.3.7.4.2], geboren omstreeks 1907. Adriaan is overleden op dinsdag 01-10-1907 in Krimpen aan de Lek, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan de Lek Aktenummer: 31; Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 41].
Notitie bij overlijden van Adriaan: Overledene Adriaan van Meijeren Leeftijd: 0 Wordt ook genoemd Adriaan van Meijere
3 Adriaan van Meijeren [1.1.1.1.14.1.3.7.4.3], geboren omstreeks 1908. Adriaan is overleden op dinsdag 04-08-1908 in Krimpen aan de Lek, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 36; Krimpen aan de Lek Aktenummer: 25].
Notitie bij overlijden van Adriaan: Overledene Adriaan van Meijeren Leeftijd: 0
1.1.1.1.14.1.3.7.4.1 Klaas Marinus van Meijeren is geboren omstreeks 1906 in Krimpen aan den IJssel, zoon van Marinus van Meijeren (zie 1.1.1.1.14.1.3.7.4) en Annigje Goudriaan. Klaas trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 01-11-1928 in Lekkerkerk [bron: Streekarchief Midden-Holland Lekkerkerk Aktenummer: 30] met Dirkje Verwaal, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Dirkje: Bruidegom Klaas Marinus van Meijeren Leeftijd: 22 Bruid Dirkje Verwaal Leeftijd: 22
Dirkje is geboren omstreeks 1906 in Lekkerkerk, dochter van Pieter Verwaal en Margaretha Koolwijk.
1.1.1.1.14.1.3.7.5 Pieter van Meijeren is geboren omstreeks 1886 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Maarten van Meijeren en Neeltje Petronella Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.3.7). Pieter trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op woensdag 08-05-1918 in Krimpen aan de Lek [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan de Lek Aktenummer: 5] met Neeltje Buitelaar, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Neeltje: Bruidegom Pieter van Meijeren Leeftijd: 32 Bruid Neeltje Buitelaar Leeftijd: 35 Nadere informatie Weduwe van Gerrit van Wijnen
Neeltje is geboren omstreeks 1883 in Krimpen aan den IJssel, dochter van Daam Buitelaar en Geertje Noordegraaf. Neeltje is weduwe van Gerrit van Wijnen.
1.1.1.1.14.1.3.7.6 Maarten van Meijeren is geboren in 1888 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Maarten van Meijeren en Neeltje Petronella Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.3.7). Maarten trouwde, 20 of 21 jaar oud, op donderdag 21-01-1909 in Nieuw-Lekkerland [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP Nieuw-Lekkerland Aktenummer: 3] met Hugorina Poulina de Heer, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maarten en Hugorina: Bruidegom Maarten van Meijeren Leeftijd: 21 Bruid Hugorina Poulina de Heer Leeftijd: 24
Hugorina is geboren in 1885 in Lekkerkerk, dochter van Bastiaan Johannes de Heer en Adriana de Jonge.
1.1.1.1.14.1.3.7.7 Cornelis van Meijeren is geboren omstreeks 1889 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Maarten van Meijeren en Neeltje Petronella Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.3.7). Cornelis trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op vrijdag 13-11-1908 in Lekkerkerk [bron: Streekarchief Midden-Holland Lekkerkerk Aktenummer: 41] met Alida den Ouden, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 07-01-1924 in Rotterdam.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Alida: Bruidegom Cornelis van Meijeren Leeftijd: 19 Bruid Alida den Ouden Leeftijd: 24

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Lekkerkerk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 19
Datum: 20-05-1924
Bruidegom Cornelis van Meijeren
Bruid Alida den Ouden
Nadere informatie Scheidingsakte. Bij vonnis der Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 07-01-1924 is het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Huwelijksdatum 13-11-1908 te Lekkerkerk
Alida is geboren omstreeks 1884 in Lekkerkerk, dochter van Arie den Ouden en Teuntje Noorlander.
1.1.1.1.14.1.3.7.10 Neeltje Petronella van Meijeren is geboren omstreeks 1897 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Maarten van Meijeren en Neeltje Petronella Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.3.7). Neeltje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 06-10-1917 in Krimpen aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 27] met Teunis Baas, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Teunis: Bruidegom Teunis Baas Leeftijd: 24 Bruid Neeltje Petronella van Meijeren Leeftijd: 20
Teunis is geboren omstreeks 1893 in Krimpen aan den IJssel, zoon van Teunis Baas en Alida Cornelia Hoogendijk.
1.1.1.1.14.1.3.7.13 Margaretha van Meijeren is geboren omstreeks 1902 in Krimpen aan de Lek, dochter van Maarten van Meijeren en Neeltje Petronella Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.3.7). Margaretha trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 15-02-1924 in Krimpen aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 8] met Leendert Visser, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Margaretha en Leendert: Bruidegom Leendert Visser Leeftijd: 26 Bruid Margaretha van Meijeren Leeftijd: 22
Leendert is geboren omstreeks 1898 in Krimpen aan den IJssel, zoon van Gerrit Visser en Adriana Versnel.
1.1.1.1.14.1.4 Adrianus (Janus) Heuvelman is geboren omstreeks 1819 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Hendrik (Johann Heinrich) Heuvelman (Höfemann) en Neeltje van der Klis (zie 1.1.1.1.14.1). Janus is overleden op zondag 16-10-1898 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 79 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 47].
Notitie bij overlijden van Janus: Overledene Adrianus Heuvelman Leeftijd: 79 Relatie: Weduwnaar
Janus:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 06-03-1844 in Gouderak [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 1] met Centijna van Vliet, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Janus en Centijna: Bruidegom Janus Heuvelman Leeftijd: 24 Bruid Centijna van Vliet Leeftijd: 24
Centijna is geboren op vrijdag 01-10-1819 in Gouderak [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 43], dochter van Cornelis van Vliet en Lena Dekker. Centijna is overleden op dinsdag 10-06-1845 in Gouderak, 25 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 28].
Notitie bij overlijden van Centijna: Overledene Centijna van Vliet Leeftijd: 25 Partner Janus Heuvelman Relatie: Echtgenote
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 02-06-1849 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer 14] met Willemijntje Verkaik, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Janus en Willemijntje: N.B. : Janus en Willemijntje zijn volle neef en nicht
Bruidegom Janus Heuvelman Leeftijd: 30 Bruid Willemijntje Verkaik Leeftijd: 27 Vader bruidegom Hendrik Heuvelman Moeder bruidegom Neeltje van der Klis Vader bruid Jakob Verkaik Moeder bruid Gerrigje van der Klis
Zie 1.1.1.1.14.2.1 voor persoonsgegevens van Willemijntje.
Kinderen van Janus en Centijna:
1 Neeltje Heuvelman, geboren op maandag 09-09-1844 in Gouderak. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.1.
2 N.N. Heuvelman [1.1.1.1.14.1.4.2], levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 07-06-1845 in Gouderak [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 26].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene Doodgeboren kind Heuvelman Geslacht: M Leeftijd: 0 Vader Janus Heuvelman Moeder Centijna van Vliet
Kinderen van Janus en Willemijntje:
3 Gerrigje Heuvelman [1.1.1.1.14.1.4.3], geboren omstreeks 1850. Gerrigje is overleden op woensdag 05-10-1853 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 3 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 39].
Notitie bij overlijden van Gerrigje: Overledene Gerrigje Heuvelman Leeftijd: 3 Vader Adrianus Heuvelman Moeder Willemijntje Verkaik
4 Hendrika Heuvelman, geboren omstreeks 1852 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.4.
5 Adrianus Heuvelman [1.1.1.1.14.1.4.5], geboren omstreeks 1853. Adrianus is overleden op woensdag 24-08-1853 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 32].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overledene Adrianus Heuvelman Leeftijd: 0 Vader Adrianus Heuvelman Moeder Willemijntje Verkaik
6 Adrianus Heuvelman [1.1.1.1.14.1.4.6], geboren omstreeks 1854. Adrianus is overleden op vrijdag 08-12-1854 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 51].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overledene Adrianus Heuvelman Leeftijd: 0 Vader Adrianus Heuvelman Moeder Willemijntje Verkaik
7 Gerrigje Heuvelman [1.1.1.1.14.1.4.7], geboren omstreeks 1856. Gerrigje is overleden op maandag 24-11-1862 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 6 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 60].
Notitie bij overlijden van Gerrigje: Overledene Gerrigje Heuvelman Leeftijd: 6 Vader Adrianus Heuvelman Moeder Willemijntje Verkaik
8 Adrianus Heuvelman, geboren omstreeks 1859 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.8.
9 Geertje Heuvelman [1.1.1.1.14.1.4.9], geboren omstreeks 1861. Geertje is overleden op zondag 01-09-1861 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 41].
Notitie bij overlijden van Geertje: Overledene Geertje Heuvelman Leeftijd: 0 Vader Adrianus Heuvelman Moeder Willemijntje Verkaik
10 Gerrigje Heuvelman, geboren omstreeks 1863 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.10.
11 Jacob Heuvelman [1.1.1.1.14.1.4.11], geboren omstreeks 1867. Jacob is overleden op woensdag 13-02-1867 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer een jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 9].
Notitie bij overlijden van Jacob: Overledene Jacob Heuvelman Leeftijd: 0 Vader Adrianus Heuvelman Moeder Willemijntje Verkaik
1.1.1.1.14.1.4.1 Neeltje Heuvelman is geboren op maandag 09-09-1844 in Gouderak [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 47], dochter van Adrianus (Janus) Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4) en Centijna van Vliet.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Vader Adrianus Heuvelman Moeder Centijna van Vliet
Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 10-07-1868 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 14] met Dirk Boere, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Dirk: Bruidegom Dirk Boere Leeftijd: 25 Bruid Neeltje Euvelman Leeftijd: 23
Dirk is geboren omstreeks 1842 in Warmond, zoon van Teunis Boere en Fijtje Tom.
1.1.1.1.14.1.4.4 Hendrika Heuvelman is geboren omstreeks 1852 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Adrianus (Janus) Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4) en Willemijntje Verkaik (zie 1.1.1.1.14.2.1). Hendrika is overleden op zaterdag 17-01-1920 in Rotterdam, ongeveer 68 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 3].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Overledene Hendrika Heuvelman Leeftijd: 68 Partner Johannes Kreuk Relatie: Echtgenote
Hendrika trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op vrijdag 22-06-1883 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 11] met Johannes Kreuk.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Johannes: Bruidegom Johannes Kreuk Leeftijd: 28 Bruid Hendrika Heuvelman Leeftijd: 31
Johannes is geboren in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Arie Kreuk en Aaltje Verheij.
1.1.1.1.14.1.4.8 Adrianus Heuvelman is geboren omstreeks 1859 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Adrianus (Janus) Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4) en Willemijntje Verkaik (zie 1.1.1.1.14.2.1). Adrianus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 30-12-1881 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 25] met Maria de Koning, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Maria: Bruidegom Adrianus Heuvelman Leeftijd: 22 Bruid Maria de Koning Leeftijd: 20
Maria is geboren omstreeks 1861 in Nieuwbroek, dochter van Willem de Koning en Adriana Kreuk.
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Adrianus Heuvelman, geboren omstreeks 1882 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.8.1.
2 Willem Heuvelman, geboren omstreeks 1885 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.8.2.
3 Jacob Heuvelman, geboren omstreeks 1888 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.8.3.
4 Willemijntje Heuvelman [1.1.1.1.14.1.4.8.4], geboren op zondag 20-07-1890 in Gouderak [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 43]. Willemijntje is overleden op woensdag 18-03-1891 in Gouderak, 7 maanden oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Overledene Willemijntje Heuvelman Leeftijd: 0
5 Meindert Heuvelman, geboren op woensdag 23-03-1892 in Gouderak. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.8.5.
6 Willemijntje Heuvelman, geboren omstreeks 1895 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.8.6.
7 Adriana Heuvelman, geboren op zondag 25-06-1899 in IJsselmonde. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.8.7.
8 Hendrik Heuvelman, geboren omstreeks 1903 in Capelle aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.8.8.
9 Cent Heuvelman, geboren omstreeks 1907 in Capelle aan den IJssel. Volgt 1.1.1.1.14.1.4.8.9.
1.1.1.1.14.1.4.8.1 Adrianus Heuvelman is geboren omstreeks 1882 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Adrianus Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4.8) en Maria de Koning. Adrianus:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 31-10-1908 in Capelle aan den IJssel [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Capelle aan den IJssel Aktenummer: 28] met Marrigje Schutter, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Marrigje: Bruidegom Adrianus Heuvelman Leeftijd: 26 Bruid Marrigje Schutter Leeftijd: 26
Marrigje is geboren omstreeks 1882 in Capelle aan den IJssel, dochter van Arie Jan Schutter en Metje Heuvelman.
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op zaterdag 07-02-1925 in Capelle aan den IJssel [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Capelle aan den IJssel Aktenummer: 3] met Sijgje Lena Kreuk, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Sijgje: Bruidegom Adrianus Heuvelman Leeftijd: 42 Bruid Sijgje Lena Kreuk Leeftijd: 34 Nadere informatie Bruidegom is weduwnaar van Marrigje Schutter
Sijgje is geboren omstreeks 1891 in Capelle aan den IJssel, dochter van Willem Kreuk en Marrigje Klein.
1.1.1.1.14.1.4.8.2 Willem Heuvelman is geboren omstreeks 1885 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Adrianus Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4.8) en Maria de Koning. Willem trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zaterdag 23-02-1907 in Capelle aan den IJssel [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Capelle aan den IJssel Aktenummer: 4] met Jannetje Mes, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jannetje: Bruidegom Willem Heuvelman Leeftijd: 22 Bruid Jannetje Mes Leeftijd: 21
Jannetje is geboren omstreeks 1886 in Capelle aan den IJssel, dochter van Arie Mes en Elizabeth Rietveld.
1.1.1.1.14.1.4.8.3 Jacob Heuvelman is geboren omstreeks 1888 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Adrianus Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4.8) en Maria de Koning. Jacob trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 12-02-1913 in Krimpen aan de Lek [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan de Lek Aktenummer: 5] met Jannigje Verwaal, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Jannigje: Bruidegom Jacob Heuvelman Leeftijd: 25 Bruid Jannigje Verwaal Leeftijd: 21
Jannigje is geboren omstreeks 1892 in Krimpen aan de Lek, dochter van Arie Verwaal en Jannigje den Boer.
1.1.1.1.14.1.4.8.5 Meindert Heuvelman is geboren op woensdag 23-03-1892 in Gouderak [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouderak Aktenummer: 16], zoon van Adrianus Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4.8) en Maria de Koning. Meindert trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 03-04-1915 in Krimpen aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 10] met Neeltje van der Zouwen, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Meindert en Neeltje: Bruidegom Meindert Heuvelman Leeftijd: 23 Bruid Neeltje van der Zouwen Leeftijd: 21
Neeltje is geboren omstreeks 1894 in Ameide, dochter van Sijbrand van der Zouwen en Annigje van den Heuvel.
1.1.1.1.14.1.4.8.6 Willemijntje Heuvelman is geboren omstreeks 1895 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Adrianus Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4.8) en Maria de Koning. Willemijntje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zaterdag 02-02-1924 in Capelle aan den IJssel [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Capelle aan den IJssel Aktenummer: 4] met Pieter Leendert Verkaik, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Pieter: Bruidegom Pieter Leendert Verkaik Leeftijd: 34 Bruid Willemijntje Heuvelman Leeftijd: 29
Pieter is geboren omstreeks 1890 in Nieuwerkerk aan den IJssel, zoon van Krijn Verkaik en Pietertje van Vliet.
1.1.1.1.14.1.4.8.7 Adriana Heuvelman is geboren op zondag 25-06-1899 in IJsselmonde [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) IJsselmonde Aktenummer: 93], dochter van Adrianus Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4.8) en Maria de Koning. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11-02-1922 in Capelle aan den IJssel [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Capelle aan den IJssel Aktenummer: 6] met Hendrik Kreuk, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Hendrik: Bruidegom Hendrik Kreuk Leeftijd: 23 Bruid Adriana Heuvelman Leeftijd: 22
Hendrik is geboren omstreeks 1899 in Capelle aan den IJssel, zoon van Willem Kreuk en Marrigje Klein.
1.1.1.1.14.1.4.8.8 Hendrik Heuvelman is geboren omstreeks 1903 in Capelle aan den IJssel, zoon van Adrianus Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4.8) en Maria de Koning. Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op vrijdag 19-08-1927 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 20] met Marrigje de Jager. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 27-10-1941 in Rotterdam [bron: Huwelijksakte Genlias].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Marrigje: Bruidegom Hendrik Heuvelman Leeftijd: 24 Bruid Marrigje de Jager Leeftijd: 18 Nadere informatie Bij vonnis der Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 27-10-1941 is het huwelijk door echtscheiding ontbonden
Marrigje is geboren in Berkenwoude, dochter van Tijs Marcus de Jager en Kuindertje van Herk.
1.1.1.1.14.1.4.8.9 Cent Heuvelman is geboren omstreeks 1907 in Capelle aan den IJssel, zoon van Adrianus Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4.8) en Maria de Koning. Cent trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 26-04-1930 in Krimpen aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 17] met Hendrika Mak, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cent en Hendrika: Bruidegom Cent Heuvelman Leeftijd: 23 Bruid Hendrika Mak Leeftijd: 19
Hendrika is geboren omstreeks 1911 in Krimpen aan den IJssel, dochter van Jan Mak en Johanna Twigt.
1.1.1.1.14.1.4.10 Gerrigje Heuvelman is geboren omstreeks 1863 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Adrianus (Janus) Heuvelman (zie 1.1.1.1.14.1.4) en Willemijntje Verkaik (zie 1.1.1.1.14.2.1). Gerrigje is overleden op vrijdag 11-12-1903 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 40 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel].
Notitie bij overlijden van Gerrigje: Overledene Gerrigje Heuvelman Leeftijd: 40 Partner Adrianus Verburg Relatie: Echtgenote
Gerrigje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 27-07-1888 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 10] met Adrianus Verburg, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrigje en Adrianus: Bruidegom Adrianus Verburg Leeftijd: 28 Bruid Gerrigje Heuvelman Leeftijd: 25
Adrianus is geboren omstreeks 1860 in Stolwijk, zoon van Barend Verburg en Cornelia Stam.
1.1.1.1.14.1.5 Hendrik Heuvelman is geboren omstreeks 1821 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Hendrik (Johann Heinrich) Heuvelman (Höfemann) en Neeltje van der Klis (zie 1.1.1.1.14.1). Hendrik trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 28-08-1847 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 9] met Geertje Trouwborst.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Geertje: Bruidegom Hendrik Heuvelman Leeftijd: 26 Bruid Geertje Trouwborst Leeftijd: 21
Geertje is geboren in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Jan Trouwborst en Cornelia Verboom.
1.1.1.1.14.1.6 Cornelis Heuvelman is geboren omstreeks 1825 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Hendrik (Johann Heinrich) Heuvelman (Höfemann) en Neeltje van der Klis (zie 1.1.1.1.14.1). Cornelis is overleden op zaterdag 27-07-1901 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 76 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 30].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Heuvelman Leeftijd: 77 Partner Johanna Trouwborst (???) Relatie: Weduwnaar
Cornelis:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 25-06-1847 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 6] met Johanna Trouwborst, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Johanna: Bruidegom Cornelis Heuvelman Leeftijd: 22 Bruid Johanna Trouwborst Leeftijd: 20
Johanna is geboren omstreeks 1827 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Jan Trouwborst en Anna Brussé.
(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, op woensdag 30-04-1879 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 12] met Aafje Goudriaan, 62 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Aafje: Bruidegom Cornelis Heuvelman Leeftijd: 54 Bruid Aafje Goudriaan Leeftijd: 61 Nadere informatie Weduwnaar van Johanna Trouwborst; Weduwe van Jacob Speksnijder
Aafje is geboren op vrijdag 29-11-1816 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Willem Goudriaan en Johanna Bode. Aafje is overleden op donderdag 30-12-1897 in Ouderkerk aan den IJssel, 81 jaar oud. Aafje is weduwe van Jacob Speksnijder (1813-1867), met wie zij trouwde op vrijdag 23-04-1841 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Genealogie Speksnijder (http://www.familie-rook.nl/speksnijderpdfs/Genealogie%20Speksnijder.pdf)].
1.1.1.1.14.1.8 Anna Heuvelman is geboren omstreeks 1831 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Hendrik (Johann Heinrich) Heuvelman (Höfemann) en Neeltje van der Klis (zie 1.1.1.1.14.1). Anna is overleden op zondag 07-11-1915 in Krimpen aan den IJssel, ongeveer 84 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Krimpen aan den IJssel Aktenummer: 34].
Notitie bij overlijden van Anna: Overledene Anna Heuvelman Leeftijd: 84
Anna trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zaterdag 29-05-1852 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 11] met Cornelis Brusse, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Cornelis: Bruidegom Cornelis Brusse Leeftijd: 26 Bruid Anna Heuvelman Leeftijd: 20 Nadere informatie: Voogd bruid Dirk Heuvelman en toeziend voogd Willem Heuvelman (beiden broers van de bruid, ouders bruid overleden)
Cornelis is geboren omstreeks 1826 in IJsselmonde, zoon van Jan Brusse en Aagje Spek. Cornelis is overleden vóór 1915, ten hoogste 89 jaar oud.
1.1.1.1.14.2 Gerrigje van der Klis is geboren in Waarder, dochter van Cornelis?/ Corstiaan/ Cors van der Klis en Joosje (Josina) van Swol (zie 1.1.1.1.14). Zij is gedoopt op zondag 01-08-1790 in Barwoutswaarder [bron: DTB Waarder 1B blz 24]. Gerrigje is overleden op woensdag 31-07-1850 in Ouderkerk aan den IJssel, 59 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 29].
Notitie bij overlijden van Gerrigje: Overledene Gerrigje van der Klis Leeftijd: 58 Vader Corstiaan van der Klis Moeder Joosje van Zwol Partner Jacob Verkaik Relatie: Echtgenote
Gerrigje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 02-04-1812 in Waarder [bron: Streekarchief Rijnstreek Waarder Aktenummer: 4] met Jakob Verkaik, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrigje en Jakob: Bruidegom Jakob Verkaik Leeftijd: 25 Bruid Gerrigje van der Klis Leeftijd: 21 Vader bruidegom Jakob Verkaik Moeder bruidegom Annigje Boer Vader bruid Kors van der Klis Moeder bruid Joosje van Zwol
Jakob is geboren omstreeks 1787 in Ter Aar, zoon van Jakob Verkaik en Annigje Boer. Jakob is overleden na 1850, minstens 63 jaar oud.
Kind van Gerrigje en Jakob:
1 Willemijntje Verkaik, geboren omstreeks 1822 in Gouderak. Volgt 1.1.1.1.14.2.1.
1.1.1.1.14.2.1 Willemijntje Verkaik is geboren omstreeks 1822 in Gouderak, dochter van Jakob Verkaik en Gerrigje van der Klis (zie 1.1.1.1.14.2). Willemijntje is overleden op vrijdag 21-04-1876 in Ouderkerk aan den IJssel, ongeveer 54 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer: 20].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Overledene Willemijntje Verkaaik Leeftijd: 55 Vader Jacob Verkaaik Moeder Gerrigje van der Klis Partner Adrianus Heuvelman Relatie: Echtgenote
Willemijntje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 02-06-1849 in Ouderkerk aan den IJssel [bron: Streekarchief Midden-Holland Ouderkerk aan den IJssel Aktenummer 14] met Adrianus (Janus) Heuvelman, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Janus: N.B. : Janus en Willemijntje zijn volle neef en nicht
Bruidegom Janus Heuvelman Leeftijd: 30 Bruid Willemijntje Verkaik Leeftijd: 27 Vader bruidegom Hendrik Heuvelman Moeder bruidegom Neeltje van der Klis Vader bruid Jakob Verkaik Moeder bruid Gerrigje van der Klis
Zie 1.1.1.1.14.1.4 voor persoonsgegevens van Janus.
Kinderen van Willemijntje en Janus: zie 1.1.1.1.14.1.4.
1.1.1.1.14.4 Dirk van der Klis is geboren op dinsdag 29-01-1793 in Waarder (Barwoutswaarder), zoon van Cornelis?/ Corstiaan/ Cors van der Klis en Joosje (Josina) van Swol (zie 1.1.1.1.14). Hij is gedoopt op zondag 03-02-1793 in Barwoutswaarder [bron: Stamboom Derksen DTB Waarder 1B blz 27; Nederlands Hervormde Waarder Kosten, Begraven 1716-181...1723-1814 Dopen 1717-1811 image 120 via zokeakten.nl].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Getuige Lijsje van der Klis
Dirk is overleden op maandag 04-06-1860 in Oudewater, 67 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 43].
Notitie bij overlijden van Dirk: Leeftijd: 67 Relatie: weduwnaar
Dirk:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 10-02-1813 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 2] met Niesje Bruineman, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Niesje: Bruidegom Dirk van der Klis Leeftijd: 18 Bruid Niesje Bruineman Leeftijd: 19 Vader bruidegom Cons van der Klis Moeder bruidegom Joosje van Zwol Vader bruid Cornelis Bruineman Moeder bruid Margjen Brouwer
Niesje is geboren omstreeks 1794 in Oudewater, dochter van Cornelis Bruineman en Margjen Brouwer. Niesje is overleden op vrijdag 06-01-1832 in Oudewater, ongeveer 38 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 4].
Notitie bij overlijden van Niesje: Overledene Niesje Bruineman Leeftijd: 38
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 25-08-1832 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 5] met Henderikje Versluis, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Henderikje: Bruidegom Dirk van der Klis Leeftijd: 38 Bruid Henderikje Versluis Leeftijd: 38 Vader bruidegom Goos van der Klis Moeder bruidegom Joosje van Zwol Vader bruid Willem Versluis Moeder bruid Barendina Roesteen
Henderikje is geboren omstreeks 1795 in Oudewater, dochter van Willem Versluis en Barendina Roesteen. Henderikje is overleden vóór 1860, ten hoogste 65 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Niesje:
1 Corstiaan Adrianus van der Klis, geboren op donderdag 03-02-1814 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.
2 Marrigje van der Klis, geboren op donderdag 11-04-1816 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.2.
3 Cornelis van der Klis, geboren op maandag 19-10-1818 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.3.
4 Willemina van der Klis, geboren op zaterdag 07-08-1824 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.4.
5 Niesje van der Klis [1.1.1.1.14.4.5], geboren op zondag 30-01-1831 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 7].
6 Dirkje van der Klis [1.1.1.1.14.4.6], geboren op zondag 30-01-1831 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 7]. Dirkje is overleden op woensdag 30-11-1831 in Oudewater, 10 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 85].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Leeftijd: 0 Nadere informatie oud 9 maanden
Kinderen van Dirk en Henderikje:
7 Willempje van der Klis, geboren op donderdag 04-07-1833 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.7.
8 Dirkje van der Klis, geboren op maandag 08-12-1834 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.8.
9 Cornelis van der Klis [1.1.1.1.14.4.9], geboren op maandag 10-04-1837 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer 34].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind Cornelis van der Klis Vader Dirk van der Klis Moeder Hendrika Versluijs
Cornelis is overleden op maandag 05-09-1842 in Oudewater, 5 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer 54].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van der Klis Leeftijd: 5 Vader Dirk van der Klis Moeder Hendrika Versluijs
1.1.1.1.14.4.1 Corstiaan Adrianus van der Klis is geboren op donderdag 03-02-1814 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 10], zoon van Dirk van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4) en Niesje Bruineman.
Notitie bij de geboorte van Corstiaan: Kind Corstiaan Adrianus van der Klis Vader Dirk Cz van der Klis Moeder Niesje Bruineman
Corstiaan is overleden op vrijdag 11-06-1869 in Oudewater, 55 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 58]. Corstiaan trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 24-10-1832 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 6] met Willemina Vosmeer, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Corstiaan en Willemina: Bruidegom Corstiaan Adrianus van der Klis Leeftijd: 18 Bruid Willemina Vosmeer Leeftijd: 19
Willemina is geboren omstreeks 1813 in Oudewater, dochter van Samuel Vosmeer en Petronella Geerling. Willemina is overleden na 1869, minstens 56 jaar oud.
Kinderen van Corstiaan en Willemina:
1 Samuel van der Klis, geboren op dinsdag 04-02-1834 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.1.
2 Dirk van der Klis, geboren op dinsdag 15-12-1835 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.2.
3 Niesje van der Klis [1.1.1.1.14.4.1.3], geboren op zaterdag 23-03-1839 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 17].
4 Adriana van der Klis, geboren op vrijdag 26-02-1841 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.4.
5 Gerrit van der Klis, geboren op zaterdag 17-06-1843 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.5.
6 Cornelis van der Klis, geboren op donderdag 04-09-1845 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.6.
7 Jan van der Klis, geboren op donderdag 22-02-1849 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.7.
8 Maria Cornelia van der Klis, geboren op zaterdag 26-04-1851 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.8.
9 Corstiaan Adrianus van der Klis [1.1.1.1.14.4.1.9], geboren op vrijdag 07-05-1858 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 27]. Corstiaan is overleden op vrijdag 21-12-1860 in Oudewater, 2 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 99].
Notitie bij overlijden van Corstiaan: Overledene Corstiaan Adrianus van der Klis Leeftijd: 2
1.1.1.1.14.4.1.1 Samuel van der Klis is geboren op dinsdag 04-02-1834 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 5], zoon van Corstiaan Adrianus van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1) en Willemina Vosmeer. Samuel is overleden op woensdag 06-05-1914 in Oudewater, 80 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 26].
Notitie bij overlijden van Samuel: Overledene Samuel van der Klis Leeftijd: 80 Partner Maria van der Roest Relatie: weduwnaar
Samuel trouwde met Maria van der Roest.
Kind van Samuel en Maria:
1 Corstiaan Adrianus van der Klis [1.1.1.1.14.4.1.1.1]. Corstiaan is overleden op zondag 08-06-1884 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 50].
Notitie bij overlijden van Corstiaan: Overledene Corstiaan Adrianus van der Klis Leeftijd: 20 Relatie: ongehuwd
Corstiaan bleef ongehuwd.
1.1.1.1.14.4.1.2 Dirk van der Klis is geboren op dinsdag 15-12-1835 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 71], zoon van Corstiaan Adrianus van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1) en Willemina Vosmeer. Dirk is overleden op vrijdag 15-01-1897 in Oudewater, 61 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 5].
Notitie bij overlijden van Dirk: Partner Alida Montijn Relatie: gehuwd Nadere informatie weduwnaar van Johanna Wilhelmina Kamsteeg
Dirk:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 30-08-1865 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 20] met Johanna Wilhelmina Kamsteeg, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Johanna: Bruidegom Dirk van der Klis Leeftijd: 29 Bruid Johanna Wilhelmina Kamsteeg Leeftijd: 35
Johanna is geboren omstreeks 1830 in Oudewater, dochter van Anthonie Kamsteeg en Maria Ronde. Johanna is overleden op zondag 19-05-1867 in Oudewater, ongeveer 37 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 49].
Notitie bij overlijden van Johanna: Nadere informatie leeftijd niet opgegeven - man is 31 jaar
(2) trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 30-04-1868 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 6] met Alida Montijn, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Alida: Bruidegom Dirk van der Klis Leeftijd: 32 Bruid Alida Montijn Leeftijd: 35
Alida is geboren omstreeks 1833 in Oudewater, dochter van Wouter Montijn en Maria Bredius. Alida is overleden op donderdag 23-11-1916 in Rotterdam, ongeveer 83 jaar oud [bron: Rotterdam 1916 h034 akte nr. 5394].
Notitie bij overlijden van Alida: Overledene Alida Montijn , leeftijd 84 jaar, Vader Wouter Montijn, Weduwnaar/weduwe Dirk van der Klis, eerder weduwe van Johannes Uithol, namen der moeder onbekend
Alida is weduwe van Johannes Uithol.
Kinderen van Dirk en Alida:
1 Dirk van der Klis, geboren op woensdag 15-06-1870 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.2.1.
2 Adrianus Wouter van der Klis, geboren omstreeks 1876 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.2.2.
1.1.1.1.14.4.1.2.1 Dirk van der Klis is geboren op woensdag 15-06-1870 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 45], zoon van Dirk van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.2) en Alida Montijn. Dirk is overleden op donderdag 08-02-1923 in Rotterdam, 52 jaar oud [bron: Rotterdam 1923 a053 akte nr. 623].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene Dirk van der Klis , leeftijd 52 jaar, Echtgenoo/te Annigje de Raat, eerder weduwnaar van Sara Goudriaan, overleden bevonden: Tollensstraat, nummer vier en twintig b
Dirk:
(1) trouwde met Sara Goudriaan. Sara is geboren omstreeks 1866 in Oudewater, dochter van Lourens Goudriaan en Margje Stuivenberg. Sara is overleden op maandag 10-04-1916 in Rotterdam, ongeveer 50 jaar oud [bron: Rotterdam 1916 c022v akte nr. 1919].
Notitie bij overlijden van Sara: Overledene Sara Goudriaan , leeftijd 50 jaar, Vader Lourens Goudriaan, Moeder Margje Stuivenberg, Echtgenoo/te Dirk van der Klis
(2) trouwde, 49 jaar oud, op woensdag 16-07-1919 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1919 L31v] met Annigje de Raat, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Annigje: Bruidegom Dirk van der Klis , geb. Oudewater 49 jaar, Vader Dirk van der Klis, Moeder Alida Montijn
Bruid Annigje de Raat , geb. Hekelingen 52 jaar, Vader Cornelis de Raat, Moeder Willempje Overweel
Annigje is geboren omstreeks 1867 in Hekelingen, dochter van Cornelis de Raat en Willempje Overweel.
Kinderen van Dirk en Sara:
1 Dirk van der Klis, geboren op zondag 27-06-1897 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.2.1.1.
2 Loura Adriana van der Klis [1.1.1.1.14.4.1.2.1.2], geboren op donderdag 11-05-1899 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1899 e137v akte nr. 4267].
Notitie bij de geboorte van Loura: Kind Loura Adriana van der Klis, Vader Dirk van der Klis, Moeder Sara Goudriaan
3 Adrianus Wouter van der Klis, geboren op zaterdag 27-07-1901 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.2.1.3.
4 Margje van der Klis [1.1.1.1.14.4.1.2.1.4], geboren op zondag 16-06-1907 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1907 j012v akte nr. 6455].
Notitie bij de geboorte van Margje: Kind Margje van der Klis, Vader Dirk van der Klis, Moeder Sara Goudriaan
Margje is overleden op donderdag 02-06-1910 in Rotterdam, 2 jaar oud [bron: Rotterdam 1910 d077 akte nr. 2574].
Notitie bij overlijden van Margje: Overledene Margje van der Klis , leeftijd 2 jaar, Vader Dirk van der Klis, Moeder Sara Goudriaan
5 Lourens Klaas (Laurens) van der Klis, geboren op zaterdag 05-06-1909 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.2.1.5.
1.1.1.1.14.4.1.2.1.1 Dirk van der Klis is geboren op zondag 27-06-1897 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1897 h051 akte nr. 5166], zoon van Dirk van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.2.1) en Sara Goudriaan.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Kind Dirk van der Klis, Vader Dirk van der Klis, Moeder Sara Goudriaan
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 03-11-1920 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1920 v49v] met Tannetje Enzlin, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Tannetje: Bruidegom Dirk van der Klis , geb. Rotterdam 23 jaar, Bruid Tannetje Enzlin , geb. Rotterdam 23 jaar
Tannetje is geboren op donderdag 04-02-1897 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1897 b135v akte nr. 1070], dochter van Roelof Enzlin en Ingetje Soeters.
Notitie bij de geboorte van Tannetje: Kind Tannetje Enzlin, Vader Roelof Enzlin, Moeder Ingetje Soeters
Tannetje is overleden op woensdag 02-08-1950 in Alblasserdam, 53 jaar oud [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP Alblasserdam Aktenummer: 28].
Notitie bij overlijden van Tannetje: Overledene Tannetje Enzlin Leeftijd: 53 Partner Dirk van der Klis Relatie: Echtgenote
1.1.1.1.14.4.1.2.1.3 Adrianus Wouter van der Klis is geboren op zaterdag 27-07-1901 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1901 k099v akte nr. 7144], zoon van Dirk van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.2.1) en Sara Goudriaan.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Kind Adrianus Wouter van der Klis, Vader Dirk van der Klis, Moeder Sara Goudriaan
Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19-09-1923 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1923 m102] met Cornelia Valentijn, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Cornelia: Bruidegom Adrianus Wouter van der Klis , geb. Rotterdam 22 jaar, Bruid Cornelia Valentijn , geb. Hillegersberg 22 jaar
Cornelia is geboren omstreeks 1901 in Hillegersberg, dochter van Martinus Valentijn en Cornelia Schippers.
1.1.1.1.14.4.1.2.1.5 Lourens Klaas (Laurens) van der Klis is geboren op zaterdag 05-06-1909 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1909 g139 akte nr. 5873], zoon van Dirk van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.2.1) en Sara Goudriaan.
Notitie bij de geboorte van Laurens: Kind Lourens Klaas van der Klis, Vader Dirk van der Klis, Moeder Sara Goudriaan
Laurens is overleden op zondag 19-04-1998 in Delft, 88 jaar oud [bron: Stamboom Derksen]. Laurens trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 14-12-1932 in Schiedam [bron: Stamboom Derksen] met Niet Openbaar.
1.1.1.1.14.4.1.2.2 Adrianus Wouter van der Klis is geboren omstreeks 1876 in Oudewater, zoon van Dirk van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.2) en Alida Montijn. Adrianus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 27-08-1902 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1902 j44v] met Klaziena Hagoort, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Klaziena: Bruidegom Adrianus Wouter van der Klis , geb. Oudewater 26 jaar
Vader Dirk van der Klis
Moeder Alida Montijn
Bruid Klazina Hagoort , geb. Oudewater 27 jaar
Vader Hendrik Hagoort
Moeder Marrigje Verwoerd
Klaziena is geboren omstreeks 1875 in Oudewater, dochter van Hendrik Hagoort en Marrigje Verwoerd.
1.1.1.1.14.4.1.4 Adriana van der Klis is geboren op vrijdag 26-02-1841 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 18], dochter van Corstiaan Adrianus van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1) en Willemina Vosmeer. Adriana is overleden op zondag 01-04-1923 in Ermelo, 82 jaar oud [bron: Gelders Archief Ermelo Aktenummer: 38].
Notitie bij overlijden van Adriana: Overledene Adriana van der Klis Partner Abraham Verboom Relatie: echtgenote Nadere informatie geboortepl: Oudewater 26-02-1841
Adriana:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 16-08-1871 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 95] met Willem Jongkoen, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Willem: Bruidegom Willem Jongkoen Leeftijd: 29 Bruid Adriana van der Klis Leeftijd: 30
Willem is geboren omstreeks 1842 in Gouda, zoon van Johannes Jongkoen en Johanna Gelder.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op woensdag 04-05-1892 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 32] met Jacob Alphenaar, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Jacob: Bruidegom Jacob Alphenaar Leeftijd: 51 Bruid Adriana van der Klis Leeftijd: 51 Nadere informatie Weduwnaar van Johanna van Vlaardingen; Weduwe van Willem Jongkoen
Jacob is geboren omstreeks 1841 in Moordrecht, zoon van Jan Alphenaar en Trijntje Lelij. Jacob is weduwnaar van Johanna van Vlaardingen (ovl. vóór 1892).
(3) trouwde, 58 jaar oud, op woensdag 13-09-1899 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 128] met Abraham Verboom, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Abraham: Bruidegom Abraham Verboom Leeftijd: 60 Bruid Adriana van der Klis Leeftijd: 58
Abraham is geboren omstreeks 1839 in Gouderak, zoon van Machiel Verboom en Arijaantje Hogerdijk.
1.1.1.1.14.4.1.5 Gerrit van der Klis is geboren op zaterdag 17-06-1843 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 39], zoon van Corstiaan Adrianus van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1) en Willemina Vosmeer. Gerrit:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 15-11-1871 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 145] met Petronella Mosterdijk, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Petronella: Bruidegom Gerrit van der Klis Leeftijd: 28 Bruid Petronella Mosterdijk Leeftijd: 31
Petronella is geboren omstreeks 1840 in Oudewater, dochter van Dirk Pieter Mosterdijk en Hendrina Vosmeer.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 23-10-1878 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 133] met Maartje van den Water, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Maartje: Bruidegom Gerrit van der Klis Leeftijd: 35 Bruid Maartje van den Water Leeftijd: 31 Nadere informatie Weduwnaar van Petronella Mosterdijk
Maartje is geboren omstreeks 1847 in Stolwijk, dochter van Pieter van den Water en Maartje Schouten.
1.1.1.1.14.4.1.6 Cornelis van der Klis is geboren op donderdag 04-09-1845 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 64], zoon van Corstiaan Adrianus van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1) en Willemina Vosmeer. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15-07-1869 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 12] met Hilletje Bosdam, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Hilletje: Bruidegom Cornelis van der Klis Leeftijd: 23 Bruid Hilletje Bosdam Leeftijd: 28
Hilletje is geboren omstreeks 1841 in ’s-Gravenhage, dochter van Pieter Bosdam en Johanna Schwartze.
Kind van Cornelis en Hilletje:
1 Corstiaan Adrianus van der Klis, geboren omstreeks 1871 in Gouda. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.6.1.
1.1.1.1.14.4.1.6.1 Corstiaan Adrianus van der Klis is geboren omstreeks 1871 in Gouda, zoon van Cornelis van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.6) en Hilletje Bosdam. Corstiaan is overleden op dinsdag 15-04-1941 in ’s-Gravenhage, ongeveer 70 jaar oud. Corstiaan:
(1) trouwde met Wouterina Bolhanen. Wouterina is overleden vóór 1920.
Notitie bij Wouterina: Achternaam ook geschreven als Bochanen
(2) trouwde, ongeveer 49 jaar oud, op woensdag 10-03-1920 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 30] met Elisabeth van Gemeren, ongeveer 54 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 08-12-1932 in ’s- Gravenhage.
Notitie bij het huwelijk van Corstiaan en Elisabeth: Bruidegom Corstiaan Adrianus van der Klis Leeftijd: 49 Bruid Elisabeth van Gemeren Leeftijd: 54 Moeder bruidegom geschreven als Hilletje Rosdam Nadere informatie Weduwnaar van Wouterina Bolhanen; Weduwe van Daniel Anthonie Slaman; Echtscheidingsvonnis Arrondissementsrechtbank te ’s- Gravenhage, 08-12-1932
Elisabeth is geboren omstreeks 1866 in Waddinxveen, dochter van Jan van Gemeren en Johanna Droog. Elisabeth is weduwe van Daniel Anthonie Slaman (ovl. vóór 1920).
(3) trouwde, ongeveer 63 jaar oud, op woensdag 11-04-1934 in ’s-Gravenhage [bron: http://www.henkjanvanderklis.nl/stamboom/individual.php?pid=10868I&ged=vanderklis.GED] met Minah de Oost Tan.
Kind van Corstiaan en Wouterina:
1 Corstiaan Adrianus van der Klis [1.1.1.1.14.4.1.6.1.1], geboren omstreeks 1898 in Leiden. Corstiaan is overleden op donderdag 26-08-1909 in Loosduinen, ongeveer 11 jaar oud [bron: Historisch Archief Westland Loosduinen Aktenummer: 126].
Notitie bij overlijden van Corstiaan: Overledene Corstiaan Adrianus van der Klis Vader Corstiaan Adrianus van der Klis Moeder Wouterina Bochanen Nadere informatie geb. Leiden, oud 11 jaar
1.1.1.1.14.4.1.7 Jan van der Klis is geboren op donderdag 22-02-1849 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 14], zoon van Corstiaan Adrianus van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1) en Willemina Vosmeer. Jan is overleden op maandag 05-12-1932 in Reeuwijk, 83 jaar oud [bron: Streekarchief Rijnstreek Reeuwijk Aktenummer: 41].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan van der Klis Leeftijd: 83 Partner Maartje van Puffelen Relatie: Weduwnaar
Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 15-05-1873 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 7] met Maartje van Puffelen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maartje: Bruidegom Jan van der Klis Leeftijd: 24 Bruid Maartje van Puffelen Leeftijd: 22
Maartje is geboren op dinsdag 25-02-1851 in Oudewater, dochter van Cornelis van Puffelen en Adriana de Jong. Maartje is overleden op zaterdag 20-10-1928 in Gouda, 77 jaar oud.
Kinderen van Jan en Maartje:
1 Corstiaan Adrianus van der Klis, geboren omstreeks 1877 in Gouda. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.7.1.
2 Cornelis van der Klis, geboren op zaterdag 28-12-1878 in Gouda. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.7.2.
1.1.1.1.14.4.1.7.1 Corstiaan Adrianus van der Klis is geboren omstreeks 1877 in Gouda, zoon van Jan van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.7) en Maartje van Puffelen. Corstiaan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 28-05-1902 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 57] met Johanna van der Voorden, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Corstiaan en Johanna: Bruidegom Corstiaan Adrianus van der Klis Leeftijd: 25 Bruid Johanna van der Voorden Leeftijd: 27
Johanna is geboren omstreeks 1875 in Gouderak, dochter van Klaas van der Voorden en Cornelia van Vlijmen.
Kinderen van Corstiaan en Johanna:
1 Maartje van der Klis, geboren omstreeks 1902 in Gouda. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.7.1.1.
2 Nicolaas van der Klis, geboren omstreeks 1904 in Gouda. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.7.1.2.
3 Corstiaan Adrianus van der Klis, geboren omstreeks 1906 in Gouda. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.7.1.3.
1.1.1.1.14.4.1.7.1.1 Maartje van der Klis is geboren omstreeks 1902 in Gouda, dochter van Corstiaan Adrianus van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.7.1) en Johanna van der Voorden. Maartje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op woensdag 12-12-1923 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda] met Jacob Brussé, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maartje en Jacob: Bruidegom Jacob Brussé Leeftijd: 23 Bruid Maartje van der Klis Leeftijd: 21
Jacob is geboren omstreeks 1900 in Gouda, zoon van Abraham Brussé en Neeltje Schoonderwoerd.
1.1.1.1.14.4.1.7.1.2 Nicolaas van der Klis is geboren omstreeks 1904 in Gouda, zoon van Corstiaan Adrianus van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.7.1) en Johanna van der Voorden. Nicolaas trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 17-04-1929 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 51] met Jansje Peek, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Jansje: Bruidegom Nicolaas van der Klis Leeftijd: 25 Bruid Jansje Peek Leeftijd: 22
Jansje is geboren omstreeks 1907 in Gouda, dochter van Gijsbertus Peek en Jansje Meijer.
1.1.1.1.14.4.1.7.1.3 Corstiaan Adrianus van der Klis is geboren omstreeks 1906 in Gouda, zoon van Corstiaan Adrianus van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.7.1) en Johanna van der Voorden. Corstiaan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 30-10-1929 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 216] met Neeltje Cornelia den Hollander, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Corstiaan en Neeltje: Bruidegom Corstiaan Adrianus van der Klis Leeftijd: 23 Bruid Neeltje Cornelia den Hollander Leeftijd: 25
Neeltje is geboren omstreeks 1904 in Gouda, dochter van Adrianus den Hollander en Dirkje Verwaal.
1.1.1.1.14.4.1.7.2 Cornelis van der Klis is geboren op zaterdag 28-12-1878 in Gouda, zoon van Jan van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.7) en Maartje van Puffelen. Cornelis is overleden op vrijdag 09-10-1959 in Gouda, 80 jaar oud. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 20-05-1903 in Gouda met Willemijntje Schilt, 24 jaar oud. Willemijntje is geboren op vrijdag 25-10-1878 in Hekendorp. Willemijntje is overleden op zaterdag 03-06-1967 in Gouda, 88 jaar oud.
Kind van Cornelis en Willemijntje:
1 Pieter Cornelis van der Klis, geboren op donderdag 24-08-1905 in Gouda. Volgt 1.1.1.1.14.4.1.7.2.1.
1.1.1.1.14.4.1.7.2.1 Pieter Cornelis van der Klis is geboren op donderdag 24-08-1905 in Gouda, zoon van Cornelis van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1.7.2) en Willemijntje Schilt. Pieter is overleden in 1998 in Deventer, 92 of 93 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 14-05-1930 in Gouda [bron: http://www.jolie.nl/stamboom/] met Elizabeth Van Der Sluys, 21 jaar oud. Elizabeth is geboren op zaterdag 29-08-1908 in Grand Rapids USA, dochter van Dingeman Adriaan Van Der Sluijs en Hendrika van der Sluis. Elizabeth is overleden op donderdag 23-08-1984 in Deventer, 75 jaar oud.
1.1.1.1.14.4.1.8 Maria Cornelia van der Klis is geboren op zaterdag 26-04-1851 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 37], dochter van Corstiaan Adrianus van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.1) en Willemina Vosmeer. Maria is overleden op woensdag 02-05-1934 in Zeist, 83 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Zeist Aktenummer: 122].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Cornelia van der Klis Leeftijd: 83 Partner Pieter van Leeuwen Relatie: weduwe van
Maria trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 12-11-1879 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland Gouda Aktenummer: 128] met Pieter van Leeuwen, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Pieter: Bruidegom Pieter van Leeuwen Leeftijd: 39 Bruid Maria Cornelia van der Klis Leeftijd: 28
Pieter is geboren omstreeks 1840 in Boskoop, zoon van Marijtje van Leeuwen.
1.1.1.1.14.4.2 Marrigje van der Klis is geboren op donderdag 11-04-1816 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 29], dochter van Dirk van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4) en Niesje Bruineman.
Notitie bij de geboorte van Marrigje: Kind Marrigje van der Klis Vader Dirk Corstiaanszoon van der Klis Moeder Niesje Bruineman
Marrigje is overleden op zondag 14-07-1895 in Oudewater, 79 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 44].
Notitie bij overlijden van Marrigje: Overledene Marretje van der Klis Partner Willem de Rotte Relatie: weduwe
Marrigje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28-01-1843 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 1] met Willem de Rotte.
Notitie bij het huwelijk van Marrigje en Willem: Bruidegom Willem de Rotte Leeftijd: 27 Bruid Marretje van der Klis Leeftijd: 26
Willem is geboren in Gouda, zoon van Pieter de Rotte en Johanna Willebeek. Willem is overleden vóór 1895.
1.1.1.1.14.4.3 Cornelis van der Klis is geboren op maandag 19-10-1818 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer 49], zoon van Dirk van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4) en Niesje Bruineman.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind Cornelis van der Klis Vader Dirk Korszoon van der Klis Moeder Niesje Bruineman
Cornelis is overleden op zaterdag 26-12-1891 in Oudewater, 73 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer 75].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van der Klis Leeftijd: 73 Vader Dirk van der Klis Moeder Niesje Bruineman Partner Cornelia de Wilde Relatie: gehuwd
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 06-06-1845 in Hoenkoop [bron: Het Utrechts Archief Hoenkoop Aktenummer 3] met Cornelia de Wilde, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Cornelia: Bruidegom Cornelis van der Klis Leeftijd: 26 Bruid Cornelia de Wilde Leeftijd: 21
Cornelia is geboren omstreeks 1824 in Snelrewaard, dochter van Cornelis de Wilde en Elisabeth van Os.
Kind van Cornelis en Cornelia:
1 Dirk van der Klis, geboren op vrijdag 01-08-1845 in Oudewater. Volgt 1.1.1.1.14.4.3.1.
1.1.1.1.14.4.3.1 Dirk van der Klis is geboren op vrijdag 01-08-1845 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 53], zoon van Cornelis van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4.3) en Cornelia de Wilde. Dirk is overleden op maandag 23-04-1917 in Loosduinen/ Oudewater, 71 jaar oud [bron: Historisch Archief Westland Loosduinen Aktenummer: 82; Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 14].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overlijdensplaats: Loosduinen, Nadere informatie wo. Oudewater - extract gem. Loosduinen, geb. Oudewater, oud 71 jaar
Dirk trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 10-08-1876 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 18] met Maria van der Kroef, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Maria: Bruidegom Dirk van der Klis Leeftijd: 31 Bruid Maria van der Kroef Leeftijd: 44
Maria is geboren omstreeks 1832 in Oudewater, dochter van Johannes van der Kroef en Maria Kervel. Maria is overleden op maandag 06-04-1914 in Oudewater, ongeveer 82 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 21].
Notitie bij overlijden van Maria: Partner Dirk van der Klis Relatie: gehuwd
1.1.1.1.14.4.4 Willemina van der Klis is geboren op zaterdag 07-08-1824 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 35], dochter van Dirk van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4) en Niesje Bruineman. Willemina is overleden op zondag 19-02-1893 in Oudewater, 68 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 19].
Notitie bij overlijden van Willemina: Partner Jan van Busselen Relatie: weduwe
Willemina trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 12-03-1853 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 4] met Jan van Brussel.
Notitie bij het huwelijk van Willemina en Jan: Bruidegom Jan van Bussel Leeftijd: 31 Bruid Willemina van der Klis Leeftijd: 28
Jan is geboren in Oudewater, zoon van van N.N. en Johanna van Brussel. Jan is overleden vóór 1893.
Notitie bij Jan: ook Jan van Busselen genoemd
1.1.1.1.14.4.7 Willempje van der Klis is geboren op donderdag 04-07-1833 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 44], dochter van Dirk van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4) en Henderikje Versluis. Willempje is overleden op vrijdag 26-10-1877 in Oudewater, 44 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 86].
Notitie bij overlijden van Willempje: Overledene Wilhelmina van der Klis Leeftijd: 44 Partner Gerrit Mackaij Relatie: gehuwd
Willempje trouwde met Gerrit Mackaij. Gerrit is geboren omstreeks 1827 in Oudewater, zoon van Jan Mackaij en Johanna van Busselen. Gerrit trouwde later op donderdag 11-07-1878 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 12] met Dirkje van der Klis (1834-1918), zie 1.1.1.1.14.4.8.
1.1.1.1.14.4.8 Dirkje van der Klis is geboren op maandag 08-12-1834 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 72], dochter van Dirk van der Klis (zie 1.1.1.1.14.4) en Henderikje Versluis. Dirkje is overleden op woensdag 20-02-1918 in Rotterdam, 83 jaar oud [bron: Rotterdam 1918 b090v akte nr. 1066].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Overledene Dirkje van der Klis , leeftijd 83 jaar, Weduwnaar/weduwe Gerrit Mackaij, eerder weduwe van Arie van Oosterhout
Dirkje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 03-11-1859 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 11] met Arie van Oosterhout, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Arie: Bruidegom Arie van Oosterhout Leeftijd: 26 Bruid Dirkje van der Klis Leeftijd: 24
Arie is geboren omstreeks 1832 in Oudewater, zoon van Jan van Oosterhout en Cornelia van Puffelen.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 11-07-1878 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief Oudewater Aktenummer: 12] met Gerrit Mackaij, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Gerrit: Bruidegom Gerrit Mackaij Leeftijd: 51 Bruid Dirkje van der Klis Leeftijd: 43 Gerrit was wedunaar van Willempje (Wilhelmina) van der Klis, zus van Dirkje
Gerrit is geboren omstreeks 1827 in Oudewater, zoon van Jan Mackaij en Johanna van Busselen. Gerrit is weduwnaar van Willempje van der Klis (1833-1877), zie 1.1.1.1.14.4.7.
1.1.1.7 Jacob Aartse van Swol, zoon van Aerdt Jansz van Swol (zie 1.1.1) en Joosje Gerrits Zael. Hij is gedoopt op zondag 29-04-1714 in Kockengen [bron: Kockengen dopen 1673-1812].
Notitie bij de geboorte van Jacob: April 1714 dito 29 Aart van Swoll ’t kint Jacob
Jacob is overleden vóór 1750, ten hoogste 36 jaar oud. Jacob trouwde, 19 jaar oud, op zondag 05-07-1733 in Linschoten [bron: Linschoten Trouwen NG 1648-1811] met Annetje Dircksz van Leeuwen, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Annetje: LEEUWEN Annetje Dirksz van, j.d., van Woerden, en Jacob Aartsze van Swol, geb. Kockengen, tr. 5-7-1733. Bron: Linschoten Trouwen NG 1648-1811
SWOL Jacob Aartsze van, geb. Kockengen, en Annetje Dirksz van Leeuwen, j.d., van Woerden, tr. 5-7-1733. Bron: Linschoten Trouwen NG 1648-1811

Beheersnummer:W017 Archief:Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk) Type index:Akten van indemniteit (uitgaande) Woerden, 1746 Inventarisnummer:130 Folionummer:173
Burgerlijke staat:gehuwd Partner:Jacob van Swol
Uitgever:Stad Woerden Datum:15-09-1746
Inhoud:Het gerecht verstrekt een kopie van haar akte van indemniteit aan de vrouw van Jacob van Swol.

Beheersnummer:W017 Archief:Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk) Type index:Resoluties Woerden, 1750 Inventarisnummer:130 Folionummer:206v Datum:29-01-1750
Naam:Jacob van Swol (weduwe van) Inhoud:Het gerecht besluit de weduwe van Jacob van Swol de nodige documenten te verstrekken om bij de Verenigde Oostindische Compagnie de gage van haar echtgenoot in ontvangst te nemen.

Beheersnummer:W017 Archief:Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk) Type index:Resoluties Woerden, 1751 Inventarisnummer:130 Folionummer:220v Datum:22-07-1751
Naam:Jacob van Swol Inhoud:Het gerecht verleent de Zwitser Jacobus Grappelaar toestemming om met Annigje van Leeuwen, weduwe van Jacob van Swol, te trouwen onder voorwaarde, dat hij binnen twintig weken een akte van indemniteit uit Zwitserland overlegt.

Beheersnummer:W017 Archief:Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk) Type index:Resoluties Woerden, 1751 Inventarisnummer:130 Folionummer:215 Datum:04-03-1751
Naam:Jacob van Swol (weduwe van) Inhoud:Het gerecht draagt de weduwe van Jacob van Swol op om de Zwitser, die bij haar inwoont, haar huis uit te zetten.
Annetje is geboren omstreeks 1705 in Woerden?, dochter van Dirck van Leeuwen.
Notitie bij overlijden van Annetje: Jacob overlijdt tussen september 1746 en januari 1750
doopinschrijving_willem_janz_van_swol_19_10_1679.png trouwen_willem_jansz_van_swol_12_10_1708.png doop_niesje_claas_van_den_bosch.jpg
85 Doopinschrijving Willem Janz van Swol 19-10-1679
86 Trouwen Willem Jansz van Swol 12-10-1708
87 Doop Niesje Claas van den Bosch
1.1.3 Willem Jansz van Swol (afb. 85 en 86), zoon van Jan Aerden (Aertsz) van Swol (zie 1.1) en Hendrickje Willems Bosch. Hij is gedoopt op donderdag 19-10-1679 in Harmelen/Gerverscop [bron: Dopen Harmelen 1676-1705; Nederlands Hervormd Harmelen Dopen 1676-1705 Trouwen 1675-1705 Image 12 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Willem: Den 19 October 1679 een kindt van Jan Aerds en Henderickje Willems een soon genaemt Willem
Willem is overleden na maandag 20-07-1750, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Willem: Akte Inventarisnummer U146a3, aktenummer 214
Aktedatum 12-02-1728 Aktesoort Huur en verhuur Notaris J. BOSCH ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jacob Schutter
Woonplaats eerste partij: Utregt
Naam tweede partij: Willem Jansz van Swol
Woonplaats tweede partij: Gerverskop
Soort onroerend goed: hofstede huys c.a. en 16 mergen wey-, hooy- en hennipland
Gerecht onroerend goed: Gerverskop

Akte Inventarisnummer U139a19, aktenummer 151
Aktedatum 28-08-1734 Aktesoort Huur en verhuur Notaris J. VAN DEN DOORSLAG ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Sara Cornelia van Voorst
Naam tweede partij: Willem Jansz van Swol
Naam echtgenote tweede partij: x Niesje van den Bos
Woonplaats tweede partij: Gerverscoop
Soort onroerend goed: negen mergen wey en hooyland
Ligging onroerend goed: Gerverskooper Dyck
Belendingen onroerend goed: achter: Indyckse Weetering
Gerecht onroerend goed: Breudyck

Schuldbekentenis - f 1298. 17 wegens pachtschuld
Aktenummer:91-2 Datum:12-11-1735 Soort akte:Schuldbekentenis Samenvatting:f 1298. 17 wegens pachtschuld Notaris:H. VAN DER MARK
Personen:
Schuldenaar: Willem van Zwol Rol in akte: Schuldenaar Echtgenoot: x Niesje van den Bosch
Schuldeiser: Lucas van Voorst Rol in akte: Schuldeiser Beroep:raedt in de vroedschap en oudt burgemeester van Utrecht
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer:U138a009

Huur en verhuur
Aktenummer:91-1 Datum:12-11-1735 Soort akte:Huur en verhuur Notaris:H. VAN DER MARK
Personen:
Verhuurder: Lucas van Voorst Rol in akte: Verhuurder Beroep: raedt in de vroedschap en oudt burgemeester van Utrecht
Huurder: Willem van Zwol Rol in akte: Huurder Echtgenoot: x Niesje van den Bosch
Soort object:hoffstede met huizinge, bergen en schueren, en 23 mergen wey-, hoy- en henniplandt Gerecht:Gerverscop
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer:U138a009

Akte Inventarisnummer U139a24, aktenummer 142
Aktedatum 28-09-1740 Aktesoort Huur en verhuur Notaris J. VAN DEN DOORSLAG ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Sara Cornelia van Voorst
Naam tweede partij: Willem Jansz van Swoll
Woonplaats tweede partij: Gerwerscoop
Soort onroerend goed: negen mergen wey en hooylandt
Ligging onroerend goed: Gerwerscoperdyck
Belendingen onroerend goed: achter: Indyckse weeteringe
Gerecht onroerend goed: Breudyck 120

Huur en verhuur
Aktenummer:106 Datum:23-06-1742 Soort akte:Huur en verhuur Notaris:H. VAN DER MARK
Personen:
Verhuurder: Eduard Lucas van Voorst Rol in akte: Verhuurder
Huurder: Willem van Zwol Rol in akte: Huurder Echtgenoot: x Niesje van den Bosch
Soort object: hofstede, huysinge ca. en 23 mergen landt Gerecht:Gerverskop
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer:U138a010

Huur en verhuur
Aktenummer: 91-1 Datum: 20-07-1750 Soort akte: Huur en verhuur Notaris: J. VAN DEN DOORSLAG
Personen:
Verhuurder: Gerard van Voorst, Verhuurder: Maria van Voorst, Verhuurder: Cornelia Sara van Voorst
Huurder: Willem van Swol, Echtgenoot: x Niesje van den Bosch
onroerend goed:
hofstede met huysinge bergen en schuren, met 23 mergen wey, hooy en henniplandt;
Soort object: hofstede met huysinge bergen en schuren, met 23 mergen wey, hooy en henniplandt
Gerecht: Gerverscoop Soort object: negen mergen Gerecht: Breudyck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U139a031

Schuldbekentenis - f 200,- wegens pachtschuld
Aktenummer: 91-2 Datum: 20-07-1750 Soort akte: Schuldbekentenis Notaris: J. VAN DEN DOORSLAG
Samenvatting: f 200,- wegens pachtschuld
Personen:
Schuldenaar: Willem van Swol, Echtgenoot: x Niesje van den Bosch
Schuldeiser: Cornelia Sara van Voorst
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U139a031
Willem trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 12-10-1708 in Harmelen [bron: NH trouwboek van Harmelen] met Niesje Claes van den Bosch (afb. 87), 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Niesje: BOSCH Neeltje Klaas van der, j.d., en Willem Janssen van Swol, j.m. won.Gerverskop, tr. 12-10-1708.(Bron: Trouwboek Harmelen 1671-1811)
SWOL Willem Jansen van, j.m. won. Gerverskop, en Neeltje Klaas van der Bosch, j.d., tr. 12-10-1708.(Bron: Trouwboek Harmelen 1671-1811)
Niesje is een dochter van Claes Aertsz van den Bosch en Elisabeth Mathijsse Verlaan. Zij is gedoopt op donderdag 11-04-1686 in Harmelen [bron: NH doopboek van Harmelen].
Notitie bij de geboorte van Niesje: BRON: NH doopboek van Harmelen Op 11-04-1686 is gedoopt: Niesje De vader is: Claes van de Bosch De moeder is: Lijsbet Mathijs Verlaen
Niesje is overleden na maandag 20-07-1750, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Niesje: Ook Neeltje Klaas van der Bosch genoemd

NIESJE CLAES VAN DEN BOSCH:
Akte Inventarisnummer U139a19, aktenummer 151
Aktedatum 28-08-1734
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. VAN DEN DOORSLAG ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Sara Cornelia van Voorst
Naam tweede partij: Willem Jansz van Swol
Naam echtgenote tweede partij: x Niesje van den Bos
Woonplaats tweede partij: Gerverscoop
Soort onroerend goed: negen mergen wey en hooyland
Ligging onroerend goed: Gerverskooper Dyck
Belendingen onroerend goed: achter: Indyckse Weetering
Gerecht onroerend goed: Breudyck 120
Kinderen van Willem en Niesje:
1 Jan Willemsz van Swol, gedoopt op vrijdag 02-11-1708 in Harmelen. Volgt 1.1.3.1.
2 Hendrikje Willemse van Swol [1.1.3.2]. Zij is gedoopt op zondag 04-05-1710 in Harmelen [bron:: NH doopboek van Harmelen].
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: BRON NH doopboek van Harmelen: Op 04-05-1710 is gedoopt: Hendrikje De vader is: Willem Janse van Swol De moeder is: Niesje van de Bos
Hendrikje is overleden vóór 03-1718, ten hoogste 7 jaar oud.
3 Elisabeth (Lysbeth) van Swol, gedoopt op zondag 30-08-1711 in Harmelen. Volgt 1.1.3.3.
4 Willemijntje Willems van Swol, gedoopt op zondag 08-11-1716 in Harmelen. Volgt 1.1.3.4.
5 Hendrikje Willems van Swol, gedoopt op zondag 06-03-1718 in Harmelen. Volgt 1.1.3.5.
6 Aart Willemsz van Swol [1.1.3.6]. Hij is gedoopt op zondag 18-08-1720 in Harmelen [bron: NH doopboek van Harmelen].
Notitie bij de geboorte van Aart: BRON: NH doopboek van Harmelen Op 18-08-1720 is gedoopt: Aart De vader is: Willem Jan Aarde De moeder is: Niesje van de Bosch
Aart is overleden vóór 1722, ten hoogste 2 jaar oud.
7 Cornelis Willemsz van Swol [1.1.3.7]. Hij is gedoopt op zondag 18-08-1720 in Harmelen [bron: NH doopboek van Harmelen].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: BRON: NH doopboek van Harmelen Op 18-08-1720 is gedoopt: Cornelis De vader is: Willem Jan Aarde De moeder is: Niesje van de Bosch
8 Maria Willemsze van Swol, gedoopt op zondag 12-10-1721 in Harmelen/Gerverscop. Volgt 1.1.3.8.
9 Aart Willemsz van Swol, gedoopt op donderdag 29-10-1722 in Harmelen. Volgt 1.1.3.9.
10 Mees Willemsz van Swol [1.1.3.10]. Hij is gedoopt op maandag 17-04-1724 in Harmelen [bron: NH doopboek van Harmelen].
Notitie bij de geboorte van Mees: Op 17-04-1724 is gedoopt: Mees De vader is: Willem Jan Aarde De moeder is: Niesje van de Bosch
11 N.N. van Swol [1.1.3.11]. Hij is gedoopt op zondag 22-07-1725 in Harmelen [bron: NH doopboek van Harmelen].
Notitie bij de geboorte van N.N.: BRON: NH doopboek van Harmelen Op 22-07-1725 is gedoopt: NN De vader is: Willem Jan Aarde De moeder is: Niesje van de Bosch Opmerkingen: zoon
N.N. is overleden omstreeks 07-1725, ongeveer een maand oud.
12 Steijntje van Swol, gedoopt op zondag 01-09-1726 in Harmelen. Volgt 1.1.3.12.
1.1.3.1 Jan Willemsz van Swol, zoon van Willem Jansz van Swol (zie 1.1.3) en Niesje Claes van den Bosch. Hij is gedoopt op vrijdag 02-11-1708 in Harmelen [bron: NH doopboek van Harmelen].
Notitie bij de geboorte van Jan: BRON: NH doopboek van Harmelen Op 02-12-1708 is gedoopt: Jan De vader is: Willem Janse van Swol De moeder is: Niesje van de Bos
Jan is overleden vóór maandag 01-05-1747 in Tienhoven, ten hoogste 38 jaar oud. Jan trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 26-02-1744 in Thienhoven [bron: Tienhoven-index-ref-trouwen-1702-1811; Nederlands Hervormd Tienhoven Trouwen 1702-1841 Begraven 1803-1846 IMAGE 42] met Aletta Ermse (Aletje) van Ligtenbergh.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Aletje: Ik heb het idee dat dit het goede huwelijk is, maar ben er niet helemaal zeker van:
1744 Sprockelmaand 26sten getrouwt alhier Jan Willemse van Swol j.m. van Hermelen met Aletta van Ligtenbergh wede (weduwe) van Dirk Cos op Thienhoven

Scan:42
Nummer Trouwboek:6
Voornaam man: Jan
Patroniem Man: Willemse
Voorvoeg: van
Achternaam Man: Swol
Plaats Man: Hermelen
Voornaam Vrouw: Aletta
Voorvoeg: van
Achternaam Vrouw: Ligtenbergh
Plaats Vrouw: Thienhoven
Datum Huwelijk: 26-2-1744
Eerdere Man: Dirk Cos
Plaats: Thienhoven

Jan Willemse van Swol overlijdt vóór 26 december 1748. Dan wordt namelijk een dochtertje (IJtje) geboren van Aletta van Ligtenbergh en Teunis Berentse Schipper.Dit dochtertje overlijdt op jonge leeftijd, in ieder geval vóór 12 april 1750. Dan wordt een tweede dochter IJtje geboren. Op 8 augustus 1751 volgt een derde dochter, Aagje. Een laatste dochter, Aaltje, wordt gedoopt op 27 october 1754 te Tienhoven.
Aletje is weduwe van Dirk Pieterse Kos (ovl. vóór 1744), met wie zij trouwde op woensdag 27-02-1737 in Tienhoven [bron: NH Tienhoven Trouwen 1702-1846 Begraven 1803-1846 IMAGE 36 (via Genver)]. Aletje trouwde later op maandag 01-05-1747 in Tienhoven [bron: NH Tienhoven Trouwen 1702-1846 Begraven 1803-1846 IMAGE 44 (via Genver)] met Teunis Berentse Schipper (geb. na 1725).
Notitie bij Aletje: Waarschijnlijk zijn haar ouders: Harmen (Hermen) Willemze, weduwnaar van Lijsje Klaasz, en Jannigje Jansse j.d. gehuwd op 12 februari (Sprockelmaand) 1721 te Tienhoven , beiden uit Maarseveen
Ik denk dat, omdat het dochtertje dat Aletta met Jan Willemse van Swol kreeg, Jannigje heette en dat zou dan naar haar moeder vernoemd kunnen zijn (Het vernoemingsschema in gedachten houdend). Dit zou betekenen dat Aletta bij haar eerste huwelijk 16 jaar oud zou zijn geweest.
Kind van Jan en Aletje:
1 Jannigje van Swol [1.1.3.1.1]. Zij is gedoopt op zondag 23-05-1745 in Tienhoven [bron: NH Tienhoven Dopen 1740-1853 IMAGE 17 (via Genver)].
Notitie bij de geboorte van Jannigje: 1745 Bloeijmaand 23ste Jannigje dogter van Jan Willemse van Swol en Aletta van Ligtenbergh op Thienhoven
begraven_cornelis_plomp_en_elisabeth_van_swol.jpg
88 Begraven Cornelis Plomp en Elisabeth van Swol
1.1.3.3 Elisabeth (Lysbeth) van Swol, dochter van Willem Jansz van Swol (zie 1.1.3) en Niesje Claes van den Bosch. Zij is gedoopt op zondag 30-08-1711 in Harmelen [bron: NH doopboek van Harmelen]. Lysbeth is overleden, 55 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 11-02-1767 in Kockengen [bron: Nederlands Hervormd Kockengen Begraven 1730-1786 Kosten, Begraven 1763-1811 image 66 via Genver].
Notitie bij overlijden van Lysbeth: Den 11 feb 1767 Huijsvrouw van Cornelis Plomp
Lysbeth trouwde, 19 jaar oud, op zondag 19-11-1730 in Harmelen [bron: NH trouwboek van Harmelen] met Cornelis Jansze Plomp (afb. 88), 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lysbeth en Cornelis: SWOL Lijsbeth Willems van, j.d. van Gerverskop, en Cornelis Jansz Plomp, j.m. van Kockengen, tr. 19-11-1730.(Bron: Trouwboek Harmelen 1671-1811)
Cornelis is een zoon van Jan Jacobsz Plomp en Neeltie Hendricks Verlaan. Hij is gedoopt op maandag 18-04-1695 in Kockengen [bron: Kockengen dopen 1673-1812].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: April 1695 18 item kint van Jan Jacobsz Plomp & Neeltie Hendricks Verlaan in’t eijnd van Kockengen CORNELIS
Cornelis is overleden, 77 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 01-12-1772 in Kockengen [bron: Nederlands Hervormd Kockengen Begraven 1730-1786 Kosten, Begraven 1763-1811 image 66 via Genver].
Notitie bij overlijden van Cornelis: 1772 Den 1 decemb: Cornelis Plomp
Notitie bij Cornelis: Scheiding - van de boedel
Aktenummer: 8 Datum: 03-06-1755 Soort akte: Scheiding
Notaris: W. VAN OUDENALLEN Samenvatting: van de boedel
Personen:
Eerste Partij: Jan Bosch, zoon van [ Willem Tysen Bosch ]
Echtgenoot: wedr. Wyntje Plomp, eerder wed. Gerrit Byman
Kinderen + Weyntje Plomp en + Gerrit Byman:
Rol in akte: Kinderen + Weyntje Plomp en + Gerrit Byman
Tweede Partij: Jan Byman
Rol in akte: Tweede Partij
Tweede Partij: Hendrik Beyman, onmondig
Tweede Partij: Mietje Beyman, onmondig
Voogd: Willem Byman
Voogd: Cornelis Plomp
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 23-7-1753 voor notaris H. Bilstyn te Kockengen uitkoop d.d. ----- voor notaris W. van Oudenallen
Bijzonderheden: met boedelbeschryving Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U177a010
Kinderen van Lysbeth en Cornelis:
1 Jan Plomp [1.1.3.3.1]. Hij is gedoopt op maandag 26-04-1745 in Kockengen [bron: Nederlands Hervormd Kockengen Dopen 1673-1812 Trouwen 1673-1811].
2 Willemijntje Plomp, gedoopt op zondag 18-06-1747 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.
3 Geertie Plomp [1.1.3.3.3]. Zij is gedoopt op zondag 11-08-1748 in Loenen [bron: Nederlands Hervormd Loenen Dopen 1742-1811 IMAGE 11 via Genver].
4 Arie Plomp [1.1.3.3.4]. Hij is gedoopt op zondag 28-12-1749 in Loenen [bron: Nederlands Hervormd Loenen Dopen 1742-1811 IMAGE 12 via Genver].
5 Willem Plomp [1.1.3.3.5]. Hij is gedoopt op zondag 21-03-1751 in Loenen [bron: Nederlands Hervormd Loenen Dopen 1742-1811 IMAGE 13 via Genver].
6 Jacob Plomp [1.1.3.3.6]. Hij is gedoopt op zondag 16-04-1752 in Loenen [bron: Nederlands Hervormd Loenen Dopen 1742-1811 IMAGE 14 via Genver].
7 Maria Plomp [1.1.3.3.7]. Zij is gedoopt op zondag 07-04-1754 in Loenen [bron: Nederlands Hervormd Loenen Dopen 1742-1811 IMAGE 16 via Genver].
1.1.3.3.2 Willemijntje Plomp, dochter van Cornelis Jansze Plomp en Elisabeth (Lysbeth) van Swol (zie 1.1.3.3). Zij is gedoopt op zondag 18-06-1747 in Kockengen [bron: Dopen Kockengen 1673-1812].
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: "1747 den (18 junij) selven dito een kindt gedoopt, genaamt Willemijntje waar van de ouders zijn Cornelis Janse Plomp en Lijsbet van Swol"
Willemijntje is overleden op vrijdag 31-07-1801 in Breukelen, 54 jaar oud. Willemijntje trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 05-11-1778 in Wilnis [bron: Kwartierstaat Griffioen (Zegveld Kamerik)] met Gerrit Griffioen, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 22-11-1778 in Kockengen [bron: Kwartierstaat Rosanna Veronica Kostman].
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Gerrit: GRIFFELJOEN Gerrit, j.m., van Zegveld, won. Oudhuysen onder Wilnis, en Willemijntje Plomp, j.d., van en won. Kockengen, tr. 22-11-1778.(Bron: Kockengen Trouwen 1670-1811)
Gerrit is een zoon van Hendrik Gerritsz Griffioen en Jannetje Willems van Oort. Hij is gedoopt op zondag 01-03-1750 in Zegveld [bron: Zegveld Dopen 1742-1752]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Marigje van Leuwen. Gerrit is overleden op dinsdag 20-09-1831 in Breukelen-Nijenrode, 81 jaar oud.
Beroep:
Watermolenaar
Kinderen van Willemijntje en Gerrit:
1 Cornelis Griffioen [1.1.3.3.2.1]. Hij is gedoopt op zondag 21-01-1781 in Breukelen. Cornelis is overleden op woensdag 21-03-1781 in Breukelen, 2 maanden oud.
2 Jannetje Griffioen, gedoopt op zondag 09-12-1781 in Breukelen-Nijenrode. Volgt 1.1.3.3.2.2.
3 Willem Griffioen, gedoopt op zondag 24-11-1782 in Breukelen. Volgt 1.1.3.3.2.3.
4 N.N. Griffioen [1.1.3.3.2.4], geboren op dinsdag 05-08-1783 in Breukelen.
5 Cornelis Griffioen [1.1.3.3.2.5]. Hij is gedoopt op zondag 20-06-1784 in Breukelen. Cornelis is overleden, 9 maanden oud. Hij is begraven op dinsdag 05-04-1785 in Breukelen.
6 Elizabeth Griffioen [1.1.3.3.2.6]. Zij is gedoopt op zondag 17-07-1785 in Breukelen [bron: Nederlands Hervormd Breukelen Dopen 1707-1811 IMAGE 210 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: 1785 17 Julij Gedoopt Elisabeth Vader Gerrit Griffioen Moeder Willemijntje Plompe Getuige Neeltje Plompe
Elizabeth is overleden, 19 dagen oud. Zij is begraven op vrijdag 05-08-1785 in Breukelen.
7 Jan Griffioen [1.1.3.3.2.7]. Hij is gedoopt op woensdag 12-07-1786 in Breukelen [bron: Nederlands Hervormd Breukelen Dopen 1707-1811 IMAGE 212 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Jan: 1786 12 Julij Gedoopt Jan Vader Gerrit Griffioen Moeder Harmeijntje Plomp Getuige Harmeijntje Vlot
8 Cornelis Griffioen [1.1.3.3.2.8]. Hij is gedoopt op zondag 10-06-1787 in Breukelen [bron: Nederlands Hervormd Breukelen Dopen 1707-1811 IMAGE 216 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 1787 Den 10 Junij Gedoopt Cornelis Vader Gerrit Griffioen Moeder Harmeijntje Plomp
1.1.3.3.2.2 Jannetje Griffioen, dochter van Gerrit Griffioen en Willemijntje Plomp (zie 1.1.3.3.2). Zij is gedoopt op zondag 09-12-1781 in Breukelen-Nijenrode. Jannetje is overleden op maandag 14-12-1846 in Breukelen-Nijenrode, 65 jaar oud. Jannetje trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 03-06-1814 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 11] met Klaas Coljee, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Klaas: Bruidegom:Klaas Coljeé Leeftijd:23 Bruid:Jannetje Griffioen Leeftijd:32
Klaas is geboren in Breukelen-Nijenrode, zoon van Jillis Coljee en Bastiaantje de Haan. Hij is gedoopt op zondag 17-10-1790 in Breukelen [bron: Nederlands Hervormd Breukelen Dopen 1707-1811 IMAGE 225 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Klaas: 1790 Den 17 October Gedoopt Klaas Vader Jillis Kolje Moeder Bastiaantje de Haan Peet Gijsbertje Kolje huijsvrouw van Arie van Beek
Klaas is overleden op zaterdag 13-06-1868 in Breukelen-Nijenrode, 77 jaar oud.
Kind van Jannetje en Klaas:
1 Gerrit Coljee, geboren op donderdag 31-03-1825 in Breukelen-Nijenrode. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.
1.1.3.3.2.2.1 Gerrit Coljee is geboren op donderdag 31-03-1825 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 16], zoon van Klaas Coljee en Jannetje Griffioen (zie 1.1.3.3.2.2). Gerrit is overleden op maandag 16-12-1901 in Breukelen-Nijenrode, 76 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 61]. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 27-12-1851 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 12] met Matje van den Heuvel, 20 jaar oud. Matje is geboren op dinsdag 19-04-1831 in Breukelen St. Pieters, dochter van Hendrik van den Heuvel en Matje van der Wilt. Matje is overleden op woensdag 14-09-1904 in Breukelen-Nijenrode, 73 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 28].
Notitie bij Matje: Voornaamvariatie: Marretje
Kinderen van Gerrit en Matje:
1 Jannetje Coljee, geboren op donderdag 11-11-1852 in Breukelen-Nijenrode. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.1.
2 Hendrik Coljee, geboren op dinsdag 26-12-1854 in Breukelen-Nijenrode. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.2.
3 Wilhelmina Coljee [1.1.3.3.2.2.1.3], geboren op zaterdag 05-07-1856 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 29].
4 Marretje Coljée, geboren op zondag 05-07-1857 in Breukelen-Nijenrode. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.
5 Nicolaas Coljee [1.1.3.3.2.2.1.5], geboren op vrijdag 12-03-1858 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 13]. Nicolaas is overleden op vrijdag 05-10-1877 in Breukelen-Nijenrode, 19 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode aktenr. 56].
6 Gerrit Coljee [1.1.3.3.2.2.1.6], geboren op maandag 14-05-1860 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 27]. Gerrit is overleden op maandag 22-02-1875 in Breukelen-Nijenrode, 14 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 11].
7 Jillis Coljee [1.1.3.3.2.2.1.7], geboren op zondag 23-03-1862 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 12]. Jillis is overleden op vrijdag 31-03-1865 in Breukelen-Nijenrode, 3 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 12].
8 Bastiaan Coljee, geboren op maandag 15-02-1864 in Breukelen-Nijenrode. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.8.
9 Jillis Coljee, geboren op zaterdag 07-04-1866 in Breukelen-Nijenrode. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.9.
10 Wilhelm Mijndert Coljee, geboren op donderdag 28-11-1867 in Breukelen-Nijenrode. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.10.
11 Johannes Cornelis Coljee [1.1.3.3.2.2.1.11], geboren op zondag 30-01-1870 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 6]. Johannes is overleden op zondag 11-02-1872 in Breukelen-Nijenrode, 2 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode aktenr. 13].
12 Jan Coljee [1.1.3.3.2.2.1.12], geboren op donderdag 17-04-1873 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 21]. Jan is overleden op donderdag 02-07-1874 in Breukelen-Nijenrode, 1 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 35].
1.1.3.3.2.2.1.1 Jannetje Coljee is geboren op donderdag 11-11-1852 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 58], dochter van Gerrit Coljee (zie 1.1.3.3.2.2.1) en Matje van den Heuvel. Jannetje is overleden op vrijdag 30-01-1880 in Nederhorst den Berg, 27 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Nederhorst den Berg Aktenr. 5]. Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28-03-1878 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 5] met Gijsbertus Wijngaarden, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Gijsbertus: Nadere informatie Bruidegom is weduwnaar van Willemina van der Lee
Gijsbertus is geboren omstreeks 1844 in Loenen, zoon van Leendert Wijngaarden en Jannetje Suverein. Gijsbertus is weduwnaar van Willemina van der Lee (ovl. vóór 1878).
1.1.3.3.2.2.1.2 Hendrik Coljee is geboren op dinsdag 26-12-1854 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 48], zoon van Gerrit Coljee (zie 1.1.3.3.2.2.1) en Matje van den Heuvel. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17-04-1879 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Het Utrechts Archief Vinkeveen en Waverveen aktenr. 7] met Maria Gentenaar, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1854 in Wilnis, dochter van Cornelis Gentenaar en Emmetje ten Haaken.
1.1.3.3.2.2.1.4 Marretje Coljée is geboren op zondag 05-07-1857 in Breukelen-Nijenrode, dochter van Gerrit Coljee (zie 1.1.3.3.2.2.1) en Matje van den Heuvel. Marretje is overleden op woensdag 27-07-1892 in Loenersloot, 35 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenr. 4].
Notitie bij overlijden van Marretje: Leeftijd 36 jaar
Marretje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10-04-1879 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 4] met Jakob Fokker, 25 jaar oud. Zie 1.1.3.8.1.5.4.2.1 voor persoonsgegevens van Jakob.
Kinderen van Marretje en Jakob:
1 Willem Fokker, geboren op woensdag 14-01-1880 in Loenersloot. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.
2 Matje Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.2], geboren op maandag 12-09-1881 in Loenersloot [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenummer: 19]. Matje is overleden op zondag 30-10-1881 in Loenersloot, 1 maand oud [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenummer: 10].
Notitie bij overlijden van Matje: Overledene Matje Fokker Leeftijd: 0 Nadere informatie 6 weken
3 Matje Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.3], geboren op woensdag 15-11-1882 in Loenersloot [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenummer: 18]. Matje is overleden op maandag 05-03-1883 in Loenersloot, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenummer: 4].
Notitie bij overlijden van Matje: Overledene Matje Fokker Leeftijd: 0 Nadere informatie 3 maanden
4 Gerrit Fokker, geboren op donderdag 03-04-1884 in Loenersloot. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.4.
5 N.N. Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.5], levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 13-10-1885 in Loenersloot [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenummer: 9].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Fokker Geslacht: V Leeftijd: 0 Nadere informatie levenloos kind
6 Nicolaas Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.6], geboren op zondag 16-10-1887 in Loenersloot [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenummer: 15]. Nicolaas is overleden op zondag 11-12-1887 in Loenersloot, 1 maand oud [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenummer: 17].
Notitie bij overlijden van Nicolaas: Overledene Nicolaas Fokker Leeftijd: 0 Nadere informatie 8 weken Bijna 2 maanden oud
7 Antje Fokker, geboren op donderdag 27-09-1888 in Loenersloot. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.7.
8 Matje Fokker, geboren op donderdag 12-06-1890 in Loenersloot. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.8.
1.1.3.3.2.2.1.4.1 Willem Fokker is geboren op woensdag 14-01-1880 in Loenersloot [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenummer: 2], zoon van Jakob Fokker (zie 1.1.3.8.1.5.4.2.1) en Marretje Coljée (zie 1.1.3.3.2.2.1.4). Willem is overleden op maandag 17-06-1957 in Kortenhoef, 77 jaar oud [bron: Wim Fokker Vreeland]. Hij is begraven op donderdag 20-06-1957 in Kortenhoef [bron: Wim Fokker Vreeland]. Willem trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 07-10-1910 in Veldhuizen [bron: Het Utrechts Archief Veldhuizen Aktenr. 4] met Cornelia van Bemmel, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Cornelia: Bruidegom Willem Fokker Leeftijd: 30 Bruid Cornelia van Bemmel Leeftijd: 24
Zie 1.1.3.12.4.3.1.7.6 voor persoonsgegevens van Cornelia.
Kinderen van Willem en Cornelia:
1 Marretje (Matje, Map) Fokker, geboren op dinsdag 28-05-1912 in Utrecht. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.1.
2 Willem Fokker, geboren op maandag 24-11-1913 in Loosdrecht. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.2.
3 Cornelia (Corrie) Fokker, geboren op woensdag 07-07-1915 in Kortenhoef. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.3.
4 Jacoba (Coba) Fokker, geboren op maandag 29-01-1917 in Kortenhoef. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.4.
5 Anna Maria (Annie) Fokker, geboren op donderdag 30-06-1921 in Kortenhoef. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.
6 Jacob Gerrit (Jaap) Fokker, geboren op woensdag 10-12-1924 in Kortenhoef. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.6.
7 Alida (Ali) Fokker, geboren op donderdag 11-11-1926 in Kortenhoef. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.7.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.1 Marretje (Matje, Map) Fokker is geboren op dinsdag 28-05-1912 in Utrecht, dochter van Willem Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1) en Cornelia van Bemmel (zie 1.1.3.12.4.3.1.7.6). Matje, Map is overleden op maandag 14-11-1994 in Loosdrecht, 82 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 19-11-1994 in Weesp (Begraafplaats "Carspelhof"). Matje, Map trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 11-09-1940 in Weesp met Jan van Zwol, 26 jaar oud. Zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Matje, Map en Jan: zie 1.1.1.1.13.7.7.7.9.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.2 Willem Fokker is geboren op maandag 24-11-1913 in Loosdrecht, zoon van Willem Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1) en Cornelia van Bemmel (zie 1.1.3.12.4.3.1.7.6).
Notitie bij de geboorte van Willem: Informatie over de geboorteplaats verkregen via mijn achterneef Wim Fokker:
Willem Fokker, is niet geboren in Loenen aan de Vecht maar in de gemeente Loosdrecht. Het woonhuis van de familie Fokker, De Stolp, in Oud Over lag toentertijd in de gemeente Loosdrecht. Het was een verzameling woningen onder 1 dak. Na een gemeentelijke herindeling is dit stuk van Loosdrecht wat helemaal tegen de dorpskern van Loenen ligt overgegaan naar de toenmalige gemeenten Loenen. Het huis is al lang geleden gesloopt. Er heeft eerst een zand- en grindhandel gezeten en nu staan er huizen. Het ligt langs de rivier de Vecht.
Willem is overleden op dinsdag 30-12-1975 in Amsterdam, 62 jaar oud. Willem trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 02-02-1950 in Nigtevecht met Marretje Knip, 24 jaar oud. Marretje is geboren op woensdag 30-09-1925 in Amsterdam.
Kinderen van Willem en Marretje:
1 Willem Jakob Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.1.2.1], geboren op donderdag 18-01-1951 in Weesp [bron: Stamboom Fokker genealogieonline.nl].
2 Jakob Hendrik Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.1.2.2], geboren op zondag 15-06-1952 in Weesperkarspel [bron: Stamboom Fokker genealogieonline.nl].
3 Adele Cornelia Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.1.2.3], geboren op zondag 29-08-1954 in Weesperkarspel [bron: Stamboom Fokker genealogieonline.nl].
4 Hendrik Cornelis Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.1.2.4], geboren op maandag 24-09-1956 in Weesperkarspel [bron: Stamboom Fokker genealogieonline.nl].
5 Cornelia Martina Fokker, geboren op donderdag 03-08-1961 in Weesperkarspel. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.2.5.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.2.5 Cornelia Martina Fokker is geboren op donderdag 03-08-1961 in Weesperkarspel [bron: Stamboom Fokker genealogieonline.nl], dochter van Willem Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.2) en Marretje Knip. Cornelia trouwde met Hendrick Jan De Rover. De scheiding werd geregistreerd in 2007 [bron: Stamboom fokker genealogieonline.nl]. Hendrick is geboren op woensdag 09-01-1957 in Krommenie [bron: Stamboom Fokker genealogieonline.nl].
Kinderen van Cornelia en Hendrick:
1 Remy De Rover [1.1.3.3.2.2.1.4.1.2.5.1], geboren op zaterdag 14-11-1981 in Naarden.
2 Martijn De Rover [1.1.3.3.2.2.1.4.1.2.5.2], geboren op woensdag 20-03-1985 in Naarden.
3 Zoe De Rover [1.1.3.3.2.2.1.4.1.2.5.3], geboren op woensdag 01-11-1989 in Naarden.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.3 Cornelia (Corrie) Fokker is geboren op woensdag 07-07-1915 in Kortenhoef, dochter van Willem Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1) en Cornelia van Bemmel (zie 1.1.3.12.4.3.1.7.6). Corrie is overleden op maandag 03-01-2005 in Hilversum, 89 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 07-01-2005 in Kortenhoef [bron: Rouwkaart]. Corrie trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 25-10-1939 in Kortenhoef [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline] met Jan Haverkamp, 24 jaar oud. Jan is geboren op zondag 15-11-1914 in Kortenhoef, zoon van Lambertus Haverkamp en Anna Maria van de Velden. Jan is overleden op zondag 04-05-1997 in Weesp, 82 jaar oud.
Kinderen van Corrie en Jan:
1 Lambertus Haverkamp [1.1.3.3.2.2.1.4.1.3.1], geboren op zaterdag 14-02-1942 in Kortenhoef [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
2 Willem Rene Haverkamp [1.1.3.3.2.2.1.4.1.3.2], geboren op zaterdag 29-06-1946 in Elst [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
3 Anna Maria Haverkamp [1.1.3.3.2.2.1.4.1.3.3], geboren op vrijdag 19-12-1947 in Elst [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
Notitie bij de geboorte van Anna: Tweeling met Cornelia Marianne
4 Cornelia Marianne Haverkamp [1.1.3.3.2.2.1.4.1.3.4], geboren op vrijdag 19-12-1947 in Elst [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Tweeling met Anna Maria
Cornelia is overleden op zaterdag 14-02-1948 in Nijmegen, 1 maand oud [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline; Gelders Archief Elst Aktenummer: 12; Gelders Archief Nijmegen Aktenummer: 0151].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Marianne Haverkamp Vader Jan Haverkamp Moeder Cornelia Fokker Nadere informatie: elders overleden; ; geboortepl: Elst; oud 8 week; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: directeur distributi; beroep moeder: zonder beroep; Nadere informatie geboortepl: Elst
5 Johan Paul Leonard Haverkamp [1.1.3.3.2.2.1.4.1.3.5], geboren op donderdag 13-04-1950 in Elst [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline]. Johan is overleden.
6 Cornelia Jacoba Margaretha Haverkamp [1.1.3.3.2.2.1.4.1.3.6], geboren op woensdag 11-02-1953 in Elst [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
7 Jan Jacob Haverkamp [1.1.3.3.2.2.1.4.1.3.7], geboren op dinsdag 19-04-1955 in Elburg [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
8 Eric Marius Haverkamp [1.1.3.3.2.2.1.4.1.3.8], geboren op vrijdag 14-09-1956 in Elburg [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
1.1.3.3.2.2.1.4.1.4 Jacoba (Coba) Fokker is geboren op maandag 29-01-1917 in Kortenhoef, dochter van Willem Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1) en Cornelia van Bemmel (zie 1.1.3.12.4.3.1.7.6). Coba is overleden op donderdag 06-07-2006 in Loenen, 89 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Zij is begraven op woensdag 12-07-2006 in Vreeland [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Coba: Via Graftombe.nl:
Voornaam Jacoba
Achternaam Fokker
Begraafplaats Vreeland
Geboortedatum 29-01-1917
Overlijdensdatum 06-07-2006
Foto Id Vreeland 0004
Coba trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 15-01-1942 in Kortenhoef met Adam Hellingwerf, 27 jaar oud. Adam is geboren op dinsdag 18-08-1914 in Wonseradeel. Adam is overleden op vrijdag 22-03-1996 in Hilversum, 81 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Hij is begraven [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Adam: Via Graftombe.nl:
Voornaam Adam
Achternaam Hellingwerf
Begraafplaats Vreeland
Geboortedatum 18-08-1914
Overlijdensdatum 22-03-1996
Foto Id Vreeland 0004
Kinderen van Coba en Adam:
1 Irene Marianna Catharina Hellingwerf [1.1.3.3.2.2.1.4.1.4.1], geboren op zondag 05-08-1945 in Vreeland [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
2 Age Willem Sikke Martinus Hellingwerf [1.1.3.3.2.2.1.4.1.4.2], geboren op donderdag 04-03-1948 in Vreeland [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
3 Willem Jacob Hellingwerf [1.1.3.3.2.2.1.4.1.4.3], geboren op woensdag 20-01-1954 in Vreeland [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
rouwadvertentie_anna_maria_klerk___fokker.png
89 Rouwadvertentie Anna Maria Klerk - Fokker
1.1.3.3.2.2.1.4.1.5 Anna Maria (Annie) Fokker (afb. 89) is geboren op donderdag 30-06-1921 in Kortenhoef, dochter van Willem Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1) en Cornelia van Bemmel (zie 1.1.3.12.4.3.1.7.6). Annie is overleden op vrijdag 16-01-2009 in Tiel, 87 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 21-01-2009 in Geldermalsen [bron: Rouwkaart en rouwadvertentie]. Annie trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 20-03-1946 in Kortenhoef [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline] met Dirk Klerk, 25 jaar oud. Dirk is geboren op zaterdag 12-03-1921 in Den Helder [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline]. Dirk is overleden op maandag 26-01-2009 in Geldermalsen, 87 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 31-01-2009 in Geldermalsen [bron: Rouwkaart].
Kinderen van Annie en Dirk:
1 Hermine Mary (Hetty) Klerk, geboren op woensdag 12-02-1947 in Zuilen. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.1.
2 Dirk Willem (Dik) Klerk, geboren op dinsdag 17-02-1953 in Zuilen. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.2.
3 Willem Cornelis (Wim) Klerk, geboren op vrijdag 22-10-1954 in Geldermalsen. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.3.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.1 Hermine Mary (Hetty) Klerk is geboren op woensdag 12-02-1947 in Zuilen [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline], dochter van Dirk Klerk en Anna Maria (Annie) Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5). Hetty trouwde [bron: Rouwadvertentie moeder] met Jan Post.
Kinderen van Hetty en Jan:
1 Hendrikjan Post. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.1.1.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.1.1 Hendrikjan Post, zoon van Jan Post en Hermine Mary (Hetty) Klerk (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.1). Hendrikjan trouwde met Sandra.
Kind van Hendrikjan en Sandra:
1 Daymian Post [1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.1.1.1].
1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.1.2 Mareille Post, dochter van Jan Post en Hermine Mary (Hetty) Klerk (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.1). Mareille trouwde met Paul.
Kind van Mareille en Paul:
1 Jan [1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.1.2.1].
1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.2 Dirk Willem (Dik) Klerk is geboren op dinsdag 17-02-1953 in Zuilen [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline], zoon van Dirk Klerk en Anna Maria (Annie) Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5). Dik trouwde [bron: Rouwadvertentie moeder] met Janny.
Kinderen van Dik en Janny:
1 André Klerk [1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.2.1].
1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.2.2 Linda Klerk, dochter van Dirk Willem (Dik) Klerk (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.2) en Janny. Linda trouwde met Dik.
Kind van Linda en Dik:
1 Remco [1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.2.2.1].
1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.3 Willem Cornelis (Wim) Klerk is geboren op vrijdag 22-10-1954 in Geldermalsen [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline], zoon van Dirk Klerk en Anna Maria (Annie) Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5). Wim trouwde [bron: Rouwadvertentie moeder] met Annette.
Kinderen van Wim en Annette:
1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.3.1 Nicole Klerk, dochter van Willem Cornelis (Wim) Klerk (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.3) en Annette. Nicole begon een relatie met Sascha.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.3.2 Marcel Klerk, zoon van Willem Cornelis (Wim) Klerk (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.3) en Annette. Marcel trouwde met Tanja.
Kind van Marcel en Tanja:
1 Aliya Klerk [1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.3.2.1].
1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.3.3 René Klerk, zoon van Willem Cornelis (Wim) Klerk (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.5.3) en Annette. René trouwde met Jara.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.6 Jacob Gerrit (Jaap) Fokker is geboren op woensdag 10-12-1924 in Kortenhoef, zoon van Willem Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1) en Cornelia van Bemmel (zie 1.1.3.12.4.3.1.7.6).
Notitie bij de geboorte van Jaap: Zuwe 9
Jaap is overleden op zondag 27-10-2013 in Amsterdam, 88 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Hij is begraven op zaterdag 02-11-2013 in Vreeland. Jaap trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 11-01-1955 in Loenen [bron: Kaart ter gelegeheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum] met Willemijntje (Wil) Pol, 24 jaar oud. Wil is geboren op vrijdag 20-06-1930 in Vreeland [bron: Privé].
Notitie bij de geboorte van Wil: Boterweg 30
Kinderen van Jaap en Wil:
1 Cornelia (Corrie) Fokker, geboren op zondag 08-07-1956 in Hilversum. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.6.1.
2 Gerritje (Gea) Fokker, geboren op dinsdag 25-08-1959 in Vreeland. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.6.2.
3 Willem (Wim) Fokker, geboren op zondag 05-07-1964 in Vreeland. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.1.6.3.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.6.1 Cornelia (Corrie) Fokker is geboren op zondag 08-07-1956 in Hilversum, dochter van Jacob Gerrit (Jaap) Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.6) en Willemijntje (Wil) Pol. Corrie trouwde met Ruud Zwemmer.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.6.2 Gerritje (Gea) Fokker is geboren op dinsdag 25-08-1959 in Vreeland, dochter van Jacob Gerrit (Jaap) Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.6) en Willemijntje (Wil) Pol. Gea trouwde in Schiermonnikoog met Ardie Noorman.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.6.3 Willem (Wim) Fokker is geboren op zondag 05-07-1964 in Vreeland, zoon van Jacob Gerrit (Jaap) Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1.6) en Willemijntje (Wil) Pol. Wim trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 09-09-1994 in Loenen [bron: Privé] met Ellen Joan Bulterijs, 27 jaar oud. Ellen is geboren op vrijdag 18-11-1966.
Kinderen van Wim en Ellen:
1 Thijmen Anton Jacob (Thijmen) Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.1.6.3.1], geboren op vrijdag 24-07-1998 in Amsterdam.
2 Maartje Willemijn Aaltje (Maartje) Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.1.6.3.2], geboren op dinsdag 03-10-2000 in Vreeland.
1.1.3.3.2.2.1.4.1.7 Alida (Ali) Fokker is geboren op donderdag 11-11-1926 in Kortenhoef, dochter van Willem Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.1) en Cornelia van Bemmel (zie 1.1.3.12.4.3.1.7.6). Ali trouwde met Cornelis (Kees) Hoetmer.
1.1.3.3.2.2.1.4.4 Gerrit Fokker is geboren op donderdag 03-04-1884 in Loenersloot [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenummer: 8], zoon van Jakob Fokker (zie 1.1.3.8.1.5.4.2.1) en Marretje Coljée (zie 1.1.3.3.2.2.1.4). Gerrit is overleden op zaterdag 14-01-1967 in Nieuwer ter Aa, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Via Graftombe.nl:
Voornaam Gerrit
Achternaam Fokker
Begraafplaats Nieuwer ter Aa
Geboortedatum 03-04-1885
Overlijdensdatum 14-01-1967
Foto Id SANY5108
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 02-05-1913 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode aktenr. 11] met Yda Maria Fokker, 30 jaar oud. Zie 1.1.3.8.1.5.4.7.1 voor persoonsgegevens van Yda.
Kinderen van Gerrit en Yda:
1 Marretje Josina Fokker, geboren op woensdag 21-01-1914 in Loenersloot. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.4.1.
2 Sijmen Fokker, geboren op dinsdag 04-05-1920 in Loenersloot. Volgt 1.1.3.3.2.2.1.4.4.2.
1.1.3.3.2.2.1.4.4.1 Marretje Josina Fokker is geboren op woensdag 21-01-1914 in Loenersloot [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline], dochter van Gerrit Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.4) en Yda Maria Fokker (zie 1.1.3.8.1.5.4.7.1). Marretje is overleden op zondag 26-07-1998 in Ronde Venen, 84 jaar oud. Marretje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 10-12-1937 in Ruwiel [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline] met Pieter Hanse, 26 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 27-09-1911 in Ellemeet [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline]. Pieter is overleden op zondag 13-06-1982 in Harmelen, 70 jaar oud [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
1.1.3.3.2.2.1.4.4.2 Sijmen Fokker is geboren op dinsdag 04-05-1920 in Loenersloot [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline], zoon van Gerrit Fokker (zie 1.1.3.3.2.2.1.4.4) en Yda Maria Fokker (zie 1.1.3.8.1.5.4.7.1). Sijmen is overleden op dinsdag 26-07-1988 in Amsterdam, 68 jaar oud [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline]. Sijmen trouwde, 31 jaar oud, op zondag 21-10-1951 in Loenersloot [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline] met Annigje Eikelenstam, 24 jaar oud. Annigje is geboren op vrijdag 29-10-1926 in Loenersloot [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
Kinderen van Sijmen en Annigje:
1 Annie Maria Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.4.2.1], geboren op woensdag 16-01-1952 in Amerongen [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
2 Gerrit Jan Frederik Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.4.2.2], geboren op donderdag 05-12-1957 in Amerongen [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
3 Sonja Jacqueline Wilhelmina Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.4.2.3], geboren op donderdag 16-07-1959 in Amerongen [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
4 Ronald Sijmen Anne Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.4.2.4], geboren op maandag 13-08-1962 in Amerongen [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
5 Jolanda Ans Sonja Fokker [1.1.3.3.2.2.1.4.4.2.5], geboren op zaterdag 13-03-1965 in Amerongen [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
1.1.3.3.2.2.1.4.7 Antje Fokker is geboren op donderdag 27-09-1888 in Loenersloot [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenr. 12], dochter van Jakob Fokker (zie 1.1.3.8.1.5.4.2.1) en Marretje Coljée (zie 1.1.3.3.2.2.1.4). Antje is overleden op woensdag 27-02-1963 in Nieuwer ter Aa, 74 jaar oud [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
Notitie bij overlijden van Antje: Via Graftombe.nl:
Voornaam Antje
Achternaam Fokker
Begraafplaats Nieuwer ter Aa
Geboortedatum 27-09-1888
Overlijdensdatum 27-02-1963
Foto Id DSC06759
Antje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 19-03-1915 in Loenen [bron: Het Utrechts Archief Loenen aktenr. 2] met Jan Fredrik Eikelenstam, 30 jaar oud. Zie 1.1.3.4.8.5.1.1.1 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Antje en Jan:
1 N.N. 1 Eikelenstam [1.1.3.3.2.2.1.4.7.1], levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 03-08-1920 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenummer: 23].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Eikelenstam Geslacht: M Overlijdensdatum: 03-08-1920 Leeftijd: 0 Vader Jan Frederik Eikelenstam Moeder Antje Fokker Nadere informatie Levenloos
2 N.N. 2 Eikelenstam [1.1.3.3.2.2.1.4.7.2], levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 17-04-1931 in Loenersloot [bron: Stamboom Fokker Genealogieonline].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Eikelenstam Geslacht: V Overlijdensdatum: 17-04-1931 Leeftijd: 0 Overlijdensplaats: Loenersloot Vader Jan Fredrik Eikelenstam Moeder Antje Fokker Nadere informatie: levenloos kind
1.1.3.3.2.2.1.4.8 Matje Fokker is geboren op donderdag 12-06-1890 in Loenersloot [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenummer: 13], dochter van Jakob Fokker (zie 1.1.3.8.1.5.4.2.1) en Marretje Coljée (zie 1.1.3.3.2.2.1.4). Matje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 08-05-1914 in Loenersloot [bron: Het Utrechts Archief loenersloot Aktenr. 2] met Frederik de Bruin, 27 of 28 jaar oud. Frederik is geboren in 1886 in Breukelen-Nijenrode, zoon van Gijsbert de Bruin en Margaretha Hendrika Vis.
Kind van Matje en Frederik:
1 Gijsbert de Bruin [1.1.3.3.2.2.1.4.8.1], geboren omstreeks 1917 in Breukelen-Nijenrode. Gijsbert is overleden op maandag 13-01-1919 in Breukelen-Nijenrode, ongeveer 2 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenummer: 3].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Overledene Gijsbert de Bruin Leeftijd: 2 Vader Frederik de Bruin Moeder Matje Fokker
1.1.3.3.2.2.1.8 Bastiaan Coljee is geboren op maandag 15-02-1864 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 10], zoon van Gerrit Coljee (zie 1.1.3.3.2.2.1) en Matje van den Heuvel. Bastiaan is overleden op dinsdag 03-04-1923 in Breukelen-Nijenrode, 59 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 14]. Bastiaan trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 11-03-1887 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 7] met Aagje Rooseboom, 29 jaar oud. Aagje is geboren op zaterdag 02-01-1858 in Kamerik [bron: Het Utrechts Archief Kamerik Aktenr. 1], dochter van Johannes Rooseboom en Hentje Bouthoorn. Aagje is overleden op dinsdag 30-04-1929 in Breukelen-Nijenrode, 71 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 13].
1.1.3.3.2.2.1.9 Jillis Coljee is geboren op zaterdag 07-04-1866 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 20], zoon van Gerrit Coljee (zie 1.1.3.3.2.2.1) en Matje van den Heuvel. Jillis is overleden op dinsdag 06-03-1934 in Breukelen-Nijenrode, 67 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode aktenr. 11]. Jillis trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 14-04-1893 in Achttienhoven [bron: Het Utrechts Archief Achttienhoven Aktenr. 1] met Steintje de Groot, 19 jaar oud. Steintje is geboren op maandag 10-11-1873 in Hoenkoop [bron: Het Utrechts Archief Hoenkoop Aktenr. 12], dochter van Arie de Groot en Annigje Alblas.
Notitie bij Steintje: Voornaamvariatie: Heintje
1.1.3.3.2.2.1.10 Wilhelm Mijndert Coljee is geboren op donderdag 28-11-1867 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 67], zoon van Gerrit Coljee (zie 1.1.3.3.2.2.1) en Matje van den Heuvel. Wilhelm is overleden op vrijdag 05-02-1932 in Breukelen-Nijenrode, 64 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenr. 6]. Wilhelm trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 07-07-1905 in Breukelen-St. Pieters [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-St. Pieters Aktenr. 6] met Hendrika Petronella van den Dool, 30 jaar oud. Hendrika is geboren op vrijdag 14-05-1875 in Moordrecht [bron: Streekarchief Midden-Holland Moordrecht Aktenr. 45], dochter van Jan van den Dool en Neeltje Alblas.
1.1.3.3.2.3 Willem Griffioen, zoon van Gerrit Griffioen en Willemijntje Plomp (zie 1.1.3.3.2). Hij is gedoopt op zondag 24-11-1782 in Breukelen. Willem is overleden op maandag 16-02-1846 in Kockengen, 63 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 6].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Griffioen Leeftijd: 63 Partner Marretje de Haan Relatie: gehuwd
Willem trouwde, 23 jaar oud, op zondag 24-11-1805 in Breukelen [bron: NH trouwboek van Breukelen; Nederlands HervormdBreukelenTrouwen 1707-1811 IMAGE 168 via Genver] met Marretje (Marrigje) de Haan, 22 jaar oud. Marretje is geboren op zondag 21-09-1783 in Waarder [bron: Stamboom Griffioen-Koster; Zuid-Holland Index Dopen District 13 1676-1795 DTB Waarder Dopen W1B blz 17], dochter van Hendrik de Haan en Marretje Nieremeijer. Bij de doop van Marretje was de volgende getuige aanwezig: Emmigje de Haan. Marretje is overleden op zondag 01-05-1859 in Kockengen, 75 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van Marretje: Overledene Marretje de Haan Leeftijd: 75 Partner Willem Griffioen Relatie: weduwe
Kinderen van Willem en Marretje:
1 Gerrit Griffioen, geboren op maandag 08-02-1808 in Breukelen-Nijenrode. Volgt 1.1.3.3.2.3.1.
2 Hendrik Griffioen, geboren omstreeks 1810 in Breukelen. Volgt 1.1.3.3.2.3.2.
3 Willemijntje Griffioen, geboren omstreeks 1812. Volgt 1.1.3.3.2.3.3.
4 Marretje Griffioen [1.1.3.3.2.3.4], geboren op zondag 01-11-1812 in Breukelen-Nijenrode [bron: Het Utrechts Archief Breukelen-Nijenrode Aktenummer: 70].
5 Grietje Griffioen [1.1.3.3.2.3.5], geboren op zondag 27-02-1814 in Loenen [bron: Het Utrechts Archief Loenen Aktenummer: 9]. Grietje is overleden op woensdag 19-08-1835 in Kockengen, 21 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 10].
Notitie bij overlijden van Grietje: Overledene Grietje Griffioen Leeftijd: 21
6 Jan Griffioen [1.1.3.3.2.3.6], geboren op zaterdag 16-12-1815 in Loenen [bron: Het Utrechts Archief Loenen Aktenummer: 68].
7 Simon Griffioen, geboren op maandag 17-03-1817 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.7.
8 Willem Griffioen [1.1.3.3.2.3.8], geboren op zondag 25-10-1818 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 15].
9 Bastiaantje Griffioen, geboren op maandag 25-06-1821 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.9.
1.1.3.3.2.3.1 Gerrit Griffioen is geboren op maandag 08-02-1808 in Breukelen-Nijenrode [bron: Stamboom Griffioen-Koster], zoon van Willem Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3) en Marretje (Marrigje) de Haan. Gerrit is overleden op maandag 17-12-1866 in Abcoude-Baambrugge, 58 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 63].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit Griffioen Leeftijd: 57 Partner Alida van der Vliet Relatie: weduwnaar van
Gerrit:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 23-03-1837 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 2] met Emmitje Pense van der Aa, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Emmitje: Bruidegom Gerrit Griffioen Leeftijd: 29 Bruid Emmitje Pense van der Aa Leeftijd: 22 Vader bruidegom Willem Griffioen Moeder bruidegom Marritje de Haan Vader bruid Cornelis Pense van der Aa Moeder bruid Maria Fokkert
Opmerking: Gerrit trouwt met de zus (Emmitje) van zijn zwager Jan (Pense) van der Aa (Jan is de man van Bastiaantje Griffioen, de zus van Gerrit)
Emmitje is geboren op zondag 25-12-1814 in Kockengen, dochter van Cornelis Pijnse van der Aa en Maria Fockert.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 08-04-1852 in Weesperkarspel [bron: Noord-Hollands Archief Weesperkarspel Aktenummer: 5] met Alida van der Vliet, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Alida: Bruidegom Gerrit Griffioen Leeftijd: 44 Bruid Aaltje van der Vliet Leeftijd: 28
Nadere informatie beroep bruidegom.: veehouder; beroep moeder bruidegom.: veehoudster; beroep vader bruid.: veehouder; weduwnaar van Emmetje Pijnse van der Aa
Alida is geboren omstreeks 1824 in Ruwiel, dochter van Aalbert van der Vliet en Mensje Vermeulen.
Kinderen van Gerrit en Emmitje:
1 Willem Griffioen, geboren op donderdag 01-06-1837 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.1.1.
2 Cornelis Griffioen, geboren op vrijdag 21-09-1838 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.1.2.
3 Marretje Griffioen, geboren op zaterdag 22-02-1840 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.1.3.
4 Jan Griffioen, geboren op zaterdag 27-03-1841 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.1.4.
5 Marinus Griffioen, geboren omstreeks 1843 in Nieuwer-Amstel. Volgt 1.1.3.3.2.3.1.5.
6 Maria Griffioen [1.1.3.3.2.3.1.6], geboren omstreeks 1846. Maria is overleden op vrijdag 29-01-1858 in Abcoude-Baambrugge, ongeveer 12 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 6].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Griffioen Leeftijd: 12 Vader Gerrit Griffioen Moeder Emmetje Pijnsen van der Aa
Kind van Gerrit en Alida:
7 Emmetje Griffioen [1.1.3.3.2.3.1.7], geboren op dinsdag 28-04-1857 in Abcoude-Baambrugge [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 21].
Notitie bij de geboorte van Emmetje: Vader Gerrit Griffioen Moeder Aaltje van der Vliet
Emmetje is overleden op maandag 03-02-1873 in Abcoude-Baambrugge, 15 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 5].
Notitie bij overlijden van Emmetje: Overledene Emmetje Griffioen Leeftijd: 15 Vader Gerrit Griffioen Moeder Aaltje van der Vliet Relatie: ongehuwd
1.1.3.3.2.3.1.1 Willem Griffioen is geboren op donderdag 01-06-1837 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 13], zoon van Gerrit Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.1) en Emmitje Pense van der Aa.
Notitie bij de geboorte van Willem: Vader Gerrit Griffioen Moeder Emmetje Pense van der Aa
Willem is overleden op vrijdag 04-12-1914 in Abcoude-Baambrugge, 77 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 19].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Griffioen Leeftijd: 77 Vader Gerrit Griffioen Moeder Emmetje Pénse van der Aa Partner Annigje Verbree Relatie: weduwnaar van
Willem trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 28-09-1882 in Bodegraven [bron: Streekarchief Rijnstreek Bodegraven Aktenummer: 16] met Annigje Verbree, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Annigje: Bruidegom Willem Griffioen Leeftijd: 45 Bruid Annigje Verbree Leeftijd: 30
Vader bruidegom Gerrit Griffioen Moeder bruidegom Emmetje Pince van der Aa
Annigje is geboren omstreeks 1852 in Bodegraven, dochter van Adrianus Verbree en Maartje Zuidam.
1.1.3.3.2.3.1.2 Cornelis Griffioen is geboren op vrijdag 21-09-1838 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 16], zoon van Gerrit Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.1) en Emmitje Pense van der Aa.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Vader Gerrit Griffioen Moeder Emmetje Pijnse van der Aa
Cornelis trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 03-01-1878 in Abcoude-Baambrugge [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 1] met Elisabeth Swaan, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Elisabeth: Bruidegom Cornelis Griffioen Leeftijd: 39 Bruid Elisabeth Swaan Leeftijd: 20
Elisabeth is geboren omstreeks 1858 in Maarssen, dochter van Arie Swaan en Willemijntje Beerschoten.
1.1.3.3.2.3.1.3 Marretje Griffioen is geboren op zaterdag 22-02-1840 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 4], dochter van Gerrit Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.1) en Emmitje Pense van der Aa.
Notitie bij de geboorte van Marretje: Vader Gerrit Griffioen Moeder Emmetje Pijnse van der Aa
Marretje is overleden op woensdag 21-10-1925 in Abcoude-Baambrugge, 85 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 12].
Notitie bij overlijden van Marretje: Overledene Marretje Griffioen Leeftijd: 85 Vader Gerrit Griffioen Moeder Emmetje Pijnse van der Aa Partner Hendrik Griffioen Relatie: weduwe
Marretje trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 01-05-1873 in Abcoude-Baambrugge [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 4] met Hendrik Griffioen, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marretje en Hendrik: Bruidegom Hendrik Griffioen Leeftijd: 29 Bruid Marretje Griffioen Leeftijd: 33 Hendrik en Marretje zijn volle neef en nicht.
Vader bruidegom Hendrik Griffioen Moeder bruidegom Aagje Kruiswijk Vader bruid Gerrit Griffioen Moeder bruid Emmetje Pijne van der Aa
Zie 1.1.3.3.2.3.2.5 voor persoonsgegevens van Hendrik.
1.1.3.3.2.3.1.4 Jan Griffioen is geboren op zaterdag 27-03-1841 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 4], zoon van Gerrit Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.1) en Emmitje Pense van der Aa.
Notitie bij de geboorte van Jan: Vader Gerrit Griffioen Moeder Emmetje Pijnse van der Aa
Jan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 04-04-1866 in Nieuwer-Amstel [bron: Noord-Hollands Archief Nieuwer-Amstel Aktenummer: 16] met Maria Verburg, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Bruidegom Jan Griffioen Leeftijd: 25 Bruid Maria Verburg Leeftijd: 20 Nadere informatie beroep bg.: veehouder; beroep vader bg.: veehouder; beroep vader bd.: veehouder
Maria is geboren omstreeks 1846 in Nieuwer-Amstel, dochter van Abraham Verburg en Maria Roos.
1.1.3.3.2.3.1.5 Marinus Griffioen is geboren omstreeks 1843 in Nieuwer-Amstel, zoon van Gerrit Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.1) en Emmitje Pense van der Aa. Marinus is overleden op vrijdag 25-04-1902 in Abcoude-Baambrugge, ongeveer 59 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 11].
Notitie bij overlijden van Marinus: Overledene Marinus Griffioen Leeftijd: 59 Vader Gerrit Griffioen Moeder Emmetje Pijnse van der Aa Partner Johanna Alida Staal Relatie: echtgenoot van
Marinus trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op donderdag 15-04-1880 in Abcoude-Baambrugge [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 6] met Johanna Alida Staal.
Notitie bij het huwelijk van Marinus en Johanna: Bruidegom Marinus Griffioen Leeftijd: 37 Bruid Johanna Alida Staal Leeftijd: 25
Vader bruidegom Gerrit Griffioen Moeder bruidegom Emmetje Peinsen van der Aa
Johanna is geboren in Baambrugge, dochter van Teunis Staal en Christina Pieternella van Proosdij.
1.1.3.3.2.3.2 Hendrik Griffioen is geboren omstreeks 1810 in Breukelen, zoon van Willem Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3) en Marretje (Marrigje) de Haan. Hendrik is overleden op woensdag 01-02-1893 in Vreeland, ongeveer 83 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Vreeland Aktenummer: 3].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overledene Hendrik Griffioen Leeftijd: 83 Partner Jansje Griffioen Relatie: gehuwd Nadere informatie Eerder gehuwd geweest met Geertje van Reenen,daarvoor met Aagje Kruiswijk
Hendrik:
(1) trouwde met Jansje Griffioen.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 27-11-1835 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 6] met Aagje Kruiswijk, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aagje: Bruidegom Hendrik Griffioen Leeftijd: 26 Bruid Aagje Kruijswijk Leeftijd: 30 Nadere informatie bruid wed v Willem de Wit
Aagje is geboren omstreeks 1805 in Vinkeveen, dochter van Willem Kruiswijk en Kuintje Haring. Aagje is overleden op zondag 11-05-1845 in Kockengen, ongeveer 40 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Memorienr: 140].
Notitie bij overlijden van Aagje: Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-4
Inventarisnr: 35
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 140
Registratie datum: 13-06-1845
Overledene Aagje Kruiswijk
Overlijdensplaats: Kockengen
Overlijdensdatum: 11-05-1845
Nadere informatie nummer op film : 983. h.v. Hendrik Griffioen
Aagje is weduwe van Willem de Wit (±1803-1834), met wie zij trouwde op vrijdag 11-12-1829 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 4].
(3) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op zaterdag 25-07-1846 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 3] met Geertje van Rheenen, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Geertje: Bruidegom Hendrik Griffioen Leeftijd: 36 Bruid Geertje van Rhenen Leeftijd: 24
Vader bruidegom Willem Griffioen Moeder bruidegom Marritje de Haan Vader bruid Willem van Rhenen Moeder bruid Aagje de Jong
Geertje is geboren op woensdag 12-09-1821 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 17], dochter van Willem van Rheenen en Aagje de Jong.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Vader Willem van Rhenen Moeder Aagje de Jong
Geertje is overleden op maandag 21-03-1859 in Kockengen, 37 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Memorienr: 37; Kockengen Aktenummer: 6].
Notitie bij overlijden van Geertje: Overledene Geertje van Rheenen Overlijdensdatum: 21-03-1859 Leeftijd: 37 Partner Hendrik Griffioen Relatie: gehuwd

Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-04
Inventarisnr: 44
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 37
Registratie datum: 20-07-1859
Overledene Geertje van Rheenen
Overlijdensplaats: Kockengen
Overlijdensdatum: 20-03-1859
Nadere informatie nummer op film : 2107. gehuwd met Hendrik Griffioen met kinderen
Kinderen van Hendrik en Aagje:
1 Willem Griffioen, geboren op woensdag 23-03-1836 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.2.1.
2 Jan Griffioen, geboren op vrijdag 07-07-1837 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.2.2.
3 Marritje Griffioen [1.1.3.3.2.3.2.3], geboren op vrijdag 10-08-1838 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 12]. Marritje is overleden op zaterdag 27-10-1838 in Kockengen, 2 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 22].
Notitie bij overlijden van Marritje: Overledene Marritje Griffioen Leeftijd: 0 Nadere informatie in de leeftijd van 11 wkn.
4 Gerrit Griffioen [1.1.3.3.2.3.2.4], geboren op dinsdag 30-06-1840 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 14]. Gerrit is overleden op woensdag 12-06-1850 in Kockengen, 9 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit Griffioen Leeftijd: 9
5 Hendrik Griffioen, geboren op woensdag 07-06-1843 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.2.5.
Kinderen van Hendrik en Geertje:
6 Simon Griffioen [1.1.3.3.2.3.2.6], geboren op woensdag 10-02-1847 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 6]. Simon is overleden op zaterdag 10-08-1872 in Vreeland, 25 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Vreeland Aktenummer: 16].
Notitie bij overlijden van Simon: Overledene Simon Griffioen Leeftijd: 25
7 Aagje Griffioen [1.1.3.3.2.3.2.7], geboren op donderdag 27-04-1848 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 16].
8 Marritje Griffioen [1.1.3.3.2.3.2.8], geboren op zaterdag 21-07-1849 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 17].
Notitie bij de geboorte van Marritje: Vader Hendrik Griffioen Moeder Geertje van Rhenen
9 Grietje Griffioen, geboren op donderdag 12-06-1851 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.2.9.
10 Gerrit Griffioen [1.1.3.3.2.3.2.10], geboren op dinsdag 10-08-1852 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 20].
11 Willemijntje Griffioen, geboren op dinsdag 13-06-1854 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.2.11.
12 Jaantje Griffioen [1.1.3.3.2.3.2.12], geboren op maandag 03-09-1855 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 22].
13 Cornelis Griffioen [1.1.3.3.2.3.2.13], geboren op dinsdag 24-03-1857 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 12]. Cornelis is overleden op maandag 06-04-1857 in Kockengen, 13 dagen oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 7].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Griffioen Leeftijd: 0 Nadere informatie 14 dagen oud
14 Cornelis Griffioen [1.1.3.3.2.3.2.14], geboren op zondag 07-03-1858 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 8]. Cornelis is overleden op maandag 21-03-1859 in Kockengen, 1 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 7].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Griffioen Leeftijd: 1
1.1.3.3.2.3.2.1 Willem Griffioen is geboren op woensdag 23-03-1836 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 6], zoon van Hendrik Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.2) en Aagje Kruiswijk. Willem is overleden op donderdag 15-07-1886 in Abcoude-Baambrugge, 50 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 21].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Griffioen Leeftijd: 50 Partner Pietje Meijer Relatie: man van
Willem trouwde met Pietje Meijer.
1.1.3.3.2.3.2.2 Jan Griffioen is geboren op vrijdag 07-07-1837 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 14], zoon van Hendrik Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.2) en Aagje Kruiswijk. Jan is overleden op zondag 08-02-1914 in Maarssen, 76 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarssen Aktenummer: 12].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan Griffioen Leeftijd: 76 Partner Jacoba Oudshoorn Relatie: weduwnaar van
Jan trouwde met Jacoba Oudshoorn.
1.1.3.3.2.3.2.5 Hendrik Griffioen is geboren op woensdag 07-06-1843 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 12], zoon van Hendrik Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.2) en Aagje Kruiswijk. Hendrik is overleden op zaterdag 20-01-1912 in Abcoude-Baambrugge, 68 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 3].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overledene Hendrik Griffioen Leeftijd: 68 Vader Hendrik Griffioen Moeder Aagje de Wit Partner Marretje Griffioen Relatie: echtgenoot van
Moeder staat genoteerd als Aagje de Wit
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 01-05-1873 in Abcoude-Baambrugge [bron: Het Utrechts Archief Abcoude-Baambrugge Aktenummer: 4] met Marretje Griffioen, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Marretje: Bruidegom Hendrik Griffioen Leeftijd: 29 Bruid Marretje Griffioen Leeftijd: 33 Hendrik en Marretje zijn volle neef en nicht.
Vader bruidegom Hendrik Griffioen Moeder bruidegom Aagje Kruiswijk Vader bruid Gerrit Griffioen Moeder bruid Emmetje Pijne van der Aa
Zie 1.1.3.3.2.3.1.3 voor persoonsgegevens van Marretje.
1.1.3.3.2.3.2.9 Grietje Griffioen is geboren op donderdag 12-06-1851 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 10], dochter van Hendrik Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.2) en Geertje van Rheenen.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Vader Hendrik Griffioen Moeder Geertje van Rhenen
Grietje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10-12-1875 in Loenersloot [bron: Het Utrechts Archief Loenersloot Aktenummer: 4] met Jan Fokker, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Jan: Bruidegom Jan Fokker Leeftijd: 43 Bruid Grietje Griffioen Leeftijd: 24
Jan is geboren omstreeks 1832 in Loenersloot, zoon van Jan Fokker en Judikje van Dijk.
1.1.3.3.2.3.2.11 Willemijntje Griffioen is geboren op dinsdag 13-06-1854 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 19], dochter van Hendrik Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.2) en Geertje van Rheenen. Willemijntje is overleden op zondag 28-03-1915 in Maarsseveen, 60 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Maarsseveen Aktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Overledene Willemijntje Griffioen Leeftijd: 60 Partner Jan Boshuis Relatie: weduwe van
Willemijntje trouwde met Jan Boshuis.
1.1.3.3.2.3.3 Willemijntje Griffioen is geboren omstreeks 1812, dochter van Willem Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3) en Marretje (Marrigje) de Haan. Willemijntje is overleden op maandag 22-02-1886 in Ruwiel, ongeveer 74 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Ruwiel Aktenummer: 5].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Overledene Willemijntje Griffioen Leeftijd: 74 Partner Jacob van der Bijl Relatie: echtgenoote van Nadere informatie eerder weduwe van Gijsbert Scherpenzeel
Willemijntje:
(1) trouwde met Jacob van der Bijl.
(2) trouwde met Gijsbert Scherpenzeel.
1.1.3.3.2.3.7 Simon Griffioen is geboren op maandag 17-03-1817 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 9], zoon van Willem Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3) en Marretje (Marrigje) de Haan. Simon is overleden op woensdag 22-07-1863 in Kockengen, 46 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 15].
Notitie bij overlijden van Simon: Overledene Simon Griffioen Leeftijd: 46 Partner Krijntje van Rheenen Relatie: gehuwd
Simon trouwde met Krijntje van Rheenen.
Kind van Simon en Krijntje:
1 Geertje Griffioen. Volgt 1.1.3.3.2.3.7.1.
1.1.3.3.2.3.7.1 Geertje Griffioen, dochter van Simon Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.7) en Krijntje van Rheenen. Geertje is overleden op maandag 14-08-1944 in Veldhuizen [bron: Het Utrechts Archief Veldhuizen Aktenummer: 7].
Notitie bij overlijden van Geertje: Overledene Geertje Griffioen Leeftijd: 82 Partner Willem Hoogendoorn Relatie: weduwe van
Geertje trouwde met Willem Hoogendoorn. Willem is geboren omstreeks 1863, zoon van Cornelis Hoogendoorn en Jannigje van der Wilt. Willem is overleden op vrijdag 08-01-1943 in Veldhuizen, ongeveer 80 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Veldhuizen Aktenummer: 1].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Hoogendoorn Leeftijd: 80 Vader Cornelis Hoogendoorn Moeder Jannigje van der Wild Partner Geertje Griffioen Relatie: echtgenoot van
1.1.3.3.2.3.9 Bastiaantje Griffioen is geboren op maandag 25-06-1821 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 9], dochter van Willem Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3) en Marretje (Marrigje) de Haan. Bastiaantje is overleden op donderdag 14-04-1898 in Kockengen, 76 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 6].
Notitie bij overlijden van Bastiaantje: Overledene Bastiaantje Griffioen Leeftijd: 76 Partner Jan Pijnse van der Aa Relatie: weduwe
Bastiaantje trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 23-01-1852 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 2] met Jan (Pense) van der Aa, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bastiaantje en Jan: Bruidegom Jan Pense van der Aa Leeftijd: 36 Bruid Bastiaantje Griffioen Leeftijd: 37
Jan is geboren op zondag 07-01-1816 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 2], zoon van Cornelis Pijnse van der Aa en Maria Fockert.
Notitie bij de geboorte van Jan: Kind Jan van der Aa Vader Cornelis Pensel van der Aa Moeder Maria Fockert
Jan is overleden op woensdag 15-10-1890 in Kockengen, 74 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 10].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan Pijnse van der Aa Leeftijd: 74 Vader N.N. Moeder N.N. Partner Bastiaantje Griffioen Relatie: echtgenoot van Nadere informatie namen ouders onbekend
Kinderen van Bastiaantje en Jan:
1 Maria Pense van der Aa, geboren op dinsdag 23-11-1852 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.9.1.
2 Emmetje Pijnse van der Aa [1.1.3.3.2.3.9.2], geboren op dinsdag 31-01-1854 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 4].
Notitie bij de geboorte van Emmetje: Kind Emmetje Pijnse van der Aa Vader Jan Pijnse van der Aa Moeder Bastiaantje Griffioen
Emmetje is overleden op zondag 21-05-1854 in Kockengen, 3 maanden oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 7].
Notitie bij overlijden van Emmetje: Overledene Emmetje Pijnse van der Aa Leeftijd: 0 Vader Jan Pijnse van der Aa Moeder Bastiaantje Griiffioen Nadere informatie 16 weken oud
3 Marretje Pijnse van der Aa [1.1.3.3.2.3.9.3], geboren op woensdag 30-05-1855 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 16].
Notitie bij de geboorte van Marretje: Kind Marretje Pijnse vand er Aa Geslacht: V Vader Jan Pijnse van der Aa Moeder Bastiaantje Griffioen
Marretje is overleden op zondag 22-07-1855 in Kockengen, 1 maand oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van Marretje: Overledene Marretje Pijnse van der Aa Geslacht: M ????? Leeftijd: 0 Vader Jan Pijnse van der Aa Moeder Bastiaantje Griffioen Nadere informatie 8 weken oud
4 Marretje Pijnse van der Aa, geboren op woensdag 10-12-1856 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.9.4.
5 Cornelis Pijnse van der Aa [1.1.3.3.2.3.9.5], geboren op zaterdag 04-12-1858 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 28].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind Cornelis Pijnse van der Aa Vader Jan Pijnse van der Aa Moeder Bastiaantje Griffioen
Cornelis is overleden op donderdag 27-01-1859 in Kockengen, 1 maand oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 5].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Pijnse van der Aa Leeftijd: 0 Vader Jan Pijnse van der Aa Moeder Bastiaantje Griffioen Nadere informatie bijna 2 maanden oud
Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-04
Inventarisnr: 44
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 7
Registratie datum: 07-04-1859
Overledene Cornelis van der Aa
Overlijdensplaats: Kockengen
Overlijdensdatum: 27-01-1859
Nadere informatie nummer op film : 2057.
6 Emmetje Pijnse van der Aa, geboren op donderdag 31-01-1861 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.9.6.
7 N.N. 1 Pijnse van der Aa [1.1.3.3.2.3.9.7], levenloos geboren zoon, geboren op maandag 05-06-1865 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 12].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Pijnse van der Aa Geslacht: M Leeftijd: 0 Vader Jan Pijnse van der Aa Moeder Bastiaantje GriffioenNadere informatie levenloos kind
8 N.N. 2 Pijnse van der Aa [1.1.3.3.2.3.9.8], levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 20-12-1867 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 17].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Pijnse van der Aa Geslacht: M Leeftijd: 0 Vader Jan Pijnse van der Aa Moeder Bastiaantje Griffioen Nadere informatie levenloos kind
1.1.3.3.2.3.9.1 Maria Pense van der Aa is geboren op dinsdag 23-11-1852 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 31], dochter van Jan (Pense) van der Aa en Bastiaantje Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.9).
Notitie bij de geboorte van Maria: Maria Pense van der Aa Vader Jan Pense van der Aa Moeder Bastiaantje Griffioen
Maria is overleden op vrijdag 16-03-1877 in Kockengen, 24 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 1].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Pijnse van der Aa Leeftijd: 24 Vader Jan Pijnse van der Aa Moeder Bastiaantje Griffioen Partner Jacob Hoogendoorn Relatie: echtgenote van
Maria trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 17-03-1876 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 3] met Jacob Hoogendoorn, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jacob: Bruidegom Jacob Hoogendoorn Leeftijd: 25 Bruid Maria Pense van der Aa Leeftijd: 23 Vader bruid Jan Pense van der Aa Moeder bruid Bastiaantje Griffioen
Jacob is geboren op maandag 16-09-1850 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 23], zoon van Cornelis Hoogendoorn en Jannigje van der Wilt. Jacob is overleden op woensdag 21-12-1927 in Tienhoven, 77 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Tienhoven Aktenummer: 10].
Notitie bij overlijden van Jacob: Overledene Jacob Hoogendoorn Leeftijd: 77 Partner Jannetje Loenen Relatie: echtgenoot van
Jacob trouwde later op vrijdag 12-12-1879 in Tienhoven [bron: Het Utrechts Archief Tienhoven Aktenummer: 6] met Jannetje Loenen (geb. ±1850).
Kind van Maria en Jacob:
1 Jannetje Hoogendoorn [1.1.3.3.2.3.9.1.1], geboren op donderdag 22-02-1877 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 5].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Vader Jacob Hoogendoorn Moeder Maria Pijnse van der Aa
Jannetje is overleden op woensdag 26-02-1879 in Kockengen, 2 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 6].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overledene Jannetje Hoogendoorn Leeftijd: 2 Vader Jacob Hoogendoorn Moeder Maria Pijnse
1.1.3.3.2.3.9.4 Marretje Pijnse van der Aa is geboren op woensdag 10-12-1856 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 31], dochter van Jan (Pense) van der Aa en Bastiaantje Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.9).
Notitie bij de geboorte van Marretje: Kind Marretje Pijnse van der Aa Vader Jan Pijnse van der Aa Moeder Bastiaantje Griffioen
Marretje is overleden op vrijdag 22-02-1907 in Kockengen, 50 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 2].
Notitie bij overlijden van Marretje: Overledene Marretje Pijnse van der Aa Leeftijd: 51 Partner Dirk Hoogendoorn Relatie: gehuwd
Marretje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 26-04-1878 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 2] met Dirk Hoogendoorn, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marretje en Dirk: Bruidegom Dirk Hoogendoorn Leeftijd: 27 Bruid Marretje Pijnse van der Aa Leeftijd: 21 Vader bruid Jan Pijnse van der Aa Moeder bruid Bastiaantje Griffioen
Dirk is geboren op zondag 21-11-1852 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 30], zoon van Cornelis Hoogendoorn en Jannigje van der Wilt.
Notitie bij de geboorte van Dirk: In huwelijksakte kom ik op 1850 ....
Dirk is overleden op maandag 23-01-1933 in Kockengen, 80 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 2].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene Dirk Hoogendoorn Leeftijd: 80 Partner Marretje Pijnse van der Aa Relatie: weduwnaar
Kinderen van Marretje en Dirk:
1 N.N. 1 Hoogendoorn [1.1.3.3.2.3.9.4.1], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 01-05-1881 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 11].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Hoogendoorn Geslacht: M Leeftijd: 0 Vader Dirk Hoogendoorn Moeder Marretje Pijnse van der Aa Nadere informatie levenloos kind
2 Bastiaantje Hoogendoorn, geboren op dinsdag 16-01-1883 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.9.4.2.
3 N.N. 2 Hoogendoorn [1.1.3.3.2.3.9.4.3], levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 19-03-1884 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Hoogendoorn Geslacht: M Leeftijd: 0 Nadere informatie levenloos kind
4 Cornelis Hoogendoorn [1.1.3.3.2.3.9.4.4], geboren op zondag 26-04-1885 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 11]. Cornelis is overleden op donderdag 22-12-1892 in Kockengen, 7 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 27].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Hoogendoorn Leeftijd: 7
5 Jan Hoogendoorn [1.1.3.3.2.3.9.4.5], geboren op maandag 09-08-1886 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 15].
6 Jannetje Hoogendoorn, geboren op woensdag 26-10-1887 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.9.4.6.
7 Willem Hoogendoorn, geboren op maandag 11-03-1889 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.9.4.7.
8 Maria Hoogendoorn, geboren op zaterdag 10-01-1891 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.9.4.8.
9 N.N. 3 Hoogendoorn [1.1.3.3.2.3.9.4.9], levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 11-06-1892 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 18].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Hoogendoorn Geslacht: M Leeftijd: 0 Nadere informatie levenloos kind
10 Emma Hoogendoorn, geboren op zaterdag 10-03-1894 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.9.4.10.
11 N.N. 4 Hoogendoorn [1.1.3.3.2.3.9.4.11], levenloos geboren dochter, geboren op maandag 24-08-1896 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 17].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Hoogendoorn Geslacht: V Leeftijd: 0 Nadere informatie levenloos kind
12 N.N. 5 Hoogendoorn [1.1.3.3.2.3.9.4.12], levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 09-09-1898 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Hoogendoorn Geslacht: M Leeftijd: 0 Vader Dirk Hoogendoorn Moeder Marretje Pijnse Nadere informatie levenloos kind
1.1.3.3.2.3.9.4.2 Bastiaantje Hoogendoorn is geboren op dinsdag 16-01-1883 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 1], dochter van Dirk Hoogendoorn en Marretje Pijnse van der Aa (zie 1.1.3.3.2.3.9.4).
Notitie bij de geboorte van Bastiaantje: \
Bastiaantje trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 23-07-1920 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 5] met Simon van Maanen, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bastiaantje en Simon: Bruidegom Simon van Maanen Leeftijd: 41 Bruid Bastiaantje Hoogendoorn Leeftijd: 37
Simon is geboren omstreeks 1879 in Laagnieuwkoop, zoon van Evert van Maanen en Feytje Hoogendoorn. Simon is overleden op vrijdag 12-05-1950 in Vleuten, ongeveer 71 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Vleuten Aktenummer: 18].
Notitie bij overlijden van Simon: Overledene Simon van Maanen Leeftijd: 71 Relatie: echtgenoot van
1.1.3.3.2.3.9.4.6 Jannetje Hoogendoorn is geboren op woensdag 26-10-1887 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 25], dochter van Dirk Hoogendoorn en Marretje Pijnse van der Aa (zie 1.1.3.3.2.3.9.4). Jannetje is overleden op zondag 07-08-1949 in Woerden, 61 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Wilnis Aktenummer: 16; Woerden Aktenummer: 73].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overledene Jannetje Hoogendoorn Leeftijd: 61 Partner Gerrit Brouwer Relatie: echtgenote vanNadere informatie wo. Wilnis
Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 26-09-1913 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 4] met Gerrit Brouwer, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Gerrit: Bruidegom Gerrit Brouwer Leeftijd: 28 Bruid Jannetje Hoogendoorn Leeftijd: 25
Gerrit is geboren omstreeks 1884 in Laagnieuwkoop, zoon van Dirk Brouwer en Maria van Leeuwen.
Kind van Jannetje en Gerrit:
1 N.N. Brouwer [1.1.3.3.2.3.9.4.6.1], levenloos geboren kind, geboren op woensdag 22-06-1927 in Woerden [bron: Het Utrechts Archief Woerden Aktenummer: 51].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Brouwer Leeftijd: 0 Vader Gerrit Brouwer Moeder Jannetje Hoogendoorn Nadere informatie levenloos kind
1.1.3.3.2.3.9.4.7 Willem Hoogendoorn is geboren op maandag 11-03-1889 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 6], zoon van Dirk Hoogendoorn en Marretje Pijnse van der Aa (zie 1.1.3.3.2.3.9.4). Willem trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 08-10-1913 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 5] met Evertje Brouwer, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Evertje: Bruidegom Willem Hoogendoorn Leeftijd: 24 Bruid Evertje Brouwer Leeftijd: 26
Evertje is geboren omstreeks 1887 in Wilnis, dochter van Willem Brouwer en Hendrika Stam.
1.1.3.3.2.3.9.4.8 Maria Hoogendoorn is geboren op zaterdag 10-01-1891 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 1], dochter van Dirk Hoogendoorn en Marretje Pijnse van der Aa (zie 1.1.3.3.2.3.9.4). Maria trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 24-04-1919 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 5] met Jan Adrianus van Os, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jan: Bruidegom Jan Adrianus van Os Leeftijd: 30 Bruid Maria Hoogendoorn Leeftijd: 28
Jan is geboren omstreeks 1889 in Bodegraven, zoon van Adrianus van Os en Elisabeth Mulder.
1.1.3.3.2.3.9.4.10 Emma Hoogendoorn is geboren op zaterdag 10-03-1894 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 5], dochter van Dirk Hoogendoorn en Marretje Pijnse van der Aa (zie 1.1.3.3.2.3.9.4). Emma trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 24-04-1919 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 6] met Pieter Rodenburg, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Emma en Pieter: Bruidegom Pieter Rodenburg Leeftijd: 30 Bruid Emma Hoogendoorn Leeftijd: 25
Pieter is geboren omstreeks 1889 in Bodegraven, zoon van Willem Rodenburg en Jannigje den Hertog.
1.1.3.3.2.3.9.6 Emmetje Pijnse van der Aa is geboren op donderdag 31-01-1861 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 6], dochter van Jan (Pense) van der Aa en Bastiaantje Griffioen (zie 1.1.3.3.2.3.9).
Notitie bij de geboorte van Emmetje: Kind Emmetje Pijnse van der Aa Vader Jan Pijnse van der Aa Moeder Bastiaantje Griffioen
Emmetje is overleden op zondag 05-07-1931 in Woerden, 70 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Woerden Aktenummer: 71].
Notitie bij overlijden van Emmetje: Overledene Emmetje Pijnse van der Aa Leeftijd: 70 Partner Aart de Jong Relatie: echtgenoote van
Emmetje trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 19-06-1896 in Leerdam [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Leerdam Aktenummer: 20] met Aart de Jong, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Emmetje en Aart: Bruidegom Aart de Jong Leeftijd: 34 Bruid Emmetje Pijnse van der Aa Leeftijd: 35 Vader bruid Jan Pijnse van der Aa Moeder bruid Bastiaantje Griffioen
Aart is geboren omstreeks 1862 in Leerdam, zoon van Pieter de Jong en Jantje Labrie. Aart is overleden op donderdag 12-12-1940 in Driebergen-Rijsenburg, ongeveer 78 jaar oud [bron: Driebergen-Rijsenburg Aktenummer 140].
Notitie bij overlijden van Aart: Uit het overlijdensregister van de gemeente Driebergen-Rijsenburg, aktenummer 140
datum akte: 13-12-1940 blijkt dat op 12-12-1940 is overleden:
Naam: Aart de Jong
Als zoon van:
Vader: Pieter de Jong
Moeder: Jantje Labrie
Leeftijd: 78
Geboorteplaats: Leerdam
Plaats overlijden: Driebergen-Rijsenburg
Partner: Emmetje Pijnse van der Aa
Kinderen van Emmetje en Aart:
1 Jantje Bastiaantje de Jong [1.1.3.3.2.3.9.6.1], geboren op maandag 12-04-1897 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 8]. Jantje is overleden op woensdag 12-10-1904 in Woerden, 7 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Woerden Aktenummer: 88].
Notitie bij overlijden van Jantje: Overledene Jantje Bastiaantje de Jong Leeftijd: 7 Vader Aart de Jong Moeder Emmetje Pijnse
2 Bastiaantje Maria de Jong, geboren op dinsdag 08-11-1898 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.9.6.2.
3 Pieternella Dirkje de Jong, geboren op dinsdag 12-12-1899 in Kockengen. Volgt 1.1.3.3.2.3.9.6.3.
1.1.3.3.2.3.9.6.2 Bastiaantje Maria de Jong is geboren op dinsdag 08-11-1898 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 29], dochter van Aart de Jong en Emmetje Pijnse van der Aa (zie 1.1.3.3.2.3.9.6). Bastiaantje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 04-06-1925 in Woerden [bron: Het Utrechts Archief Woerden Aktenummer: 26] met Abraham Paulus Chardon, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bastiaantje en Abraham: Bruidegom Abraham Paulus Chardon Leeftijd: 38 Bruid Bastiaantje Maria de Jong Leeftijd: 26Vader bruidegom Elias Hendrik Chardon Moeder bruidegom Antje Bos Vader bruid Aart de Jong Moeder bruid Emmetje Pijnse
Abraham is geboren omstreeks 1887 in Zegwaart, zoon van Elias Hendrik Chardon en Antje Bos.
1.1.3.3.2.3.9.6.3 Pieternella Dirkje de Jong is geboren op dinsdag 12-12-1899 in Kockengen [bron: Het Utrechts Archief Kockengen Aktenummer: 34], dochter van Aart de Jong en Emmetje Pijnse van der Aa (zie 1.1.3.3.2.3.9.6). Pieternella trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 25-04-1929 in Woerden [bron: Het Utrechts Archief Woerden Aktenummer: 16] met Hendrik Vroege, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieternella en Hendrik: Bruidegom Hendrik Vroege Leeftijd: 47 Bruid Pieternella Dirkje de Jong Leeftijd: 29
Hendrik is geboren omstreeks 1882 in Kamerik, zoon van Nicolaas Vroege en Janna Cornelia Hilgerman.
Kind van Pieternella en Hendrik:
1 N.N. Vroege [1.1.3.3.2.3.9.6.3.1], levenloos geboren kind, geboren op zondag 27-12-1936 in Woerden [bron: Het Utrechts Archief Woerden Aktenummer: 114].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.N. Vroege Leeftijd: 0Vader Hendrik Vroege Moeder Pieternella Dirkje de Jong Nadere informatie levenloos kind
1.1.3.4 Willemijntje Willems van Swol, dochter van Willem Jansz van Swol (zie 1.1.3) en Niesje Claes van den Bosch. Zij is gedoopt op zondag 08-11-1716 in Harmelen [bron: NH doopboek van Harmelen].
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: BRON: NH doopboek van Harmelen Op 08-11-1716 is gedoopt: Willemijntje De vader is: Willem Jan Aarde De moeder is: Niesje van de Bosch
Willemijntje:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op zondag 02-10-1735 in Harmelen [bron: NH trouwboek van Harmelen] met Jacob Jansz Verweij /van der Weijde, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Jacob: ZWOL Willemijntje Willems van, en Jacob Janse van der Weijde, j.m., beidenwon. Gerverskop, tr. Oct. 1735.(Bron: Trouwboek Harmelen 1671-1811)
Jacob is geboren omstreeks 1710, zoon van Jan Verweij. Jacob is overleden vóór 1741, ten hoogste 31 jaar oud.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16-02-1741 in Breukelen [bron: Breukelen Trouwen NG 1675-1811; Nederlands Hervormd Breukelen Trouwen 1707-1811 image 39 via Genver] met Willem Pietersz den Haan, 32 jaar oud, nadat zij op zondag 29-01-1741 in Breukelen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Breukelen Trouwen NG 1675-1811; Nederlands Hervormd Breukelen Trouwen 1707-1811 image 39 via Genver].
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Willem: Haan, Willem Pietersz den, j.m., won. Houdijk Kamerik, met consent van zijn moeder Aagje Jans van Rossum, wed. van Pieter de Haan, en Willemijntje Willems van Zwol, wed. van Jacob Verweij, won. Proosdij Breukelen, 1e gebod 29-1-1741, met att. 16-2-1741 naar Kamerik. Bron: Breukelen – Trouwen NG 1675-1811
Willem is een zoon van Pieter (Kornelis) den Haan en Aagje Jans van Rossum. Hij is gedoopt op zondag 03-02-1709 in Woerden [bron: Nederlands Hervormd Woerden Dopen 1673-1756 IMAGE 318 via Genver]. Willem is overleden, 70 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 24-08-1779 in Loenen [bron: Nederlands Hervormd Loenen Begraven 1760-1812 IMAGE 17 via Genver].
Kind van Willemijntje en Jacob:
1 Neeltje Verweij [1.1.3.4.4]. Zij is gedoopt op zondag 26-02-1736 in Harmelen [bron: NH doopboek van Harmelen]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Tante van de vader.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Moeder wonende te Gerverscop
Kinderen van Willemijntje en Willem:
2 Pieter Willemz de Haan. Volgt 1.1.3.4.1.
3 Willem Willemz den Haan [1.1.3.4.2].
4 Jan Willemz den Haan [1.1.3.4.3].
5 Aagje Willemse den Haan, geboren omstreeks 1747. Volgt 1.1.3.4.5.
6 Jacob Willemz den Haan, gedoopt op zondag 18-07-1751 in Loenen. Volgt 1.1.3.4.6.
7 Niesje Willemse den Haan, gedoopt op zondag 06-01-1754 in Loenen. Volgt 1.1.3.4.7.
8 Maria den Haan, gedoopt op zondag 09-05-1756 in Loenen. Volgt 1.1.3.4.8.
9 Claas den Haan [1.1.3.4.9]. Hij is gedoopt op zondag 01-06-1760 in Loenen [bron: Nederlands Hervormd Loenen Dopen 1742-1811 IMAGE 22 via Genver].
1.1.3.4.1 Pieter Willemz de Haan, zoon van Willem Pietersz den Haan en Willemijntje Willems van Swol (zie 1.1.3.4). Pieter trouwde met Willemijntje Glasbergen.
Kinderen van Pieter en Willemijntje:
1 Willemijntje de Haan [1.1.3.4.1.1]. Zij is gedoopt op zondag 29-01-1769 in Loenen.
2 Neeltje de Haan [1.1.3.4.1.2]. Zij is gedoopt op zondag 24-02-1771 in Loenen.
Notitie bij Neeltje: Gehuwd met Joost Timmer??
Breukelen 1792 den 8 Julij Gedoopt een Kindt Gedoopt en genaamt Gijsbertje Vader Joost Timmer Moeder Neeltje de Haan peet Annetje Timmer huijsvrouw van Jacob Grotendorst Nederlands Hervormd Breukelen Dopen 1707-1811 IMAGE 233 via Genver
3 Willempje de Haan [1.1.3.4.1.3]. Zij is gedoopt op zondag 22-08-1773 in Loenen.
4 Francijntje de Haan [1.1.3.4.1.4]. Zij is gedoopt op zondag 25-09-1774 in Loenen.
5 Dirkje de Haan [1.1.3.4.1.5]. Zij is gedoopt op zondag 10-08-1777 in Loenen.
6 Niesje de Haan [1.1.3.4.1.6]. Zij is gedoopt op zondag 18-04-1779 in Loenen [bron: Nederlands Hervormd Loenen Dopen 1742-1811 IMAGE 39 via Genver].
7 Dirk de Haan [1.1.3.4.1.7]. Hij is gedoopt op zondag 13-01-1782 in Loenen.
8 Willem de Haan [1.1.3.4.1.8]. Hij is gedoopt op zondag 05-12-1784 in Loenen [bron: Nederlands Hervormd Loenen Dopen 1742-1811 IMAGE 42 via Genver].
9 Pieter de Haan [1.1.3.4.1.9]. Hij is gedoopt op dinsdag 26-06-1787 in Breukelen [bron: Nederlands Hervormd Breukelen Dopen 1707-1811 IMAGE 216 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Pieter: 1787 Den 26 Junij Gedoopt Pieter Vader Pieter de Haan Moeder Willempje Glasbergen Peet Niesje de Haan Huijsvrouw van Gijsbert van Doorn
10 Jan de Haan [1.1.3.4.1.10]. Hij is gedoopt op zondag 23-10-1791 in Breukelen [bron: Nederlands Hervormd Breukelen Dopen 1707-1811 IMAGE 230 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Jan: 1791 den 23 October Gedoopt Jan Vader Pieter de Haan Moeder Wilmpje Glasbergen peet Neeltje de Haan
1.1.3.4.5 Aagje Willemse den Haan is geboren omstreeks 1747, dochter van Willem Pietersz den Haan en Willemijntje Willems van Swol (zie 1.1.3.4). Aagje is overleden op woensdag 22-01-1823 in Loenen, ongeveer 76 jaar oud. Aagje:
(1) trouwde met Dirk Plessius. Dirk is geboren op zondag 11-12-1746 in Loenen, zoon van Cornelis Plesjes en Trijnthe Zuidhoek. Dirk is overleden vóór 1783, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Ook Plessius genoemd
(2) ging in ondertrouw, ongeveer 36 jaar oud, op zondag 23-03-1783 in Ter Aa [bron: Trouwen Ter Aa 1610-1811] met Willem Gerrits Kruiswijk, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aagje en Willem: Trouwen Ter Aa 1610-1811:
HAAN Aagje den, wed. van Dirk Plessius, won. Loenen, en Willem Kruiswijk, wednr. van Derkje de Jong, van en won. Demmerik, aanget. 23-3-1783, met att. naar Loenen.
KRUISWIJK Willem, wednr. van Derkje de Jong, van en won. Demmerik, en Aagje de Haan, wed. van Dirk Slessius, won. Loenen, aanget. 23-3-1783, met att. naar Loenen.
Willem is geboren in Demmerik, zoon van Gerrit Kruiswijk en Pietertje van Leeuwen. Hij is gedoopt op zaterdag 28-11-1750 in Ter Aa. Willem is overleden op zaterdag 11-02-1832 in Loenen, 81 jaar oud. Willem is weduwnaar van Derkje de Jong (ovl. vóór 1783), met wie hij trouwde op zondag 28-04-1776 in Ter Aa [bron: Trouwen Ter Aa 1610-1811].
Kinderen van Aagje en Dirk:
1 Cornelis Plessius [1.1.3.4.5.1]. Hij is gedoopt op zaterdag 22-05-1773 in Loenen.
2 Cornelis Plessius [1.1.3.4.5.2]. Hij is gedoopt op zondag 08-05-1774 in Loenen.
3 Willemijntje Plessius [1.1.3.4.5.3]. Zij is gedoopt op zondag 17-11-1776 in Loenen.
4 Trijntje Dirks Plessius, geboren op zondag 21-02-1779 in Loenen. Volgt 1.1.3.4.5.4.
Kinderen van Aagje en Willem:
5 Gerrit Kruiswijk [1.1.3.4.5.5]. Hij is gedoopt op zondag 25-04-1784 in Loenen.
6 Willem Kruiswijk, gedoopt op zondag 07-05-1786 in Loenen. Volgt 1.1.3.4.5.6.
7 Willemijntje Kruiswijk [1.1.3.4.5.7]. Zij is gedoopt op zondag 13-01-1788 in Loenen.
1.1.3.4.5.4 Trijntje Dirks Plessius is geboren op zondag 21-02-1779 in Loenen, dochter van Dirk Plessius en Aagje Willemse den Haan (zie 1.1.3.4.5). Trijntje is overleden op dinsdag 12-05-1818 in Alphen aan den Rijn, 39 jaar oud. Trijntje trouwde met Herman Hendrik Wischmeijer.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Herman: Johannes Hendriks Wismeijer+ Born: 1804, Sloterdijk Marriage: Cornelia Antonia Voorneveld 14 august 1829, Maarsseveen , daughter of Pieter Hendriks Voorneveld and Johanna Hendriks van den Berg.(Cornelia Antonia Voorneveld was born in Jutphaas and was christened on 24 november 1805 in Jutphaas.)
Aagje Hendriks Wismeijer Born: 29 july 1805, Alphen a/d Rijn Christened: 4 august 1805, Alphen a/d Rijn Died: 22 march 1855, Vreeland, at age 49
Hermannus-Nicolaas Hendriks Wismeijer Born: 14 february 1807, Alphen a/d Rijn Christened: 22 february 1807, Alphen a/d Rijn Died: 8 april 1866, Utrecht, at age 59
Willemijntje Dirks Wismeijer Born: 15 march 1808, Alphen a/d Rijn Christened: 20 march 1808, Alphen a/d Rijn
Gerrit Hendriks Wismeijer Born: 25 march 1809, Alphen a/d Rijn Christened: 2 april 1809, Alphen a/d Rijn Marriage: Aafje Lamberts Verwoerd 13 november 1830, Loenen Died: 30 december 1871, Vreeland, at age 62
Gerrit married Aafje Lamberts Verwoerd, daughter of Lambert Ariens Verwoerd and Jannigje Hendriks Veenmeijer, on 13 november 1830 in Loenen. (Aafje Lamberts Verwoerd was born on 2 may 1802 in Tienhoven, christened on 9 may 1802 in Tienhoven and died on 7 february 1878 in Vreeland.)
Johan-Hendrik Hendriks Wismeijer Born: 20 may 1810, Alphen a/d Rijn Christened: 27 may 1810, Alphen a/d Rijn Died: 8 may 1859, Utrecht, at age 48
Cornelis Hendriks Wismeijer Born: 2 december 1811, Alphen a/d Rijn Christened: 8 december 1811, Alphen a/d Rijn
Cornelis Hendriks Wismeijer Born: 1813 Died: 10 november 1853, Alphen a/d Rijn, at age 40
Marrigje Hendriks Wismeijer Born: 1816 Died: 28 february 1817, Alphen a/d Rijn, at age 1
Marrigje Hendriks Wismeijer Born: 1817, Alphen a/d Rijn Died: 16 march 1900, Alphen a/d Rijn, at age 83
? Hendriks Wismeijer Born: 13 may 1818, Alphen a/d Rijn Died: 13 may 1818, Alphen a/d Rijn
Herman is geboren omstreeks 1774 in Engter (Duitsland), zoon van Johan Wischmeijer en Catharina Elisabeth Inderstroth. Herman is overleden op zondag 06-04-1845 in Alphen aan de Rijn, ongeveer 71 jaar oud.
Kind van Trijntje en Herman:
1 Dirk Wismeijer, geboren omstreeks 1799 in Sloterdijk. Volgt 1.1.3.4.5.4.1.
1.1.3.4.5.4.1 Dirk Wismeijer is geboren omstreeks 1799 in Sloterdijk, zoon van Herman Hendrik Wischmeijer en Trijntje Dirks Plessius (zie 1.1.3.4.5.4). Dirk trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 22-11-1823 in Loenen [bron: Het Utrechts Archief Loenen Aktenr. 8] met Aartje van der Wilt, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Aartje: Bruidegom:Dirk Wismeijer Leeftijd:24 Bruid:Aartje van der Wilt Leeftijd:22
Aartje is geboren op maandag 06-07-1801 in Breukelerveen, dochter van Jacobus van der Wilt en Hendrikje Bakker. Zij is gedoopt op zondag 12-07-1801 in Tienhoven. Aartje is overleden op maandag 15-12-1879 in Loenen, 78 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Aartje:
1 Gerrit Wismeijer. Volgt 1.1.3.4.5.4.1.1.
2 Hendrikus Hermanus Wismeijer. Volgt 1.1.3.4.5.4.1.2.
3 Maria Wismeijer. Volgt 1.1.3.4.5.4.1.3.
4 Jacobus Wismeijer. Volgt 1.1.3.4.5.4.1.4.
5 Aagje Wismeijer [1.1.3.4.5.4.1.5]. Aagje is overleden op vrijdag 22-11-1895 in ’s- Gravenhage [bron: Het Utrechts Archief ’s-Gavenhage LaagnieuwkoopAktenummer: 8].
Notitie bij overlijden van Aagje: O