Parenteel van Claes van der Vlock

Parenteel Claes van der Vlock


Parenteel voor het laatst bijgewerkt op 18-02-2015

Mocht u gebruik kunnen maken van mijn gegevens, dan wordt een bronvermelding zeer op prijs gesteld.

De verst gevonden voorouder tot nu toe is Claes (van der Vlock). Geboren rond 1625, dat is een geschat jaartal als ik er vanuit ga dat hij ca. 25 jaar was toen zijn zoon Heijnderik is geboren. Ik ben er dan ook vanuit gegaan dat Heijnderik ook ongeveer die leeftijd had, toen zijn oudste zoon Claas Heijndriks Vlock (gedoopt 1676) is geboren. Onze Vlok-parenteel begint met de eerste Vlock waar aantoonbaar bewijs van is.

Alle personen gevonden in het Archief van Delft zijn geverifieerd door middel van de aanwezige scans van de originele DTB boeken op de website van het Gemeentearchief Delft (Digitale Stamboom).
Als u op onderstaande scan klikt, kunt u de vergroting zien.
Scan doopinschrijving Abram (en Isaac) Vlock 1684
Er staat:
"2 kinderen - (streepje = 25 januari 1684) Abram en Isaac
(Vader) Henderik Claasse Vlock (Moeder) Evertje Tijmens
(Getuijgen) Gijsbrecht Jacobsz Maartje Jacobs Mary vander Sloot"

                 

Parenteel van Claes (van der Vlock)

1 Claes (van der Vlock).
Kind van Claes uit onbekende relatie:
1 Heijnderik Claasze (van der Vlock). Volgt 1.1.
1.1 Heijnderik Claasze (van der Vlock), zoon van Claes (van der Vlock) (zie 1). Heijnderik is overleden vˇˇr 1706 in Delft.
Notitie bij overlijden van Heijnderik: Is dit deze Heijnderik? Aangezien zijn dochter Emmetje ook een keer vermeld staat als Jannetje van der Slock...
Overledene Hendrik Claesz Slock
Plaats Delft
Datum begraven 20-07-1691 (Oude kerk)
DTB Delft inv. 45
Notitie bij Heijnderik: Naamvariatie: Heindrik Vlock / Heinderick van der Vlock / Heindrik Janse Vlock (dit laatste kan een verschrijving zijn) Maar gezien dezelfde doopgetuige Maria van der Sloot, kan men er van uit gaan dat dit dezelfde Heijnderik Vlock is.
Zie:
Dopeling Annetje (= Emmetje, Immetje)
Vader Heijndrik Janse Vlock
Moeder Evertje Thijmens
Getuige Meelis van der Sloot
Maria van der Sloot (= Mary van der Sloot, ook getuige bij doop Abram en Isaac Vlock)
Maria van den Ende
Plaats Delft
Datum doop 31-12-1679
DTB Delft inv. 11 , folio 155v

Dopeling Maria
Vader Hendrik Claasse
Moeder Evertje Thijmens
Getuige Johannes van Lockerberch
Sijtje van Lockerberch
Marijtje van der Sloot (= Maria, Mary)
Plaats Delft
Datum doop 21-12-1681
DTB Delft inv. 11 , folio 175v

Eventueel kind van Heijnderik?
Kind van Hendrik Vlok
Plaats: Delft
Datum begraven: 28-07-1717 (Nieuwe Kerk)
buiten de Ketelpoort
Archiefnummer 14 inv. 47 , folio 264
Heijnderik trouwde met Evertje Tijmesz van Klaveren. Evertje is een dochter van Tijmon (Sijmon) van Klaveren. Zij is begraven op donderdag 27-05-1706 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 46].
Notitie bij overlijden van Evertje: Overledene Evertje Fijmesz
weduwe van Hendrick Vlock
Plaats Delft
Datum begraven 27-05-1706 (Oude kerk)
DTB Delft inv. 46
Notitie bij Evertje: Naamvariaties patronimycum: Thijmens / Tijmons / Sijmons / Fijmesz / Timentz

De achternaam van Klaveren is gebaseerd op de gegevens uit de kwartierstaat van Johannes den Hengst ( http://home.tiscali.nl/~hengstdj/kwartier%20nl/pg-00005.htm)
En op de doopinschrijving van zoon Jacobus:

Dopeling Jacobus
Vader Hendrik Claasze Vlok
Moeder Evertje Timentz van Klaveren
Getuige Dieuwertje Cornelis van den Bos
Plaats Delft
Datum doop 30-03-1689
DTB Delft inv. 12 , folio 65
Getuige bij:
04-05-1704     doop Hendrik van der Vlock (1704-1748) [zie 1.1.2.1]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 13 , folio 4v]
Kinderen van Heijnderik en Evertje:
doopinschrijving_claas__zoon_van_heijndrik_claasse_en_evertje_thijmens_18_5_1676.png
1 Doopinschrijving Claas, zoon van Heijndrik Claasse en Evertje Thijmens 18-5-1676
1 Claas Heijndriks Vlock [1.1.1] (afb. 1). Hij is gedoopt op maandag 18-05-1676 in Delft [bron: DTB Delft inv. 11, folio 115v].
Notitie bij de geboorte van Claas: Dopeling Claas, Vader Heijndrik Claasse, Moeder Evertje Thijmens, Getuige: Marijtje Jans, Plaats doop: 18-05-1676
Notitie bij overlijden van Claas: Kan dit deze Claas zijn? Hij zou dan net een jaar oud geweest zijn. Maar dan zou er misschien hebben gestaan: baarkind....

Kind van Hendrik Claesz Block (Vlock?)
Plaats: Delft
Datum begraven:30-06-1677 (Nieuwe kerk)
Buitenwatersloot
Archiefnummer 14 inv. 43 , folio 111v
2 Tijmon Hendriks (ook genoemd Sijmen) Vlock, gedoopt op zondag 13-03-1678 in Delft. Volgt 1.1.2.
3 Emmetje Henderick van der Vlock (van den Vlocks), gedoopt op zondag 31-12-1679 in Delft. Volgt 1.1.3.
doopinschrijving_maria__dochter_van_heijndrik_en_evertje__21_12_1681.png
2 Doopinschrijving Maria, dochter van Heijndrik en Evertje, 21-12-1681
4 Maria Hendricks van der Vlock [1.1.4] (afb. 2). Zij is gedoopt op zondag 21-12-1681 in Delft [bron: DTB Delft inv. 11, folio 175v].
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria, Vader Hendrik Claasse, Moeder Evertje Thijmens, Getuige: Johannes van Lockerberch, Sijtje van Lockerberch, Marijtje van der Sloot, Plaats: Delft, Datum doop: 21-12-1681
Maria is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op maandag 20-05-1726 in Delft [bron: DTB Delft inv. 48].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Marijtje van der Vlok (Maria? Er is verder geen Marijtje van der Vlock te vinden en zie deze naamvariatie ook bij Maria (Mary) van der Sloot)
Plaats Delft
Datum begraven 20-05-1726 (Nieuwe kerk)
DTB Delft inv. 48


Dopeling Helena
Vader Aberam Buekelman
Moeder Hendericka Penningh
Getuige Jan Buekelman
Marija Vlock (ALS zij deze Maria is, dan was zij hier 26 jaar)
Plaats Delft
Datum doop 30-07-1707
DTB Delft inv. 59 , folio 254
5 Abraham Hendriksz van der Vlock, gedoopt op dinsdag 25-01-1684 in Delft. Volgt 1.1.5.
doopinschrijving_isaac__zoon_van_heijndrik_en_evertje__25_1_1684.png
3 Doopinschrijving Isaac, zoon van Heijndrik en Evertje, 25-1-1684
6 Isaac van der Vlock [1.1.6] (afb. 3). Hij is gedoopt op dinsdag 25-01-1684 in Delft [bron: DTB Delft inv. 11, folio 200v]. Bij de doop van Isaac waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbrecht Jacobse, Maartje Jacobs en Maria van der Sloot.
Notitie bij de geboorte van Isaac: Dopeling Isaac, Vader Henderik Claasse Vlock, Moeder Evertje Tijmens, Getuige: Gijsbrecht Jacobse, Maartje Jacobs, Mary van der Sloot, Plaats: Delft, Datum doop: 25-01-1684
Notitie bij Isaac: Tweelingbroer van Abram
doopinschrijving_annetie__dochter_van_heijndrik_en_evertje__27_4_1687.png
4 Doopinschrijving Annetie, dochter van Heijndrik en Evertje, 27-4-1687
7 Annetie van der Vlock [1.1.7] (afb. 4). Zij is gedoopt op zondag 27-04-1687 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 59, folio 66]. Bij de doop van Annetie waren de volgende getuigen aanwezig: Annetie Dircks, Jan Coene en Marija Schoubuch.
Notitie bij de geboorte van Annetie: Dopeling Annetie, Vader Hendrick Claasz Vlack, Moeder Evertie Tijmens, Getuige: Jan Coene, Marija Schoubuch, Annetie Dircks, Plaats Delft, Datum doop: 27-04-1687
doopinschrijving_jacobus__zoon_van_heijndrik_en_evertje__30_3_1689.png
5 Doopinschrijving Jacobus, zoon van Heijndrik en Evertje, 30-3-1689
8 Jacobus Vlok [1.1.8] (afb. 5). Hij is gedoopt op woensdag 30-03-1689 in Delft [bron: DTB Delft inv. 12, folio 65]. Bij de doop van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Dieuwertje Cornelis van den Bos.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Dopeling Jacobus, Vader Hendrik Claasze Vlok, Moeder Evertje Timentz van Klaveren, Getuige: Dieuwertje Cornelis van den Bos, Plaats: Delft, Datum doop: 30-03-1689
doopinschrijving_tijmon__zoon_van_heijndrik_en_evertje_13_3_1678.png
6 Doopinschrijving Tijmon, zoon van heijndrik en Evertje 13-3-1678
1.1.2 Tijmon Hendriks (ook genoemd Sijmen) Vlock (afb. 6), zoon van Heijnderik Claasze (van der Vlock) (zie 1.1) en Evertje Tijmesz van Klaveren. Hij is gedoopt op zondag 13-03-1678 in Delft [bron: DTB Delft inv. 58, folio 216].
Notitie bij de geboorte van Tijmon: Is dit deze Tijmon/Sijmen? Bij Evertje is het patroniem "Jans", zou het een verschrijving zijn i.v.m. doopgetuige Maertje Jans? Ik denk het, aangezien deze Maertje ook getuige is bij de doop van broer Claas...
Dopeling Tijmon
Vader Hendrick Claesz
Moeder Evertje Jans
Getuige Maertje Jans
Plaats Delft
Datum doop 13-03-1678
DTB Delft inv. 58 , folio 216
Tijmon is overleden op dinsdag 28-07-1716 in AziŰ, 38 jaar oud [bron: VOC Opvarenden Nationaal Archief en stamboom van den Hengst].
Notitie bij Tijmon: Beroep: Soldaat bij de VOC
Gegevens van Tijme Hendricks Vlock uit Delft
Datum indiensttreding: 23-04-1710 Datum uit dienst: 28-07-1716
Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Wijnendaal Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Aaltje Roochus van der Meer
Gegevens van de vaart
Schip: Wijnendaal Vertrek: 23-04-1710
Kamer: Delft Kaap: 27-09-1710
18-10-1710
Inventarisnummer: 13897
Folio: 125 Aankomst: 17-01-1711 te Batavia
Adres:
Buitenwatersloot   [bron: Bij huwelijk]
Getuige bij:
02-02-1710     doop Evertie (van der) Vlock (1710-1770) [zie 1.1.5.1]    [oom vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 13 , folio 79]
Tijmon ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op zaterdag 02-12-1702 in Delft [bron: DTB Delft inv. 79 , folio 89] met Aeltie Rokus (Aaltje) van der Meer.
Notitie bij het huwelijk van Tijmon en Aeltie: Bruidegom Sijmon Hendriksz van der Vlot (= Vlok) , jongeman , wonend: Buitenwatersloot
Bruid Aeltge Rocus van der Meer , weduwe van Jan van den Burch , wonend: Broerhuissteeg
Plaats Delft
Datum ondertrouw 02-12-1702
DTB Delft inv. 79 , folio 89
Aeltie is een dochter van Rocus van der Meer. Zij is begraven op woensdag 20-04-1740 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 49].
Notitie bij overlijden van Aeltie: Overledene Aeltje Roockers (= Aaltie Rokus van der Meer)
Weduwe/ weduwnaar van Simon Vlok (= Tijmon, Sijmon Vlock)
Plaats Delft
Datum begraven 20-04-1740 (Nieuwe kerk)
DTB Delft inv. 49
Aeltie ging voorheen in ondertrouw op zaterdag 09-12-1690 in Delft [bron: DTB Delft inv. 77 , folio 93v] met Johannes Claasz van der Burg.
Adres:
Broerhuissteeg   [bron: Bij huwelijk met Sijmen van der Vlok]
Getuige bij:
15-01-1728     doop Tijmon (Tijme, Tijmen) Vlok (1728-1771) [zie 1.1.2.1.1]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 60 , folio 139v]
Kinderen van Tijmon en Aeltie:
1 Hendrik van der Vlock, gedoopt op zondag 04-05-1704 in Delft. Volgt 1.1.2.1.
2 Anna van der Vlock, gedoopt op dinsdag 30-03-1706 in Delft. Volgt 1.1.2.2.
3 Rokis (van der) Vlock [1.1.2.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 07-08-1708 in Delft [bron: DTB Delft inv. 13, folio 59]. Bij de doop van Rokis was de volgende getuige aanwezig: Emmetje Henderick van der Vlock (van den Vlocks) (1679-1747) [zie 1.1.3] [tante vaderszijde].
4 Tijmon (Sijmon) (van der) Vlock [1.1.2.4]. Hij is gedoopt op zondag 14-12-1710 in Delft [bron: DTB Delft inv. 13, folio 90]. Bij de doop van Tijmon waren de volgende getuigen aanwezig: Huijbregt (Hubregt) van den Velde (1675-1716) [zie 1.1.3] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Emmetje Henderick van der Vlock (van den Vlocks) (1679-1747) [zie 1.1.3] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Tijmon: Getuige: Hubregt van den Velden en Immetie Vlock
Tijmon is overleden op zaterdag 08-08-1733 in AziŰ, 22 jaar oud [bron: VOC Opvarenden Nationaal Archief].
Notitie bij Tijmon: Beroep: Jongen / Matroos bij de VOC
Tijmon maakte als jongen (hij was toen 15 jaar) in 1725/1729 met het VOC-schip Goudriaan reizen naar Batavia:
Gegevens van Timon Vlock uit Delft
Datum indiensttreding: 18-10-1725 Datum uit dienst: 00-00-1729
Functie bij indiensttreding: Jongen Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Goudriaan Waar uit dienst: haaksburg
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee
Gegevens van de vaart
Schip: Goudriaan Vertrek: 18-10-1725
Kamer: Delft Kaap: 25-02-1726
11-03-1726
Inventarisnummer: 13933
Folio: 90 Aankomst: 03-06-1726
Batavia

Op 14-04-1730 vertrok hij met het VOC-schip Loenderveen.
Op 08-08-1733 was het einde van de verbintenis, omdat hij toen overleed.
Gegevens van Timon Vlok uit Delft
Datum indiensttreding: 14-04-1730 Datum uit dienst: 08-08-1733
Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Loenderveen Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
Gegevens van de vaart
Schip: Loenderveen Vertrek: 14-04-1730
Kamer: Delft Kaap: 13-08-1730
28-08-1730
Inventarisnummer: 13946
Folio: 64 Aankomst: 28-10-1730
Batavia
1.1.2.1 Hendrik van der Vlock, zoon van Tijmon Hendriks (ook genoemd Sijmen) Vlock (zie 1.1.2) en Aeltie Rokus (Aaltje) van der Meer. Hij is gedoopt op zondag 04-05-1704 in Delft [bron: DTB Delft inv. 13, folio 4v]. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Heindriks Flok, Evertje Tijmesz van Klaveren (ovl. 1706) [zie 1.1] [grootmoeder vaderszijde] en Huijbregt (Hubregt) van den Velde (1675-1716) [zie 1.1.3] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Dopeling Heindrik
Vader Tijmen Heindriks Flock
Moeder Aaltje Rokis
Getuige Evertje Tijmens
Huijbregt van der Velden
Jannetje Heindriks Flok
Plaats Delft
Datum doop 04-05-1704
DTB Delft inv. 13 , folio 4v
Hendrik is overleden, 43 jaar oud. Hij is begraven op maandag 08-04-1748 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 50 , folio 10v].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overledene Hendrik Flok
Plaats Delft
Datum begraven 08-04-1748 (Oude kerk)
Wonende: Koekelaan
DTB Delft inv. 50 , folio 10v
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op zondag 15-06-1727 in Delft [bron: DTB Delft inv. 82 , folio 48v] met Catharina Verburg(h), nadat zij op zaterdag 31-05-1727 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv 82 folio 48v; DTB Delft inv. 26 , folio 52; Archiefnummer 14 inv. 139 , folio 53v].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Catharina: Bruidegom Hendrik van der Vlock , jongeman , wonend: Buitenwatersloot
Bruid Catharina Verburg , jongedochter , wonend: Kerkstraat
Plaats Delft
Datum trouwen 15-06-1727
Datum ondertrouw 31-05-1727
DTB Delft inv. 82 , folio 48v

Bruidegom Hendrik van der Vlok , , wonend: Buitenwatersloot
Bruid Catharijna Verburg , jongedochter , wonend: Kerkstraat
Plaats Delft
Datum ondertrouw 31-05-1727
Archiefnummer 14 inv. 26 , folio 52

Bruidegom Henderik van der Vlock , jongeman , wonend: Buitenwatersloot
Bruid Catharina Verburg , jongedochter , wonend: Kerkstraat
Plaats Delft
Datum trouwen 15-06-1727
Datum ondertrouw 31-05-1727
Opmerkingen Nieuwe Kerk
Archiefnummer 14 inv. 139 , folio 53v
Catharina is een dochter van Antonij Verburg en Selija/Celia Post. Zij is begraven op donderdag 21-09-1769 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 51 , folio 56v].
Notitie bij Catharina: Naamvariaties voornaam: Catrina / Catrijna / Katrijna
Getuige bij:
13-05-1753     doop Hendrik de Man (geb. 1753) [zie 1.1.2.1.2.2]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 61 , folio 108]
27-01-1756     doop Heijnderik Vlok (1756-1756) [zie 1.1.2.1.1.4]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 14 , folio 205v]
13-05-1759     doop Hendrik Vlok (geb. 1759) [zie 1.1.2.1.6.4]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 61 , folio 158]
02-04-1760     doop Daniel de Man (geb. 1760) [zie 1.1.2.1.2.4]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 15 , folio 26]
14-01-1762     doop Catharina Johanna Vlok (Flok) (1762-1806) [zie 1.1.2.1.1.8]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 61 , folio 176v]
23-10-1763     doop Hendrik Vlok (geb. 1763) [zie 1.1.2.1.6.6]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 61 , folio 190v]
Kinderen van Hendrik en Catharina:
1 Tijmon (Tijme, Tijmen) Vlok, gedoopt op donderdag 15-01-1728 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.
2 Pieternelletie van der Vlock, gedoopt op zondag 27-03-1729 in Delft. Volgt 1.1.2.1.2.
3 Alida van der Vlock(t), gedoopt op zondag 17-06-1731 in Delft. Volgt 1.1.2.1.3.
4 Jannetje Vlok, gedoopt op zondag 20-03-1735 in Delft. Volgt 1.1.2.1.4.
5 Isaac Vlok [1.1.2.1.5]. Hij is gedoopt op dinsdag 16-10-1736 in Delft [bron: DTB Delft inv. 14, folio 24]. Bij de doop van Isaac was de volgende getuige aanwezig: Selija/Celia Post (1692-1764) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Isaac: Dopeling Isaac
Vader Henderik Vlok
Moeder Catrina Verburg
Getuige Celia Post
Plaats Delft
Datum doop 16-10-1736
DTB Delft inv. 14 , folio 24
6 Isaac (Isak) Vlok, gedoopt op donderdag 19-03-1739 in Delft. Volgt 1.1.2.1.6.
7 Catrijna Vlok [1.1.2.1.7]. Zij is gedoopt op woensdag 14-02-1742 in Delft.
Getuige bij:
20-11-1768     doop Johanna Vlok (geb. 1768) [zie 1.1.2.1.1.11]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 62 , folio 19]
1.1.2.1.1 Tijmon (Tijme, Tijmen) Vlok, zoon van Hendrik van der Vlock (zie 1.1.2.1) en Catharina Verburg(h). Hij is gedoopt op donderdag 15-01-1728 in Delft [bron: DTB Delft inv. 60, folio 139v]. Bij de doop van Tijmon waren de volgende getuigen aanwezig: Aeltie Rokus (Aaltje) van der Meer (ovl. 1740) [zie 1.1.2] [grootmoeder vaderszijde] en Abraham Hendriksz van der Vlock (geb. 1684) [zie 1.1.5] [oudoom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Tijmon: Dopeling Tijmon
Vader Hendrick van der Vlok
Moeder Catharina Verburg
Getuige Abram van der Vlok
Aaltie van der Meer
Plaats Delft
Datum doop 15-01-1728
DTB Delft inv. 60 , folio 139v
Tijmon is overleden, 43 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 24-04-1771 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 51 , folio 82v].
Notitie bij overlijden van Tijmon: Overledene Tijmen Vlok
Plaats Delft
Datum begraven 24-04-1771 (Oude kerk)
DTB Delft inv. 51 , folio 82v
Getuige bij:
13-05-1759     doop Hendrik Vlok (geb. 1759) [zie 1.1.2.1.6.4]    [oom vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 61 , folio 158]
Tijmon trouwde, 24 jaar oud, op zondag 13-08-1752 in Delft [bron: DTB Delft inv 85 folio 22] met Johanna van Kouwenhoven, 24 jaar oud, nadat zij op zaterdag 29-07-1752 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv 85 folio 22].
Notitie bij het huwelijk van Tijmon en Johanna: Bruidegom Tijme Vlok , jongeman , wonend: Harmenkokslaan (zoon van Hendrick Vlok en Catharina Verburg)
Bruid Johanna van Kouwenhoven , jongedochter , wonend: Pieterstraat
Plaats Delft
Datum trouwen 13-08-1752
Datum ondertrouw 29-07-1752
DTB Delft inv. 85 , folio 22
Johanna is een dochter van Jeremias van Kouwenhoven en Elisabet de Griek. Zij is gedoopt op zondag 18-07-1728 in Delft. Johanna is overleden op woensdag 20-12-1815 in Delft, 87 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Naamvariatie achternaam: Kouwenhooven
Getuige bij:
20-08-1789     doop Johannes Bartienis Eeterman (geb. 1789) [zie 1.1.2.1.1.8.4]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 62 , folio 183v]
03-11-1791     doop Johannes van Dooren (1791-1800) [zie 1.1.2.1.1.3.5]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 62 , folio 199v]
13-01-1793     doop Johanna Bartina Etermans (1793-1840) [zie 1.1.2.1.1.8.6]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 147 , folio 76 ; DTB Delft inv. 62 , folio 209]
19-02-1797     doop Tijmen van Doorne (1797-1802) [zie 1.1.2.1.1.3.7]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 63 , folio 7; DTB Delft inv. 147 , folio 90v]
02-04-1802     doop Johannis Eetermans (1802-1876) [zie 1.1.2.1.1.8.11]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 63 , folio 39v; DTB Delft inv. 147 , folio 113]
Kinderen van Tijmon en Johanna:
1 N.N. (Baarkind) Vlok [1.1.2.1.1.1]. Hij of zij is begraven op woensdag 18-06-1766 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 51 , folio 23].
Notitie bij overlijden van N.N.: Kan zijn: Francijntje of Pieternella
2 Catharina Vlok [1.1.2.1.1.2]. Zij is gedoopt op donderdag 28-06-1753 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 109].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Dopeling Catharina
Vader Tijmen Vlok
Moeder Johanna van Kouwenhoven
Getuige Leendert van Soolinge
Catharina Verburg
Plaats Delft
Datum doop 28-06-1753
DTB Delft inv. 61 , folio 109
Catharina is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 23-10-1756 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 50].
Notitie bij overlijden van Catharina: Baarkind van Thijmen Vlok (Waarsch. Catharina) baarkind kind ten graven gedragen op een baar, ca. 1-12 jaar oud
3 Elizabeth (Eliesabet) Vlok, gedoopt op zondag 15-09-1754 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.
4 Heijnderik Vlok [1.1.2.1.1.4]. Hij is gedoopt op dinsdag 27-01-1756 in Delft [bron: DTB Delft inv. 14, folio 205v]. Bij de doop van Heijnderik waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Verburg(h) (ovl. 1769) [zie 1.1.2.1] [grootmoeder vaderszijde] en Leendert van Zolingen (1732-1811) [zie 1.1.2.1.3] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Heijnderik: Dopeling Heijnderik
Vader Tijme Vlok
Moeder Johanna van Kouwenhooven
Getuige Leendert van Zolinge
Katrijna Verburg
Plaats Delft
Datum doop 27-01-1756
DTB Delft inv. 14 , folio 205v
Heijnderik is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op zaterdag 13-03-1756 in Delft (Oude Kerk) [bron: Archiefnummer 14 inv. 50 , folio 96v].
Notitie bij overlijden van Heijnderik: Armkind van Thijmen Vlok Harmencoxlaan
5 Jeremias Vlok, gedoopt op zondag 13-02-1757 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.
6 Jannetje Vlok [1.1.2.1.1.6]. Zij is gedoopt op donderdag 21-12-1758 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 154v]. Bij de doop van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Vlok (geb. 1735) [zie 1.1.2.1.4] [tante vaderszijde] en Isaac (Isak) Vlok (1739-1797) [zie 1.1.2.1.6] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Dopeling Jannetje
Vader Tijmen Vlok
Moeder Johanna Kouwenhoove
Getuige Isaac Vlok
Jannetje Vlok
Plaats Delft
Datum doop 21-12-1758
DTB Delft inv. 61 , folio 154v
Jannetje is overleden op vrijdag 05-12-1834 in Delft, 75 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1834 Nummer 480].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overledene Jannetje Vlok , leeftijd 76 Vader Tymen Vlok Moeder Johanna Kouwenhoven
Jannetje bleef ongehuwd.
Getuige bij:
19-10-1794     doop Jannetje Eterman (Eetermans) (1794-1851) [zie 1.1.2.1.1.8.7]    [tante moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 62 , folio 223; DTB Delft inv. 147 , folio 83]
31-10-1799     doop Martina Eeterman (ook Eterman) (geb. 1799) [zie 1.1.2.1.1.8.10]    [tante moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 63 , folio 23v; DTB Delft inv. 147 , folio 102]
7 Francijntje Vlok [1.1.2.1.1.7]. Zij is gedoopt op zondag 26-10-1760 in Delft [bron: DTB Delft inv. 15, folio 30]. Bij de doop van Francijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Peetronella Bodegraave en Franšois Jeremiasz van Kouwenhoven (1725-1804) [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Francijntje: Dopeling Fransijntje
Vader Tijme Vlok
Moeder Johanna Kouwenhoove
Getuige Francois Kouwenhoove
Petronella Bodegraave
Plaats Delft
Datum doop 26-10-1760
DTB Delft inv. 15 , folio 30
8 Catharina Johanna Vlok (Flok), gedoopt op donderdag 14-01-1762 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.8.
9 Pieternella Vlok [1.1.2.1.1.9]. Zij is gedoopt op zondag 23-12-1764 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 200]. Bij de doop van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Pieternelletie van der Vlock (1729-1811) [zie 1.1.2.1.2] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Dopeling Pieternella
Vader Tijmen Vlok
Moeder Johanna Kouwenhoove
Getuige Pieternella Vlok
Plaats Delft
Datum doop 23-12-1764
DTB Delft inv. 61 , folio 200
Notitie bij Pieternella: Naamvariatie voornaam: Peeternela
Getuige bij:
01-10-1780     doop Martijntje (Marijtje) Vlok (1780-1860) [zie 1.1.2.1.1.5.1]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 15 , folio 167]
10 Leendert Vlok [1.1.2.1.1.10]. Hij is gedoopt op zondag 15-02-1767 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 2v]. Bij de doop van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Alida van der Vlock(t) (1731-1769) [zie 1.1.2.1.3] [tante vaderszijde] en Leendert van Zolingen (1732-1811) [zie 1.1.2.1.3] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Dopeling Leendert
Vader Tijmen Vlok
Moeder Johanna Kouwenhoove
Getuige Leendert van Solinge
Alida Vlok
Plaats Delft
Datum doop 15-02-1767
DTB Delft inv. 62 , folio 2v
Leendert is overleden, 10 maanden oud. Hij is begraven op dinsdag 22-12-1767 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 51 , folio 38v].
Notitie bij overlijden van Leendert: Armkind van Tijme Vlok (Dit is Leendert)
Plaats Delft
Datum begraven 22-12-1767 (Oude kerk)
DTB Delft inv. 51 , folio 38v
11 Johanna Vlok [1.1.2.1.1.11]. Zij is gedoopt op zondag 20-11-1768 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 19]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Catrijna Vlok (geb. 1742) [zie 1.1.2.1.7] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Dopeling Johanna
Vader Tijmen Vlok
Moeder Johanna Kouwenhove
Getuige Catrina Vlok
Plaats Delft
Datum doop 20-11-1768
DTB Delft inv. 62 , folio 19
12 Hendrina Vlok [1.1.2.1.1.12]. Zij is gedoopt op donderdag 11-10-1770 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 40v]. Bij de doop van Hendrina was de volgende getuige aanwezig: Maria Rutgers (1739-1795) [zie 1.1.2.1.6] [aangetrouwde tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Dopeling Hendrina
Vader Tijmen Vlok
Moeder Johanna Kouwenhoove
Getuige Maria Rutgers
Plaats Delft
Datum doop 11-10-1770
DTB Delft inv. 62 , folio 40v
1.1.2.1.1.3 Elizabeth (Eliesabet) Vlok, dochter van Tijmon (Tijme, Tijmen) Vlok (zie 1.1.2.1.1) en Johanna van Kouwenhoven. Zij is gedoopt op zondag 15-09-1754 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 119v]. Bij de doop van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Meeseur (Mesuer) en Jeremias van Kouwenhoven (geb. 1697) [grootvader moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Dopeling Elizabeth
Vader Tijme Vlok
Moeder Johanna van Kouwenhoove
Getuige Jeremias van Kouwenhoove
Jannetje Meeseur
Plaats Delft
Datum doop 15-09-1754
DTB Delft inv. 61 , folio 119v
Elizabeth trouwde, 27 jaar oud, op zondag 28-04-1782 in Delft [bron: DTB Delft inv 87 folio 4] met Cornelis (Kornelis) van Doorne, 24 jaar oud, nadat zij op zaterdag 13-04-1782 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv 87 folio 4; DTB Delft inv31 folio 4; DTB Delft inv 143 folio 94].
Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Cornelis: Bruidegom Cornelis van Doorne , jongeman , wonend: Buitenwatersloot
Bruid Elizabet Vlok , jongedochter , wonend: Voorstraat
Plaats Delft
Datum ondertrouw 13-04-1782
DTB Delft inv. 31 , folio 4

Bruidegom Cornelis van Doorne , jongeman , wonend: Buitenwatersloot
Bruid Elizabeth Vlok , jongedochter , wonend: Voorstraat
Plaats Delft
Datum trouwen 28-04-1782
Datum ondertrouw 13-04-1782
DTB Delft inv. 87 , folio 4
Getrouwd door J.W. van Yllum

Bruidegom Cornelis van Doorne , jongeman , wonend: Buijtenwatersloot
Bruid Elizabet Vlok , jongedochter , wonend: Voorstraat
Plaats Delft
Datum trouwen 28-04-1782
Datum ondertrouw 13-04-1782
DTB Delft inv. 143 , folio 94
Cornelis is een zoon van Cornelis van Doorenen en Johanna van Os. Hij is gedoopt op dinsdag 14-06-1757 in Delft. Cornelis is overleden op woensdag 14-05-1823 in Delft, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: wonend aan ’t Rietveld
Notitie bij Cornelis: Naamvariaties achternaam: van Doorne / van Doorenen / van Dooren / van Doorene

Waarschijnlijk nog een kind in 1802 of 1803:
Armkind van Cornelis van Doorne Plaats Delft Datum begraven 10-06-1803 (Oude kerk) Oude Langendijk Archiefnummer 14 inv. 53 , folio 52v

Waarschijnlijk nog een kind geboren in 1804 of 1805:
Armkind van Cornelis van Doorne Plaats Delft Datum begraven 02-01-1805 (Oude kerk) Oosteinde Archiefnummer 14 inv. 53 , folio 72
Beroep:
Schipper   [bron: Huwelijksakte zoon Bartinus]
Kinderen van Elizabeth en Cornelis:
1 Johanna van Doorne, gedoopt op zondag 16-02-1783 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.1.
2 Bartinus Johannes van Doorne, gedoopt op dinsdag 17-08-1784 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.2.
3 Cornelia Christina van Doorne, gedoopt op donderdag 14-12-1786 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.3.
4 Cornelis van Doorenen [1.1.2.1.1.3.4]. Hij is gedoopt op maandag 13-04-1789 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 181v]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Johanna van Os (ovl. 1803) [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis
Vader Cornelis van Doorenen
Moeder Elizabet Vlok
Getuige Johanna van Os (huijsvrouw van Cornelis van Doorenen)
Plaats Delft
Datum doop 13-04-1789
DTB Delft inv. 62 , folio 181v
Cornelis is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 13-12-1791 in Delft (Oude Kerk) [bron: Archiefnummer 14 inv. 52 , folio 80].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Baarkind van Cornelis van Doorne Buitenwatersloot Dit moet Cornelis zijn. Johannes is het niet, die zou dan een armkind zijn vanwege de leeftijd.
5 Johannes van Dooren [1.1.2.1.1.3.5]. Hij is gedoopt op donderdag 03-11-1791 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 199v]. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johanna van Kouwenhoven (1728-1815) [zie 1.1.2.1.1] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Dopeling Johannes
Vader Cornelis van Dooren
Moeder Elizabeth Vlok
Getuige Johanna Kouwenhooven
Plaats Delft
Datum doop 03-11-1791
DTB Delft inv. 62 , folio 199v
Johannes is overleden, 9 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 06-12-1800 in Delft (Oude Kerk) [bron: Archiefnummer 14 inv. 53 , folio 16].
Notitie bij overlijden van Johannes: Baarkind van Cornelis van Doorne. Dit moet Johannes zijn. Er is verder niets van hem te vinden.
6 Cornelis van Doorne, geboren op zaterdag 01-02-1794 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.6.
7 Tijmen van Doorne [1.1.2.1.1.3.7], geboren op vrijdag 17-02-1797 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147 , folio 90v; DTB Delft inv. 63 , folio 7]. Hij is gedoopt op zondag 19-02-1797 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63, folio 7; DTB Delft inv. 147, folio 90v]. Bij de doop van Tijmen was de volgende getuige aanwezig: Johanna van Kouwenhoven (1728-1815) [zie 1.1.2.1.1] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Tijmen: Dopeling Tijmen
Vader Cornelis van Doorne
Moeder Elisabeth Vlok
Getuige Johanna Kouwenhove
Plaats Delft op de buitewatersloot
Datum doop 19-02-1797
Geboortedatum 17-02-1797
DTB Delft inv. 63 , folio 7

Dopeling Tijmen
Vader Cornelis van Doorne
Moeder Elisabeth Vlok
Getuige Johanna Kouwenhoven
Plaats Delft
Datum doop 19-02-1797
Geboortedatum 17-02-1797
DTB Delft inv. 147 , folio 90v
Tijmen is overleden, 5 jaar oud [bron: Archiefnummer 14 inv. 53 , folio 45]. Hij is begraven op woensdag 22-12-1802 in Delft (Oude Kerk).
Notitie bij overlijden van Tijmen: Baarkind van Cornelis van Doorne Buitenwatersloot Dit moet wel Tijmen zijn. Er is verder niets te vinden over hem.
8 Frans van Doorne, geboren op maandag 13-01-1800 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.8.
handtekening_gerrit_sprenger__geb._1782.png
7 Handtekening Gerrit Sprenger geb. 1782
1.1.2.1.1.3.1 Johanna van Doorne, dochter van Cornelis (Kornelis) van Doorne en Elizabeth (Eliesabet) Vlok (zie 1.1.2.1.1.3). Zij is gedoopt op zondag 16-02-1783 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 140]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis van Doorne en Johanna van Os (ovl. 1803) [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Dopeling Johanna
Vader Kornelis van Doorne
Moeder Eliesabet Vlok
Getuige Kornelis van Doorne
Johanna van Os
Plaats Delft
Datum doop 16-02-1783
DTB Delft inv. 62 , folio 140
Johanna is overleden op dinsdag 27-09-1864 in Delft, 81 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1864 Nummer 514].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna van Doorne , leeftijd 81
Vader Cornelis van Doorne
Moeder Elizabeth Vlok
Weduwnaar/weduwe Gerrit Sprenger
Plaats Delft
Datum overlijden 27-09-1864
Delft Akte Jaar 1864 Nummer 514
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op zondag 07-07-1805 in Delft [bron: DTB Delft inv. 118 , folio 166; DTB Delft inv. 89 , folio 46v] met Gerrit Sprenger (afb. 7), 22 jaar oud, nadat zij op zaterdag 22-06-1805 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv. 89 , folio 46v].
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Gerrit: Bruidegom Gerrit Sprenger , jongeman , afkomstig uit Delft , wonend: Molenstraat
Bruid Johanna van Doorne , jongedochter , afkomstig uit Delft , wonend: Buitenwatersloot
Plaats Delft
Datum trouwen 07-07-1805
DTB Delft inv. 118 , folio 166

Bruidegom Gerrit Sprenger , jongeman , afkomstig uit Ddelft , wonend: Molenstraat
Bruid Johanna van Doorne , jongedochter , afkomstig uit Delft , wonend: Buitenwatersloot
Plaats Delft
Datum trouwen 07-07-1805
Datum ondertrouw 22-06-1805
DTB Delft inv. 89 , folio 46v
Gerrit is een zoon van Pieter Sprenger en Helena (Lena) van der Kleij. Hij is gedoopt op zondag 01-09-1782 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 138v]. Gerrit is overleden op zaterdag 19-09-1846 in Delft, 64 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1846 Nummer 445].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit Sprenger , leeftijd 64
Vader Pieter Sprenger
Moeder Helena van der Kleij
Echtgenoo/te Johanna van Doorne
Plaats Delft
Datum overlijden 19-09-1846
Delft Akte Jaar 1846 Nummer 445
Beroep:
Meester Timmerman   [bron: Huwelijk dochter Cornelia Christina met Johannis van den Berg)]
Getuige bij:
23-02-1825     huwelijk Johannis Eetermans (1802-1876) en Eliezabeth Waar (±1802-1835) [zie 1.1.2.1.1.8.11]    [aangetrouwde neef moederszijde bruidegom]   [bron: Delft Akte Jaar 1825 Nummer 10]
Kinderen van Johanna en Gerrit:
1 Pieter Sprenger, geboren op dinsdag 04-02-1806 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.1.1.
2 Elisabet Sprenger, geboren op donderdag 05-05-1808 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.1.2.
3 Gerrit Sprenger, geboren op zondag 29-10-1809 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.1.3.
4 Johanna Sprenger, geboren op maandag 04-11-1811 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.1.4.
5 Helena Sprenger [1.1.2.1.1.3.1.5], geboren op maandag 16-08-1813 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1813 Nummer 264].
Notitie bij de geboorte van Helena: Wonend op de Verwersdijk section 6 No. 573
Geboren om half zeven in de avond
Helena is overleden op woensdag 03-03-1819 in Delft, 5 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1819 Nummer 101].
Notitie bij overlijden van Helena: Overledene Helena Sprenger , leeftijd 5
6 Cornelia Sprenger [1.1.2.1.1.3.1.6], geboren op dinsdag 21-02-1815 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1815 Nummer 361].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Op de Verwersdijk wijk 6 No. 573

Geboren ’s morgens om 5 uur
Cornelia is overleden op vrijdag 31-12-1897 in Delft, 82 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1898 Nummer 2].
7 Cornelia Christina Sprenger, geboren op zondag 24-11-1816 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.1.7.
8 Jannetje Sprenger [1.1.2.1.1.3.1.8], geboren op woensdag 27-05-1818 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1818 Nummer 219].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Geboren des morgens ten zes uren
Wonend wijk 6 No. 573
Jannetje is overleden op woensdag 10-04-1839 in Delft, 20 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1839 Nummer 113].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overledene Jannetje Sprenger , leeftijd 20
9 Leendert Sprenger, geboren op maandag 08-05-1820 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.1.9.
10 Cornelis Sprenger, geboren op zondag 27-01-1822 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.3.1.10.
1.1.2.1.1.3.1.1 Pieter Sprenger is geboren op dinsdag 04-02-1806 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147 , folio 135v], zoon van Gerrit Sprenger en Johanna van Doorne (zie 1.1.2.1.1.3.1). Hij is gedoopt op zondag 09-02-1806 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147, folio 135v]. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Helena (Lena) van der Kleij [grootmoeder vaderszijde] en Pieter Sprenger [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Op de Verwersdijk
Pieter is overleden op zondag 22-07-1849 in Delft, 43 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1849 Nummer 733].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter Sprenger , leeftijd 43
Echtgenoo/te Johanna van Daalen
Beroep:
Timmerman   [bron: Huwelijksakte]
Pieter trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 29-06-1825 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1825 Nummer 58] met Johanna van Daalen, ongeveer 20 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1805 in Delft, dochter van Pieter van Daalen en Adriana van Rossum.
1.1.2.1.1.3.1.2 Elisabet Sprenger is geboren op donderdag 05-05-1808 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147 , folio 151], dochter van Gerrit Sprenger en Johanna van Doorne (zie 1.1.2.1.1.3.1). Zij is gedoopt op zondag 15-05-1808 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147, folio 151].
Notitie bij de geboorte van Elisabet: Op de Verwersdijk
Elisabet is overleden op dinsdag 23-06-1885 in Delft, 77 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1885 Nummer 470]. Elisabet trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 16-05-1832 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1832 Nummer 34] met Johannes Adrianus van Daalen, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabet en Johannes: Bruidegom Johannes Adrianus van Dalen , geboren te Delft , leeftijd 22
Bruid Elizabet Sprenger , geboren te Delft , leeftijd 24
Johannes is geboren omstreeks 1810 in Delft, zoon van Pieter van Daalen en Adriana van Rossum. Johannes is overleden vˇˇr dinsdag 23-06-1885, ten hoogste 75 jaar oud.
Beroep:
Verwer   [bron: Huwelijksakte]
1.1.2.1.1.3.1.3 Gerrit Sprenger is geboren op zondag 29-10-1809 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63 , folio 116v], zoon van Gerrit Sprenger en Johanna van Doorne (zie 1.1.2.1.1.3.1). Hij is gedoopt op zondag 19-11-1809 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63, folio 116v].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Dopeling Gerrit
Vader Gerrit Sprenger
Moeder Johanna van Doorene

Wonend op de Verwersdijk
Gerrit is overleden op donderdag 04-01-1866 in Delft, 56 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1866 Nummer 17].
Beroep:
Schoenmaker   [bron: Huwelijksakte]
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 22-08-1832 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1832 Nummer 65] met Claasie Cornelia Muns, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Claasie: Bruidegom Gerrit Sprenger , geboren te Delft , leeftijd 22
Bruid Claasie Cornelia Muns , geboren te Delft , leeftijd 24
Claasie is geboren omstreeks 1808 in Delft, dochter van Maarte Muns en Cornelia van den Berg. Claasie is overleden op dinsdag 17-08-1886 in Delft, ongeveer 78 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1886 Nummer 519].
Notitie bij overlijden van Claasie: Overledene Claasie Cornelia Muns , leeftijd 78
Notitie bij Claasie: Achternaamvariatie: Munts
1.1.2.1.1.3.1.4 Johanna Sprenger is geboren op maandag 04-11-1811 in Delft [bron: DTB Delft inv. 16 , folio 116], dochter van Gerrit Sprenger en Johanna van Doorne (zie 1.1.2.1.1.3.1). Zij is gedoopt op zondag 24-11-1811 in Delft [bron: DTB Delft inv. 16, folio 116].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Dopeling Johanna
Vader Gerrit Sprenger
Moeder Johanna van Doorenee

Wonend op de Verwersdijk
Johanna is overleden op dinsdag 07-04-1885 in Delft, 73 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1885 Nummer 266]. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15-02-1837 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1837 Nummer 18] met Leendert Johannes Breedvelt.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Leendert: Bruidegom Leendert Johannes Breedvelt , geboren te Delft , leeftijd 22
Bruid Johanna Sprenger , geboren te Delft , leeftijd 25
Leendert is een zoon van Abraham Breedvelt en Ingetje de Bruyn.
Beroep:
Zaagmolenaar   [bron: Huwelijksakte]
1.1.2.1.1.3.1.7 Cornelia Christina Sprenger is geboren op zondag 24-11-1816 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1816 Nummer 451], dochter van Gerrit Sprenger en Johanna van Doorne (zie 1.1.2.1.1.3.1).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Geboren des avonds om acht uren
Wonend wijk 6 No. 573
Cornelia:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 24-10-1838 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1838 Nummer 118] met Johannis van den Berg, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Johannis: Bruidegom Johannis van den Berg , geboren te Delft , leeftijd 28
Vader Willem van den Berg
Moeder Anna Reezer
Bruid Cornelia Christina Sprenger , geboren te Delft , leeftijd 21 "bijna 22 jaren"
Vader Gerrit Sprenger
Moeder Johanna van Doorne
Plaats Delft
Huwelijksdatum 24-10-1838
Delft Akte Jaar 1838 Nummer 118
Johannis is geboren omstreeks 1810 in Delft, zoon van Willem van den Berg en Anna Reezer. Johannis is overleden op donderdag 30-11-1843 in Delft, ongeveer 33 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1843 Nummer 480].
Notitie bij overlijden van Johannis: Overledene Johannis van den Berg , leeftijd 33
Beroep:
Verwersknecht (Verversknecht)   [bron: Huwelijksakte]
(2) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 23-08-1848 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1848 Nummer 120] met Martinus Versteeg, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Martinus: Bruidegom Martinus Versteeg , geboren te Delft , leeftijd 26
Vader Pieter Versteeg
Moeder Mensje de Jong
Bruid Cornelia Christina Sprenger , geboren te Delft , leeftijd 31
Vader Gerrit Sprenger
Moeder Johanna van Doorne
Plaats Delft
Huwelijksdatum 23-08-1848
Delft Akte Jaar 1848 Nummer 120
Opmerking: Weduwe van Johannes van den Berg
Martinus is geboren omstreeks 1822 in Delft, zoon van Pieter Versteeg en Mensje de Jong.
Beroep:
Borstelmaker   [bron: Huwelijksakte]
1.1.2.1.1.3.1.9 Leendert Sprenger is geboren op maandag 08-05-1820 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1820 Nummer 176], zoon van Gerrit Sprenger en Johanna van Doorne (zie 1.1.2.1.1.3.1).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Geboren des nachts kwart voor twaalf
Wonend wijk 6 No. 573
Leendert is overleden op woensdag 14-11-1894 in Delft, 74 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1894 Nummer 593].
Notitie bij overlijden van Leendert: Overledene Leendert Sprenger , leeftijd 74
Weduwnaar/weduwe Lijntje Bayens
Leendert trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 05-04-1848 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1848 Nummer 24] met Leentje Baijens, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Leentje: Bruidegom Leendert Sprenger , geboren te Delft , leeftijd 27
Vader Gerrit Sprenger
Moeder Johanna van Doorne
Bruid Lijntje Baijens , geboren te Eethen Genderen en Heesbeen (Noord-Braband) , leeftijd 27
Vader Antoni Baijens
Moeder Anneke Bouman
Plaats Delft
Huwelijksdatum 05-04-1848
Delft Akte Jaar 1848 Nummer 24
Leentje is geboren omstreeks 1821 in Eethen Genderen en Heesbeen (NB), dochter van Antoni Baijens en Anneke Bouman.
1.1.2.1.1.3.1.10 Cornelis Sprenger is geboren op zondag 27-01-1822 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1822 Nummer 48], zoon van Gerrit Sprenger en Johanna van Doorne (zie 1.1.2.1.1.3.1).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Geboren des morgens ten half vier uren
Wonend wijk 6 No. 573
Cornelis is overleden op vrijdag 22-06-1849 in Delft, 27 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1849 Nummer 574].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Sprenger , leeftijd 27
Echtgenoo/te Rieeta Catharina Gramser
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 05-04-1848 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1848 Nummer 23] met Rieeta Catharina Gramser, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Rieeta: Bruidegom Cornelis Sprenger , geboren te Delft , leeftijd 26
Vader Gerrit Sprenger
Moeder Johanna van Doorne
Bruid RieÚta Catharina Gramser , geboren te Overasselt (Gelderland) , leeftijd 30
Vader Willem Gramser
Moeder Maria Johanna Vink
Plaats Delft
Huwelijksdatum 05-04-1848
Delft Akte Jaar 1848 Nummer 23
Rieeta is geboren omstreeks 1818 in Overasselt (GLD), dochter van Willem Gramser en Maria Johanna Vink.
1.1.2.1.1.3.2 Bartinus Johannes van Doorne, zoon van Cornelis (Kornelis) van Doorne en Elizabeth (Eliesabet) Vlok (zie 1.1.2.1.1.3). Hij is gedoopt op dinsdag 17-08-1784 in Delft [bron: DTB Delft inv. 15, folio 189]. Bij de doop van Bartinus was de volgende getuige aanwezig: Bartina Johanna van Kouwenhoven.
Notitie bij de geboorte van Bartinus: Dopeling Bartinus Johannes
Vader Kornelis van Doorne
Moeder Elisaabet Vlok
Getuige Bartina Johanna van Kouwenhoven
Plaats Delft
Datum doop 17-08-1784
DTB Delft inv. 15 , folio 189
Bartinus is overleden op donderdag 31-01-1861 in Delft, 76 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1861 Nummer 84].
Notitie bij overlijden van Bartinus: Overledene Bartinus Johannes van Doorne , leeftijd 76 Weduwnaar/weduwe Johanna Hendrika Notten
Bartinus trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 27-12-1815 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1815 Nummer 127] met Johanna Hendrika Notten, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bartinus en Johanna: Bruidegom Bartinus Johannes van Doorne , geboren te Delft , leeftijd 31
Vader Kornelis van Doorne Schipper van beroep
Moeder Elisabeth Vlok
Bruid Johanna Hendrika Nottten , geboren te Waspik , leeftijd 30
Vader Jan Andries Notten
Moeder Arnoldina van Alema
Plaats Delft
Huwelijksdatum 27-12-1815
Delft Akte Jaar 1815 Nummer 127
Johanna is geboren in 1885 in Waspik, dochter van Jan Andries Notten en Arnoldina van Alema.
1.1.2.1.1.3.3 Cornelia Christina van Doorne, dochter van Cornelis (Kornelis) van Doorne en Elizabeth (Eliesabet) Vlok (zie 1.1.2.1.1.3). Zij is gedoopt op donderdag 14-12-1786 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 165]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Johanna van Os (ovl. 1803) [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Dopeling Cornelia Cristina
Vader Cornelis van Doorne
Moeder Elisabeth Vlok
Getuige Johanna van Os
Plaats Delft
Datum doop 14-12-1786
DTB Delft inv. 62 , folio 165
Cornelia is overleden op woensdag 25-01-1871 in Delft, 84 jaar oud [bron: Delft aktejaar 1871 nummer 63].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Christina van Doorne , leeftijd 84
Vader Cornelis van Doorne
Moeder Elisabeth Flok
Echtgenoo/te Leendert van der Wees
Plaats Delft
Datum overlijden 25-01-1871
Delft Akte Jaar 1871 Nummer 63
Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op zondag 30-10-1808 in Delft [bron: DTB Delft inv. 145] met Leendert van der Wees, nadat zij op zaterdag 15-10-1808 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv. 145; DTB Delft inv. 89 , folio 86v].
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Leendert: Bruidegom Leendert van der Wees , jongeman , afkomstig uit Vlaardingen , wonend: Vrouwjuttenland
Bruid Cornelia Christina van Doorne , jongedochter , afkomstig uit Delft , wonend: Aldaar
Plaats Delft
Datum ondertrouw 15-10-1808
DTB Delft inv. 89 , folio 86v

Bruidegom Leendert van der Wees , jongeman
Bruid Cornelia Christina van Doorne , jongedochter
Plaats Delft
Datum trouwen 30-10-1808
Datum ondertrouw 15-10-1808
DTB Delft inv. 145
Kind van Cornelia en Leendert:
1 Magrita van der Wees [1.1.2.1.1.3.3.1], geboren op donderdag 26-01-1809 in Delft. Zij is gedoopt op zondag 29-01-1809 in Delft [bron: DTB Delft inv. 16, folio 98v].
Notitie bij de geboorte van Magrita: Dopeling Magrita
Vader Leendert van der Wees
Moeder Cristina van Doorene
Getuige Magrita van Rooijen
Plaats Delft
Datum doop 29-01-1809
Geboortedatum 26-01-1809
DTB Delft inv. 16 , folio 98v
1.1.2.1.1.3.6 Cornelis van Doorne is geboren op zaterdag 01-02-1794 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62 , folio 218v; DTB Delft inv. 147 , folio 81], zoon van Cornelis (Kornelis) van Doorne en Elizabeth (Eliesabet) Vlok (zie 1.1.2.1.1.3). Hij is gedoopt op zondag 02-02-1794 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 218v; DTB Delft inv. 147, folio 81]. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna van Os (ovl. 1803) [grootmoeder vaderszijde] en Cornelis van Doorenen (1704-1803) [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis
Vader Cornelis van Doorne
Moeder Elisabeth Vlok
Getuige Cornelis van Doorne
Johanna van Os
Plaats Delft
Datum doop 02-02-1794
Geboortedatum 01-02-1794
DTB Delft inv. 62 , folio 218v

Dopeling Cornelis
Vader Cornelis van Doorne
Moeder Elisabet Vlok
Getuige Cornelis van Doorne
Johanna van Os
Plaats Delft
Datum doop 02-02-1794
Geboortedatum 01-02-1794
DTB Delft inv. 147 , folio 81
Cornelis is overleden op vrijdag 12-12-1834 in Rotterdam, 40 jaar oud [bron: Rotterdam 1834 b165 akte nr. 2473].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Doorne , leeftijd 38 jaar
Vader Cornelis van Doorne
Moeder Johanna Vlok
Gescheidene Sara van de Linde
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 12-12-1834
Opmerkingen akte nr. 2473
Geboorteplaats Delft
Bron Rotterdam 1834 b165
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 09-10-1816 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1816 Nummer 104] met Sara van der Linden, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Sara: Bruidegom Cornelis van Doorne , geboren te Delft , leeftijd 22 Bruid Sara van der Linden , geboren te Delft , leeftijd 20
Zie 1.1.2.1.3.4.3 voor persoonsgegevens van Sara.
1.1.2.1.1.3.8 Frans van Doorne is geboren op maandag 13-01-1800 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147 , folio 103; DTB Delft inv. 63 , folio 25], zoon van Cornelis (Kornelis) van Doorne en Elizabeth (Eliesabet) Vlok (zie 1.1.2.1.1.3). Hij is gedoopt op donderdag 16-01-1800 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147, folio 103; DTB Delft inv. 63, folio 25]. Bij de doop van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna van Os (ovl. 1803) [grootmoeder vaderszijde] en Cornelis van Doorenen (1704-1803) [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Frans: Dopeling Frans
Vader Cornelis van Doorne
Moeder Elisabeth Vlok
Getuige Johanna van Os
Cornelis van Doorne
Plaats Delft
Datum doop 16-01-1800
Geboortedatum 13-01-1800
DTB Delft inv. 147 , folio 103

Dopeling Frans
Vader Cornelis van Doorne
Moeder Elisabeth Vlok
Getuige Johanna van Os
Cornelis van Doorne
Plaats Delft
Datum doop 16-01-1800
Geboortedatum 13-01-1800
DTB Delft inv. 63 , folio 25
Frans trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 04-11-1829 in ’s-Gravenhage [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 329] met Joanna de Groot, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Joanna: Algemeen:
Aktenummer:329
Aktedatum:4 november 1829
Burgerlijke stand van:’s-Gravenhage
Huwelijksdatum:4 november 1829
Bruidegom: Frans van Doorne, Leeftijd:29, Beroep:schipper
Bruid: Joanna de Groot, Leeftijd:34, Beroep:naaister
Vader bruidegom: Cornelis van Doorne, Moeder bruidegom: Elisabeth Vlok
Vader bruid: Bartholomeus de Groot, Moeder bruid: Pieternella van der Valk
Getuige(n) Huwelijk:
Johannes Franciscus Thomas, behanger, 45
Matthias Marris, soldaat, 21
Johannes Fisbach, kleermaker, 27
Martinus Franciscus Timan, oud-soldaat, 69
Joanna is geboren op maandag 04-02-1805 in Rijswijk, dochter van Bartholomeus de Groot en Pieternella van der Valk. Zij is gedoopt op maandag 04-02-1805 in Rijswijk [bron: Rooms Katholiek Rijswijk Dopen 1784-1812 Trouwen 1784-1811 IMAGE 37 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Joanna: 1805 1 Febr Joanna nata eodem die in Pago (Geboren op dezelfde dag in het dorp) Par: Bartholomeus de Groot Acath (betekent: geen Katholiek) & Pieternella van der Valk susc: Adrianus van der Linden, Joanna van der Valk
1.1.2.1.1.5 Jeremias Vlok, zoon van Tijmon (Tijme, Tijmen) Vlok (zie 1.1.2.1.1) en Johanna van Kouwenhoven. Hij is gedoopt op zondag 13-02-1757 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 140]. Bij de doop van Jeremias waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Meeseur (Mesuer) en Jeremias van Kouwenhoven (geb. 1697) [grootvader moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jeremias: Dopeling Jeremias
Vader Tijmen Vlok
Moeder Johanna van Kouwenhooven
Getuige Jeremias van Kouwenhooven
Jannetje Mesuer
Plaats Delft
Datum doop 13-02-1757
DTB Delft inv. 61 , folio 140
Jeremias is overleden op maandag 16-08-1813 in Delft, 56 jaar oud [bron: Delft aktejaar 1813 nummer 337].
Notitie bij overlijden van Jeremias: Overledene Jeremias Vlok
Vader Tijme Vlok
Moeder Johanna Kouwenhoven
Echtgenoo/te Geertruy Larret
Plaats Delft
Datum overlijden 16-08-1813
Delft Akte Jaar 1813 Nummer 337
Jeremias trouwde, 22 jaar oud, op zondag 05-12-1779 in Delft [bron: DTB Delft inv 143 folio 54] met Geertruij Laret, 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 20-11-1779 in Deft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv 143 folio 54; DTB Delft inv 30 folio 99].
Notitie bij het huwelijk van Jeremias en Geertruij: Bruidegom Jeremias Vlok , jongeman , wonend: Harmenkokslaan
Bruid Geertruij Laret , jongedochter , wonend: Hippolytusbuurt
Plaats Delft
Datum ondertrouw 20-11-1779
DTB Delft inv. 30 , folio 99

Bruidegom Jeremias Vlok , jongeman , wonend: Harmencoxlaan
Bruid Geertruij Laret , jongedochter , wonend: Hijpolitusbuurt
Plaats Delft
Datum trouwen 05-12-1779
Datum ondertrouw 20-11-1779
DTB Delft inv. 143 , folio 54
Geertruij is een dochter van Jan Laret en Geertruij Toorenvliet. Zij is gedoopt op dinsdag 14-05-1754 in Delft [bron: DTB Delft inv. 14, folio 188]. Bij de doop van Geertruij was de volgende getuige aanwezig: Kornelia van Osten.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Dopeling Geertruij
Vader Jan Laret
Moeder Geertruij Toorenvliet
Getuige Kornelia van Osten
Plaats Delft
Datum doop 14-05-1754
DTB Delft inv. 14 , folio 188
Geertruij is overleden op zondag 07-02-1841 in Delft, 86 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1841 Nummer 60].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Overledene Geertruij Laret , leeftijd 86
Vader Jan Laret
Moeder Geertruij Toorenvliet
Weduwnaar/weduwe Jeremias Vlok
Plaats Delft
Datum overlijden 07-02-1841
Delft Akte Jaar 1841 Nummer 60
Notitie bij Geertruij: Naamvariatie achternaam: Loret / Looret / Lorret / Laaret / Larret
Naamvariatie voornaam: Geertruitje / Geertrui / Geertruy
Getuige bij:
10-04-1806     doop Geertruijtje Bontje (1806-1861) [zie 1.1.2.1.1.5.1.2]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 63 , folio 77; DTB Delft inv. 147 , folio 136v]
Kinderen van Jeremias en Geertruij:
1 Martijntje (Marijtje) Vlok, geboren op zaterdag 30-09-1780 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.1.
2 Johanna Vlok, geboren op maandag 17-02-1794 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.2.
1.1.2.1.1.5.1 Martijntje (Marijtje) Vlok is geboren op zaterdag 30-09-1780 in Delft, dochter van Jeremias Vlok (zie 1.1.2.1.1.5) en Geertruij Laret. Zij is gedoopt op zondag 01-10-1780 in Delft [bron: DTB Delft inv. 15, folio 167]. Bij de doop van Martijntje was de volgende getuige aanwezig: Pieternella Vlok (geb. 1764) [zie 1.1.2.1.1.9] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Martijntje: Dopeling Martijntje
Vader Jeremias Flok
Moeder Geertruij Laret
Getuige Peeternela Flok
Plaats Delft
Datum doop 01-10-1780
DTB Delft inv. 15 , folio 167
Martijntje is overleden op maandag 14-05-1860 in Delft, 79 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1860 Nummer 236].
Notitie bij overlijden van Martijntje: Overledene Martina Vlok , leeftijd 78
Vader Jeremias Vlok
Moeder Geertruida Loret
Weduwnaar/weduwe Gerrit Bontje
Plaats Delft
Datum overlijden 14-05-1860
Delft Akte Jaar 1860 Nummer 236
Notitie bij Martijntje: Naamvariatie achternaam: de Vlok

Persoon Martijntje(martina) Vlok
Plaats Delft
Geboortedatum 30-09-1777
Geboorteplaats Delft
Religie Gereformeerd
Periode 1825 - 1829
Wijk/nummer of ľletter 2
Huisnummer binnen wijk 495
Volgnummer op bladzijde 8
Bevolkingsregister Delft inv. nr. 003 folio 108
Martijntje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 30-05-1802 in Delft [bron: DTB Delft inv 118 folio 143v; DTB Delft inv 89 folio 6] met Gerrit (G.Z.= Gerritszoon) Bontje, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op zaterdag 15-05-1802 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv 89 folio 6].
Notitie bij het huwelijk van Martijntje en Gerrit: Bruidegom Gerrit Bontje , jongeman , afkomstig uit Delft , wonend: Oude Langendijk
Bruid Martijntje Vlok , jongedochter , afkomstig uit Delft , wonend: Harmenkokslaan
Plaats Delft
Datum trouwen 30-05-1802
Datum ondertrouw 15-05-1802
DTB Delft inv. 89 , folio 6

Bruidegom Gerritje - , jongeman (zelfde als hierboven)
Bruid Marijtje Vlok , jongedochter
Plaats Delft
Datum trouwen 30-05-1802 DTB Delft inv. 118 , folio 143v
Gerrit is geboren omstreeks 1780, zoon van Gerrit Bontje en Adriana van der Hoeven. Gerrit is overleden op dinsdag 27-02-1855 in Delft, ongeveer 75 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1855 Nummer 123].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit Bontje , leeftijd 75 Vader Gerrit Bontje Moeder Adriana van der Hoeven Echtgenoo/te Martina Vlok
Notitie bij Gerrit: Persoon Gerrit Bontje
Plaats Delft
Geboortedatum 00-00-1777 (Klopt niet, dit is het geboortejaar van Martijntje, Gerrit is van 1780)
Geboorteplaats Delft
Beroep smidsknecht
Religie Luthers
Periode 1825 - 1829
Wijk/nummer of ľletter 2
Huisnummer binnen wijk 495
Volgnummer op bladzijde 7
Bevolkingsregister Delft inv. nr. 003 folio 108
Beroep:
Smitsknecht   [bron: geboorteinschrijving dochter Martina]
Kinderen van Martijntje en Gerrit:
1 Arijaantje Bontje, geboren op maandag 22-08-1803 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.1.1.
2 Geertruijtje Bontje, geboren op zondag 06-04-1806 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.1.2.
3 Gerrit (Gerardus) Bontje [1.1.2.1.1.5.1.3], geboren op zaterdag 27-08-1808 in Delft [bron: DTB Delft inv. 106 , folio 49; DTB Delft inv. 147 , folio 212v]. Hij is gedoopt op zondag 28-08-1808 in Delft [bron: DTB Delft inv. 106, folio 49; DTB Delft inv. 147, folio 212v].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Dopeling Gerrit
Vader Gerrit Bontje
Moeder Martijntje Vlok
Plaats Delft
Datum doop 28-08-1808
Geboortedatum 27-08-1808
DTB Delft inv. 106 , folio 49

Dopeling Gerrit
Vader Gerrit Bontje
Moeder Martijntje Vlok
Plaats Delft
Datum doop 28-08-1808
Geboortedatum 27-08-1808
DTB Delft inv. 147 , folio 212v
Gerrit is overleden op woensdag 09-06-1813 in Delft, 4 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1813 Nummer 240].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerardus Bontje , leeftijd 4 (geboren in augustus, dus gestorven 2 maanden voor zijn 5e verjaardag)
Vader Gerardus Bontje
Moeder Martina de Vlok
Plaats Delft
Datum overlijden 09-06-1813 * 1808
Delft Akte Jaar 1813 Nummer 240
4 Martina Bontje, geboren op dinsdag 06-02-1816 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.1.4.
5 Gerritje Bontje, geboren op vrijdag 09-04-1819 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.1.5.
6 Niesje Bontje [1.1.2.1.1.5.1.6], geboren op donderdag 29-11-1821 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1821 Nummer 529].
Notitie bij de geboorte van Niesje: Kind Niesje
Vader Gerrit Bontje oud 41 jaar, beroep: smitsknecht, wonend: wijk 2 No. 495 Delft
Moeder Martina Vlok oud 41 jaar
Plaats Delft
Geboortedatum 29-11-1821
Delft Akte Jaar 1821 Nummer 529
Niesje is overleden op woensdag 12-12-1821 in Delft, 13 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Niesje: Overledene Niesje Bontje , leeftijd 14 dagen
Vader Gerrit Bontje
Moeder Martina Vlok
Plaats Delft
Datum overlijden 12-12-1821
Delft Akte Jaar 1821 Nummer 369
1.1.2.1.1.5.1.1 Arijaantje Bontje is geboren op maandag 22-08-1803 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63 , folio 49; DTB Delft inv. 147 , folio 120], dochter van Gerrit (G.Z.= Gerritszoon) Bontje en Martijntje (Marijtje) Vlok (zie 1.1.2.1.1.5.1). Zij is gedoopt op zondag 28-08-1803 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63, folio 49; DTB Delft inv. 147, folio 120].
Notitie bij de geboorte van Arijaantje: Dopeling Arijaantje
Vader Gerrit Bontje
Moeder Martijntje Vlok (als boven)
Plaats Delft
Datum doop 28-08-1803
Geboortedatum 22-08-1803
DTB Delft inv. 63 , folio 49

Dopeling Arijaantje
Vader Gerrit Bont
Moeder Martijntje Vlok (als boven)
Plaats Delft
Datum doop 28-08-1803
Geboortedatum 22-08-1803
DTB Delft inv. 147 , folio 120
Arijaantje is overleden op vrijdag 29-01-1886 in Delft, 82 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1886 Nummer 66].
Notitie bij overlijden van Arijaantje: Overledene Aryaantje Bontje , leeftijd 82 Weduwnaar/weduwe Alexander van der Beek
Arijaantje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 19-08-1829 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1829 Nummer 70] met Alexander van der Beek, 25 jaar oud, nadat zij op woensdag 09-09-1829 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-beek/I116.php].
Notitie bij het huwelijk van Arijaantje en Alexander: Bruidegom Alexander van der Beek, leeftijd 25 Bruid Arijaantje Bontje, leeftijd 25
Alexander is geboren op vrijdag 25-05-1804 in Delft [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-beek/I116.php], zoon van Isaak van der Beek en Adriana Kar. Hij is gedoopt op zondag 03-06-1804 in Delft [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-beek/I116.php]. Alexander is overleden op zondag 04-01-1885 in Delft, 80 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1885 Nummer 10]. Hij is begraven op donderdag 08-01-1885 in Delft [bron: Delft Akkte Jaar 1885 Nummer 70].
Notitie bij overlijden van Alexander: Overledene Alexander van der Beek, leeftijd 80 Echtgenoo/te Arijaantje Bontje
1.1.2.1.1.5.1.2 Geertruijtje Bontje is geboren op zondag 06-04-1806 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147 , folio 136v; DTB Delft inv. 63 , folio 77], dochter van Gerrit (G.Z.= Gerritszoon) Bontje en Martijntje (Marijtje) Vlok (zie 1.1.2.1.1.5.1). Zij is gedoopt op donderdag 10-04-1806 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63, folio 77; DTB Delft inv. 147, folio 136v]. Bij de doop van Geertruijtje was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Laret (1754-1841) [zie 1.1.2.1.1.5] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Geertruijtje: Dopeling Geertruitje
Vader Gerrit Bontje Jr
Moeder Marijtje Vlok
Getuige Geertruitje Laret
Plaats Delft
Datum doop 10-04-1806
Geboortedatum 06-04-1806
DTB Delft inv. 147 , folio 136v

Dopeling Geertruijtje
Vader Gerrit G: Z. Bontje
Moeder Martijntje Vlok
Getuige Geertruijtje Laaret
Plaats Delft Harmekokslaan
Datum doop 10-04-1806
Geboortedatum 06-04-1806
DTB Delft inv. 63 , folio 77
Geertruijtje is overleden op zaterdag 19-01-1861 in Delft, 54 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1861 Nummer 53].
Notitie bij overlijden van Geertruijtje: OverledeneGeertruida Bontje , leeftijd 54 (en negen maanden) Vader Gerrit Bontje Moeder Martina Vlok Echtgenoo/te Willem van der Beek
Geertruijtje trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 03-05-1837 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1837 Nummer 40] met Willem van der Beek, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruijtje en Willem: Bruidegom Willem van der Beek , geboren te Delft , leeftijd 28 Bruid Geertruijtje Bontje , geboren te Delft , leeftijd 31
Willem is geboren omstreeks 1809 in Delft, zoon van Isaak van der Beek en Adriana Kar.
Notitie bij Willem: Zadelmakersknecht
Kinderen van Geertruijtje en Willem:
1 Adriana van der Beek, geboren op maandag 28-08-1837 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.1.2.1.
2 Gerrit van der Beek, geboren op dinsdag 01-01-1839 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.1.2.2.
3 N.N. van der Beek [1.1.2.1.1.5.1.2.3], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 22-08-1841 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1841 Nummer 312].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene van der Beek Vader Willem van der Beek Moeder Geertruida Bontje Opmerkingen levenloos geboren
4 Martina van der Beek, geboren op zondag 11-02-1844 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.1.2.4.
5 Isaak van der Beek, geboren op vrijdag 27-10-1848 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.1.2.5.
1.1.2.1.1.5.1.2.1 Adriana van der Beek is geboren op maandag 28-08-1837 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1837 Nummer 382], dochter van Willem van der Beek en Geertruijtje Bontje (zie 1.1.2.1.1.5.1.2). Adriana is overleden op donderdag 10-11-1892 in Delft, 55 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1892 Nummer 653].
Notitie bij overlijden van Adriana: Overledene Adriana van der Beck, leeftijd 55 Echtgenoo/teCornelis van Uijen
Adriana trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15-07-1863 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1863 Nummer 92] met Cornelis van Uijen, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Cornelis: Bruidegom Cornelis van Uijen, leeftijd 25 Bruid Adriana van der Beek, leeftijd 25
Cornelis is geboren omstreeks 1837 in Delft, zoon van Willem van Uijen en Elizabeth van der Tor.
1.1.2.1.1.5.1.2.2 Gerrit van der Beek is geboren op dinsdag 01-01-1839 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1839 Nummer 1], zoon van Willem van der Beek en Geertruijtje Bontje (zie 1.1.2.1.1.5.1.2). Gerrit is overleden op zaterdag 08-12-1917 in Delft, 78 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1917 Nummer 565].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit van der Beek , leeftijd 78 Weduwnaar/weduwe Johanna van Baarle
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 12-11-1862 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1862 Nummer 142] met Johanna van Baarle, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Bruidegom Gerrit van der Beek, leeftijd 23 Bruid Johanna van Baarle, leeftijd 20
Johanna is geboren omstreeks 1842 in Delft, dochter van Nicolaas van Baarle en Sijtje Colet.
1.1.2.1.1.5.1.2.4 Martina van der Beek is geboren op zondag 11-02-1844 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1844 Nummer 80], dochter van Willem van der Beek en Geertruijtje Bontje (zie 1.1.2.1.1.5.1.2). Martina is overleden op woensdag 31-05-1871 in Delft, 27 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1871 Nummer 575].
Notitie bij overlijden van Martina: Overledene Martina van der Beek, leeftijd 27 Echtgenoo/te Willem van den Bosch
Martina trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 15-03-1871 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1871 Nummer 20] met Willem van den Bosch, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martina en Willem: Bruidegom Willem van den Bosch, leeftijd 25 Bruid Martina van der Beek, leeftijd 27
Willem is geboren omstreeks 1846 in Delft, zoon van Pieter van den Bosch en Grietje Meule.
1.1.2.1.1.5.1.2.5 Isaak van der Beek is geboren op vrijdag 27-10-1848 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1848 Nummer 552], zoon van Willem van der Beek en Geertruijtje Bontje (zie 1.1.2.1.1.5.1.2). Isaak is overleden op woensdag 13-07-1932 in Delft, 83 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1932 Nummer 419].
Notitie bij overlijden van Isaak: Overledene Isaak van der Beek , leeftijd 83 Weduwnaar/weduwe Margaritha Vrijenhoek
Isaak:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 06-10-1875 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1875 Nummer 169] met Henrietta Cornelia Susanna Kok, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Isaak en Henrietta: Bruidegom Isaak van der Beek, leeftijd 26 Bruid Henrietta Cornelia Susanna Kok, leeftijd 24
Henrietta is geboren omstreeks 1851 in Middelburg, dochter van Hendrik Kok en Johanna Susanna Harthout.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 03-08-1892 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1892 Nummer 124] met Margritha Vrijenhoek, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Isaak en Margritha: Bruidegom Isaak van der Beek, leeftijd 43 Bruid Margritha Vrijenhoek, leeftijd 38 Weduwnaar van Henrietta Cornelia Susanna Kok
Margritha is geboren omstreeks 1854 in Dordrecht, dochter van Maarten Vrijenhoek en Neeltje van Maaren.
1.1.2.1.1.5.1.4 Martina Bontje is geboren op dinsdag 06-02-1816 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1816 Nummer 54], dochter van Gerrit (G.Z.= Gerritszoon) Bontje en Martijntje (Marijtje) Vlok (zie 1.1.2.1.1.5.1).
Notitie bij de geboorte van Martina: Kind Martina
Vader Gerrit Bontje geboren ca. 1780 beroep: smitsknecht wonend: wijk 2 No. 417 Delft
Moeder Martina Vlok geboren ca. 1780
Plaats Delft
Geboortedatum 06-02-1816
Delft Akte Jaar 1816 Nummer 54
Martina is overleden op woensdag 01-11-1876 in Delft, 60 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1876 Nummer 623].
Notitie bij overlijden van Martina: Overledene Martina Bontje, leeftijd 60 Weduwnaar/weduwe Joannes Cornelis Snel
Martina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 19-05-1841 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1841 Nummer 45] met Cornelis Johannes Snel, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martina en Cornelis: Bruidegom Cornelis Johannes Snel, leeftijd 26 Bruid Martina Bontje, leeftijd 25
Cornelis is geboren omstreeks 1815 in Delft, zoon van Johannes Cornelis Snel en Martina Lammers.
1.1.2.1.1.5.1.5 Gerritje Bontje is geboren op vrijdag 09-04-1819 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1819 Nummer 162], dochter van Gerrit (G.Z.= Gerritszoon) Bontje en Martijntje (Marijtje) Vlok (zie 1.1.2.1.1.5.1).
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kind Gerritje
Vader Gerrit Bontje , oud 39 jaar, beroep: smitsknecht wonend: wijk 2 No. 495 Delft
Moeder Martina Vlok , oud 39 jaar
Plaats Delft
Geboortedatum 09-04-1819
Delft Akte Jaar 1819 Nummer 162
Gerritje is overleden op woensdag 07-08-1861 in Delft, 42 jaar oud (oorzaak: Vlak na het kraambed) [bron: Delft Akte Jaar 1861 Nummer 387].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Overledene Gerritje Bontje, leeftijd 42 Echtgenoo/te Martinus Snel
Overleden 1 maand na de geboorte van Martina Adriana
Gerritje trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 02-05-1849 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1849 Nummer 24] met Martinus Snel, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Martinus: Bruidegom Martinus Snel, leeftijd 29 Bruid Gerritje Bontje, leeftijd 30
Martinus is geboren omstreeks 1820 in Delft, zoon van Johannes Cornelis Snel en Martina Lammers.
Kinderen van Gerritje en Martinus:
1 Johanna Cornelia Snel [1.1.2.1.1.5.1.5.1], geboren op zondag 20-01-1850 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1850 Nummer 39]. Johanna is overleden op maandag 01-04-1850 in Delft, 2 maanden oud [bron: Delft Akte Jaar 1850 Nummer 154].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Cornelia Snel , leeftijd 2 mnd
2 N.N. Snel [1.1.2.1.1.5.1.5.2], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 09-10-1851 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1851 Nummer 388].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene Snel , leeftijd 0 Vader Martinus Snel Moeder Gerritje Bontje
3 Albertina Gerarda Snel [1.1.2.1.1.5.1.5.3], geboren op maandag 28-03-1853 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1853 Nummer 191]. Albertina is overleden op maandag 20-06-1853 in Delft, 2 maanden oud [bron: Delft Akte Jaar 1853 Nummer 272].
Notitie bij overlijden van Albertina: Overledene Albertina Gerardina Snel , leeftijd 2 mnd
4 Gerardus Martinus Snel, geboren op zaterdag 15-03-1856 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.1.5.4.
5 Johannes Cornelis Snel [1.1.2.1.1.5.1.5.5], geboren op maandag 02-08-1858 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1858 Nummer 417]. Johannes is overleden op dinsdag 07-12-1858 in Delft, 4 maanden oud [bron: Delft Akte Jaar 1858 Nummer 568].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Cornelis Snel , leeftijd 4 mnd
6 Martina Adriana Snel, geboren op vrijdag 05-07-1861 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.5.1.5.6.
1.1.2.1.1.5.1.5.4 Gerardus Martinus Snel is geboren op zaterdag 15-03-1856 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1856 Nummer 155], zoon van Martinus Snel en Gerritje Bontje (zie 1.1.2.1.1.5.1.5). Gerardus is overleden op donderdag 04-02-1937 in Delft, 80 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1937 Nummer 77].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Overledene Gerardus Martinus Snel , leeftijd 80 Echtgenoo/te Wilhelmina van Duijn
Gerardus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 26-02-1879 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1879 Nummer 20] met Wilhelmina Josepha van Duyn, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Wilhelmina: Bruidegom Gerardus Martinus Snel, leeftijd 22 Bruid Wilhelmina Josepha van Duyn, leeftijd 25
Wilhelmina is geboren omstreeks 1853, dochter van Jan van Duyn en Cornelia Poelman.
1.1.2.1.1.5.1.5.6 Martina Adriana Snel is geboren op vrijdag 05-07-1861 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1861 Nummer 427], dochter van Martinus Snel en Gerritje Bontje (zie 1.1.2.1.1.5.1.5). Martina is overleden op maandag 06-11-1944 in Delft, 83 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1944 Nummer 677].
Notitie bij overlijden van Martina: Overledene Martina Adriana Snel , leeftijd 83 Weduwnaar/weduwe Jacobus de Bruijn
Martina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 07-02-1883 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1883 Nummer 24] met Jacobus de Bruijn, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martina en Jacobus: Bruidegom Jacobus de Bruijn, leeftijd 26 Bruid Martina Adriana Snel, leeftijd 21
Jacobus is geboren omstreeks 1857 in Delft, zoon van Andries de Bruijn en Elisabeth Hekkie.
1.1.2.1.1.5.2 Johanna Vlok is geboren op maandag 17-02-1794 in Delft, dochter van Jeremias Vlok (zie 1.1.2.1.1.5) en Geertruij Laret. Zij is gedoopt op donderdag 20-02-1794 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 218v; DTB Delft inv. 147, folio 81]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johanna Lorret.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Dopeling Johanna
Vader Jirremies Vlok
Moeder Geertruij Lorret
Getuige Johanna Lorret
Plaats Delft
Datum doop 20-02-1794
Geboortedatum 17-02-1794
DTB Delft inv. 62 , folio 218v

Dopeling Johanna
Vader Jeremias Vlok
Moeder Geertruij Loret
Getuige Johanna Loret
Plaats Delft
Datum doop 20-02-1794
Geboortedatum 17-02-1794
DTB Delft inv. 147 , folio 81
Johanna is overleden op zaterdag 11-09-1875 in Delft, 81 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1875 Nummer 595].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Vlok , leeftijd 81
Vader Jerremies Vlok
Moeder Geertruij Lorret
Echtgenote Johannes van der Wees
Plaats Delft
Datum overlijden 11-09-1875
Delft Akte Jaar 1875 Nummer 595
Johanna trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 29-09-1813 in Delft [bron: Delft aktejaar 1813 nummer 71] met Johannes van der Wees, 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Johannes: Bruidegom Johannes van der Wees , geboren te Delft , leeftijd 20
Vader Pieter van der Wees
Moeder Margrieta van Rooyen
Bruid Johanna Vlok , geboren te Delft , leeftijd 19
Vader Jeremias Vlok
Moeder Geertruij Lorret
Plaats Delft
Huwelijksdatum 29-09-1813
Delft Akte Jaar 1813 Nummer 71
Johannes is geboren in 1793 in Delft, zoon van Pieter van der Wees en Margrieta van Rooyen.
doopinschrijving_catharina_vlok_1762.png huwelijksinschrijving_gerrit_eterman_en_catharina_vlok.png huwelijksinschrijving_gerrit_eeterman_en_catharina_vlok.png
8 Doopinschrijving Catharina Vlok 1762
9 Huwelijksinschrijving Gerrit Eterman en Catharina Vlok
10 Huwelijksinschrijving Gerrit Eeterman en Catharina Vlok
1.1.2.1.1.8 Catharina Johanna Vlok (Flok) (afb. 8), dochter van Tijmon (Tijme, Tijmen) Vlok (zie 1.1.2.1.1) en Johanna van Kouwenhoven. Zij is gedoopt op donderdag 14-01-1762 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 176v]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Verburg(h) (ovl. 1769) [zie 1.1.2.1] [grootmoeder vaderszijde] en Isaac (Isak) Vlok (1739-1797) [zie 1.1.2.1.6] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Dopeling Catharina
Vader Tijme Vlok
Moeder Johanna Kouwenhove
Getuige Isaac Vlok
Catharina Verburg
Plaats Delft
Datum doop 14-01-1762
DTB Delft inv. 61 , folio 176v
Catharina is overleden, 44 jaar oud [bron: DTB Delft inv 149]. Zij is begraven op maandag 03-11-1806 in Delft [bron: DTB Delft inv. 149].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Vlok Huisvrouw van Gerrit Eterman Plaats Delft Datum begraven 03-11-1806
Catharina trouwde, 24 jaar oud, op zondag 07-05-1786 in Delft [bron: DTB Delft inv 87 folio 60v] met Gerrit Hendrik E(e)termans (afb. 9 en 10), 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 22-04-1786 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv 87 folio 60v; DTB Delft inv 31 folio 60v].
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Gerrit: Bruidegom Gerrit Eeterman , jongeman , wonend: Nieuwe Langendijk
Bruid Catharina Vlok , jongedochter , wonend: Oude Delft
Plaats Delft
Datum ondertrouw 22-04-1786
DTB Delft inv. 31 , folio 60v

Bruidegom Gerrit Eeterman , jongeman , wonend: Nieuwe Langendijk
Bruid Catharina Vlok , jongedochter , wonend: Oude Delft
Plaats Delft
Datum trouwen 07-05-1786
Datum ondertrouw 22-04-1786
DTB Delft inv. 87 , folio 60v
Gerrit is geboren in 07-1759 in Schale bei Tecklenburg Lingen (DLD) ?, zoon van Johan Etermank en Catharina Berkenmeyer.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Geboortegegevens Martha Jacobs-Zonneveld
Gerrit is overleden op zaterdag 26-10-1816 in Delft, 57 jaar oud [bron: Delft aktejaar 1816 nummer 382].
Notitie bij Gerrit: Naamvariatie achternaam: Eetermans / Eterman / Etermans / Eeterman
Gerdt Hendrich Eitermann volgens Martha Jacobs-Zonneveld
Kinderen van Catharina en Gerrit:
1 (Armkind) Eeterman [1.1.2.1.1.8.1]. Hij of zij is begraven op vrijdag 28-05-1790 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 52].
Notitie bij overlijden van (Armkind): Armkind van Gerrit Eeterman Plaats Delft Datum begraven 28-05-1790 (Nieuwe kerk)
Dit kan Johannes Bartienis zijn. Gezien het een armkind is, is dit kind niet ouder geworden dan 1 jaar. Ook werd in 1793 een kind met de naam Johanna Bartina geboren, wat er op duidt dat de eerdere Johannes Bartienis is overleden.
2 (Baarkind) Eetermans [1.1.2.1.1.8.2]. Hij of zij is begraven op zaterdag 18-06-1803 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 53 , folio 226v].
Notitie bij overlijden van (Baarkind): Baarkind van Gerrit Eetermans Plaats Delft Datum begraven 18-06-1803 (Nieuwe kerk) Vlamingstraat
Dit zou Johannes (* 1787) kunnen zijn. In 1802 wordt er nog een Johannes geboren, wat er op duidt dat de eerste Johannes is overleden.
doopinschrijving_johannes_eeterman_25_1_1787.png
11 Doopinschrijving Johannes Eeterman 25-1-1787
3 Johannes Eeterman [1.1.2.1.1.8.3] (afb. 11). Hij is gedoopt op donderdag 25-01-1787 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 166]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Berkenmeyer (geb. 1727) [grootmoeder vaderszijde] en Johan Etermank (geb. 1730) [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Dopeling Johannes
Vader Gerrit Eeterman
Moeder Katarina Vlok
Getuige Johannes Etermank
Katarina Berkemeijjer
Plaats Delft
Datum doop 25-01-1787
DTB Delft inv. 62 , folio 166
doopinschrijving_johannes_bartienis_eterman_1789.png
12 Doopinschrijving Johannes Bartienis Eterman 1789
4 Johannes Bartienis Eeterman [1.1.2.1.1.8.4] (afb. 12). Hij is gedoopt op donderdag 20-08-1789 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 183v]. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johanna van Kouwenhoven (1728-1815) [zie 1.1.2.1.1] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Dopeling Johannes Bartienis Vader Gerrit Eeterman Moeder Catariena Vlok Getuige Johanna Kouwenhoven
5 Heinderina Catharina (ook als Catharina) Eterman, gedoopt op zondag 20-03-1791 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.8.5.
6 Johanna Bartina Etermans, geboren op dinsdag 08-01-1793 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.8.6.
7 Jannetje Eterman (Eetermans), geboren op woensdag 15-10-1794 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.8.7.
8 Catri(e)na Johanna Eterman, geboren op maandag 16-01-1797 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.8.8.
9 Gerrardina Eterman (ook als Eeterman), geboren op donderdag 01-02-1798 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.8.9.
doopinschrijving_martina_eeterman_31_11_1799.png
13 Doopinschrijving Martina Eeterman 31-11-1799
10 Martina Eeterman (ook Eterman) [1.1.2.1.1.8.10] (afb. 13), geboren op zondag 03-11-1799 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63 , folio 23v; DTB Delft inv. 147 , folio 102]. Zij is gedoopt op donderdag 31-10-1799 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63, folio 23v; DTB Delft inv. 147, folio 102]. Bij de doop van Martina was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Vlok (1758-1834) [zie 1.1.2.1.1.6] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Martina: Dopeling Martina
Vader Gerrit Eeterman
Moeder Katrina Vlok
Getuige Jannetje Vlok
Plaats Delft Vlaamestraat
Datum doop 03-11-1799
Geboortedatum 31-10-1799
DTB Delft inv. 63 , folio 23v

Dopeling Martina (zelfde kind als hierboven)
Vader Gerrit Eterman
Moeder Katrina Vlok
Getuige Jannetje Vlok
Plaats Delft
Datum doop 03-11-1799
Geboortedatum 31-10-1799
DTB Delft inv. 147 , folio 102
11 Johannis Eetermans, geboren op donderdag 25-03-1802 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.8.11.
doopinschrijving_heinderina_catharina_eterman_1791.png
14 Doopinschrijving Heinderina Catharina Eterman 1791
1.1.2.1.1.8.5 Heinderina Catharina (ook als Catharina) Eterman (afb. 14), dochter van Gerrit Hendrik E(e)termans en Catharina Johanna Vlok (Flok) (zie 1.1.2.1.1.8). Zij is gedoopt op zondag 20-03-1791 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 195].
Notitie bij de geboorte van Heinderina: Dopeling Catharina (Heinderina Catharina) Vader Gerrit Eterman Moeder Catharina Vlok
Heinderina is overleden op vrijdag 16-02-1849 in Delft, 57 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1849 Nummer 82].
Notitie bij overlijden van Heinderina: Overledene Heinderina Catharina Eterman, leeftijd 56Weduwe Philippus Johannes van der Kraaij
Heinderina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 03-07-1816 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1816 Nummer 70] met Philippus Joannes van der Kraij, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Heinderina en Philippus: Bruidegom Philippus Joannes van der Kraij, leeftijd 23 Bruid Heinderina Catharina Eterman, leeftijd 25
Philippus is geboren omstreeks 1793 in Delft, zoon van Adrianus van der Kraij en Magdalena Schilperoot.
doopinschrijving_johanna_bartina_eterman_1793.png bevolkingsregister_gezin_johanna_bartina_eterman_en_johannes_anthonie_meeder.png
15 Doopinschrijving Johanna Bartina Eterman 1793
16 Bevolkingsregister gezin Johanna Bartina Eterman en Johannes Anthonie Meeder
1.1.2.1.1.8.6 Johanna Bartina Etermans (afb. 15 en 16) is geboren op dinsdag 08-01-1793 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147 , folio 76; DTB Delft inv. 62 , folio 209], dochter van Gerrit Hendrik E(e)termans en Catharina Johanna Vlok (Flok) (zie 1.1.2.1.1.8). Zij is gedoopt op zondag 13-01-1793 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147, folio 76; DTB Delft inv. 62, folio 209]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johanna van Kouwenhoven (1728-1815) [zie 1.1.2.1.1] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Dopeling Johanna Bartina
Vader Gerrit Etermans
Moeder Catarina Vlok
Getuige Johanna Kouwenhooven
Plaats Delft op de Vlamingstraat
Datum doop 13-01-1793
Geboortedatum 08-01-1793
DTB Delft inv. 62 , folio 209

Dopeling Johanna Bartina
Vader Gerrit Etermans
Moeder Catharina Vlok
Getuige Johanna Kouwenhoven
Plaats Delft
Datum doop 13-01-1793
Geboortedatum 08-01-1793
DTB Delft inv. 147 , folio 76
Johanna is overleden op dinsdag 15-12-1840 in Delft, 47 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1840 Nummer 455].
Notitie bij Johanna: Persoon Johanna Albertina Eterman Plaats Delft Geboortedatum 00-00-1793 Geboorteplaats Delft Religie Gereformeerd Periode 1825 - 1829
Wijk/nummer of ľletter 4
Volgnummer op bladzijde 12
Bevolkingsregister Delft inv. nr. 006 folio 110
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 08-10-1817 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1817 Nummer 74] met Johannes Antooni (Anthonie) Meeder, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Johannes: Bruidegom Johannes Antoni Meeder, geboren te Leerdam, leeftijd 24 Bruid Johanna Bartina Eterman, geboren te Delft, leeftijd 24 Plaats Delft Huwelijksdatum 08-10-1817
Johannes is geboren op zaterdag 26-10-1793 in Leerdam [bron: Delft Akte Jaar 1827 Nummer 364], zoon van Johan Federik Meeder en Johanna Elisabeth Boekee. Hij is gedoopt op woensdag 30-10-1793 in Leerdam. Johannes is overleden op dinsdag 28-01-1834 in Vrijenban (Delft), 40 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1834 Nummer 2].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Anthonij Meeder , leeftijd 40 Vader Fredrik Meeder Moeder Johanna Elisabeth Boekee Echtgenoot Johanna Bartiena Eterman
Beroep:
Sonteur in een glasfabriek   [bron: Stamboom Nederhost]
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Johanna Antonia Meeder, geboren op woensdag 03-09-1817 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.8.6.1.
2 Johanna Elizabeth Meeder [1.1.2.1.1.8.6.2], geboren op zondag 13-12-1818 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1818 Nummer 475]. Johanna is overleden op dinsdag 16-01-1849 in Delft, 30 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1849 Nummer 33].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Elizabeth Meeder, leeftijd 30 Opmerkingen: wonende te ’s Gravenhage
3 Johannes Frederik Meeder [1.1.2.1.1.8.6.3], geboren op vrijdag 09-02-1821 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1821 Nummer 72]. Johannes is overleden op dinsdag 01-10-1844 in Delft, 23 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1844 Nummer 415].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Frederik Meeder, leeftijd 23
4 Gerardus Hendrik Meeder [1.1.2.1.1.8.6.4], geboren op woensdag 02-04-1823 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1823 Nummer 135]. Gerardus is overleden op donderdag 18-08-1853 in Delft, 30 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1853 Nummer 372].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Overledene Gerardus Hendrik Meeder, leeftijd 30
5 Catharina Johanna Meeder, geboren op maandag 02-05-1825 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.8.6.5.
6 Johannes Anthonij Meeder, geboren op maandag 10-09-1827 in Delft. Volgt 1.1.2.1.1.8.6.6.
7 Petronella Jacoba Meeder [1.1.2.1.1.8.6.7], geboren op woensdag 24-04-1833 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1833 Nummer 16]. Petronella is overleden op dinsdag 18-11-1834 in Delft, 1 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1834 Nummer 456].
Notitie bij overlijden van Petronella: Overledene Petronella Jacoba Meeder, leeftijd 1
1.1.2.1.1.8.6.1 Johanna Antonia Meeder is geboren op woensdag 03-09-1817 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1817 Nummer 347], dochter van Johannes Antooni (Anthonie) Meeder en Johanna Bartina Etermans (zie 1.1.2.1.1.8.6).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kind Johanna Antonia
Vader Johannes Anthonij Meeder
Moeder Johanna Albertina Eterman
Plaats Delft
Geboortedatum 03-09-1817
Johanna is overleden op maandag 30-12-1901 in Rotterdam, 84 jaar oud [bron: Rotterdam 1901 i007v akte nr. 6739].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Antonia Meeder, 84 jaar weduwe Leendert Torenvliet
Johanna trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 05-09-1856 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1856 d089 akte nr. 749] met Leendert Toorenvliedt, 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Leendert: Bruidegom Leendert Torenvliedt, geb. Rotterdam 39 jaar, Bruid Johanna Antonia Meeder, geb. Delft 39 jaar
Leendert is geboren op vrijdag 28-02-1817 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1817 a089 akte nr. 438], zoon van Cornelis Toorenvliedt en Johanna van Vooren.
Notitie bij de geboorte van Leendert: Tweeling met Pieter
Leendert is overleden op maandag 16-02-1885 in Rotterdam, 67 jaar oud [bron: Rotterdam 1885 a126 akte nr. 746].
Notitie bij overlijden van Leendert: Overledene Leendert Torenvliedt , leeftijd 67 jaar, Echtgenote Johanna Antonia Meeder Opmerkingen: eerder weduwenaar van Hendrika Willebrandts
Leendert is weduwnaar van Hendrika Willebrandts (1812-1855), met wie hij trouwde op woensdag 31-07-1850 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1850 c35v/573].
1.1.2.1.1.8.6.5 Catharina Johanna Meeder is geboren op maandag 02-05-1825 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1825 Nummer 193], dochter van Johannes Antooni (Anthonie) Meeder en Johanna Bartina Etermans (zie 1.1.2.1.1.8.6). Catharina is overleden op vrijdag 25-04-1862 in Delft, 36 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1862 Nummer 235].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Johanna Meeder, leeftijd 37, Echtgenote Hendrik de Vriend
Catharina:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 13-08-1851 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1851 Nummer 104] met Adriaan Hackert, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Adriaan: Bruidegom Adriaan Hackert, geboren te Dordrecht, leeftijd 23, Bruid Catharina Johanna Meeder, geboren te Delft, leeftijd 26
Adriaan is geboren in 1828 in Dordrecht, zoon van Willem Hackert en Johanna Maria de Vogel.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 07-12-1859 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1859 Nummer 186] met Hendrik de Vriend, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Hendrik: Bruidegom Hendrik de Vriend, geboren te ’s Gravenhage, leeftijd 42, Bruid Catharina Johanna Meeder, geboren te Delft, leeftijd 34
Hendrik is geboren in 1817 in ’s-Gravenhage, zoon van Willem de Vriend en Johanna Catrina Wilkens.
1.1.2.1.1.8.6.6 Johannes Anthonij Meeder is geboren op maandag 10-09-1827 in Delft, zoon van Johannes Antooni (Anthonie) Meeder en Johanna Bartina Etermans (zie 1.1.2.1.1.8.6). Johannes is overleden op zaterdag 18-04-1868 in Delft, 40 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1868 Nummer 213].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Anthonij Meeder, leeftijd 40, Vader Johannes Anthonij Meeder, Moeder Johanna Barbara Eterman, Echtgenote Christina Helena M÷ller
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 08-11-1854 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1854 Nummer 136] met Christina Helena M÷ller, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Christina: Bruidegom Johannes Anthonij Meeder, geboren te Delft, leeftijd 27, Bruid Christina Helena M÷ller, geboren te Delft, leeftijd 28
Christina is geboren in 1826 in Delft, dochter van Christiaan August M÷ller en Helena Bokhoven (Bokhoove). Christina is overleden op vrijdag 25-02-1916 in Delft, 89 of 90 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1916 Nummer 86].
Notitie bij overlijden van Christina: Overledene Christina Helena M÷ller, leeftijd 89, Weduwe Johannes Anthonij Meeder
handtekening_jannetje_eterman.png doopinschrijving_jannetje_eterman_1794.png
17 Handtekening Jannetje Eterman
18 Doopinschrijving Jannetje Eterman 1794
1.1.2.1.1.8.7 Jannetje Eterman (Eetermans) (afb. 17 en 18) is geboren op woensdag 15-10-1794 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62 , folio 223; DTB Delft inv. 147 , folio 83], dochter van Gerrit Hendrik E(e)termans en Catharina Johanna Vlok (Flok) (zie 1.1.2.1.1.8). Zij is gedoopt op zondag 19-10-1794 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 223; DTB Delft inv. 147, folio 83]. Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Vlok (1758-1834) [zie 1.1.2.1.1.6] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Op de Vlamingstraat
Jannetje is overleden op woensdag 05-11-1851 in Delft, 57 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1851 Nummer 425].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overledene Jannetje Eterman, leeftijd 57 Weduwe Gijsbertus van Viersen
Beroep:
Dienstbode   [bron: Huwelijksakte]
Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 05-05-1819 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1819 Nummer 32] met Gijsbert van Viersen. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Gijsbert waren de volgende getuigen aanwezig: Simon Cornelisz van der Waal (geb. ±1771), Jan Groeneveld (geb. ±1785), Carel Heijne den Bak (geb. ±1791) en Jacobus Johannes Molenbroek (geb. ±1791).
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Gijsbert: Bruidegom Gijsbert van Viersen, leeftijd 28 Bruid Jannetje Eterman, leeftijd 24
Gijsbert is geboren in ’s Gravenhage, zoon van Hendrik van Viersen en Clazina Staas.
Beroep:
Schippersknecht   [bron: Huwelijksakte]
doopinschrijving_catrina_johanna_eterman_1797.png
19 Doopinschrijving Catrina Johanna Eterman 1797
1.1.2.1.1.8.8 Catri(e)na Johanna Eterman (afb. 19) is geboren op maandag 16-01-1797 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63 , folio 6v; DTB Delft inv. 147 , folio 90], dochter van Gerrit Hendrik E(e)termans en Catharina Johanna Vlok (Flok) (zie 1.1.2.1.1.8). Zij is gedoopt op donderdag 19-01-1797 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63, folio 6v; DTB Delft inv. 147, folio 90].
Notitie bij de geboorte van Catri(e)na: Dopeling Catrina Johanna
Vader Gerrit Eterman
Moeder Catrina Vlok
Plaats Delft op de Vlamestraat
Datum doop 19-01-1797
Geboortedatum 16-01-1797
DTB Delft inv. 63 , folio 6v

Dopeling Catriena Johanna (zelfde kind als hierboven)
Vader Gerrit Eterman
Moeder Catrina Vlok
Plaats Delft
Datum doop 19-01-1797
Geboortedatum 16-01-1797
DTB Delft inv. 147 , folio 90
Catri(e)na trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 13-06-1832 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1832 Nummer 52] met Adolph Booms, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catri(e)na en Adolph: Bruidegom Adolph Booms, geboren te Bladel en Hapert (Noord-Braband) , leeftijd 64 Bruid Catrina Johanna Eterman, geboren te Delft , leeftijd 35
Adolph is geboren omstreeks 1767 in Bladel en Hapert (Noord-Braband), zoon van Adolph Booms en Elske Fabri.
handtekening_gerrardina_eterman.png doopinschrijving_gerrardina_eterman_1_2_1798.png
20 Handtekening Gerrardina Eterman
21 Doopinschrijving Gerrardina Eterman 1-2-1798
1.1.2.1.1.8.9 Gerrardina Eterman (ook als Eeterman) (afb. 20 en 21) is geboren op donderdag 01-02-1798 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63 , folio 13v; DTB Delft inv. 147 , folio 94v], dochter van Gerrit Hendrik E(e)termans en Catharina Johanna Vlok (Flok) (zie 1.1.2.1.1.8). Zij is gedoopt op zondag 04-02-1798 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63, folio 13v; DTB Delft inv. 147, folio 94v]. Bij de doop van Gerrardina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Eterman.
Notitie bij de geboorte van Gerrardina: Dopeling Gerrardina
Vader Gerrit Eterman
Moeder Katrina Vlok
Getuige Gerrit Eterman
Plaats Delft Vlaamestraat
Datum doop 04-02-1798
Geboortedatum 01-02-1798
DTB Delft inv. 63 , folio 13v


Dopeling Gerrardina (zelfde kind als hierboven)
Vader Gerrit Eeterman
Moeder Katrina Vlok
Getuige Gerrit Eterman
Plaats Delft
Datum doop 04-02-1798
Geboortedatum 01-02-1798
DTB Delft inv. 147 , folio 94v
Gerrardina is overleden op woensdag 07-10-1846 in Delft, 48 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1846 Nummer 462].
Notitie bij overlijden van Gerrardina: Overledene Gerardina Eterman, leeftijd 48
Gerrardina trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 15-03-1820 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1820 Nummer 14] met Joseph Houtsaager, ongeveer 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrardina en Joseph waren de volgende getuigen aanwezig: Michiel Hazelhorst (geb. ±1755), Jan Groeneveld (geb. ±1785), Carel Heijne den Bak (geb. ±1791) en Jacobus Johannes Molenbroek (geb. ±1791).
Notitie bij het huwelijk van Gerrardina en Joseph: Bruidegom Joseph Houtsaager, leeftijd 25 Bruid Gerrardina Eterman, leeftijd 22
Joseph is geboren omstreeks 1795 in Leiden, zoon van Joseph Houtsaager en Anthonia Ackersdijk.
Beroep:
Metselaarsknecht   [bron: Huwelijksakte]
handtekening_johannis_eterman_geb._1802.png bevolkingsregister_gezin_johannes_eterman_en_elizabeth_waar.png doopinschrijving_johannis_eterman_1802.png handtekening_eliezabeth_waar.png handtekening_willemina_van_vuuren.png
22 Handtekening Johannis Eterman geb. 1802
23 Bevolkingsregister gezin Johannes Eterman en Elizabeth Waar
24 Doopinschrijving Johannis Eterman 1802
25 Handtekening Eliezabeth Waar
26 Handtekening Willemina van Vuuren
1.1.2.1.1.8.11 Johannis Eetermans (afb. 22 t/m 24) is geboren op donderdag 25-03-1802 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63 , folio 39v; DTB Delft inv. 147 , folio 113], zoon van Gerrit Hendrik E(e)termans en Catharina Johanna Vlok (Flok) (zie 1.1.2.1.1.8). Hij is gedoopt op vrijdag 02-04-1802 in Delft [bron: DTB Delft inv. 63, folio 39v; DTB Delft inv. 147, folio 113]. Bij de doop van Johannis was de volgende getuige aanwezig: Johanna van Kouwenhoven (1728-1815) [zie 1.1.2.1.1] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannis: Dopeling Johannes
Vader Gerrit Eetermans
Moeder Catharina Vlok
Getuige Johanna Kouwenhoven
Plaats Delft
Datum doop 02-04-1802
Geboortedatum 25-03-1802
DTB Delft inv. 147 , folio 113

Dopeling Johannis
Vader Gerrit Eetermans
Moeder Catriena Vlok
Getuige Johanna Kouwenhooven
Plaats Delft
Datum doop 02-04-1802
Geboortedatum 25-03-1802
DTB Delft inv. 63 , folio 39v
Johannis is overleden op zondag 26-11-1876 in Delft, 74 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1876 Nummer 665].
Notitie bij overlijden van Johannis: Overledene Johannes Eetermans, leeftijd 74Weduwnaar Willemina van Vuuren
Notitie bij Johannis: Voornaamvariatie: Johannes
Persoon:Johannes Eterman, Plaats Delft, Geboortedatum 25-03-1802, Geboorteplaats Delft, Beroep timmermansknecht, Religie Gereformeerd, Periode 1825 - 1829
Wijk/nummer of ľletter 6
Volgnummer op bladzijde 1
Bevolkingsregister Delft inv. nr. 004 folio 137

http://www.archief-delft.nl/inventarissen/pdf/0598.pdf
360 NotariŰle akte waarbij Johanna Don, weduwe van Hendrik Mose, aan de
Vlamingstraat transporteert aan Johannes Eterman, timmerman, aan de
Verwersdijk een huis en erf aan de Van der Mastenstraat noordzijde, wijk 6
nr. 512,
1827. 1 stuk
(Bron: Stamboom Eterman via Martha Jacobs-Zonneveld)
Beroepen:
Timmerman   [bron: huwelijksakten]
Fuselier van de tiende afdeling Infanterie   [bron: Huwelijksakte met Eliezabeth Waar]
Johannis:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 23-02-1825 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1825 Nummer 10] met Eliezabeth Waar (afb. 25), ongeveer 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannis en Eliezabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Richard Droog (geb. ±1765), Dirk van den Bosch (geb. ±1779), Gerrit Sprenger (1782-1846) [zie 1.1.2.1.1.3.1] [aangetrouwde neef moederszijde bruidegom] en Hendrik Carel Mey (geb. ±1881).
Notitie bij het huwelijk van Johannis en Eliezabeth: "Voorzien van de schriftelijke toestemming van den Heer Kolonel kommanderende gemelde afdeeling"
Eliezabeth is geboren omstreeks 1802 in Delft, dochter van Andries Waar en Johanna Iding. Eliezabeth is overleden op dinsdag 02-06-1835 in Delft, ongeveer 33 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1835 Nummer 194].
Notitie bij overlijden van Eliezabeth: Overledene Elizabeth , leeftijd 33 Vader Andries Moeder Johanna Iding Echtgenote Johannes Bartinus Eterman
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 12-08-1835 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1835 Nummer 83] met Willemina van Vuuren (afb. 26), 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannis en Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Kos (geb. ±1779), Arnoldus Zimmerman (geb. ±1788), Nicolaas Thomas Overgaag (geb. ±1791) en Anthonius Johannes Vries (geb. ±1800).
Notitie bij het huwelijk van Johannis en Willemina: Bruidegom Johannis Eetermans, leeftijd 33 Bruid Willemina van Vuren, leeftijd 27
Willemina is geboren op vrijdag 09-10-1807 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147 , folio 56v], dochter van Jacob van Vuren en Anna van Renzing. Zij is gedoopt op zondag 11-10-1807 in Delft. Bij de doop van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Maartje van Vuren.
Notitie bij de geboorte van Willemina: Dopeling Willemina, Vader Jacob van Vuren, Moeder Anna van Rensing, Getuige Maartje van Vuren, Plaats Delft, Datum doop: 11-10-1807, Geboortedatum: 09-10-1807
Willemina is overleden op donderdag 18-05-1876 in Delft, 68 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1876 Nummer 286].
Notitie bij overlijden van Willemina: Overledene Willemina van Vuren , leeftijd 68, Echtgenote Johannes Eetermans
Willemina is weduwe van Johannes Gradus Reijmerink (geb. ±1800), met wie zij trouwde op woensdag 06-01-1830 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1830 Nummer 1].
Notitie bij Willemina: Persoon Willemina van Vuuren
Plaats Delft
Geboortedatum 09-10-1807
Periode 1825 - 1829
Wijk/nummer of ľletter 1
Volgnummer op bladzijde 8
1.1.2.1.2 Pieternelletie van der Vlock, dochter van Hendrik van der Vlock (zie 1.1.2.1) en Catharina Verburg(h). Zij is gedoopt op zondag 27-03-1729 in Delft [bron: DTB Delft inv. 60, folio 148]. Bij de doop van Pieternelletie waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Reinders, Jannetje Verburgh en Selija/Celia Post (1692-1764) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Pieternelletie: Dopeling Pieternelletie, Vader Heindrick van der Vlock, Moeder Katrijna Verburgh, Getuige: Pieter Reinders, Jannetie Verburgh, Seelija Post, Plaats Delft, Datum doop: 27-03-1729
Pieternelletie is overleden, 82 jaar oud. Zij is begraven op maandag 18-11-1811 in Delft.
Getuige bij:
23-12-1764     doop Pieternella Vlok (geb. 1764) [zie 1.1.2.1.1.9]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 61 , folio 200]
Pieternelletie:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 16-08-1750 in Delft [bron: DTB Delft inv 84 folio 129] met Daniel Louwijsz de Man, 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 01-08-1750 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv 28 folio 130].
Notitie bij het huwelijk van Pieternelletie en Daniel: Bruidegom Daniel de Man , jongeman , wonend: Harmenkokslaan
Bruid Pieternella Vlok , jongedochter , wonend: Harmenkokslaan
Plaats Delft
Datum ondertrouw 01-08-1750
DTB Delft inv. 28 , folio 130

Bruidegom Daniel de Man , jongeman , wonend: Harmenkokxlaan
Bruid Pieternella Vlok , jongedochter , wonend: Harmenkokxlaan
Plaats Delft
Datum trouwen 16-08-1750
Datum ondertrouw 01-08-1750
DTB Delft inv. 84 , folio 129
Daniel is een zoon van Louijs de Man en Magdalena(Maddeleentje) de K(o)oning. Hij is gedoopt op zondag 31-10-1723 in Delft [bron: DTB Delft inv. 60, folio 106]. Bij de doop van Daniel waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas van Dam, Catrina Hoogstraten en Neeltie Hoogstraten.
Notitie bij de geboorte van Daniel: Dopeling Daniel
Vader Louwijs de Man
Moeder Anna Hoogstraten
Getuige Klaas van Dam
Catrina Hoogstraten
Neeltie Hoogstraten
Plaats Delft
Datum doop 31-10-1723
DTB Delft inv. 60 , folio 106
Daniel is overleden op maandag 15-01-1781 in AziŰ, 57 jaar oud [bron: Zie notitie!].
Notitie bij overlijden van Daniel: Gegevens van Daniel de Man uit Delft
Datum indiensttreding: 05-07-1776 Datum uit dienst: 15-01-1781
Functie bij indiensttreding: Konstabelsmaat Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Vrouwe Anthoinetta Koenrardina Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
Gegevens van de vaart
Schip: Vrouwe Anthoinetta Koenrardina Vertrek: 05-07-1776
Kamer: Delft Kaap: 03-12-1776
31-12-1776
Inventarisnummer: 14049
Folio: 15 Aankomst: 09-04-1777
Batavia
Notitie bij Daniel: Hij was constapelsmaat aan boord van VOC-schepen naar Batavia.
Hij maakte reizen naar Batavia in de volgende jaren met de volgende schepen:
In 1743-1744 met schip "de Hoop" naar Batavia
In 1756-1757 met schip "Overschie" naar Batavia
In 1761 met schip "de Hoop" naar Batavia
In 1771 met schip "Vreeburg" naar Batavia
In 1773 met schip "Hoolwerf" naar Batavia
In 1776/1777 met schip "Vrouwe Anthoinette Coenrardina" naar Batavia
Hij vertrok uit Nederland met het schip "VROUWE ANTHOINETTA KOENRARDINA" in het jaar 1776 en ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip "Indiaan", vertrek van de Kaap op 25-10-1776

Maandbrief
Door middel van een maandbrief konden werknemers bij de VOC maximaal drie maandlonen per jaar bestemmen voor verwanten in de 1e graad: ouders, echtgenote of kinderen. In het soldijboek wordt alleen vermeld dat er een maandbrief is met de naam van de begunstigde. Bij onvoldoende saldo werd de maandbrief met voorrang uitbetaald. Betalingen op de maandbrief worden vermeld. De maandbrief was in het bezit van de begunstigde.


Schuldbrief
Een werknemer van de VOC kon een schuldbrief / obligatie ondertekenen tot maximaal â300, afhankelijk van de rang. De schuldbrief was veelal op naam gesteld, maar overdraagbaar en werd aan de toonder uitbetaald. Bij onvoldoende saldo werd de transportbrief bij voorrang voldaan, na de maandbrief. In het soldijboek wordt alleen vermeld dat er een schuldbrief is en ook de terugbetaling, voor zover dat gebeurd is.

Werfofficier
Eind 18e eeuw wierf de VOC ook opvarenden met behulp van een werfofficier. Deze opvarenden verdienden op de uit- en thuisreis niets, maar voor hun uitrusting werd gezorgd. Daarom mochten zij geen maand- of schuldbrief schrijven.

Overleden kind:
Kind van Daniel de Man
Plaats Delft
Datum begraven 26-01-1753 (Nieuwe kerk)
DTB Delft inv. 50

Kind van Daniel de Man
Plaats Delft
Datum begraven 21-07-1756 (Nieuwe kerk)
DTB Delft inv. 50

Kind van Daniel de Man
Plaats Delft
Datum begraven 11-10-1756 (Nieuwe kerk)
DTB Delft inv. 50

Kind van Daniel de Man
Plaats Delft
Datum begraven 24-06-1760 (Nieuwe kerk)
DTB Delft inv. 50

Kind van Daniel de Man
Plaats Delft
Datum begraven 02-11-1762 (Nieuwe kerk)
DTB Delft inv. 50

Armkind van Daniel de Man (Een armkind is en kind tussen de 0 en 1 jaar)
Plaats Delft
Datum begraven 24-01-1770 (Nieuwe kerk)
DTB Delft inv. 51
(2) trouwde, 64 jaar oud, op zondag 27-10-1793 in Delft [bron: DTB Delft inv 32 folio 23; DTB Delft inv 88 folio 23] met Arij de Kruijs, nadat zij in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv 32 folio 23; DTB Delft inv 88 folio 23].
Notitie bij het huwelijk van Pieternelletie en Arij: Bruidegom Arij de Kruijs , weduwnaar van , wonend: Achterzak
Bruid Pieternella Vlok , weduwe van Daniel de Man , wonend: Molslaan
Plaats Delft
Datum trouwen 27-10-1793
Datum ondertrouw 12-10-1793
Opmerkingen Nieuwe kerk
DTB Delft inv. 32 , folio 23

Bruidegom Arij de Kruijs , weduwnaar van , wonend: Achtersack
Bruid Pieternella Vlok , weduwe van Daniel de Man , wonend: Molslaan
Plaats Delft
Datum trouwen 27-10-1793
Datum ondertrouw 12-10-1793
DTB Delft inv. 88 , folio 23
Kinderen van Pieternelletie en Daniel:
doopinschrijving_louijs_de_man_4_7_1751.png
27 Doopinschrijving Louijs de Man 4-7-1751
1 Louijs de Man [1.1.2.1.2.1] (afb. 27). Hij is gedoopt op zondag 04-07-1751 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 91]. Bij de doop van Louijs waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena(Maddeleentje) de K(o)oning [grootmoeder vaderszijde] en Louijs de Man [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Louijs: Dopeling Louijs Vader Daniel de Man Moeder Pieternelletje Vlok Getuige Louijs de Man Magdalena de Koning Plaats Delft Datum doop 04-07-1751
doopinschrijving_hendrik_de_man_13_5_1753.png
28 Doopinschrijving Hendrik de Man 13-5-1753
2 Hendrik de Man [1.1.2.1.2.2] (afb. 28). Hij is gedoopt op zondag 13-05-1753 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 108]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Catharina Verburg(h) (ovl. 1769) [zie 1.1.2.1] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Dopeling Hendrik
Vader DaniŰl de Man
Moeder Pieternella Vlok
Getuige Catrina Verburg
Plaats Delft
Datum doop 13-05-1753
DTB Delft inv. 61 , folio 108
doopinschrijving_anna_de_man_1_9_1754.png
29 Doopinschrijving Anna de Man 1-9-1754
3 Anna de Man [1.1.2.1.2.3] (afb. 29). Zij is gedoopt op zondag 01-09-1754 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 119v]. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Vlok (geb. 1735) [zie 1.1.2.1.4] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Dopeling Anna, Vader DaniŰl de Man, Moeder Pieternella Vlok, Getuige: Jannetje Vlok, Plaats Delft, Datum doop: 01-09-1754
doopinschrijving_daniel_de_man_2_4_1760.png
30 Doopinschrijving Daniel de Man 2-4-1760
4 Daniel de Man [1.1.2.1.2.4] (afb. 30). Hij is gedoopt op woensdag 02-04-1760 in Delft [bron: DTB Delft inv. 15, folio 26]. Bij de doop van Daniel was de volgende getuige aanwezig: Catharina Verburg(h) (ovl. 1769) [zie 1.1.2.1] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Daniel: Dopeling Daniel Vader Daniel de Man Moeder Pieternella Vlok Getuige Catrina Verburg Plaats Delft Datum doop 02-04-1760
1.1.2.1.3 Alida van der Vlock(t), dochter van Hendrik van der Vlock (zie 1.1.2.1) en Catharina Verburg(h). Zij is gedoopt op zondag 17-06-1731 in Delft [bron: DTB Delft inv. 60, folio 162v]. Bij de doop van Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Sijmen (Simon, Sijmon) Huijbregtsz Verburg (1696-1749) [zie 1.1.2.2] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna van der Vlock (geb. 1706) [zie 1.1.2.2] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Alida: Dopeling Alida
Vader Heinderick van der Vlock
Moeder Catrina Verburgh
Getuige Sijmon Verburgh
Johanna van der Vlock (= Anna van der Vlock)
Plaats Delft
Datum doop 17-06-1731
DTB Delft inv. 60 , folio 162v
Alida is overleden, 38 jaar oud [bron: DTB Delft inv 51]. Zij is begraven op donderdag 19-10-1769 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 51].
Notitie bij overlijden van Alida: Overledene Alida Vlok
Huisvrouw van Leendert van Solingen
Plaats Delft
Datum begraven 19-10-1769 (Nieuwe kerk)
DTB Delft inv. 51
Getuige bij:
15-02-1767     doop Leendert Vlok (1767-1767) [zie 1.1.2.1.1.10]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 62 , folio 2v]
Alida trouwde, 21 jaar oud, op zondag 05-11-1752 in Delft [bron: DTB Delft inv. 85 , folio 25] met Leendert van Zolingen, 20 jaar oud, nadat zij op zaterdag 21-10-1752 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv. 85 , folio 25].
Notitie bij het huwelijk van Alida en Leendert: Bruidegom Leendert van Zolingen , jongeman , wonend: Achtersack
Bruid Alida Vlek , jongedochter , wonend: Harmenkokslaan
Plaats Delft
Datum trouwen 05-11-1752
Datum ondertrouw 21-10-1752
DTB Delft inv. 85 , folio 25
Leendert is een zoon van Cornelis Adams van Solingen en Naomi Leendertsdr Blaas. Hij is gedoopt op zondag 06-01-1732 in Delft. Leendert is overleden op vrijdag 09-08-1811 in Delft, 79 jaar oud. Leendert ging later in ondertrouw op zondag 23-10-1774 in Delft met Johanna Keijzer (1728-1810).
Getuige bij:
27-01-1756     doop Heijnderik Vlok (1756-1756) [zie 1.1.2.1.1.4]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 14 , folio 205v]
15-02-1767     doop Leendert Vlok (1767-1767) [zie 1.1.2.1.1.10]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 62 , folio 2v]
Kinderen van Alida en Leendert:
1 Maria van Zolinge (Solingen), gedoopt op zondag 07-10-1753 in Delft. Volgt 1.1.2.1.3.1.
2 Catrina van Zolinge (Solingen) [1.1.2.1.3.2]. Zij is gedoopt op zondag 21-09-1755 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 128].
Notitie bij de geboorte van Catrina: Dopeling Catrina
Vader Leendert van Zolingen
Moeder Alida Vlok
Getuige Tijme Vlok
Catrina Verburg
Plaats Delft
Datum doop 21-09-1755
DTB Delft inv. 61 , folio 128
Catrina is overleden, 24 dagen oud. Zij is begraven op woensdag 15-10-1755 in Delft.
3 Cornelis van Zolinge (Solingen) [1.1.2.1.3.3]. Hij is gedoopt op zondag 17-06-1759 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 158v].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis
Vader Leendert van Zoolinge
Moeder Alida Vlok
Getuige Naomie Blaas
Plaats Delft
Datum doop 17-06-1759
DTB Delft inv. 61 , folio 158v
Cornelis is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 17-11-1762 in Delft.
4 Catrina van Zolinge (Solingen), gedoopt op donderdag 31-01-1765 in Delft. Volgt 1.1.2.1.3.4.
1.1.2.1.3.1 Maria van Zolinge (Solingen), dochter van Leendert van Zolingen en Alida van der Vlock(t) (zie 1.1.2.1.3). Zij is gedoopt op zondag 07-10-1753 in Delft. Maria is overleden, 56 jaar oud. Zij is begraven op maandag 03-09-1810 in Delft. Maria trouwde, 31 jaar oud, op zondag 08-05-1785 in Delft met Abraham de Tombe, 26 jaar oud. Abraham is een zoon van Abraham de Tombe en Anna (Johanna) Bollandt. Hij is gedoopt op donderdag 14-09-1758 in Delft. Abraham is overleden op zondag 01-03-1829 in Delft, 70 jaar oud.
1.1.2.1.3.4 Catrina van Zolinge (Solingen), dochter van Leendert van Zolingen en Alida van der Vlock(t) (zie 1.1.2.1.3). Zij is gedoopt op donderdag 31-01-1765 in Delft. Catrina is overleden op vrijdag 12-05-1843 in Delft, 78 jaar oud. Catrina trouwde, 23 jaar oud, op zondag 23-11-1788 in Delft met Dirk Dirksz van der Linden, 30 jaar oud. Dirk is een zoon van Dirk Dirksz van der Linden en Sophia (Sijtje) du Pon. Hij is gedoopt op dinsdag 24-01-1758 in Delft. Dirk is overleden op donderdag 28-05-1818 in Delft, 60 jaar oud.
Kinderen van Catrina en Dirk:
1 Sophia van der Linden [1.1.2.1.3.4.1]. Zij is gedoopt op donderdag 20-01-1791 in Delft. Sophia is overleden op vrijdag 14-12-1838 in Delft, 47 jaar oud.
2 Johannis van der Linden [1.1.2.1.3.4.2]. Hij is gedoopt op zondag 15-07-1792 in Delft. Johannis is overleden, 10 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 31-07-1802 in Delft.
3 Sara van der Linden, gedoopt op zondag 07-08-1796 in Delft. Volgt 1.1.2.1.3.4.3.
4 Leendert van der Linden [1.1.2.1.3.4.4]. Hij is gedoopt op vrijdag 15-05-1801 in Delft.
5 Leena Johanna van der Linden [1.1.2.1.3.4.5], geboren op zondag 05-06-1803 in Delft. Leena is overleden op dinsdag 20-08-1822 in Delft, 19 jaar oud.
6 Hendrina Josina van der Linden, geboren op zaterdag 17-05-1806 in Delft. Volgt 1.1.2.1.3.4.6.
1.1.2.1.3.4.3 Sara van der Linden, dochter van Dirk Dirksz van der Linden en Catrina van Zolinge (Solingen) (zie 1.1.2.1.3.4). Zij is gedoopt op zondag 07-08-1796 in Delft. Sara is overleden op vrijdag 08-09-1871 in Delft, 75 jaar oud. Sara:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 09-10-1816 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1816 Nummer 104] met Cornelis van Doorne, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sara en Cornelis: Bruidegom Cornelis van Doorne , geboren te Delft , leeftijd 22 Bruid Sara van der Linden , geboren te Delft , leeftijd 20
Zie 1.1.2.1.1.3.6 voor persoonsgegevens van Cornelis.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 12-11-1835 in Leiden met Lodewijk van Yperen. Lodewijk is overleden vˇˇr 1871.
1.1.2.1.3.4.6 Hendrina Josina van der Linden is geboren op zaterdag 17-05-1806 in Delft, dochter van Dirk Dirksz van der Linden en Catrina van Zolinge (Solingen) (zie 1.1.2.1.3.4). Hendrina is overleden op maandag 28-10-1844 in Delft, 38 jaar oud. Hendrina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 30-04-1828 in Delft met Franšois Jeremiasz van Kouwenhoven, 25 jaar oud. Franšois is geboren op vrijdag 22-10-1802 in Delft, zoon van Jeremias van Kouwenhoven en Jacoba van den Bosch. Franšois is overleden op dinsdag 06-07-1880 in Delft, 77 jaar oud. Franšois trouwde later op woensdag 04-06-1845 in Delft met Sara Anthoniesdr de Maar (1810-1887).
Kinderen van Hendrina en Franšois:
1 Jeremias Franšois van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.1], geboren op donderdag 29-01-1829 in Delft. Jeremias is overleden op maandag 07-01-1833 in Delft, 3 jaar oud.
2 Dirk Franšoisz. van Kouwenhoven, geboren op dinsdag 23-02-1830 in Delft. Volgt 1.1.2.1.3.4.6.2.
3 Jacoba van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.3], geboren op vrijdag 09-09-1831 in Delft. Jacoba is overleden op woensdag 23-04-1834 in Delft, 2 jaar oud.
4 Hendrik Joseph van Kouwenhoven, geboren op maandag 29-10-1832 in Delft. Volgt 1.1.2.1.3.4.6.4.
5 Jacoba Maria Sophia van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.5], geboren op woensdag 02-07-1834 in Delft. Jacoba is overleden op donderdag 30-01-1908 in Delft, 73 jaar oud.
6 Jeremias Franšois van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.6], geboren op zaterdag 26-12-1835 in Delft. Jeremias is overleden op dinsdag 26-07-1836 in Delft, 7 maanden oud.
7 Catharina van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.7], geboren op donderdag 14-12-1837 in Delft. Catharina is overleden op maandag 14-05-1900 in Delft, 62 jaar oud.
8 Maria Franšoisdr. van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.8], geboren op vrijdag 30-08-1839 in Delft. Maria is overleden op maandag 25-06-1883 in Delft, 43 jaar oud.
9 Sophia van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.9], geboren op woensdag 14-04-1841 in Delft. Sophia is overleden op dinsdag 20-12-1921 in Delft, 80 jaar oud.
10 Maria Cornelia van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.10], geboren op donderdag 02-03-1843 in Delft. Maria is overleden op zondag 23-03-1919 in Rotterdam, 76 jaar oud.
1.1.2.1.3.4.6.2 Dirk Franšoisz. van Kouwenhoven is geboren op dinsdag 23-02-1830 in Delft, zoon van Franšois Jeremiasz van Kouwenhoven en Hendrina Josina van der Linden (zie 1.1.2.1.3.4.6). Dirk is overleden op zaterdag 08-06-1895 in Delft, 65 jaar oud. Dirk trouwde met Johanna Apolonia Vielaars. Johanna is geboren op zaterdag 02-06-1832 in Delft, dochter van Pieter Alexander Vielaars en Anna Christina van Manen. Johanna is overleden op 02-?-1901 in Delft, 68 of 69 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Johanna:
1 Jeremias Franšois van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.2.1], geboren op donderdag 06-08-1857 in Delft. Jeremias is overleden op donderdag 25-02-1858 in Delft, 6 maanden oud.
2 Pieter Alexander van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.2.2], geboren op donderdag 06-08-1857 in Delft. Pieter is overleden op vrijdag 26-02-1858 in Delft, 6 maanden oud.
3 Franšois van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.2.3], geboren op vrijdag 05-11-1858 in Delft. Franšois is overleden op dinsdag 10-01-1939 in Delft, 80 jaar oud.
4 Pieter Alexander van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.2.4], geboren op donderdag 04-10-1860 in Delft. Pieter is overleden op maandag 18-06-1923 in Delft, 62 jaar oud.
5 Hendrik Joseph van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.2.5], geboren op donderdag 25-12-1862 in Delft. Hendrik is overleden op zondag 18-10-1931 in Amerongen, 68 jaar oud.
6 Christiaan Johannes van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.2.6], geboren op woensdag 17-01-1866 in Delft. Christiaan is overleden op dinsdag 09-02-1869 in Delft, 3 jaar oud.
7 Willem Dirk van Kouwenhoven [1.1.2.1.3.4.6.2.7], geboren op dinsdag 05-05-1868 in Delft. Willem is overleden op zondag 25-10-1868 in Delft, 5 maanden oud.
8 Sara Anna Christina van Kouwenhoven, geboren op maandag 06-09-1869 in Delft. Volgt 1.1.2.1.3.4.6.2.8.
1.1.2.1.3.4.6.2.8 Sara Anna Christina van Kouwenhoven is geboren op maandag 06-09-1869 in Delft, dochter van Dirk Franšoisz. van Kouwenhoven (zie 1.1.2.1.3.4.6.2) en Johanna Apolonia Vielaars. Sara is overleden op vrijdag 06-04-1934 in Delft, 64 jaar oud.
Notitie bij Sara: Groentehandelaar
Sara trouwde met Jean Elfferich. Jean is geboren op woensdag 08-08-1866 in Delft. Jean is overleden op woensdag 26-02-1908 in Delft, 41 jaar oud.
1.1.2.1.3.4.6.4 Hendrik Joseph van Kouwenhoven is geboren op maandag 29-10-1832 in Delft, zoon van Franšois Jeremiasz van Kouwenhoven en Hendrina Josina van der Linden (zie 1.1.2.1.3.4.6). Hendrik is overleden op maandag 19-04-1915 in Delft, 82 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 25-04-1860 in Delft met Catharina Maria Schram, 20 jaar oud. Catharina is geboren op maandag 06-05-1839 in Delft, dochter van Cornelis Abraham Schram en Catharina Stout. Catharina is overleden op vrijdag 16-12-1887 in Delft, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op woensdag 08-05-1889 in Delft met Pieternella Hendrika Schram, 44 jaar oud. Pieternella is geboren op zaterdag 15-03-1845 in Delft, dochter van Cornelis Abraham Schram en Catharina Stout. Pieternella is overleden op donderdag 15-02-1894 in Delft, 48 jaar oud.
1.1.2.1.4 Jannetje Vlok, dochter van Hendrik van der Vlock (zie 1.1.2.1) en Catharina Verburg(h). Zij is gedoopt op zondag 20-03-1735 in Delft. Bij de doop van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van der Steeg en Selija/Celia Post (1692-1764) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Dopeling Jannetje
Vader Hendrik Vlok
Moeder Catrina Verburg
Getuige Pieter van der Steeg
Celia Post
Plaats Delft
Datum doop 20-03-1735
DTB Delft inv. 60 , folio 194
Getuige bij:
01-09-1754     doop Anna de Man (geb. 1754) [zie 1.1.2.1.2.3]    [tante moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 61 , folio 119v]
21-12-1758     doop Jannetje Vlok (1758-1834) [zie 1.1.2.1.1.6]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 61 , folio 154v]
Jannetje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 28-10-1759 in Delft [bron: DTB Delft inv. 85 , folio 113] met Andries Geuring, 31 jaar oud, nadat zij op zaterdag 13-10-1759 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv. 85 , folio 113].
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Andries: Bruidegom Andries Geuring , jongeman , wonend: Rijsselstraat
Bruid Johanna Flok , jongedochter , wonend: Harmenkokslaan
Plaats Delft
Datum trouwen 28-10-1759
Datum ondertrouw 13-10-1759
DTB Delft inv. 85 , folio 113

NB: Hier wordt de bruid Johanna genoemd...
Andries is een zoon van Arent Geuring en Magdaleena van Rensen. Hij is gedoopt op dinsdag 06-01-1728 in Delft [bron: DTB Delft inv. 13, folio 230]. Bij de doop van Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Antonia de Geus en Andries van Rensen.
Notitie bij de geboorte van Andries: Dopeling Andries
Vader Arent Geurink
Moeder Magdaleena van Rensen
Getuige Andries van Rensen
Antonia de Geus
Plaats Delft
Datum doop 06-01-1728
DTB Delft inv. 13 , folio 230
Notitie bij Andries: Achternaamvariaties: Geuzingh / Geurink
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zondag 11-12-1768 in Delft [bron: DTB Delft inv. 86 , folio 98v; DTB Delft inv. 29 , folio 101v] met Cornelis van Eijk, nadat zij op zaterdag 26-11-1768 in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv. 86 , folio 98v; DTB Delft inv. 29 , folio 101v].
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Cornelis: Bruidegom Cornelis van Eijk , jongeman , wonend: Molslaan
Bruid Jannetje Vlok , weduwe van Andries Geuzingh , wonend: Molslaan
Plaats Delft
Datum trouwen 11-12-1768
Datum ondertrouw 26-11-1768
DTB Delft inv. 86 , folio 98v

Bruidegom Cornelis van Eijk , jongeman , wonend: Molslaan
Bruid Jannetje Vlok , weduwe van Andries Geuring
Plaats Delft
Datum ondertrouw 26-11-1768
DTB Delft inv. 29 , folio 101v
Cornelis is een zoon van Jan van Eijk en Willemijna de Jong. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Eijk en Johanna van Eijk.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis
Vader Jan van Eijk
Moeder Willemijna de Jong
Getuige Pieter van Eijk
Johanna van Eijk
Plaats Delft
Datum doop 26-07-1740
DTB Delft inv. 14 , folio 68
Hij is begraven op maandag 20-05-1805 in Pijnacker [bron: DTB Pijnacker inv. 12].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Eijk
Plaats Pijnacker
Datum begraven 20-05-1805
DTB Pijnacker inv. 12
1.1.2.1.6 Isaac (Isak) Vlok, zoon van Hendrik van der Vlock (zie 1.1.2.1) en Catharina Verburg(h). Hij is gedoopt op donderdag 19-03-1739 in Delft [bron: DTB Delft inv. 60, folio 237v]. Bij de doop van Isaac waren de volgende getuigen aanwezig: Sijmen (Simon, Sijmon) Huijbregtsz Verburg (1696-1749) [zie 1.1.2.2] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna van der Vlock (geb. 1706) [zie 1.1.2.2] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Isaac: Dopeling Isaac Vader Hendrik Vlok Moeder Catrijna Verburgh Getuige Sijme Verburgh Anna Vlok Plaats Delft Datum doop 19-03-1739
Isaac is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op zondag 15-01-1797 in Delft (overl. in het Gasthuis) [bron: DTB Delft inv. 94].
Notitie bij overlijden van Isaac: Overledene Izaak Vlok
Plaats Delft
Datum begraven 15-01-1797
Opmerkingen overl. in het Gasthuis
DTB Delft inv. 94
Getuige bij:
21-12-1758     doop Jannetje Vlok (1758-1834) [zie 1.1.2.1.1.6]    [oom vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 61 , folio 154v]
14-01-1762     doop Catharina Johanna Vlok (Flok) (1762-1806) [zie 1.1.2.1.1.8]    [oom vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 61 , folio 176v]
Isaac ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op zaterdag 20-05-1758 in Delft en Rotterdam (21-05-1758) [bron: DTB Delft inv. 85 , folio 95; Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd] met Maria Rutgers, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Isaac en Maria: Bruidegom Isak Vlok , jongeman , wonend: Harmenkokslaan
Bruid Maria Rutgers , jongedochter , wonend: Dertienhuizen, voorheen Rotterdam
Plaats Delft
Datum ondertrouw 20-05-1758
DTB Delft inv. 85 , folio 95

Bruidegom Isak Vlok , jongeman , wonend: Delft
Bruid Maria Rutgers , jongedochter , wonend: Delft Gewoont Hebbende Alhier
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 21-05-1758
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Maria is geboren in 1739 in Delft. Maria is overleden, 55 of 56 jaar oud. Zij is begraven op maandag 26-01-1795 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 52].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Rutgers
Huisvrouw van Izaak Vlak
Plaats Delft
Datum begraven 26-01-1795 (Nieuwe kerk)
DTB Delft inv. 52
Getuige bij:
11-10-1770     doop Hendrina Vlok (geb. 1770) [zie 1.1.2.1.1.12]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 62 , folio 40v]
Kinderen van Isaac en Maria:
1 N.N.(Baarkind, Hendrik of Charlotta?) Vlok [1.1.2.1.6.1]. Hij of zij is begraven op maandag 15-11-1762 in Delft (Oude Kerk).
2 N.N. (Baarkind, Hendrik of Charlotta?) Vlok [1.1.2.1.6.2]. Hij of zij is begraven op maandag 22-11-1762 in Delft (Oude Kerk).
3 N.N. (Baarkind, Hendrik 2?) Vlok [1.1.2.1.6.3]. Hij of zij is begraven op dinsdag 24-11-1767 in Delft (Oude Kerk).
4 Hendrik Vlok [1.1.2.1.6.4]. Hij is gedoopt op zondag 13-05-1759 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 158]. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Verburg(h) (ovl. 1769) [zie 1.1.2.1] [grootmoeder vaderszijde] en Tijmon (Tijme, Tijmen) Vlok (1728-1771) [zie 1.1.2.1.1] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Dopeling Hendrik
Vader Isaac Vlok
Moeder Maria Rutgers
Getuige Tijme Vlok
Catrina Verburg
Plaats Delft
Datum doop 13-05-1759
DTB Delft inv. 61 , folio 158
5 Charlotta Elisabeth Vlok [1.1.2.1.6.5]. Zij is gedoopt op zondag 06-09-1761 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 174]. Bij de doop van Charlotta waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Rutgers en Charlotta Zuzanna Rutgers.
Notitie bij de geboorte van Charlotta: Dopeling Charlotta Elisabeth
Vader Isaac Vlok
Moeder Maria Rutgers
Getuige Jan Rutgers
Charlotta Zuzanna Rutgers
Plaats Delft
Datum doop 06-09-1761
DTB Delft inv. 61 , folio 174
6 Hendrik Vlok [1.1.2.1.6.6]. Hij is gedoopt op zondag 23-10-1763 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 190v]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Catharina Verburg(h) (ovl. 1769) [zie 1.1.2.1] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Dopeling Hendrik
Vader Isaac Vlok
Moeder Maria Rutgers
Getuige Catrina Verburg
Plaats Delft
Datum doop 23-10-1763
DTB Delft inv. 61 , folio 190v
1.1.2.2 Anna van der Vlock, dochter van Tijmon Hendriks (ook genoemd Sijmen) Vlock (zie 1.1.2) en Aeltie Rokus (Aaltje) van der Meer. Zij is gedoopt op dinsdag 30-03-1706 in Delft [bron: DTB Delft inv. 13, folio 27v]. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Martinus Rocusz van der Meer (ovl. 1707) [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Dopeling Anna
Vader Sijmon Floek (= Flock = Vlock)
Moeder Aeltie van der Meer
Getuige Trijntie van der Meer
Mertijnus van der Meer
Anna Floek
Plaats Delft
Datum doop 30-03-1706
DTB Delft inv. 13 , folio 27v
Getuige bij:
17-06-1731     doop Alida van der Vlock(t) (1731-1769) [zie 1.1.2.1.3]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 60 , folio 162v]
19-03-1739     doop Isaac (Isak) Vlok (1739-1797) [zie 1.1.2.1.6]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 60 , folio 237v]
Anna trouwde, 23 jaar oud, op zondag 20-11-1729 in Delft [bron: DTB Delft inv 93 folio 7] met Sijmen (Simon, Sijmon) Huijbregtsz Verburg, 32 jaar oud, nadat zij op zaterdag 05-11-1729 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv 26 folio 95v; DTB Delft inv82 folio 87].
Notitie bij het huwelijk van Anna en Sijmen: Bruidegom Sijmon Verburg , jongeman , wonend: Achtersack
Bruid Anna van der Vlock , jongedochter , wonend: Molsteeg
Plaats Delft
Datum ondertrouw 05-11-1729
DTB Delft inv. 26 , folio 95v

Bruidegom Sijmon Verburg , jongeman , wonend: Achtersak
Bruid Anna van der Vlock , jongedochter , wonend: Molsteeg
Plaats Delft
Datum ondertrouw 05-11-1729
DTB Delft inv. 82 , folio 87

Bruidegom Simon Verburg , jongeman , wonend: Delft
Bruid Anna van der Vlok , jongedochter , wonend: Delft
Plaats Delft
Datum trouwen 20-11-1729
DTB Delft inv. 93 , folio 7
Sijmen is een zoon van Huijbregt Verburg en Maddeleentje Blommendael. Hij is gedoopt op zondag 09-12-1696 in Delft.
Notitie bij de geboorte van Sijmen: Er zijn 2 dopen van een Simon Verburg. Ik ga er van uit dat hij deze is, aangezien zijn oudste zoon Huibregt heet en een dochter Magdalena (naar zijn ouders dus..):
Dopeling Simon
Vader Huijbregt Verburg
Moeder Maddeleentje Blommendael
Getuige Maria Verburg
Plaats Delft
Datum doop 23-06-1701
DTB Delft inv. 12 , folio 206v
Sijmen is overleden, 52 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 19-02-1749 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 50 , folio 19v; Stamboom Eterman Martha Jacobs-Zonneveld].
Notitie bij overlijden van Sijmen: Overledene Sijmon Verburgh, Plaats Delft, Datum begraven 19-02-1749 (Oude kerk), ZZ Nieuwe Langendijk
Getuige bij:
17-06-1731     doop Alida van der Vlock(t) (1731-1769) [zie 1.1.2.1.3]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 60 , folio 162v]
19-03-1739     doop Isaac (Isak) Vlok (1739-1797) [zie 1.1.2.1.6]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 60 , folio 237v]
Kinderen van Anna en Sijmen:
1 N.N. 1 Dood kind Verburg [1.1.2.2.1], geboren vˇˇr 1730. N.N. is overleden, minstens een jaar oud. Hij of zij is begraven op zondag 19-02-1730 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 48].
Notitie bij overlijden van N.N.: Dood kind van Simon Verburgh, Plaats Delft, Datum begraven 19-02-1730 (Oude kerk)
2 Huibregt Verburg [1.1.2.2.2]. Hij is gedoopt op maandag 14-05-1731 in Delft [bron: DTB Delft inv. 60, folio 162].
Notitie bij de geboorte van Huibregt: Dopeling Huibregt, Vader Simon Verburg, Moeder Anna Vlock, Getuige Jan Verburg, Elisabet Verburg Plaats Delft, Datum doop 14-05-1731
3 Tijmen Verburg [1.1.2.2.3]. Hij is gedoopt op zaterdag 26-12-1733 in Delft [bron: DTB Delft inv. 60, folio 184].
Notitie bij de geboorte van Tijmen: Dopeling Tijmen,Vader Sijmen Verburg, Moeder Anna Vlok, Getuige Hendrik Vlok, Aaltje Vlok, Kaatje Verburg, Plaats Delft, Datum doop 26-12-1733
Tijmen is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op zondag 14-02-1734 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 48].
Notitie bij overlijden van Tijmen: Armkind van Sijmon Verburg, Plaats Delft, Datum begraven 14-02-1734 (Oude kerk) ( tussen de 0 en 1 jaar oud) Het moet dit kind wel zijn, aangezien er in 1736 een levenloos kind geboren wordt.
4 N.N. 2 Dood kind Verburg [1.1.2.2.4], geboren vˇˇr 02-1736. N.N. is overleden, minstens een maand oud. Hij of zij is begraven op zaterdag 04-02-1736 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 49].
Notitie bij overlijden van N.N.: Dood kind van Sijmon Verburg, Plaats Delft, Datum begraven 04-02-1736 (Oude kerk) Er staat "dood kind", dus het hoeft niet leveloos geboren te zijn........Het zou Huibregt kunnen zijn, maar ook een kind geboren in 1735 of 1736....
5 Magdalena Verburg [1.1.2.2.5]. Zij is gedoopt op dinsdag 23-12-1738 in Delft [bron: DTB Delft inv. 14, folio 50].
Notitie bij de geboorte van Magdalena: Dopeling Magdalena, Vader Simon Verburg, Moeder Anna van der Vlock, Getuige Jan Verburg, Magdalena de Koning, Plaats Delft, Datum doop 23-12-1738
6 Alida Verburg [1.1.2.2.6]. Zij is gedoopt op zondag 10-09-1741 in Delft [bron: DTB Delft inv. 60, folio 265].
Notitie bij de geboorte van Alida: Dopeling Alida, Vader Sijmen Verburg, Moeder Anna Vlok, Getuige Hendrik Vlok, Kaatje Verburg, Plaats Delft, Datum doop 10-09-1741
7 N.N. 3 Dood kind Verburg [1.1.2.2.7], geboren vˇˇr 10-1743. N.N. is overleden, minstens een maand oud. Hij of zij is begraven op zondag 13-10-1743 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 49].
Notitie bij overlijden van N.N.: Dood kind van Sijmon Verburg, Plaats Delft, Datum begraven 13-10-1743 (Oude kerk) Waarschijnlijk Magdalena of Alida....
8 Elizabeth Verburg [1.1.2.2.8]. Zij is gedoopt op zondag 26-12-1745 in Delft [bron: DTB Delft inv. 61, folio 33].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Dopeling Elizabeth, Vader Sijmen Verburg, MoederAnna Vlok, Getuige Hendrik Vlok, Elizabeth Verburg, Plaats Delft, Datum doop 26-12-1745
9 N.N. 4 Baarkind Verburg [1.1.2.2.9], geboren vˇˇr 1746. N.N. is overleden, minstens 1 jaar oud. Hij of zij is begraven op zondag 17-12-1747 in Delft (Oude kerk) Oude Langendijk [bron: DTB Delft inv. 50 , folio 3v].
Notitie bij overlijden van N.N.: Baarkind van Simon Verburg, Plaats Delft, Datum begraven 17-12-1747 (Oude kerk) Oude Langendijk
doopinschrijving_emmetje__annetje___dochter_van_heijndrik_en_evertje__31_12_1679.png
31 Doopinschrijving Emmetje (Annetje), dochter van Heijndrik en Evertje, 31-12-1679
1.1.3 Emmetje Henderick van der Vlock (van den Vlocks) (afb. 31), dochter van Heijnderik Claasze (van der Vlock) (zie 1.1) en Evertje Tijmesz van Klaveren. Zij is gedoopt op zondag 31-12-1679 in Delft [bron: DTB Delft inv. 11, folio 155v]. Bij de doop van Emmetje waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van den Ende, Maria van der Sloot en Meelis van der Sloot.
Notitie bij de geboorte van Emmetje: Het patronymicum van de vader is hier Jans. Toch is het dezelfde persoon als Heijndrik Claasz Vlock, aangezien Maria van der Sloot meerdere malen bij dopen van kinderen van Heijndrik en Evertje getuige is.

Dopeling Annetje (Wordt ook Jannetje/Emmetje/Immetje genoemd)
Vader Heijndrik Janse Vlock
Moeder Evertje Thijmens
Getuige Meelis van der Sloot
Maria van der Sloot (zelfde getuige als bij Abram en Isaac)
Maria van den Ende
Plaats Delft
Datum doop 31-12-1679
DTB Delft inv. 11 , folio 155v
Emmetje is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op zondag 19-03-1747 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 49].
Notitie bij overlijden van Emmetje: Overledene Jannetje van der Slock (naam zie doop)
Weduwe/ weduwnaar van Huijbregt van den Velden
Plaats Delft
Datum begraven 19-03-1747 (Oude kerk)
DTB Delft inv. 49
Notitie bij Emmetje: Naamvariaties voornaam: Immetje / Emmetie / Annetje / Eemmetie / Jannetje
Getuige bij:
07-08-1708     doop Rokis (van der) Vlock (geb. 1708) [zie 1.1.2.3]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 13 , folio 59]
02-02-1710     doop Evertie (van der) Vlock (1710-1770) [zie 1.1.5.1]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 13 , folio 79]
14-12-1710     doop Tijmon (Sijmon) (van der) Vlock (1710-1733) [zie 1.1.2.4]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 13 , folio 90]
Emmetje ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op zaterdag 07-03-1699 in Delft [bron: DTB Delft inv. 79 , folio 3v] met Huijbregt (Hubregt) van den Velde, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Emmetje en Huijbregt: Bruidegom Huibrecht van den Velde , jongeman , wonend: Buijtenwatersloot
Bruid Jannetge Hendrix van der Block , jongedochter , wonend: Buijtenwatersloot
Plaats Delft
Datum ondertrouw 07-03-1699
DTB Delft inv. 79 , folio 3v
Huijbregt is een zoon van Louwrens van den Velde en Maria Cornelisd. van Casbergen. Hij is gedoopt op dinsdag 13-08-1675 in Delft [bron: DTB Delft inv. 11, folio 106]. Bij de doop van Huijbregt waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Jacobse, Maria Huijbrechts en Sara Cornelis.
Notitie bij de geboorte van Huijbregt: Dopeling Hubrecht
Vader Louwrens Hubrechse van de Velde
Moeder Maria Cornelis van Casbergen
Getuige Cornelis Jacobse
Maria Huijbrechts
Sara Cornelis
Plaats Delft
Datum doop 13-08-1675
DTB Delft inv. 11 , folio 106
Huijbregt is overleden op woensdag 08-04-1716 in AziŰ, 40 jaar oud [bron: Zie gegevens VOC].
Notitie bij overlijden van Huijbregt: Gegevens van Huybregt Louwrense van den Velden uit Delft VOC
Datum indiensttreding: 24-04-1714 Datum uit dienst: 08-04-1716
Functie bij indiensttreding: Opperkuiper Reden uit dienst: Overleden
Notitie bij Huijbregt: Gegevens van Huijbregt Laurisz van den Velden uit Delft
Datum indiensttreding: 20-05-1705 Datum uit dienst: 00-00-1710
Functie bij indiensttreding: Opperkuiper Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Wassenaar Waar uit dienst: Waarde
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Innetje Hendriks van dr. Vlot
Gegevens van de vaart
Schip:Wassenaar
Vertrek:20-05-1705
Kamer:Delft
Kaap:11-09-1705 - 02-10-1705
Inventarisnummer:13886
Folio:29
Aankomst:23-12-1705 Batavia

Gegevens van Huybregt Louwrense van den Velden uit Delft
Datum indiensttreding: 24-04-1714 Datum uit dienst: 08-04-1716
Functie bij indiensttreding: Opperkuiper Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Donau Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Immetie Hendriksz
Gegevens van de vaart
Schip:Donau
Vertrek:24-04-1714
Kamer:Delft
Kaap:01-08-1714 - 02-09-1714
Inventarisnummer:13902
Folio:28
Aankomst:15-11-1714 Batavia
Getuige bij:
04-05-1704     doop Hendrik van der Vlock (1704-1748) [zie 1.1.2.1]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 13 , folio 4v]
14-12-1710     doop Tijmon (Sijmon) (van der) Vlock (1710-1733) [zie 1.1.2.4]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 13 , folio 90]
Kinderen van Emmetje en Huijbregt:
1 Cornelis van den Velde [1.1.3.1]. Hij is gedoopt op dinsdag 22-12-1699 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 12, folio 192].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis
Vader Hubregt van den Velde
Moeder Immetje Vlok
Getuige Marija Cornelis
Plaats: Delft
Datum doop: 22-12-1699
Archiefnummer 14 inv. 12 , folio 192
2 Heindrijntje van den Velde [1.1.3.2]. Zij is gedoopt op dinsdag 28-02-1702 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 12, folio 211v].
Notitie bij de geboorte van Heindrijntje: Dopeling Heindrijntje
Vader Huijbregt van den Velden
Moeder Emmetje Heindriks
Getuige Evertje Tijmons
Plaats: Delft
Datum doop: 28-02-1702
Archiefnummer 14 inv. 12 , folio 211v
Notitie bij overlijden van Heindrijntje: IS ZIJ HEINDRIJNTJE, DOCHTER VAN HUIJBREGT EN EMMETJE HENDERICK VAN DER VLOCK????
Overledene Hendrina van den Velden
Plaats Delft
Datum begraven 24-10-1760 (Oude kerk)
Opmerkingen vrijster
Buitenwatersloot
Verzenden Archiefnummer 14 inv. 50 , folio 153
3 Louwerens (Laurens) van den Velde, gedoopt op dinsdag 19-08-1704 in Delft. Volgt 1.1.3.3.
4 Maria van den Velde [1.1.3.4]. Zij is gedoopt op vrijdag 12-06-1711 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 5].
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria
Vader Huijbregt van der Velde
Moeder Emmetje van der Vlok
Getuige Haasje Kool
Plaats Delft
Datum doop 12-06-1711
Archiefnummer 14 inv. 60 , folio 5
1.1.3.3 Louwerens (Laurens) van den Velde, zoon van Huijbregt (Hubregt) van den Velde en Emmetje Henderick van der Vlock (van den Vlocks) (zie 1.1.3). Hij is gedoopt op dinsdag 19-08-1704 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 13, folio 7].
Notitie bij de geboorte van Louwerens: Dopeling Louwerens
Vader Hubregt van den Velde
Moeder Emmetie Henderick van den Vlocks
Getuige Evertie Tijmons
Sijmon Henderik van der Vlock
Plaats Delft
Datum doop 19-08-1704
Archiefnummer 14 inv. 13 , folio 7
Louwerens is overleden vˇˇr 1778, ten hoogste 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Louwerens: IS DIT DEZE LAURENS??
Overledene Laurens van den Velden
Plaats Delft
Datum begraven 27-01-1778 (Oude kerk)
Oude Delft
Archiefnummer 14 inv. 51 , folio 160v
Louwerens trouwde, 23 jaar oud, op zondag 13-06-1728 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 139 , folio 69] met Marija (Maria) van Huijs, nadat zij op zaterdag 29-05-1728 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 82 , folio 63v].
Notitie bij het huwelijk van Louwerens en Marija: Bruidegom Laurens van der Velde , jongeman , wonend: Buitenwatersloot
Bruid Marijtje van Huijs , jongedochter , wonend: Pieterstraat Over Vijf Varkens
Plaats Delft
Datum trouwen 13-06-1728
Datum ondertrouw 29-05-1728
Opmerkingen Gasthuiskerk
Archiefnummer 14 inv. 139 , folio 69

Bruidegom Laurens van den Velde , jongeman , wonend: Buitenwatersloot
Bruid Marijtje van Huijs , jongedochter , wonend: Pieterstraat
Plaats Delft
Datum ondertrouw 29-05-1728
Archiefnummer 14 inv. 82 , folio 63v
Zij is begraven op zaterdag 21-02-1778 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 51 , folio 161].
Notitie bij overlijden van Marija: Overledene Maria van Huijs
Weduwe van Laurens van den Velden
Plaats Delft
Datum begraven 21-02-1778 (Oude kerk)
Haarsteeg
Archiefnummer 14 inv. 51 , folio 161
Kinderen van Louwerens en Marija:
1 Huijbregt van den (der) Velde, gedoopt op donderdag 08-12-1729 in Delft. Volgt 1.1.3.3.1.
2 Margrieta van den Velde [1.1.3.3.2]. Zij is gedoopt op zondag 04-03-1731 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 161].
Notitie bij de geboorte van Margrieta: Dopeling Margrieta
Vader Lourens van den Velde
Moeder Maria van Huijs
Getuige Elias van Huijs
Griettie van der Breet
Plaats Delft
Datum doop 04-03-1731
Archiefnummer 14 inv. 60 , folio 161
Notitie bij overlijden van Margrieta: Waarschijnlijk overleden vˇˇr 1735?
3 Imma van den Velde [1.1.3.3.3]. Zij is gedoopt op maandag 14-04-1732 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 169].
Notitie bij de geboorte van Imma: Dopeling Imma
Vader Laurens van den Velde
Moeder Maria van Huijs
Getuige Dirk van Huijs
Imma van der Vlok
Plaats Delft
Datum doop: 14-04-1732
Archiefnummer 14 inv. 60 , folio 169
4 Cornelis van den Velde [1.1.3.3.4]. Hij is gedoopt op zondag 17-01-1734 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 184v].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis
Vader Laurens van den Velde
Moeder Maria van Huijs
Getuige Elias van Huijs
Grietje van der Breet
Plaats Delft
Datum doop 17-01-1734
Archiefnummer 14 inv. 60 , folio 184v
Notitie bij overlijden van Cornelis: Waarschijnlijk overleden vˇˇr 1737?
5 Margareta van den Velde [1.1.3.3.5]. Zij is gedoopt op zondag 08-05-1735 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 195v].
Notitie bij de geboorte van Margareta: Dopeling Margareta
Vader Lourens van den Velden
Moeder Maria van Huis
Getuige Pleun Pijnaker
Geertruijt van Huijs
Plaats Delft
Datum doop 08-05-1735
Archiefnummer 14 inv. 60 , folio 195v
6 Cornelia van den Velde [1.1.3.3.6]. Zij is gedoopt op zondag 17-02-1737 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 214].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Dopeling Cornelia
Vader Lourens van den Velde
Moeder Maria van Huijs
Getuige Jan van Huijs
Geertruij Soetings
Plaats Delft
Datum doop 17-02-1737
Archiefnummer 14 inv. 60 , folio 214
Notitie bij overlijden van Cornelia: Waarschijnlijk overleden vˇˇr 1743?
7 Heijndrina van den Velde [1.1.3.3.7]. Zij is gedoopt op zondag 20-07-1738 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 229v].
Notitie bij de geboorte van Heijndrina: Dopeling Heijndrina
Vader Lourens van den Velde
Moeder Maria van Huijs
Getuige Jan van Huijs
Heijndrina van den Velde
Plaats Delft
Datum doop 20-07-1738
Archiefnummer 14 inv. 60 , folio 229v
8 Dirck van den Velde [1.1.3.3.8]. Hij is gedoopt op zondag 26-07-1739 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 241v].
Notitie bij de geboorte van Dirck: Dopeling Dirck
Vader Lourens van den Velde
Moeder Maria van Huijs
Getuige Dirk van Huijs
Catrina Lameer
Plaats Delft
Datum doop 26-07-1739
Archiefnummer 14 inv. 60 , folio 241v
9 Arij van den Velde [1.1.3.3.9]. Hij is gedoopt op donderdag 11-05-1741 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 261].
Notitie bij de geboorte van Arij: Dopeling Arij
Vader Lauwerens van den Velde
Moeder Maria van Huijs
Getuige Jan van Huijs
Clazina van Huijs
Plaats Delft
Datum doop 11-05-1741
Archiefnummer 14 inv. 60 , folio 261
10 Cornelis van den Velde [1.1.3.3.10]. Hij is gedoopt op woensdag 27-03-1743 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 14, folio 94].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis
Vader Lourens van den Velden
Moeder Maria van Huijs
Getuige Jan van Huijs
Geertruij Loetings
Plaats Delft
Datum doop 27-03-1743
Archiefnummer 14 inv. 14 , folio 94
1.1.3.3.1 Huijbregt van den (der) Velde, zoon van Louwerens (Laurens) van den Velde (zie 1.1.3.3) en Marija (Maria) van Huijs. Hij is gedoopt op donderdag 08-12-1729 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 152].
Notitie bij de geboorte van Huijbregt: Dopeling Huijbregt
Vader Louwerens van den Velde
Moeder Marija van Huijs
Getuige Cornelis van Huijs
Immetie van der Vlok
Plaats Delft
Datum doop 08-12-1729
Archiefnummer 14 inv. 60 , folio 152
Huijbregt trouwde, 19 jaar oud, op zondag 15-06-1749 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 141 , folio 130; Archiefnummer 14 inv. 28 , folio 115v] met Maria Susanna van Duijn, nadat zij op zaterdag 31-05-1749 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 84 , folio 114v].
Notitie bij het huwelijk van Huijbregt en Maria: Bruidegom Huijbregt van den Velden , jongeman , wonend: Haarsteeg
Bruid Maria Susanna van Duijn , jongedochter , wonend: Kloksteeg
Plaats Delft
Datum ondertrouw 31-05-1749
Archiefnummer 14 inv. 84 , folio 114v

Bruidegom Huijbregt van den Velden , jongeman , wonend: Haarsteeg
Bruid Maria Susanna van Duijn , jongedochter , wonend: Kloksteeg
Plaats Delft
Datum trouwen 15-06-1749
Datum ondertrouw 31-05-1749
Archiefnummer 14 inv. 141 , folio 130

Bruidegom Huijbregt van den Velden , jongeman , wonend: Haarsteeg
Bruid Maria Susanna van Duijn , jongedochter , wonend: Kloksteeg
Plaats Delft
Datum trouwen 15-06-1749
Datum ondertrouw 31-05-1749
Archiefnummer 14 inv. 28 , folio 115v
Zij is begraven op maandag 18-02-1799 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 52 , folio 171].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria van Duijn
Weduwe van Huijbert van den Velden
Plaats Delft
Datum begraven 18-02-1799 (Oude kerk)
Vlamingstraat
Archiefnummer 14 inv. 52 , folio 171
Kind van Huijbregt en Maria:
1 Maria van den Velde [1.1.3.3.1.1]. Zij is gedoopt op zondag 15-11-1750 in Delft [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 61, folio 84].
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria
Vader Huijbregt van den Velde
Moeder Maria van Duijn
Getuige Lourens van den Velde
Maria van Huijs
Plaats Delft
Datum doop 15-11-1750
Archiefnummer 14 inv. 61 , folio 84
Maria is overleden op maandag 21-10-1811 in Delft, 60 jaar oud [bron: Archief Delft Archiefnummer 14 inv. 115 , folio 12].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria van der Velden
Dochter H. van der Velden
Plaats Delft
Datum overlijden 21-10-1811
Archiefnummer 14 inv. 115 , folio 12
doopinschrijving_abram__zoon_van_heindrik_en_evertje__25_1_1684.png
32 Doopinschrijving Abram, zoon van Heindrik en Evertje, 25-1-1684
1.1.5 Abraham Hendriksz van der Vlock (afb. 32), zoon van Heijnderik Claasze (van der Vlock) (zie 1.1) en Evertje Tijmesz van Klaveren. Hij is gedoopt op dinsdag 25-01-1684 in Delft [bron: DTB Delft inv. 11, folio 200v]. Bij de doop van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbrecht Jacobse, Maartje Jacobs en Maria van der Sloot.
Notitie bij de geboorte van Abraham: Dopeling Abram, Vader Henderik Claasse Vlock, Moeder Evertje Tijmens, Getuige: Gijsbrecht Jacobse, Maartje Jacobs, Mary van der Sloot, Plaats: Delft, Datum doop: 25-01-1684
Notitie bij Abraham: Tweelingbroer van Isaac
Getuige bij:
15-01-1728     doop Tijmon (Tijme, Tijmen) Vlok (1728-1771) [zie 1.1.2.1.1]    [oudoom vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 60 , folio 139v]
Abraham ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op zaterdag 27-04-1709 in Delft [bron: DTB Delft inv. 80 , folio 93; DTB Delft inv. 24 , folio 89v] met Haasje (Haagsje) Dircks Kool, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Haasje: Bruidegom Abraham van der Vlock , jongeman , wonend: Buitenwatersloot
Bruid Haasge Cool , jongedochter , wonend: Binnenwatersloot
Plaats Delft
Datum ondertrouw 27-04-1709
DTB Delft inv. 80 , folio 93

Bruidegom Abraham van der Vlock , jongeman , wonend: Buiten Watersloot
Bruid Haasge Cool , jongedochter , wonend: Binne Watersloot
Plaats Delft
Datum ondertrouw 27-04-1709
DTB Delft inv. 24 , folio 89v
Haasje is geboren omstreeks 1687 in Delft?, dochter van Dirck Kool en N.N..
Kinderen van Abraham en Haasje:
1 Evertie (van der) Vlock, gedoopt op zondag 02-02-1710 in Delft. Volgt 1.1.5.1.
2 Weintje Vlock [1.1.5.2]. Zij is gedoopt op dinsdag 15-09-1711 in Delft [bron: DTB Delft inv. 13, folio 97]. Bij de doop van Weintje was de volgende getuige aanwezig: Burgje Simons [oudtante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Weintje: Dopeling Weintje
Vader Abraham Hendrikse van der Vlok
Moeder Haasje Dirks Kool
Getuige Burgje Simons
Plaats Delft
Datum doop 15-09-1711
DTB Delft inv. 13 , folio 97
3 Dirk Vlok, geboren omstreeks 1712. Volgt 1.1.5.3.
4 Henderick Vlock, gedoopt op zondag 25-11-1714 in Delft. Volgt 1.1.5.4.
5 Simon Vlock [1.1.5.5]. Hij is gedoopt op zondag 04-10-1716 in Nootdorp [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 1, blz 56].
6 Gerrit Vlock, gedoopt op zondag 26-06-1718 in Nootdorp/Nieuweveen. Volgt 1.1.5.6.
7 Isaacq (Izaac, Isaak, Isaac) Vlock, gedoopt op zondag 21-01-1720 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.7.
8 Jacob Vlock [1.1.5.8]. Hij is gedoopt op zondag 01-02-1722 in Nootdorp [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 1, blz 65]. Jacob is overleden vˇˇr 1723, ten hoogste 1 jaar oud.
9 Jacob Abrahamse Vlok, gedoopt op zondag 03-10-1723 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.
10 Weintje Vlock [1.1.5.10]. Zij is gedoopt op zondag 16-06-1726 in Nootdorp [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 1, blz 72].
Notitie bij de geboorte van Weintje: Dopeling Weintje
Vader Abraham Hendrikse van der Vlock
Moeder Haesje Dirksdr Kool
Getuige Elisabeth Dirksdr Kool
Plaats Nootdorp Datum doop 16-06-1726 DTB Nootdorp inv. 1 , folio 72
11 Abraham Vlock, gedoopt op zondag 17-10-1728 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.11.
1.1.5.1 Evertie (van der) Vlock, dochter van Abraham Hendriksz van der Vlock (zie 1.1.5) en Haasje (Haagsje) Dircks Kool. Zij is gedoopt op zondag 02-02-1710 in Delft [bron: DTB Delft inv. 13, folio 79]. Bij de doop van Evertie waren de volgende getuigen aanwezig: Tijmon Hendriks (ook genoemd Sijmen) Vlock (1678-1716) [zie 1.1.2] [oom vaderszijde] en Emmetje Henderick van der Vlock (van den Vlocks) (1679-1747) [zie 1.1.3] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Evertie: Dopeling Evertie
Vader Abram Vlock
Moeder Haasie Dircks Kool
Getuige Tijmen Vlock
Immetie Vlock
Plaats Delft
Datum doop 02-02-1710
DTB Delft inv. 13 , folio 79
Evertie is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op zondag 23-12-1770 in Rijswijk [bron: http://familyrecordfinder.com/surnames/vanschaik/pafg1427.htm]. Evertie ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op vrijdag 02-11-1736 in Rijswijk [bron: Doopklapper Rijswijk1650-1812 R2 238; Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 410 via Genver] met Joris (Gooris, Joor) Barentse van Kampen, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Evertie en Joris: Den 2~ November 1736 zijn in wettige ondertrouw opgenomen Joris Barentse van Campen, jongman geboortig, en woonachtig onder Rijswijk, met Evertje Abrahamse van der Vlok, jongedogter geboortig, en woonachtig onder Nieuweveen, te Nootdorp getrout.
Den 4e November 1e Gebod, den 10e dito 2e Gebod, den 18e dito 3e Gebod
Joris is geboren op zondag 30-12-1714 in Rijswijk, zoon van (B)Arent Jorisze van Campen en Maria Cornelisse Borsboom. Hij is gedoopt op zondag 30-12-1714 in Rijswijk [bron: http://familyrecordfinder.com/surnames/vanschaik/pafg1427.htm; Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 239 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Joris: Den 30 December 1714 een kind gedoopt, de naam Joris, de Vader Arent van Campen, de Moeder Maria Borsboom, de getuigen, Abraham Immerseel en Dirkje van Campen
Kinderen van Evertie en Joris:
1 Barent van Kampen, gedoopt op zondag 01-12-1737 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.
2 Abraham van Kampen, gedoopt op woensdag 11-02-1739 in Delft. Volgt 1.1.5.1.2.
3 Johannis van Kampen [1.1.5.1.3]. Hij is gedoopt op zondag 18-09-1740 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 255].
Notitie bij de geboorte van Johannis: Dopeling Johannis
Vader Gooris van Kampen
Moeder Eevertje Vlok
Getuige Willemijntje Geestdorp
Plaats Delft Datum doop 18-09-1740
4 Heijndrik van Kampen [1.1.5.1.4]. Hij is gedoopt op zondag 19-08-1742 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 280 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Heijndrik: Dito (= Den 19~ Augustus 1742) Gedoopt Heijndrik als vader Joor van Kampen, de moeder Evertje Vlok, de getuigen Heijndrik Vlok en Weijntje Vlok
1.1.5.1.1 Barent van Kampen, zoon van Joris (Gooris, Joor) Barentse van Kampen en Evertie (van der) Vlock (zie 1.1.5.1). Hij is gedoopt op zondag 01-12-1737 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 274 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Barent: Van Voorburg Dito (= Den 1e December 1737) Gedoopt Barent, asl vader Joris van Kampen, de Moeder Evertje Flok, de getuige Neeltje Fillekis
Barent ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op zaterdag 08-04-1758 in Rijskwijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 608 via Genver] met Anthonia (Teuntje) Servo.
Notitie bij het huwelijk van Barent en Teuntje: Den 8e April 1758 in wettige Ondertrouw aangeteekend Barend van Campen J:M: met Anthonia Serro beide geboren en woonende alhier en zijn elders Getrout.
Kinderen van Barent en Teuntje:
1 Evertje van Kampen, gedoopt op zondag 10-09-1758 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.1.
2 Cornelis van Kampen, gedoopt op zondag 20-01-1760 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.
3 Joris van Kampen [1.1.5.1.1.3]. Hij is gedoopt op zondag 27-09-1761 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 453 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Joris: 1761 Gedoopt Joris Ouders Barend van Kampen en Anthonia Servo Getuigen Hendrik van Kampen en Jacoba Servo (In de Kerk van Rijswijk)
4 Dingenom van Kampen, gedoopt op zondag 05-08-1764 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.4.
5 Maria van Kampen [1.1.5.1.1.5]. Zij is gedoopt op zondag 07-12-1766 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 457 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Maria: 1766 7 december Gedoopt Maria Ouders Barend van Kampen en Anthonia Servo Geen getuigen vermeld (In de Kerk van Rijswijk)
Notitie bij Maria: Gehuwd met Johannes Go(o)ijers?
6 Petronella/Pieternella van Kampen, geboren in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.6.
1.1.5.1.1.1 Evertje van Kampen, dochter van Barent van Kampen (zie 1.1.5.1.1) en Anthonia (Teuntje) Servo. Zij is gedoopt op zondag 10-09-1758 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 451 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Evertje: 1758 de 10 September Gedoopt Evertje Ouders Barend van Kampen en Teuntje Servoo Getuigen Abram van Kampen en Evertje Vlok (In de Kerk te Rijswijk)
Evertje trouwde met Cornelis Gooijers. Hij is begraven op donderdag 14-10-1802 in Rijswijk.
Kinderen van Evertje en Cornelis:
1 Maria Gooijers [1.1.5.1.1.1.1]. Zij is gedoopt op zondag 03-06-1781 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 469 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Maria: Den 3e Junij 1781 Gedoopt Maria , de vader is Cornelis Goijers, de moeder Evertje van Kampen, de getuijge Maria van Kampen, huijsvrouw van Johannes Goijers
2 Barend Gooijers [1.1.5.1.1.1.2]. Hij is gedoopt op zondag 13-10-1782 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 470 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Barend: Den 13e october 1782 Gedoopt Barend de vader is Cornelis Goijers, de moeder Evertje van Kampen. De Getuigen Barend van Kampen en Dingenom van Kampen
3 Dingenom Gooijers [1.1.5.1.1.1.3]. Zij is gedoopt op zondag 10-10-1784 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 472 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Dingenom: Den 10e october 1784 gedoopt Dingenom de vader is Cornelis Gooijers, de moeder Evertje van Kampen de getuige Kornelis van Kampen en Dingenom van Kampen
4 Geertruij Gooijers, gedoopt op zondag 22-10-1786 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.1.4.
5 Johanna Jacoba Gooijers, geboren op zondag 06-09-1789 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.1.5.
6 Cornelia Gooijers, geboren op donderdag 23-02-1792 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.1.6.
7 Mensje Gooijers, geboren op vrijdag 24-10-1794 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.
8 Johannes Gooijers, geboren omstreeks 1797 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.1.8.
1.1.5.1.1.1.4 Geertruij Gooijers, dochter van Cornelis Gooijers en Evertje van Kampen (zie 1.1.5.1.1.1). Zij is gedoopt op zondag 22-10-1786 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 474 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Geertruij: 1786 den 22e october1786 gedoopt Geertruij de vader is Cornelis Gooijers, de moeder Evertje van Kampen. De getuigen Hendrik van Kampen en Geertruij van Bemele (Bemmele?)
Notitie bij Geertruij: IS DIT DEZE GEERTRUIJ GOOIJERS?
Kind Jelgers Vader Jelgers van den Berg Moeder Geertruij Gooijers Plaats Rijswijk Geboortedatum 06-06-1811 Rijswijk Akte Jaar 1811 Nummer 19
"den 6 dito (= junij) een kind gebaard en sal genaamt worden Jelgers daer van Moeder Geertruij Gooijers dese heeft aan de vroedvrou verklaard dat den vader is Jelgers van den Berg
Dit kind is op dezelfde dag geboren als Phillipus...
Kinderen van Geertruij uit onbekende relatie:
1 Philippus Gooijers, geboren op donderdag 06-06-1811 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.1.4.1.
2 Willem Hendriks [1.1.5.1.1.1.4.2], geboren op donderdag 15-04-1819 in Rijswijk.
Notitie bij de geboorte van Willem: Kind Willem Vader N.N. Moeder Geertruij Gooijers (oud 34 jaar) Wijknummer A44 Beroep moeder Dienstbaar Rijswijk Akte Jaar 1819 Nummer 21
Zelfde vroedvrouw als haar zus Mensie, namelijk Hester Steenbrink.
Willem is overleden op zaterdag 16-12-1820 in Rijswijk, 1 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1820 Nummer 37].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Hendriks, leeftijd 1 jaar en acht maanden Moeder Geertruij Gooijers A121
3 Barend Gooijers [1.1.5.1.1.1.4.3], geboren op donderdag 07-03-1822 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1822 Nummer 14].
Notitie bij de geboorte van Barend: Kind Barend Vader N.N. Moeder Geertruij Gooijers, beroep werkster, Wijknummer A121 Aangeefster is Hester Steenbrink, vroedvrouw
Barend is overleden op woensdag 13-03-1822 in Rijswijk, 6 dagen oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1822 Nummer 8].
Notitie bij overlijden van Barend: Overledene Barend Gooijers, leeftijd zes dagen Moeder Geertruij Gooijers A120
4 Geertruij Gooijers [1.1.5.1.1.1.4.4], geboren omstreeks 1827. Geertruij is overleden op zondag 18-02-1827 in Voorburg, ongeveer een jaar oud [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 7].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Overledene:Geertruij Gooijers Leeftijd:0 Vader:NN Moeder:Geertruij Gooijers
1.1.5.1.1.1.4.1 Philippus Gooijers is geboren op donderdag 06-06-1811 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 510 via Genver], zoon van Geertruij Gooijers (zie 1.1.5.1.1.1.4). Hij is gedoopt op zondag 30-06-1811 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 510 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Philippus: Den 30 Junij 1811 geb 6 Junij 1811 met het klokslaan van half 3 uren in den vroege morgen Gedoopt Philippus zoon van Geertrui Gooijers
Philippus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 06-11-1833 in Den Haag [bron: Nationaal Archief Den Haag Aktenummer: 377] met Alida Buijtendijk, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Philippus en Alida: Bruidegom:Philippus Gooijers Leeftijd:22 Vader bruidegom:NN Moeder bruidegom:Geertrui Gooijers
Bruid:Alida Buijtendijk Leeftijd:35
Alida is geboren op woensdag 03-01-1798 in Delft, dochter van Dirk Buijtendijk en Willemina van der Waart. Zij is gedoopt op zondag 07-01-1798 in Delft [bron: Delft Archiefnummer 14 inv. 147, folio 94v].
Notitie bij de geboorte van Alida: Getuige Maria van der Waart
Kinderen van Philippus en Alida:
1 Jacobus Gooijers [1.1.5.1.1.1.4.1.1], geboren omstreeks 1838. Jacobus is overleden op vrijdag 23-11-1838 in Den Haag, ongeveer een jaar oud [bron: Nationaal Archief Den Haag Aktenummer: 1562].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Overledene:Jacobus Gooijers Leeftijd:0
2 Geertruij Gooijers, geboren omstreeks 1838 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.1.4.1.2.
3 Hendrika Johanna Hillegonda Gooijers [1.1.5.1.1.1.4.1.3], geboren omstreeks 1839. Hendrika is overleden op woensdag 09-01-1839 in Den Haag, ongeveer een jaar oud [bron: Nationaal Archief Den Haag Aktenummer: 40].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Overledene:Hendrika Johanna Hillegonda Gooijers Leeftijd:0
1.1.5.1.1.1.4.1.2 Geertruij Gooijers is geboren omstreeks 1838 in Den Haag, dochter van Philippus Gooijers (zie 1.1.5.1.1.1.4.1) en Alida Buijtendijk. Geertruij is overleden op maandag 30-05-1921 in Haarlem, ongeveer 83 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Haarlem Aktenummer:496].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Overledene:Geertruij Gooijers Leeftijd:83 Relatie:weduwe van Jan Bezemer
Geertruij trouwde met Jan Bezemer.
Kind van Geertruij en Jan:
1 Jan Bezemer, geboren omstreeks 1860 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.1.5.1.1.1.4.1.2.1.
1.1.5.1.1.1.4.1.2.1 Jan Bezemer is geboren omstreeks 1860 in ’s-Gravenhage, zoon van Jan Bezemer en Geertruij Gooijers (zie 1.1.5.1.1.1.4.1.2). Jan trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op woensdag 31-05-1911 in Voorburg [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 19] met Francina Hermina Helena Mage, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Francina: Bruidegom: Jan Bezemer Leeftijd:51 Bruid:Francina Hermina Helena Mage Leeftijd:42
Francina is geboren omstreeks 1869 in ’s-Gravenhage, dochter van Xavier Antoine Joseph Mage en Helena Barta Francina Siegelaar.
1.1.5.1.1.1.5 Johanna Jacoba Gooijers is geboren op zondag 06-09-1789 in Rijswijk, dochter van Cornelis Gooijers en Evertje van Kampen (zie 1.1.5.1.1.1). Zij is gedoopt op zondag 06-09-1789 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 477 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Den 6e September 1789 gebooren en gedoopt Johanna Jacoba, de vader is Cornelis Gooijers, de moeder Evertje van Kampen, de getuige Johannes Gooijers
Johanna trouwde, 33 jaar oud, op zondag 13-07-1823 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1823 Nummer 6] met Jacob Reijnders, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jacob: Bruidegom Jacob Reijnders, geboren te Monnickendam, leeftijd 31 Beroep: Arbeider Bruid Johanna Jacoba Gooijers, geboren te Rijswijk, leeftijd 33 Beroep: Schoonmaakster Opmerkingen: opmerking man: gedoopt op 13.10.1791; opmerking vrouw: gedoopt op 06.09.1789
Jacob is een zoon van Jan Reijnders en Aaltje Gras. Hij is gedoopt op donderdag 13-10-1791 in Monnickendam.
1.1.5.1.1.1.6 Cornelia Gooijers is geboren op donderdag 23-02-1792 in Rijswijk, dochter van Cornelis Gooijers en Evertje van Kampen (zie 1.1.5.1.1.1). Zij is gedoopt op zondag 26-02-1792 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 481 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: 1792 Den 23 feb gebooren en den 26 feb gedoopt een dogter Cornelia Cornelis Gooijers en Everdina van Kampen (geen getuigen vermeld).
Cornelia is overleden op zondag 21-01-1855 in Voorburg, 62 jaar oud [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 3].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene:Cornelia Gooijers Leeftijd: 62 Relatie:Jacobus Kamperse
Cornelia trouwde, 36 jaar oud, op zondag 01-02-1829 in Voorburg [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 1] met Jacobus Kamperse, 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Jacobus: Bruidegom: Jacobus Kamperse Leeftijd:45 Bruid:Cornelia Gooijers Leeftijd: 36 Moeder bruid wordt hier genoemd Everdina van Kampen
Jacobus is geboren op zondag 09-02-1783 in Voorburg, zoon van Jan Kamperse en Catharina Moot. Jacobus is overleden op maandag 26-02-1849 in Voorburg, 66 jaar oud [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 12].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Overledene:Jacobus Kamperse Leeftijd:66 Relatie:Cornelia Gooijers
Kinderen van Cornelia en Jacobus:
1 Catharina Kampers, geboren omstreeks 1824 in Voorburg. Volgt 1.1.5.1.1.1.6.1.
2 Cornelia Kamperse, geboren omstreeks 1829. Volgt 1.1.5.1.1.1.6.2.
3 Jacob Kampers [1.1.5.1.1.1.6.3], geboren omstreeks 1834. Jacob is overleden op woensdag 04-11-1835 in Voorburg, ongeveer 1 jaar oud [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 44].
Notitie bij overlijden van Jacob: Overledene:Jacob Kampers Leeftijd:1 Vader:Jacobus Kamperse Moeder:Cornelia Gooijers Opmerking:Familienaam vader overgenomen zoals deze in de akte staat
1.1.5.1.1.1.6.1 Catharina Kampers is geboren omstreeks 1824 in Voorburg, dochter van Jacobus Kamperse en Cornelia Gooijers (zie 1.1.5.1.1.1.6). Catharina is overleden op woensdag 26-11-1902 in Rotterdam, ongeveer 78 jaar oud [bron: Stadsarchief Rotterdam f129 akte nr. 5344].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene:Catharina Kampers Leeftijd: 78 jaar Relatie:Antonie Hammer
Catharina trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op woensdag 19-05-1858 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam b042v akte nr. 274] met Antonie Hammer, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Antonie: Bruidegom:Antonie Hammer Leeftijd:29 Bruid:Catharina Kampers Leeftijd:33
Antonie is geboren op donderdag 24-07-1828 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1828 b007 akte nr. 1526], zoon van Willem Hammer en Maria Burk. Antonie is overleden op dinsdag 10-07-1900 in Rotterdam, 71 jaar oud [bron: Rotterdam 1900 c141v akte nr. 3587].
Notitie bij overlijden van Antonie: Overledene Antonie Hammer , leeftijd 71 jaar Echtgenoo/te Catharina Kampers
Kinderen van Catharina en Antonie:
1 N.N. Hammer [1.1.5.1.1.1.6.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 05-01-1860 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1860 a012 akte nr. 41].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene n.n. Hammer, leeftijd 0 jaar Vader Antonie Hammer Moeder Catharina Kampers Opmerkingen: overledene: mannelijk
2 Cornelia Maria Hammer, geboren op woensdag 01-01-1862 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.1.1.6.1.2.
3 Willem Jacobus Hammer [1.1.5.1.1.1.6.1.3], geboren op woensdag 14-12-1864 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1864 f024v akte nr. 4052]. Willem is overleden op woensdag 12-08-1868 in Rotterdam, 3 jaar oud [bron: Rotterdam 1868 d019 akte nr. 2397].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Jacobus Hammer , leeftijd 3 jaar en 8 mnd.
4 Jacoba Martha Maria Hammer [1.1.5.1.1.1.6.1.4], geboren op zondag 15-12-1867 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1867 f071 akte nr. 4229]. Jacoba is overleden op woensdag 29-07-1868 in Rotterdam, 7 maanden oud [bron: Rotterdam 1868 c173v akte nr. 2222].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Overledene Jacoba Martha Maria Hammer , leeftijd 7 maanden
1.1.5.1.1.1.6.1.2 Cornelia Maria Hammer is geboren op woensdag 01-01-1862 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1862 a008v akte nr. 28], dochter van Antonie Hammer en Catharina Kampers (zie 1.1.5.1.1.1.6.1). Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20-05-1885 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1885 c030v akte nr. 441] met Arnoldus Cornelis Petit, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Arnoldus: Bruidegom Arnoldus Cornelis Petit, geb. Rotterdam 28 jaar Beroep: Schilder Bruid Cornelia Maria Hammer, geb. Rotterdam 23 jaar
Arnoldus is geboren op woensdag 20-05-1857 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1857 c013v akte nr. 1670], zoon van Arnoldus Cornelis Petit en Clasina Catharina Scheffer. Arnoldus is overleden op maandag 17-11-1924 in Rotterdam, 67 jaar oud [bron: Rotterdam 1924 f027v akte nr. 4386].
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Overledene Arnoldus Cornelis Petit, leeftijd 67 jaar Echtgenoo/te Cornelia Maria Hammer
Kinderen van Cornelia en Arnoldus:
1 Clasina Catharina Petit, geboren op woensdag 21-07-1886 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.1.1.6.1.2.1.
2 Catharina Antonia Petit [1.1.5.1.1.1.6.1.2.2], geboren op donderdag 21-06-1888 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1888 d138v akte nr. 3188].
3 Arnoldus Cornelis Petit [1.1.5.1.1.1.6.1.2.3], geboren op dinsdag 03-03-1891 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1891 c147 akte nr. 1366].
4 Anthonij Willem Petit [1.1.5.1.1.1.6.1.2.4], geboren op donderdag 03-08-1893 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1893 g111 akte nr. 4407]. Anthonij is overleden op zaterdag 23-03-1895 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1895 c105v akte nr. 623].
Notitie bij overlijden van Anthonij: Overledene Anthonij Willem Petit , leeftijd 19 maanden
5 Cornelia Maria Petit [1.1.5.1.1.1.6.1.2.5], geboren op zaterdag 23-02-1895 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1895 c085 akte nr. 1128]. Cornelia is overleden op vrijdag 28-02-1896 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1896 b084 akte nr. 988].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Maria Petit , leeftijd 1 jaar
6 Cornelia Maria Petit [1.1.5.1.1.1.6.1.2.6], geboren op vrijdag 15-01-1897 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1897 b065 akte nr. 508].
7 Cornelis Arnoldus Petit [1.1.5.1.1.1.6.1.2.7], geboren op zaterdag 02-09-1899 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1899 k165 akte nr. 7674]. Cornelis is overleden op dinsdag 03-10-1899 in Rotterdam, 1 maand oud [bron: Rotterdam 1899 e086 akte nr. 4827].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Arnoldus Petit , leeftijd 1 maand
1.1.5.1.1.1.6.1.2.1 Clasina Catharina Petit is geboren op woensdag 21-07-1886 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1886 e126v akte nr. 746], dochter van Arnoldus Cornelis Petit en Cornelia Maria Hammer (zie 1.1.5.1.1.1.6.1.2). Clasina is overleden op zondag 26-04-1953 in Driebergen-Rijsenburg, 66 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Driebergen-Rijsenburg Aktenummer: 51].
Notitie bij overlijden van Clasina: Overledene:Clasina Catharina Petit Leeftijd: 66 Relatie:Aart Hendrik Spek
Clasina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 26-04-1911 in Den Haag [bron: Theo Otte Parenteel Speksnijder] met Aart Hendrik Spek, 28 jaar oud. Aart is geboren op maandag 14-08-1882 in Lexmond [bron: Theo Otte Parenteel Speksnijder; Nationaal Archief Lexmond Aktenummer: 32], zoon van Arie Spek en Aaltje den Otter. Aart is overleden op zondag 13-12-1964 in Driebergen-Rijsenburg, 82 jaar oud [bron: Theo Otte Parenteel Speksnijder].
Notitie bij Aart: Beroep: Huisschilder
Kinderen van Clasina en Aart:
1 Aart Arie Anthony Spek, geboren op maandag 10-02-1913 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.1.6.1.2.1.1.
2 Cornelis Anthony Spek, geboren op zondag 28-02-1915 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.1.6.1.2.1.2.
1.1.5.1.1.1.6.1.2.1.1 Aart Arie Anthony Spek is geboren op maandag 10-02-1913 in Den Haag [bron: Theo Otte Parenteel Speksnijder], zoon van Aart Hendrik Spek en Clasina Catharina Petit (zie 1.1.5.1.1.1.6.1.2.1). Aart trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 21-?-1943 [bron: Theo Otte Parenteel Speksnijder] met J.P.P.L. van Beers, ongeveer 28 jaar oud. J.P.P.L. is geboren omstreeks 1915. J.P.P.L. is overleden.
1.1.5.1.1.1.6.1.2.1.2 Cornelis Anthony Spek is geboren op zondag 28-02-1915 in Den Haag [bron: Theo Otte Parenteel Speksnijder], zoon van Aart Hendrik Spek en Clasina Catharina Petit (zie 1.1.5.1.1.1.6.1.2.1). Cornelis is overleden. Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 28-03-1945 [bron: Theo Otte Parenteel Speksnijder] met M.M. Duivenvoorde, ongeveer 28 jaar oud. M.M. is geboren omstreeks 1917.
1.1.5.1.1.1.6.2 Cornelia Kamperse is geboren omstreeks 1829, dochter van Jacobus Kamperse en Cornelia Gooijers (zie 1.1.5.1.1.1.6). Cornelia is overleden op zaterdag 16-09-1916 in Vrijenban, ongeveer 87 jaar oud [bron: Nationaal Archief Voorburg Vrijenban Aktenummer: 99].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene:Cornelia Kamperse Leeftijd:87 Relatie:Willem van der Vis
Cornelia trouwde met Willem van der Vis.
mensie_gooijers_en_willem_bruijnse_bevolkingsregister_1825_1829_delft.png
33 Mensie Gooijers en Willem Bruijnse Bevolkingsregister 1825-1829 Delft
1.1.5.1.1.1.7 Mensje Gooijers is geboren op vrijdag 24-10-1794 in Rijswijk, dochter van Cornelis Gooijers en Evertje van Kampen (zie 1.1.5.1.1.1). Zij is gedoopt op maandag 27-10-1794 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 484 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Mensje: 1794 den 24e october gebooren den 27e october gedoopt Mensie een dochter Cornelis Gooijers en Evertje van Kampen Echtelieden
Mensje is overleden op maandag 28-12-1863 in Delft, 69 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1863 Nummer 675].
Notitie bij overlijden van Mensje: Overledene Mensie Gooijers, leeftijd 69 Weduwnaar/weduwe Johannes de Blois
Overledene Mensie Gooijers , leeftijd 69 Vader Cornelis Gooijers Moeder Everdina van Kampen Weduwnaar/weduwe Johannes de Blois
Notitie bij Mensje: Van beroep rond de geboorte van Cornelis: Werkster
Mensje:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 08-01-1823 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1823 Nummer 4] met Johannes de Blois, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mensje en Johannes: Bruidegom Joannes de Bloois, leeftijd 37 Vader Ary de Bloois Moeder Neeltje Hogendam Bruid Mensie Gooijers, leeftijd 28. In de huwelijksakte is een aantekening opgenomen van hun verklaring dat zij hun eerder geboren dochter Cornelia Adriana als hun wettige dochter erkennen. Zie geboorteakte van Cornelia Adriana. Er is ook een verklaring van onvermogen wat betreft de kosten van het huwelijk van Johannes en Mensie (zij wordt daar ook weer Willemina genoemd).
Johannes is een zoon van Arij de Blois en Neeltje Hoogendam. Hij is gedoopt op zondag 22-01-1786 in Vlaardingen [bron: Huwelijksbijlage Extract van het doopregister van Vlaardingen]. Johannes is overleden op donderdag 20-05-1824 in Delft, 38 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1824 Nummer 144].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes de Blois , leeftijd 38 Vader Arij de Blois Moeder Neeltje Hoogendam Echtgenoo/te Mensie Gooijers. Wonend Vlamingstraat Wijk 4 No206 , overleden des namiddagsten kwart voor zeven. Achtendertig jaren, drie maanden en eenentwintig dagen oud, beroep arbeider, geboren te Vlaardingen.
Notitie bij Johannes: Ook Joannes genoemd. Tuinder van beroep.
Signalement uit certificaat Nationale Militie (23-12-1822):
Lengte 1 el 6 palm 7 duim 4 streep
Aangezicht: smal
Oogen : Blaauw
Neus: Spits
Kin: Rond
Wenkbrauwen: Bruin
(2) ging samenwonen, minstens 29 jaar oud, na 05-1824 [bron: Bevolkingsregister Delft inv. nr. 003 folio 162] met Willem Bruijnse (afb. 33), minstens 27 jaar oud.
Notitie bij het samenwonen van Mensje en Willem: Persoon Willem Bruijnse Plaats Delft Geboortedatum 19-07-1797 Beroep jager Religie Gereformeerde Kerken
Periode 1825 - 1829 Wijk/nummer of ľletter 7 Huisnummer binnen wijk 163 Volgnummer op bladzijde 7 Bevolkingsregister Delft inv. nr. 003 folio 162
Hier is de naam van Mensie Gooijers, wed van Johannes de Blois, bijgeschreven....
Willem is geboren omstreeks 1797 in Delft, zoon van Arent Bruijnse en Magdalena van Leeuwen. Willem is overleden op donderdag 27-08-1863 in Delft, ongeveer 66 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1863 Nummer 471].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Bruijnse , leeftijd 66 (en een maand), Gepensioneerd Militair, van beroep Schuitenjager ONGEHUWD Zoon van Vader Arent Bruijnse (Schuitenjager) Moeder Magdalena van Leeuwe
Aanzeggers zijn: zijn zoon Willem Bruijnse en Wijnand Haaseveld (die getrouwd was met Cornelia Adriana de Bloois, dochter van Johannes de Bloijs en Mensie Gooijers). Adres was Zuideinde in Wijk 7 No. 132 Geboren en wonende te Delft
Notitie bij Willem: Persoon Willem Bruijnse Plaats Delft Geboortedatum19-07-1797 Beroep jager Religie Gereformeerde Kerken
Periode 1825 - 1829 Wijk/nummer of ľletter 7 Huisnummer binnen wijk 163 Volgnummer op bladzijde 7 Bevolkingsregister Delft inv. nr. 003 folio 162
Hier wordt (naast Mensie Gooijers) ook deze vrouw vermeld: Gerritje Brugman, weduwe van Jacob de Blois (Bloos). Daarna is deze naam doorgestreept en vervangen door de naam Elizabeth Hofman (Zoon Arie de Bloois trouwt met Johanna Ouwerling). Aangezien Elizabeth overleden is in 1857 neem ik aan dat zij weer vertrokken is, na enige tijd met Willem te hebben samengewoond. Daarnaast staan er ook nog twee kinderen vermeld: Neeltje (doorgestreept, dus waarschijnlijk overleden). Vervangen door de naam Pieter met een datum 15-1-1818 (Is zoon van Jacob de Blois en Elizabet Hofman) Dan nog een kind Jan, geboren 1-9-1824, overleden 26-1-1827 (na januari staat er een vraagteken). Ook Leendert en Willem jr. staan hier vermeld.
Kinderen van Mensje en Johannes:
1 Jan de Bloois [1.1.5.1.1.1.7.1], geboren op zaterdag 09-07-1814 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1814 Nummer 30].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kind Jan Moeder Menx Goojers Wijknummer A91. Mensie was 19 jaar toen zij van dit kind beviel. Zij was nog niet getrouwd met Johannes de Blois. In de akte is een verklaring opgenomen, dat Mensie haar kind de voor- en toenaam Jan de Bloois wilde geven. Getuigen Hester Steenbrink, de vroedvrouw, Hermanus Schuurman en Pieter Hilgersom.
Notitie bij overlijden van Jan: Ik denk dat hij is overleden voor het huwelijk van Mensie en Johannes, aangezien hij niet vermeld wordt in de huwelijksakte, waar alleen Cornelia Adriana als kind wordt erkend en gewettigd.
2 Cornelia Adriana de Bloois, geboren op donderdag 23-09-1819 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.
3 Johannes de Blois [1.1.5.1.1.1.7.3], geboren op woensdag 01-09-1824 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1824 Nummer 373].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Kind Johannes, geboren des namiddags ten half vier uren Vader Johannes de Blois (overleden op 20 mei 1824) Moeder Mensje Gooijers (hier 28 jaar oud, dus zou zij geboren moeten zijn in 1796...) Opmerkingen moeder is weduwe. Vlamingstraat Wijk 4 No 206
Johannes is overleden op vrijdag 26-01-1827 in Delft, 2 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1827 Nummer 32].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes de Blois, leeftijd 2 ( Twee jaren vier maanden en zesentwintig dagen oud) Vader Johannes de Blois Moeder Mensje Gooyers Wonend Zuideinde Wijk 7 No163, overleden des morgens ten acht ure.
Kinderen van Mensje en Willem:
4 Leendert Bruijnse [1.1.5.1.1.1.7.4], geboren op zaterdag 02-09-1826 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1826 Nummer 404].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Kind Leendert Vader Willem Bruijnse (hier 29 jaar, schuitenjager) Moeder Mensje Gooijers (hier 29 jaar, dus zou geboren zijn in 1797??) Zuideinde Wijk 7 No 163 Willem verklaart hier de vader van het kind te zijn. Op den tweeden September dezens jaar1826 des namiddags ten half drie ure. Getuigen Arij Qualm en Gerret van Velzen.
Leendert is overleden op dinsdag 15-05-1855 in Hof van Delft, 28 jaar oud [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1855 Nummer 13].
Notitie bij overlijden van Leendert: Overledene Leendert Bruijnse , leeftijd 27 Vader Willem Bruijnse Moeder Mensje Gooijer Opmerkingen:wonende te Rotterdam.
5 Willem Bruijnse, geboren op dinsdag 19-08-1828 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.5.
6 Cornelis Bruijnse, geboren op woensdag 09-11-1831 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.6.
1.1.5.1.1.1.7.2 Cornelia Adriana de Bloois is geboren op donderdag 23-09-1819 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1819 Nummer 411], dochter van Johannes de Blois en Mensje Gooijers (zie 1.1.5.1.1.1.7).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kind Cornelia Adriana Vader Johannes de Blois Moeder Willemina Gooijers Opmerkingen kind erkend bij huwelijk ouders Delft 8-1-1823
Johannes de Blois heeft het kind zelf aangegeven, hij verklaard zelf de vader te zijn. Mensie wordt hier Willemina genoemd. Getuigen zijn Johannes Deurenmat (hij tekent met DeŘrmet) en Pieter Luurmans.
Cornelia is overleden op maandag 06-07-1885 in Delft, 65 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1885 Nummer 49].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Adriana de Bloois, leeftijd 65 Vader Johannes de Bloois Moeder Mensie Gooijers Weduwnaar/weduwe Wijnnand Haaseveld
Notitie bij Cornelia: Naaister van beroep
Cornelia trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 27-08-1856 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1856 Nummer 102] met Wijnnand Haaseveld, 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Wijnnand: Bruidegom Wijnnand Haaseveld , geboren te Amsterdam , leeftijd 47 Vader Wijnnand Haaseveld Moeder Maria Dijkgraaf
Bruid Cornelia Adriana de Bloois , geboren te Delft , leeftijd 36 Vader Joannes de Bloois Moeder Mensie Gooijers
In de huwelijksakte de erkenning van zoons Wijnand en Ricordus Wilhelmus. Zij worden beschreven als zonen van Cornelia Adriana de Bloo(i)s en door haar en Wijnnand bij deze erkend en gewettigd worden.
Wijnnand is geboren op maandag 15-05-1809 in Amsterdam [bron: http://www.dijkgraaf.org/phpgedcomviewer/index.php?gen_name=onbekend&page=ind&id=530&ul=], zoon van Wijnnand Haaseveld en Maria Dijkgraaf. Wijnnand is overleden op donderdag 21-06-1866 in Delft, 57 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1866 Nummer 765].
Notitie bij overlijden van Wijnnand: Overledene Wijnand Haaseveld , leeftijd 57 Echtgenoo/te Neeltje de Bloos
Notitie bij Wijnnand: Beroep: Sergeant Majoor Vuurwerker, Sergeant der Artillerie.Sergeant Majooor bij het Eerste Regiment vesting Artillerie
Kinderen van Cornelia en Wijnnand:
1 Wijnand Haaseveld, geboren op maandag 29-12-1851 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.1.
2 Ricordus Wilhelmus Hazeveld, geboren op donderdag 22-09-1853 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.2.
3 Johannes Haaseveld [1.1.5.1.1.1.7.2.3], geboren op maandag 26-01-1857 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1857 Nummer 51].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Kind Johannes Vader Wijnand Haaseveld Moeder Cornelia Adriana de Bloois
Johannes is overleden op dinsdag 27-01-1863 in Delft, 6 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1863 Nummer 62].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Haaseveld, leeftijd 6 Vader Wijnand Haaseveld Moeder Cornelia Adriana de Bloois
1.1.5.1.1.1.7.2.1 Wijnand Haaseveld is geboren op maandag 29-12-1851 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1851 Nummer 731; Delft Akte Jaar 1852 Nummer 41], zoon van Wijnnand Haaseveld en Cornelia Adriana de Bloois (zie 1.1.5.1.1.1.7.2).
Notitie bij de geboorte van Wijnand: Kind Wijnand Vader Wijnand Hazeveld Moeder Cornelia Adriana de Bloois Opmerkingen: kind erkend bij akte 41 d.d.19-1-1852; zie ook huwelijksakte 27-8-1856
Wonende Buitenwatersloot Wijk 7 No 278. Geboren des voormiddags ten elf uren.
In de kanttekening (Nr. 731) Wijnand erkend als zoon van Wijnant Hazeveld en Cornelia Adriana de Bloois bij acte in het geboorteregister ingeschreven den negentienden januarij achttienhondertweeŰnvijftig, nommer eenenveertig. Zie verder huwelijksakte van 27 augustus 1856 No. 102
Kind Wijnand Vader Wijnand Hazeveld Moeder Cornelia Adriana de Bloos Opmerkingen: akte van erkenning (19-01-1852)
Wijnand is overleden op zaterdag 09-03-1918 in Delft, 66 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1918 Nummer 130].
Notitie bij overlijden van Wijnand: Overledene Wijnand Hazeveld , leeftijd 66 Echtgenoo/te Hendrika Gerredina van Rookhuijzen
Notitie bij Wijnand: Vond nog dit in Delft:
Overledene Cornelis Hendrikus van den Berg , leeftijd 15 uur Vader Cornelis Wilhelmus van den Berg Moeder Hendrika Gerredina Hazeveld
Plaats Delft Datum overlijden 30-08-1951 Opmerkingen Won. Leiden Delft Akte Jaar 1951 Nummer 483 In Leiden: BS Overlijden Leiden 30-8-1951 Aktenummer 811

Deze Hendrika Gerredina Hazeveld is beslist een kleindochter van Wijnand Hazeveld en Hendrika Gerredina van Rookhuyzen, maar ik weet niet van welke zoon zij een dochter is: van Johannes of van Marinus Carel...
Wijnand trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 16-08-1876 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1876 Nummer 137] met Hendrika Gerredina van Rookhuyzen, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijnand en Hendrika: Bruidegom Wijnand Hazeveld, leeftijd 24 Beroep: Timmerman Bruid Hendrika Gerredina van Rookhuyzen, leeftijd 28
Hendrika is geboren omstreeks 1848 in Wageningen, dochter van Johannes van Rookhuyzen en Catharina Elizabeth Harthoorn. Hendrika is overleden op donderdag 02-06-1927 in Delft, ongeveer 79 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1927 Nummer 268].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Overledene Hendrika Gerredina van Rookhuijzen , leeftijd 79 Weduwnaar/weduwe Wijnand Hazeveld
Kinderen van Wijnand en Hendrika:
1 Cornelia Adriana Hazeveld, geboren op dinsdag 09-04-1878 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.1.1.
2 Johannes Hazeveld, geboren op vrijdag 04-07-1879 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.1.2.
3 Wijnand Hazeveld [1.1.5.1.1.1.7.2.1.3], geboren op zondag 27-06-1880 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1880 Nummer 500].
Notitie bij de geboorte van Wijnand: Kind Wijnand Vader Wijnand Hazeveld Moeder Hendrika Gerredina van Rookhuijzen Adres: Buitenwatersloot Wijk 3 No.8 Getuigen: Leonardus Ferdinandus Dijkgraaf en Ricordus Wilhelmus Hazeveld
Wijnand is overleden op zaterdag 10-07-1880 in Delft, 13 dagen oud [bron: Delft Akte Jaar 1880 Nummer 468].
Notitie bij overlijden van Wijnand: Overledene Wijnand Hazeveld, leeftijd 13 dagen Vader Wijnand Hazeveld Moeder Hendrika Gerredina van Rookhuijzen
4 Anthonie Marinus Hazeveld [1.1.5.1.1.1.7.2.1.4], geboren op dinsdag 21-03-1882 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1882 Nummer 247].
Notitie bij de geboorte van Anthonie: Kind Anthonie Marinus Vader Wijnand Hazeveld Moeder Hendrika Gerredina van Rookhuijzen Adres: Buitenwatersloot Wijk 3 No.8 Getuigen Pieter van den Bosch en Ricordus Wilhelmus Hazeveld
Anthonie is overleden op dinsdag 11-07-1882 in Delft, 3 maanden oud [bron: Delft Akte Jaar 1882 Nummer 378].
Notitie bij overlijden van Anthonie: Overledene Anthonie Marinus Hazeveld , leeftijd 3 mnd
5 Wilhelmus Ricordus Hazeveld [1.1.5.1.1.1.7.2.1.5], geboren op donderdag 17-05-1883 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1883 Nummer 382].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Kind Wilhelmus Ricordus Vader Wijnand Hazeveld Moeder Hendrika Gerredina van Rookhuijzen Adres: Buitenwatersloot wijk 3 No.8 Getuigen Lodewijk van Dijk en Ricordus Wilhelmus Hazeveld
Wilhelmus is overleden op zaterdag 09-06-1883 in Delft, 23 dagen oud [bron: Delft Akte Jaar 1883 Nummer 398].
Notitie bij overlijden van Wilhelmus: Overledene Wilhelmus Ricordus Hazeveld , leeftijd 3 weken
6 Wijnand Hazeveld [1.1.5.1.1.1.7.2.1.6], geboren op woensdag 27-08-1884 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1884 Nummer 675].
Notitie bij de geboorte van Wijnand: Kind Wijnand Vader Wijnand Hazeveld Moeder Hendrika Gerredina van Rookhuijzen Adres Het Oude Delft Wijk 1 No.8 Getuigen Jan Anthonie van Driel en Christoffel Alexander Sanders van Well
Wijnand is overleden op maandag 03-11-1884 in Delft, 2 maanden oud [bron: Delft Akte Jaar 1884 Nummer 631].
Notitie bij overlijden van Wijnand: Overledene Wijand Hazeveld , leeftijd 2 mnd
7 Marinus Carel Hazeveld, geboren op woensdag 30-03-1887 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.1.7.
1.1.5.1.1.1.7.2.1.1 Cornelia Adriana Hazeveld is geboren op dinsdag 09-04-1878 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1878 Nummer 280], dochter van Wijnand Haaseveld (zie 1.1.5.1.1.1.7.2.1) en Hendrika Gerredina van Rookhuyzen.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kind Cornelia Adriana Vader Wijnand Hazeveld Moeder Hendrika Gerredina van Rookhuijzen Adres: Buitenwatersloot Wijk 3 No.8 Getuigen:Wilhelmus Johannes van Seuren en Ricordus Wilhelmus Hazeveld
Cornelia is overleden op maandag 10-12-1956 in Delft, 78 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1956 Nummer 629].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Adriana Hazeveld, leeftijd 78 Echtgenoo/te Gerardus Wouters
Cornelia trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 28-04-1920 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1920 Nummer 108] met Gerardus Wouters, 52 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Gerardus: Bruidegom Gerardus Wouters, leeftijd 52 Beroep: Kapper Bruid Cornelia Adriana Hazeveld, leeftijd 42
Gerardus is geboren op woensdag 11-12-1867 in Hof van Delft [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1867 Nummer 47], zoon van Willem Barend Wouters en Geertruida Berlijn.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Kind Gerardus Vader Willem Barend Wouters Moeder Geertruida Berlijn
Gerardus is overleden op vrijdag 01-05-1925 in Delft, 57 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1925 Nummer 193].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Overledene Gerardus Wouters, leeftijd 57 Echtgenoo/te Cornelia Adriana Hazeveld
Gerardus is weduwnaar van Wilhelmina Mauritz (±1872-1918), met wie hij trouwde op woensdag 23-09-1896 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1896 Nummer 185].
1.1.5.1.1.1.7.2.1.2 Johannes Hazeveld is geboren op vrijdag 04-07-1879 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1879 Nummer 508], zoon van Wijnand Haaseveld (zie 1.1.5.1.1.1.7.2.1) en Hendrika Gerredina van Rookhuyzen.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Kind Johannes Vader Wijnand Hazeveld Moeder Hendrika Gerredina van Rookhuijzen Adres: buitenwatersloot Wijk 3 No. 8 Getuigen: Pieter van den Bosch en Ricordus Wilhelmus Hazeveld
Johannes is overleden op zondag 11-03-1945 in Delft, 65 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1945 Nummer 396].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Hazeveld, leeftijd 65 Echtgenoo/te Grietje Heerde
Notitie bij Johannes: Eerst Timmerman, later congierge
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 12-08-1908 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1908 Nummer 133] met Grietje van Heerde, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Grietje: Bruidegom Johannes Hazeveld, leeftijd 29 Beroep: Timmerman Bruid Grietje van Heerde, leeftijd 23
Grietje is geboren omstreeks 1885 in Enkhuizen, dochter van Jacob van Heerde en Grietje Kouwenhoven.
Kinderen van Johannes en Grietje:
1 Wijnand Hazeveld, geboren op donderdag 12-08-1909 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.1.2.1.
2 Grietje Hazeveld [1.1.5.1.1.1.7.2.1.2.2], geboren op vrijdag 10-05-1912 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1912 Nummer 364].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Kind Grietje Vader Johannes Hazeveld Moeder Grietje van Heerde Adres: Poppesteeg No.2a Getuigen Willem Frederik Jense en Wijnand Hazeveld
Grietje is overleden op vrijdag 10-05-1912 in Delft, geen dag oud [bron: Delft Akte Jaar 1912 Nummer 197].
Notitie bij overlijden van Grietje: Overledene Grietje Hazeveld , leeftijd 5 uren Vader Johannes Hazeveld Moeder Grietje van Heerde Datum overlijden 13-05-1912 NB: datum overlijden verkeerd aangegeven door Archief Delft
3 Pieter Hazeveld [1.1.5.1.1.1.7.2.1.2.3], geboren op donderdag 25-03-1915 in Delft. Pieter is overleden op vrijdag 26-03-1915 in Delft, 1 dag oud [bron: Delft Akte Jaar 1915 Nummer 139].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter Hazeveld , leeftijd 1 dag Vader Johannes Hazeveld Moeder Grietje van Heerde
1.1.5.1.1.1.7.2.1.2.1 Wijnand Hazeveld is geboren op donderdag 12-08-1909 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1909 Nummer 575], zoon van Johannes Hazeveld (zie 1.1.5.1.1.1.7.2.1.2) en Grietje van Heerde.
Notitie bij de geboorte van Wijnand: Kind Wijnand Vader Johannes Hazeveld Moeder Grietje Van Heerde Adres: Poppesteeg no.2a Getuigen Wijnand Hazeveld en Marinus Carel Hazeveld
Wijnand trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 16-08-1935 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1935 Nummer 277] met Helena Anthonia Johanna Groenheijde, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijnand en Helena: Bruidegom Wijnand Hazeveld, leeftijd 26 Beroep: Radiomonteur Bruid Helena Anthonia Johanna Groenheijde, leeftijd 27
Helena is geboren omstreeks 1908 in Delft, dochter van Albert Groenheijde en Louisa Bos.
1.1.5.1.1.1.7.2.1.7 Marinus Carel Hazeveld is geboren op woensdag 30-03-1887 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1887 Nummer 274], zoon van Wijnand Haaseveld (zie 1.1.5.1.1.1.7.2.1) en Hendrika Gerredina van Rookhuyzen.
Notitie bij de geboorte van Marinus: Kind Marinus Carel Vader Wijnand Hazeveld Moeder Hendrika Gerredina van Rookhuijzen Adres: Het Oude Delft Wijk 1 No.8 Getuigen Ricordus Wilhelmus Hazeveld en Douwe Dominicus Nieuwland
Marinus is overleden op donderdag 17-03-1955 in Delft, 67 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1955 Nummer 157].
Notitie bij overlijden van Marinus: Overledene Marinus Carel Hazeveld , leeftijd 67 Echtgenoo/teGrietje de Vries
Marinus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25-09-1912 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1912 Nummer 202] met Dientje van Baarsel, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marinus en Dientje: Bruidegom Marinus Carel Hazeveld, leeftijd 25 Beroep: Reiziger Bruid Dientje van Baarsel, leeftijd 30
Dientje is geboren omstreeks 1882 in ’s- Gravenhage, dochter van Jan Hendrik van Baarsel en Dientje Andrik. Dientje is overleden op donderdag 17-04-1924 in Delft, ongeveer 42 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1924 Nummer 207].
Notitie bij overlijden van Dientje: Overledene Dientje van Baarsel , leeftijd 41 Echtgenoo/te Marinus Carel Hazeveld
(2) trouwde, 48 jaar oud, op woensdag 29-01-1936 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1936 Nummer 22] met Grietje de Vries, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marinus en Grietje: Bruidegom Marinus Carel Hazeveld, leeftijd 48 Beroep: Handelaar in muziekinstrumenten Bruid Grietje de Vries, leeftijd 35
Grietje is geboren omstreeks 1901 in ’s- Gravenhage, dochter van Tjerk de Vries en Elisabeth van Geem.
Notitie bij Grietje: Winkelier
Kinderen van Marinus en Grietje:
1 Marinus Wijnand Hazeveld. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.1.7.1.
2 Elisabeth Hendrika Hazeveld [1.1.5.1.1.1.7.2.1.7.2].
3 Tjerk Carel Hazeveld [1.1.5.1.1.1.7.2.1.7.3], geboren op donderdag 13-06-1940 in Delft. Tjerk is overleden op vrijdag 21-06-1940 in Delft, 8 dagen oud [bron: Delft Akte Jaar 1940 Nummer 368].
Notitie bij overlijden van Tjerk: Overledene Tjerk Carel Hazeveld , leeftijd 8 dagen Vader Marinus Carel Hazeveld Moeder Grietje de Vries
1.1.5.1.1.1.7.2.1.7.1 Marinus Wijnand Hazeveld, zoon van Marinus Carel Hazeveld (zie 1.1.5.1.1.1.7.2.1.7) en Grietje de Vries. Marinus trouwde [bron: http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/template.php?pid=3432977] met Iris Astrid Neeleman.
1.1.5.1.1.1.7.2.2 Ricordus Wilhelmus Hazeveld is geboren op donderdag 22-09-1853 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1853 Nummer 552; Delft Akte Jaar 1853 Nummer 514], zoon van Wijnnand Haaseveld en Cornelia Adriana de Bloois (zie 1.1.5.1.1.1.7.2).
Notitie bij de geboorte van Ricordus: Kind Ricordus Wilhelmus Vader Wijnand Hazeveld Moeder Cornelia Adriana de Bloois Opmerkingen: akte van erkenning (07-10-1853)
Kind Ricordus Wilhelmus Vader Wijnand Hazeveld Moeder Cornelia de Bloois Opmerkingen: kind erkend 7-10-1853, gewettigd door huwelijk ouders Delft 27-8-1856
Ricordus is overleden op woensdag 04-03-1931 in Delft, 77 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1931 Nummer 140].
Notitie bij overlijden van Ricordus: Overledene Ricordus Wilhelmus Haaesveld , leeftijd 77 Echtgenoo/te Cornelia Johanna Petronella Rothfusz
Ricordus trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 04-08-1886 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1886 Nummer 94] met Cornelia Johanna Petronella Rothfusz, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ricordus en Cornelia: Bruidegom Ricordus Wilhelmus Haaseveld, leeftijd 32 Bruid Cornelia Johanna Petronella Rothfusz, leeftijd 32
Cornelia is geboren op donderdag 03-11-1853 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1853 Nummer 606], dochter van Christiaan Frederik Rothfusz en Alberdina van ’s Heerenberg.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kind Cornelia Johanna Petronella Vader Christiaan Frederik Rothfusz Moeder Alberdina van ’s Heerenberg
Cornelia is overleden op zaterdag 09-11-1935 in Delft, 82 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1935 Nummer 460].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Johanna Petronella Rothfusz , leeftijd 82 Weduwnaar/weduwe Ricordus Wilhelmus Haaseveld
Kinderen van Ricordus en Cornelia:
1 Wijnand Hazeveld, geboren op maandag 23-05-1887 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.2.1.
2 Christiaan Frederik Haaseveld, geboren op maandag 10-12-1888 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.
3 Cornelia Adriana Haaseveld, geboren op vrijdag 02-01-1891 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.2.3.
4 Albertinus Haaseveld [1.1.5.1.1.1.7.2.2.4], geboren op zaterdag 14-11-1891 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1891 Nummer 1007].
Notitie bij de geboorte van Albertinus: Kind Albertinus Vader Ricardus Wilhelmus Haaseveld Moeder Cornelia Johanna Petronella Rothfusz Adres: de Crommelinlaan Wijk 1 No. 24 Getuigen Douwe Dominicus Nieuwland en Adrianus van Asfelt
Albertinus is overleden op zaterdag 14-11-1891 in Delft, geen dag oud [bron: Delft Akte Jaar 1891 Nummer 624].
Notitie bij overlijden van Albertinus: Overledene Albertinus Haaseveld , leeftijd (bijna)1 dag Vader Ricordus Wilhelmus Haaseveld Moeder Cornelia Johanna Petronella Rothfusz
5 Alberdina Haaseveld [1.1.5.1.1.1.7.2.2.5], geboren op donderdag 22-12-1892 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1892 Nummer 1036].
Notitie bij de geboorte van Alberdina: Kind Alberdina Vader Ricardus Wilhelmus Haaseveld Moeder Cornelia Johanna Petronella Rothfusz Adres: de Crommelinlaan wijk 1 No.10 Getuigen Thomas van Oost en Arie Jean Baptist Brehm
Alberdina is overleden op zondag 22-11-1896 in Delft, 3 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1896 Nummer 623].
Notitie bij overlijden van Alberdina: Overledene Alberdina Haaseveld , leeftijd 3 Vader Ricordus Wilhelmus Haaseveld Moeder Cornelia Johanna Petronella Rothfusz
1.1.5.1.1.1.7.2.2.1 Wijnand Hazeveld is geboren op maandag 23-05-1887 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1887 Nummer 402], zoon van Ricordus Wilhelmus Hazeveld (zie 1.1.5.1.1.1.7.2.2) en Cornelia Johanna Petronella Rothfusz.
Notitie bij de geboorte van Wijnand: Kind Wijnand Vader Ricordus Wilhelmus Haaseveld Moeder Cornelia Johanna Petronella Rothfusz Adres: De Crommelinlaan Wijk 1 No.24 Getuigen Wijnand Hazeveld en Leendert Houtman
Wijnand trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 14-07-1915 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1915 Nummer 99] met Hermina Anna Catharina Doesburg, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijnand en Hermina: Bruidegom Wijnand Haaseveld, leeftijd 28 Beroep: Brievenbesteller Bruid Hermina Anna Catharina Doesburg, leeftijd 27
Hermina is geboren omstreeks 1888 in Tiel, dochter van Charles Nicolas Doesburg en Tijtje Ackerman.
1.1.5.1.1.1.7.2.2.2 Christiaan Frederik Haaseveld is geboren op maandag 10-12-1888 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1888 Nummer 974], zoon van Ricordus Wilhelmus Hazeveld (zie 1.1.5.1.1.1.7.2.2) en Cornelia Johanna Petronella Rothfusz.
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Kind Christiaan Frederik Vader Ricordus Wilhelmus Haaseveld Moeder Cornelia Johanna Petronella Rothfusz Adres: de Crommelinlaan wijk 1 No.24 Getuigen Wijnand Hazeveld en Douwe Domincus Nieuwland
Christiaan trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 24-05-1916 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1916 Nummer 120] met Neeltje van der Kruk, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christiaan en Neeltje: Bruidegom Christiaan Frederik Haaseveld, leeftijd 27 Beroep: Timmerman Bruid Neeltje van der Kruk, leeftijd 26
Neeltje is geboren op vrijdag 20-09-1889 in ’s-Gravesande [bron: Nationaal Archief ’s-Gravezande Aktenummer: 183], dochter van Nicolaas van der Kruk en Josina van der Ende. Neeltje is overleden op zaterdag 17-04-1937 in Delft, 47 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1937 Nummer 193].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje van der Kruk, leeftijd 47 Echtgenoo/te Christiaan Frederik Haaseveld
Kinderen van Christiaan en Neeltje:
1 Cornelia Johanna Petronella Haaseveld, geboren op woensdag 31-10-1917 in Delft. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.1.
2 Nicolaas Haaseveld [1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.2], geboren omstreeks 1922 in Delft. Nicolaas is overleden op vrijdag 26-01-1945 in Delft, ongeveer 23 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1945 Nummer 115].
Notitie bij overlijden van Nicolaas: Overledene Nicolaas Haaseveld , leeftijd 23 Vader Christiaan Frederik Haaseveld Moeder Neeltje van der Kruk
Notitie bij Nicolaas: Kantoorbediende
Nicolaas bleef ongehuwd.
1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.1 Cornelia Johanna Petronella Haaseveld is geboren op woensdag 31-10-1917 in Delft [bron: http://homepages.ihug.co.nz/~anstheov/gen/dat84.html], dochter van Christiaan Frederik Haaseveld (zie 1.1.5.1.1.1.7.2.2.2) en Neeltje van der Kruk. Cornelia is overleden op dinsdag 18-04-2000 in Delft, 82 jaar oud [bron: http://homepages.ihug.co.nz/~anstheov/gen/dat84.html]. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 16-06-1939 in Delft [bron: http://homepages.ihug.co.nz/~anstheov/gen/dat84.html] met Wilhelmus van der Kraaij, 29 jaar oud. Wilhelmus is geboren op zondag 15-05-1910 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1910 Nummer 366], zoon van Wilhelmus Hendrikus Carolus van der Kraaij en Petronella van Renssen.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Kind Wilhelmus Vader Wilhelmus Hendrikus Carolus van der Kraay Moeder Petronella van Renssen
Wilhelmus is overleden op donderdag 31-07-1975 in Delft, 65 jaar oud [bron: http://gw.geneanet.org/vanderkraaij?lang=fr;pz=vincent+theo;nz=van+der+kraaij;ocz=0;p=wilhelmus;n=van+der+kraaij].
Kinderen van Cornelia en Wilhelmus:
1 Neeltje van der Kraaij. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.1.1.
2 Wilhelmus van der Kraaij. Volgt 1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.1.2.
1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.1.1 Neeltje van der Kraaij is geboren [bron: http://gw.geneanet.org/vanderkraaij?lang=fr;pz=vincent+theo;nz=van+der+kraaij;ocz=0;p=neeltje;n=van+der+kraaij], dochter van Wilhelmus van der Kraaij en Cornelia Johanna Petronella Haaseveld (zie 1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.1). Neeltje trouwde [bron: http://gw.geneanet.org/vanderkraaij?lang=fr;pz=vincent+theo;nz=van+der+kraaij;ocz=0;p=neeltje;n=van+der+kraaij] met Geert G. Bijker.
1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.1.2 Wilhelmus van der Kraaij is geboren [bron: http://gw.geneanet.org/vanderkraaij?lang=fr;pz=vincent+theo;nz=van+der+kraaij;ocz=0;p=neeltje;n=van+der+kraaij], zoon van Wilhelmus van der Kraaij en Cornelia Johanna Petronella Haaseveld (zie 1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.1). Wilhelmus trouwde [bron: http://gw.geneanet.org/vanderkraaij?lang=fr;pz=vincent+theo;nz=van+der+kraaij;ocz=0;p=neeltje;n=van+der+kraaij] met Conny Hackert.
Kinderen van Wilhelmus en Conny:
1 Belinda van der Kraaij [1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.1.2.1], geboren [bron: http://gw.geneanet.org/vanderkraaij?lang=fr;pz=vincent+theo;nz=van+der+kraaij;ocz=0;p=neeltje;n=van+der+kraaij].
2 Susanne Cornelia van der Kraaij [1.1.5.1.1.1.7.2.2.2.1.2.2], geboren [bron: http://gw.geneanet.org/vanderkraaij?lang=fr;pz=vincent+theo;nz=van+der+kraaij;ocz=0;p=neeltje;n=van+der+kraaij].
1.1.5.1.1.1.7.2.2.3 Cornelia Adriana Haaseveld is geboren op vrijdag 02-01-1891 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1891 Nummer 8], dochter van Ricordus Wilhelmus Hazeveld (zie 1.1.5.1.1.1.7.2.2) en Cornelia Johanna Petronella Rothfusz.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kind Cornelia Adriana Vader Ricardus Wilhelmus Haaseveld Moeder Cornelia Johanna Petronella Rothfusz Adres: de Crommelinlaan wijk 1 No.24 Getuigen Douwe Domincus Nieuwland en Adriaan van Asfelt
Cornelia trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 16-05-1924 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1924 Nummer 147] met Gerardus Petrus van Slingerland, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Gerardus: Bruidegom Gerardus Petrus van Slingerland, leeftijd 25 Beroep: Fabrieksarbeider Bruid Cornelia Adriana Haaseveld, leeftijd 33
Gerardus is geboren op zondag 06-11-1898 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1898 Nummer 940], zoon van Gerardus van Slingerland en Hendrika Maria de Jongh.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Kind Gerardus Petrus Vader Gerardus van Slingerland Moeder Hendrika Maria de Jongh
1.1.5.1.1.1.7.5 Willem Bruijnse is geboren op dinsdag 19-08-1828 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1828 Nummer 344], zoon van Willem Bruijnse en Mensje Gooijers (zie 1.1.5.1.1.1.7).
Notitie bij de geboorte van Willem: Kind Willem Vader Willem Bruijnse Moeder Mensie Gooijers Adres: Vlamingstraat Wijk 4 No.206 Willem verklaart hierbij de vader van het kind te zijn. Getuigen Hermanus van Velzen en Willem Kunst.
Willem is overleden op zaterdag 16-09-1911 in Delft, 83 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1911 Nummer 347].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Bruijnse, leeftijd 83 Vader Willem Bruijnse Moeder Mensie Gooijers Echtgenoo/te Neeltje van der Horst
Willem trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 23-03-1864 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1864 Nummer 23] met Neeltje van der Horst, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Neeltje: Bruidegom Willem Bruijnse, leeftijd 35 Beroep: Schuitenjager Bruid Neeltje van der Horst, leeftijd 34 Geen kinderen gevonden.
Neeltje is geboren op vrijdag 03-04-1829 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1829 Nummer 176], dochter van Hermanus van der Horst en Anna van der Knoop.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Kind Neeltje Vader Hermanus van der Horst Moeder Anna van der Knoop Getuigen Pieter van den Arend en Hermanus van Velzen.
Neeltje is overleden op dinsdag 22-10-1912 in Delft, 83 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1912 Nummer 410].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje van der Horst , leeftijd 83 Weduwnaar/weduwe Willem Bruijnse
1.1.5.1.1.1.7.6 Cornelis Bruijnse is geboren op woensdag 09-11-1831 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1831 Nummer 480], zoon van Willem Bruijnse en Mensje Gooijers (zie 1.1.5.1.1.1.7).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind Cornelis Vader Willem Bruynse Moeder Mensie Gooijers Adres: Zuideinde Wijk 7 No.134 Willem verklaart hier de vader van het kind te zijn. Getuigen Dirk Bezemer en Johannes van Dissel.
Cornelis is overleden op dinsdag 05-03-1901 in Rotterdam, 69 jaar oud [bron: Stadsarchief Rotterdam a105v akte nr. 1245].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene:Cornelis Bruijnse Leeftijd: 69 jaar Relatie:Lammerdina Hendrika
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 27-08-1862 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam d014v akte nr. 600] met Lammerdina Hendriks, 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lammerdina: Bruidegom:Cornelis Bruijnse Leeftijd:30 Bruid:Lammerdina Hendriks Leeftijd:38
Lammerdina is geboren op dinsdag 09-03-1824 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1824 a107v akte nr. 524], dochter van Johannes Hendriks en Catharina Wijtmans.
Kinderen van Cornelis en Lammerdina:
1 Wilhelmus Bruijnse [1.1.5.1.1.1.7.6.1], geboren op zaterdag 09-05-1863 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1863 c004v akte nr. 1642].
2 Cornelis Bruijnse [1.1.5.1.1.1.7.6.2], geboren op zondag 15-05-1864 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1864 c029v akte nr. 1697]. Cornelis is overleden op maandag 08-08-1864 in Rotterdam, 2 maanden oud [bron: Rotterdam 1864 c207 akte nr. 2424].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Bruijnse , leeftijd 3 maanden
3 Lammerdina Bruijnse [1.1.5.1.1.1.7.6.3], geboren op woensdag 13-12-1865 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1865 f067 akte nr. 4227]. Lammerdina is overleden op woensdag 14-03-1866 in Rotterdam, 3 maanden oud [bron: Rotterdam 1866 b007 akte nr. 839].
Notitie bij overlijden van Lammerdina: Overledene Lammerdina Bruijnse , leeftijd 3 maanden
4 Cornelis Bruijnse [1.1.5.1.1.1.7.6.4], geboren op maandag 12-10-1868 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1868 e073v akte nr. 3418]. Cornelis is overleden op vrijdag 28-04-1871 in Rotterdam, 2 jaar oud [bron: Rotterdam 1871 d170 akte nr. 2996].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Bruijnse , leeftijd 2 jaar en 6 mnd.
1.1.5.1.1.1.8 Johannes Gooijers is geboren omstreeks 1797 in Den Haag, zoon van Cornelis Gooijers en Evertje van Kampen (zie 1.1.5.1.1.1). Johannes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op woensdag 31-12-1828 in Den Haag [bron: Nationaal Archief Den Haag Aktenummer: 412] met Anna Maria Schreiner, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Anna: Bruidegom:Johannes Gooijers Leeftijd:31 Moeder bruidegom wordt hier genoemd Evertje van Campen Bruid:Anna Maria Schreiner Leeftijd:39 Opmerking:Weduwe van Theodorus Flink
Anna is geboren omstreeks 1789 in Den Haag, dochter van Joannes Wilhelmus Schreiner en Theresia Jacomina Donnars. Anna is weduwe van Theodorus Flink (ovl. vˇˇr 1828).
1.1.5.1.1.2 Cornelis van Kampen, zoon van Barent van Kampen (zie 1.1.5.1.1) en Anthonia (Teuntje) Servo. Hij is gedoopt op zondag 20-01-1760 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 452].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 1760 20 Januarij Gedoopt Cornelis Ouders Barend van Kampen en Anthonia Servo Getuigen Pieter Servo en Magdalena van der Hoek (In de Kerk van Rijswijk)
Cornelis is overleden vˇˇr 1814 in Rijswijk, ten hoogste 54 jaar oud [bron: Huwelijksakte zoon Barend]. Cornelis trouwde, 19 jaar oud, op zondag 14-11-1779 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 634 via Genver] met Cornelia Lapaar, nadat zij op vrijdag 22-10-1779 in Rijswijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 634 via Genver].
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Cornelia: Den 22e October1779 in ondertrouw aangeteekend Cornelis van Campen J:M: geboorenen woonende alhier: met Cornelia Lapeer J:D: gebooren en woonende te Warmond en zijn op vertoog van Warmond alhier getrout.
24 October 1e proclamatie 31 dito 2e proclamatie 7 November 3e proclamatie
Cornelia is geboren in Warmond.
Notitie bij Cornelia: Achternaam wordt ook geschreven als Lapeer, maar dat is een spelfout. Dit wordt beschreven in de huwelijksakte van zoon Cornelis (huwelijk Cornelis 8-8-1833: voorkomende onder die van Lapeer eene spelfout is, en behoort te zijn Lapaar).
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
1 Anthonia van Kampen [1.1.5.1.1.2.1]. Zij is gedoopt op zondag 30-04-1780 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 467 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Den 30e April1780 gedoopt Antonia de vader isCornelis van Campen, de moeder Cornelia Lapeer. De Getuigen Joris van Campen en WoutertjeUijterlinge
2 Dingenom van Kampen [1.1.5.1.1.2.2]. Hij is gedoopt op zondag 03-02-1782 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 469 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Dingenom: Den 3e Februarij 1782 gedoopt Dingenom, de vader is Cornelis van Campen, de moeder Cornelia Lapeer. De getuige Barend van Campen en Dingenom van Campen.
3 Joris Barend van Kampen, gedoopt op zondag 04-05-1783 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.3.
4 Maria van Kampen, gedoopt op zondag 15-01-1786 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.4.
5 Jannetje van Kampen [1.1.5.1.1.2.5], geboren op zondag 10-08-1788. Zij is gedoopt op zondag 17-08-1788 in Rijswijk [bron: Nederlands HervormdRijswijkDopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 476 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: 1788 den 10e Augustus is gebooren en den 17e gedoopt Jannetje de vader is Cornelis van Kampen, de moeder Cornelia Lapeer. (Geen getuigen vermeld).
6 Arie van Kampen, geboren op vrijdag 08-01-1790 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.6.
7 Barend (wordt ook genoemd Arie??) van Kampen, geboren op donderdag 21-02-1793 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.7.
8 Cornelis van Kampen, geboren op zaterdag 01-10-1796 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.
9 Evert van Kampen [1.1.5.1.1.2.9], geboren op maandag 13-05-1799. Hij is gedoopt op zondag 19-05-1799 in Rijswijk [bron: Nederlands HervormdRijswijkDopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 490 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Evert: den 19 Maij 1799 was geb 13 dito Gedoopt Evert, zoon van Cornelis van Kampen en Cornelia Lapaar Echtelieden Getuigen Evertje van Kampen huisvr van Cornelis Gooijers
1.1.5.1.1.2.3 Joris Barend van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2) en Cornelia Lapaar. Hij is gedoopt op zondag 04-05-1783 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 470 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Joris: Den 4e Meij1783 gedoopt Joris Barend, de vader is Cornelis van Kampen, de moeder Cornelia Lapeer. De getuigen Barend van Campen en Antonia Servo.
Joris is overleden op woensdag 17-01-1838 in Rijswijk, 54 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1838 Nummer 2].
Notitie bij overlijden van Joris: Overledene Joris Barend van Kampen, leeftijd 54 Weduwnaar/weduwe: Pieternell Schaalje Opmerkingen: weduwnaar van Pieternella Schaalje arbeider Wijk A42
Notitie bij Joris: Rijswijk Z.H. Garde National 1813 Komt voor in: Registers van mannen van 20 tot 60 jaar die, krachtens decreet van 5 april 1813, in de Nationale garde van Rijswijk kunnen dienen. Bron: Nationaal Archief Den Haag
Registers Garde National, opgemaakt:13 april 1813 (inv. nr. 234) en 27 april 1813 (inv. nr. 235) toegangsnummer : 3.02.10.04, inventarisnr. 234: Mannen van 20 tot 40 jaar inventarisnr. 235: Mannen van 40 tot 60 jaar

101 (=Inschrijfnummer) van Kampen, Joris 234 (=Inventarisnummer) 1783-05-02(=geboortedatum) X (=gehuwd) 1 (= 1 kind) werkman (=beroep)

Dit is in 1813 en er staat 1 kind vermeld. Dat betekent dat ÚÚn van zijn twee kinderen is overleden vˇˇr 1813.
Joris trouwde, 27 jaar oud, op zondag 09-09-1810 in Rijswijk met Pieternella Schaalje, ongeveer 28 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1782. Pieternella is overleden op woensdag 04-03-1812 in Rijswijk, ongeveer 30 jaar oud.
Kinderen van Joris en Pieternella:
1 Cornelis van Kampen [1.1.5.1.1.2.3.1], geboren op donderdag 20-09-1810. Hij is gedoopt op zondag 30-09-1810 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 509 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Den 30 van Herfstmaand 1810 was geb 23 dito Gedoopt Cornelis zoon van Joris van Kampen en Petronella Schaalje Echtelieden (geen getuigen vermeld)
2 Elizabeth van Kampen [1.1.5.1.1.2.3.2], geboren op vrijdag 24-01-1812 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1812 Nummer 2]. Zij is gedoopt op donderdag 30-01-1812 in Rijswijk.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Kind Elizabeth Vader Joris van Kampen Moeder Pieternella Schaalje Wijknummer in het Nobelaars Slop Getuigen Kornelis van Beveren en Arie Alkemaade
Elizabeth is overleden op maandag 02-03-1812 in Rijswijk, 1 maand oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1812 Nummer 15].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Overledene Elizabeth van Kampen , leeftijd vijf weken Vader Joris van Kampen Moeder Pieternella Schalje Nobelaarsslop
1.1.5.1.1.2.4 Maria van Kampen, dochter van Cornelis van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2) en Cornelia Lapaar. Zij is gedoopt op zondag 15-01-1786 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 473 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Maria: Dito (=1786 15 januarij) gedoopt Maria, de vader is Cornelis van Kampen, de moeder Cornelia Lapeer, de getuigen Jacob Schuts en Maria van Kampen.
Maria is overleden op vrijdag 07-05-1869 in Rijswijk, 83 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1869 Nummer 28].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria van Kampen , leeftijd 83 Jaar En Drie Maanden Weduwnaar/weduwe Jacobus van den Akker Opmerkingen: weduwe van Jacobus van den Akker Wijk A88
Maria:
(1) trouwde met Hendrik Spannemaker. Hendrik is overleden vˇˇr 1813.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 14-02-1813 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1813 Nummer 3] met Jacobus van den Akker, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jacobus: Bruidegom Jacobus van den Akker, leeftijd 28 Bruid Maria van Kampen, leeftijd 27 opmerking vrouw: weduwe van Hendrik Spannemaker
Jacobus is geboren omstreeks 1785 in Wateringen, zoon van Arij van den Akker en Maria van der Helm. Jacobus is overleden op zondag 03-11-1867 in Rijswijk, ongeveer 82 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1867 Nummer 83].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Overledene Jacobus van den Akker , leeftijd 85 jaar en tien maanden Echtgenoo/te Maria van Kampen Opmerkingen echtgenoot van Maria van Kampen Wijk A128
Kinderen van Maria en Jacobus:
1 Maria van den Akker [1.1.5.1.1.2.4.1], geboren op vrijdag 16-07-1813 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1813 Nummer 30].
Notitie bij de geboorte van Maria: Kind Maria Vader Jacobus van den Acker Moeder Maria van Kampen Wijknummer A84 Beroep vader arbeider Getuigen Teunis Stelling en Pieter Solleveld
Maria is overleden op zondag 28-11-1813 in Rijskwijk, 4 maanden oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1813 Nummer 31].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria van den Acker , leeftijd negentien weken Wijk A 90
2 Arie van den Akker [1.1.5.1.1.2.4.2], geboren op donderdag 30-03-1815 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1815 Nummer 15].
Notitie bij de geboorte van Arie: Kind Arie Vader Jacobus van den Acker Moeder Maria van Kampen Wijknummer A90 Beroep vader arbeider Getuigen Johannes Govert Riem en Adam Sonices
Notitie bij Arie: In 1867 wonende te ’s-Gravenhage
3 Cornelia van den Akker [1.1.5.1.1.2.4.3], geboren op zondag 05-04-1818 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1818 Nummer 19].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kind Cornelia Vader Jacobus van den Acker Moeder Maria van Kampen Wijknummer A78 Beroep vader arbeider Getuigen Hendrik Avink en Johannes van Trigt
Cornelia is overleden op maandag 25-12-1820 in Rijswijk, 2 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1820 Nummer 40].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia van den Acker, leeftijd 2 jaar en negen maanden Wijk A78
4 Simon van den Akker [1.1.5.1.1.2.4.4], geboren op vrijdag 29-09-1820 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1820 Nummer 51].
Notitie bij de geboorte van Simon: Kind Simon Vader Jacobus van den Akker Moeder Maria van Kampen Wijknummer A78 Beroep vader arbeider Getuigen Jacobus van Nierop en Hendrik Avink
Simon is overleden op dinsdag 24-07-1838 in Rijswijk, 17 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1838 Nummer 37].
Notitie bij overlijden van Simon: Overledene Simon van den Acker , leeftijd 17 jaar en negen maanden Wijk A42
5 Cornelis van den Akker [1.1.5.1.1.2.4.5], geboren op woensdag 29-10-1823 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1823 Nummer 46].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind Cornelis Vader Jacobus van den Akker Moeder Maria van Kampen Wijknummer A78 Beroep vader timmermansknecht Getuigen Jan van Trigt en Pieter Solleveld
6 Johannes van den Akker [1.1.5.1.1.2.4.6], geboren op dinsdag 27-09-1825 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1825 Nummer 54].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Kind Johannes Vader Jacobus van den Akker Moeder Maria van Kampen Wijknummer A88 Beroep vader timmermansknecht Getuigen Leendert Kokx en Gerrit van Willes
7 N.N. van den Akker [1.1.5.1.1.2.4.7], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 03-02-1828 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1828 Nummer 10].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene levenloos geboren kind van den Akker Vader Jacobus van den Akker Moeder Maria van Kampen Wijk A88
1.1.5.1.1.2.6 Arie van Kampen is geboren op vrijdag 08-01-1790 in Rijswijk, zoon van Cornelis van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2) en Cornelia Lapaar. Hij is gedoopt op zondag 10-01-1790 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 478 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Arie: 1790 den 10e dito (=Januarij) gedoopt Arie en geboorenden 8e dito de vader is Cornelis van Kampen, de moeder Cornelia Lapeer, de getuigen Arie Lapeer en Maria Leemhorst.
Arie is overleden op vrijdag 30-08-1822 in Bergen op Zoom, 32 jaar oud [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum Bergen op Zoom Aktenummer:109].
Notitie bij overlijden van Arie: Overledene:Arie van Kampen Vader:Cornelis van Kampen Moeder:Cornelia Lapeer Relatie: Maria Sijlders
Arie trouwde met Maria Seijlders. Maria is een dochter van Johannes Seijlders en Helena van Aart. Zij is gedoopt op zondag 22-04-1804 in Bergen op Zoom.
Notitie bij de geboorte van Maria: Vind wel een Maria Seijlders, maar die was gehuwd met een Georg Wilhelm Engel en met een Wilhelmus Missel. Bij dat huwelijk op 6 maart 1844 is zij 50 jaar, dat betekent dus dat zij rond 1794 geboren zou zijn. dus deze doopgegevens kunnen dus van de in die huwelijksakte beschreven Maria zijn...
Gemeente Zaltbommel Archiefnummer 3198 Deelnummer 1901
Registernaam RK Doop 1663-1804; Trouw 1665-1804 (DTB-1901)
Code DTB-1901 Periode register 1665-1804 Pagina 203
Diversen 16.10.1793 Baptizata est Maria Seylders filia legitima Joannis Seylders et Helenae van Aart conj. Patrini Petrus Franciscus van Aart et Maria Pieters quorum vices supplevit Rosa Coutron. NB: filia dragonis.
Plaats doop Zaltbommel Datum doop 16-10-1793
Kind Maria Vader Joannis Seylders Moeder Helenae van Aart
De opmerking "filia dragonis" betekent: dochter van een dragonder. Johannes behoorde waarschijnlijk tot de Waalse Dragonders.

VREEMD, dezelfde ouders, maar misschien geloofwaardiger als echtgenote van Arie van Kampen, daar hij in Bergen op Zoom is overleden:
Kind:Maria Seylders Vader:Joannes Seylders Moeder:Helena van Aart
Getuige: Joannes Willem Getuige: Maria Elizabetha Closset
Gebeurtenis: Doop Datum:zondag 22 april 1804 Religie:RK
Gebeurtenisplaats:Bergen op Zoom Documenttype:DTB Dopen Akteplaats:Bergen op Zoom
Erfgoedinstelling:Brabants Historisch Informatie Centrum Plaats instelling:’s-Hertogenbosch Collectiegebied:Noord-Brabant Archief:8012 Registratienummer:8 Registratiedatum:22 april 1804
Maria is overleden op zaterdag 05-12-1868 in Nijmegen, 64 jaar oud.
Kind van Arie en Maria:
1 Henricus Cornelis Franciscus van Kampen, geboren op vrijdag 17-07-1818 in Curašao. Volgt 1.1.5.1.1.2.6.1.
1.1.5.1.1.2.6.1 Henricus Cornelis Franciscus van Kampen is geboren op vrijdag 17-07-1818 in Curašao, zoon van Arie van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2.6) en Maria Seijlders.
Notitie bij de geboorte van Henricus: NB: In huwelijksakte 2e huwelijk wordt als geboorteplaats Caracao (West-IndiŰ)= Curašao, gegeven... Ook wel Curacao.
Henricus is overleden op woensdag 23-12-1885 in Vlissingen, 67 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer: 25].
Notitie bij overlijden van Henricus: Overledene:Henricus Cornelius Franciscus van Kampen Geboorteplaats:Curašao Leeftijd:67 jaar Beroep:zonder Relatie:Debora van Hercules Vader:Arie van Kampen Moeder:Maria Seijlders Opmerking:Eerder weduwnaar van Maria Potappel en zijn vader is te Bergen op Zoom overleden. Toegangsnummer:25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer:VLI-O-1885
Henricus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 04-03-1843 in Terneuzen [bron: Zeeuws Archief Terneuzen Aktenumer: 2] met Maria Potappel, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Maria: Bruidegom:Henricus Cornelis van Kampen Geboorteplaats:Curacao Leeftijd:24 Beroep:dienstknegt Vader bruidegom:Arie van Kampen Moeder bruidegom:Maria Sijlders Beroep:partikuliere Bruid:Maria Potappel Geboorteplaats:Zaamslag Leeftijd:32 Beroep:Dienstmeid Vader bruid:Jacobus Potappel Beroep:zonder Moeder bruid: Jacoba van der Hoofd Beroep: dagloonster
Maria is geboren op zondag 25-03-1810 in Zaamslag/Terneuzen, dochter van Jacobus Potappel en Jacoba van der Hoofd. Maria is overleden op maandag 14-06-1858 in Vlissingen, 48 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer:111].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene:Maria Potappel Geboorteplaats: Terneuzen Burgerlijke staat:Gehuwd Leeftijd:47 jaar Partner:Hendrik van Kampen Leeftijd:37 Beroep:Bakkersknecht Vader:N N Moeder:N N Toegangsnummer:25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer:VLI-O-1858
(2) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 13-05-1863 in Vlissingen [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer: 31] met Debora van Hercules, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Debora: Bruidegom:Henricus Cornelius Franciscus van Kampen Geboorteplaats:Caracao (West-IndiŰ) Leeftijd:44 Beroep:bakkersknecht Vader bruidegom:Arie van Kampen Moeder bruidegom:Maria Seijlders Opmerking:Bgm wdnr van Maria Potappel Bruid:Debora van Hercules Geboorteplaats:Middelburg Leeftijd:37 Vader bruid:Johannes Cornelis van Hercules Moeder bruid:Maria Louws
Debora is geboren op dinsdag 13-12-1825 in Middelburg [bron: Zeeuws Archief Middelburg Aktenummer: 501], dochter van Johannes Cornelis van Hercules en Maria Louws.
Notitie bij de geboorte van Debora: Geboorteplaats:Middelburg Adres:K 385 Kind:Debora van Hercules Vader:Johannes Cornelis van Hercules Leeftijd:29 Beroep:winkelier Moeder:Maria Louws Opmerkingen:Een van een tweeling, haar broer is Adriaan, aktenummer 500 Toegangsnummer:25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer:MDB-G-1825
Debora is overleden op zaterdag 08-02-1890 in Middelburg, 64 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Aktenummer: 51].
Notitie bij overlijden van Debora: Overledene:Debora van Hercules Burgerlijke staat:Gehuwd Leeftijd:64 jaar Partner:Adriaan van Es Beroep:Tuinman Vader:Johannes Cornelis van Hercules Moeder:Maria Louws Toegangsnummer:25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer:MDB-O-1890 Opmerkingen:Weduwe van Henricus Cornelis Franciscus van Kampen.
Debora trouwde later op vrijdag 29-10-1886 in Middelburg [bron: Zeeuws Archief Middelburg Aktenummer: 91] met Adriaan van Es (±1821-1896).
Kinderen van Henricus en Debora:
1 Hendricus Cornelis Franciscus van Kampen [1.1.5.1.1.2.6.1.1], geboren op zondag 11-09-1864 in Vlissingen [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer:225].
Notitie bij de geboorte van Hendricus: Adres:I 55 Kind:Hendricus Cornelis Franciscus van Kampen Vader:Hendricus Cornelis Franciscus van Kampen Leeftijd:46 Beroep:bakkersknegt Moeder:Debora van Hercules Toegangsnummer:25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer:VLI-G-1864
Hendricus is overleden op vrijdag 25-11-1864 in Vlissingen, 2 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer:200].
Notitie bij overlijden van Hendricus: Overledene:Hendricus Cornelis Franciscus van Kampen Leeftijd:11 weken Vader:Hendricus Cornelis Franciscus van Kampen Leeftijd:46 Beroep: Broodbakker Moeder:Debora van Hercules Toegangsnummer:25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer:VLI-O-1864
2 Hendricus Cornelis Franciscus van Kampen [1.1.5.1.1.2.6.1.2], geboren op woensdag 16-05-1866 in Vlissingen [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer:140].
Notitie bij de geboorte van Hendricus: Geboorteplaats:Vlissingen Adres:I 57 Kind:Hendrikus Cornelis Franciscus van Kampen Vader:Hendrikus Cornelis Franciscus van Kampen Leeftijd:49 Beroep:broodbakker Moeder:Debora van Hercules Opmerkingen:Een van een tweeling. Zijn zuster is Cornelia Susanna Maria, aktenummer 139 Toegangsnummer:25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer:VLI-G-1866
Hendricus is overleden op zaterdag 22-09-1866 in Vlissingen, 4 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer:185].
Notitie bij overlijden van Hendricus: Overledene:Hendricus Cornelis Franciscus van Kampen Geboorteplaats: Vlissingen Leeftijd: 4 maanden Vader: Hendricus Cornelis Franciscus van Kampen Leeftijd: 49 Beroep: Broodbakker Moeder: Debora van Hercules Toegangsnummer: 25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer: VLI-O-1866
3 Cornelia Susanna Maria van Kampen [1.1.5.1.1.2.6.1.3], geboren op woensdag 16-05-1866 in Vlissingen [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer:139].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Adres:I 57 Kind:Cornelia Susanna Maria van Kampen Vader:Hendrikus Cornelis Franciscus van Kampen Leeftijd:49 Beroep: broodbakker Moeder:Debora van Hercules Opmerkingen:Een van een tweeling. Haar broer is Hendrikus Cornelis Franciscus, aktenummer 140 Toegangsnummer:25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer:VLI-G-1866
Cornelia is overleden op woensdag 30-05-1866 in Vlissingen, 14 dagen oud [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer:95].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene:Cornelia Susanna Maria van Kampen Leeftijd:14 dagen Vader:Hendrikus Cornelis Franciscus van Kampen Leeftijd:49 Beroep:Broodbakker Moeder:Debora van Hercules Toegangsnummer:25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer:VLI-O-1866
4 Johannes Hendrik van Kampen [1.1.5.1.1.2.6.1.4], geboren op donderdag 27-06-1867 in Vlissingen [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer:158].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Geboorteplaats:Vlissingen Adres:I 57 Kind: Johannes Hendrik van Kampen Vader:Hendrikus Cornelis Franciscus van Kampen Leeftijd:49 Beroep: broodbakker Moeder:Debora van Hercules Toegangsnummer:25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer:VLI-G-1867
Johannes is overleden op zondag 28-07-1867 in Vlissingen, 1 maand oud [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer:119].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene:Johannes Hendrik van Kampen Leeftijd:4 weken Vader:Hendricus Cornelis Franciscus van Kampen Leeftijd:49 Beroep:Broodbakker Moeder:Debora van Hercules Toegangsnummer:25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980 Inventarisnummer:VLI-O-1867
1.1.5.1.1.2.7 Barend (wordt ook genoemd Arie??) van Kampen is geboren op donderdag 21-02-1793 in Rijswijk, zoon van Cornelis van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2) en Cornelia Lapaar. Hij is gedoopt op zondag 24-02-1793 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 482 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Barend: 1793 den 21 febr 1793 gebooren en den 3 maart gedoopt een zoon Barend Cornelis van Kampen en Cornelia Lapaar echtelieden. (Geen getuigen).
Barend trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 23-03-1814 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1814 Nummer 2] met Jannetje van der Luijt, 16 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barend en Jannetje: Bruidegom Barend van Kampen, leeftijd 21 Beroep arbeider Bruid Jannetje van der Luijt, leeftijd 16
In de huwelijksakte wordt nog een fout gemaakt met de naam van de bruidegom: ".... Verklaren wij in naam der wet dat Kornelis van Kampen & Jannetje van der Luijt door het huwelijk verbonden zijn..." Bruidegom en bruid konden niet schrijven.
Jannetje is geboren op donderdag 15-02-1798 in Rijswijk, dochter van Gerrit van der Luijt en Marigje Weselenberg. Zij is gedoopt op zondag 18-02-1798 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 488 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Den 18e Februarij 1798 Gedoopt Jannetje dochter van Gerrit van der Luijt en Marigje Weselenberg Echteliden was geb den 15e dito
Jannetje is overleden op zondag 12-11-1837 in Leiden, 39 jaar oud [bron: Archief Leiden Aktenummer 922].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overledene Jannetje van der Luit Plaats geboorte Ryswyk
Woonplaats overledene Roodelaan, Soeterwoude
Vader Gerrit van der Luit Moeder Margie Weselenburg
Relatie Arie van Kampen (moet dus BAREND van Kampen zijn OF is zij hertrouwd met een ARIE van Kampen???)
Archiefnr 0516 Inventarisnummer 4958 Aktenummer 922
Inventaris beginjaar1837 Inventaris eindjaar1837 Aktejaar 1837
Plaats Leiden Datum 12-11-1837
Hier staat in de akte dat zij is overleden in het Cecilia Gasthuis te Leiden Wijk 6 No. 1353

Plaats Zoeterwoude Datum 28-11-1837 Overledene Jannetje van der Luit (overleden de 12e november in het Cecilia Gasthuis) Ouders: Gerrit van der Luit en Margie Weselenburg (Ook hier wordt haar echtgenoot Arie genoemd....)
Archiefnr 0500B Inventarisnummer 1060 Inventaris beginjaar 1834 Inventaris eindjaar1843 Aktejaar 1837
Burgerlijke standregister | Zoeterwoude | Overlijden 1834-1843 Image 93
Notitie bij Jannetje: Ik vermoed dat Barend en Arie dezelfde persoon zijn, aangezien bij het huwelijk de ouders van de bruid Gerrit van der Luijt en Marigje Weselenberg zijn. Deze ouders worden ook genoemd bij het overlijden van Jannetje, maar daar heet haar man Arie....

KIND ARIJ 1819
Kind Arij van Kampen Plaats geboorte Leiden Datum geboorte 28-02-1819 Woonplaats kind Leiden, Vrouwekamp, Wijk 6 No. 1300
Vader Arij van Kampen Beroep dagloonerMoeder Jannetje van der Luijt
Archiefnr 0516 Inventarisnummer 4680 Aktenummer 226 Inventaris beginjaar 1819 Inventaris eindjaar 1819 Aktejaar 1819
Getuigen Jan Petiet en Hendrik Spierings burgerlijke standregister | Leiden | Geboorten 1819. Image 106

Overledene:Arie van Kampen Leeftijd:32 Vader:Arij van Kampen Moeder:Jannetje van der Luijt Relatie:Adriaantje de Gelder
Datum:donderdag 11 november 1852 Gebeurtenisplaats:Hazerswoude
Erfgoedinstelling:Nationaal Archief Plaats instelling:Alphen aan den Rijn Collectiegebied:Zuid-Holland
Aktenummer:108 Registratiedatum:12 november 1852 Akteplaats:Hazerswoude

KIND SIMON 1822
Kind Simon van Kampen Plaats geboorte Leiden Datum geboorte 09-02-1822
Woonplaats kind Klooster, wijk 6 no 1322 Vader Arij van Kampen Beroep sjouwer Moeder Jannetje van der Luijt
Archiefnr 0516 Inventarisnummer 4683 Aktenummer 147 Inventaris beginjaar 1822 Inventaris eindjaar 1822 Aktejaar 1822
Getuigen Jan Petiet en Christiaan Braxhoofden burgerlijke standregister | Leiden | Geboorten 1822. image 70

Overledene Simon van Kampen, leeftijd 23, geboren te Leiden, beroep Schuitenjager
Vader Barend van Kampen Moeder Helena Luit Plaats Delft Datum overlijden 09-06-1845 Delft Akte Jaar 1845 Nummer 267 (geboren in ca. 1822)

KIND CORNELIS I 1824
Kind Cornelis van Kampen Plaats geboorte Leiden Datum geboorte 03-10-1824
Woonplaats kind Klooster wijk 6 nr 1312 Vader Arie van Kampen Beroep boerenarbeider Moeder Jannetje van der Luijt
Archiefnr 0516 Inventarisnummer 4685 Aktenummer 903 Inventaris beginjaar 1824 Inventaris eindjaar 1824 Aktejaar 1824

Overledene Cornelis van CampenPlaats geboorte Leijden Woonplaats overledene Clooster, wijk 6 no 1312 Vader Arie van Campen Moeder Jannetje van der Luik
Archiefnr 0516 Inventarisnummer 4946 Aktenummer 73 Inventaris beginjaar 1825 Inventaris eindjaar 1825 Aktejaar 1825
burgerlijke standregister | Leiden | Overlijden 1825. Image 23

KIND JANNETJE (CORNELIA) 1825
Kind Jannetje Cornelia van Kampen Plaats geboorte Leiden Datum geboorte 25-12-1825
Woonplaats kind Klooster; wijk 6 no.1312 Vader Arij van Kampen Beroep daggelder Moeder Jannetje van der Luit
Archiefnr 0516 Inventarisnummer 4686 Aktenummer 1244 Inventaris beginjaar 1825 Inventaris eindjaar 1825 Aktejaar 1825
Getuigen: Joseph Nieuwenburg en Johannes van Putten

Overledene:Cornelia van Kampen Leeftijd:19 Vader:Arie van Kampen Moeder:Jannetje Luijt
Datum:donderdag 28 november 1844 Gebeurtenisplaats:Veur
Erfgoedinstelling:Nationaal Archief Plaats instelling:Leidschendam
Aktenummer:22 Registratiedatum:30 november 1844 Akteplaats:Veur

KIND HELENA I 1828
Kind Helena van Kampen Plaats geboorte Zoeterwoude Datum geboorte 18-08-1828 Vader Arie van Kampen Moeder Jannetje Luijt
Archiefnr 0500B Inventarisnummer 1036 Aktenummer 49 Inventaris beginjaar 1824 Inventaris eindjaar 1833 Aktejaar 1828
burgerlijke standregister | Zoeterwoude | Geboorten 1824-1833 Image 98
Getuigen:Arend Hermanus Maasdorp en Alexander Sleeuw

Overledene: Helena van Kampen Leeftijd:0 Vader: Arie van Kampen Moeder: Jannetje van der Luijt
Datum:zondag 24 mei 1829 Gebeurtenisplaats:Zoeterwoude
Documenttype:BS Overlijden Erfgoedinstelling:Nationaal Archief Plaats instelling: Den Haag Collectiegebied: Zuid-Holland
Aktenummer: 51 Registratiedatum: 25 mei 1829 Akteplaats:Zoeterwoude

KIND HELENA II 1830
Kind Helena van Kampen Plaats geboorte Zoeterwoude Datum geboorte 01-02-1830
Vader Arie van Kampen Moeder Jannetje van der Luijt
Archiefnr 0500B Inventarisnummer 1036 Aktenummer 7 Inventaris beginjaar 1824 Inventaris eindjaar 1833 Aktejaar1830

Overledene Helena van Kampen, leeftijd 10 Geboorteplaats Leiden Vader Barend van Kampen Moeder Joanna Luit Wijk A42, Rijswijk Akte Jaar 1839 Nummer 42

KIND CORNELIS II 1833
Kind Cornelis van Kampen Plaats geboorte Zoeterwoude Datum geboorte 25-09-1833 Vader Arie van Kampen Moeder Jannetje van der Luijt
Archiefnr 0500B Inventarisnummer 1036 Aktenummer 59 Inventaris beginjaar 1824 Inventaris eindjaar 1833 Aktejaar 1833
burgerlijke standregister | Zoeterwoude | Geboorten 1824-1833 - Image 211
Getuigen: Joannes Verhoef en Hendrik Bremmer

Overledene:Cornelis van Kampen Leeftijd:0 Vader:Arie van Kampen Moeder:Jannetje van der Luijt
Datum:maandag 14 oktober 1833 Gebeurtenisplaats:ZoeterwoudeDocumenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Nationaal ArchiefPlaats instelling:Den Haag Collectiegebied:Zuid-Holland Aktenummer:61 Registratiedatum:15 oktober 1833 Akteplaats:Zoeterwoude

KIND MARIA 1835
Kind Maria van Kampen Plaats geboorte Zoeterwoude Datum geboorte 01-03-1835
Vader Arie van Kampen (oud 42 jaren, geboren dus in 1793!) Moeder Jannetje van der Luijt
Archiefnr 0500B Inventarisnummer 1037 Aktenummer 12 Inventaris beginjaar 1834 Inventaris eindjaar 1843 Aktejaar 1835
Getuigen: Cornelis Coert en Pieter Schaft

Overledene Maria van Kampen , leeftijd 5 Geboorteplaats Zoeterwoude Vader Barend van Kampen Moeder Joanna Luit Wijk A42, Rijswijk Akte Jaar 1839 Nummer 36

ECHTGENOOT ARIE OVERLIJDEN
Overledene:Arij van Kampen Leeftijd:45 (Geboren in 1793 dus) Vader:NN Moeder:NN Relatie:Jannetje van der Luit Relatiesoort:Weduwnaar Overleden 26 januari 1838 ’s morgens ten vijf ure huis no.320 Arij van Kampen, weduwnaar van Jannetjevan der Luit, geboren te Rijswijk, oud 45 jaren gewoond hebbende te Soeterwoude
Datum:zaterdag 27 januari 1838 Gebeurtenisplaats:Zoeterwoude
Documenttype:BS Overlijden Erfgoedinstelling:Nationaal Archief Plaats instelling:Den HaagCollectiegebied:Zuid-Holland
Aktenummer:5 Registratiedatum: 27 januari 1838 Akteplaats: Zoeterwoude Aktesoort:Overlijdensakte

OVERLIJDEN JANNETJE
Overledene:Jannetje van der Luit Leeftijd:39 Vader:Gerrit van der Luit Moeder:Margie Weselenburg Relatie:Arie van Kampen Relatiesoort:Echtgenote
Datum:zondag 12 november 1837 Gebeurtenisplaats:Leiden Erfgoedinstelling:Nationaal Archief Aktenummer:76
Registratiedatum:28 november 1837Akteplaats:Zoeterwoude
Opmerking:Uittreksel uit het overlijdensregister van Leiden. Datum uittreksel onbekend

( http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm )
2873 Arie van KAMPEN, geboren 00 00 1793 te Rijswijk, overleden op 26-01-1838 om 05.00 uur te Zoeterwoude no. 320, zoon van Arie van KAMPEN (zie 3046) en Geertrui VERVOORN/TRUITJE VOORN (zie 3047).
NB: Deze ouders komen niet voor in het doopboek van Rijswijk. Ook geen kind gedoopt met de naam Arie van KAMPEN..... huwelijk van dit echtpaar (Arie van Kampen en Geertrui Vervoorn) gevonden in Vleuten, Utrecht. Later verhuisd naar Harmelen, daarna naar Zoeterwoude, zie overlijden Arie van Kampen x Geertrui Vervoorn. Zijn niet de ouders van bedoelde Arie van Kampen. Deze mensen waren ook Katholiek i.p.v. Hervormd Gerformeerd.
Gehuwd voor 1828 met Jannetje van der LUIT (zie 2874).
Uit dit huwelijk:
1. Helena van KAMPEN (zie 3842).
2. Helena van KAMPEN (zie 4541).
3. Cornelis van KAMPEN (zie 3958).
4. Maria van KAMPEN (zie 5333).

Bruidegom:Arie van Kampen Bruid:Truij Vervoorn
Datum:maandag 28 april 1777 Religie:Rooms-katholiek Gebeurtenisplaats:Vleuten
Documenttype:DTB trouwen Erfgoedinstelling:Het Utrechts Archief Akteplaats:Vleuten Archief 45 pagina 156
Uit dit huwelijk 4 kinderen, maar GEEN ARIE....

Overledene:
Arie van Kampen Leeftijd:86 Relatie:Geertrui Vervoorn vrijdag 15 september 1837 Nationaal Archief Aktenummer:60 Akteplaats:Zoeterwoude Ouders onbekend

GEEN HUWELIJK GEVONDEN TUSSEN ARIE VAN KAMPEN EN JANNETJE VAN DER LUIJT MET ALS ZIJN OUDERS ARIE VAN KAMPEN EN GEERTRUI VERVOORN..., OOK NIET MET OUDERS CORNELIS VAN KAMPEN EN CORNELIA LAPAAR.
ALLEEN EEN HUWELIJK GEVONDEN VAN BAREND VAN KAMPEN EN JANNETJE VAN DER LUIJT, MET DE JUISTE OUDERS.
Kinderen van Barend en Jannetje:
1 Jannetje Cornelia van Kampen [1.1.5.1.1.2.7.1], geboren op zondag 09-04-1815 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1815 Nummer 19].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Kind Jannetje Cornelia Vader Barend van Kampen Moeder Jannetje van der Luit Wijknummer A92 Beroep vade arbeider Getuigen Jacobus van Oord en Gerrit van der Horst
Jannetje is overleden op maandag 17-11-1817 in Leiden, 2 jaar oud [bron: Archief Leiden Aktenummer 1100].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Plaats Leiden Datum 17-11-1817 Plaats geboorte Rijswijk
Overledene Jannetje van Kampen (oud tweeŰnhalf jaar,dus geboren in april 1815)
Woonplaats overledene Scheijstraat Wijk 6 No. 1311,
Vader Barend van Kampen Moeder Jannetje van der Luit
Archiefnr 0516 Inventarisnummer 4938 Aktenummer 1100
Inventaris beginjaar1817 Inventaris eindjaar 1817 Aktejaar 1817

"In het jaar eenduizen achthonderd en zeventien, den achttienden der maand November des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Burgemeester dezer Stad, als gecommitteerd to het werk van de Burgerlijke Stand der Stad Leyden, verschenen Barend van Kampen, oud 24 jaren, arbeider, wonende in de Scheystraat, Wijk 6 No. 1311 en Jan Petiet oud 36 jaren, veenbikker, wonende in de Scheystraat, Wijk 6 No. 1313 welke ons verklaard hebben, dat op 17 der maand November des morgens ten acht uren, in het huis in de Scheystraat Wijk 6 No. 1311 overleden is Jannetje van Kampen geboren te Rijswijk oud 2 1/2 jaren, gewoond hebbende in het voornoemde huis, dochter van voorn. Barend van Kampen en Jannetje van der Luit, wonende te Rijswijk, thans thuis liggende in voornoemde huis En hebben de declaranten verklaard niet te kunnen schrijven."
2 Gerrit van Kampen [1.1.5.1.1.2.7.2], geboren in 08-1816 in Rijswijk. Gerrit is overleden op zondag 25-05-1817 in Rijswijk, 9 maanden oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1817 Nummer 19].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene Gerrit van Kampen, leeftijd negen maanden Vader Barend van Kampen Moeder Jansje van der Luijt Wijk A40
Kan dit Maarten zijn? Aangezien de tweeling Maarten en Cornelis al van augustus 1816 is, kan deze Gerrit onmogelijk ˇˇk van augustus 1816 zijn... En van Maarten is nergens een overlijden te vinden en van Gerrit nergens een geboorte.Misschien hebben de aanzeggers niet meer geweten hoe het kind heette??
3 Maarten van Kampen [1.1.5.1.1.2.7.3], geboren op maandag 19-08-1816 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1816 Nummer 51].
Notitie bij de geboorte van Maarten: Kind Maarten Vader Barend van Kampen Moeder Jannetje van der Luit Opmerkingen een tweeling Wijknummer A122 Beroep vader arbeider Getuigen Johannes Matthias Huisman en Cornelis van der Blom
4 Cornelis van Kampen [1.1.5.1.1.2.7.4], geboren op maandag 19-08-1816 in Rijswijk.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind Cornelis Vader Barend van Kampen Moeder Jannetje van der Luit Opmerkingen een tweeling Wijknummer A122 Beroep vader arbeider Getuigen Johannes Matthias Huisman en Cornelis van der Blom
Cornelis is overleden op maandag 02-12-1816 in Rijswijk, 3 maanden oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1816 Nummer 42].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Kampen, leeftijd vier maanden Vader Barend van Kampen Moeder Jannetje van der Luijt Wijk A122
1.1.5.1.1.2.8 Cornelis van Kampen is geboren op zaterdag 01-10-1796 in Rijswijk, zoon van Cornelis van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2) en Cornelia Lapaar. Hij is gedoopt op zondag 02-10-1796 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 486 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Een zoon gedoopt den 2 october 1796 Cornelis was geb 1 october 1796 Cornelis van Kampen en Cornelia Lapaar Echtelieden Getuigen Evertje van Kampen en Cornelis Gooijers
Cornelis is overleden op zondag 15-01-1854 in Rijswijk, 57 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1854 Nummer 2].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Kampen , leeftijd 59 Echtgenoo/te Neeltje Toet Opmerkingen:echtgenoot van Neeltje Toet Wijk A42a
Cornelis trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 08-08-1833 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1833 Nummer 8] met Neeltje Toet, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Neeltje: Bruidegom Cornelis van Kampen, leeftijd 36 Bruid Neeltje Toet, leeftijd 32
Neeltje is geboren op woensdag 17-06-1801 in Scheveningen [bron: http://www.allemaalscheveningers.nl/joomla/bestanden/Toet/toet_arij_cornelisz.pdf], dochter van Cornelis Toet en Cornelia de Niet. Zij is gedoopt op zondag 21-06-1801 in Scheveningen [bron: http://www.allemaalscheveningers.nl/joomla/bestanden/Toet/toet_arij_cornelisz.pdf]. Neeltje is overleden op zondag 04-02-1883 in Rijswijk, 81 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1883 Nummer 11].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Toet , leeftijd 81 Weduwnaar/weduwe Cornelis van KampnenOpmerkingen weduwe van Cornelis van Kampen Wijk A29
Kinderen van Cornelis en Neeltje:
1 Cornelia Maria van Kampen, geboren op zondag 07-08-1831 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.
2 Maria van Kampen [1.1.5.1.1.2.8.2], geboren op woensdag 07-05-1834 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1834 Nummer 29].
Notitie bij de geboorte van Maria: Kind Maria Vader Cornelis van Kampen Moeder Neeltje Toet Wijknummer A42 Beroep vader: thans in dienst
3 N.N. van Kampen [1.1.5.1.1.2.8.3], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 03-07-1836 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1836 Nummer 35].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene levenloos geboren kind van Kampen Vader Cornelis van Kampen Moeder Neeltje Toet Wijk A42
4 Cornelis van Kampen [1.1.5.1.1.2.8.4], geboren op maandag 11-12-1837 in Voorburg [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 74].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind: Cornelis van Kampen Vader:Cornelis van Kampen Moeder:Neeltje Toet
Cornelis is overleden op vrijdag 09-08-1850 in Rijswijk, 12 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1850 Nummer 52].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Kampen , leeftijd 12 jaar en acht maanden Wijk A42a
5 Evert van Kampen, geboren op woensdag 28-04-1841 in Voorburg. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.5.
1.1.5.1.1.2.8.1 Cornelia Maria van Kampen is geboren op zondag 07-08-1831 in Rijswijk, dochter van Cornelis van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2.8) en Neeltje Toet.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kind Cornelia Maria Vader Cornelis van Kampen Moeder Cornelia Toet Plaats Rijswijk Geboortedatum 07-08-1831 Wijknummer A42 Rijswijk Akte Jaar 1831 Nummer 41
In de akte wordt de vader niet genoemd. De moeder van Cornelia heeft hier de achternaam Gijzen, inplaats van de Niet.... Cornelia wordt beschreven als ongehuwde dochter van wijlen Cornelis Toet en Cornelia Gijzen, 31 jaar oud en geboren te Scheveningen. Ik betwijfel of het om hetzelfde kind gaat... Het adres is wel hetzelfde als bij de andere kinderen.
Cornelia is overleden op maandag 17-12-1923 in Rijswijk, 92 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1923 Nummer 98].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Maria van Kampen, leeftijd 92 echtgenoo/te van Jasper van Willigen
Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 06-09-1854 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1854 Nummer 11] met Jasper van Willigen, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Jasper: Bruidegom Jasper van Willegen, leeftijd 27 Beroep Timmerman Bruid Cornelia Maria van Kampen, leeftijd 23
Jasper is geboren op vrijdag 17-11-1826 in Noord Waddinxveen [bron: Nationaal Archief Gouda Noord Waddinxveen Aktenummer:48], zoon van Pieter van Willegen en Johanna van Vliet.
Notitie bij de geboorte van Jasper: Getuigen Jan van Willegen en Willem Droog. De vader kon niet schrijven.
Jasper is overleden op donderdag 29-09-1887 in Rijswijk, 60 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1887 Nummer 48].
Notitie bij overlijden van Jasper: Overledene Jasper van Willigen, leeftijd 59 Echtgenoo/te Cornelia M van Kampen Opmerkingen echtgenoot van Cornelia Maria van Kampen arbeider Wijk A188
Kinderen van Cornelia en Jasper:
1 Joanna van Willigen, geboren op maandag 25-12-1854 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.1.
2 Neeltje van Willigen [1.1.5.1.1.2.8.1.2], geboren op zaterdag 04-10-1856 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1856 Nummer 61].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Kind Neeltje Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen Wijknummer A42 Beroep vader papiermolenaar Getuigen Jan Koppij en Pieter Nicolaas van Es
Neeltje is overleden op zondag 24-08-1879 in Rijswijk, 22 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1879 Nummer 56].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje van Willegen, leeftijd 22 Wijk A188
Neeltje bleef ongehuwd.
3 Pieter van Willigen [1.1.5.1.1.2.8.1.3], geboren op zaterdag 17-07-1858 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1858 Nummer 39].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Kind Pieter Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen Wijknummer A47 Beroep vader papiermaker Getuigen Jan Koppij en Pieter Koppij
Pieter is overleden op vrijdag 28-02-1879 in Rijswijk, 20 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1879 Nummer 17].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter van Willigen, leeftijd 20 milicien (dienstplichtige)
Pieter bleef ongehuwd.
4 Maria Cornelia van Willigen, geboren op dinsdag 29-05-1860 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.4.
5 Cornelis van Willigen [1.1.5.1.1.2.8.1.5], geboren op zondag 20-04-1862 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1862 Nummer 48].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind Cornelis Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen Opmerkingen zie huw. den Haag 20-5-1863 (???Nagekeken: gaat om een kind van Johannes Muzerie bij het huwelijk van deze Johannes Muzerie, dus heeft geen betrekking op dit kind Cornelis.) Wijknummer A46 Beroep vader molenaarsknecht Getuigen Johannes Muzerie en Hidde de Vries Opmerking: De vader verklaarde zijn naam niet te kunnen schrijven of teekenen, als hebbende dit niet geleerd.
Cornelis is overleden op dinsdag 05-01-1864 in Rijswijk, 1 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1864 Nummer 2].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Willigen , leeftijd 1 jaar en acht maanden Wijk A122
6 Cornelis van Willigen [1.1.5.1.1.2.8.1.6], geboren op zaterdag 28-05-1864 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1864 Nummer 46].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind Cornelis Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen Wijknummer A122 Beroep vader Fabrijkwerker Getuigen Johannes Muzerie en Hidde de Vries, beiden veldwachter van beroep
Cornelis is overleden op vrijdag 29-11-1889 in Rijswijk, 25 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1889 Nummer 50].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis van Willigen, leeftijd 25 Wijk A188
Cornelis bleef ongehuwd.
7 Jasper van Willigen [1.1.5.1.1.2.8.1.7], geboren op zaterdag 07-04-1866 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1866 Nummer 28].
Notitie bij de geboorte van Jasper: Kind Jasper Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen Wijknummer A122 Beroep vader arbeider Getuigen Hidde de Vries en Johannes Muzerie De vader verklaard niet te kunnen schrijven.
Jasper is overleden op maandag 29-07-1867 in Rijswijk, 1 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1867 Nummer 52].
Notitie bij overlijden van Jasper: Overledene Jasper van Willigen , leeftijd 1 jaar en drie maanden Wijk A121
8 Jasper van Willigen, geboren op zaterdag 29-08-1868 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.8.
9 Cornelia van Willigen, geboren op dinsdag 09-08-1870 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.9.
1.1.5.1.1.2.8.1.1 Joanna van Willigen is geboren op maandag 25-12-1854 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1854 Nummer 80], dochter van Jasper van Willigen en Cornelia Maria van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1).
Notitie bij de geboorte van Joanna: Kind Joanna Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen Wijknummer A139 Beroep vader papiermaker Getuigen Jan Koppij en Jacobus Johannes Duval
Joanna is overleden op woensdag 15-12-1909 in Den Haag, 54 jaar oud [bron: http://jossan.home.xs4all.nl/genealogie/public/parenteel_van_dirk_jacobsz_van_willigen/index.html#p22897]. Joanna trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 07-05-1879 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1879 Nummer 6] met Egbertus Jacobus ten Berg, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joanna en Egbertus: Bruidegom Egbertus Jacobus ten Berg, leeftijd 25 Bruid Joanna van Willigen, leeftijd 24
Egbertus is geboren op maandag 13-03-1854 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief Utrecht Aktenr.384], zoon van Willem Christiaan ten Berg en Elisabeth Cornelia Catharina Huinck.
Notitie bij de geboorte van Egbertus: Egbertus Jacobus ten Berg Vader:Willem Christiaan ten Berg Moeder:Elisabeth Cornelia Catharina Huinck
Egbertus is overleden op maandag 21-10-1918 in Den Haag, 64 jaar oud [bron: http://jossan.home.xs4all.nl/genealogie/public/parenteel_van_dirk_jacobsz_van_willigen/index.html#p22897].
Notitie bij Egbertus: Archief Alkmaar Plaats Den Helder Bron Bevolkingsregister Periode1880-1917 Bevat Gezinsbladen, letter B, folio 207-461 Inventarisnummer1 Soort registratieinschrijving Pagina329 IMAGE 121
Verlbleven te Den Helder van 24 september 1884 (vauit Rijswijk) tot 17 september 1885 (vertrokken naar Den Haag) Ingeschreven per 10-10-1884 Den Helder
Geregistreerde Egbertus Jacobus ten Berg Plaats geboorte Utrecht Datum geboorte 07-03-1854 Broodbakker van beroep
Geregistreerde Joanna van Willegen Plaats geboorte Rijswijk Datum geboorte 25-12-1854
Ook vermeld twee kinderen: Elizabeth Cornelia Catharina (1881) en Jasper Egbertus Jacobus.
Kinderen van Joanna en Egbertus:
1 Cornelia Maria ten Berg [1.1.5.1.1.2.8.1.1.1], geboren op maandag 29-09-1879 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1879 Nummer 90].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kind Cornelia Maria Vader Egbertus Jacobus ten Berg Moeder Joanna van Willigen Wijknummer A65 Beroep vader broodbakker Getuigen Mattheus Kortekaas en Jan Coenraad Vermeer
Cornelia is overleden op maandag 20-10-1879 in Rijswijk, 21 dagen oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1879 Nummer 66].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Maria Berg , leeftijd drie weken Wijk A75
2 Elizabeth Cornelia Catharina ten Berg [1.1.5.1.1.2.8.1.1.2], geboren op maandag 29-09-1879 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1879 Nummer 89].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Kind Elizabeth Cornelia Catharina Vader Egbertus Jacobus ten Berg Moeder Joanna van Willigen Wijknummer A65 Beroep vader broodbakker Getuigen Mattheus Kortekaas en Jan Coenraad Vermeer, beiden broodbakker van beroep.
Elizabeth is overleden op vrijdag 02-01-1880 in Rijswijk, 3 maanden oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1880 Nummer 2].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Overledene Elizabeth Cornelia Catharina ten Berg , leeftijd drie maanden Wijk A75
3 Elisabeth Cornelia Catharina ten Berg [1.1.5.1.1.2.8.1.1.3], geboren op zondag 21-08-1881 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1881 Nummer 66].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Kind Elisabeth Cornelia Catharina Vader Egbertus Jacobus ten Berg Moeder Joanna van Willigen Wijknummer A75 Beroep vader broodbakker Getuigen Mattheus Kortekaas en Julianus Gerardus Rooms
4 Jasper Egbertus Jacobus ten Berg, geboren op zaterdag 05-08-1882 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.1.4.
5 Cornelia Maria ten Berg, geboren op zondag 03-05-1891 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.1.5.
6 Willem Christiaan ten Berg, geboren omstreeks 1895 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.1.6.
1.1.5.1.1.2.8.1.1.4 Jasper Egbertus Jacobus ten Berg is geboren op zaterdag 05-08-1882 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1882 Nummer 71], zoon van Egbertus Jacobus ten Berg en Joanna van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.1).
Notitie bij de geboorte van Jasper: Kind Jasper Egbertus Jacobus Vader Egbertus Jacobus ten Berg Moeder Joanna van Willigen Wijknummer A 216 Beroep vader broodbakker Getuigen Jan Zweekhorst en Julianus Gerardus Rooing, beiden broodbakker
Jasper trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 16-05-1906 in Den Haag [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-willigen/I10475.php] met Anna van den Bos, 28 jaar oud. Anna is geboren op zondag 25-11-1877 in Utrecht [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-willigen/I10475.php].
1.1.5.1.1.2.8.1.1.5 Cornelia Maria ten Berg is geboren op zondag 03-05-1891 in Den Haag [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-willigen/I16090.php], dochter van Egbertus Jacobus ten Berg en Joanna van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.1). Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 09-03-1921 in Den Haag [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-willigen/I16090.php] met Marinus Poorthuis, 27 jaar oud. Marinus is geboren op dinsdag 03-10-1893 in Hengelo.
1.1.5.1.1.2.8.1.1.6 Willem Christiaan ten Berg is geboren omstreeks 1895 in Den Haag, zoon van Egbertus Jacobus ten Berg en Joanna van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.1). Willem trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op vrijdag 08-12-1922 in Vlissingen [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer:206] met Johanna Cornelia Bos, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Bruidegom: Willem Christiaan ten Berg Geboorteplaats: ’s-Gravenhage Leeftijd: 27 Beroep: Matroos 1e klasse Kon. Marine wonende te Helde, het laatste half jaar in Vlissingen
Bruid:Johanna Cornelia Bos Geboorteplaats: Vlissingen Leeftijd: 19 Opmerkingen:Erk. kind: Johan Willem, geb. 12-05-1921 te Vlissingen. Getuigen Arthus Leonardus Hendrikus Bos , broer van de bruid en Jan van der Rhijt
Johanna is geboren op dinsdag 10-03-1903 in Vlissingen [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Aktenummer:129], dochter van Johan Willem Bos en Maria Constantiea Bochove.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kind:Johanna Cornelia Bos Vader:Johan Willem Bos Leeftijd:39 Beroep:scharenslijper Moeder:Maria Constantia van Bochove
Kind van Willem en Johanna:
1 Johan Willem ten Berg [1.1.5.1.1.2.8.1.1.6.1], geboren op donderdag 12-05-1921 in Vlissingen.
Notitie bij de geboorte van Johan: Erkend bij huwelijk ouders op 08-12-1922 te Vlissingen
Johan is overleden.
1.1.5.1.1.2.8.1.4 Maria Cornelia van Willigen is geboren op dinsdag 29-05-1860 in Rijswijk, dochter van Jasper van Willigen en Cornelia Maria van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1).
Notitie bij de geboorte van Maria: Kind Maria Cornelia Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen Wijknummer A46 Beroep vader Gruttersknecht Getuigen Jan Koppij en Jacobus Johannes Duval
Maria is overleden op maandag 11-06-1917 in Rijswijk, 57 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1917 Nummer 58].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Cornelia van Willegen , leeftijd 57 echtgenoo/te van Teunis Paardekooper
Maria trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 02-11-1887 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1887 Nummer 16] met Teunis Paardekooper, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Teunis: Bruidegom Teunis Paardekooper , geboren te Rijswijk , leeftijd 22 Vader Gerrit Paardekooper Moeder Lijdia van der Marel
Bruid Maria Cornelia van Willigen , geboren te Rijswijk , leeftijd 27 Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen
Teunis is geboren op dinsdag 29-11-1864 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1864 Nummer 108], zoon van Gerrit Paardekooper en Lijdia van der Marel.
Notitie bij de geboorte van Teunis: Kind Teunes Vader Gerrit Paardekooper Moeder Lijdia van der Marel Wijknummer A21 Beroep vader Arbeider Getuigen Pieter van Gaale en Jacobus van Veen
Teunis is overleden op dinsdag 04-04-1939 in Wassenaar, 74 jaar oud [bron: Nationaal Archief Wassenaar Aktenummer: 58; Rijswijk Akte Jaar 1939 Nummer 55].
Notitie bij overlijden van Teunis: Overledene:Teunis Paardekooper Leeftijd:74
Teunis trouwde later op woensdag 18-08-1926 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1926 Nummer 49] met Frederika Wilhelmina van Noord (geb. ±1874).
Kinderen van Maria en Teunis:
1 Gerrit Paardekooper, geboren op vrijdag 10-08-1888 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.4.1.
2 Cornelia Maria Paardekooper, geboren op zondag 13-10-1889 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.4.2.
3 Teunis Paardekooper, geboren op zondag 06-12-1891 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.4.3.
4 Lijdia Paardekooper [1.1.5.1.1.2.8.1.4.4], geboren op woensdag 13-05-1896 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1896 Nummer 48].
Notitie bij de geboorte van Lijdia: Wijknummer A332 Beroep vader metselaar Getuigen Jacob van Es en Adriaan Cornelis Krul
Lijdia is overleden op zondag 02-08-1896 in Rijswijk, 2 maanden oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1896 Nummer 33].
Notitie bij overlijden van Lijdia: Overledene Lijdia Paardekooper, leeftijd ruim twee maanden Wijk A332
5 Jasper Paardekooper, geboren op vrijdag 19-08-1898 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.4.5.
6 Maria Cornelia Paardekooper [1.1.5.1.1.2.8.1.4.6], geboren op dinsdag 12-11-1901 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1901 Nummer 84].
Notitie bij de geboorte van Maria: Wijknummer A44 Beroep vader metselaar Getuigen Jasper van Willigen en Jan van der Most
1.1.5.1.1.2.8.1.4.1 Gerrit Paardekooper is geboren op vrijdag 10-08-1888 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1888 Nummer 55], zoon van Teunis Paardekooper en Maria Cornelia van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.4).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Wijknummer A220 Beroep vader metselaar Getuigen Jan van Veen en Dirk Johan Schram
Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 16-02-1910 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1910 Nummer 6] met Catharina Maria Zonneveld, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Catharina: Bruidegom Gerrit Paardekooper, leeftijd 21 Beroep Smid Bruid Catharina Maria Zonneveld, leeftijd 21 Beroep Dienstbode
Catharina is geboren op zaterdag 01-09-1888 in Voorburg [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 81], dochter van Joris Zonneveld en Bastiaantje Otterspeer.
Kind van Gerrit en Catharina:
1 Cornelia Elisabeth Paardekooper [1.1.5.1.1.2.8.1.4.1.1], geboren in 04-1917 in Rijswijk. Cornelia is overleden op vrijdag 18-05-1917 in Rijswijk, 1 maand oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1917 Nummer 46].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Elisabeth Paardekooper, leeftijd circa drie weken
1.1.5.1.1.2.8.1.4.2 Cornelia Maria Paardekooper is geboren op zondag 13-10-1889 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1889 Nummer 69], dochter van Teunis Paardekooper en Maria Cornelia van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.4).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Wijknummer A166a Beroep vader metselaar Getuigen Johannes Bentvelzen en Arie Jacobus Krul
Cornelia is overleden op maandag 02-02-1920 in Den Helder, 30 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Den Helder Aktenummer: 36].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene:Cornelia Maria Paardekooper Leeftijd: 30 Relatie:Johannes van der Tang
Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 08-05-1912 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1912 Nummer 20] met Johannes van der Tang, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Johannes: Bruidegom Johannes van der Tang, leeftijd 24 Beroep Matroos Bruid Cornelia Maria Paardekooper, leeftijd 22
Johannes is geboren omstreeks 1888 in Loosduinen, zoon van Johannes van der Tang en Petronella Voogd.
1.1.5.1.1.2.8.1.4.3 Teunis Paardekooper is geboren op zondag 06-12-1891 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1891 Nummer 78], zoon van Teunis Paardekooper en Maria Cornelia van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.4).
Notitie bij de geboorte van Teunis: Wijknummer A216 Beroep vader metselaar Getuigen Johannes Martinus Oudendorp en Adriaan Cornelis van Leeuwen
Teunis trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 02-09-1914 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1914 Nummer 25] met Johanna Geertruida de Bruijn, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Johanna: Bruidegom Teunis Paardekooper, leeftijd 22 Beroep Smid Bruid Johanna Geertruida de Bruijn , geboren te den Haag , leeftijd 23 Beroep Dienstbode
Johanna is geboren omstreeks 1891 in Den Haag, dochter van Albertus Jacobus de Bruijn en Johanna Geertrui Ligtvoet. Johanna is overleden op woensdag 03-11-1943 in Voorburg, ongeveer 52 jaar oud [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 393].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene:Johanna Geertruida de Bruijn Leeftijd:53 Relatie:Teunis Paardekooper
1.1.5.1.1.2.8.1.4.5 Jasper Paardekooper is geboren op vrijdag 19-08-1898 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1898 Nummer 71], zoon van Teunis Paardekooper en Maria Cornelia van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.4).
Notitie bij de geboorte van Jasper: Wijknummer A281 Beroep vader metselaar Getuigen Frederik Johannes Kortekaas en Pieter Johannes de Vries
Jasper trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 14-02-1923 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1923 Nummer 14] met Martha Studzinsky, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jasper en Martha: Bruidegom Jasper Paardekooper, leeftijd 24 Beroep Autogeenlasscher Bruid Martha Studzinsky, geboren te Halle, leeftijd 28 Opmerkingen: Opmerking Vrouw: Gescheiden van Hermann Otto Freier
Martha is geboren omstreeks 1895 in Halle (Duitsland), dochter van Josef Studzinsky en Auguste Emilie Weller.
1.1.5.1.1.2.8.1.8 Jasper van Willigen is geboren op zaterdag 29-08-1868 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1868 Nummer 68], zoon van Jasper van Willigen en Cornelia Maria van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1).
Notitie bij de geboorte van Jasper: Kind Jasper Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen Wijknummer A122 Beroep vader fabrijkwerker Getuigen Johannes Muzerie en Hidde de Vries
Jasper is overleden op zaterdag 27-04-1907 in Rijswijk, 38 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1907 Nummer 23].
Notitie bij overlijden van Jasper: Overledene Jasper van Willigen, leeftijd 38 Echtgenoo/te Lambertina Croissant Opmerkingen echtgenoot van Lambertina Alida Hendrika Croissant arbeider
Jasper trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 31-08-1898 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1898 Nummer 25] met Lambertina Alida Hendrika Croissant, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jasper en Lambertina: Bruidegom Jasper van Willigen , geboren te Rijswijk , leeftijd 30 Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen
Bruid Lambertina Alida Hendrika Croissant , geboren te Rotterdam , leeftijd 27 Vader Lambert Johan Croissant Moeder Hendrika Jacoba de Vries
Lambertina is geboren omstreeks 1871 in Rotterdam, dochter van Lambert Johan Croissant en Hendrika Jacoba de Vries.
Kinderen van Jasper en Lambertina:
1 Cornelia Maria van Willigen, geboren op zondag 29-01-1899 in Voorburg. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.8.1.
2 Lambertina Alida Hendrika van Willigen, geboren op vrijdag 20-04-1900 in Voorburg. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.8.2.
3 Jasper Lambert Jozef van Willigen [1.1.5.1.1.2.8.1.8.3], geboren op woensdag 06-08-1902 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1902 Nummer 56].
Notitie bij de geboorte van Jasper: Kind Jasper Lambert Jozef Vader Jasper van Willigen Moeder Lambertina Alida Hendrika Croissant Wijknummer C150 Beroep vader arbeider Getuigen Teunis Paardekooper en Leonardus Mooijman
4 Rika Maria van Willigen, geboren op woensdag 11-05-1904 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.8.4.
5 Johanna Elizabeth van Willigen, geboren op woensdag 28-03-1906 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.8.5.
6 Lambertus Jasper Joseph van Willigen, geboren op zondag 11-08-1907 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.1.8.6.
1.1.5.1.1.2.8.1.8.1 Cornelia Maria van Willigen is geboren op zondag 29-01-1899 in Voorburg [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 9], dochter van Jasper van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.8) en Lambertina Alida Hendrika Croissant.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kind:Cornelia Maria van Willigen Vader:Jasper van Willigen Moeder:Lambertina Alida Hendrika Croissant
Cornelia is overleden op zondag 27-08-1978 in Amsterdam, 79 jaar oud. Cornelia:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 17-12-1920 in Den Haag [bron: http://jossan.home.xs4all.nl/genealogie/public/parenteel_van_dirk_jacobsz_van_willigen/gn22952.html#[JUMP]23370] met Hindrik Onnes, 36 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 08-02-1944 in Den Haag [bron: akte 1932 (randschrift)]. Hindrik is geboren op dinsdag 29-04-1884 in Groningen, zoon van Pieter Onnes en Alberdina Willemina Rost. Hindrik is overleden op dinsdag 01-07-1947 in Hilversum, 63 jaar oud.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op woensdag 15-04-1959 in Amsterdam [bron: http://jossan.home.xs4all.nl/genealogie/public/parenteel_van_dirk_jacobsz_van_willigen/gn22952.html#[JUMP]23370] met Johannes Hermanus Cornelis Essenberg, 65 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 24-07-1893 in Nieuwer Amstel, zoon van Cornelis Fredericus Melchior Essenberg en Pietronella Engelberta Watervoort. Johannes is overleden op donderdag 25-12-1969 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Uitvoerder, bouwkundig aannemer
1.1.5.1.1.2.8.1.8.2 Lambertina Alida Hendrika van Willigen is geboren op vrijdag 20-04-1900 in Voorburg [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 41], dochter van Jasper van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.8) en Lambertina Alida Hendrika Croissant.
Notitie bij de geboorte van Lambertina: Kind:Lambertina Alida Hendrika van Willigen Vader: Jasper van Willigen Moeder:Lambertina Alida Hendrika Croissant
Lambertina trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 11-06-1919 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1919 Nummer 31] met Gerard Adriaan Planije, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lambertina en Gerard: Bruidegom Gerard Adriaan Planije, leeftijd 25 Bruid Lambertina Alida Hendrika van Willigen, leeftijd 19
Gerard is geboren op zaterdag 02-12-1893 in Haarlem, zoon van Johannes Martinus Planije en Christina Maria kuyper.
1.1.5.1.1.2.8.1.8.4 Rika Maria van Willigen is geboren op woensdag 11-05-1904 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1904 Nummer 49], dochter van Jasper van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.8) en Lambertina Alida Hendrika Croissant.
Notitie bij de geboorte van Rika: Kind Rika Maria Vader Jasper van Willigen Moeder Lambertina Alida Hendrika Croissant Wijknummer Bleekerslaan 102 Beroep vader arbeider Getuigen Arie Jacobus Krul en Teunis Paardekooper
Rika is overleden op woensdag 07-04-1971, 66 jaar oud. Zij is begraven in Alphen aan de Rijn [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&grafid=417742].
Notitie bij overlijden van Rika: Oosterbegraafplaats Verlengde Aarkade 22 2406 LB Alphen aan den Rijn
Rika Maria van WILLIGEN 11-05-1904 07-04-1971 66 RIDDER
Thomas de RIDDER 26-08-1900 28-06-1977 76 WILLIGEN
Grafinformatie
Graf id-nummer 417742
Begraafplaatsnr. 331
(Plaats)aanduiding OB-0567
Rika trouwde met Thomas de Ridder.
Notitie bij het huwelijk van Rika en Thomas: Uit dit huwelijk kinderen en kleinkinderen
Thomas is geboren op zondag 26-08-1900 in Oudshoorn [bron: Nationaal Archief Oudshoorn Aktenummer:69], zoon van Melten de Ridder en Grietje Goedhart.
Notitie bij de geboorte van Thomas: Kind:Thomas de Ridder Geboorteplaats:Oudshoorn Geboortedatum:zondag 26 augustus 1900 Vader:Melten de Ridder Moeder:Grietje Goedhart
Thomas is overleden op dinsdag 28-06-1977, 76 jaar oud. Hij is begraven in Alphen aan de Rijn [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&grafid=417742].
Notitie bij overlijden van Thomas: Oosterbegraafplaats Verlengde Aarkade 22 2406 LB Alphen aan den Rijn
Rika Maria van WILLIGEN 11-05-1904 07-04-1971 66 RIDDER
Thomas de RIDDER 26-08-1900 28-06-1977 76 WILLIGEN
Grafinformatie
Graf id-nummer 417742
Begraafplaatsnr. 331
(Plaats)aanduiding OB-0567
1.1.5.1.1.2.8.1.8.5 Johanna Elizabeth van Willigen is geboren op woensdag 28-03-1906 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1906 Nummer 23], dochter van Jasper van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.8) en Lambertina Alida Hendrika Croissant.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kind Johanna Elizabeth Vader Jasper van Willigen Moeder Lambertina Alida Hendrika Croissant Wijknummer A63 Beroep vader arbeider Getuigen Albertus Adrianus van der Kooij en Petrus van Pomeren
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 01-02-1928 in Den Haag [bron: http://jossan.home.xs4all.nl/genealogie/public/parenteel_van_dirk_jacobsz_van_willigen/gn22952.html#[JUMP]23370] met Jean Joseph Cormont, 24 jaar oud. Jean is geboren op vrijdag 06-02-1903 in Voorburg, zoon van Christiaan Cormont.
Notitie bij Jean: Koopman 2e hands meubelen
1.1.5.1.1.2.8.1.8.6 Lambertus Jasper Joseph van Willigen is geboren op zondag 11-08-1907 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1907 Nummer 89], zoon van Jasper van Willigen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1.8) en Lambertina Alida Hendrika Croissant.
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Kind Lambertus Jasper Joseph Vader Jasper van Willigen Moeder Alida Hendrika Croissant Opmerkingen vader overleden op 27.04.1907 Wijknummer Smidsstraat 8 Aangeefster is de vroedvrouw Hendrikje Berkenhamer Getuigen Willem van Oosten en Auke Muiser, beiden veldwachter.
Lambertus trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 31-07-1929 in Voorschoten [bron: http://jossan.home.xs4all.nl/genealogie/public/parenteel_van_dirk_jacobsz_van_willigen/gn22952.html#[JUMP]23370] met Johanna Maria (van der) Peet, 22 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 20-05-1907 in Voorschoten, dochter van Johannes Petrus (van der) Peet en Maria Opdam.
1.1.5.1.1.2.8.1.9 Cornelia van Willigen is geboren op dinsdag 09-08-1870 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1870 Nummer 76], dochter van Jasper van Willigen en Cornelia Maria van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2.8.1).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kind Cornelia Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen Wijknummer A123 Beroep vader fabrijkwerker Getuigen Hidde de Vries en Johannes Muzerie
Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 05-07-1899 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1899 Nummer 13] met Jacobus Rimmelzwaan, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Jacobus: Bruidegom Jacobus Rimmelzwaan, geboren te Rijswijk , leeftijd 23 Beroep Tuindersknecht Vader Hendrik Rimmelzwaan Moeder Helena Hendrika Mulder
Bruid Cornelia van Willigen, geboren te Rijswijk , leeftijd 28 Vader Jasper van Willigen Moeder Cornelia Maria van Kampen
Jacobus is geboren op donderdag 05-08-1875 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1875 Nummer 68], zoon van Hendrik Rimmelzwaan en Helena Hendrika Mulder.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Wijknummer C6 Beroep vader arbeider
1.1.5.1.1.2.8.5 Evert van Kampen is geboren op woensdag 28-04-1841 in Voorburg [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 26], zoon van Cornelis van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2.8) en Neeltje Toet.
Notitie bij de geboorte van Evert: Kind:Evert van Kampen Vader:Cornelis van Kampen Moeder:Neeltje Toet
Evert trouwde, 31 jaar oud, op zondag 11-08-1872 in Voorburg [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 14] met Antonia Wilhelmina de Bie, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Evert en Antonia: Bruidegom:Evert van Kampen Leeftijd:31 Bruid:Antonia Wilhelmina de Bie Leeftijd:28
Antonia is geboren op zondag 03-03-1844 in Voorburg, dochter van Anthony Willem de Bie en Maria Johanna de Zwart.
Kinderen van Evert en Antonia:
1 Neeltje van Kampen, geboren op vrijdag 16-05-1873 in Voorburg. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.5.1.
2 Anthonius Wilhelmus van Kampen [1.1.5.1.1.2.8.5.2], geboren op woensdag 12-05-1875 in Voorburg [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 30].
Notitie bij de geboorte van Anthonius: Kind:Anthonius Wilhelmus van Kampen Vader:Evert van Kampen Moeder:Antonia Wilhelmina de Bie
Notitie bij Anthonius: Huwt met Saartje Van (geb. 1878), Kastelijn van beroep.
Zoon Evert van Kampen (geb. 1901 te Den Haag) gehuwd op 30-10-1918 te Den Haag met Dina Helena Johanna van der Meer (geb. 3-11-1897 te Den Haag), dochter van Arnoldus van der Meer en Dina Helena Kagie. Scheiding op 20-9-1934 te Den Haag.
3 Cornelis van Kampen, geboren op zaterdag 25-08-1877 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.5.3.
1.1.5.1.1.2.8.5.1 Neeltje van Kampen is geboren op vrijdag 16-05-1873 in Voorburg [bron: Nationaal Archief Voorburg Aktenummer: 41], dochter van Evert van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2.8.5) en Antonia Wilhelmina de Bie.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Kind:Neeltje van Kampen Vader: Evert van Kampen Moeder:Wilhelmina Antonia de Bie
Neeltje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 15-01-1896 in Den Haag [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-roubos/I468.php] met Willem Johan Fredrik Haffner, 23 jaar oud. Willem is geboren op zondag 19-05-1872 in Den Haag, zoon van George Hendrik Haffner en Johanna Maria van der Bulterijs. Willem is overleden op donderdag 05-10-1944 in Ermelo, 72 jaar oud.
Kinderen van Neeltje en Willem:
1 Niet openbaar Haffner [1.1.5.1.1.2.8.5.1.1].
2 Johanna Maria Haffner, geboren op vrijdag 05-06-1896 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.2.8.5.1.2.
1.1.5.1.1.2.8.5.1.2 Johanna Maria Haffner is geboren op vrijdag 05-06-1896 in Den Haag, dochter van Willem Johan Fredrik Haffner en Neeltje van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2.8.5.1). Johanna is overleden op woensdag 07-02-1951 in Den Haag, 54 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 23-04-1919 in Den Haag [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-roubos/I468.php] met Johannes Willem CorljÚ, 28 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 11-12-1890 in Den Haag, zoon van Johannes Willem CorljÚ en Johanna Frederika Elisabeth Smelting.
1.1.5.1.1.2.8.5.3 Cornelis van Kampen is geboren op zaterdag 25-08-1877 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1877 Nummer 67], zoon van Evert van Kampen (zie 1.1.5.1.1.2.8.5) en Antonia Wilhelmina de Bie.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind Cornelis Vader Evert van Kampen Moeder Wilhelmina Antonia de Bie Wijknummer A72 Beroep vader metselaar Getuigen Jacob van Es en Cornelis Intveen
Cornelis is overleden op zondag 14-01-1945 in Den Haag, 67 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-meerman/I3056.php]. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 28-05-1902 in Den Haag [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-meerman/I3056.php] met Aafke Lindhout, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 03-08-1917 in Den Haag [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-meerman/I3056.php]. Aafke is geboren op zondag 06-04-1879 in Leeuwarden [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-meerman/I3056.php], dochter van Jan Lindhout en Trijntje Miedema. Aafke is overleden op maandag 21-02-1944 in Rotterdam, 64 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-meerman/I3056.php].
1.1.5.1.1.4 Dingenom van Kampen, dochter van Barent van Kampen (zie 1.1.5.1.1) en Anthonia (Teuntje) Servo. Zij is gedoopt op zondag 05-08-1764 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 455 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Dingenom: 1764 5 Augustus Gedoopt Dingenom Ouders Barend van Kampen en Teuntje Servo Geen getuigen vermeld (In de Kerk van Rijswijk)
Dingenom trouwde, 23 jaar oud, op zondag 11-05-1788 in Rijswijk met ?.
1.1.5.1.1.6 Petronella/Pieternella van Kampen is geboren in Rijswijk, dochter van Barent van Kampen (zie 1.1.5.1.1) en Anthonia (Teuntje) Servo. Zij is gedoopt op zondag 21-05-1769 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 459 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Petronella/Pieternella: 1769 21 Maij Gedoopt Petronella Ouders Barend van Kampen en Anthonia Servo Geen getuigen vermeld (In de Kerk van Rijswijk)
Petronella/Pieternella is overleden op vrijdag 01-07-1836 in Rijswijk, 67 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1836 Nummer 33].
Notitie bij overlijden van Petronella/Pieternella: Overledene Petronella van Kampen, leeftijd 67 Geboorteplaats Rijswijk Vader Barend van Kampen Moeder Antonia Servo Echtgenoo/te Hendrik Haneveld Opmerkingen: echtgenote van Hendrik Haneveld Wijk A39. Des namiddags om half een uren.
Petronella/Pieternella trouwde, 19 jaar oud, op zondag 03-05-1789 in Rijswijk/ ’s-Gravendeel [bron: DTB Rijswijk R5 p116] met Hendrik Haanevelt/Haneveld, nadat zij op donderdag 16-04-1789 in Rijswijk in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in Barchem, zoon van Roelof Haneveld en Driesken Wonnink.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Barchem, gemeente Lochem, Gelderland
Hendrik is overleden op vrijdag 20-01-1837 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1837 Nummer 4].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overledene Hendrik Haneveld , leeftijd 78 Weduwnaar/weduwe Pieternell van Kampen Opmerkingen: weduwnaar van Pieternella van Kampen arbeider Wijk A39
Notitie bij Hendrik: HET NAGESLACHT VANAF TOMAS HANEVELD (1810-1856) VOND IK OP DEZE SITE: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm DAT IS VOORLOPIG DE BRON VAN ALLE GEGEVENS VAN DE NAKOMELINGEN VAN DE FAMILIE HANEVELD. SOMMIGEN HEB IK AL GEVERIFIEERD VIA HET DIGITALE ARCHIEF VAN DEN HAAG.
Kinderen van Petronella/Pieternella en Hendrik:
1 Roelof Haaneveld [1.1.5.1.1.6.1], geboren op dinsdag 26-01-1790. Hij is gedoopt op zondag 31-01-1790 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 478 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Roelof: 1790 de 31e januarij 1790 gedoopt Roelof gebooren den 26e dito de vader is Hendrik Haaneveld de moeder Pieternella van Kampen (Geen getuigen vermeld).
2 Dingenom Haanevelt [1.1.5.1.1.6.2], geboren op zondag 01-01-1792. Zij is gedoopt op zondag 08-01-1792 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 480 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Dingenom: Gebooren den 1 januarij 1792 en den 8 dito gedoopt Ene dochter Dingenom Hendrik Haanevelt en Pieternella van Kampen getuigen Magchiel Brakhooden en Dingenom van Kampen
3 Dijna Haneveld [1.1.5.1.1.6.3], geboren op zaterdag 29-03-1794 in Rijswijk. Zij is gedoopt op zondag 30-03-1794 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 483 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Dijna: den 29 maart 1794 gebooren en 30 dito gedoopt een dochter Dijna Hendrik Haneveld en Pieternella van Kampen (Geen getuigen vermeld).
Dijna is overleden op vrijdag 02-05-1794 in Rijswijk, 1 maand oud [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm]. Zij is begraven op maandag 05-05-1794 in Rijswijk [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm].
4 Antonia Haaneveld [1.1.5.1.1.6.4], geboren op woensdag 26-08-1795 in Rijswijk. Zij is gedoopt op zondag 30-08-1795 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 485 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Een dochter gebooren den 26 agust 1795 en den 30 dito gedoopt Antoniń Hendirk Haaneveld en Pieternella van Kampen Echtelieden (Geen getuigen vermeld).
Antonia is overleden op woensdag 06-03-1799 in Rijswijk, 3 jaar oud [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm]. Zij is begraven op zaterdag 09-03-1799 in Rijswijk [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm].
5 Bernardus Haneveld [1.1.5.1.1.6.5], geboren op zondag 21-01-1798 in Rijswijk. Hij is gedoopt op zondag 21-01-1798 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 487 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Bernardus: den 21 januarij 1798 gedoopt was geboren 21 dito Bernardus zoon van Hendrik Haneveld en Pieternella van Kampen Echtelieden Getuigen Alida van Tongeren
Bernardus is overleden op zaterdag 24-05-1817 in Gorinchem, 19 jaar oud (oorzaak: Verdronken) [bron: Nationaal Archief Gorinchem Aktenummer: 80; Rijswijk Akte Jaar 1817 Nummer 44].
Notitie bij overlijden van Bernardus: Overledene:Bernardus Haneveld Leeftijd:19 Vader:NN Moeder:NN Datum:zaterdag 24 mei 1817 Gebeurtenisplaats:Gorinchem
Overledene Bernardus Haneveld , leeftijd 19 Geboorteplaats Rijswijk Datum overlijden 24-05-1817 Opmerkingen verdronken in Gorinchem; 5de kompagnie van het battilion infanterie van linie no 12
6 Anthonia Haneveld [1.1.5.1.1.6.6], geboren op maandag 25-08-1800 in Rijswijk. Zij is gedoopt op zondag 31-08-1800 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 492 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Den 31 augustus gedoopt was geb 25 dito Anthoniń dochter van Hendrik Haneveld en Pieternella van Kampen Echteliden (Geen getuigen vermeld).
Anthonia is overleden op woensdag 20-04-1814 in Rijswijk, 13 jaar oud [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm]. Zij is begraven op vrijdag 22-04-1814 in Rijswijk [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm].
7 Drieske Haneveld, geboren op donderdag 24-05-1804 in Rijswijk. Volgt 1.1.5.1.1.6.7.
8 Antonie Haneveld [1.1.5.1.1.6.8], geboren op maandag 05-10-1807 in Rijswijk. Hij is gedoopt op zondag 18-10-1807 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 503 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Antonie: den 18 october 1807 was geb 5 dito 1807 Gedoopt Antonie zoon van Hendrik Haneveld en Pieternella van Kampen Echtelieden (Geen getuigen vermeld).
Antonie is overleden op vrijdag 15-01-1808 in Rijswijk, 3 maanden oud [bron: http://members.casema.nl/jan.herlaar/02-2%20haneveld%20stamboom.html]. Hij is begraven op vrijdag 15-01-1808 in Rijswijk [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm].
9 Dirk Haneveld [1.1.5.1.1.6.9], geboren op zaterdag 07-01-1809 in Rijswijk. Hij is gedoopt op zondag 15-01-1809 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 506 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Dirk: den 15 januarij 1809 was geb 7 dito gedoopt Dirk zoon van Hendrik Haneveld en Pieternella van Kampen Echtelieden (Geen getuigen vermeld).
Dirk is overleden op dinsdag 17-01-1809 in Rijswijk, 10 dagen oud [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm]. Hij is begraven op donderdag 19-01-1809 in Rijswijk [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm].
10 Tomas/Thomas Hanevelt, geboren op vrijdag 20-07-1810. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.
11 Wilhelmina Haneveld [1.1.5.1.1.6.11], geboren op zondag 13-11-1814 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1814 Nummer 52].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Kind Wilhelmina Vader Hendrik Haneveld Moeder Pieternella van Kampen Plaats Rijswijk Geboortedatum 13-11-1814 Wijknummer A39 Beroep vader arbeider Getuigen Johannes Boom en Hermanus Schuurman, vader heeft verklaard niet te kunnen schrijven.
Wilhelmina is overleden op dinsdag 13-07-1824 in Rijswijk, 9 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1824 Nummer 21].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Overledene Willemina Haneveld, leeftijd 9 jaar en acht maanden Vader Hendrik Haneveld Moeder Pieternella van Kampen Wijk A40 Des voormiddags ten tien uren
1.1.5.1.1.6.7 Drieske Haneveld is geboren op donderdag 24-05-1804 in Rijswijk, dochter van Hendrik Haanevelt/Haneveld en Petronella/Pieternella van Kampen (zie 1.1.5.1.1.6). Zij is gedoopt op zondag 27-05-1804 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 498 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Drieske: den 27 Maij 1804 was geb 24 dito Drieske zoon van Hendrik Haneveld en Pieternella van Kampen Echtelieden (Geen getuigen vermeld). NB: Er staat zoon, maar zij is een dochter!!
Drieske is overleden op zondag 21-10-1866 in Den Haag, 62 jaar oud [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm]. Drieske trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 08-05-1839 in Den Haag [bron: Nationaal Archief ’s Gravenhage Aktenummer: 166] met Bartelt Bolhuis, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Drieske en Bartelt: Bruidegom: Bartelt Bolhuis Geboorteplaats:Noordwijk Leeftijd:30 Bruid:Drieske Haneveld Geboorteplaats:Middelbert Leeftijd:34
Bartelt getr. Drieske Haneveld 08 mei 1839, ’s-Gravenhage, Zuid-Holland. Drieske (dochter van Hendrik Haneveld en Pieternella van Kampen) geb. ongeveer 1805, Middelbert, Noorddijk, Groningen.
Moet het niet zijn dat Bartelt Bolhuis in Middelbert is geboren? Want Drieske is toch echt in Rijswijk geboren! De ouder van Bartelt wonen in Middelbert, Groningen (via AlleGroningers), dus hier zijn gewoon de gegevens foutief genoteerd in de akten.
Bartelt is geboren omstreeks 1809 in Middelbert, gemeente Noorddijk (Groningen), zoon van Tonnis Harms Bolhuis en Hendrikje Bartelts Bazuin. Bartelt is overleden op zondag 02-03-1845 in Den Haag, ongeveer 36 jaar oud [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm].
1.1.5.1.1.6.10 Tomas/Thomas Hanevelt is geboren op vrijdag 20-07-1810, zoon van Hendrik Haanevelt/Haneveld en Petronella/Pieternella van Kampen (zie 1.1.5.1.1.6). Hij is gedoopt op zondag 22-07-1810 in Rijswijk [bron: Nederlands Hervormd Rijswijk Dopen 1650-1676, 1681, 16...6-1811 Begraven 1633-1828 IMAGE 509 via Genver].
Notitie bij de geboorte van Tomas/Thomas: den 22 van hooimaand 1810 gedoopt was geb 20 dito Tomas zoon van Hendrik Hanevelt en Pietronella van Kampen Echtelieden Getuigen Tomas Vlees en Willemijntje Hanevelt
Tomas/Thomas is overleden op woensdag 23-01-1856 in Den Haag, 45 jaar oud [bron: http://members.casema.nl/jan.herlaar/02-2%20haneveld%20stamboom.html Aktenummer:121].
Notitie bij Tomas/Thomas: Gehuwd 27-11-1833 wonende te Rijswijk. Was tuinman van beroep.
Tomas/Thomas trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 27-11-1833 in Rijswijk [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm] met Adriana Cornelia van den Brand, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Tomas/Thomas en Adriana: Via de bruid is de relatie met Clara Jansdr van Sparwoude in de familie gekomen. Alle nakomelingen van dit echtpaar zijn ’verwanten’ van Clara.
Clara Jansdochter van Spaerwoude is rond 1530 in Delft geboren en zal bij haar overlijden in Delft op 4 augustus 1615 circa 85 jaar oud zijn geweest. Haar ouders waren Jan Heynrickxz., waarschijnlijk geboren in Haarlem of omgeving omstreeks het jaar 1477. Hij was goudsmid in Delft, overleden in Delft en daar begraven in de Nieuwe kerk op 17 augustus 1552. Clara’s moeder was Willemtgen Willemsdr., geboren in Schiedam tussen 1490 en 1495 en overleden na 24 oktober 1564. De ouders van Jan Heinricxz. waren: Heynric Jansz., geboren circa 1440, goudsmid in Haarlem en later in Delft, overleden waarschijnlijk in Delft 1512/1513 (na 13 maart 1512) en begraven in de Oude kerk. Hij huwde voor 1477 met Claertgen Gerrytsdr. van Spaerwoude (Sparwoude). Clara trouwde op huwelijksvoorwaarden te Delft op 13 oktober 1556 met Mr. Arent Vranckensz. van der Meer, (weduwenaar van Clementia Cachiopijn(s), overleden tussen 1547 en 1556, dochter van Thomas Cachiopijn en Marie Domasdr.) Mr. Arent van der Meer, hij was de zoon van Vranck Pietersz. van der Meer, schout, baljuw en burgemeester van Delft, overleden op 16 februari 1554 en Clara Jansdr. van Berendrecht, overleden op 27 januari 1558. Beiden zijn begraven in het familiegraf.(Zie verder: http://members.home.nl/m.tettero/Tetterode/Sparwoude.html)
Adriana is geboren op woensdag 25-04-1810 in Den Haag [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm], dochter van Otto Frederiksz van den Brand en Allegonda de Gruyter. Adriana is overleden op zaterdag 25-04-1868 in Den Haag, 58 jaar oud [bron: http://www.at16home.demon.nl/HANEVELD.htm].
Notitie bij Adriana: Groenteverkoopster
Kinderen van Tomas/Thomas en Adriana:
1 Hendrik Haneveld, geboren op maandag 10-03-1834 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.1.
2 Thomas Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.2], geboren op woensdag 12-08-1835 in Den Haag. Thomas is overleden op vrijdag 03-03-1848 in Den Haag, 12 jaar oud.
3 Johanna Ber(en)dina Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.3], geboren op dinsdag 06-06-1837 in Den Haag. Johanna is overleden op zaterdag 03-02-1838 in Den Haag, 7 maanden oud.
4 Lambertus Bernardus Haneveld, geboren op vrijdag 22-03-1839 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.4.
5 Wilhelmina Catharina Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.5], geboren op donderdag 17-06-1841 in Den Haag. Wilhelmina is overleden op donderdag 05-07-1928 in Den Haag, 87 jaar oud.
6 Barteld Bernardus Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.6], geboren op vrijdag 19-04-1844 in Den Haag. Barteld is overleden op maandag 23-03-1885 in Den Haag, 40 jaar oud.
7 Pieternella Johanna Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.7], geboren op woensdag 26-08-1846 in Den Haag. Pieternella is overleden op donderdag 01-03-1855 in Den Haag, 8 jaar oud.
8 Adriana Cornelia Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.8], geboren op zondag 22-04-1849 in Den Haag. Adriana is overleden op woensdag 25-06-1851 in Den Haag, 2 jaar oud.
9 Tomas Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.9], geboren op dinsdag 20-07-1852 in Den Haag. Tomas is overleden op vrijdag 13-11-1931 in Den Haag, 79 jaar oud.
1.1.5.1.1.6.10.1 Hendrik Haneveld is geboren op maandag 10-03-1834 in Den Haag, zoon van Tomas/Thomas Hanevelt (zie 1.1.5.1.1.6.10) en Adriana Cornelia van den Brand. Hendrik is overleden op zondag 03-10-1920 in Den Haag, 86 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: werkster, wed. F. Van der Drift
Hendrik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 06-10-1858 in Den Haag [bron: Akte 528 ’s-Gravenhage akte 528 06-10-1858] met Elisabeth van der Spek, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Elisabeth: Hendrik Haneveld, oud 24 jaar, groentenverkoper en Elisabeth van der Spek, oud 23 jaar (zij woonde tot voor kort in Loosduinen en nu te Den Haag)
Elisabeth is geboren op zondag 05-04-1835 in Loosduinen, dochter van Jacob van der Spek en Hendrica Amerentia de Graaf. Elisabeth is overleden op zaterdag 16-08-1873 in Den Haag, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 16-12-1874 in Den Haag met Dora Dina van der Leeuw, 46 jaar oud. Dora is geboren op maandag 28-07-1828 in Loosduinen, dochter van Johannes van der Leeuw en Jacoba Blok.
Kinderen van Hendrik en Elisabeth:
1 Emerentia Hendrika Adriana Haneveld, geboren op donderdag 11-12-1856 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.1.1.
2 Adriana Emerentia Haneveld, geboren op woensdag 09-06-1858 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.1.2.
3 Thomas Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.1.3], geboren op zondag 24-03-1861 in Den Haag. Thomas is overleden op donderdag 10-07-1862 in Den Haag, 1 jaar oud.
4 Jacobus Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.1.4], geboren op donderdag 21-05-1863 in Den Haag. Jacobus is overleden op maandag 27-06-1864 in Den Haag, 1 jaar oud.
5 Maria Johanna Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.1.5], geboren op maandag 22-05-1865 in Den Haag. Maria is overleden op zondag 20-05-1866 in Den Haag, 11 maanden oud.
6 Hendrik Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.1.6], geboren op dinsdag 23-07-1867 in Den Haag. Hendrik is overleden op zondag 19-05-1878 in Den Haag, 10 jaar oud.
7 Elisabeth Haneveld, geboren op zondag 20-03-1870 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.1.7.
8 Klazina Johanna Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.1.8], geboren op zaterdag 18-05-1872 in Den Haag. Klazina is overleden op zondag 18-01-1874 in Den Haag, 1 jaar oud.
1.1.5.1.1.6.10.1.1 Emerentia Hendrika Adriana Haneveld is geboren op donderdag 11-12-1856 in Den Haag, dochter van Hendrik Haneveld (zie 1.1.5.1.1.6.10.1) en Elisabeth van der Spek.
Notitie bij de geboorte van Emerentia: Bij het huwelijk van haar ouders erkend
Emerentia is overleden op zaterdag 05-04-1941 in Den Haag, 84 jaar oud. Emerentia:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 31-07-1878 in Den Haag met Johannes Langeveld, ongeveer 22 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1856 in Leiden, zoon van Johannes Langeveld en Geertruij Schellingerhout. Johannes is overleden op woensdag 13-12-1893 in Den Haag, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Johannes: arbeider, koopman
(2) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 11-09-1895 in Den Haag met Hendrik Uiterwijk, 39 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 16-07-1856 in Zuidwolde, zoon van Jan Uiterwijk en Jantje Harms Bakker. Hendrik is overleden op dinsdag 04-06-1935 in Den Haag, 78 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: wednr. Margje Martens
1.1.5.1.1.6.10.1.2 Adriana Emerentia Haneveld is geboren op woensdag 09-06-1858 in Den Haag, dochter van Hendrik Haneveld (zie 1.1.5.1.1.6.10.1) en Elisabeth van der Spek.
Notitie bij de geboorte van Adriana: Bij het huwelijk van haar ouders erkend
Adriana is overleden op zaterdag 11-04-1914 in Den Haag, 55 jaar oud. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 17-11-1880 in Den Haag met Willem Capel, ongeveer 26 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1854 in Deventer, zoon van Hendrik Capel en Femmegien Brouwer. Willem is overleden op donderdag 08-10-1908 in Den Haag, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Willem: Schipper
1.1.5.1.1.6.10.1.7 Elisabeth Haneveld is geboren op zondag 20-03-1870 in Den Haag, dochter van Hendrik Haneveld (zie 1.1.5.1.1.6.10.1) en Elisabeth van der Spek. Elisabeth is overleden op donderdag 29-12-1938 in Den Haag, 68 jaar oud. Elisabeth trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 06-06-1900 in Den Haag met Johannes Wilhelmus Muijen, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Johannes: Voorkinderen Elisabeth (erkend bij huw.): Hendrik, geb. 29-04-1897 en Johannes, geb. 16-02-1900
Johannes is geboren op donderdag 24-07-1862 in Den Haag, zoon van Cornelis Muijen en Elisabeth Weseman. Johannes is overleden op woensdag 21-04-1926 in Den Haag, 63 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Koopman
1.1.5.1.1.6.10.4 Lambertus Bernardus Haneveld is geboren op vrijdag 22-03-1839 in Den Haag, zoon van Tomas/Thomas Hanevelt (zie 1.1.5.1.1.6.10) en Adriana Cornelia van den Brand. Lambertus is overleden op zaterdag 04-10-1919 in Den Haag, 80 jaar oud. Lambertus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 29-05-1861 in Den Haag met Antonia Helena Catharina Baggerman, 22 jaar oud. Antonia is geboren op vrijdag 23-11-1838 in Den Haag, dochter van Elisabeth Catharina Geertruij Baggerman. Antonia is overleden op zondag 21-09-1919 in Den Haag, 80 jaar oud.
Kinderen van Lambertus en Antonia:
1 Adriana Cornelia Elisabeth Haneveld, geboren op zondag 29-12-1861 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.4.1.
2 Elisabeth Helena Wilhelmina Haneveld, geboren op woensdag 16-12-1863 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.4.2.
3 Alida Wilhelmina Elisabeth Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.4.3], geboren op zaterdag 17-02-1866 in Den Haag.
4 Petronella Wilhelmina Antonia Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.4.4], geboren op woensdag 10-02-1869 in Den Haag. Petronella is overleden op woensdag 10-03-1869 in Den Haag, 1 maand oud.
5 Thomas Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.4.5], geboren op woensdag 28-09-1870 in Den Haag. Thomas is overleden op donderdag 02-02-1871 in Den Haag, 4 maanden oud.
6 Wilhelmina Anthonia Elisabeth Haneveld, geboren op maandag 26-08-1872 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.4.6.
7 Lambertus Bernardus Haneveld, geboren op vrijdag 28-04-1876 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.4.7.
8 Pieternella Elisabeth Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.4.8], geboren op woensdag 17-12-1879 in Den Haag.
1.1.5.1.1.6.10.4.1 Adriana Cornelia Elisabeth Haneveld is geboren op zondag 29-12-1861 in Den Haag, dochter van Lambertus Bernardus Haneveld (zie 1.1.5.1.1.6.10.4) en Antonia Helena Catharina Baggerman. Adriana trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 23-02-1887 in Den Haag met Marcus Boekhout, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Marcus: Voorkind Adriana Haneveld.: Antoon Lambertus, geb. 28-12-1881, bij huw. erkend door Marcus boekhout
Marcus is geboren omstreeks 1860 in Hoevelaken, zoon van Marcus Boekhout en Aaltje van Klinneren.
Notitie bij Marcus: Koetsier
1.1.5.1.1.6.10.4.2 Elisabeth Helena Wilhelmina Haneveld is geboren op woensdag 16-12-1863 in Den Haag, dochter van Lambertus Bernardus Haneveld (zie 1.1.5.1.1.6.10.4) en Antonia Helena Catharina Baggerman. Elisabeth is overleden op maandag 16-10-1939 in Den Haag, 75 jaar oud. Elisabeth trouwde met Johannes Jacobus Boshuizen.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Johannes: Huwelijksdatum onbekend
Johannes is geboren omstreeks 1875 in Den Haag, zoon van Johannes Jacobus Boshuizen en Hendrika Carolina Bosman. Johannes is overleden op dinsdag 19-02-1924 in Den Haag, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Groentenhandelaar
1.1.5.1.1.6.10.4.6 Wilhelmina Anthonia Elisabeth Haneveld is geboren op maandag 26-08-1872 in Den Haag, dochter van Lambertus Bernardus Haneveld (zie 1.1.5.1.1.6.10.4) en Antonia Helena Catharina Baggerman. Wilhelmina is overleden op vrijdag 22-09-1944 in Den Haag, 72 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 29-08-1894 in Den Haag met Leenderd Bernardus van der Lem, 21 jaar oud. Leenderd is geboren op dinsdag 25-03-1873 in Den Haag, zoon van Pieter Bernardus van der Lem en Wilhelmina Snabel. Leenderd is overleden op donderdag 13-12-1951 in Den Haag, 78 jaar oud.
Notitie bij Leenderd: Metselaar
1.1.5.1.1.6.10.4.7 Lambertus Bernardus Haneveld is geboren op vrijdag 28-04-1876 in Den Haag, zoon van Lambertus Bernardus Haneveld (zie 1.1.5.1.1.6.10.4) en Antonia Helena Catharina Baggerman. Lambertus is overleden op woensdag 03-10-1928 in Loosduinen, 52 jaar oud [bron: Akte 156]. Lambertus trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 10-06-1896 in Den Haag met Antonetta Francina Elisabeth Spronk, 19 jaar oud. Antonetta is geboren op maandag 18-09-1876 in Den Haag.
Kinderen van Lambertus en Antonetta:
1 Lambertus Bernardus Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.4.7.1], geboren op vrijdag 29-10-1897 in Den Haag.
2 Francina Antonetta Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.4.7.2], geboren op zondag 16-07-1899 in Den Haag.
3 Anthonia Helena Catharina Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.4.7.3], geboren op dinsdag 28-08-1900 in Den Haag.
4 Hermanus Lambertus Haneveld, geboren op vrijdag 16-08-1901 in Den Haag. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.4.7.4.
5 Bernardus Lambertus Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.4.7.5], geboren op zondag 09-11-1902 in Den Haag.
6 Antonetta Francina Elisabeth Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.4.7.6], geboren op zondag 18-10-1903 in Den Haag.
7 Adriana Cornelia Elisabeth Haneveld, geboren omstreeks 1905 in Loosduinen. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.4.7.7.
8 Elisabeth Catharina Helena Haneveld, geboren omstreeks 1909 in Loosduinen. Volgt 1.1.5.1.1.6.10.4.7.8.
1.1.5.1.1.6.10.4.7.4 Hermanus Lambertus Haneveld is geboren op vrijdag 16-08-1901 in Den Haag, zoon van Lambertus Bernardus Haneveld (zie 1.1.5.1.1.6.10.4.7) en Antonetta Francina Elisabeth Spronk. Hermanus trouwde met Cornelia Boers. Cornelia is overleden in 1942.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overlijdt na de geboorte van dochter.
Kind van Hermanus en Cornelia:
1 Cornelia Haneveld [1.1.5.1.1.6.10.4.7.4.1], geboren omstreeks 1942 in Den Haag. Cornelia is overleden op zaterdag 22-01-1944 in Den Haag, ongeveer 2 jaar oud.
1.1.5.1.1.6.10.4.7.7 Adriana Cornelia Elisabeth Haneveld is geboren omstreeks 1905 in Loosduinen, dochter van Lambertus Bernardus Haneveld (zie 1.1.5.1.1.6.10.4.7) en Antonetta Francina Elisabeth Spronk. Adriana trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 04-07-1928 in Monster met Arie van Dam, 27 jaar oud. Arie is geboren op zaterdag 29-12-1900 in Monster, zoon van Jacobus Marinus van Dam en Pietje Zeeman.
1.1.5.1.1.6.10.4.7.8 Elisabeth Catharina Helena Haneveld is geboren omstreeks 1909 in Loosduinen, dochter van Lambertus Bernardus Haneveld (zie 1.1.5.1.1.6.10.4.7) en Antonetta Francina Elisabeth Spronk. Elisabeth is overleden op maandag 01-12-1952 in Den Haag, ongeveer 43 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 07-10-1931 in Den Haag met Gerrit Riem Vis, 30 jaar oud. Gerrit is geboren op zaterdag 09-02-1901 in Den Haag, zoon van Gerrit Riem Vis en Grietje Catharina Arendse.
Notitie bij Gerrit: Boekdrukker
1.1.5.1.2 Abraham van Kampen, zoon van Joris (Gooris, Joor) Barentse van Kampen en Evertie (van der) Vlock (zie 1.1.5.1). Hij is gedoopt op woensdag 11-02-1739 in Delft [bron: DTB Delft inv. 14, folio 52v].
Notitie bij de geboorte van Abraham: Dopeling Abraham, Vader Joris van Kampen Moeder Evertje Vlok, Getuige Abram Vlok Haasje Dijkhol (= Dirks Kool)
Abraham is overleden op dinsdag 13-05-1806 in Delft, 67 jaar oud. Hij is begraven op zondag 18-05-1806 in Delft [bron: DTB Delft inv. 52; Archiefnummer 14 inv. 94].
Notitie bij overlijden van Abraham: In de huwelijksakte van dochter Everina staat dat Abraham is overleden op 13 mei 1806 te Delft.... Ook te lezen in de huwelijksbijlage van het huwelijk (zie scan huwelijk Everina Digitale Stamboom Delft)

Overledene Abram van Kampen
Plaats Delft
Datum begraven 18-05-1806
Opmerkingen overleden in het Gasthuis
Notitie bij Abraham: - Baarkind van Abraham van Kampen, Plaats Delft, Datum begraven 09-02-1784 (Oude kerk), DTB Delft inv. 51 (Baarkind = 1-12 jaar oud, kan dus Maria ˇf Henderina zijn)
- Baarkind van Abraham van Kampen, Plaats Delft, Datum begraven16-02-1792 (Oude kerk), Rietveld, DTB Delft inv. 52 , folio 83 (Kan dus Henricus ˇf Gerardus zijn)
- Baarkind van Abraham van Kampen, Plaats Delft, Datum begraven 26-09-1799 (Nieuwe kerk), DTB Delft inv. 52 (Dit kan Gerardus of Adrianus zijn. Het kind overlijdt bijna een jaar na zijn vader)

Overledene N.n. (nomen nescio)
Baarkind van Abraham van Kampen (Dit kind is tussen de 1 en 12 jaar oud, Everarda, Maria of Henderina)
Plaats Delft
Datum begraven 09-02-1784 (Oude kerk)
Rietveld Archiefnummer 14 inv. 51 , folio 226v

Baarkind van Abram van Kampen (Everarda, Maria of Henderina)
Plaats Delft
Datum begraven 19-09-1785 (Oude kerk)
Rietveld Archiefnummer 14 inv. 52 , folio 10v

Baarkind van Abraham van Kampen (Adrianus 1)
Plaats Delft
Datum begraven 16-02-1792 (Oude kerk)
Rietveld Archiefnummer 14 inv. 52 , folio 83

Baarkind van Abraham van Kampen (Gerardus of Adrianus 2)
Plaats Delft
Datum begraven 26-09-1799 (Nieuwe kerk)
Vlamingstraat Archiefnummer 14 inv. 52 , folio 299
Abraham:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 24-06-1764 in Delft [bron: DTB Delft inv. 118 , folio 24v; DTB Delft inv. 142 , folio 71v; DTB Delft inv. 146 , folio 10v] met Lena Bornhout, nadat zij op zaterdag 18-02-1764 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv. 146 , folio 10v].
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Lena: Bruidegom Abraham van Kampen , jongeman , wonend: Scheepmakerije Buijten De Rotterd. Poort
Bruid Lena Bornhout , jongedochter , wonend: Mede Aldaar

Bruidegom Abraham van Kampen , jongeman , afkomstig uit Delft , wonend: Scheepmakerij (Gereformeerde religie)
Bruid Lena Bornhout , jongedochter , afkomstig uit Delft , wonend: Scheepmakerij (Rooms-Katholieke religie)

Datum trouwen 13-05-1764 (is niet datum van trouwen, maa van het Derde gebod)
Datum ondertrouw 18-02-1764 (Eerste gebod)
Plaats Delft
DTB Delft inv. 146 , folio 10v

NB: Eerste gebod op 18 februari 1764, het tweede gebod 1 april 1764, het derde gebod op 13 mei 1764 en het huwelijk op 24 juni 1764 (geverifieerd in de officiŰle scans van de Digitale Stamboom Delft)

Bruidegom Abraham van Kampen , jongeman , afkomstig uit Delft , wonend: Scheepmakerije Buijten De Rotterdamsepoort
Bruid Lena Bornhout , jongedochter , afkomstig uit Delft , wonend: Scheepmakerije Buijten De Rotterdamsepoort

Plaats Delft
Datum trouwen 24-06-1764
Datum ondertrouw 18-02-1764

Opmerkingen: Getrouwd op ĺt Raadhuijs
DTB Delft inv. 142 , folio 71v
Lena is geboren in Delft. Zij is begraven op vrijdag 17-07-1778 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 51 , folio 163].
Notitie bij overlijden van Lena: Overledene Lena Bernout
Huisvrouw van Abram van Kampen
Plaats Delft
Datum begraven 17-07-1778 (Oude kerk)
Kruijsstraat
Notitie bij Lena: Waarschijnlijk is zij kinderloos gebleven, aangezien ik geen kinderen kon vinden van haar en Abraham.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zondag 06-09-1778 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 48; DTB Delft inv. 143 , folio 29; Archiefnummer 14 inv. 118 , folio 61] met Adriana Els(t)hof(f), 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 22-08-1778 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv. 30 , folio 80; DTB Delft inv. 143 , folio 29].
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Adriana: Bruidegom Abraham van Kampen Bruid Adriana Elsthof

Bruidegom Abraham van Kampen , Weduwe/ weduwnaar van, wonend: Rietveld
Bruid Adriana Elsthoff , jongedochter , wonend: Pieterstraat
Plaats Delft, Datum ondertrouw 22-08-1778

Bruidegom Abraham van Kampen , Weduwe/ weduwnaar van, wonend: Rietveld
Bruid Adriana Elsthoff , jongedochter , wonend: Pieterstraat
Plaats Delft, Datum trouwen 06-09-1778, Datum ondertrouw 22-08-1778

Bruidegom Abraham van Kamp , Weduwe/ weduwnaar van, wonend: Rietveld
Bruid Adriana Elsthoff , jongedochter , wonend: Pieterstraat
Plaats Delft Datum trouwen 06-09-1778

Bruidegom Abraham van Kampen,
Bruid Adriana Elsthof,
Plaats Delft Datum trouwen 06-09-1778 Kerkarchief St. Josephparochie inv. 48
Adriana is geboren op zaterdag 28-10-1752 in Delft [bron: Bevolkingsregister], dochter van Henricus Elshof en Maria van den Broeck.
Notitie bij de geboorte van Adriana: Dopeling Adriana
Vader Henricus Elshof
Moeder Maria van den Broeck
Getuige Catharina Elshof
Plaats Delft Datum doop 28-10-1752
Adriana is overleden op zaterdag 15-03-1845 in Delft, 92 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1845 Nummer 135].
Notitie bij overlijden van Adriana: Overledene Adriana Elshof , leeftijd 92, Vader Henricus Elshof, Moeder Maria van den Broeck, Weduwnaar/weduwe Abraham van Kampen
Notitie bij Adriana: Persoon Abraham van Kampen (Het gaat om Adriana, zijnde weduwe van Abraham van Kampen)
Plaats Delft
Geboortedatum: 28-10-1751 (Dit is de geboortedatum van Adriana)
Periode 1825 - 1829
Wijk/nummer of ľletter: 6
Huisnummer binnen wijk: 613
Volgnummer op bladzijde: 8
Bevolkingsregister Delft inv. nr. 005 folio 31
Kinderen van Abraham en Adriana:
1 Everarda van Kampe [1.1.5.1.2.1]. Zij is gedoopt op zaterdag 06-03-1779 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 112, folio 70].
Notitie bij de geboorte van Everarda: Dopeling Everarda
Vader Abraham vam Kampe
Moeder Adriana Elshof
Getuige Maria CedÚ
Plaats Delft
Datum doop 06-03-1779
2 Maria van Kampen [1.1.5.1.2.2]. Zij is gedoopt op dinsdag 07-03-1780 in Delft [bron: DTB Delft inv. 112, folio 74v].
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria, Vader Abraham van Kampen, Moeder Adriana Elshof, Getuige Maria van den Broeck
3 Henderina van Kampen [1.1.5.1.2.3]. Zij is gedoopt op maandag 12-02-1781 in Delft [bron: DTB Delft inv. 112, folio 79].
Notitie bij de geboorte van Henderina: Dopeling Henderina, Vader Abraham van Kampen, Moeder Adriana Elshof, Getuige Cornelia Elshof
4 Philippina van Kampe, gedoopt op vrijdag 08-11-1782 in Delft. Volgt 1.1.5.1.2.4.
5 Everina van Kampen, gedoopt op dinsdag 24-08-1784 in Delft (Oude Roomsch-Catholieke Kerk). Volgt 1.1.5.1.2.5.
6 Henricus van Kampen [1.1.5.1.2.6]. Hij is gedoopt op vrijdag 04-11-1785 in Delft [bron: DTB Delft inv. 112, folio 106].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Dopeling Henricus, Vader Abraham van Kampen, Moeder Adriana Elshof, Getuige Maria van den Broeck
7 Adrianus van Campen [1.1.5.1.2.7]. Hij is gedoopt op zondag 26-08-1787 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 112, folio 118].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Dopeling Adrianus
Vader Abraham van Campen
Moeder Adriana Elshof
Getuige Adrianus van Schaijck
Plaats Delft Datum doop 26-08-1787
Adrianus is overleden, 4 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 16-02-1792 in Delft [bron: Archiefnummer 14 inv. 52 , folio 83].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Baarkind van Abraham van Kampen
Plaats Delft
Datum begraven 16-02-1792 (Oude kerk)
Rietveld Archiefnummer 14 inv. 52 , folio 83
8 Abraham van Kampen, gedoopt op vrijdag 20-02-1789 in Delft. Volgt 1.1.5.1.2.8.
9 Gerardus van Kampen [1.1.5.1.2.9]. Hij is gedoopt op zondag 31-10-1790 in Delft [bron: DTB Delft inv. 112, folio 137].
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Dopeling Gerardus, Vader Abraham van Kampen, Moeder Adriana Elshof, Getuige Cornelia Kuijters
10 Adrianus van Kampen [1.1.5.1.2.10], geboren op vrijdag 24-08-1792 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 147 , folio 241]. Hij is gedoopt op vrijdag 24-08-1792 in Delft [bron: DTB Delft inv. 112, folio 147v; Kerkarchief St. Josephparochie inv. 147, folio 241].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Dopeling Adrianus, Vader Abraham van Kampen, Moeder Adriana Elshof, Getuige Adrianus van Schaijck
Eveneens: Datum doop: 24-08-1792, Geboortedatum: 24-08-1792 Kerkarchief St. Josephparochie inv. 147 , folio 241, Plaats Delft
1.1.5.1.2.4 Philippina van Kampe, dochter van Abraham van Kampen (zie 1.1.5.1.2) en Adriana Els(t)hof(f). Zij is gedoopt op vrijdag 08-11-1782 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 112, folio 88].
Notitie bij de geboorte van Philippina: Dopeling Philippina
Vader Adam van Kampe
Moeder Adriana Elshof
Getuige Philippus van Kampe
Plaats Delft
Datum doop 08-11-1782
Philippina is overleden op maandag 11-05-1863 in Delft, 80 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1863 Nummer 278].
Notitie bij overlijden van Philippina: Overledene Philippina van Kampen, leeftijd 80
Vader Adam van Kampen
Moeder Adriana Elshof
Weduwnaar/weduwe Nicolaas Onderwater
Plaats Delft Datum overlijden 11-05-1863
Philippina trouwde, 24 jaar oud, op zondag 25-10-1807 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 119 , folio 74v; Archiefnummer 14 inv. 118 , folio 187v] met Nicolaas Onderwater, ongeveer 40 jaar oud, nadat zij op zaterdag 10-10-1807 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 89 , folio 73; Archiefnummer 14 inv. 144 , folio 82v; Archiefnummer 14 inv. 145 , folio 14v].
Notitie bij het huwelijk van Philippina en Nicolaas: Bruidegom Nicolaas Onderwater , Weduwe/ weduwnaar van , afkomstig uit Delft , wonend: Ketelstraat
Bruid Philppina van Kampen , jongedochter , afkomstig uit Delft , wonend: Rietveld
Plaats Delft Datum trouwen 25-10-1807

Bruidegom Nicolaas Onderwater , Weduwe/ weduwnaar van , afkomstig uit Delft , wonend: Keetelstraat
Bruid Philippina van Kampen , jongedochter , afkomstig uit Delft , wonend: Rietveld
Plaats Delft Datum trouwen 25-10-1807

Bruidegom Nicolaas Onderwater , Weduwe/ weduwnaar van , afkomstig uit Delft , wonend: Ketelstraat
Bruid Philippina van Kampen , jongedochter , afkomstig uit Delft , wonend: Rietveld
Plaats Delft Datum ondertrouw 10-10-1807

Bruidegom Nicolaas Onderwaater , Weduwe/ weduwnaar van , afkomstig uit Delft , wonend: Ketelstraat
Bruid Philippina van Kampen , jongedochter , afkomstig uit Delft , wonend: Rietveld
Plaats Delft Datum trouwen 25-10-1807 Datum ondertrouw 10-10-1807

Bruidegom Nicolaas Onderwater , Weduwe/ weduwnaar van , afkomstig uit Delft , wonend: Delft
Bruid Philippina van Kampen , jongedochter , afkomstig uit Delft , wonend: Delft
Plaats Delft Datum trouwen 25-10-1807 Datum ondertrouw 10-10-1807
Nicolaas is geboren omstreeks 1767, zoon van Simon Onderwater en Angenietje Bosson. Nicolaas is overleden op maandag 05-04-1824 in Delft, ongeveer 57 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1824 Nummer 103].
Notitie bij overlijden van Nicolaas: Overledene Nicolaas Onderwater, leeftijd 57
Vader Simon Onderwater
Moeder Angenietje Bosson
Echtgenoo/te Philippina van Kampen
Plaats Delft Datum overlijden 05-04-1824
Nicolaas is weduwnaar van Meijntje/Mensje van Boheemen (ovl. 1802), met wie hij trouwde op zondag 01-04-1792 in Delft [bron: Archiefnummer 14 inv. 88 , folio 2v].
1.1.5.1.2.5 Everina van Kampen, dochter van Abraham van Kampen (zie 1.1.5.1.2) en Adriana Els(t)hof(f). Zij is gedoopt op dinsdag 24-08-1784 in Delft (Oude Roomsch-Catholieke Kerk) [bron: Burgerlijke Stand Delft Huwelijksbijlagen 1814 Aktenr. 64].
Beroep:
Naaister   [bron: Huwelijksakte]
Everina trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 21-07-1814 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1814 Nummer 64] met Jan Antonij van Driel, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Everina en Jan: Bruidegom Jan Antonij van Driel , geboren te Delft , leeftijd 25, Bruid Everina van Kampen , geboren te Delft , leeftijd 29

Een aantekening bij de huwelijksakte geeft aan dat Everina en Jan Antonij zijn gescheiden in 1827
De bruid en haar moeder kunnen niet schrijven en hebben dus niet de akte ondertekend.
Jan is een zoon van Jacobus van Driel en Maria van Leeuwen. Hij is gedoopt op maandag 26-01-1789 in Delft [bron: Burgerlijke Stand Delft Huwelijksbijlagen 1814 aktenr. 64].
Beroep:
Kleermaker   [bron: Huwelijksakte]
1.1.5.1.2.8 Abraham van Kampen, zoon van Abraham van Kampen (zie 1.1.5.1.2) en Adriana Els(t)hof(f). Hij is gedoopt op vrijdag 20-02-1789 in Delft [bron: DTB Delft inv. 112, folio 127v].
Notitie bij de geboorte van Abraham: Dopeling Abraham, Vader Abraham van Kampen, Moeder Adriana Elshof, Getuige Govardus Olierhoeck
Abraham trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 07-02-1821 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1821 Nummer 13] met Sophia van der Boon, 55 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Sophia: Bruidegom Abraham van Kampen , geboren te Delft , leeftijd 32, Bruid Sophia van der Boon , geboren te Delft , leeftijd 55
Sophia is een dochter van Wilhelmus van der Boon en Lamberdina Rademaker. Zij is gedoopt op zaterdag 03-08-1765 in Delft [bron: Archiefnummer 14 inv. 112, folio 12].
Notitie bij de geboorte van Sophia: Dopeling Sophia Vader Wilhelmus van der Boon Moeder Lambertina Raedemaker Getuige Catharina Raedemaker
Sophia is overleden op dinsdag 10-05-1825 in Delft, 59 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1825 Nummer 152].
Notitie bij overlijden van Sophia: Overledene Sophia van den Boom , leeftijd 57, Vader Willem van den Boom, Moeder Louwendina Rademaker, Echtgenoo/te Abraham van Kampen, Plaats Delft, Datum overlijden 10-05-1825
Leeftijd klopt niet
Notitie bij Sophia: Ook genoemd: van den Boom
1.1.5.3 Dirk Vlok is geboren omstreeks 1712, zoon van Abraham Hendriksz van der Vlock (zie 1.1.5) en Haasje (Haagsje) Dircks Kool. Dirk is overleden, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 06-07-1768 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 51 , folio 269].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene Dirk Vlok Plaats Delft Datum begraven 06-07-1768 (Nieuwe kerk) Vrouwjuttenland
Dirk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 17-11-1739 in Delft [bron: Archiefnummer 14 inv. 93 , folio 27; Archiefnummer 14 inv. 140 , folio 140v] met Maria van der Hoeve, nadat zij op zaterdag 17-10-1739 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: Archiefnummer 14 inv. 83 , folio 129; Archiefnummer 14 inv. 27 , folio 130].
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Maria: Bruidegom Dirk Vlok , jongeman, wonend: --
Bruid Maria van der Hoeve, Weduwe/ weduwnaar van, wonend: --
Plaats Delft Datum trouwen17-11-1739 Archiefnummer 14 inv. 93 , folio 27

Bruidegom Dirk Vlok , jongeman, wonend: Onder Nootdorp
Bruid Maria van der Hoeve, Weduwe/ weduwnaar van Isaak Brand, wonend: In ’t Oosteinde
PlaatsDelft Datum ondertrouw 17-10-1739 Archiefnummer 14 inv. 83 , folio 129

Bruidegom Dirk Vlok , jongeman, wonend: Nootdorp
Bruid Maria van der Hoeve, Weduwe/ weduwnaar van Isaak Brand, wonend: Oosteinde
Plaats Delft Datum ondertrouw 17-10-1739 Archiefnummer 14 inv. 27 , folio 130

Bruidegom Dirk Vlok , jongeman , wonend: Nootdorp
Bruid Maria van der Hoeve, Weduwe/ weduwnaar van Jsaak Brand, wonend: Oosteinde
Plaats Delft Datum trouwen 01-11-1739 Datum ondertrouw 17-10-1739
Opmerkingen getrouwd Gasthuiskerk Archiefnummer 14 inv. 140 , folio 140v
Zij is begraven op dinsdag 19-10-1773 in Delft [bron: Archiefnummer 14 inv. 51 , folio 314v].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria van Oeven
Weduwe/ weduwnaar van Dirk Vlok
Plaats Delft Datum begraven 19-10-1773 (Nieuwe kerk) DTB Delft inv. 51

Overledene Maria van Reven
Weduwe/ weduwnaar van Dirk Vlok
Plaats Delft Datum begraven 19-10-1773 (Nieuwe kerk) DTB Delft inv. 51

Overledene Maria van Oeven
Weduwe/ weduwnaar van Dirk Vlok
Plaats Delft Datum begraven 19-10-1773 (Nieuwe kerk) Vrouwjuttenland
Maria is weduwe van Isaak Brand.
Kinderen van Dirk en Maria:
1 Abram Vlok [1.1.5.3.1]. Hij is gedoopt op donderdag 21-12-1741 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 267].
Notitie bij de geboorte van Abram: Dopeling Abram Vader Dirk Vlok Moeder Maria van der Hoeven
Getuige Abram Vlok, Haasje Kool, Hendrik Vlok, Evertje Vlok
Plaats Delft Datum doop 21-12-1741
2 Dingeman Vlok, gedoopt op zondag 15-08-1745 in Delft. Volgt 1.1.5.3.2.
3 Haasje Vlok, gedoopt op zondag 14-01-1748 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.
1.1.5.3.2 Dingeman Vlok, zoon van Dirk Vlok (zie 1.1.5.3) en Maria van der Hoeve. Hij is gedoopt op zondag 15-08-1745 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 61, folio 28v].
Notitie bij de geboorte van Dingeman: Dopeling Dingeman Vader Dirk Vlok Moeder Maria van der Hoeve
Getuige Maarten Buijser, Sara van der Hoeve
Plaats Delft Datum doop 15-08-1745
Dingeman is overleden, 42 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 10-04-1788 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 52 , folio 39].
Notitie bij overlijden van Dingeman: Overledene Dingeman Vlok Plaats Delft Datum begraven 10-04-1788 (Oude kerk) Raam
Dingeman trouwde, 26 jaar oud, op zondag 08-09-1771 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 86 , folio 128] met Elizabet van der Wan (Want), 40 jaar oud, nadat zij op zaterdag 24-08-1771 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 29 , folio 131].
Notitie bij het huwelijk van Dingeman en Elizabet: Bruidegom Dingeman Vlok, jongeman, wonend: Vrouwjuttenland
Bruid Elizabet van der Wan, jongedochter, wonend: Molslaan
Plaats Delft Datum ondertrouw 24-08-1771

Bruidegom Dingeman Vlok, jongeman, wonend: Vrouwjuttenland
Bruid Elizabet van der Wan, jongedochter, wonend: Molslaan
Plaats Delft Datum trouwen 08-09-1771 Datum ondertrouw 24-08-1771
Elizabet is een dochter van Frans van der Wan en Marijtie Ceroe. Zij is gedoopt op zondag 10-09-1730 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 60, folio 157].
Notitie bij de geboorte van Elizabet: Dopeling Elisabet Vader Frans van der Wan Moeder Marijtie Ceroe(n) (Seroen, Serbe, Serroe, Jeroen), Getuige Elisabet Wittenten Plaats Delft Datum doop 10-09-1730 Archiefnummer 14 inv. 60 , folio 157
Elizabet is overleden, 75 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 20-12-1805 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 53 , folio 82v].
Notitie bij overlijden van Elizabet: Overledene Elisabeth van der Want Weduwe/ weduwnaar van Dingemans Vlok Plaats Delft Datum begraven 20-12-1805 (Oude kerk) Raam
Kind van Dingeman en Elizabet:
1 Dirk Vlok [1.1.5.3.2.1]. Hij is gedoopt op vrijdag 04-06-1773 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 15, folio 128v].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Dopeling Dirk Vader Dingeman Vlok Moeder Elisabet van der Wan, Getuige Dirk Iselie Plaats Delft Datum doop 04-06-1773
1.1.5.3.3 Haasje Vlok, dochter van Dirk Vlok (zie 1.1.5.3) en Maria van der Hoeve. Zij is gedoopt op zondag 14-01-1748 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 61, folio 55].
Notitie bij de geboorte van Haasje: Dopeling Haasje Vader Dirk Vlok Moeder Maria van der Hoeven
Getuige Gerrit Vlok,Weijntje Vlok
Plaats Delft Datum doop 14-01-1748
Haasje is overleden, 59 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 22-05-1807 in Delft [bron: DTB Delft inv. 149].
Notitie bij overlijden van Haasje: Overledenen Haasje Vlok, Huisvrouw van Barend van der Meer
Getuige bij:
10-05-1798     doop Barendina van der Meer (1798-1875) [zie 1.1.5.3.3.5.1]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 147 , folio 96; DTB Delft inv. 63 , folio 15v]
Haasje ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op zaterdag 21-04-1770 in Delft [bron: DTB Delft inv. 86 , folio 113; DTB Delft inv. 29 , folio 116] met Barend van der Meer, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Haasje en Barend: Bruidegom Barend van der Meer, jongeman, wonend: Ouden Doelstraat, Bruid Haasje Flok, jongedochter, wonend: Vrouwjuttenland
Barend is een zoon van Job van der Meer en Maria Bos. Hij is gedoopt op zondag 21-01-1748 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 14, folio 136v].
Notitie bij de geboorte van Barend: Dopeling Barent Vader Jan (Job) van der Meer Moeder Marija Bos Getuige Pieter Klerk, Bastiana Bos Plaats Delft Datum doop 21-01-1748
Barend is overleden op zondag 01-01-1826 in Delft, 77 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1826 Nummer 1].
Notitie bij overlijden van Barend: Overledene Barend van der Meer, leeftijd 83 Weduwe Haasje Vlok
Notitie bij Barend: Persoon Barend van der Meer
Plaats Delft
Geboortedatum 21-01-1748
Geboorteplaats Delft
Beroep straatwerker
Religie Gereformeerd
Periode 1825 - 1829
Wijk/nummer of ľletter 4
Huisnummer binnen wijk 50
Volgnummer op bladzijde 19
Bevolkingsregister Delft inv. nr. 006 folio 107
Kinderen van Haasje en Barend:
1 Job van der Meer, geboren in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.1.
2 Dirk van der Meer [1.1.5.3.3.2]. Hij is gedoopt op zondag 24-10-1773 in Delft [bron: DTB Delft inv. 15, folio 129v; Archiefnummer 14 inv. 15, folio 129v]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Dirk Icli.
3 Arij van der Meer [1.1.5.3.3.3]. Hij is gedoopt op zondag 23-04-1775 in Delft [bron: DTB Delft inv. 15, folio 137]. Bij de doop van Arij was de volgende getuige aanwezig: Maria Bos [grootmoeder vaderszijde]. Arij is overleden, 9 maanden oud. Hij is begraven op woensdag 14-02-1776 in Delft (Nieuwe Kerk).
4 Maria van der Meer [1.1.5.3.3.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 05-11-1776 in Delft. Maria is overleden, 5 maanden oud. Zij is begraven op donderdag 17-04-1777 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 51; Archiefnummer 14 inv. 51 , folio 153].
Notitie bij overlijden van Maria: Armkind van Barend van der Meer Datum begraven 17-04-1777 (Oude kerk) Dirklangesteeg
5 Arij van der Meer, geboren in 1778 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.
6 N.N. van der Meer [1.1.5.3.3.6], geboren in 1778. N.N. is overleden, geen jaar oud. Hij of zij is begraven op dinsdag 29-12-1778 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 51].
Notitie bij overlijden van N.N.: Armkind van Barend van der Meer Datum begraven 29-12-1778 (Oude kerk) Dirklangesteeg van den armen
1.1.5.3.3.1 Job van der Meer is geboren in Delft, zoon van Barend van der Meer en Haasje Vlok (zie 1.1.5.3.3). Hij is gedoopt op zondag 21-04-1771 in Delft [bron: DTB Delft inv. 62, folio 46]. Bij de doop van Job was de volgende getuige aanwezig: Maria Bos [grootmoeder vaderszijde]. Job is overleden op zondag 18-03-1832 in Delft, 60 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1832 Nummer 133].
Notitie bij overlijden van Job: Overledene Job van der Meer , leeftijd 60 Echtgenote Jozyntje van Alen
Job:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 22-11-1795 in Delft (Raadhuis) [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 93 , folio 84; Archiefnummer 14 inv. 119 , folio 11; Archiefnummer 14 inv. 118 , folio 108v] met Anna (Arina) Geertrui Ridder, nadat zij op zaterdag 07-11-1795 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 32 , folio 49v].
Notitie bij het huwelijk van Job en Anna: Bruidegom Job van der Meer , jongeman , wonend: Delft
Bruid Anna Geertruij Ridder , jongedochter , wonend: Delft
Plaats Delft Datum trouwen 22-11-1795

Bruidegom Job van der Meer , jongeman , wonend: Rietveld
Bruid Anna Geertruij Ridder , jongedochter , wonend: Oude Delft
Plaats Delft Datum trouwen 22-11-1795

Bruidegom Job van der Meer , jongeman , afkomstig uit Delft , wonend: Rietveld
Bruid Arina Geertruij Ridder , jongedochter , afkomstig uit Rees , wonend: Oude Delft
Plaats Delft Datum trouwen 22-11-1795 Datum ondertrouw 07-11-1795 Opmerkingen Raadhuis
Anna is geboren in Rees.
(2) begon een relatie, 33 of 34 jaar oud, in 1805 met Anna Hillen.
(3) trouwde, 48 jaar oud, op woensdag 16-06-1819 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1819 Nummer 57] met Pieternella (Petronella) Slegge, ten hoogste 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Job en Pieternella: Bruidegom Job van der Meer, geboren te Delft, leeftijd 48, Bruid Pieternella Slegge, geboren te Delft, leeftijd 40
Pieternella is geboren na 11-1779 in Delft, dochter van Pieter Slegge en Elsje Buitenen (Buytenen). Pieternella is overleden op maandag 05-11-1821 in Delft, ten hoogste 42 jaar oud.
(4) trouwde, 52 jaar oud, op woensdag 18-02-1824 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1824 Nummer 10] met Jozijntje (Jozyntje) van Alen, ten hoogste 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Job en Jozijntje: Bruidegom Job van der Meer, geboren te Delft, leeftijd 52, Bruid Jozijntje van Alen, geboren te Delft, leeftijd 35 Vader Gerrit van Alen, Moeder Wouterina Kleyenberg
Jozijntje is geboren na 05-1789 in Delft, dochter van Gerrit van Alen en Wouterina Kleyenberg (Kleijenberg). Jozijntje is overleden op dinsdag 13-05-1873 in Delft, ten hoogste 84 jaar oud.
Kind van Job en Anna (1):
1 Haassie van der Meer, geboren op woensdag 23-11-1796 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.1.1.
Kind van Job en Anna (2):
2 Barend Johannes Gerrit van der Meer [1.1.5.3.3.1.2], geboren op maandag 18-03-1805 in Delft. Hij is gedoopt op maandag 18-03-1805 in Delft [bron: DTB Delft inv. 114, folio 14; Archiefnummer 14 inv. 114, folio 14; Archiefnummer 14 inv. 147, folio 328v]. Bij de doop van Barend was de volgende getuige aanwezig: Grietje Hillen.
Notitie bij de geboorte van Barend: Dopeling Barend Joannes Gerrit, Vader Job van der Meer (Acatholicus), Moeder Anna Hillen, Getuige Grietje Hillen, Opmerkingen: onwettig uit overspel Datum doop 18-03-1805 Geboortedatum 18-03-1805
Kind van Job en Jozijntje:
3 Barendina Maria van der Meer [1.1.5.3.3.1.3], geboren op vrijdag 07-01-1825 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1825 Nummer 16].
Notitie bij de geboorte van Barendina: Kind Barendina Maria Vader Job van der Meer Moeder Josina van Aalen
Barendina is overleden op dinsdag 24-05-1825 in Delft, 4 maanden oud [bron: Delft Akte Jaar 1825 Nummer 165].
Notitie bij overlijden van Barendina: Overledene Barendina Maria van der Meer, leeftijd 4 mnd Vader Job van der Meer Moeder Josina van Aalen
1.1.5.3.3.1.1 Haassie van der Meer is geboren op woensdag 23-11-1796 in Delft, dochter van Job van der Meer (zie 1.1.5.3.3.1) en Anna (Arina) Geertrui Ridder. Zij is gedoopt op donderdag 24-11-1796 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 147, folio 89v; Archiefnummer 14 inv. 63, folio 5v].
Notitie bij de geboorte van Haassie: Dopeling Haassie, Vader Job van der Meer, Moeder Geertrui Ridder, Getuige Haassie Vlok Plaats Delft Datum doop 24-11-1796 Geboortedatum 23-11-1796
Haassie is overleden op vrijdag 29-03-1872 in Delft, 75 jaar oud. Haassie trouwde met Pieter Bisschop.
1.1.5.3.3.5 Arij van der Meer is geboren in 1778 in Delft, zoon van Barend van der Meer en Haasje Vlok (zie 1.1.5.3.3). Arij is overleden op zaterdag 17-01-1835 in Delft, 56 of 57 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1835 Nummer 19].
Notitie bij overlijden van Arij: Overledene Arij van der Meer, leeftijd 57 Echtgenote Elizabeth van den Schelling
Notitie bij Arij: Armkind van Arij van der Meer Plaats Delft Datum begraven 31-07-1805 (Oude kerk) Gasthuislaan Archiefnummer 14 inv. 53 , folio 79v (Is dit kind van deze Arij? Kind tussen 0 en 1 jaar)
Arij trouwde, 18 of 19 jaar oud, op zondag 30-04-1797 in Delft (Raadhuis en kerk) [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 119 , folio 17; Archiefnummer 14 inv. 118 , folio 114v;] met Elisabet van der (den) Schelling, 29 jaar oud, nadat zij op zaterdag 15-04-1797 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 32 , folio 68; Archiefnummer 14 inv. 88 , folio 68].
Notitie bij het huwelijk van Arij en Elisabet: Bruidegom Arij van der Meer , jongeman Bruid Elisabet van der Schelling , jongedochter Plaats Delft Datum trouwen 30-04-1797
Bruidegom Arij van der Meer , jongeman , afkomstig uit Delft , wonend: Rietveld
Bruid Elisabeth van der Schelling , jongedochter , afkomstig uit Delfshaven , wonend: Oude Delft
Plaats Delft Datum trouwen 30-04-1797 Datum ondertrouw 15-04-1797 Opmerkingen Raadhuis en kerk
Elisabet is een dochter van Leendert van der (den) Schelling en Elisabeth Luijt. Zij is gedoopt op zondag 20-09-1767 in Delfshaven [bron: Digitale Stamboom Rotterdam DTB Delfshaven Doop gereformeerd DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 044].
Notitie bij de geboorte van Elisabet: Dopeling Elisabeth van der Schelling Vader Leendert van der Schelling Moeder Elisabeth Luijt Getuige Johanna Luijt Plaats Delfshaven Datum doop 20-09-1767
Elisabet is overleden op woensdag 25-12-1844 in Delft, 77 jaar oud [bron: BS Delft Akte Jaar 1844 Nummer 540].
Notitie bij overlijden van Elisabet: Overledene Elisabeth van den Schelling , leeftijd 77
Geboorteplaats Delfshaven
Vader Leendert van den Schelling
Moeder Elisabeth Luyt
Weduwnaar/weduwe Ary van der Meer
Plaats Delft
Datum overlijden 25-12-1844
Delft Akte Jaar 1844 Nummer 540
Kinderen van Arij en Elisabet:
1 Barendina van der Meer, geboren op dinsdag 08-05-1798 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.1.
2 Johanna Elizabeth van der Meer, geboren op woensdag 17-09-1800 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.
3 Leendert van der Meer, geboren op dinsdag 05-10-1802 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.3.
4 Jan van der Meer [1.1.5.3.3.5.4], geboren op maandag 17-06-1805 in Delft. Hij is gedoopt op dinsdag 25-06-1805 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 147, folio 43v; Archiefnummer 14 inv. 16, folio 72].
Notitie bij de geboorte van Jan: Dopeling(en) Arie (&) Jan, Vader Arie van der Meer, Moeder Elizabeth van der Schelling, Getuige: Johanna van der Schelling, Elizabeth Johanna Maatje, Plaats Delft, Datum doop 25-06-1805, Geboortedatum 17-06-1805 Tweelingen
Dopeling Jan
Vader Arie van der Meer Moeder Elizabeth van der Schellingh
Getuige Johanna van der Schellingh, Elizabeth Johanna Maatje
Plaats Delft Datum doop 25-06-1805 Geboortedatum 17-06-1805
5 Arie van der Meer [1.1.5.3.3.5.5], geboren op maandag 17-06-1805 in Delft. Hij is gedoopt op dinsdag 25-06-1805 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 16, folio 72; Archiefnummer 14 inv. 147, folio 43v].
Notitie bij de geboorte van Arie: Dopeling(en) Arie (&) Jan, Vader Arie van der Meer, Moeder Elizabeth van der Schelling, Getuige: Johanna van der Schelling, Elizabeth Johanna Maatje, Plaats Delft, Datum doop 25-06-1805, Geboortedatum 17-06-1805 Tweelingen
Dopeling Arie
Vader Arie van der Meer
Moeder Elizabeth van der Schellingh
Getuige Johanna van der Schellingh, Elizabeth Johanna Maatje
Plaats Delft Datum doop 25-06-1805 Geboortedatum 17-06-1805
1.1.5.3.3.5.1 Barendina van der Meer is geboren op dinsdag 08-05-1798 in Delft, dochter van Arij van der Meer (zie 1.1.5.3.3.5) en Elisabet van der (den) Schelling. Zij is gedoopt op donderdag 10-05-1798 in Delft [bron: DTB Delft inv. 147, folio 96; DTB Delft inv. 63, folio 15v]. Bij de doop van Barendina was de volgende getuige aanwezig: Haasje Vlok (1748-1807) [zie 1.1.5.3.3] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Barendina: Dopeling Barendina Vader Arij van der Meer Moeder Elisabet van der Schelling Getuige Haassie Vlok Plaats Delft Datum doop 10-05-1798 Geboortedatum 08-05-1798
Barendina is overleden op donderdag 04-11-1875 in Delft, 77 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1875 Nummer 691].
Notitie bij overlijden van Barendina: Overledene Barendina van der Meer, leeftijd 77 Weduwe Johannes Aardboodem
Barendina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 12-04-1820 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1820 Nummer 21] met Johannes Aardbodem, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barendina en Johannes: Bruidegom Johannes Aardboodem, geboren te ’s Gravenhage, leeftijd 33 Bruid Barendina van der Meer, geboren te Delft, leeftijd 22
Johannes is geboren omstreeks 1787 in ’s Gravenhage, zoon van Johannes Aardbodem en Maria Lampe. Johannes is overleden op dinsdag 01-02-1870 in Delft, ongeveer 83 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1870 Nummer 49].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Aardbodem, leeftijd 83 Echtgenote Barendina van der Meer
Adres:
Molsteeg, Wijk 2 nummer 95 (bij overlijden)   [bron: Overlijdensakte]
Beroep:
Militair (Canonier bij het eerste battaillon veldartillery in guarnisoen te Doornig (Doornik) Bij huwelijk was hij blikslager   [bron: Geboorteakte zoon Johannes]
Kind van Barendina en Johannes:
1 Johannes Aardbodem, geboren op zaterdag 14-08-1819 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.1.1.
1.1.5.3.3.5.1.1 Johannes Aardbodem is geboren op zaterdag 14-08-1819 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1819 Nummer 345], zoon van Johannes Aardbodem en Barendina van der Meer (zie 1.1.5.3.3.5.1). Johannes is overleden op donderdag 27-03-1856 in Delft, 36 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1856 Nummer 161].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Aardboodem, leeftijd 36 Echtgenote Dirkje Olij
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 07-11-1849 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1849 Nummer 134] met Dirkje Olij.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Dirkje: Bruidegom Johannes Aardboodem, geboren te Delft, leeftijd 30 Bruid Dirkje Olij, geboren te Hof van Delft, leeftijd 23
Dirkje is een dochter van Jacob Olij en Elisabeth van Dorp.
1.1.5.3.3.5.2 Johanna Elizabeth van der Meer is geboren op woensdag 17-09-1800 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 16 , folio 48], dochter van Arij van der Meer (zie 1.1.5.3.3.5) en Elisabet van der (den) Schelling. Zij is gedoopt op zondag 21-09-1800 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 16, folio 48; Archiefnummer 14 inv. 147, folio 23].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Dopeling Johanna Elizabeth (Elisabeth) Vader Arij van der Meer Moeder Elizabeth van der Schelling Getuige Johanna van der Schelling Plaats Delft Datum doop 21-09-1800 Geboortedatum 17-09-1800
Johanna is overleden op woensdag 11-09-1867 in Schiebroek, 66 jaar oud [bron: Schiebroek 1867 -4].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Elisabeth van der Meer, leeftijd 66 jaar Vader Arie van der Meer Moeder Johanna Elisabeth Schellings Echtgenoo/te Rijnandus Ouwerling
Johanna trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 26-05-1830 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1830 Nummer 48] met Rijnandus Ouwerling, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Rijnandus: Bruidegom Rijnandus Ouwerling , geboren te Delft , leeftijd 23, Vader Martinus Ouwerling Moeder Lidia Clazina Visch
Bruid Johanna Elizabeth van der Meer , geboren te Delft , leeftijd 29, Vader Ary van der Meer Moeder Elizabeth van der Schelling
Plaats Delft Huwelijksdatum 26-05-1830
Rijnandus is geboren op zaterdag 10-01-1807 in Delft, zoon van Martinus Ouwerling en Lidia Clazina Visch. Hij is gedoopt op dinsdag 27-01-1807 in Delft [bron: DTB Delft inv. 16, folio 83v].
Notitie bij de geboorte van Rijnandus: Dopeling Rijnandus
Vader Martinus Ouwerling
Moeder Lidia Clazina Visch
Plaats Delft
Datum doop 27-01-1807
Geboortedatum 10-01-1807
Notitie bij Rijnandus: Na het voltrekken van het huwelijk (Rijnandus met Johanna Elisabeth van der Meer) verklaarden gehuwden dat Arie Ouwerling hun zoon was en dat zij hem als hun wettige zoon erkenden.
Rijnandus was tijdens het huwelijk met groot verlof. Hij was kanonnier der 2e klasse in de 4e compagnie van het 3e Bataillon Artillerie van de Nationale Militie. Hi was van de lichting 1826 en was bij loting bij de Nationale Militie ingeschreven onder nr. 127 in Delft, 26e kanton. Volgens het certificaat van de Nationale Militie, uitgegeven door de Gouverneur, luidde het signalement van Rijnandus: lengte 1 el, 7 palm, 1 duim (resp. 69 cm, 70 cm, ongeveer 2,5 cm, derhalve ongeveer 141,5 cm lang); had een ovaal aangezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, lange neus en kleine mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen.
De gehuwden gingen wonen in Delft, wijk 1, nr 200 (Oosteinde Oostzijde).
Op 11 april 1859 verhuisden gehuwden met hun kinderen Martinus, Johannes, Jacobus en Albertus Johannes naar Schiebroek. De kinderen Arie, Lidia Clazina en Rijnandus bleven in Delft.
Op 18 april 1876 naar Arnhem verhuisd. (De oude bevolkings- en archiefregisters van de Gemeente Arnhem zijn in 1944 vernietigd.)
De ouders van Rijnandus gaven bij notariele akte d.d. 1 mei 1830 hun toestemming voor het huwelijk van Rijnandus met Elisabeth van der Meer, zodat de huwelijks voltrekking zonder de ouders van Rijnandus kon geschieden. Blijkens het bewijs van onvermogen d.d. 15 mei 1830 verkeerden de gehuwden in behoeftige omstandigheden, zodat het huwelijk kosteloos geschiedde.
BRON: Maria Teuntje Ouwerling (http://gw.geneanet.org/tonclarice?lang=nl;p=rijnandus;n=ouwerling Stamboom Antonius M. Putters / Clarice Putters-Liao)

Persoon Rijnardus Ouwerling
Plaats Delft
Geboortedatum 10-01-1808
Periode 1825 - 1829
Wijk/nummer of ľletter 5
Huisnummer binnen wijk 72
Volgnummer op bladzijde 10
Partner MEER, J. E. VAN DER
Bevolkingsregister Delft inv. nr. 006 folio 249
Kinderen van Johanna en Rijnandus:
1 Rijnanduste/Rijnandus Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.1], geboren op dinsdag 25-07-1826 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1826 Nummer 337].
Notitie bij de geboorte van Rijnanduste/Rijnandus: Kind Rijnanduste Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
Rijnanduste/Rijnandus is overleden op woensdag 27-09-1826 in Delft, 2 maanden oud [bron: Delft Akte Jaar 1826 Nummer 312].
Notitie bij overlijden van Rijnanduste/Rijnandus: Overledene Rijnandus Ouwerling , leeftijd 2 mnd Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
2 Barendina Clasina Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.2], geboren op donderdag 26-06-1828 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1828 Nummer 261].
Notitie bij de geboorte van Barendina: Kind Barendina Klasina Vader Reinandus Ouwerling Moeder Johanna Elisabeth van der Meer
Barendina is overleden op dinsdag 19-08-1828 in Delft, 1 maand oud [bron: Delft Akte Jaar 1828 Nummer 300].
Notitie bij overlijden van Barendina: Overledene Barendina Klasins Ouwerling , leeftijd 1 mnd Vader Reinandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
3 Arie Ouwerling, geboren op woensdag 12-08-1829 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.3.
4 Lidia Clazina Ouwerling, geboren op woensdag 04-07-1832 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.4.
5 Elizabeth Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.5], geboren op woensdag 04-07-1832 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1832 Nummer 298].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Kind Elizabeth Vader Rynandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
Elizabeth is overleden op zondag 22-07-1832 in Delft, 18 dagen oud [bron: Delft Akte Jaar 1832 Nummer 293].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Overledene Elizabeth Ouwerling , leeftijd 18 dagen Vader Rynandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
6 Rijnandus Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.6], geboren op vrijdag 05-09-1834 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1834 Nummer 370].
Notitie bij de geboorte van Rijnandus: Kind Rijnandus Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
Rijnandus is overleden op zaterdag 20-11-1880 in Delft, 46 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1880 Nummer 730].
Notitie bij overlijden van Rijnandus: Overledene Rijnandus Ouwerling , leeftijd 46 Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
7 Martinus Ouwerling, geboren op dinsdag 25-04-1837 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.
8 Johannes Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.8], geboren op zaterdag 31-08-1839 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1839 Nummer 391].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Kind Johannes Vader Rynandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
Johannes is overleden op zondag 06-11-1859 in Schiebroek, 20 jaar oud [bron: Schiebroek 1859 -11].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Ouwerling , leeftijd 20 jaar
Johannes bleef ongehuwd.
9 Louis Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.9], geboren op maandag 10-05-1841 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1841 Nummer 235].
Notitie bij de geboorte van Louis: Kind Louis Vader Rynandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
Louis is overleden op vrijdag 21-05-1841 in Delft, 11 dagen oud [bron: Delft Akte Jaar 1841 Nummer 198].
Notitie bij overlijden van Louis: Overledene Louis Ouwerling , leeftijd 10 dagen Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
10 Jacobus Ouwerling, geboren op maandag 26-12-1842 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.10.
11 Albertus Johannes Ouwerling, geboren op vrijdag 28-11-1845 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.
1.1.5.3.3.5.2.3 Arie Ouwerling is geboren op woensdag 12-08-1829 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1829 Nummer 358], zoon van Rijnandus Ouwerling en Johanna Elizabeth van der Meer (zie 1.1.5.3.3.5.2).
Notitie bij de geboorte van Arie: Kind Arie Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer Opmerkingen: kind erkend bij huwelijk ouders Delft 26-5-1830.
Arie is overleden op dinsdag 13-01-1903 in Delft, 73 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1903 Nummer 50].
Notitie bij overlijden van Arie: Overledene Arie Ouwerling , leeftijd 73 Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Elizabeth van der Meer Weduwnaar/weduwe Catharina van der Eijk
Beroep:
Metselaar   [bron: Geboorteakten kinderen]
Arie trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 18-05-1853 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1853 Nummer 59] met Catharina van der Eijk, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Catharina: Bruidegom Arie Ouwerling , geboren te Delft , leeftijd 23, Vader Rijnardus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
Bruid Catharina van der Eijk , geboren te Delft , leeftijd 26, Vader Pieter van der Eijk Moeder Willempje Of Willemina Stichter
Plaats Delft Huwelijksdatum 18-05-1853
Catharina is geboren omstreeks 1827 in Delft, dochter van Pieter van der Eijk en Willempje (Willemina) Stichter. Catharina is overleden op dinsdag 19-06-1900 in Delft, ongeveer 73 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1900 Nummer 350].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina van der Eijk , leeftijd 73 Vader Pieter van der Eijk Moeder Willempje Willemina Stichter Echtgenoo/te Arie Ouwerling
Kinderen van Arie en Catharina:
1 Johanna Elizabeth Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.3.1], geboren op zondag 03-12-1854 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1854 Nummer 624]. Johanna is overleden op zaterdag 16-06-1866 in Delft, 11 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1866 Nummer 706].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Elisabeth Ouwerling , leeftijd 11
2 Pieter Arie Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.3.2], geboren op dinsdag 01-07-1856 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1856 Nummer 363]. Pieter is overleden op maandag 28-05-1866 in Delft, 9 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1866 Nummer 381].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter Arie Ouwerling , leeftijd 9
3 Rijnandus Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.3.3], geboren op zondag 24-10-1858 [bron: Delft Akte Jaar 1858 Nummer 584]. Rijnandus is overleden op vrijdag 05-11-1858 in Delft, 12 dagen oud [bron: Delft Akte Jaar 1858 Nummer 510].
Notitie bij overlijden van Rijnandus: Overledene Rijnandus Ouwerling , leeftijd 11 dagen Vader Arie Ouwerling Moeder Catharina van der Eijk
4 Johanna Elberta Ouwerling, geboren op woensdag 04-04-1860 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.3.4.
5 Wilhelmina Catharina Ouwerling, geboren op zondag 26-10-1862 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.3.5.
6 Rijnardus Ouwerling, geboren op vrijdag 05-05-1865 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.3.6.
7 Johanna Elisabeth Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.3.7], geboren op dinsdag 09-06-1868 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1868 Nummer 379]. Johanna is overleden op donderdag 19-08-1869 in Delft, 1 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1869 Nummer 491].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Elisabeth Ouwerling , leeftijd 1
1.1.5.3.3.5.2.3.4 Johanna Elberta Ouwerling is geboren op woensdag 04-04-1860 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1860 Nummer 189], dochter van Arie Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.3) en Catharina van der Eijk. Johanna is overleden op zondag 06-10-1935 in Delft, 75 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1935 Nummer 404].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Elberta Ouwerling , leeftijd 75 Weduwnaar/weduwe Jacobus Hendricus van Duijn
Johanna trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 07-05-1879 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1879 Nummer 54] met Jacobus Hendricus van Duyn, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jacobus: Bruidegom Jacobus Hendricus van Duyn , geboren te Delft , leeftijd 23 Bruid Johanna Elberta Ouwerling , geboren te Delft , leeftijd 19
Jacobus is geboren omstreeks 1856 in Delft, zoon van Jan van Duyn en Cornelia Poelman.
Kind van Johanna en Jacobus:
1 Johanna Jacoba van Duijn. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.3.4.1.
1.1.5.3.3.5.2.3.4.1 Johanna Jacoba van Duijn, dochter van Jacobus Hendricus van Duyn en Johanna Elberta Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.3.4). Johanna trouwde op woensdag 30-11-1932 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1932 Nummer 367] met Arie Ouwerling, 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Arie: Bruidegom Arie Ouwerling , geboren te Delft , leeftijd 42
Vader Rijnandus Ouwerling
Moeder Geertrui Wilhelmina Maria Velthoven
Bruid Johanna Jacoba van Duijn , geboren te Delft , leeftijd 38
Vader Jacobus Hendricus van Duijn
Moeder Johanna Elberta Ouwerling
Opmerking: Bruid en bruidegom zijn volle neef en nicht.
Zie 1.1.5.3.3.5.2.3.6.1 voor persoonsgegevens van Arie.
1.1.5.3.3.5.2.3.5 Wilhelmina Catharina Ouwerling is geboren op zondag 26-10-1862 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1862 Nummer 648], dochter van Arie Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.3) en Catharina van der Eijk. Wilhelmina is overleden op zaterdag 19-07-1919 in Hof van Delft, 56 jaar oud [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1919 Nummer 44].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Overledene Wilhelmina Catharina Ouwerling , leeftijd 56 Plaats Hof van Delft
Wilhelmina trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 22-02-1882 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1882 Nummer 21] met Johannis Petrus van Vuurde, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Johannis: Bruidegom Johannis Petrus van Vuurde , geboren te Vryenban , leeftijd 22 Bruid Wilhelmina Catharina Ouwerling , geboren te Delft , leeftijd 19
Johannis is geboren omstreeks 1860 in Vryenban, zoon van Jan Dirk van Vuurde en Hendrika Holtermans.
1.1.5.3.3.5.2.3.6 Rijnardus Ouwerling is geboren op vrijdag 05-05-1865 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1865 Nummer 309], zoon van Arie Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.3) en Catharina van der Eijk. Rijnardus is overleden op maandag 08-03-1926 in Delft, 60 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1926 Nummer 131].
Notitie bij overlijden van Rijnardus: Overledene Rijnandus Ouwerling , leeftijd 60 Vader Arie Ouwerling Moeder Catharina van der Eijk Echtgenoo/te Geertrui Wilhelmina Maria Velthoven
Rijnardus trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 17-07-1889 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1889 Nummer 112] met Geertrui Wilhelmina Maria Velthoven, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rijnardus en Geertrui: Bruidegom Rijnardus Ouwerling , geboren te Delft , leeftijd 24 Bruid Geertrui Wilhelmina Maria Velthoven , geboren te Delft , leeftijd 25
Geertrui is geboren omstreeks 1865, dochter van Johannes Nicolaas Velthoven en Antje Braams. Geertrui is overleden op maandag 11-04-1932 in Delft, ongeveer 67 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1932 Nummer 263].
Notitie bij overlijden van Geertrui: Overledene Geertrui Wilhelmina Maria Velthoven , leeftijd 67 Vader Johannes Nicolaas Velthoven Moeder Antje Braams Weduwnaar/weduwe Rijnardus Ouwerling
Kind van Rijnardus en Geertrui:
1 Arie Ouwerling, geboren op zaterdag 24-05-1890 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.3.6.1.
1.1.5.3.3.5.2.3.6.1 Arie Ouwerling is geboren op zaterdag 24-05-1890 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1890 Nummer 406], zoon van Rijnardus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.3.6) en Geertrui Wilhelmina Maria Velthoven. Arie trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 30-11-1932 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1932 Nummer 367] met Johanna Jacoba van Duijn.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Johanna: Bruidegom Arie Ouwerling , geboren te Delft , leeftijd 42
Vader Rijnandus Ouwerling
Moeder Geertrui Wilhelmina Maria Velthoven
Bruid Johanna Jacoba van Duijn , geboren te Delft , leeftijd 38
Vader Jacobus Hendricus van Duijn
Moeder Johanna Elberta Ouwerling
Opmerking: Bruid en bruidegom zijn volle neef en nicht.
Zie 1.1.5.3.3.5.2.3.4.1 voor persoonsgegevens van Johanna.
1.1.5.3.3.5.2.4 Lidia Clazina Ouwerling is geboren op woensdag 04-07-1832 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1832 Nummer 298], dochter van Rijnandus Ouwerling en Johanna Elizabeth van der Meer (zie 1.1.5.3.3.5.2).
Notitie bij de geboorte van Lidia: Kind Lidia Clazina Vader Rynandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
Lidia is overleden op donderdag 03-01-1907 in Delft, 74 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1907 Nummer 6].
Notitie bij overlijden van Lidia: Overledene Lydia Klazina Ouerling , leeftijd 74 Vader Rijnaldus Ouwerling Moeder Elizabeth van der Meer Echtgenoo/te Martinus Struijl
Lidia trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 11-11-1857 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1857 Nummer 128] met Cornelis Martinus Struijk, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lidia en Cornelis: Bruidegom Cornelis Martinus Struijk , geboren te Delft , leeftijd 28, Vader Martinus Struijk Moeder Elizabeth Lugtigheid
Bruid Lidia Clazina Ouwerling , geboren te Delft , leeftijd 25, Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
Cornelis is geboren omstreeks 1829 in Delft, zoon van Martinus Struijk en Elizabeth Lugtigheid.
Kinderen van Lidia en Cornelis:
1 Martinus Cornelis Struijk, geboren op zondag 24-10-1858 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.4.1.
2 Rijnandus Albertus Johannes Struijk [1.1.5.3.3.5.2.4.2], geboren op woensdag 02-11-1859 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1859 Nummer 635]. Rijnandus is overleden op woensdag 06-06-1866 in Delft, 6 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1866 Nummer 467].
Notitie bij overlijden van Rijnandus: Overledene Rijnandus Albertus Johannes Struijk , leeftijd 6
3 Elisabeth Lijdia Christina Struijk, geboren omstreeks 1861 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.4.3.
4 Johanna Elisabeth Struijk [1.1.5.3.3.5.2.4.4], geboren op zaterdag 06-05-1865 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1865 Nummer 311]. Johanna is overleden op zaterdag 24-02-1866 in Delft, 9 maanden oud [bron: Delft Akte Jaar 1866 Nummer 144].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Elisabeth Struijk , leeftijd 9 mnd
5 Rijnandus Albertus Johannes Struijk, geboren op zondag 14-10-1866 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.4.5.
6 Wijbrand Jacobus Struijk [1.1.5.3.3.5.2.4.6], geboren op dinsdag 18-04-1871 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1871 Nummer 253]. Wijbrand is overleden op woensdag 10-05-1871 in Delft, 22 dagen oud [bron: Delft Akte Jaar 1871 Nummer 484].
Notitie bij overlijden van Wijbrand: Overledene Wijbrand Jacobus Struijk , leeftijd 22 dagen
1.1.5.3.3.5.2.4.1 Martinus Cornelis Struijk is geboren op zondag 24-10-1858 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1858 Nummer 586], zoon van Cornelis Martinus Struijk en Lidia Clazina Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.4). Martinus is overleden op woensdag 28-07-1920 in Vrijenban, 61 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1920 Nummer 52].
Notitie bij overlijden van Martinus: Overledene Martinus Cornelus Struijk , leeftijd 61 Echtgenoo/te Jeannette Anthonia Elisabeth in ’t Veld
Notitie bij Martinus: Ook als Martinus Cornelus Struijk
Martinus trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 12-06-1889 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1889 Nummer 94; Vrijenban Akte Jaar 1920 Nummer 52] met Jannetta Antonia Elisabeth Intveld, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Jannetta: Bruidegom Martinus Cornelis Struijk , geboren te Delft , leeftijd 30 Bruid Jannetta Antonia Elisabeth Intveld , geboren te Delft , leeftijd 21
Jannetta is geboren omstreeks 1868 in Delft, dochter van Jan Hendrik Intveld en Jannetje Hennink.
1.1.5.3.3.5.2.4.3 Elisabeth Lijdia Christina Struijk is geboren omstreeks 1861 in Delft, dochter van Cornelis Martinus Struijk en Lidia Clazina Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.4). Elisabeth is overleden op maandag 03-04-1933 in Rotterdam, ongeveer 72 jaar oud [bron: Rotterdam 1933 b127v Aktenummer 1516].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overledene Elizabeth Lydia Clasina Struijk , leeftijd 71 jaar Weduwnaar/weduwe Abraham van der Hout
Elisabeth trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 27-11-1889 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1889 Nummer 198] met Abraham van der Hout, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Abraham: Bruidegom Abraham van der Hout , geboren te ’s Gravenzande , leeftijd 24 Bruid Elisabeth Lijdia Clasina Struijk , geboren te Delft , leeftijd 28
Abraham is geboren omstreeks 1865 in ’s-Gravenzande, zoon van Johannes van der Hout en Katarina Dina Overkleeft. Abraham is overleden op zondag 25-09-1932 in Rotterdam, ongeveer 67 jaar oud [bron: Rotterdam 1932 d139 akte nr. 3806].
Notitie bij overlijden van Abraham: Overledene Abraham van der Hout , leeftijd 67 jaar Echtgenoo/te Elizabeth Lijdia Clasina Struijk
Kinderen van Elisabeth en Abraham:
1 Johannes van der Hout, geboren op dinsdag 21-10-1890 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.4.3.1.
2 Cornelis Martinus van der Hout, geboren op donderdag 07-01-1892 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.4.3.2.
3 Catharina Dina van der Hout, geboren op donderdag 21-03-1895 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.4.3.3.
4 Abraham van der Hout, geboren op donderdag 21-01-1897 in Delft. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.4.3.4.
5 Lijdia Clasina van der Hout [1.1.5.3.3.5.2.4.3.5], geboren op donderdag 04-10-1900 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1900 Nummer 766]. Lijdia is overleden op donderdag 18-10-1900 in Delft, 14 dagen oud [bron: Delft Akte Jaar 1900 Nummer 532].
Notitie bij overlijden van Lijdia: Overledene Lydia Clasina van der Hout , leeftijd 14 dagen
1.1.5.3.3.5.2.4.3.1 Johannes van der Hout is geboren op dinsdag 21-10-1890 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1890 Nummer 842], zoon van Abraham van der Hout en Elisabeth Lijdia Christina Struijk (zie 1.1.5.3.3.5.2.4.3). Johannes trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 01-12-1921 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1921 p157v] met Francina Johanna Plaizier, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Francina: Bruidegom Johannes van der Hout , geb. Delft 31 jaar Bruid Francina Johanna Plaizier , geb. Hillegersberg 24 jaar
Francina is geboren op vrijdag 19-03-1897 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1897 -61], dochter van Frans Plaizier en Geertruida Vente.
1.1.5.3.3.5.2.4.3.2 Cornelis Martinus van der Hout is geboren op donderdag 07-01-1892 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1892 Nummer 24], zoon van Abraham van der Hout en Elisabeth Lijdia Christina Struijk (zie 1.1.5.3.3.5.2.4.3). Cornelis is overleden op dinsdag 13-12-1960 in Rotterdam, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Voornaam Cornelis Martinus
Achternaam Hout van der
Begraafplaats Rotterdam Hofwijk
Geboortedatum 07-01-1892
Overlijdensdatum 13-12-1960
Foto nr. RHw1126
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 09-03-1922 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1922 d49] met Maria Cornelia Kersten, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria: Bruidegom Cornelis Martinus van der Hout , geb. Delft 30 jaar Bruid Maria Cornelia Kersten , geb. ’s Gravenhage 23 jaar
Maria is geboren omstreeks 1899 in ’s- Gravenhage, dochter van Gerrit Hendrik Kersten en Jannetje van Veldhuijzen.
1.1.5.3.3.5.2.4.3.3 Catharina Dina van der Hout is geboren op donderdag 21-03-1895 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1895 Nummer 291], dochter van Abraham van der Hout en Elisabeth Lijdia Christina Struijk (zie 1.1.5.3.3.5.2.4.3). Catharina is overleden op donderdag 29-03-1928 in Overschie, 33 jaar oud [bron: Overschie 1928 -020].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Dina van der Hout , leeftijd 33 jaar Echtgenoo/te Jacob van der Snel
Catharina trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14-08-1919 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1919 n44v] met Jacob van der Snel, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Jacob: Bruidegom Jacob van der Snel , geb. Overschie 24 jaar Bruid Catharina Dina van der Hout , geb. Delft 24 jaar
Jacob is geboren omstreeks 1895 in Overschie, zoon van Willem Herbert van der Snel en Adriana Anderica van Mastrigt.
Kind van Catharina en Jacob:
1 Willem Herbert van der Snel [1.1.5.3.3.5.2.4.3.3.1], geboren in 07-1923 in Overschie. Willem is overleden op vrijdag 28-09-1923 in Overschie, 2 maanden oud [bron: Overschie 1923 -049].
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene Willem Herbert van der Snel , leeftijd 2 maanden
1.1.5.3.3.5.2.4.3.4 Abraham van der Hout is geboren op donderdag 21-01-1897 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1897 Nummer 76], zoon van Abraham van der Hout en Elisabeth Lijdia Christina Struijk (zie 1.1.5.3.3.5.2.4.3). Abraham is overleden op zaterdag 08-12-1951 in Rotterdam, 54 jaar oud [bron: Rotterdam 1951 a3-040 Aktenummer 2386].
Notitie bij overlijden van Abraham: Overledene Abraham van der Hout , leeftijd 54 jaar Weduwnaar/weduwe Elizabeth Hendrika Sterkenburg
Abraham trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 06-01-1927 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1927 a020 Aktenummer 73] met Elizabeth Hendrika Sterkenburg, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Elizabeth: Bruidegom Abraham van der Hout , geb. Delft 29 jaar Bruid Elizabeth Hendrika Sterkenburg , geb. Rotterdam 26 jaar
Elizabeth is geboren omstreeks 1901 in Rotterdam, dochter van Theodorus Sterkenburg en Elizabeth Visser. Elizabeth is overleden op zondag 14-01-1951 in Schiedam, ongeveer 50 jaar oud [bron: Rotterdam 1951 s010 Aktenummer 35].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Overledene Elizabeth Hendrika Sterkenburg , leeftijd 50 jaar Echtgenoo/te Abraham van der Hout Plaats Rotterdam Opmerkingen: overleden te Schiedam
1.1.5.3.3.5.2.4.5 Rijnandus Albertus Johannes Struijk is geboren op zondag 14-10-1866 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1866 Nummer 626], zoon van Cornelis Martinus Struijk en Lidia Clazina Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.4).
Beroep:
Vleeschhouwer   [bron: Huwelijksakte]
Rijnandus trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 15-03-1899 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1899 Nummer 5] met Johanna Maria Fortuyn, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rijnandus en Johanna: Bruidegom Rijnandus Albertus Johannes Struijk , leeftijd 32 Bruid Johanna Maria Fortuyn , geboren te Amsterdam , leeftijd 27
Johanna is geboren omstreeks 1872, dochter van Willem Fortuyn en Pieternella Maria Vermeer.
Kind van Rijnandus en Johanna:
1 Pieternella Maria Struijk [1.1.5.3.3.5.2.4.5.1], geboren op dinsdag 09-07-1907 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam akte nr. 7260].
1.1.5.3.3.5.2.7 Martinus Ouwerling is geboren op dinsdag 25-04-1837 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1837 Nummer 214], zoon van Rijnandus Ouwerling en Johanna Elizabeth van der Meer (zie 1.1.5.3.3.5.2).
Notitie bij de geboorte van Martinus: Kind Martinus Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
Martinus is overleden op zondag 11-01-1925 in Hillegersberg, 87 jaar oud [bron: Hillegersberg 1925 -04].
Notitie bij overlijden van Martinus: Overledene Martinus Ouwerling , leeftijd 87 jaar Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer Echtgenoo/te Christina Roozenboom
Notitie bij Martinus: Hij was veehouder aan de Straatweg 147; daarna op nr. 133 te Hillegersberg; Hij was bouwman te Schiebroek (1861), daarna melkverkoper te Rotterdam. Martinus Ouwerling is op 11 april 1859 met zijn ouders naar Schiebroek (thans Gemeente Rotterdam) verhuisd.[BRON: Maria Teuntje Ouwerling http://gw.geneanet.org/tonclarice?lang=nl;p=martinus;n=ouwerling]

Persoon Martinus Ouwerling Geboortedatum 25-04-1837 Periode 1837 - 1940 Bron Bevolkingsregister Hillegersberg
Martinus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15-06-1861 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1861 -4] met Pleuntje Overgaauw, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Pleuntje: Bruidegom Martinus Ouwerling , geb. Delft 24 jaar Bruid Pleuntje Overgaauw , geb. Schiebroek 26 jaar
Pleuntje is geboren omstreeks 1835 in Schiebroek, dochter van Pleun Overgaauw en Maggeltje Schildkamp. Pleuntje is overleden op woensdag 24-06-1863 in Schiebroek, ongeveer 28 jaar oud [bron: Schiebroek 1863 -4].
Notitie bij overlijden van Pleuntje: Overledene Pleuntje Overgaauw , leeftijd 28 jaar Echtgenoo/te Martinus Ouwerling
(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 17-04-1867 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1867 b036v akte nr. 261] met Trijntje Klapwijk, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Trijntje: Bruidegom Martinus Ouwerling , geb. Delft 29 jaar Bruid Trijntje Klapwijk , geb. Schiebroek 28 jaar
Trijntje is geboren omstreeks 1838 in Schiebroek, dochter van Johannes Klapwijk en Neeltje van der Spek. Trijntje is overleden op donderdag 25-08-1870 in Rotterdam, ongeveer 32 jaar oud [bron: Rotterdam 1870 d173v akte nr. 2963].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Overledene Trijntje Klapwijk , leeftijd 32 jaar en 4 mnd Echtgenoo/te Martinus Ouwerling Opmerkingen: eerder weduwe van Simon van der Tas
Trijntje trouwde voorheen met Simon van der Tas (ovl. vˇˇr 1870).
(3) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 23-11-1870 in Vlaardingen [bron: http://gw.geneanet.org/tonclarice?lang=nl;p=martinus;n=ouwerling; Stadsarchief Vlaardingen via Genealogie Mostert http://www.genealogieonline.nl/genealogie_mostert/I53734.php] met Christina/Stijntje Roozenboom, 22 jaar oud. Christina/Stijntje is geboren op zaterdag 01-07-1848 in Vlaardingen, dochter van Arij Roozenboom en Kornelia van den Berg. Christina/Stijntje is overleden op maandag 27-07-1925 in Rotterdam, 77 jaar oud [bron: Hillegersberg 1925 -38; Rotterdam 1925 c075 akte nr. 2919].
Notitie bij overlijden van Christina/Stijntje: Overledene Christina Roozenboom , leeftijd 77 jaar Weduwnaar/weduwe Martinus Ouwerling Plaats Hillegersberg Opmerkingen: overleden te Rotterdam
Notitie bij Christina/Stijntje: Achternaamvariatie: Roosenboom / Rosenboom / Rozeboom
Kind van Martinus en Pleuntje:
1 Rijnandus Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.1], geboren op maandag 08-09-1862 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1862 -14]. Rijnandus is overleden op woensdag 12-05-1869 in Schiebroek, 6 jaar oud [bron: Schiebroek 1869 -4].
Notitie bij overlijden van Rijnandus: Overledene Rijnandus Ouwerling , leeftijd 7 jaar
Kinderen van Martinus en Christina/Stijntje:
2 Johanna Elizabeth Ouwerling, geboren op woensdag 13-09-1871 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.2.
3 Arie Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.3], geboren op dinsdag 07-01-1873 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1873 a028 akte nr. 105]. Arie is overleden op woensdag 15-01-1873 in Rotterdam, 8 dagen oud [bron: Rotterdam 1873 a059v akte nr. 221].
Notitie bij overlijden van Arie: Overledene Arie Ouwerling , leeftijd 8 dagen
4 Martinus Renardus Ouwerling, geboren op zondag 05-04-1874 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.4.
5 Arie Ouwerling, geboren op dinsdag 19-12-1876 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.5.
6 Rijnardus Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.6], geboren op donderdag 01-05-1879 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1879 b148 akte nr. 2064].
7 Cornelia Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.7], geboren op dinsdag 29-03-1881 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1881 b052 akte nr. 1491]. Cornelia is overleden op zondag 22-10-1882 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1882 c149 akte nr. 3272].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Ouwerling , leeftijd 18 maanden
8 Cornelis Johannes Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.8], geboren op woensdag 14-11-1883 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1883 e104 akte nr. 5368]. Cornelis is overleden op donderdag 16-04-1885 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1885 b077 akte nr. 1586].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Johannes Ouwerling , leeftijd 17 maanden
9 Lijdia Clasina Christina Ouwerling, geboren op vrijdag 28-08-1885 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.9.
1.1.5.3.3.5.2.7.2 Johanna Elizabeth Ouwerling is geboren op woensdag 13-09-1871 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1871 e47v akte nr. 3333], dochter van Martinus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.7) en Christina/Stijntje Roozenboom. Johanna is overleden op zondag 28-08-1949 in Rotterdam, 77 jaar oud [bron: Rotterdam 1949 c118 Aktenummer 3557].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Elizabeth Ouwerling , leeftijd 77 jaar Vader Martinus Ouwerling Moeder Stijntje Rozeboom Weduwnaar/weduwe Jan Vellekoop
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11-05-1893 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1893 -17] met Jan Vellekoop, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Bruidegom Jan Vellekoop , geb. Rotterdam 25 jaar Bruid Johanna Elisabeth Ouwerling , geb. Rotterdam 21 jaar
Jan is geboren omstreeks 1868 in Rotterdam, zoon van Cornelis Vellekoop en Martijntje Pols.
1.1.5.3.3.5.2.7.4 Martinus Renardus Ouwerling is geboren op zondag 05-04-1874 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1874 b162v akte nr. 1439], zoon van Martinus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.7) en Christina/Stijntje Roozenboom. Martinus is overleden op vrijdag 28-01-1949 in Rotterdam, 74 jaar oud [bron: Rotterdam 1949 b041v Aktenummer 486].
Notitie bij overlijden van Martinus: Overledene Martinus Renardus Ouwerling , leeftijd 74 jaar Vader Martinus Ouwerling Moeder Stijntje Rozeboom Echtgenoo/te Teuntje Hagenstein
Beroep:
Spekslager   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1874 - 1940]
Martinus trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28-12-1899 in Zuidland [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1874 - 1940] met Teuntje Hagenstein, 25 jaar oud. Teuntje is geboren op dinsdag 17-02-1874 in Zuidland.
Kinderen van Martinus en Teuntje:
1 Martinus Ouwerling, geboren op dinsdag 31-07-1900 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.4.1.
2 Leendert Ouwerling, geboren op zondag 11-08-1901 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.4.2.
3 Stijntje Ouwerling, geboren op maandag 08-12-1902 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.4.3.
4 Maria Ouwerling, geboren op vrijdag 14-10-1904 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.4.4.
5 Johanna Elisabeth Ouwerling, geboren op woensdag 11-04-1906 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.4.5.
6 Annetje Ouwerling, geboren op dinsdag 28-05-1907 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.4.6.
7 Lijdia Clasina Christina Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.4.7], geboren op dinsdag 18-08-1908 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1908 L115 akte nr. 8867].
Notitie bij Lijdia: Huwelijk 30-9-1936 Hillegersberg
8 Catharina Ouwerling, geboren op dinsdag 21-12-1909 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.7.4.8.
9 Arie Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.4.9], geboren op dinsdag 21-02-1911 in Rotterdam.
10 N.N.1 Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.4.10], geboren in 1912 in Rotterdam. N.N.1 is overleden op zondag 01-12-1912 in Rotterdam, geen jaar oud [bron: Rotterdam 1912 e140 akte nr. 4995].
Notitie bij overlijden van N.N.1: Overledene n.n. Ouwerling , leeftijd 0 jaar overledene: mannelijk TWEELING
11 N.N.2 Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.4.11], geboren in 1912 in Rotterdam. N.N.2 is overleden op zondag 01-12-1912 in Rotterdam, geen jaar oud [bron: Rotterdam 1912 f140 akte nr. 4996].
Notitie bij overlijden van N.N.2: Overledene n.n. Ouwerling , leeftijd 0 jaar Opmerkingen: overledene: vrouwelijk TWEELING
12 Pieter Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.4.12], geboren op zaterdag 03-02-1912 in Rotterdam.
13 N.N.3 Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.4.13], geboren in 1914 in Rotterdam. N.N.3 is overleden op donderdag 12-02-1914 in Rotterdam, geen jaar oud [bron: Rotterdam 1914 a064v akte nr. 755].
Notitie bij overlijden van N.N.3: Overledene n.n. Ouwerling , leeftijd 0 jaar Opmerkingen: overledene: mannelijk
14 Rijnardus Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.7.4.14], geboren op zaterdag 20-01-1917 in Rotterdam. Rijnardus is overleden.
1.1.5.3.3.5.2.7.4.1 Martinus Ouwerling is geboren op dinsdag 31-07-1900 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1900 k098v akte nr. 7138], zoon van Martinus Renardus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.7.4) en Teuntje Hagenstein.
Notitie bij Martinus: Persoon Martinus Ouwerling Geboortedatum 31-07-1900 Periode 1900 - 1940 Bron Bevolkingsregister Rotterdam
Martinus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 20-04-1927 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1927 c150 Aktenummer 1197] met Maria Jobse, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Maria: Bruidegom Martinus Ouwerling , geb. Rotterdam 26 jaar Bruid Maria Jobse , geb. Grijpskerk 24 jaar
Maria is geboren op zaterdag 25-10-1902 in Grijpskerke, dochter van Jan Jobse en Jacoba de Vos.
Notitie bij Maria: Geboorteplaats is Grijpskerke, vermeld in Bevolkingsregister periode 1900 -1940
1.1.5.3.3.5.2.7.4.2 Leendert Ouwerling is geboren op zondag 11-08-1901 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1901 i180v akte nr. 7793], zoon van Martinus Renardus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.7.4) en Teuntje Hagenstein.
Beroep:
Spekslager   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1874 - 1940]
Leendert trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 22-05-1930 in Overschie [bron: Overschie 1930 -011 Aktenummer 20] met Wilhelmina Adriana Steenpoorte, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Wilhelmina: Bruidegom Leendert Ouwerling , geb. Rotterdam 28 jaar Bruid Wilhelmina Adriana Steenpoorte , geb. Rotterdam 24 jaar Opmerkingen bruidegom wonende te Rotterdam
Wilhelmina is geboren omstreeks 1905 in Rotterdam, dochter van Jozua Steenpoorte en Alida Wilhelmina Kervezee.
1.1.5.3.3.5.2.7.4.3 Stijntje Ouwerling is geboren op maandag 08-12-1902 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1902 p066v akte nr. 11657], dochter van Martinus Renardus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.7.4) en Teuntje Hagenstein. Stijntje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 07-12-1927 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1927 r050 Aktenummer 4574] met Jacobus Jan Wilhelm Ouwenbroek, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Jacobus: Bruidegom Jacobus Jan Wilhelm Ouwenbroek , geb. DŘsseldorf (Pruisen) 25 jaar Bruid Stijntje Ouwerling , geb. Rotterdam 24 jaar
Jacobus is geboren omstreeks 1902 in DŘsseldorf (Pruisen), Duitsland, zoon van Cornelis Ouwenbroek en Johanna Burger.
1.1.5.3.3.5.2.7.4.4 Maria Ouwerling is geboren op vrijdag 14-10-1904 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1904 n091 akte nr. 10263], dochter van Martinus Renardus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.7.4) en Teuntje Hagenstein. Maria trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 13-06-1928 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1928 g086 Aktenummer 2189] met Henri Dirk Doornbos, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Henri: Bruidegom Henri Dirk Doornbos , geb. Rotterdam 24 jaar Bruid Maria Ouwerling , geb. Rotterdam 23 jaar
Henri is geboren omstreeks 1903 in Rotterdam, zoon van Johannes Fokko Doornbos en Teuna Goedendorp.
1.1.5.3.3.5.2.7.4.5 Johanna Elisabeth Ouwerling is geboren op woensdag 11-04-1906 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1906 f096v akte nr. 3942], dochter van Martinus Renardus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.7.4) en Teuntje Hagenstein. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 31-07-1929 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1929 k103 Aktenummer 2906] met Jakobus Ouwenbroek, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jakobus: Bruidegom Jakobus Ouwenbroek , geb. Vlaardingen 24 jaar Bruid Johanna Elisabeth Ouwerling , geb. Rotterdam 23 jaar
Jakobus is geboren omstreeks 1905 in Vlaardingen, zoon van Izańk Ouwenbroek en Plonia Drop.
1.1.5.3.3.5.2.7.4.6 Annetje Ouwerling is geboren op dinsdag 28-05-1907 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1907 h121 akte nr. 5730], dochter van Martinus Renardus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.7.4) en Teuntje Hagenstein. Annetje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 17-05-1933 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1933 e102 Aktenummer 1651] met Johannes Petrus Kannegieter, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Annetje en Johannes: Bruidegom Johannes Petrus Kannegieter , geb. Rotterdam 25 jaar Bruid Annetje Ouwerling , geb. Rotterdam 25 jaar Opmerkingen: bruid wonende te Hillegersberg
Johannes is geboren omstreeks 1907 in Rotterdam, zoon van Jacobus Johannes Kannegieter en Jacoba Jeannetta Kruijs.
1.1.5.3.3.5.2.7.4.8 Catharina Ouwerling is geboren op dinsdag 21-12-1909 in Rotterdam [bron: Satdsarchief Rotterdam Rotterdam 1909 t015], dochter van Martinus Renardus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.7.4) en Teuntje Hagenstein. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16-05-1935 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1909 - 1940; Hillegersberg 1935 -023 Aktenummer 44] met Martinus Adrianus van Herk, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Martinus: Bruidegom Martinus Adrianus van Herk , geb. Rotterdam 32 jaar Bruid Catharina Ouwerling , geb. Rotterdam 25 jaar Opmerkingen bruidegom wonende te Rotterdam
Martinus is geboren op woensdag 08-10-1902 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1909 - 1940], zoon van Govert van Herk en Jacoba Verkade.
1.1.5.3.3.5.2.7.5 Arie Ouwerling is geboren op dinsdag 19-12-1876 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1876 d216 akte nr. 5380], zoon van Martinus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.7) en Christina/Stijntje Roozenboom. Arie is overleden op zondag 07-03-1909 in Rotterdam, 32 jaar oud [bron: Rotterdam 1909 b104v akte nr. 1236].
Notitie bij overlijden van Arie: Overledene Arie Ouwerling , leeftijd 32 jaar Echtgenoo/te Geertruida Johanna Antonia Blanken
Arie trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 13-03-1907 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1907 d30] met Geertruida Johanna Antonia Blanken, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Geertruida: Bruidegom Arie Ouwerling , geb. Rotterdam 30 jaar Bruid Geertruida Johanna Antonia Blanken , geb. Hillegersberg 22 jaar
Geertruida is geboren omstreeks 1885 in Hillegersberg, dochter van Pieter Blanken en Antonia van den Akker.
1.1.5.3.3.5.2.7.9 Lijdia Clasina Christina Ouwerling is geboren op vrijdag 28-08-1885 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1885 d106v akte nr. 4187], dochter van Martinus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.7) en Christina/Stijntje Roozenboom.
Notitie bij de geboorte van Lijdia: Kind Lydia Clasina Christina Ouwerling
Lijdia trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 17-04-1907 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1907 d92v] met Leendert Marius van Gelder, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lijdia en Leendert: Bruidegom Leendert Marius van Gelder , geb. Charlois 22 jaar Bruid Lijdia Clasina Christina Ouwerling , geb. Rotterdam 21 jaar
Leendert is geboren omstreeks 1885 in Charlois, zoon van Cornelis Arie van Gelder en Ariaantje Dorsman.
1.1.5.3.3.5.2.10 Jacobus Ouwerling is geboren op maandag 26-12-1842 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1842 Nummer 576], zoon van Rijnandus Ouwerling en Johanna Elizabeth van der Meer (zie 1.1.5.3.3.5.2).
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Kind Jacobus Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
Jacobus is overleden op dinsdag 28-05-1912 in Rotterdam, 69 jaar oud [bron: Rotterdam 1912 d060 akte nr. 2370].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Overledene Jacobus Ouwerling , leeftijd 69 jaar Echtgenoo/te Johanna Francina Schell
Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 26-09-1866 in Kralingen [bron: Kralingen 1866 -023v Aktenummer 44] met Johanna Francina Schell, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Johanna: Bruidegom Jacobus Ouwerling , geb. Delft 23 jaar Bruid Johanna Francina Schell , geb. Kralingen 30 jaar Opmerkingen: bruidegom wonende te Schiebroek
Johanna is geboren op dinsdag 06-09-1836 in Kralingen [bron: Nationaal Archief Kralingen Aktenummer: 75], dochter van Johan Fredrik Schell en Francina Pelgrim. Johanna is overleden op zaterdag 09-02-1929 in Rotterdam, 92 jaar oud [bron: Rotterdam 1929 b063 akte nr. 740].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Francina Schell , leeftijd 92 jaar Weduwnaar/weduwe Jacobus Ouwerling
Kinderen van Jacobus en Johanna:
1 Elizabeth Francina Ouwerling, geboren op vrijdag 02-08-1867 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.10.1.
2 Francina Berta Maria Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.10.2], geboren op woensdag 07-07-1869 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1869 c187 akte nr. 2318]. Francina is overleden op dinsdag 21-03-1871 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1871 c104v akte nr. 1951].
Notitie bij overlijden van Francina: Overledene Francina Berta Maria Ouwerling , leeftijd 1 jaar en 8 mnd
3 Francina Johanna Jacoba Ouwerling, geboren op woensdag 05-04-1871 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.10.3.
4 Francina Sophia Jacoba Ouwerling, geboren op vrijdag 23-05-1873 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.10.4.
5 Christina Jacoba Wilhelmina Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.10.5], geboren op zaterdag 10-04-1875 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1875 b075 akte nr. 1626].
6 Jacobus Adrianus Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.10.6], geboren op maandag 27-08-1877 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1877 c172v akte nr. 3765]. Jacobus is overleden op donderdag 01-07-1880 in Rotterdam, 2 jaar oud [bron: Rotterdam 1880 b184v akte nr. 2225].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Overledene Jacobus Adrianus Ouwerling , leeftijd 2 jaar
1.1.5.3.3.5.2.10.1 Elizabeth Francina Ouwerling is geboren op vrijdag 02-08-1867 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1867 d072 akte nr. 2653], dochter van Jacobus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.10) en Johanna Francina Schell. Elizabeth is overleden op maandag 05-06-1944 in Den Haag, 76 jaar oud [bron: Tafel overlijden ’s-Gravenhage Periode: 1941-1950: Tafel Nys-Pisa, Fiche 222, afbeelding 25 Aktenummer A1300]. Elizabeth trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 09-04-1890 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1890 b056v akte nr. 295] met Wilhelmus Hendrikus van IJsselstein, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Wilhelmus: Bruidegom Wilhelmus Hendrikus van IJsselstein , geb. Rotterdam 24 jaar Bruid Elizabeth Francina Ouwerling , geb. Rotterdam 22 jaar
Wilhelmus is geboren omstreeks 1866 in Rotterdam, zoon van Godfried Hendrik van IJsselstein en Willemina/Wilhelmina van den Bos. Wilhelmus is overleden op zondag 22-06-1941 in ’s-Gravenhage, ongeveer 75 jaar oud [bron: http://gw.geneanet.org/tonclarice?lang=nl;p=wilhelmus+hendrikus;n=van+ijsselstein].
Beroep:
Drogist
Kinderen van Elizabeth en Wilhelmus:
1 W.E. van IJsselstein. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.10.1.1.
2 J.W. van IJsselstein. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.10.1.2.
3 W.H. van IJsselstein. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.10.1.3.
4 G.H. van IJsselstein. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.10.1.4.
5 W.R. van IJsselstein. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.10.1.5.
1.1.5.3.3.5.2.10.1.1 W.E. van IJsselstein, dochter van Wilhelmus Hendrikus van IJsselstein en Elizabeth Francina Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.10.1). W.E. trouwde met C. Kapsenberg.
1.1.5.3.3.5.2.10.1.2 J.W. van IJsselstein, zoon van Wilhelmus Hendrikus van IJsselstein en Elizabeth Francina Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.10.1). J.W. trouwde met A.G.W. Opperkamp.
1.1.5.3.3.5.2.10.1.3 W.H. van IJsselstein, zoon van Wilhelmus Hendrikus van IJsselstein en Elizabeth Francina Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.10.1). W.H. begon een relatie met W.F. van Deventer.
1.1.5.3.3.5.2.10.1.4 G.H. van IJsselstein, zoon van Wilhelmus Hendrikus van IJsselstein en Elizabeth Francina Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.10.1). G.H. trouwde met A.C. Genet.
1.1.5.3.3.5.2.10.1.5 W.R. van IJsselstein, zoon van Wilhelmus Hendrikus van IJsselstein en Elizabeth Francina Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.10.1). W.R. trouwde met G.J. van den Greft.
1.1.5.3.3.5.2.10.3 Francina Johanna Jacoba Ouwerling is geboren op woensdag 05-04-1871 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1871 b142v akte nr. 1346], dochter van Jacobus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.10) en Johanna Francina Schell. Francina is overleden op zondag 03-12-1950 in Rotterdam, 79 jaar oud [bron: Stadsarchief Rotterdam a3-011v].
Notitie bij overlijden van Francina: Overledene:Francina Johanna Jacoba Ouwerling Leeftijd:79 jaar Relatie:Anton Johannes Neijssel Relatiesoort:Gescheidene
Francina trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 11-11-1909 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1909 o72v] met Anton Johannes Neijssel, ongeveer 42 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Francina en Anton: Bruidegom Anton Johannes Neijssel , geb. Vlaardingen 42 jaar Bruid Francina Johanna Jacoba Ouwerling , geb. Rotterdam 38 jaar
Anton is geboren omstreeks 1867 in Vlaardingen, zoon van Anton Johannes Neijssel en Catharina Cornelia Heupgen. Anton is overleden op donderdag 26-06-1947 in Rotterdam, ongeveer 80 jaar oud [bron: http://gw.geneanet.org/tonclarice?lang=nl;p=anton+johannes;n=neijssel]. Hij is begraven op zaterdag 28-06-1947 in Oud-Kralingen.
Kind van Francina en Anton:
1 Louise Helena Petronella Neijssel, geboren op woensdag 05-10-1910 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.10.3.1.
1.1.5.3.3.5.2.10.3.1 Louise Helena Petronella Neijssel is geboren op woensdag 05-10-1910 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister periode 1871-1940; Rotterdam 1910 o033 Aktenummer 9802], dochter van Anton Johannes Neijssel en Francina Johanna Jacoba Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.10.3). Louise trouwde met M.W. Sonneveld.
1.1.5.3.3.5.2.10.4 Francina Sophia Jacoba Ouwerling is geboren op vrijdag 23-05-1873 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1873 c109 akte nr. 2017], dochter van Jacobus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.10) en Johanna Francina Schell. Francina is overleden op vrijdag 18-02-1944 in ’s-Gravenhage, 70 jaar oud [bron: Tafel overlijden ’s-Gravenhage Periode: 1941-1950: Tafel Nys-Pisa, Fiche 222, afbeelding 25 Aktenummer B792; Akte burgerlijke stand Overlijdensakte Nr. B792, datum 31 maart 1944].
Notitie bij overlijden van Francina: Overleden op 18 februari 1944 - Rosmalen, Noord-Brabant, Nederland , leeftijd bij overlijden: 70 jaar oud volgens Clarice Putters (http://gw.geneanet.org/tonclarice?lang=nl;p=francina+sophia+jacoba;n=ouwerling)
Francina trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 08-07-1910 in ’s-Gravenhage [bron: Akte burgerlijke stand ’s-Gravenhage Huwelijksakte Nr. 1175] met Bernard Andreas Blits, ongeveer 33 jaar oud. Bernard is geboren omstreeks 1877 in Velsen, zoon van Gerrit Hendrik Blits en Jansje Albertina Hollenbach. Bernard is overleden vˇˇr 1944, ten hoogste 67 jaar oud.
1.1.5.3.3.5.2.11 Albertus Johannes Ouwerling is geboren op vrijdag 28-11-1845 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1845 Nummer 595], zoon van Rijnandus Ouwerling en Johanna Elizabeth van der Meer (zie 1.1.5.3.3.5.2).
Notitie bij de geboorte van Albertus: Kind Albertus Johannes Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer
Albertus is overleden op dinsdag 20-09-1910 in ’s- Gravenhage, 64 jaar oud [bron: http://gw.geneanet.org/tonclarice?lang=nl;p=albertus+johannes;n=ouwerling]. Albertus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 05-06-1872 in Schiebroek [bron: Schiebroek Huwelijksakte Nr. 1872-03] met Adriana Baars, ongeveer 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Adriana: Bruidegom Johannes Ouwerling , geb. Delft 26 jaar jaar Vader Rijnandus Ouwerling Moeder Johanna Elizabeth van der Meer Bruid Adriana Baars , geb. Schiebroek 19 jaar jaar Vader Adrianus Baars Moeder Catharina de Haas
Adriana is geboren omstreeks 1853 in Schiebroek, dochter van Adrianus Baars en Catharina de Haas. Adriana is overleden op woensdag 03-05-1916 in Schiebroek, ongeveer 63 jaar oud [bron: Schiebroek 1916 -04].
Notitie bij overlijden van Adriana: Overledene Adriana Baars , leeftijd 63 jaar Gescheidene Albertus Johannes Ouwerling
Kinderen van Albertus en Adriana:
1 Elizabeth Johanna Ouwerling, geboren op vrijdag 02-05-1873 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.1.
2 Adrianus Willebrordus Ouwerling, geboren op zaterdag 26-09-1874 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.2.
3 Albertus Johannes Ouwerling, geboren op woensdag 23-02-1876 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.3.
4 Hendricus Carolus Ouwerling, geboren op vrijdag 23-11-1877 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.4.
5 Catharina Johanna Ouwerling, geboren op woensdag 07-05-1879 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.5.
6 Adriana Clazina Ouwerling, geboren op vrijdag 12-11-1880 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.6.
7 Johanna Wilhelmina Ouwerling, geboren op vrijdag 09-06-1882 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.7.
8 Adrianus Johannes Ouwerling, geboren op vrijdag 08-02-1884 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.8.
9 Johannes Anthonius Ouwerling, geboren op donderdag 01-10-1885 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.9.
10 Cornelis Franciscus Ouwerling, geboren op maandag 14-11-1887 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.10.
11 Johannes Catharinus Ouwerling, geboren op woensdag 19-03-1890 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.11.
12 Wilhelmina Geertruida Ouwerling, geboren op vrijdag 22-04-1892 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.12.
13 Gerardus Antonius Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.13], geboren op zondag 16-12-1894 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1894 -13].
1.1.5.3.3.5.2.11.1 Elizabeth Johanna Ouwerling is geboren op vrijdag 02-05-1873 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1873 -07], dochter van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars. Elizabeth is overleden op woensdag 06-02-1935 in Rotterdam, 61 jaar oud [bron: Hillegersberg 1935 -022; Rotterdam 1935 a047v Aktenummer 555].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Overledene Elisabeth Johanna Ouwerling , leeftijd 61 jaar Echtgenoo/te Bernardus Heppe Opmerkingen: overleden te Rotterdam Plaats Rotterdam Opmerkingen: overledene wonende te Hillegersberg
Elizabeth trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10-06-1897 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1897 -06] met Bernardus Heppe, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Bernardus: Bruidegom Bernardus Heppe , geb. Berkel 23 jaar Bruid Elizabeth Johanna Ouwerling , geb. Schiebroek 24 jaar
Bernardus is geboren op woensdag 14-01-1874 in Berkel en Rodenrijs [bron: Berkel en Rodenrijs 1874 5], zoon van Willem Heppe en Helena van der Meer.
Kinderen van Elizabeth en Bernardus:
1 Wilhelmus Albertus Heppe, geboren op zondag 10-07-1898 in Hillegersberg. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.1.1.
2 Albertus Bernardus Heppe, geboren op dinsdag 18-07-1899 in Hillegersberg. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.1.2.
3 Helena Adriana Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.3], geboren op woensdag 04-07-1900 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1900 -145].
4 Adriana Catharina Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.4], geboren op zondag 07-07-1901 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1901 -146]. Adriana is overleden op maandag 18-11-1907 in Hillegersberg, 6 jaar oud [bron: Hillegersberg 1907 -07 akte nr. 37].
Notitie bij overlijden van Adriana: Overledene Adriana Catharina Heppe , leeftijd 6 jaar
5 Elizabeth Anna Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.5], geboren op dinsdag 22-07-1902 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1902 -142]. Elizabeth is overleden op donderdag 04-12-1902 in Hillegersberg, 4 maanden oud [bron: Hillegersberg 1902 -15 akte nr. 85].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Overledene Elisabeth Anna Heppe , leeftijd 4 maanden
6 Bernardus Johannes Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.6], geboren op woensdag 11-11-1903 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1903 -234]. Bernardus is overleden op vrijdag 15-11-1907 in Hillegersberg, 4 jaar oud [bron: Hillegersberg 1907 -07 akte nr. 36].
Notitie bij overlijden van Bernardus: Overledene Bernardus Johannes Heppe , leeftijd 4 jaar
7 Adrianus Albertus Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.7], geboren op vrijdag 20-10-1905 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1905 -81]. Adrianus is overleden op zaterdag 09-11-1907 in Hillegersberg, 2 jaar oud [bron: Hillegersberg 1907 -06v akte nr. 35].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overledene Adrianus Albertus Heppe , leeftijd 2 jaar
8 Johannes Hendrikus Heppe, geboren op dinsdag 26-03-1907 in Hillegersberg. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.1.8.
9 Adriana Catharina Heppe, geboren op vrijdag 28-08-1908 in Hillegersberg. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.1.9.
10 Bernardus Adrianus Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.10], geboren op zaterdag 01-01-1910 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1910 -001v Aktenummer 2].
11 Adrianus Gerardus Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.11], geboren op maandag 18-12-1911 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1874 - 1940].
12 Margaretha Catharina Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.12], geboren op woensdag 12-11-1913 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1874 - 1940]. Margaretha is overleden op donderdag 21-01-1915 in Hillegersberg, 1 jaar oud [bron: Hillegersberg 1915 -02].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Overledene Margaretha Catharina Heppe , leeftijd 14 maanden
13 Gerardus Hendrikus Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.13], geboren op donderdag 18-02-1915 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1874 - 1940]. Gerardus is overleden.
1.1.5.3.3.5.2.11.1.1 Wilhelmus Albertus Heppe is geboren op zondag 10-07-1898 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1898 -134], zoon van Bernardus Heppe en Elizabeth Johanna Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.1). Wilhelmus is overleden op zondag 12-01-1975 in Rotterdam, 76 jaar oud [bron: http://www.fischer-sandker.nl/genealogie/personen/p-rohling1694/p-rohling1694-0001.htm#BM42048]. Wilhelmus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 06-05-1925 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1925 -13] met Margaretha Jacoba Ludewina Olsthoorn, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Margaretha: Bruidegom Wilhelmus Albertus Heppe , geb. Hillegersberg 26 jaar Bruid Margaretha Jacoba Ludewina Olsthoorn , geb. Hof van Delft 28 jaar
Margaretha is geboren op zondag 25-04-1897 in Hof van Delft [bron: http://www.fischer-sandker.nl/genealogie/personen/p-rohling1694/p-rohling1694-0001.htm#BM42048], dochter van Willem Olsthoorn en Jacoba Roeling. Margaretha is overleden op zaterdag 13-04-1985 in Naaldwijk, 87 jaar oud [bron: http://www.fischer-sandker.nl/genealogie/personen/p-rohling1694/p-rohling1694-0001.htm#BM42048]. Zij is begraven op woensdag 17-04-1985 in Kethel [bron: http://www.fischer-sandker.nl/genealogie/personen/p-rohling1694/p-rohling1694-0001.htm#BM42048].
Kinderen van Wilhelmus en Margaretha:
1 Bernardus Wilhelmus Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.1.1], geboren op donderdag 15-04-1926 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1898-1940].
2 Jacoba Elizabeth Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.1.2], geboren op zaterdag 06-08-1927 in Bergschenhoek [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1898-1940].
3 Wilhelmus Albertus Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.1.3], geboren op zaterdag 13-04-1929 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1898-1940].
4 Adrianus Cornelis Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.1.4], geboren op woensdag 31-12-1930 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1898-1940].
5 Albertus Johannes Adrianus Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.1.5], geboren op zaterdag 29-10-1932 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1898-1940].
6 Helena Gerarda Elizabeth Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.1.6], geboren op vrijdag 03-08-1934 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1898-1940].
7 Margaretha Okje Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.1.7], geboren op dinsdag 21-09-1937 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1898-1940].
1.1.5.3.3.5.2.11.1.2 Albertus Bernardus Heppe is geboren op dinsdag 18-07-1899 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1899 -151], zoon van Bernardus Heppe en Elizabeth Johanna Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.1). Albertus trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 12-05-1927 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1927 -04] met Johanna Petronella Jacoba Ammerlaan, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Johanna: Bruidegom Albertus Bernardus Heppe 27 jaar Bruid Johanna Petronella Jacoba Ammerlaan , geb. Overschie 29 jaar
Johanna is geboren op woensdag 17-11-1897 in Overschie, dochter van Willem Ammerlaan en Catharina Clementia Langelaan.
Kinderen van Albertus en Johanna:
1 Elisabeth Clementina Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.2.1], geboren op maandag 09-04-1928 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1899-1940].
2 Clementina Catharina Elisabeth Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.2.2], geboren op donderdag 31-07-1930 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1899-1940].
1.1.5.3.3.5.2.11.1.8 Johannes Hendrikus Heppe is geboren op dinsdag 26-03-1907 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1907 -005v Aktenummer 29], zoon van Bernardus Heppe en Elizabeth Johanna Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.1). Johannes trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 20-10-1936 in Stompwijk [bron: Bevolkingsregister Hillegersberg Periode 1907 - 1940] met Johanna Cornelia Verberg, 37 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 23-06-1899 in Stompwijk.
1.1.5.3.3.5.2.11.1.9 Adriana Catharina Heppe is geboren op vrijdag 28-08-1908 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1908 -011 Aktenummer 60], dochter van Bernardus Heppe en Elizabeth Johanna Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.1).
Kind van Adriana uit onbekende relatie:
1 Elisabeth Bernarda Heppe [1.1.5.3.3.5.2.11.1.9.1], geboren op maandag 04-02-1935 in Rotterdam [bron: BevolkingsregisterHillegersberg Periode 1873 - 1940].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Genoteerd als: "dochter van No.7" (=Adriana Catharina) bij het gezin van Bernardus Heppe en Elizabeth Johanna Ouwerling.
1.1.5.3.3.5.2.11.2 Adrianus Willebrordus Ouwerling is geboren op zaterdag 26-09-1874 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1874 -07], zoon van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars. Adrianus trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 08-11-1916 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1916 -07] met Christina Wilhelmina Story/Storij, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Christina: Bruidegom Adrianus Willebrordus Ouwerling , geb. Schiebroek 42 jaar Bruid Christina Wilhelmina Story , geb. Dreumel 42 jaar
Christina is geboren omstreeks 1874 in Dreumel, dochter van Cornelis Gerardus Story en Elisabeth Smulders. Christina is overleden op dinsdag 11-02-1919 in Hillegersberg, ongeveer 45 jaar oud [bron: Hillegersberg 1919 -14; Rotterdam 1919 c008v akte nr. 1281].
Notitie bij overlijden van Christina: Overledene Christina Wilhelmina Storij , leeftijd 44 jaar Echtgenoo/te Adrianus Willebrordus Ouwerling Plaats Hillegersberg Opmerkingen: extract uit Rotterdam Plaats Rotterdam
1.1.5.3.3.5.2.11.3 Albertus Johannes Ouwerling is geboren op woensdag 23-02-1876 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1876 -05], zoon van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars. Albertus is overleden op maandag 03-12-1934 in Rotterdam, 58 jaar oud [bron: Rotterdam 1934 e006v Aktenummer 4369].
Notitie bij overlijden van Albertus: Overledene Albertus Johannes Ouwerling , leeftijd 58 jaar Weduwnaar/weduwe Agatha de Bruijn
Albertus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 30-10-1901 in Gouda [bron: Nationaal Archief Gouda Aktenummer:133] met Agatha de Bruijn, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Agatha: Bruidegom: Albertus Johannes Ouwerling Leeftijd:25 Bruid:Agatha de Bruijn Leeftijd:20
Agatha is geboren omstreeks 1882 in Haastrecht, dochter van Cornelis de Bruijn en Niesje van Kampen. Agatha is overleden op vrijdag 02-05-1924 in Schiebroek, ongeveer 42 jaar oud [bron: Schiebroek 1924 -05].
Notitie bij overlijden van Agatha: Overledene Agatha de Bruijn , leeftijd 42 jaar Echtgenoo/te Albertus Johannes Ouwerling Geboorteplaats: Haasdrecht
Kinderen van Albertus en Agatha:
1 N.N. Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.3.1]. N.N. is overleden op zaterdag 02-08-1919 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1919 -07].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene n.n Ouwerling , leeftijd 0 jaar Opmerkingen: overledene was van het vrouwelijk geslacht
2 Albertus Johannes Ouwerling, geboren op zaterdag 12-07-1902 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.3.2.
3 Cornelis Antonius Ouwerling, geboren op zaterdag 24-10-1903 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.3.3.
4 Adrianus Bernardus Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.3.4], geboren op donderdag 27-04-1905 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1905 -08]. Adrianus is overleden op maandag 02-04-1906 in Schiebroek, 11 maanden oud [bron: Schiebroek 1906 -04].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overledene Adrianus Bernardus Ouwerling , leeftijd 11 maanden
5 Agnes Elisabeth Ouwerling, geboren op woensdag 03-10-1906 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.3.5.
6 Adriana Catharina Ouwerling, geboren op vrijdag 28-02-1908 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.3.6.
7 Adrianus Bernardus Ouwerling, geboren op donderdag 02-09-1909 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.3.7.
8 Agatha Wilhelmina Ouwerling, geboren op maandag 18-09-1911 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.3.8.
9 Elisabeth Johanna Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.3.9], geboren omstreeks 1913 in Schiebroek. Elisabeth is overleden op zondag 05-04-1914 in Schiebroek, ongeveer 1 jaar oud [bron: Schiebroek 1914 -03].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overledene Elisabeth Johanna Ouwerling , leeftijd 1 jaar
10 Elisabeth Johanna Ouwerling, geboren op vrijdag 26-01-1917 in Schiebroek. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.3.10.
11 Johannes Antonius Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.3.11], geboren op woensdag 29-09-1920 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1876 - 1940]. Johannes is overleden.
1.1.5.3.3.5.2.11.3.2 Albertus Johannes Ouwerling is geboren op zaterdag 12-07-1902 in Schiebroek [bron: Nationaal Archief Schiebroek Aktenummer: 11], zoon van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.3) en Agatha de Bruijn. Albertus trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 09-06-1925 in Overschie [bron: Overschie 1925 -020] met Johanna Maria Maat, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Johanna: Bruidegom Albertus Johannes Ouwerling , geb. Schiebroek 22 jaar Bruid Johanna Maria Maat , geb. Overschie 21 jaar
Johanna is geboren op vrijdag 03-06-1904 in Overschie, dochter van Stefanus Maat en Catharina Bakker.
Kinderen van Albertus en Johanna:
1 Alberta Agatha Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.3.2.1], geboren op vrijdag 03-01-1930 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1902 - 1940]. Alberta is overleden.
2 Stefanus Jozef Albertus Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.3.2.2], geboren op vrijdag 08-03-1935 in Overschie [bron: Bevolkingsregister Overschie Periode 1902-1940].
3 Albertus Cornelis Jozef Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.3.2.3], geboren op donderdag 04-03-1937 in Overschie [bron: Bevolkingsregister Overschie Periode 1902-1940].
1.1.5.3.3.5.2.11.3.3 Cornelis Antonius Ouwerling is geboren op zaterdag 24-10-1903 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1903 -16], zoon van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.3) en Agatha de Bruijn. Cornelis is overleden op woensdag 14-12-1927 in Rotterdam, 24 jaar oud [bron: Rotterdam 1927 e088v akte nr. 5115].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Antonius Ouwerling , leeftijd 24 jaar Echtgenoo/te Wilhelina Petronella Bakker
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 06-11-1924 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1924 -09] met Wilhelmina Petronella Bakker, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Wilhelmina: Bruidegom Cornelis Antonius Ouwerling , geb. Schiebroek 21 jaar Bruid Wilhelmina Petronella Bakker , geb. Schiebroek 18 jaar
Wilhelmina is geboren op donderdag 08-02-1906 in Schiebroek, dochter van Hendricus Johannes Bakker en Dorothea Aalgonda Slaman.
Kind van Cornelis en Wilhelmina:
1 Agatha Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.3.3.1], geboren op vrijdag 04-09-1925 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1903- 1940].
1.1.5.3.3.5.2.11.3.5 Agnes Elisabeth Ouwerling is geboren op woensdag 03-10-1906 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1876 - 1940; Schiebroek 1906 -21], dochter van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.3) en Agatha de Bruijn. Agnes trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 30-01-1929 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1929 b075 Aktenummer 290] met Adriaan Kroesbeek, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Adriaan: Bruidegom Adriaan Kroesbeek , geb. Hillegersberg 21 jaar Bruid Agnes Elisabeth Ouwerling , geb. Schiebroek 22 jaar
Adriaan is geboren op woensdag 02-10-1907 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1906 - 1940], zoon van Adriaan Kroesbeek en Geertruida Grimmelikhuijsen.
Kind van Agnes uit onbekende relatie:
1 Agatha Gertrudis Ouwerling/Kroesbeek [1.1.5.3.3.5.2.11.3.5.1], geboren op dinsdag 25-12-1928 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1876 - 1940].
Notitie bij de geboorte van Agatha: Erkend door de moeder bij het huwelijk gewettigd Later Kroesbeek bij Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1906 - 1940
Kind van Agnes en Adriaan:
2 Geertruida Agatha Kroesbeek [1.1.5.3.3.5.2.11.3.5.2], geboren op vrijdag 12-10-1934 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1906 - 1940].
1.1.5.3.3.5.2.11.3.6 Adriana Catharina Ouwerling is geboren op vrijdag 28-02-1908 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1876 - 1940; Schiebroek 1908 -03], dochter van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.3) en Agatha de Bruijn. Adriana trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 16-11-1932 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1932 n157 Aktenummer 4389] met Gerard Janus de Wit, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Gerard: Bruidegom Gerard Janus de Wit , geb. Rotterdam 23 jaar Bruid Adriana Catharina Ouwerling , geb. Schiebroek 24 jaar
Gerard is geboren op zondag 21-02-1909 in Rotterdam, zoon van Cornelis de Wit en Geertrui Alblas.
Kind van Adriana en Gerard:
1 Cornelis de Wit [1.1.5.3.3.5.2.11.3.6.1], geboren op dinsdag 11-04-1933 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1880 - 1940].
1.1.5.3.3.5.2.11.3.7 Adrianus Bernardus Ouwerling is geboren op donderdag 02-09-1909 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1876 - 1940; Schiebroek 1909 1909-16], zoon van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.3) en Agatha de Bruijn.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Kind Addrianus Bernardus Ouwerling
Notitie bij Adrianus: Is dit een zoon van Adrianus Bernardus??
Overledene Albertus Johannes Ouwerling , leeftijd 17 jaar (Geb: 1934)
Vader A.B. Ouwerling
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 03-07-1951
Aktenummer 254
Opmerkingen overleden op zee te Portland (VS); verder niets bekend
Bron Rotterdam 1951 s064v
Adrianus trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 26-11-1930 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1930 r134 Aktenummer 4938] met Cornelia Maria Huisman, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Cornelia: Bruidegom Adrianus Bernardus Ouwerling , geb. Schiebroek 21 jaar Bruid Cornelia Maria Huisman , geb. Rotterdam 23 jaar
Cornelia is geboren op maandag 29-07-1907 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam 1909-1940], dochter van Cornelis Huisman en Cornelia Maria Jongepier.
Kinderen van Adrianus en Cornelia:
1 Cornelia Agatha Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.3.7.1], geboren op woensdag 26-08-1931 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam 1909-1940].
2 Albertus Johannes Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.3.7.2], geboren op vrijdag 27-04-1934 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam 1909-1940].
3 Agatha Petronella Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.3.7.3], geboren op vrijdag 06-11-1936 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam 1909-1940].
1.1.5.3.3.5.2.11.3.8 Agatha Wilhelmina Ouwerling is geboren op maandag 18-09-1911 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1876 - 1940; Schiebroek 1911 1911-14], dochter van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.3) en Agatha de Bruijn. Agatha trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 16-01-1935 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1935 b028v Aktenummer 108] met Abraham Vis, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agatha en Abraham: Bruidegom Abraham Vis , geb. Rotterdam 23 jaar Bruid Agatha Wilhelmina Ouwerling , geb. Schiebroek 23 jaar
Abraham is geboren op dinsdag 12-12-1911 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1911 - 1940], zoon van Abraham Vis en Jacoba Roderwijn.
Kind van Agatha en Abraham:
1 Albertus Johannes Vis [1.1.5.3.3.5.2.11.3.8.1], geboren op maandag 06-05-1935 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1911 - 1940].
1.1.5.3.3.5.2.11.3.10 Elisabeth Johanna Ouwerling is geboren op vrijdag 26-01-1917 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1876 - 1940], dochter van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.3) en Agatha de Bruijn. Elisabeth is overleden.
Notitie bij Elisabeth: Huwelijk 14-6-1939 te Rotterdam Bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1917 - 1940
Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 14-06-1939 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1917 - 1940] met N.N. x E.J. Ouwerling.
1.1.5.3.3.5.2.11.4 Hendricus Carolus Ouwerling is geboren op vrijdag 23-11-1877 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1877 -14], zoon van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars. Hendricus is overleden op donderdag 15-12-1949 in Wateringen, 72 jaar oud [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer: 40].
Notitie bij overlijden van Hendricus: Overledene:Hendricus Carolus Ouwerling Relatie: Suzanna Catharina van Rossen Relatiesoort:Echtgenoot Opmerking:geb. Schiebroek, oud 72 jaar, eerder wedn. v. Cornelia Maria van der Valk
Hendricus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 24-04-1903 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer: 4] met Cornelia Maria (Keetje) van der Valk, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendricus en Keetje: Bruidegom:Hendricus Carolus Ouwerling Bruid:Cornelia Maria van der Valk Opmerking:bg. 25 jaar, bd. 23 jaar.
Keetje is geboren op donderdag 12-06-1879 in Hof van Delft [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1879 Nummer 35], dochter van Cornelis van der Valk en Catharina Magdalena van Vliet. Keetje is overleden op donderdag 03-01-1935 in Watergraafsmeer, 55 jaar oud [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:1].
Notitie bij overlijden van Keetje: Overledene:Cornelia Maria van der Valk Relatie:Hendricus Carolus Ouwerling Opmerking:geb. Hof van Delft, oud 55 jaar
(2) trouwde, minstens 58 jaar oud, na 1935 met Suzanna Catharina van Rossen.
Kinderen van Hendricus en Keetje:
1 Adriana Maria Ouwerling, geboren op dinsdag 02-02-1904 in Wateringen. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.4.1.
2 Cornelis Johannes Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.4.2], geboren op zondag 27-08-1905 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:62].
3 Albertus Johannes Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.4.3], geboren op zondag 24-11-1907 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:87]. Albertus is overleden op woensdag 02-06-1915 in Wateringen, 7 jaar oud [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer: 23].
Notitie bij overlijden van Albertus: Overledene:Albertus Johannes Ouwerling Vader:Hendricus Carolus Ouwerling Moeder:Cornelia Maria van den Valk Opmerking:geb. Wateringen, oud 7 jaar
4 Hendricus Carolus Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.4.4], geboren op vrijdag 06-08-1909 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:51]. Hendricus is overleden op zaterdag 12-05-1923 in Wateringen, 13 jaar oud [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:13].
Notitie bij overlijden van Hendricus: Overledene:Hendricus Carolus Ouwerling Opmerking:geb. Wateringen, oud 13 jaar
5 Catharina Magdalena Ouwerling, geboren op woensdag 02-08-1911 in Wateringen. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.4.5.
6 Catharina Ouwerling, geboren omstreeks 1917 in Wateringen. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.4.6.
1.1.5.3.3.5.2.11.4.1 Adriana Maria Ouwerling is geboren op dinsdag 02-02-1904 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:7], dochter van Hendricus Carolus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.4) en Cornelia Maria (Keetje) van der Valk. Adriana trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 18-05-1928 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:15] met Gijsbertus Johannes Maria Paasen, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Gijsbertus: Bruidegom:Gijsbertus Johannes Maria van Paassen Bruid:Adriana Maria Ouwerling Opmerking:bg. 26 jaar, bd. 24 jaar.
Gijsbertus is geboren omstreeks 1902 in Hof van Delft, zoon van Johannes Wilhelmus Paasen en Adriana Maria Groenewegen.
1.1.5.3.3.5.2.11.4.5 Catharina Magdalena Ouwerling is geboren op woensdag 02-08-1911 in Wateringen [bron: http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Algemene%20begraafplaats%20Zaandam-Zuid.htm#O], dochter van Hendricus Carolus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.4) en Cornelia Maria (Keetje) van der Valk. Catharina is overleden op maandag 07-10-1996, 85 jaar oud [bron: http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Algemene%20begraafplaats%20Zaandam-Zuid.htm#O]. Zij is begraven in Zaandam. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 21-08-1934 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:20] met Henricus van Schie, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Henricus: Bruidegom:Henricus van Schie Leeftijd:29 Bruid:Catharina Magdalena Ouwerling Leeftijd:23
Henricus is geboren op zaterdag 12-08-1905 in Boskoop [bron: http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Algemene%20begraafplaats%20Zaandam-Zuid.htm#O], zoon van Jacobus van Schie en Wilhelmina Blommenstein. Henricus is overleden op zondag 30-10-1983, 78 jaar oud [bron: http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Algemene%20begraafplaats%20Zaandam-Zuid.htm#O]. Hij is begraven in Zaandam.
1.1.5.3.3.5.2.11.4.6 Catharina Ouwerling is geboren omstreeks 1917 in Wateringen, dochter van Hendricus Carolus Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.4) en Cornelia Maria (Keetje) van der Valk. Catharina is overleden. Catharina trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 12-05-1938 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:18] met Leonardus Johannes de Haan, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Leonardus: Bruidegom:Leonardus Johannes de HaanLeeftijd:25 Bruid:Catharina Ouwerling Leeftijd:21
Leonardus is geboren omstreeks 1913 in Hillegersberg, zoon van Leendert de Haan en Geertruida Johanna van Houten.
1.1.5.3.3.5.2.11.5 Catharina Johanna Ouwerling is geboren op woensdag 07-05-1879 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1879 -04], dochter van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars. Catharina is overleden op zondag 02-01-1955 in Rijswijk, 75 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1955 Nummer 2].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Johanna Ouwerling , leeftijd 75 Weduwnaar/weduwe Cornelis Adrianus van der Valk
Catharina trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14-05-1903 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1903 -01] met Cornelis Adrianus van der Valk, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Cornelis: Bruidegom Cornelis Adrianus van der Valk , geb. Hof van Delft 26 jaar Bruid Catharina Johanna Ouwerling , geb. Schiebroek 24 jaar
Cornelis is geboren omstreeks 1877 in Hof van Delft, zoon van Cornelis van der Valk en Catharina Magdalena van Vliet. Cornelis is overleden op dinsdag 18-01-1944 in Rijswijk, ongeveer 67 jaar oud [bron: http://www.bonifatiusparochie.info/].
Kinderen van Catharina en Cornelis:
1 Catharina Magdalena van der Valk, geboren op donderdag 16-06-1904 in Wateringen. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.5.1.
2 Albertus Johannes van der Valk, geboren op zaterdag 12-08-1905 in Wateringen. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.5.2.
3 Cornelis Hendrikus van der Valk, geboren op zaterdag 12-01-1907 in Wateringen. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.5.3.
4 Bernardus Cornelis van der Valk [1.1.5.3.3.5.2.11.5.4], geboren op zaterdag 13-02-1909 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:11].
1.1.5.3.3.5.2.11.5.1 Catharina Magdalena van der Valk is geboren op donderdag 16-06-1904 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:41], dochter van Cornelis Adrianus van der Valk en Catharina Johanna Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.5). Catharina is overleden op maandag 06-05-1957 in Delft, 52 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1957 Nummer 258].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Magdalena van der Valk , leeftijd 52 Echtgenoo/te Wilhelmus Leonardus Veenman Opmerkingen: won. Naaldwijk
Notitie bij Catharina: IS DIT HAAR GEZIN????
Overledene:NN Veenman
Vader:Wilhelmus Leonardus Veenman
Moeder:Catharina Magdalena van der Valk
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 30 juli 1942
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Nationaal Archief
Plaats instelling:Naaldwijk
Collectiegebied:Zuid-Holland
Aktenummer:68
Registratiedatum:4 augustus 1942
Akteplaats:Naaldwijk
Aktesoort:Overlijdensakte
Opmerking:geb. Naaldwijk, doodgeboren kind

Kind:Wilhelmus Leonardus Veenman
Geboortedatum:zondag 28 september 1902
Vader:Simon Johannes Veenman
Moeder:Wilhelmina Alida Kester
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 28 september 1902
Documenttype:BS Geboorte
Erfgoedinstelling:Nationaal Archief
Plaats instelling:Naaldwijk
Collectiegebied:Zuid-Holland
Aktenummer:126
Registratiedatum:30 september 1902
Akteplaats:Naaldwijk
Aktesoort:Geboorteakte
Catharina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 03-07-1929 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1929 Nummer 63] met Wilhelmus Leonardus Veenman, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Wilhelmus: Bruidegom Wilhelmus Leonardus Veenman , geboren te Naaldwijk , leeftijd 26 Bruid Catharina Magdalena van der Valk , geboren te Wateringen , leeftijd 25
Wilhelmus is geboren omstreeks 1903 in Naaldwijk, zoon van Simon Johannes Veenman en Wilhelmina Alida Kester.
1.1.5.3.3.5.2.11.5.2 Albertus Johannes van der Valk is geboren op zaterdag 12-08-1905 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:58], zoon van Cornelis Adrianus van der Valk en Catharina Johanna Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.5). Albertus is overleden op woensdag 12-02-1975 in Rijswijk, 69 jaar oud [bron: http://www.bonifatiusparochie.info/contentframe5.html]. Albertus trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 23-08-1933 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1933 Nummer 248] met Elisabeth Geertruida Maria Kester, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Elisabeth: Bruidegom Albertus Johannes van der Valk , geboren te Wateringen , leeftijd 28 Bruid Elisabeth Geertruida Maria Kester , geboren te Naaldwijk , leeftijd 22
Elisabeth is geboren omstreeks 1911 in Naaldwijk, dochter van Wilhelmus Bernardus Kester en Maria Clazina Tetteroo.
Kinderen van Albertus en Elisabeth:
1 Cornelis Adrianus van der Valk [1.1.5.3.3.5.2.11.5.2.1], geboren omstreeks 1942 in Rijswijk. Cornelis is overleden op dinsdag 18-01-1944 in Rijswijk, ongeveer 2 jaar oud [bron: Rijswijk Akte Jaar 1944 Nummer 1].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Adrianus van der Valk , leeftijd 2
2 Elisabeth Anna Mathilda van der Valk [1.1.5.3.3.5.2.11.5.2.2], geboren omstreeks 1944 in Rijswijk. Elisabeth is overleden op woensdag 16-02-1949 in ’s-Gravenhage, ongeveer 5 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1949 Nummer 131; Rijswijk Akte Jaar 1949 Nummer 44].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overledene Elisabeth Anna Mathilda van der Valk , leeftijd 5 Vader Albertus Johannes van der Valk Moeder Elisabeth Geertruida Maria Kester Opmerkingen: wonende te Rijswijk Z-H overleden te ’s Gravenhage
Overledene Elisabeth Anna Mathilda van der Valk , leeftijd 5 Geboorteplaats Rijswijk Vader Albertus Johannes van der Valk Moeder Elisabeth Geertruida Maria Kester Plaats Rijswijk
3 N.N.1 van der Valk [1.1.5.3.3.5.2.11.5.2.3], levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 30-03-1945 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1945 Nummer 123].
Notitie bij overlijden van N.N.1: Overledene levenloos geboren kind van der Valk Vader Albertus Johannes van der Valk Moeder Elisabeth Geertruida Maria Kester
4 N.N.2 van der Valk [1.1.5.3.3.5.2.11.5.2.4], levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 15-02-1952 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1952 Nummer 31].
Notitie bij overlijden van N.N.2: Geboorteplaats Rijswijk Vader Albertus Johannes van der Valk Moeder Elisabeth Geertruida Maria Kester Opmerkingen: Levenloos geboren kind.
1.1.5.3.3.5.2.11.5.3 Cornelis Hendrikus van der Valk is geboren op zaterdag 12-01-1907 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:6], zoon van Cornelis Adrianus van der Valk en Catharina Johanna Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.5). Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 23-02-1933 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:6] met Apolonia Elisabeth Scholtes, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Apolonia: Bruidegom:Cornelis Hendrikus van der Valk Leeftijd:26 Bruid:Apolonia Elisabeth Scholtes Leeftijd:26
Apolonia is geboren op dinsdag 04-12-1906 in Wateringen, dochter van Jacobus Leonardus Scholtes en Maria Jacoba Cornelia Samwel. Apolonia is overleden [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:78].
Kind van Cornelis en Apolonia:
1 Anna Maria van der Valk [1.1.5.3.3.5.2.11.5.3.1], geboren omstreeks 1943 in Naaldwijk. Anna is overleden op woensdag 05-06-1946 in Naaldwijk, ongeveer 3 jaar oud [bron: Nationaal Archief Naaldwijk Aktenummer:62].
Notitie bij overlijden van Anna: Overledene:Anna Maria van der Valk Opmerking:geb. Naaldwijk, oud 3 jaar
1.1.5.3.3.5.2.11.6 Adriana Clazina Ouwerling is geboren op vrijdag 12-11-1880 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1880 -11], dochter van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars. Adriana is overleden op maandag 19-12-1955 in Delft, 75 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1955 Nummer 679].
Notitie bij overlijden van Adriana: Overledene Adriana Clazina Ouwerling , leeftijd 75 Echtgenoo/te Wilhelmus Arnoldus van Zijl Opmerkingen: won. Pijnacker
Notitie bij Adriana: Er schijnt nog een zoon te zijn: Petrus Cornelis Jacobus van der Valk, geboren 11 november 1915, geboorteplaats onbekend, overleden 17 oktober 1987 te ’s-Gravenhage, oud 71 jaar. (Bron: Stamboom Baars via genealogieonline.nl - http://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-baars/I12793.php)
Adriana:
(1) trouwde met Pieter (Petrus MichaŰl) van der Valk. Pieter is geboren op woensdag 27-03-1878 in Hof van Delft [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1878 Nummer 14], zoon van Cornelis van der Valk en Catharina Magdalena van Vliet. Pieter is overleden op zondag 28-04-1918 in Wateringen, 40 jaar oud [bron: Historisch Archief Westland Aktenummer: 20].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter van der Valk Partner Adriana Clazina Ouwerling Relatie: echtgenoot van Nadere informatie geb. Hof van Delft, oud 40 jaar
(2) trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 24-02-1922 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1922 Nummer 2] met Wilhelmus Arnoldus van Zijl, 61 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Wilhelmus: Bruidegom Wilhelmus Arnoldus van Zijl , geboren te Monster , leeftijd 61 Bruid Adriana Clazina Ouwerling , geboren te Schiebroek , leeftijd 41 Opmerkingen Wednr. van Maria Borking, Wed Pieter V.D. Valk
Wilhelmus is geboren op donderdag 07-02-1861 in Monster [bron: Nationaal Archief Monster Aktenummer: 18], zoon van Leendert Wilhelmus van Zijl en Agatha van der Valk. Wilhelmus is overleden op woensdag 09-09-1953 in Delfgauw, 92 jaar oud [bron: http://gw.geneanet.org/hubenaar?lang=es;pz=noey+owen+paul;nz=hubenaar;ocz=0;p=wilhelmus+arnoldus;n=van+zijl]. Hij is begraven op maandag 14-09-1953 in Delft [bron: http://gw.geneanet.org/hubenaar?lang=es;pz=noey+owen+paul;nz=hubenaar;ocz=0;p=wilhelmus+arnoldus;n=van+zijl]. Wilhelmus is weduwnaar van Adriana Everdina Post (geb. ±1862), met wie hij trouwde op zaterdag 03-11-1883 in Naaldwijk [bron: Nationaal Archief Naaldwijk Aktenummer:26]. Wilhelmus is weduwnaar van Maria Borking (1848-±1920), met wie hij trouwde op woensdag 08-08-1894 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1894 Nummer 152].
Kinderen van Adriana en Pieter:
1 Catharina Magdalena (Catrien) van der Valk [1.1.5.3.3.5.2.11.6.2], geboren op vrijdag 10-08-1906 in Wateringen [bron: Historisch Archief Westland Aktenummer: 49].
2 Adriana Maria (Sjaan) van der Valk, geboren op dinsdag 30-07-1907 in Wateringen. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.6.3.
3 Cornelia Johanna van der Valk [1.1.5.3.3.5.2.11.6.4], geboren op dinsdag 29-09-1908 in Wateringen [bron: Historisch Archief Westland Aktenummer: 56]. Cornelia is overleden op woensdag 25-11-1908 in Wateringen, 1 maand oud [bron: Archieflocatie Historisch Archief Westland Aktenummer: 37].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Johanna van der Valk Nadere informatie geb. Wateringen, oud 2 maanden
4 Albertus Johannes van der Valk [1.1.5.3.3.5.2.11.6.5], geboren op maandag 13-09-1909 in Wateringen [bron: Historisch Archief Westland Aktenummer: 58]. Albertus is overleden op maandag 14-02-1910 in Wateringen, 5 maanden oud [bron: Historisch Archief Westland Aktenummer: 7].
Notitie bij overlijden van Albertus: Overledene Albertus Johannes van der Valk Nadere informatie geb. Wateringen, oud 5 maanden
5 Albertus Johannes (Ber) van der Valk, geboren op maandag 28-11-1910 in Wateringen. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.6.6.
6 Cornelia Johanna (Toos?) van der Valk [1.1.5.3.3.5.2.11.6.7], geboren omstreeks 1911 in Wateringen [bron: Historisch Archief Westland Aktenummer: 56]. Toos? is overleden op woensdag 20-12-1933 in Delft, ongeveer 22 jaar oud [bron: Pijnacker Akte Jaar 1933 Nummer 43; Delft Akte Jaar 1933 Nummer 551].
Notitie bij overlijden van Toos?: Overledene Cornelia Johanna van der Valk , leeftijd 22 Plaats: Pijnacker Opmerkingen: overleden te Delft
7 Elizabeth Johanna (Bep) van der Valk, geboren omstreeks 1913 in Wateringen. Volgt 1.1.5.3.3.5.2.11.6.8.
Kind van Adriana en Wilhelmus:
8 W(ilhelmina?) A(driana?) (Wil) van Zijl [1.1.5.3.3.5.2.11.6.1].
1.1.5.3.3.5.2.11.6.3 Adriana Maria (Sjaan) van der Valk is geboren op dinsdag 30-07-1907 in Wateringen [bron: Historisch Archief Westland Aktenummer: 54], dochter van Pieter (Petrus MichaŰl) van der Valk en Adriana Clazina Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.6). Sjaan is overleden op dinsdag 29-08-1961 in Delft, 54 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1961 Nummer 524].
Notitie bij overlijden van Sjaan: Overledene Adriana Maria van der Valk , leeftijd 54 Echtgenoo/te Gerardus Franciscus Smits
Sjaan trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 20-09-1933 in Pijnacker [bron: Pijnacker Akte Jaar 1933 Nummer 22] met Gerardus Franciscus (Geer) Smits, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sjaan en Geer: Bruidegom Gerardus Franciscus Smits , geboren te Delft , leeftijd 22 Bruid Adriana Maria van der Valk , geboren te Wateringen , leeftijd 26
Geer is geboren omstreeks 1911 in Delft, zoon van Frederikus Smits en Johanna Maria Josephina van de Vendrik.
1.1.5.3.3.5.2.11.6.6 Albertus Johannes (Ber) van der Valk is geboren op maandag 28-11-1910 in Wateringen [bron: Historisch Archief Westland Aktenummer: 74], zoon van Pieter (Petrus MichaŰl) van der Valk en Adriana Clazina Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.6). Ber trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 20-04-1938 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1938 Nummer 77] met Wilhelmina Theodora Johanna Maria Ouwendijk, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ber en Wilhelmina: Bruidegom Albertus Johannes van der Valk , geboren te Wateringen , leeftijd 27 Bruid Wilhelmina Theodora Johana Maria Ouwendijk , geboren te Delft , leeftijd 26
Wilhelmina is geboren omstreeks 1912 in Delft, dochter van Martinus Ouwendijk en Alida Engelberta van den (der) Assem.
1.1.5.3.3.5.2.11.6.8 Elizabeth Johanna (Bep) van der Valk is geboren omstreeks 1913 in Wateringen, dochter van Pieter (Petrus MichaŰl) van der Valk en Adriana Clazina Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11.6). Bep trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op woensdag 05-09-1934 in Pijnacker [bron: Pijnacker Akte Jaar 1934 Nummer 22] met Leonardus Hendricus Anthonius Zeegers, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bep en Leonardus: Bruidegom Leonardus Hendricus Anthonius Zeegers , geboren te Delft , leeftijd 25 Bruid Elizabeth Johanna van der Valk , geboren te Wateringen , leeftijd 21
Leonardus is geboren omstreeks 1909 in Delft, zoon van Petrus Hubertus Zeegers en Margaretha Melgers.
1.1.5.3.3.5.2.11.7 Johanna Wilhelmina Ouwerling is geboren op vrijdag 09-06-1882 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1882 -08], dochter van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16-05-1907 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1907 -02] met Nicolaas Majoor, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Nicolaas: Bruidegom Nicolaas Majoor 26 jaar Bruid Johanna Wilhelmina Ouwerling 24 jaar
Nicolaas is geboren omstreeks 1880, zoon van Jan Majoor en Margaretha Maria Haenen.
1.1.5.3.3.5.2.11.8 Adrianus Johannes Ouwerling is geboren op vrijdag 08-02-1884 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1884 -01], zoon van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars. Adrianus is overleden op woensdag 13-10-1948 in Rotterdam, 64 jaar oud [bron: Rotterdam 1948 d130v Aktenummer 3708].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overledene Adrianus Johannes Ouwerling , leeftijd 64 jaar Echtgenoo/te Maria Paasen
Adrianus trouwde, 32 jaar oud, op maandag 06-03-1916 in Bergen op Zoom [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum Bergen op Zoom Aktenummer:21] met Maria Paasen, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Maria: Bruidegom:Arianus Johannes Ouwerling Leeftijd:32 Bruid:Maria Paasen Leeftijd:22
Maria is geboren omstreeks 1894 in Bergen op Zoom, dochter van Marinus Cornelis Paasen en Maria Schuurbiers.
1.1.5.3.3.5.2.11.9 Johannes Anthonius Ouwerling is geboren op donderdag 01-10-1885 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1885 -07], zoon van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars.
Beroep:
Stalknecht   [bron: Bevolkingsregister Rotterdam Periode 1885 - 1940]
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 19-06-1918 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1918 -03] met Geertruida Johanna Borsboom, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Geertruida: Bruidegom Johannes Antonius Ouwerling , geb. Schiebroek 32 jaar
Vader Johannes Antonius Ouwerling(NB: moet zijn: Albertus Johannes) Moeder Adriana Baars
Bruid Geertruida Johanna Borsboom , geb. ’s Gravenhage 23 jaar
Vader Johannes Borsboom Moeder Geertruida Hendrika Haket
Geertruida is geboren op donderdag 17-01-1895 in ’s- Gravenhage [bron: Bevolkingsregister Schiebroek Periode 1885 - 1940], dochter van Johannes Borsboom en Geertruida Hendrika Haket.
Kinderen van Johannes en Geertruida:
1 Albertus Johannus Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.9.1], geboren op woensdag 29-01-1919 in Hillegersberg [bron: Bevolkingsregister Schiebroek Periode 1885 - 1940].
2 Geertruida Johanna Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.9.2], geboren op donderdag 08-04-1920 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Schiebroek Periode 1885 - 1940].
3 Adriana Agatha Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.9.3], geboren op zondag 02-10-1921 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Schiebroek Periode 1885 - 1940].
4 Johanna Maria Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.9.4], geboren op zondag 03-12-1922 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Schiebroek Periode 1885 - 1940].
5 Johannes Antonius Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.9.5], geboren op vrijdag 20-11-1925 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Schiebroek Periode 1885 - 1940].
6 Willebrordus Cornelis Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.9.6], geboren op zondag 15-05-1927 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Schiebroek Periode 1885 - 1940].
7 Gerardus Johannes Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.9.7], geboren op zaterdag 29-11-1930 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Schiebroek Periode 1885 - 1940].
8 Cornelia Geertruida Ouwerling [1.1.5.3.3.5.2.11.9.8], geboren op zondag 22-05-1932 in Schiebroek [bron: Bevolkingsregister Schiebroek Periode 1885 - 1940].
1.1.5.3.3.5.2.11.10 Cornelis Franciscus Ouwerling is geboren op maandag 14-11-1887 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1887 -15], zoon van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars. Cornelis is overleden op woensdag 24-01-1934 in Hillegersberg, 46 jaar oud [bron: Hillegersberg 1934 -015].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Franciscus Ouwerling , leeftijd 46 jaar Vader Albertus Johannes Ouwerling Moeder Alida van Slingerland (FOUT: naam van moeder Geertruida) Echtgenoo/te Geertruida in ’t Veen
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18-06-1914 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1914 -10] met Geertruida In ’t Veen, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Geertruida: Bruidegom Cornelis Franciscus Ouwerling , geb. Schiebroek 26 jaar Bruid Geertruida in ’t Veen , geb. Bleiswijk 24 jaar
Geertruida is geboren omstreeks 1889 in Bleiswijk, dochter van Cornelis In ’t Veen en Alida Slingerland.
1.1.5.3.3.5.2.11.11 Johannes Catharinus Ouwerling is geboren op woensdag 19-03-1890 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1890 -05], zoon van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 06-06-1913 in Wateringen [bron: Nationaal Archief Wateringen Aktenummer:10] met Margaretha Elizabeth Reijgersberg, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Margaretha: Bruidegom:Johannes Catharinus Ouwerling Bruid:Margaretha Elizabeth Reijgersberg Opmerking:bg. 23 jaar, bd. 22 jaar.
Margaretha is geboren omstreeks 1891 in Wateringen, dochter van Gerardus Philippus Reijgersberg en Margaretha Wubben.
1.1.5.3.3.5.2.11.12 Wilhelmina Geertruida Ouwerling is geboren op vrijdag 22-04-1892 in Schiebroek [bron: Nationaal Archief Schiebroek Aktenummer: 4], dochter van Albertus Johannes Ouwerling (zie 1.1.5.3.3.5.2.11) en Adriana Baars. Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 26-07-1916 in Schiebroek [bron: Schiebroek 1916 -03] met Jacobus Johannes Tetteroo, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Jacobus: Bruidegom Jacobus Johannes Tettezoo , geb. Nootdorp 24 jaar Bruid Wilhelmina Geertruida Ouwerling , geb. Schiebroek 24 jaar
Jacobus is geboren omstreeks 1892 in Nootdorp, zoon van Gerrit Tetteroo en Barbara Johanna van der Helmers.
1.1.5.3.3.5.3 Leendert van der Meer is geboren op dinsdag 05-10-1802 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 91a , folio 18], zoon van Arij van der Meer (zie 1.1.5.3.3.5) en Elisabet van der (den) Schelling. Hij is gedoopt op vrijdag 08-10-1802 in Delft [bron: DTB Delft Archiefnummer 14 inv. 91a, folio 18; Archiefnummer 14 inv. 147, folio 195].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Dopeling Leendert Vader Arij van der Meer Moeder Elisabeth van der Schelling Getuige Helena Blankvliet Plaats Delft Datum doop 08-10-1802 Geboortedatum 05-10-1802
Leendert trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 26-03-1828 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1828 Nummer 21] met Teuntje van der Meer, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Teuntje: Bruidegom Leendert van der Meer, geboren te Delft , leeftijd 25, Vader Arie van der Meer Moeder Elisabet van der Schelling
Bruid Teuntje van der Meer, geboren te Maasland , leeftijd 31,Vader Adrianus van der Meer Moeder Catharina de Knecht
Plaats Delft Huwelijksdatum 26-03-1828
Teuntje is geboren omstreeks 1797 in Maasland, dochter van Adrianus van der Meer en Catharina de Knecht.
1.1.5.4 Henderick Vlock, zoon van Abraham Hendriksz van der Vlock (zie 1.1.5) en Haasje (Haagsje) Dircks Kool. Hij is gedoopt op zondag 25-11-1714 in Delft [bron: DTB Delft inv. 13, folio 123v].
Notitie bij de geboorte van Henderick: Dopeling Henderick
Vader Abram Hendrickse Vlock
Moeder Haasje Dircks Kool
Getuige Jannetie Vlock
Plaats Delft
Datum doop 25-11-1714
DTB Delft inv. 13 , folio 123v
Hij is begraven in Pijnacker. Henderick:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 12-12-1751 in Hillegersberg [bron: Bron DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd] met N.N. Jakoba van der Wilt, nadat zij op vrijdag 19-11-1751 in Hillegersberg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Bron DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd].
Notitie bij het huwelijk van Henderick en N.N. Jakoba van der Wilt: Is dit dit huwelijk?????
Bruidegom Heindrik Vlok, jongeman, van Niewveen
Bruid Jakoba van der Wilt weduwe van Gijsbert Zalm, wonend: Hillegersberg
Plaats Hillegersberg
Datum trouwen 12-12-1751
Datum ondertrouw 19-11-1751
Opmerkingen 3 gld.
Bron DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd
Heindrik zou hier 37 jaar zijn....Is Jakoba van der Wilt zijn 1e echtgenote? Zo te zien wel, aangezien Heindrik hier als jongeman staat (dus nog niet eerder gehuwd)
Zij is weduwe van Gijsbert Zalm (ovl. 1748).
(2) trouwde, 44 jaar oud, op zondag 20-05-1759 in Hillegersberg [bron: DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd] met Teuna de Groot, nadat zij op vrijdag 04-05-1759 in Hillegersberg in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd].
Notitie bij het huwelijk van Henderick en Teuna: Bruidegom Hendrik Vlok weduwnaar van , wonend: Hillegersberg
Bruid Teuna de Groot weduwe van , wonend: Hillegersberg
Plaats Hillegersberg
Datum trouwen 20-05-1759
Datum ondertrouw 04-05-1759
Opmerkingen 3 gld.
Bron: DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd
(3) trouwde, 53 jaar oud, op zondag 17-04-1768 in Delft [bron: DTB Delft inv. 86 , folio 90] met Gerritje van Es, nadat zij op zaterdag 02-04-1768 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv. 86 , folio 90; DTB Delft inv. 29 , folio 93].
Notitie bij het huwelijk van Henderick en Gerritje: Bruidegom Hendrik Vlock , weduwnaar van , wonend: onder Hoff van Delft
Bruid Gerritje van Es , weduwe van Simon van der Krans , wonend: onder Hoff van Delft
Plaats Delft
Datum trouwen 17-04-1768
Datum ondertrouw 02-04-1768
DTB Delft inv. 86 , folio 90
Gerritje is weduwe van Simon van der Krans.
Kinderen van Henderick en N.N. Jakoba van der Wilt:
1 Abraham Hendriksz Vlok. Volgt 1.1.5.4.1.
2 N.N. Vlock [1.1.5.4.2]. Hij of zij is begraven op donderdag 07-08-1755 in Hillegersberg.
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene N.n. Vlok
Kind van Hendrik Vlok
Plaats: Hillegersberg
Datum begraven: 07-08-1755
Opmerkingen: buiten; geen kleed
Bron: DTB Hillegersberg Begraven kerk
3 N.N. Vlock [1.1.5.4.3]. Hij of zij is begraven op donderdag 04-05-1758 in Hillegersberg.
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene: N.n. Vlok
Kind van Hendrik Vlok
Plaats: Hillegersberg
Datum begraven: 04-05-1758
Opmerkingen: buiten; geen kleed
Bron: DTB Hillegersberg Begraven kerk
1.1.5.4.1 Abraham Hendriksz Vlok, zoon van Henderick Vlock (zie 1.1.5.4) en N.N. Jakoba van der Wilt. Hij is begraven op dinsdag 05-02-1805 in Hillegersberg [bron: DTB Hillegersberg Begraven kerk].
Notitie bij overlijden van Abraham: Overledene Abram Vlok
Plaats Hillegersberg
Datum begraven 05-02-1805
Bron DTB Hillegersberg Begraven kerk
Abraham ging in ondertrouw op zaterdag 04-04-1772 in Delft met Cornelia van der Meer, ongeveer 23 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1749, dochter van Justus van der Meer en Geertje Hogervorst. Cornelia is overleden op zaterdag 27-12-1817 in Delft, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Leeftijd 68 jaar
Notitie bij Cornelia: De vier N.N. kinderen kunnen ook ÚÚn of meerdere van de andere kinderen zijn. Het is dus niet duidelijk of Abraham en Cornelia in totaal 11 kinderen hebben gehad...
Kinderen van Abraham en Cornelia:
1 N.N. Vlok [1.1.5.4.1.1]. Hij of zij is begraven op woensdag 30-11-1774 in Pijnacker.
2 N.N. Vlok [1.1.5.4.1.2]. Hij of zij is begraven op woensdag 05-01-1780 in Pijnacker.
3 N.N. Vlok [1.1.5.4.1.3]. Hij of zij is begraven op donderdag 12-02-1784 in Pijnacker.
4 N.N. Vlok [1.1.5.4.1.4]. Hij of zij is begraven op woensdag 17-07-1793 in Pijnacker.
5 Jacoba Vlok [1.1.5.4.1.5]. Zij is gedoopt op woensdag 17-02-1773 in Delft.
6 Justus Flok (Vlok), gedoopt op zondag 23-01-1774 in Delft. Volgt 1.1.5.4.1.6.
7 Geertrui Vlok [1.1.5.4.1.7]. Zij is gedoopt op zondag 18-02-1776 in Delft. Geertrui is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 09-01-1778 in Pijnacker ?.
8 Heijnderik Vlok [1.1.5.4.1.8]. Hij is gedoopt op zondag 03-05-1778 in Delft. Heijnderik is overleden, 11 jaar oud. Hij is begraven op maandag 19-04-1790 in Pijnacker ?.
9 Geertrui Vlok [1.1.5.4.1.9]. Zij is gedoopt op zondag 14-11-1779 in Delft.
10 Arij Vlok [1.1.5.4.1.10], geboren op vrijdag 24-10-1783 in Pijnacker. Hij is gedoopt op zondag 26-10-1783 in Pijnacker.
11 Arie Vlok [1.1.5.4.1.11]. Hij is gedoopt op zondag 20-08-1786 in Berkel en Rodenrijs [bron: DTB Berkel en Rodenrijs Doop gereformeerd 1307-515-254]. Bij de doop van Arie was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Verzijde.
1.1.5.4.1.6 Justus Flok (Vlok), zoon van Abraham Hendriksz Vlok (zie 1.1.5.4.1) en Cornelia van der Meer. Hij is gedoopt op zondag 23-01-1774 in Delft. Justus is overleden op vrijdag 15-09-1854 in Vrijenban, 80 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1854 Nummer 19].
Notitie bij overlijden van Justus: Leeftijd 79 jaar
Justus:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 30-03-1794 in Pijnacker met Maria Hogerwerf, nadat zij op vrijdag 14-03-1794 in Pijnacker in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in Berkel.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 30-10-1811 in Pijnacker [bron: Pijnacker Akte Jaar 1811 Nummer 2] met Geertruij van den Bos, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Justus en Geertruij: Leeftijd 81 jaar
Geertruij is geboren omstreeks 1786 in Pijnacker, dochter van Huig van den Bos en Cornelia van Leeuwen. Geertruij is overleden op dinsdag 29-10-1867 in Delft, ongeveer 81 jaar oud. Geertruij trouwde later op woensdag 07-11-1855 in Delft met Teunis Groeneweg (geb. ±1786).
Kind van Justus en Geertruij:
1 Cornelia (Johanna Jonetta) Vlok, geboren op zaterdag 23-01-1813 in Pijnacker. Volgt 1.1.5.4.1.6.1.
1.1.5.4.1.6.1 Cornelia (Johanna Jonetta) Vlok is geboren op zaterdag 23-01-1813 in Pijnacker, dochter van Justus Flok (Vlok) (zie 1.1.5.4.1.6) en Geertruij van den Bos. Cornelia:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 04-05-1836 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1836 Nummer 38] met Johannes Groenheijde, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Johannes: Leeftijd 41 jaar
Johannes is geboren omstreeks 1803 in Wateringen, zoon van Bruyn Groenheijde en Adriana van der Maarel.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zondag 12-11-1854 in Hof van Delft [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1854 Nummer 9] met Abraham Groenheijden, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Abraham: Opmerkingen bruidegom (ook geschreven zijnde Groenheijde)
Leeftijd 40 jaar
Abraham is geboren omstreeks 1814 in Wateringen, zoon van Bruyn Groenheijde en Antie Zolleveld.
Notitie bij Abraham: Abraham en Johannes waren halfbroers
1.1.5.6 Gerrit Vlock, zoon van Abraham Hendriksz van der Vlock (zie 1.1.5) en Haasje (Haagsje) Dircks Kool. Hij is gedoopt op zondag 26-06-1718 in Nootdorp/Nieuweveen [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 1, blz 59]. Gerrit trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 03-03-1752 in Overschie [bron: DTB Delfland ten oosten van Delft 1756-1775; DTB Overschie Trouw Gereformeerd] met Lena van der Horst, 21 jaar oud, nadat zij op donderdag 02-03-1752 in Nieuweveen in ondertrouw zijn gegaan [bron: GaarderTrouwboek van Nootdorp].
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Lena: Bruidegom Gerrit Vlok , jongeman , wonend: Nieuweveen
Bruid Lena van der Horst , jongedochter , van Overschie
Plaats Overschie
Datum trouwen 03-03-1752
Bron DTB Overschie Trouw gereformeerd
Lena is een dochter van Holland(t) Ariensz van der Horst en Maritie van der Kaegh. Zij is gedoopt op zondag 05-11-1730 in Overschie. Bij de doop van Lena was de volgende getuige aanwezig: Lena Leenhouwer.
Notitie bij de geboorte van Lena: Dopeling Lena van der Horst
Vader Holland van der Horst
Moeder Marijtye van der Kaag
Getuige Lena Leenhouwer
Plaats Overschie
Datum doop 05-11-1730
Bron DTB Overschie Doop gereformeerd
Lena is overleden, 77 jaar oud [bron: Bron DTB Overschie Begraven kerk]. Zij is begraven op vrijdag 16-09-1808 in Overschie.
Notitie bij overlijden van Lena: Overledene Lena van der Horst
Plaats Overschie
Datum begraven 16-09-1808
Opmerkingen in de kerk; ’t midd:kleed; 1 uur geluid
Bron DTB Overschie Begraven kerk
Notitie bij Lena: Gegevens uit stamboom J. van Dijk
Getuige bij:
09-07-1786     doop Gerritje Geerlemans (geb. 1786) [zie 1.1.5.6.5.1]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Bleiswijk Doop gereformeerd 1292-1241-204]
25-09-1796     doop Willem Krueger (geb. 1796) [zie 1.1.5.6.6.2]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]
29-10-1797     doop Lena Kruger (geb. 1797) [zie 1.1.5.6.6.3]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]
08-12-1799     doop Gerd Willem Kruger (geb. 1799) [zie 1.1.5.6.6.5]    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen van Gerrit en Lena:
1 Abraham Vlock [1.1.5.6.1], levenloos geboren zoon. Hij is gedoopt in 10-1756 in Nootdorp.
Notitie bij de geboorte van Abraham: Er staat een kruisje bij zijn naam, dus denk ik dat hij levenloos is geboren.
Tweeling met Haasje
2 Haasje Vlock [1.1.5.6.2]. Zij is gedoopt in 10-1756 in Nootdorp.
Notitie bij de geboorte van Haasje: Tweeling met Abraham
3 Abraham Vlock [1.1.5.6.3]. Hij is gedoopt op zondag 24-12-1758 in Nootdorp.
4 Hollandt Vlock [1.1.5.6.4]. Hij is gedoopt op zondag 06-09-1761 in Nootdorp.
5 Haasje Vlock, gedoopt op zondag 14-04-1765 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.6.5.
6 Pieternella Vlock, gedoopt op 01-?-1768 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.6.6.
1.1.5.6.5 Haasje Vlock, dochter van Gerrit Vlock (zie 1.1.5.6) en Lena van der Horst. Zij is gedoopt op zondag 14-04-1765 in Nootdorp. Haasje is overleden, 24 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 14-05-1789 in Bleiswijk [bron: DTB Bleiswijk Begraven gaarder 1290-435-029].
Notitie bij overlijden van Haasje: Gratis
Haasje trouwde met Fredrik Geerlemans.
Kinderen van Haasje en Fredrik:
1 Gerritje Geerlemans [1.1.5.6.5.1]. Zij is gedoopt op zondag 09-07-1786 in Bleiswijk [bron: DTB Bleiswijk Doop gereformeerd 1292-1241-204]. Bij de doop van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Lena van der Horst (1730-1808) [zie 1.1.5.6] [grootmoeder moederszijde].
2 Willem Geerlemans [1.1.5.6.5.2]. Hij is gedoopt op zondag 02-09-1787 in Bleiswijk [bron: DTB Bleiswijk Doop gereformeerd 1292-1241-212]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Antje Rubkes.
3 Willem Geerlemans [1.1.5.6.5.3]. Hij is gedoopt op zondag 02-11-1788 in Bleiswijk [bron: DTB Bleiswijk Doop gereformeerd 1292-1241-219]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Pieternella Vlock (1768-1811) [zie 1.1.5.6.6] [tante moederszijde].
1.1.5.6.6 Pieternella Vlock, dochter van Gerrit Vlock (zie 1.1.5.6) en Lena van der Horst. Zij is gedoopt op 01-?-1768 in Nootdorp. Pieternella is overleden, 42 of 43 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 31-05-1811 in Overschie [bron: DTB Overschie Begraven kerk].
Notitie bij overlijden van Pieternella: in de kerk; ’t midd: kleed; 1 uur geluid
Wordt genoemd Petronella
Getuige bij:
02-11-1788     doop Willem Geerlemans (geb. 1788) [zie 1.1.5.6.5.3]    [tante moederszijde]   [bron: DTB Bleiswijk Doop gereformeerd 1292-1241-219]
07-06-1807     doop Hendrik Kruger (geb. 1807)   [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]
Pieternella trouwde met Heijnderik Kruger.
Kinderen van Pieternella en Heijnderik:
1 Willem Kruger [1.1.5.6.6.1], geboren op maandag 24-08-1795 in Overschie [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]. Hij is gedoopt op zondag 30-08-1795 in Overschie [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Lena van der Horst (1723-1723) [oudtante moederszijde].
2 Willem Krueger [1.1.5.6.6.2], geboren op dinsdag 20-09-1796 in Overschie [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]. Hij is gedoopt op zondag 25-09-1796 in Overschie [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Lena van der Horst (1730-1808) [zie 1.1.5.6] [grootmoeder moederszijde].
3 Lena Kruger [1.1.5.6.6.3], geboren op maandag 23-10-1797 in Overschie [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]. Zij is gedoopt op zondag 29-10-1797 in Overschie [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]. Bij de doop van Lena was de volgende getuige aanwezig: Lena van der Horst (1730-1808) [zie 1.1.5.6] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Lena: kind: geboren in 16 Hoven
4 Willem Kruger [1.1.5.6.6.4], geboren op donderdag 13-12-1798 in Overschie [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]. Hij is gedoopt op zondag 16-12-1798 in Overschie. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Anna Hofmans.
Notitie bij de geboorte van Willem: kind: geboren onder der Oudendijk tot Overschie
5 Gerd Willem Kruger [1.1.5.6.6.5], geboren op vrijdag 29-11-1799 in Overschie. Hij is gedoopt op zondag 08-12-1799 in Overschie. Bij de doop van Gerd was de volgende getuige aanwezig: Lena van der Horst (1730-1808) [zie 1.1.5.6] [grootmoeder moederszijde].
6 Leendert Kruier (= Kruger) [1.1.5.6.6.6], geboren op donderdag 12-08-1802 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]. Hij is gedoopt op dinsdag 17-08-1802 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]. Bij de doop van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Maria Vlok.
Notitie bij de geboorte van Leendert: Wonende: Hooge Heul
7 Willem Kruger [1.1.5.6.6.7], geboren op donderdag 22-11-1804 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]. Hij is gedoopt op zondag 25-11-1804 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Antje Horsman.
Notitie bij de geboorte van Willem: Wonende aan de Hoge Heul
8 Johanna Kruger [1.1.5.6.6.8], geboren op dinsdag 03-03-1807 in Overschie [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]. Zij is gedoopt op zondag 08-03-1807 in Overschie [bron: DTB Overschie Doop gereformeerd]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Anna Hofmans.
Notitie bij de geboorte van Johanna: kind: geboren aan de Schans
Getuige: Janna Hosman (= Anna Hofmans)
1.1.5.7 Isaacq (Izaac, Isaak, Isaac) Vlock, zoon van Abraham Hendriksz van der Vlock (zie 1.1.5) en Haasje (Haagsje) Dircks Kool. Hij is gedoopt op zondag 21-01-1720 in Nootdorp [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 1, blz 62]. Isaacq trouwde met Anna van Es.
Kinderen van Isaacq en Anna:
1 Abraham Vlok, gedoopt op donderdag 30-10-1749 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.7.1.
2 Johannes Vlok [1.1.5.7.2]. Hij is gedoopt op zondag 12-12-1751 in Nootdorp.
3 Haasje Vlok [1.1.5.7.3]. Zij is gedoopt op vrijdag 05-10-1753 in Nootdorp.
4 Jacob Izaacs Vlok, geboren op dinsdag 14-10-1755 in Nieuweveen/Nootdorp. Volgt 1.1.5.7.4.
5 Aaltje Vlok [1.1.5.7.5]. Zij is gedoopt op zondag 14-05-1758 in Nootdorp.
1.1.5.7.1 Abraham Vlok, zoon van Isaacq (Izaac, Isaak, Isaac) Vlock (zie 1.1.5.7) en Anna van Es. Hij is gedoopt op donderdag 30-10-1749 in Nootdorp. Abraham is overleden op maandag 12-07-1813 in Mijdrecht?????, 63 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 402 Aktenr. 45].
Notitie bij overlijden van Abraham: Aangiftedatum: 12-07-1813 Is dit deze Abraham???
Overledene Abraham Vlok
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-07-1813 * ca. 1748
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Mijdrecht
Vader N.N.
Moeder N.N.
Partner
Nadere informatie Vader van Jacob.
Abraham trouwde, 25 jaar oud, op zondag 12-03-1775 in Pijnacker [bron: DTB Pijnacker inv. 6] met Neeltje Maartensdr Kooij, nadat zij op vrijdag 24-02-1775 in Pijnacker in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Pijnacker inv. 6].
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Neeltje: afkondiging ook: Nootdorp

Bruidegom Abram Izakse Vlok , jongeman , afkomstig uit Nieuwveen
Bruid Neeltje Maartensdr Kooij , jongedochter , afkomstig uit Pijnacker
Plaats Pijnacker
Datum trouwen 12-03-1775
Datum ondertrouw 24-02-1775
Opmerkingen afkondiging ook in Nootdorp
DTB Pijnacker inv. 6

Ouders van Isaak Vlok ś 21 januari 1776 te Nootdorp en Jacob * 1779
Kinderen van Abraham en Neeltje:
1 Isaak Vlok [1.1.5.7.1.1]. Hij is gedoopt op zondag 21-01-1776 in Nootdorp.
2 Jannetje Vlok [1.1.5.7.1.2]. Zij is gedoopt op zondag 05-10-1777 in Nootdorp.
3 Jacob Vlok, geboren in Noorden. Volgt 1.1.5.7.1.3.
4 Maarten Vlok [1.1.5.7.1.4]. Hij is gedoopt op zondag 03-12-1780 in Nieuweveen.
5 Johannes Vlok [1.1.5.7.1.5]. Hij is gedoopt op vrijdag 26-11-1784 in Nieuweveen.
6 Johannes Vlok, gedoopt op zondag 22-07-1787 in Nieuweveen/Noorden. Volgt 1.1.5.7.1.6.
1.1.5.7.1.3 Jacob Vlok is geboren in Noorden, zoon van Abraham Vlok (zie 1.1.5.7.1) en Neeltje Maartensdr Kooij. Hij is gedoopt op zondag 18-07-1779 in Nieuweveen/Noorden. Jacob trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 05-11-1823 in Mijdrecht [bron: Aktenummer: 9 Het Utrechts Archief Mijdrecht] met Regina Catharina Goers (Geurs), 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Regina: Bruidegom Jakob Vlok Leeftijd: 44 Bruid Regina Catharina Goers Leeftijd: 21 Nadere informatie Goers ook genaamd Geurs
Regina is geboren in 1802 in Emden in Hannover (Dld), dochter van Hubertus Goers (Geurs) en Maria ten Kate.
Kinderen van Jacob en Regina:
1 Abraham Vlok [1.1.5.7.1.3.1], geboren op donderdag 11-07-1822 in Mijdrecht [bron: Het Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 66 Aktenummer: 48 Mijdrecht].
Notitie bij de geboorte van Abraham: Kind Abraham Vlok
Geslacht: M
Geboortedatum: 11-07-1822
Geboorteplaats: Mijdrecht
Vader Jakob Vlok
Moeder Maria Catharina Geurs Moeder heet hier Maria i.p.v. Regina
Abraham is overleden op maandag 29-07-1822 in Mijdrecht, 18 dagen oud [bron: Het Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 403 Aktenummer: 61].
Notitie bij overlijden van Abraham: Overledene Abraham Vlok
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 29-07-1822
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Mijdrecht
Vader Jacob Vlok
Moeder Maria Catharina Geurs
Nadere informatie: oud 3 weken, Ouders samenwonend, doch niet gehuwd.
2 Abraham Vlok [1.1.5.7.1.3.2], geboren op donderdag 25-12-1823 in Mijdrecht [bron: Het Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 66 Aktenummer: 74 Mijdrecht].
Notitie bij de geboorte van Abraham: Kind Abraham Vlok
Geslacht: M
Geboortedatum: 25-12-1823
Geboorteplaats: Mijdrecht
Vader Jakob Vlok
Moeder Regina Catharina Geurs
Abraham is overleden op vrijdag 10-03-1826 in Mijdrecht, 2 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Toegangnr: 481 Inventarisnr: 403 Aktenummer: 6 Mijdrecht].
Notitie bij overlijden van Abraham: Overledene Abraham Vlok
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-03-1826
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Mijdrecht
Vader Jacob Vlok
Moeder Regina Catharina Geurs (of Goers)
3 Maria Vlok [1.1.5.7.1.3.3], geboren op donderdag 25-12-1823 in Mijdrecht [bron: Het Utrechts Archief Mijdrecht Aktenummer: 75]. Maria is overleden op woensdag 10-08-1825 in Mijdrecht, 1 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief Toegangnr: 481 Aktenummer: 60 Mijdrecht].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Vlok Leeftijd: 1 Vader Jacob Vlok Moeder Regina Catharina Goers of Geurs
1.1.5.7.1.6 Johannes Vlok, zoon van Abraham Vlok (zie 1.1.5.7.1) en Neeltje Maartensdr Kooij. Hij is gedoopt op zondag 22-07-1787 in Nieuweveen/Noorden.
Beroep:
Dagloner   [bron: Huwelijksakte]
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op zondag 05-04-1812 in Ouder-Amstel [bron: Noord-Hollands Archief Toegangnr: 358 358.97 Aktenummer: 8 (via Genlias)] met Marretje van der Neut, ongeveer 30 jaar oud. Marretje is geboren omstreeks 1782 in Kockengen, dochter van Laurens van der Neut en Dirkje Wagenaer.
Beroep:
Dagloonster   [bron: Huwelijksakte]
1.1.5.7.4 Jacob Izaacs Vlok is geboren op dinsdag 14-10-1755 in Nieuweveen/Nootdorp, zoon van Isaacq (Izaac, Isaak, Isaac) Vlock (zie 1.1.5.7) en Anna van Es. Jacob is overleden op dinsdag 06-07-1830 in Nieuweveen, 74 jaar oud [bron: Nieuweveen Akte Jaar 1830 Nummer 6].
Notitie bij Jacob: In de trouwakte (16-05-1812) van zoon Izaak staat hij vermeld als Jacob Izaacs Vlok
Beroep:
Veenman
Jacob trouwde, minstens 23 jaar oud, na 1778 met Wijntje Jansdr Mooi(j)man, minstens 32 jaar oud. Wijntje is een dochter van Jan Cornelisz Mooijman en Neeltje van der Sman. Zij is gedoopt op zondag 07-08-1746 in Nootdorp [bron: Archief Delft DTB Nootdorp inv. 1, folio 112].
Notitie bij de geboorte van Wijntje: Dopeling Wijntje, Vader Jan Kornelisz Mooijman, Moeder Neeltje Kornelisdr van der Sman, Getuige Wijntje Gerritsdr Dekker
Wijntje is overleden op zaterdag 04-08-1838 in Nootdorp, 91 jaar oud [bron: Archief Delft Nootdorp Akte Jaar 1838 Nummer 11].
Notitie bij overlijden van Wijntje: Overledene Wijntje Mooijman , leeftijd 92, Geboorteplaats Nootdorp, Vader Jan Mooijman, Moeder Neeltje van der Sande, echtgenote van Jacob Izaaksz. Vlok, Veenvrouw, Pand 6
Wijntje is weduwe van Cornelis Rijlaarsdam (geb. 1742), met wie zij trouwde op zondag 31-12-1769 in Delft [bron: DTB Delft inv. 29 , folio 113].
Notitie bij Wijntje: Naamvariaties: Mijntje Jansdr. Mooijman in trouwakte zoon Izańk, Weijntje van Mooijman in trouwakte dochter Anna, Wijntje Hooimans in huwelijksakte zoon Cornelis
Kinderen van Jacob en Wijntje:
1 Anna Vlok [1.1.5.7.4.1]. Zij is gedoopt op zondag 26-08-1781 in Nootdorp [bron: DTB Nootdorp inv. 2, folio 6].
Notitie bij de geboorte van Anna: Dopeling Anna, Vader Jacob Isaakze Vlok, Moeder Wijntje Jantze Mooiman, Getuige Anna van Es
Anna is overleden vˇˇr 1790, ten hoogste 9 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Na 1783, voor 1790
2 Neeltje Vlok [1.1.5.7.4.2]. Zij is gedoopt op zondag 17-08-1783 in Nootdorp [bron: DTB Nootdorp inv. 2, folio 8].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Dopeling Neeltje, Vader Jacob Izaaksz Vlek, Moeder Wijntje Jansdr Mooimans, Getuige Neeltje van der Sman
Neeltje is overleden op donderdag 28-08-1856 in Nootdorp, 73 jaar oud [bron: Nootdorp Akte Jaar 1856 Nummer 13].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Vlok, leeftijd 73, Geboorteplaats Nootdorp, Vader Jacob Vlok, Moeder Wijntje Mooijman, Opmerkingen: ongehuwd, Dorp, 46
Neeltje bleef ongehuwd.
3 Izaak Jacobs Vlock, gedoopt op zondag 30-04-1786 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.7.4.3.
4 Cornelis Vlok, gedoopt op donderdag 08-11-1787 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.7.4.4.
5 Anna Vlok, geboren op zondag 19-12-1790 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.7.4.5.
1.1.5.7.4.3 Izaak Jacobs Vlock, zoon van Jacob Izaacs Vlok (zie 1.1.5.7.4) en Wijntje Jansdr Mooi(j)man. Hij is gedoopt op zondag 30-04-1786 in Nootdorp [bron: DTB Nootdorp inv. 2, folio 13].
Notitie bij de geboorte van Izaak: Dopeling Isaac, Vader Jacob Isaacsz Vlok, Moeder Wijntje Mooijman, Getuige Neeltje Kooij
Izaak is overleden op vrijdag 21-03-1845 in Nootdorp, 58 jaar oud [bron: Archief Delft Nootdorp Akte Jaar 1845 Nummer 8].
Notitie bij overlijden van Izaak: Overledene Isaak Vlok, leeftijd 58, Geboorteplaats Nieuweveen, Vader Jakob Izaakszn. Vlok, Moeder Wijntje Mooijman, Pand 39
Beroep:
Schippersknecht, veenman (1837)   [bron: Trouwakte achterneef Cornelis Vlok en Jannetje Kooij)]
Getuige bij:
20-08-1814     huwelijk Cornelis Dz Vlok (1788-1842) en Jannetje Kooij (1779-1846) [zie 1.1.5.9.4.5]    [achterneef vaderszijde bruidegom]
15-05-1840     huwelijk Simon Rijlaarsdam (1819-1898) en Wilhelmina Catharina Vischbach (geb. ±1820)   [bron: Nootdorp Akte Jaar 1840 Nummer 3]
Izaak trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 16-05-1812 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1812 Nummer 1] met Dirkje van Dijk. Bij het burgerlijk huwelijk van Izaak en Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Vlok (1787-1867) [zie 1.1.5.7.4.4] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Izaak en Dirkje: In uittreksel staat als geboortedatum 31-04-1786, maar dat kan natuurlijk niet.
Het moet dan zijn: 30-04-1786
Dirkje is een dochter van Ary Arysz van Dijk en Adriaantje van Schaagen.
Kind van Izaak en Dirkje:
1 Wijnanda Vlok, geboren op zaterdag 17-04-1813 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.7.4.3.1.
1.1.5.7.4.3.1 Wijnanda Vlok is geboren op zaterdag 17-04-1813 in Nootdorp, dochter van Izaak Jacobs Vlock (zie 1.1.5.7.4.3) en Dirkje van Dijk. Wijnanda is overleden op zondag 09-02-1862 in Vrijenban, 48 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1862 Nummer 4].
Notitie bij overlijden van Wijnanda: In de overlijdensakte staat een leeftijd van 58 jaar...
Maar de leeftijd vermeld bij huwelijksakte klopt wel, dus ga ik ervanuit dat er hier misgerekend is.
Notitie bij Wijnanda: Beroep vader Schipper
Wijnanda trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21-01-1837 in Nootdorp [bron: Archief Delft Nootdorp Akte Jaar 1837 Nummer 3] met Jan Rijlaarsdam, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijnanda en Jan: Bruidegom Jan Rijlaarsdam, geboren te Nootdorp, leeftijd 22, Vader Ane Rijlaarsdam, Moeder Maria Derssant
Bruid Wijnanda Vlok, geboren te Nootdorp, leeftijd 24, Vader Izaak Vlok, Moeder Dirkje van Dijk
Jan is geboren op maandag 13-03-1815 in Nootdorp [bron: Archief Delft Nootdorp Akte Jaar 1815 Nummer 2], zoon van Arie Rijlaarsdam en Maria Dersjant.
Notitie bij de geboorte van Jan: Wijknummer Pand 42, Beroep vader Bode
Jan is overleden op woensdag 01-07-1885 in Nootdorp, 70 jaar oud [bron: Archief Delft Nootdorp Akte Jaar 1885 Nummer 6].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan Rijlaarsdam, leeftijd 70, echtgenoot vanMaria Seepers, Bouwman
Jan trouwde later op woensdag 27-04-1864 in Vrijenban [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Vrijenban Aktenummer: 3] met Maria Seepers/Siegers (geb. ±1811).
Getuige bij:
15-05-1840     huwelijk Simon Rijlaarsdam (1819-1898) en Wilhelmina Catharina Vischbach (geb. ±1820)    [broer bruidegom]   [bron: Nootdorp Akte Jaar 1840 Nummer 3]
Kinderen van Wijnanda en Jan:
1 Maria Rijlaarsdam [1.1.5.7.4.3.1.1], geboren op woensdag 21-06-1837 in Nootdorp [bron: Archief Delft Nootdorp Akte Jaar 1837 Nummer 10].
Notitie bij de geboorte van Maria: Kind Maria, Vader Johannes Rijlaarsdam, Moeder Wijnanda Vlek, Wijknummer Pand 69, Beroep vader Arbeider
Maria is overleden op maandag 03-07-1837 in Nootdorp, 12 dagen oud [bron: Archief Delft Nootdorp Akte Jaar 1837 Nummer 8].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Rijlaarsdam, leeftijd 0 (in de akte staat 12 dagen), Geboorteplaats Nootdorp, Vader Johannes Rijlaarsdam, Moeder Nijnanda Vlok
2 Dirkje Rijlaarsdam, geboren op zondag 03-06-1838 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.7.4.3.1.2.
3 Maria Rijlaarsdam, geboren op dinsdag 21-02-1843 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.7.4.3.1.3.
4 Wijnanda Johanna Rijlaarsdam, geboren op zaterdag 08-02-1845 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.7.4.3.1.4.
5 Johanna Rijlaarsdam [1.1.5.7.4.3.1.5], geboren op dinsdag 18-05-1847 in Nootdorp.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Wijknummer Pand 39 A Beroep vader Schipper
Johanna is overleden op dinsdag 18-05-1847 in Nootdorp, geen dag oud [bron: Nootdorp Akte Jaar 1847 Nummer 22].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Rijlaarsdam, leeftijd 0, Geboorteplaats Nootdorp, Vader Jan Rijlaarsdam, Moeder Wijnanda Vlok, Pand 39 A. Zowel in de geboorteakte als in de overlijdensakte wordt de tijd genoemd van "des morgens zeven ure". Het kind heeft dus minder dan ÚÚn uur geleefd.
6 Johanna Rijlaarsdam [1.1.5.7.4.3.1.6], geboren op zaterdag 27-05-1848 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1848 Nummer 14].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Wijknummer Pand 39 A Beroep vader Schipper
Johanna is overleden op zaterdag 27-05-1848 in Nootdorp, geen dag oud [bron: Nootdorp Akte Jaar 1848 Nummer 13].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Rijlaarsdam, leeftijd 0, Geboorteplaats Nootdorp, Vader Jan Rijlaarsdam, Moeder Wijnanda Vlok, Pand 39 A. Geboren om half zes ’s avonds, overleden om zeven uur ’s avonds.
7 Jannetje Rijlaarsdam, geboren op donderdag 17-05-1849 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.7.4.3.1.7.
1.1.5.7.4.3.1.2 Dirkje Rijlaarsdam is geboren op zondag 03-06-1838 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1838 Nummer 15], dochter van Jan Rijlaarsdam en Wijnanda Vlok (zie 1.1.5.7.4.3.1).
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Wijknummer Pand 75, Beroep vader Arbeider
Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 12-05-1865 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1865 Nummer 1] met Hendrik Koeslag.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Hendrik: Bruidegom Hendrik Koeslag, geboren te Delft, leeftijd 25 Bruid Dirkje Rijlaarsdam, geboren te Nootdorp, leeftijd 26 Vader Jan Rijlaarsdam Moeder Mijntje Vlok
Hendrik is een zoon van Jan Harmen Koeslag en Willemina Vorkink.
1.1.5.7.4.3.1.3 Maria Rijlaarsdam is geboren op dinsdag 21-02-1843 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1843 Nummer 5], dochter van Jan Rijlaarsdam en Wijnanda Vlok (zie 1.1.5.7.4.3.1).
Notitie bij de geboorte van Maria: Vader Jan Rijlaarsdam Moeder Nijntje Vlok Beroep vader Schipper
Maria is overleden op maandag 03-06-1901 in Delft, 58 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1901 Nummer 299].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Rijlaarsdam, leeftijd 58 Weduwe Hermanus Vis
Maria trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 12-05-1865 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1865 Nummer 2] met Hermanus Vis, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Hermanus: Bruidegom Hermanus Vis, leeftijd 22 Bruid Maria Rijlaarsdam, leeftijd 22
Hermanus is geboren omstreeks 1843 in Moercapelle, zoon van Pieter Vis en Neeltje van Os.
1.1.5.7.4.3.1.4 Wijnanda Johanna Rijlaarsdam is geboren op zaterdag 08-02-1845 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1845 Nummer 5], dochter van Jan Rijlaarsdam en Wijnanda Vlok (zie 1.1.5.7.4.3.1).
Notitie bij de geboorte van Wijnanda: Wijknummer 64 Beroep vader Schipper
Wijnanda is overleden op zondag 17-06-1866 in Delft, 21 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1866 Nummer 742].
Notitie bij overlijden van Wijnanda: Overledene Wijnanda Johanna Rijlaarsdam, leeftijd 21, Vader Johannes Rijlaarsdam, Moeder Neeltje Vlok, Echtgenote van Arij van den Boogert
Wijnanda trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 04-05-1866 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1866 Nummer 3] met Arij van den Bogert, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijnanda en Arij: Bruidegom Arij van den Bogert, geboren te Delft, leeftijd 24
Arij is geboren omstreeks 1842, zoon van Johannes van den Bogert en Antonia van Embden.
1.1.5.7.4.3.1.7 Jannetje Rijlaarsdam is geboren op donderdag 17-05-1849 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1849 Nummer 12], dochter van Jan Rijlaarsdam en Wijnanda Vlok (zie 1.1.5.7.4.3.1).
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Wijknummer Pand 39 A Beroep vader Schipper
Jannetje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 15-03-1876 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1876 Nummer 29] met Johannes Noordam, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Johannes: Bruidegom Johannes Noordam, geboren te Delft, leeftijd 32, Bruid Jannetje Rijlaarsdam, geboren te Nootdorp, leeftijd 26
Johannes is geboren omstreeks 1844 in Delft, zoon van Ary Noordam en Alida Koppert.
Kinderen van Jannetje en Johannes:
1 Arij Johannes Noordam [1.1.5.7.4.3.1.7.1], geboren op maandag 19-06-1876 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1876 Nummer 454].
2 Wijnanda Alida Noordam [1.1.5.7.4.3.1.7.2], geboren op maandag 03-03-1879 in Hof van Delft [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1879 Nummer 17]. Wijnanda is overleden op donderdag 24-07-1879 in Hof van Delft, 4 maanden oud [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1879 Nummer 31].
Notitie bij overlijden van Wijnanda: Overledene Wijnanda Alida Noordam, leeftijd 4 mnd
3 Alida Wijnanda Noordam [1.1.5.7.4.3.1.7.3], geboren op zondag 18-01-1880 in Hof van Delft [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1880 Nummer 5]. Alida is overleden op dinsdag 10-02-1880 in Hof van Delft, 23 dagen oud [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1880 Nummer 6].
Notitie bij overlijden van Alida: Overledene Alida Wijnanda Noordam, leeftijd 3 weken
4 Johannes Simon Noordam [1.1.5.7.4.3.1.7.4], geboren op zondag 30-01-1881 in Hof van Delft [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1881 Nummer 3].
5 Alida Wijnanda Noordam [1.1.5.7.4.3.1.7.5], geboren op vrijdag 31-03-1882 in Hof van Delft [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1882 Nummer 21]. Alida is overleden op zaterdag 02-06-1883 in Hof van Delft, 1 jaar oud [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1883 Nummer 25].
Notitie bij overlijden van Alida: Overledene Alida Wijnanda Noordam, leeftijd 1
6 Simon Noordam [1.1.5.7.4.3.1.7.6], geboren op maandag 21-05-1883 in Hof van Delft [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1883 Nummer 31].
overlijdensbericht_cornelis_vlok__zevenhuizen..jpg
34 Overlijdensbericht Cornelis Vlok, Zevenhuizen.
1.1.5.7.4.4 Cornelis Vlok (afb. 34), zoon van Jacob Izaacs Vlok (zie 1.1.5.7.4) en Wijntje Jansdr Mooi(j)man. Hij is gedoopt op donderdag 08-11-1787 in Nootdorp [bron: DTB Nootdorp inv. 2, folio 16].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis, Vader Jacob Vlok, Moeder Wijntje Mooijman, Getuige Neeltje van der Sman, Elders vermeld: 18-11-1787
Cornelis is overleden op woensdag 06-03-1867 in Zevenhuizen, 79 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 10 Zevenhuizen].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Leeftijd: 79 Partner Neeltje Bos Relatie: Weduwnaar Nadere informatie Eerder weduwnaar van Lena van Driel
Beroepen:
Landbouwer uit Moerkapelle (in 1816 bij huwelijk)
Bouwman uit Zevenhuisen (in 1821 bij huwelijk schoonzus Neeltje)
Getuige bij:
16-05-1812     huwelijk Izaak Jacobs Vlock (1786-1845) en Dirkje van Dijk [zie 1.1.5.7.4.3]    [broer bruidegom]   [bron: Nootdorp Akte Jaar 1812 Nummer 1]
06-06-1821     huwelijk Cornelis van der Wal (geb. 1797) en Neeltje van Driel (geb. 1796)    [zwager bruid]   [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Aktenr. 7]
Cornelis:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 09-06-1816 in Zegwaart [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Aktenummer: 9 Zegwaart] met Lena van Driel, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 25-05-1816 in Bleiswijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Bleiswijk 1816].
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lena: Bruidegom Cornelis Vlok Leeftijd: 28 Bruid Lena van Driel Leeftijd: 21
Bruidegom Cornelis Vlok , geb. Nootdorp 28 jaar Vader Jacob Vlok Moeder Wijntje Hooimans Bruid Lena van Driel , geb. Waddinxveen 21 jaar Vader Jacob van Driel Moeder Jannigje Smit Plaats Bleiswijk Huwelijksdatum 25-05-1816 (= ondertrouw) Opmerkingen Trouwbelofte Bron Bleiswijk 1816
Lena is geboren omstreeks 1795 in Waddinxveen, dochter van Jacob van Driel en Jannigje Smit. Lena is overleden op woensdag 09-03-1825 in Zevenhuizen, ongeveer 30 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 10 Zevenhuizen].
Notitie bij overlijden van Lena: Overledene Lena van Driel
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 09-03-1825
Leeftijd: 30
Overlijdensplaats: Zevenhuizen
Vader Jacob van Driel
Moeder Jannetje Smits
Partner Cornelis Vlok
Relatie: Echtgenote
(2) trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 07-03-1827 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 1 Zevenhuizen] met Neeltje Boon (ook Bos), ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Neeltje: Bruidegom Cornelis Vlok Leeftijd: 39 Bruid Neeltje Boon Leeftijd: 26
Neeltje is geboren omstreeks 1800 in Zevenhuizen, dochter van Adrianus Boon en Arijaantje Oosthoek. Neeltje is overleden op zaterdag 28-07-1849 in Zevenhuizen, ongeveer 49 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 41 Zevenhuizen].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overledene Neeltje Boon Leeftijd: 49
Kinderen van Cornelis en Lena:
1 Jannetje Vlok, geboren op maandag 11-11-1816 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.5.7.4.4.1.
2 Wijnand Vlok [1.1.5.7.4.4.2], geboren op vrijdag 03-04-1818 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 19 Zevenhuizen]. Wijnand is overleden op vrijdag 08-05-1818 in Zevenhuizen, 1 maand oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 6 Zevenhuizen].
Notitie bij overlijden van Wijnand: Leeftijd: 0
3 Jacob Vlok [1.1.5.7.4.4.3], geboren op woensdag 09-06-1819 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 28 Zevenhuizen].
4 Jacoba Vlok [1.1.5.7.4.4.4], geboren omstreeks 1820. Jacoba is overleden op zondag 24-01-1836 in Zevenhuizen, ongeveer 16 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 2 Zevenhuizen].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Leeftijd: 16
5 Wijntje Vlok [1.1.5.7.4.4.5], geboren op maandag 05-02-1821 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 2 Zevenhuizen]. Wijntje is overleden op donderdag 23-04-1835 in Zevenhuizen, 14 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 14 Zevenhuizen].
Notitie bij overlijden van Wijntje: Leeftijd: 14
6 Neeltje Vlok [1.1.5.7.4.4.6], geboren op dinsdag 17-09-1822 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 42 Zevenhuizen].
7 Jan Vlok [1.1.5.7.4.4.7], geboren op woensdag 02-06-1824 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 30 Zevenhuizen]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Poot (geb. ±1756) en Dirk Boon (geb. ±1793).
Notitie bij de geboorte van Jan: Geboorteplaats: Zevenhuizen huis nr. 17, Vader Cornelis Vlok (36 jaar, bouwman), Moeder Lena van Driel, Getuigen: Jan Poot (68 jaar, rentenier) en Dirk Boon (31 jaar, schoenmaker)
Jan is overleden op zondag 22-08-1824 in Zevenhuizen, 2 maanden oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 21 Zevenhuizen].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan Vlok Leeftijd: 0
1.1.5.7.4.4.1 Jannetje Vlok is geboren op maandag 11-11-1816 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 42 Zevenhuizen], dochter van Cornelis Vlok (zie 1.1.5.7.4.4) en Lena van Driel. Bij de geboorteaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Ottervanger (geb. ±1758) en Julius Riedeman (geb. ±1761).
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Getuige Julius Riedeman (55 jaar; arbeider), 2e getuige Gerrit Ottervanger (58 jaar; arbeider)
Jannetje is overleden op vrijdag 15-06-1888 in Zevenhuizen, 71 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 28 Zevenhuizen]. Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 31-05-1839 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Aktenummer: 4 Zevenhuizen] met Dirk Bos, 20 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 10-11-1818 in Zevenhuizen, zoon van Maarten Bos en Maartje Geerlof. Dirk is overleden op dinsdag 09-09-1879 in Zevenhuizen, 60 jaar oud [bron: Nationaal Archief Gouda Zevenhuizen Documentnummer: 36].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene: Dirk Bos Leeftijd: 60 Echtgenoot van: Jannetje Vlok
Beroep:
Bouwknecht, koopman, bouwman
Kinderen van Jannetje en Dirk:
1 Lena Bos, geboren op vrijdag 08-11-1839 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.5.7.4.4.1.1.
2 Jakob Bos, geboren op zaterdag 19-12-1840 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.5.7.4.4.1.2.
3 Maartje Bos [1.1.5.7.4.4.1.3], geboren op zaterdag 12-08-1843 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Geboorteakte Zevenhuizen 1843 Aktenummer 43]. Bij de geboorteaangifte van Maartje waren de volgende getuigen aanwezig: onbekend (ambtshalve) en Pieter de Quant (geb. ±1815).
Notitie bij de geboorte van Maartje: Naam Maartje Bos (geb. 12-8-1843 huis nr. 88) weer ander adres en beroep, Aktedatum 12-8-1843, Vader Dirk Bos (25 jaar; bouwman) leeftijd had 24 moeten zijn, Moeder Jannetje Vlok, getuige ambtshalve, 2e getuige Pieter de Quant (28 jaar; veldwacher)
4 Neeltje Reimbetje Bos [1.1.5.7.4.4.1.4], geboren op maandag 16-02-1846 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Geboorteakte Zevenhuizen 1846 Aktenummer 16]. Bij de geboorteaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: onbekend (ambtshalve) en Arie Willemse Heemsbergen (geb. ±1814).
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Naam Neeltje Reimbetje Bos (geb. 16-2-1846 huis nr. 88) Vader Dirk Bos (27 jaar; bouwman), Moeder Jannetje Vlok, Getuige ambtshalve, 2e getuige Arie Willemse Heemsbergen (32 jaar; kastelein)
5 Maarten Bos [1.1.5.7.4.4.1.5], geboren op dinsdag 11-05-1847 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Geboorteakte Zevenhuizen 1847 Aktenummer 31]. Bij de geboorteaangifte van Maarten waren de volgende getuigen aanwezig: onbekend (ambtshalve) en Daniel van Driel (geb. ±1811).
Notitie bij de geboorte van Maarten: Naam Maarten Bos (geb. 11-5-1847 huis nr. 76), Vader Dirk Bos (28 jaar; bouwman), Moeder Jannetje Vlok, Getuige ambtshalve, 2e getuige Daniel van Driel (36 jaar; bouwman)
Maarten is overleden op zondag 11-08-1850 in Zevenhuizen, 3 jaar oud.
6 Cornelis Bos, geboren op dinsdag 27-02-1849 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.5.7.4.4.1.6.
7 Maarten Bos [1.1.5.7.4.4.1.7], geboren op zondag 22-02-1852 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Geboorteakte Zevenhuizen 1852 Aktenummer 11]. Bij de geboorteaangifte van Maarten waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Elshout (geb. ±1805) en Pieter de Quant (geb. ±1815).
Notitie bij de geboorte van Maarten: Naam Maarten Bos (geb. 22-2-1852 huis nr. 18), Vader Dirk Bos (33 jaar; bouwman), Moeder Jannetje Vlok, Getuige Jan Elshout (47 jaar; klerk), 2e getuige Pieter de Quant (37 jaar; veldwachter)
Maarten is overleden op vrijdag 27-08-1852 in Zevenhuizen, 6 maanden oud [bron: Nationaal Archief Gouda Documentnummer: 22].
Notitie bij overlijden van Maarten: Overledene: Maarten Bos Leeftijd: 0 Vader: Dirk Bos Moeder: Jannetje Vlok
8 Diderika Adriana Bos [1.1.5.7.4.4.1.8], geboren op donderdag 18-05-1854 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Geboorteakte Zevenhuizen 1854 Aktedatum: 34]. Bij de geboorteaangifte van Diderika waren de volgende getuigen aanwezig: onbekend (ambtshalve) en Mozes Hoek (geb. ±1814).
Notitie bij de geboorte van Diderika: Naam Diderika Adriana Bos (geb. 18-5-1854 huis nr. 18), Vader Dirk Bos (35 jaar; bouwman), Moeder Jannetje Vlok, Getuige ambtshalve, 2e getuige Mozes Hoek (40 jaar; arbeider)
Diderika is overleden op vrijdag 04-01-1856 in Zevenhuizen, 1 jaar oud [bron: Nationaal Archief Gouda Documentnummer: 1].
Notitie bij overlijden van Diderika: Overledene: Diderika Adriana Bos Leeftijd: 0 Vader: Dirk Bos Moeder: Jannetje Vlok
1.1.5.7.4.4.1.1 Lena Bos is geboren op vrijdag 08-11-1839 in Zevenhuizen [bron: Geboorteakte Zevenhuizen 1839 Aktenummer 46], dochter van Dirk Bos en Jannetje Vlok (zie 1.1.5.7.4.4.1). Bij de geboorteaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Otto (geb. ±1796) en Jan van de Geer (geb. ±1806).
Notitie bij de geboorte van Lena: Naam: Lena Bos (geb. 8-11-1839 huis nr. 17 ) vader Dirk Bos (20 jaar; bouwknecht), moederJannigje Vlok, getuige Jan Otto (43 jaar; kleermaker), 2e getuige Jan van de Geer (33 jaar; wagenmaker)
Lena trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 12-12-1862 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenummer: 12] met Pieter van Bergen, ongeveer 25 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1837 in Noord-Waddinxveen, zoon van Johannes van Bergen en Maria Potuijt.
1.1.5.7.4.4.1.2 Jakob Bos is geboren op zaterdag 19-12-1840 in Zevenhuizen [bron: Geboorteakte Zevenhuizen 1840 Aktenummer 63], zoon van Dirk Bos en Jannetje Vlok (zie 1.1.5.7.4.4.1). Bij de geboorteaangifte van Jakob waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Frets en Maarten Kerkhoven.
Notitie bij de geboorte van Jakob: Naam Jakob Bos (geb. 19-12-1840 huis nr. 130) nieuw adres, Vader Dirk Bos (21 jaar; koopman) (leeftijd had 22 moeten zijn, ander beroep), Moeder Jannetje Vlok, Getuige Maarten Kerkhoven (68 jaar; veldwachter), 2e getuige Cornelis Frets (59 jaar; bode)
Jakob is overleden op maandag 18-12-1905 in Zevenhuizen, 64 jaar oud [bron: Nationaal Archief Gouda Zevenhuizen Documentnummer: 34].
Notitie bij overlijden van Jakob: Overledene: Jacob Bos Leeftijd: 64 Echtegenoot van: Catharina Tom
Jakob trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 20-10-1864 in Moordrecht [bron: Streekarchief Midden-Holland Moordrecht Aktenummer: 16] met Catharina Tom, 24 jaar oud. Catharina is geboren op zaterdag 04-01-1840 in Moordrecht [bron: Streekarchief Midden-Holland Moordrecht Aktenummer: 1], dochter van Teunis Thom en Dirkje Bloot. Catharina is overleden op woensdag 01-03-1911 in Zevenhuizen, 71 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenummer: 7].
Kinderen van Jakob en Catharina:
1 Dirk Bos, geboren op vrijdag 05-05-1865 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.5.7.4.4.1.2.1.
2 Johanna Dederika Bos, geboren op vrijdag 28-12-1866 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.5.7.4.4.1.2.2.
3 Jannetje Bos [1.1.5.7.4.4.1.2.3], geboren op zaterdag 19-09-1868 in Moordrecht [bron: Streekarchief Midden-Holland Moordrecht Aktenummer: 67]. Jannetje is overleden op donderdag 03-12-1868, 2 maanden oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Moordrecht Aktenummer: 50].
4 Jansje Bos [1.1.5.7.4.4.1.2.4], geboren op donderdag 10-02-1870 in Moordrecht [bron: Aktenummer: 12 Moordrecht Streekarchief Midden-Holland].
5 Simon Bos, geboren op maandag 27-05-1872 in Moordrecht. Volgt 1.1.5.7.4.4.1.2.5.
6 Maarten Bos [1.1.5.7.4.4.1.2.6], geboren op zondag 25-04-1875 in Moordrecht [bron: Streekarchief Midden-Holland Moordrecht Aktenummer: 32].
7 Teuna Maria Bos, geboren op zaterdag 16-03-1878 in Moordrecht. Volgt 1.1.5.7.4.4.1.2.7.
8 Lena Cornelia Bos, geboren op maandag 16-02-1880 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.5.7.4.4.1.2.8.
1.1.5.7.4.4.1.2.1 Dirk Bos is geboren op vrijdag 05-05-1865 in Zevenhuizen [bron: Aktenummer: 37], zoon van Jakob Bos (zie 1.1.5.7.4.4.1.2) en Catharina Tom. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 17-07-1889 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenummer: 8] met Nelligje van Eijk, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Nelligje: Bruidegom Dirk Bos Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Zevenhuizen Bruid Nelligje van Eijk Leeftijd: 19 Geboorteplaats: Gouda
Nelligje is geboren omstreeks 1870 in Gouda, dochter van Willem van Eijk en Geertje den Uil.
1.1.5.7.4.4.1.2.2 Johanna Dederika Bos is geboren op vrijdag 28-12-1866 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenummer: 96], dochter van Jakob Bos (zie 1.1.5.7.4.4.1.2) en Catharina Tom. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 26-07-1888 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenummer: 7] met Arie Johannes Paul, ongeveer 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 05-12-1901 in Rotterdam [bron: Arrondissementsrechtbank Rotterdam].
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Arie: Nadere informatie Echtscheidingsvonnis Arrondissementsrechtbank Rotterdam 05-12-1901
Arie is geboren omstreeks 1865 in Zevenhuizen, zoon van Jan Paul en Jannetje Lakeman.
1.1.5.7.4.4.1.2.5 Simon Bos is geboren op maandag 27-05-1872 in Moordrecht [bron: Streekarchief Midden-Holland Moordrecht Aktenummer: 45], zoon van Jakob Bos (zie 1.1.5.7.4.4.1.2) en Catharina Tom. Simon trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 25-03-1903 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenr: 7] met Burgje de Kreek, ongeveer 21 jaar oud. Burgje is geboren omstreeks 1882 in ’s-Gravendeel, dochter van Dirk de Kreek en Elisabeth Reedijk.
1.1.5.7.4.4.1.2.7 Teuna Maria Bos is geboren op zaterdag 16-03-1878 in Moordrecht [bron: Streekarchief Midden-Holland Moordrecht Aktenummer: 31], dochter van Jakob Bos (zie 1.1.5.7.4.4.1.2) en Catharina Tom. Teuna trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 15-05-1907 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenummer: 5] met Teunis Visser, ongeveer 26 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1881 in Zevenhuizen, zoon van Dirk Visser en Lena de Koning.
1.1.5.7.4.4.1.2.8 Lena Cornelia Bos is geboren op maandag 16-02-1880 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenr: 14], dochter van Jakob Bos (zie 1.1.5.7.4.4.1.2) en Catharina Tom. Lena is overleden op zondag 12-12-1920 in Zevenhuizen, 40 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenummer: 19].
Notitie bij overlijden van Lena: Leeftijd: 48 Waarschijnlijk is de 0 van 40 voor een 8 aangezien...
Lena trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 12-03-1908 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenr: 6] met Teunis van der Spek, ongeveer 31 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1877 in Leiden, zoon van N.N. (van der Spek?) en Lena Lindenberg.
1.1.5.7.4.4.1.6 Cornelis Bos is geboren op dinsdag 27-02-1849 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Geboorteakte Zevenhuizen 1849 Aktenummer 14], zoon van Dirk Bos en Jannetje Vlok (zie 1.1.5.7.4.4.1). Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas van Vliet (geb. ±1823) en Pieter Frets (geb. ±1825).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Naam Cornelis Bos (geb. 27-2-1849 huis nr. 76), Vader Dirk Bos (30 jaar; bouwman), Moeder Jannetje Vlok, Getuige Klaas van Vliet (26 jaar; bouwman), 2e getuige Pieter Frets (24 jaar; winkelier)
Cornelis is overleden op woensdag 21-02-1912 in Zevehuizen, 62 jaar oud [bron: Nationaal Archief Gouda Zevenhuizen Documentnummer: 7].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene: Cornelis Bos Leeftijd: 62 Echtgenoot van: Maria Paul
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 12-06-1874 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenummer: 4] met Maria Paul, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria: Bruidegom Cornelis Bos Leeftijd: 25 Bruid Maria Paul Leeftijd: 20
Maria is geboren op woensdag 23-11-1853 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenummer: 65], dochter van Jan Paul en Arendina Aletta Jongeneel.
Notitie bij de geboorte van Maria: Vader Jan Paul, Moeder Arendina Hetta Jongeneel, Geboren in huis nr. 191
Maria is overleden op woensdag 08-05-1946 in Zevenhuizen, 92 jaar oud [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenummer: 6].
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Paul Leeftijd: 92 Partner Cornelis Bos Relatie: Weduwe Nadere informatie: Ouders beiden overleden
1.1.5.7.4.5 Anna Vlok is geboren op zondag 19-12-1790 in Nootdorp [bron: Archief Delft DTB Nootdorp inv. 2 , folio 21], dochter van Jacob Izaacs Vlok (zie 1.1.5.7.4) en Wijntje Jansdr Mooi(j)man. Zij is gedoopt op zaterdag 25-12-1790 in Nootdorp [bron: Archief Delft DTB Nootdorp inv. 2, folio 21].
Notitie bij de geboorte van Anna: Dopeling Anna, Vader Jacob Jansz Vlok, Moeder Wijntje Mooijman, Getuige Neeltje van der Sman
Anna is overleden op maandag 12-10-1846 in Nootdorp, 55 jaar oud [bron: Archief Delft Nootdorp Akte Jaar 1846 Nummer 24].
Notitie bij overlijden van Anna: Overledene Anna Vlok, leeftijd 50, Geboorteplaats Nootdorp, Vader Jakob Vlok, Moeder Wijntje Mooijman, echtgenote van Jan van Dijk, Pand 90
Notitie bij Anna: Ondertekend huwelijksakte met Antje
Anna trouwde, 23 jaar oud, op zondag 13-11-1814 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1814 Nummer 4] met Joannis van Dijk, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Joannis: Bruidegom Joannis van Dijk , geboren te Pijnacker , leeftijd 28
Vader Arij van Dijk
Moeder Ariaantje van Schagen
Bruid Anna Vlok , geboren te Nootdorp , leeftijd 23
Vader Jacob Jzn. Vlok
Moeder Weijntje van Mooijman (In de scan van de akte is het patroniem "jans" er tussengevoegd en is gelezen als "van")
Plaats Nootdorp
Huwelijksdatum 13-11-1814

Getuigen:
-Arie van Dijk Azn, oud zesentwintig jaaren turfschippersknegt wonende in de gemeente Nootdorp N17
-Arie Rijlaarsdam, oud achtendertig jaaren functie bode van het bestuur wonende in de gemeente N42
-Dirk de Kok, oud negenendertig jaaren van beroep broodbakker wonende in de gemeente N?(niet leesbaar, waarschijnlijk 19, te lezen in huwelijksakte van Arie van Dijk (broer van de bruidegom) en Anna Snel)
-Jan Simons, oud zesendertig jaaren van beroep koopman in de gemeente N26
Joannis is geboren op zondag 20-11-1785 in Pijnacker [bron: Akte huwelijk], zoon van Ary Arysz van Dijk en Adriaantje van Schaagen.
Notitie bij Joannis: Woont ten tijde van de geboorten van zijn zonen in pand 26
Adres:
Nootdorp   [bron: Huwelijksakte]
Beroep:
Schippersknecht, later Turfschipper, Turfschippersknecht bij akten geboortes zoons   [bron: Huwelijksakte]
Kinderen van Anna en Joannis:
1 Arie van Dijk [1.1.5.7.4.5.1], geboren op donderdag 12-10-1815 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1815 Nummer 8].
Notitie bij de geboorte van Arie: Getuigen:
-Dirk de Kok, oud achtendertig jaaren lidt van het gemeentebestuur in de gemeente N19
-Dirk Groeneveld, oud achtendertig jaaren Smit in de gemeente N27
2 Wijnand van Dijk [1.1.5.7.4.5.2], geboren op maandag 01-09-1817 in Nootdorp.
Notitie bij de geboorte van Wijnand: Moeder staat geschreven als Anna Vlot in index (in scan akte is gewoon Vlok te lezen)
Getuigen:
-Gerrit van Beek oud vijfenveertig jaren van beroep metselaar in de gemeente N24
-Theodoris van de Sande oud zevenendertig jaaren van beroep broodbakker in de gemeente N12
1.1.5.9 Jacob Abrahamse Vlok, zoon van Abraham Hendriksz van der Vlock (zie 1.1.5) en Haasje (Haagsje) Dircks Kool. Hij is gedoopt op zondag 03-10-1723 in Nootdorp [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 1, blz 68]. Jacob trouwde met Maria Willemse Holgersom. Maria is een dochter van Willem Holgersom en N.N..
Kinderen van Jacob en Maria:
1 [waarschijnlijk] Izańk Vlok [1.1.5.9.1].
2 Abraham Jacobz Vlok, gedoopt op zondag 14-09-1749 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.2.
3 Haasje Vlok [1.1.5.9.3]. Zij is gedoopt op zondag 03-01-1751 in Nootdorp.
4 Dirk Jacobsz Vlok, gedoopt op zondag 18-03-1753 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.4.
1.1.5.9.2 Abraham Jacobz Vlok, zoon van Jacob Abrahamse Vlok (zie 1.1.5.9) en Maria Willemse Holgersom. Hij is gedoopt op zondag 14-09-1749 in Nootdorp. Abraham is overleden op maandag 12-07-1813 in Mijdrecht?????, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Abraham: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Is dit deze Abraham????
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 402
Gemeente: Mijdrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 45
Aangiftedatum: 12-07-1813
Overledene Abraham Vlok
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-07-1813 * ca. 1748
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Mijdrecht
Vader N.N.
Moeder N.N.
Partner
Nadere informatie Vader van Jacob.
Abraham trouwde met Magthildje (Magteltje) Vis. Magthildje is geboren omstreeks 1750 in Berkel, dochter van Willem Vis en Jannetje van Vliet. Magthildje is overleden op vrijdag 09-12-1836 in Nootdorp, ongeveer 86 jaar oud [bron: Nootdorp Akte Jaar 1936 Nummer 20].
Notitie bij overlijden van Magthildje: Overledene Magteltje Vis , leeftijd 86 Vader Willem Vis Moeder Jannetje van Vliet echtgenoo/te van Abraham Vlok Pand 76
Kinderen van Abraham en Magthildje:
1 Jacob Vlok [1.1.5.9.2.1]. Hij is gedoopt op zondag 27-02-1780 in Nootdorp.
2 Maria Vlok, gedoopt op zondag 11-02-1781 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.2.2.
3 Willem Vlok [1.1.5.9.2.3]. Hij is gedoopt op zondag 19-01-1783 in Nootdorp.
4 Jannetje Vlok [1.1.5.9.2.4]. Zij is gedoopt op zondag 23-05-1784 in Nootdorp.
5 Jacob Abrahamse Vlok, geboren op zondag 18-09-1785 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.2.5.
6 Jannetje Vlok [1.1.5.9.2.6]. Zij is gedoopt op zondag 09-12-1787 in Nootdorp.
7 Dirk Vlok [1.1.5.9.2.7], geboren op vrijdag 23-07-1790 in Reeuwijk. Hij is gedoopt op zondag 25-07-1790 in Reeuwijk.
1.1.5.9.2.2 Maria Vlok, dochter van Abraham Jacobz Vlok (zie 1.1.5.9.2) en Magthildje (Magteltje) Vis. Zij is gedoopt op zondag 11-02-1781 in Nootdorp [bron: Archief Delft DTB Nootdorp inv. 2, folio 4].
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria, Vader Abram Jacobse Vlok, Moeder Magteltje Vis, Getuige Maria Hilgersum, Plaats Nootdorp, Datum doop 11-02-1781
Maria is overleden in 06-1806 in Nootdorp, 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: In het kraambed overleden bij de geboorte van Maria
Maria trouwde, 19 jaar oud, op zondag 02-11-1800 in Nootdorp [bron: Archief Delft Archiefnummer 517 inv. 79 , folio 85] met Arie Rijlaarsdam, 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 17-10-1800 in Nootdorp in ondertrouw zijn gegaan [bron: Archief Delft Archiefnummer 517 inv. 79 , folio 84].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Arie: Bruidegom Arie Reijlaarsdam, afkomstig uit Vrijeban, wonend: Nootdorp
Bruid Maria Vlok, jongedochter, afkomstig uit Nootdorp, wonend: Nieuweveen
Plaats Nootdorp Datum ondertrouw 17-10-1800

Bruidegom Arie Reijlaarsdam, jongeman, afkomstig uit Vrijenban, wonend: Nootdorp
Bruid Maria Vlok, jongedochter, afkomstig uit Nieuweveen, wonend: Nieuweveen
Plaats Nootdorp Datum trouwen 02-11-1800
Arie is geboren op zondag 20-08-1775 in Nootdorp [bron: Archief Delft DTB Nootdorp inv. 1 , folio 176], zoon van Laurens Rijlaarsdam en Wyntje Mooiman.
Notitie bij de geboorte van Arie: Dopeling Arie, Vader Kornelis (??) Rijlaardam, Moeder Wijntje Mooijman, Getuige Aaltje Baas, Plaats Nootdorp, Datum doop 20-08-1775
Arie is overleden op maandag 14-01-1850 in Delft, 74 jaar oud [bron: Archief Delft Delft Akte Jaar 1850 Nummer 31].
Notitie bij overlijden van Arie: Overledene Arie Rijlaarsdam, leeftijd 74, Vader Laurens Rijlaarsdam, Moeder Wyntje Mooiman, Echtgenoot Maria Dersjant
Arie trouwde later op zondag 07-08-1808 in Delft [bron: Archief Delft DTB Delft inv. 160 , folio 42] met Maria Dersjant (±1783-1850).
Kinderen van Maria en Arie:
1 Wyntje Rijlaarsdam, geboren op zaterdag 25-04-1801 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.2.2.1.
2 Abraham Rijlaarsdam [1.1.5.9.2.2.2], geboren op maandag 20-12-1802 in Nootdorp [bron: Archief Delft DTB Nootdorp inv. 2 , folio 51]. Hij is gedoopt op zondag 26-12-1802 in Nootdorp.
Notitie bij de geboorte van Abraham: Dopeling Abraham, Vader Arij Rijlaarsdam, Moeder Maria Vlok, Getuige Magcheltie Vis, Plaats Nootdorp Datum doop 26-12-1802, Geboortedatum 20-12-1802, Opmerkingen: geboren op het Dorp
3 Cornelis Rijlaarsdam [1.1.5.9.2.2.3], geboren op zondag 12-02-1804 in Nootdorp [bron: Archief Delft DTB Nootdorp inv. 2 , folio 54]. Hij is gedoopt op zondag 19-02-1804 in Nootdorp [bron: Archief Delft DTB Nootdorp inv. 2, folio 54].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis, Vader Arij Rolaarsdam, Moeder Maria Vlok, Getuige Wijntje Mooijman, Plaats Nootdorp, Datum doop 19-02-1804, Geboortedatum 12-02-1804, Opmerkingen: geboren op het Dorp
Cornelis is overleden op woensdag 01-02-1826 in Nootdorp, 21 jaar oud [bron: Archief Delft Nootdorp Akte Jaar 1826 Nummer 2].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Rijlaarsdam, leeftijd 22, Vader Arie Rijlaarsdam, Moeder Maria Vlok, Visser, Pand 42
Beroep:
Visser   [bron: Overlijdensakte]
4 Maria Rijlaarsdam [1.1.5.9.2.2.4], geboren op woensdag 25-06-1806 in Nootdorp [bron: Archief Delft DTB Nootdorp inv. 2 , folio 59]. Zij is gedoopt op zondag 06-07-1806 in Nootdorp.
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria, Vader Arij Rijlaarsdam, Moeder Maria Vlok, Getuige Magchelje Vis, Plaats Nootdorp, Datum doop 06-07-1806, Geboortedatum 25-06-1806, Opmerkingen: moeder in het kraambed overleden
1.1.5.9.2.2.1 Wyntje Rijlaarsdam is geboren op zaterdag 25-04-1801 in Nootdorp [bron: Archief Delft DTB Nootdorp inv. 2 , folio 46], dochter van Arie Rijlaarsdam en Maria Vlok (zie 1.1.5.9.2.2). Zij is gedoopt op zondag 26-04-1801 in Nootdorp [bron: Archief Delft DTB Nootdorp inv. 2, folio 46].
Notitie bij de geboorte van Wyntje: Dopeling Wijntje, Vader Arij Rijlaarsdam, Moeder Maria Vlok, Getuige Wijntje Mooijman, Datum doop 26-04-1801, Geboortedatum 25-04-1801, Plaats Nootdorp, Opmerkingen: geboren op het Dorp
Wyntje trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 10-04-1833 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1833 Nummer 16] met Johannes de Ryk, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wyntje en Johannes: Bruidegom Johannes de Ryk, leeftijd 25 Bruid Wyntje Rylaarsdam, leeftijd 32
Johannes is geboren omstreeks 1808 in Bodegraven, zoon van Cornelis de Ryk en Dirkje Zuur.
Kinderen van Wyntje en Johannes:
1 Cornelis Johannes de Ryk [1.1.5.9.2.2.1.1], geboren op zondag 17-11-1833 in Delft [bron: Archief Delft Delft Akte Jaar 1833 Nummer 474].
2 Maria de Rijk [1.1.5.9.2.2.1.2], geboren op vrijdag 20-02-1835 in Delft [bron: Archief Delft Delft Akte Jaar 1835 Nummer 91].
3 Jacomina Elizabeth de Rijk, geboren op zondag 04-09-1836 in Delft. Volgt 1.1.5.9.2.2.1.3.
4 Cornelia de Rijk [1.1.5.9.2.2.1.4], geboren op donderdag 27-06-1839 in Rijswijk [bron: Archief Delft Rijswijk Akte Jaar 1839 Nummer 41].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Wijknummer A96, Beroep vader arbeider
5 Arie de Rijk [1.1.5.9.2.2.1.5], geboren op woensdag 22-12-1841 in Rijswijk [bron: Rijswijk Akte Jaar 1841 Nummer 84].
Notitie bij de geboorte van Arie: Wijknummer A133, Beroep vader arbeider
1.1.5.9.2.2.1.3 Jacomina Elizabeth de Rijk is geboren op zondag 04-09-1836 in Delft [bron: Archief Delft Delft Akte Jaar 1836 Nummer 413], dochter van Johannes de Ryk en Wyntje Rijlaarsdam (zie 1.1.5.9.2.2.1). Jacomina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 27-08-1862 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1862 Nummer 119] met Dirk Huurman, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacomina en Dirk: Bruidegom Dirk Huurman, geboren te Zegwaart, leeftijd 28. Bruid Jacomina Elizabeth de Rijk, geboren te Delft, leeftijd 25
Dirk is geboren omstreeks 1834 in Zegwaart, zoon van Willem Huurman en Cornelia van Leeuwen.
1.1.5.9.2.5 Jacob Abrahamse Vlok is geboren op zondag 18-09-1785 in Nootdorp, zoon van Abraham Jacobz Vlok (zie 1.1.5.9.2) en Magthildje (Magteltje) Vis. Jacob is overleden op vrijdag 08-04-1853 in Vrijenban, 67 jaar oud [bron: Centraal Bureau voor Genealogie Vrijenban Aktenummer: 13].
Notitie bij overlijden van Jacob: Overledene Jacob Vlok Leeftijd: 67 Partner Jannetje Vis Relatie: Echtgenoot
Beroep:
Turfschippersknecht, arbeider (1837)
Getuige bij:
07-05-1815     huwelijk Abr(ah)am Vlok (1793-na 1845) en Treijntje Leije (geb. 1786) [zie 1.1.5.9.4.7]    [neef vaderszijde bruidegom]   [bron: Nootdorp Aktejaar 1815 nummer 3 Gemeentearchief Delft]
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op zondag 19-05-1811 in Nootdorp met Jannetje (Johanna) Willems Vis(ch), ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 04-05-1811 in Nootdorp in ondertrouw zijn gegaan [bron: Alle Gezindten Nootdorp Trouwen 1730-1782, 1806, ...88-1805 Trouwen 1798-1811 IMAGE 328 via Genver]. Jannetje is geboren omstreeks 1790 in Nootdorp, dochter van Willem Vis en Batje (Barbera) van Holst. Jannetje is overleden op zaterdag 24-09-1853 in Vrijenban, ongeveer 63 jaar oud [bron: Centraal Bureau voor Genealogie Vrijenban Aktenummer: 26].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overledene Jannetje Vis Leeftijd: 63 Partner Jacob Vlok Relatie: Weduwe
Kinderen van Jacob en Jannetje:
1 Maria Magdalena Vlok, geboren op vrijdag 19-01-1816 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.
2 Wilhelmus (Willem) Vlok, geboren op zondag 22-04-1821 in Nieuweveen (in Delfland). Volgt 1.1.5.9.2.5.2.
3 Abraham Vlok [1.1.5.9.2.5.3], geboren op woensdag 06-08-1823 in Nieuweveen (in Delfland) [bron: Centraal Bureau voor Genealogie Nieuweveen in Delfland Aktenummer: 7].
Notitie bij Abraham: Wonend No. 6
Beroep vader Arbeider
4 Madje (Batje) Vlok [1.1.5.9.2.5.4], geboren op woensdag 14-09-1825 in Nieuweveen (in Delfland) [bron: Centraal Bureau voor Genealogie Nieuweveen in Delfland Aktenummer: 7].
Notitie bij de geboorte van Madje: Kind Batje Vlok Vader Jacob Abrahamszn Vlok Moeder Jannetje Vis
Notitie bij Madje: Wonend No. 6
Beroep vader Arbeider
5 Abraham Vlok [1.1.5.9.2.5.5], geboren op zaterdag 27-12-1828 in Nootdorp.
Notitie bij Abraham: Tweeling met Dirkje
Wonend pand 44
Beroep vader Arbeider
6 Dirkje Vlok [1.1.5.9.2.5.6], geboren op zaterdag 27-12-1828 in Nootdorp.
Notitie bij Dirkje: Tweeling met Abraham
Wonend pand 44
Beroep vader Arbeider
1.1.5.9.2.5.1 Maria Magdalena Vlok is geboren op vrijdag 19-01-1816 in Nootdorp, dochter van Jacob Abrahamse Vlok (zie 1.1.5.9.2.5) en Jannetje (Johanna) Willems Vis(ch).
Notitie bij Maria: Wonend pand 6
Beroep vader Schippersknecht
Kind van Maria uit onbekende relatie:
1 Dirk Vlok, geboren op zaterdag 14-11-1840 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.
1.1.5.9.2.5.1.1 Dirk Vlok is geboren op zaterdag 14-11-1840 in Nootdorp, zoon van Maria Magdalena Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1). Dirk is overleden op woensdag 06-12-1922 in Hillegersberg, 82 jaar oud [bron: Hillegersberg 1922 -51].
Notitie bij overlijden van Dirk: OverledeneDirk Vlok, leeftijd 82 jaar, Echtgenoot Geertruida de Jong
Dirk trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 27-04-1872 in Pijnacker [bron: Pijnacker Akte Jaar 1872 Nummer 6] met Geertruida de Jong, ongeveer 31 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1841 in Pijnacker, dochter van Johannes de Jong en Sophia Bazuin. Geertruida is overleden op donderdag 16-01-1930 in Hillegersberg, ongeveer 89 jaar oud [bron: Hillegersberg 1930 -6].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Overledene Geertruida de Jong , leeftijd 78 jaar Weduwe Dirk Vlok
Kinderen van Dirk en Geertruida:
1 Johannes Vlok, geboren op zaterdag 01-06-1872 in Hillegersberg. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.1.
2 Magdalena Vlok, geboren op vrijdag 08-08-1873 in Hillegersberg. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.2.
3 Sophia Vlok, geboren op maandag 21-12-1874 in Hillegersberg. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.3.
4 Jannetje Vlok, geboren op zaterdag 02-06-1877 in Hillegersberg. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.4.
5 Albertus Vlok, geboren op vrijdag 11-04-1879 in Hillergersberg. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.5.
6 Dirk Vlok [1.1.5.9.2.5.1.1.6], geboren op woensdag 10-09-1884 in Hillegersberg [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Hillegersberg 1884 - Aktenr. 116].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Moeder wordt in akte Geertuella de Jong genoemd
7 Gerardus Vlok [1.1.5.9.2.5.1.1.7], geboren op zaterdag 24-08-1889 in Hillegersberg [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Hillegersberg Aktenr. 121]. Gerardus is overleden op maandag 03-02-1890 in Hillegersberg, 5 maanden oud [bron: Hillegersberg 1899 -10].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Overledene Gerardus Vlok , leeftijd 5 mnd
huwelijksjubileum_40_jaar_johannis_vlok_en_christiaantje_huurman.jpg huwelijksjubileum_50_jaar_johannes_vlok_en_christiaantje_huurman.jpg
35 Huwelijksjubileum 40 jaar Johannis Vlok en Christiaantje Huurman
36 Huwelijksjubileum 50 jaar Johannes Vlok en Christiaantje Huurman
1.1.5.9.2.5.1.1.1 Johannes Vlok (afb. 35) is geboren op zaterdag 01-06-1872 in Hillegersberg [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Hillegersberg 1872 - Aktenr. 58], zoon van Dirk Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1) en Geertruida de Jong. Johannes is overleden op maandag 13-07-1959 in Bleiswijk, 87 jaar oud [bron: Bleiswijk 1959 002v Aktenummer 4].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Vlok , leeftijd 87 jaar Weduwnaar Christiaantje Huurman
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 01-08-1895 in Bergschenhoek [bron: Bergschenhoek 1895 7] met Christiaantje Huurman (afb. 36), 20 jaar oud. Christiaantje is geboren op dinsdag 16-03-1875 in Zevenhuizen [bron: Streekarchief Midden-Holland Zevenhuizen Aktenummer: 24], dochter van Arie Huurman en Henderijntje Rupke. Christiaantje is overleden op dinsdag 09-06-1953 in Rotterdam, 78 jaar oud [bron: Bleiswijk 1953 002v Aktenummer 6].
Notitie bij overlijden van Christiaantje: Overledene Christiaantje Huurman, leeftijd 78 jaar Echtgenote Johannes Vlok Opmerkingen: Overleden te Rotterdam
Kinderen van Johannes en Christiaantje:
1 Geertruida Vlok, geboren op woensdag 25-09-1895 in Bergschenhoek. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.1.1.
2 Hendrika Vlok, geboren op zondag 13-12-1896 in Bleiswijk. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.1.2.
3 Dirk Vlok, geboren op donderdag 28-04-1898 in Bleiswijk. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.1.3.
4 Arina Vlok, geboren op dinsdag 04-12-1900 in Bleiswijk. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.1.4.
5 Arie Vlok, geboren op vrijdag 12-12-1902 in Bleiswijk. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.1.5.
6 Magdalena Vlok, geboren op donderdag 06-12-1906 in Bleiswijk. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.1.6.
7 Trijntje Vlok, geboren in 1909 in Bleiswijk. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.1.7.
8 Aartje Vlok, geboren in 1914 in Bleiswijk. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.1.8.
1.1.5.9.2.5.1.1.1.1 Geertruida Vlok is geboren op woensdag 25-09-1895 in Bergschenhoek [bron: Bergschenhoek 1895 -32], dochter van Johannes Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.1) en Christiaantje Huurman. Geertruida is overleden op woensdag 09-01-1980 in Zoetermeer, 84 jaar oud [bron: Stamboom de Ruiter en aanverwanten]. Geertruida trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 21-04-1916 in Bleiswijk [bron: Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief) Bleiswijk Aktenummer: 1 Bleiswijk 1916 1] met Bastiaan Schmidt, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Bastiaan: Bruidegom Bastiaan Schmidt , geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 26 jaar Bruid Geertruida Vlok , geb. Bergschenhoek 20 jaar

Naast Christiaantje zijn er nog drie kinderen die niet opnbaar zijn en waarschijnlijk anno 2012 nog in leven zijn. (Stamboom de Ruiter en aanverwanten via genealogieonline.nl)
Bastiaan is geboren op zondag 12-01-1890 in Nieuwerkerk aan den IJssel, zoon van Bastiaan Schmidt en Cornelia Maarleveld. Bastiaan is overleden op woensdag 02-11-1960 in Gouda, 70 jaar oud [bron: Stamboom de Ruiter en aanverwanten].
Kind van Geertruida en Bastiaan:
1 Christiaantje Schmidt [1.1.5.9.2.5.1.1.1.1.1], geboren op zondag 09-02-1919 in Zevenhuizen [bron: Stamboom de Ruiter en aanverwanten]. Christiaantje is overleden op donderdag 14-11-2002 in Leiden, 83 jaar oud [bron: Stamboom de Ruiter en aanverwanten].
1.1.5.9.2.5.1.1.1.2 Hendrika Vlok is geboren op zondag 13-12-1896 in Bleiswijk [bron: Bleiswijk 1896 51], dochter van Johannes Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.1) en Christiaantje Huurman. Hendrika trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 16-05-1917 in Bleiswijk [bron: Bleiswijk 1917 7 Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief) Bleiswijk Aktenummer 7] met Dirk van Driel, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Dirk: Bruidegom Dirk van Driel , geb. Berkel en Rodenrijs 28 jaar Bruid Hendrika Vlok , geb. Bleiswijk 20 jaar
Dirk is geboren in 1889 in Berkel en Rodenrijs, zoon van Jan van Driel en Carolina Veerman.
1.1.5.9.2.5.1.1.1.3 Dirk Vlok is geboren op donderdag 28-04-1898 in Bleiswijk [bron: Bleiswijk 1898 20], zoon van Johannes Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.1) en Christiaantje Huurman. Dirk trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 17-05-1929 in Bleiswijk [bron: Bleiswijk 1929 7 Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief) Bleiswijk Aktenummer 7] met Hendrika de Koning, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Hendrika: Bruidegom Dirk Vlok , geb. Bleiswijk 31 jaar Bruid Hendrika de Koning , geb. Bleiswijk 26 jaar
Hendrika is geboren in 1903 in Bleiswijk, dochter van Johannes Jacobus de Koning en Hendrika Schop.
Kind van Dirk en Hendrika:
1 Albert Vlok [1.1.5.9.2.5.1.1.1.3.1], geboren op vrijdag 19-10-1945 in Bleiswijk. Albert is overleden op woensdag 05-12-1945 in Bleiswijk, 1 maand oud [bron: Bleiswijk 1945 29].
Notitie bij overlijden van Albert: leeftijd 6 weken
1.1.5.9.2.5.1.1.1.4 Arina Vlok is geboren op dinsdag 04-12-1900 in Bleiswijk [bron: Bleiswijk 1900 56], dochter van Johannes Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.1) en Christiaantje Huurman. Arina trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 25-01-1924 in Bleiswijk [bron: Bleiswijk 1924 2 Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief) Bleiswijk Aktenummer 2] met Tieleman Jan Hendrik van der Toolen, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arina en Tieleman: Bruidegom Tieleman Jan Hendrik van der Toolen , geb. Pijnacker 28 jaar Bruid Arina Vlok , geb. Bleiswijk 23 jaar
Tieleman is geboren in 1896 in Pijnacker, zoon van Cornelis van der Toolen en Maartje van Mullem.
1.1.5.9.2.5.1.1.1.5 Arie Vlok is geboren op vrijdag 12-12-1902 in Bleiswijk [bron: Bleiswijk 1902 54], zoon van Johannes Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.1) en Christiaantje Huurman. Arie trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 28-09-1927 in Bleiswijk [bron: Bleiswijk 1927 12 Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief) Bleiswijk Aktenummer 12] met Margaretha Veenman, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Margaretha: Bruidegom Arie Vlok , geb. Bleiswijk 24 jaar
Bruid Margaretha Veenman , geb. Bleiswijk 25 jaar
Margaretha is geboren in 1902 in Bleiswijk, dochter van Pieter Veenman en Elisabeth Cornelia Lievaart.
1.1.5.9.2.5.1.1.1.6 Magdalena Vlok is geboren op donderdag 06-12-1906 in Bleiswijk, dochter van Johannes Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.1) en Christiaantje Huurman. Magdalena is overleden op maandag 01-07-1985 in Zevenhuizen, 78 jaar oud. Magdalena trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22-05-1930 in Bleiswijk [bron: Bleiswijk 1930 8 Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief) Bleiswijk Aktenummer 8] met Pieter van Vliet, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Magdalena en Pieter: Bruidegom Pieter van Vliet , geb. Bleiswijk 24 jaar Bruid Magdalena Vlok , geb. Bleiswijk 23 jaar
Pieter is geboren op dinsdag 25-07-1905 in Bleiswijk, zoon van Bastiaan van Vliet en Neeltje Cornelia Koenekoop. Pieter is overleden op maandag 30-11-1992 in Zevenhuizen, 87 jaar oud.
1.1.5.9.2.5.1.1.1.7 Trijntje Vlok is geboren in 1909 in Bleiswijk, dochter van Johannes Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.1) en Christiaantje Huurman. Trijntje is overleden op vrijdag 27-07-1990, 80 of 81 jaar oud [bron: Via Graftombe.nl]. Zij is begraven in Moordrecht [bron: Graftombe.nl].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Voornaam Trijntje Achternaam Vlok Geboortedatum 14-03-1909 Overlijdensdatum 27-07-1990 Begraafplaats Moordrecht Foto Id 1742
Trijntje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 22-06-1933 in Bleiswijk [bron: Bleiswijk 1933 8] met Cornelis de Lelij, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Cornelis: Bruidegom Cornelis de Lelij , geb. Bergambacht 25 jaar Bruid Trijntje Vlok , geb. Bleiswijk 24 jaar
Cornelis is geboren in 1908 in Bergambacht, zoon van Arie de Lelij en Johanna Noorlander.
1.1.5.9.2.5.1.1.1.8 Aartje Vlok is geboren in 1914 in Bleiswijk, dochter van Johannes Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.1) en Christiaantje Huurman. Aartje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 19-03-1937 in Bleiswijk [bron: Bleiswijk 1937 4] met Jocobus Kraaijenbos, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aartje en Jocobus: Bruidegom Jocobus Kraaijenbos , geb. Bleiswijk 26 jaar
Bruid Aartje Vlok , geb. Bleiswijk 23 jaar
Jocobus is geboren in 1911 in Bleiswijk, zoon van Bernardus Kraaijenbos en Jannetje Stofberg.
1.1.5.9.2.5.1.1.2 Magdalena Vlok is geboren op vrijdag 08-08-1873 in Hillegersberg [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Hillegersberg 1873 - Aktenr. 64], dochter van Dirk Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1) en Geertruida de Jong. Magdalena is overleden op woensdag 04-06-1941 in Berkel en Rodenrijs, 67 jaar oud [bron: Berkel en Rodenrijs 1941 26]. Magdalena trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 10-11-1892 in Berkel en Rodenrijs [bron: Berkel en Rodenrijs 1892 6] met Pieter van Offeren, minstens 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Magdalena en Pieter: Bruidegom Pieter van Offeren , geb. Berkel en Rodenrijs 28 jaar Bruid Magdalena Vlok , geb. Hillegersberg 19 jaar
Pieter is geboren vˇˇr zaterdag 17-12-1864 in Berkel en Rodenrijs, zoon van Jan van Offeren en Adriaantje de Vogel. Pieter is overleden op donderdag 17-12-1936 in Berkel en Rodenrijs, minstens 72 jaar oud [bron: Berkel en Rodenrijs 1936 33].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter van Offeren , leeftijd 72 jaar
Kinderen van Magdalena en Pieter:
1 Adriana Geertruida van Offeren, geboren op dinsdag 31-10-1893 in Berkel en Rodenrijs. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.2.1.
2 Dirk van Offeren, geboren op zondag 26-05-1895 in Berkel en Rodenrijs. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.2.2.
3 Alida Francina van Offeren, geboren op donderdag 15-07-1897 in Berkel en Rodenrijs. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.2.3.
4 Jan van Offeren [1.1.5.9.2.5.1.1.2.4], geboren op zaterdag 24-12-1898 in Berkel en Rodenrijs [bron: Bron Berkel en Rodenrijs 1898 67]. Jan is overleden op maandag 23-01-1899 in Berkel en Rodenrijs, 30 dagen oud [bron: Berkel en Rodenrijs 1899 4].
5 Geertruida Adriana van Offeren [1.1.5.9.2.5.1.1.2.5], geboren op vrijdag 25-05-1900 in Berkel en Rodenrijs [bron: Berkel en Rodenrijs 1900 32]. Geertruida is overleden op maandag 23-07-1928 in Rotterdam, 28 jaar oud [bron: Rotterdam 1928 c104 akte nr. 3269].
6 Francina Alida van Offeren [1.1.5.9.2.5.1.1.2.6], geboren in 08-1904 in Berkel en Rodenrijs. Francina is overleden op dinsdag 25-04-1905 in Berkel en Rodenrijs, 8 maanden oud [bron: Berkel en Rodenrijs 1905 10].
7 Francina Alida van Offeren [1.1.5.9.2.5.1.1.2.7], geboren op woensdag 14-03-1906 in Berkel en Rodenrijs. Francina is overleden op woensdag 21-03-1906 in Berkel en Rodenrijs, 7 dagen oud [bron: Berkel en Rodenrijs 1906 7].
8 Johan van Offeren [1.1.5.9.2.5.1.1.2.8], geboren op woensdag 28-08-1907 in Berkel en Rodenrijs. Johan is overleden op woensdag 04-09-1907 in Berkel en Rodenrijs, 7 dagen oud [bron: Berkel en Rodenrijs 1907 37].
9 Albertus van Offeren [1.1.5.9.2.5.1.1.2.9], geboren op woensdag 11-09-1912 in Berkel en Rodenrijs. Albertus is overleden op woensdag 16-10-1912 in Berkel en Rodenrijs, 1 maand oud [bron: Berkel en Rodenrijs 1912 28].
Notitie bij overlijden van Albertus: leeftijd 5 weken
1.1.5.9.2.5.1.1.2.1 Adriana Geertruida van Offeren is geboren op dinsdag 31-10-1893 in Berkel en Rodenrijs [bron: Berkel en Rodenrijs 1893 47], dochter van Pieter van Offeren en Magdalena Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.2). Adriana is overleden op dinsdag 02-03-1926 in Rotterdam, 32 jaar oud [bron: Rotterdam 1926 b076v akte nr. 902; Berkel en Rodenrijs 1926 8].
Notitie bij overlijden van Adriana: Overledene Adriana Geertruida van Offeren , leeftijd 32 jaar
Vader Pieter van Offeren
Moeder Magdalena Vlok
Echtgenoo/te Wouter Bakker
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 02-03-1926
Opmerkingen akte nr. 902
Geboorteplaats Berkel en Rodenrijs
Bron Rotterdam 1926 b076v

Overledene Adriana Geertruida van Offeren , leeftijd 32 jaar
Echtgenoo/te Wouter Bakker
Plaats Berkel en Rodenrijs
Datum overlijden 02-03-1926
Opmerkingen overleden te Rotterdam
Geboorteplaats Berkel en Rodenrijs
Bron Berkel en Rodenrijs 1926 8
Adriana trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 25-01-1918 in Berkel en Rodenrijs [bron: Berkel en Rodenrijs 1918 2] met Wouter Bakker, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Wouter: Bruidegom Wouter Bakker , geb. Barneveld 27 jaar Bruid Adriana Geertruida van Offeren , geb. Berkel en Rodenrijs 24 jaar
Wouter is geboren in 1891 in Barneveld, zoon van Aart Bakker en Jannetje van de Beek.
1.1.5.9.2.5.1.1.2.2 Dirk van Offeren is geboren op zondag 26-05-1895 in Berkel en Rodenrijs [bron: Berkel en Rodenrijs 1895 30], zoon van Pieter van Offeren en Magdalena Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.2).
Notitie bij Dirk: Persoon Dirk van Offeren, Geboortedatum 26-05-1895, Periode 1895 - 1940, Bron Bevolkingsregister Rotterdam
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 04-03-1921 in Berkel en Rodenrijs [bron: Berkel en Rodenrijs 1921 3] met Ariena Oosterwijk, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Ariena: Bruidegom Dirk van Offeren , geb. Berkel en Rodenrijs 25 jaar Bruid Ariena Oosterwijk , geb. Berkel en Rodenrijs 24 jaar
Ariena is geboren in 1897 in Berkel en Rodenrijs, dochter van Jan Oosterwijk en Jannetje Veenman.
1.1.5.9.2.5.1.1.2.3 Alida Francina van Offeren is geboren op donderdag 15-07-1897 in Berkel en Rodenrijs [bron: Berkel en Rodenrijs 1897 39], dochter van Pieter van Offeren en Magdalena Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.2). Alida trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 23-01-1920 in Berkel en Rodenrijs [bron: Berkel en Rodenrijs 1920 2] met Simon Lamens, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alida en Simon: Bruidegom Simon Lamens , geb. Berkel en Rodenrijs 27 jaar Bruid Alida Francina van Offeren , geb. Berkel en Rodenrijs 22 jaar
Simon is geboren in 1893 in Berkel en Rodenrijs, zoon van Simon Lamens en Jacoba Sleeuwenhoek.
1.1.5.9.2.5.1.1.3 Sophia Vlok is geboren op maandag 21-12-1874 in Hillegersberg [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Hillegersberg 1874 - Aktenr. 96], dochter van Dirk Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1) en Geertruida de Jong. Sophia is overleden op dinsdag 27-05-1941 in Berkel en Rodenrijs, 66 jaar oud [bron: Berkel en Rodenrijs 1941 24]. Sophia trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 07-10-1898 in Berkel en Rodenrijs [bron: Berkel en Rodenrijs 1898 9] met Cornelis Pieter van den Ende, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1873 in Berkel en Rodenrijs, zoon van Pieter van den Ende en Maria Overhand.
Kind van Sophia en Cornelis:
1 Marie van den Ende, geboren op zondag 09-06-1895 in Hillegersberg. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.3.1.
1.1.5.9.2.5.1.1.3.1 Marie van den Ende is geboren op zondag 09-06-1895 in Hillegersberg [bron: Hillegersberg 1895 -110], dochter van Cornelis Pieter van den Ende en Sophia Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.3).
Notitie bij de geboorte van Marie: Opmerkingen: erkend bij huwelijk Berkel 7-10-1898
Notitie bij Marie: Persoon Marie van den Ende, Geboortedatum 09-06-1895, Periode 1895 - 1940, Bron Bevolkingsregister Rotterdam
Marie trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 25-05-1916 in Bergschenhoek [bron: Bergschenhoek 1916 2] met Adrianus Veenman, ongeveer 21 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1895 in Bergschenhoek, zoon van Jan Veenman en Elisabeth Verheul.
1.1.5.9.2.5.1.1.4 Jannetje Vlok is geboren op zaterdag 02-06-1877 in Hillegersberg [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Hillegersberg Aktenr. 79], dochter van Dirk Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1) en Geertruida de Jong. Jannetje is overleden op maandag 17-08-1914 in Alblasserdam, 37 jaar oud [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP Aktenummer: 60 Nationaal ArchiefDordrecht Alblasserdam Documentnummer: 60].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overledene: Jannetje Vlok Leeftijd: 37 Echtgenote van: Huig van den Haspel
Jannetje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 01-09-1904 in Alblasserdam [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP Alblasserdam Aktenr. 30] met Huig van den Haspel, 28 jaar oud. Huig is geboren op donderdag 02-09-1875 in Nieuw-Lekkerland, zoon van Cornelis van den Haspel en Anna Cornelia Pot. Huig is overleden na 1914, minstens 39 jaar oud.
1.1.5.9.2.5.1.1.5 Albertus Vlok is geboren op vrijdag 11-04-1879 in Hillergersberg [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Hillegersberg Aktenr. 44], zoon van Dirk Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1) en Geertruida de Jong. Albertus trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 06-11-1902 in Bergschenhoek [bron: Bergschenhoek 1902 13] met Neeltje Andeweg, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Neeltje: Bruidegom Albertus Vlok, geb. Hillegersberg 23 jaar, Bruid Neeltje Anderweg, geb. Hillegersberg 21 jaar
Neeltje is geboren op dinsdag 23-11-1880 in Hillegersberg [bron: Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief) Hillegersberg Aktenummer: 121], dochter van Dirk Andeweg en Geertrui Punt.
Notitie bij Neeltje: Achternaamvariatie: Anderweg
Kinderen van Albertus en Neeltje:
1 Aart Gerardus Vlok [1.1.5.9.2.5.1.1.5.1], geboren omstreeks 1905 in Bergschenhoek. Aart is overleden op donderdag 15-04-1909 in Bergschenhoek, ongeveer 4 jaar oud [bron: Bergschenhoek 1909 8].
Notitie bij overlijden van Aart: Overledene Aart Gerardus Vlok , leeftijd 4 jaar Geboorteplaats Bergschenhoek
2 Geertruida Vlok, geboren omstreeks 1905 in Bergshcenhoek. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.5.2.
3 Gerardus Vlok, geboren omstreeks 1907 in Bergschenhoek. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.5.3.
4 Aart Gerardus Vlok, geboren omstreeks 1910 in Bergschenhoek. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.5.4.
5 Magdalena Vlok, geboren omstreeks 1911 in Bergschenhoek. Volgt 1.1.5.9.2.5.1.1.5.5.
1.1.5.9.2.5.1.1.5.2 Geertruida Vlok is geboren omstreeks 1905 in Bergshcenhoek, dochter van Albertus Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.5) en Neeltje Andeweg. Geertruida trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 01-07-1931 in Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland Waddinxveen Aktenummer: 23] met Cornelis Zalm, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Cornelis: Bruidegom Cornelis Zalm Leeftijd: 26 Bruid Geertruida Vlok Leeftijd: 26
Cornelis is geboren omstreeks 1905 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Gerrit Zalm en Krijntje Rietveld.
1.1.5.9.2.5.1.1.5.3 Gerardus Vlok is geboren omstreeks 1907 in Bergschenhoek, zoon van Albertus Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.5) en Neeltje Andeweg. Gerardus trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op woensdag 20-06-1928 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1928 h093v Aktenummer 2260] met Maria Theresia de Jongh, ongeveer 16 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Maria: Bruidegom Gerardus Vlok, geb. Bergschenhoek 21 jaar, Bruid Maria Theresia de Jongh, geb. Rotterdam 16 jaar
Maria is geboren omstreeks 1912 in Rotterdam, dochter van Jacobus de Jongh en Anna Maria Petronella Elisabeth van de Wouw.
1.1.5.9.2.5.1.1.5.4 Aart Gerardus Vlok is geboren omstreeks 1910 in Bergschenhoek, zoon van Albertus Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.5) en Neeltje Andeweg. Aart trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 02-01-1935 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1935 b004v Aktenummer 14] met Petronella Dekker, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aart en Petronella: Bruidegom Aart Gerardus Vlok, geb. Bergschenhoek 25 jaar, Bruid Petronella Dekker, geb. Alkmaar 34 jaar Opmerkingen: bruidegom wonende te Den Helder
Petronella is geboren omstreeks 1901 in Alkmaar, dochter van Jan Dekker en Catharina Maria Knaap.
1.1.5.9.2.5.1.1.5.5 Magdalena Vlok is geboren omstreeks 1911 in Bergschenhoek, dochter van Albertus Vlok (zie 1.1.5.9.2.5.1.1.5) en Neeltje Andeweg. Magdalena trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op donderdag 17-09-1931 in Capelle aan den IJssel [bron: Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief) Capelle aan den IJssel Aktenummer: 59] met Jacob Heikoop, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Magdalena en Jacob: Bruidegom Jacob Heikoop Leeftijd: 24 Bruid Magdalena Vlok Leeftijd: 20
Jacob is geboren omstreeks 1907 in Nieuwerkerk aan den IJssel, zoon van Johannes Heikoop en Hendrika de Kooter.
1.1.5.9.2.5.2 Wilhelmus (Willem) Vlok is geboren op zondag 22-04-1821 in Nieuweveen (in Delfland) [bron: Centraal Bureau voor Genealogie Nieuweveen in Delfland Aktenummer: 1], zoon van Jacob Abrahamse Vlok (zie 1.1.5.9.2.5) en Jannetje (Johanna) Willems Vis(ch). Wilhelmus is overleden op zaterdag 23-01-1904 in Delft/Nootdorp, 82 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 46 jaar oud, op woensdag 19-06-1867 in Delft met Maria (Apolonia) Sluis, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Maria: Wonend No. 5
Beroep vader Arbeider
Maria is geboren omstreeks 1826 in Berkel en Rodenrijs.
schuld_van_dirk_vlok_aan_de_wed._peill_en_alexander_van_dijk__eigenaren_van_de_zeepziederij_de_zeepton.png
37 Schuld van Dirk Vlok aan de Wed. Peill en Alexander van Dijk, eigenaren van de zeepziederij de Zeepton
1.1.5.9.4 Dirk Jacobsz Vlok (afb. 37), zoon van Jacob Abrahamse Vlok (zie 1.1.5.9) en Maria Willemse Holgersom. Hij is gedoopt op zondag 18-03-1753 in Nootdorp. Dirk is overleden op zaterdag 01-08-1835 in Nootdorp, 82 jaar oud [bron: Archief Delft Nootdorp Akte Jaar 1835 Nummer 9].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene Dirk Vlok, leeftijd 82, Geboorteplaats Nootdorp, Vader Jacob Vlok, Moeder Maria Hilgersom, echtgenoot van Wijntje Mooijman
Notitie bij Dirk: Wonende aan de Dwarswatering (Bron: Akte Zeepziederij van de familie van Dijk. Notaris Jan Jacob Goeverneur, Inventarisnummer 3333, Folio 36)
Dirk trouwde, 28 jaar oud, op zondag 06-05-1781 in Delft [bron: DTB Delft inv. 143 , folio 78] met Weijntje Cornelisdr Mooijman, nadat zij op zaterdag 21-04-1781 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: Bron: DTB Delft inv. 30 , folio 119; DTB Delft inv. 143 , folio 78].
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Weijntje: Bruidegom wonend: Onder ’t Hogeveen
Bruid wonend: Vrijenban

Bruidegom Dirk Jacobsz Vlok , jongeman , wonend: Onder ’t Hogeveen ś 18 maart 1753
Bruid Wijntje Cornelisdr. Mooijman , jongedochter , wonend: Vrijenban
Plaats Delft
Datum ondertrouw 21-04-1781
DTB Delft inv. 30 , folio 119


Bruidegom Dirk Jacobsz Vlok , jongeman , afkomstig uit Hogeveen , wonend: Hogeveen
Bruid Weijntje Cornelisdr Mooijman , jongedochter , wonend: Vrijenban
Plaats Delft
Datum trouwen 06-05-1781
Datum ondertrouw 21-04-1781
DTB Delft inv. 143 , folio 78
Weijntje is een dochter van Cornelis Cornelisz Mooijman en Catharina Reijniersdr Rense.
Kinderen van Dirk en Weijntje:
1 Jacob Dz Vlok, gedoopt op zondag 10-02-1782 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.4.1.
2 Cornelis Vlok [1.1.5.9.4.2], geboren [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 2, blz 10]. Hij is gedoopt op zondag 22-08-1784 in Nootdorp.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuige Cornelia Mooijman
Cornelis is overleden vˇˇr 1786, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Cornelis Vlok [1.1.5.9.4.3], geboren [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 2, blz 13]. Hij is gedoopt op donderdag 25-05-1786 in Nootdorp.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Tweeling met Maria
Getuigen Catharina Rensen en Maria Hilversum (Holgersom)
Cornelis is overleden vˇˇr 1788, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Maria Vlok [1.1.5.9.4.4], geboren [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 2, blz 13]. Zij is gedoopt op donderdag 25-05-1786 in Nootdorp.
Notitie bij de geboorte van Maria: Tweeling met Cornelis
Getuige Catharina Rensen en Maria Hilversum (Holgersom)
5 Cornelis Dz Vlok, gedoopt op zondag 18-05-1788 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.4.5.
6 Abraham Vlok [1.1.5.9.4.6], geboren op woensdag 10-08-1791 in Nootdorp [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 2, blz 23]. Hij is gedoopt op woensdag 24-08-1791 in Nootdorp.
Notitie bij de geboorte van Abraham: Dopeling Abraham
Vader Dirk Vlok
Moeder Wijntje Mooijman
Getuige Maria Mooijman
Plaats Nootdorp
Datum doop 14-08-1791 ?
Geboortedatum 10-08-1791
DTB Nootdorp inv. 2 , folio 2
7 Abr(ah)am Vlok, geboren op maandag 18-03-1793 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.4.7.
8 Reijnier Vlok [1.1.5.9.4.8], geboren op donderdag 22-01-1795 in Nootdorp [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 2, blz 31]. Hij is gedoopt op zondag 25-01-1795 in Nootdorp.
Notitie bij de geboorte van Reijnier: Dopeling Reijnier
Vader Dirk Vlok
Moeder Wijntje Mooijman
Getuige Jannetje Rensen
Plaats Nootdorp
Datum doop 25-01-1795
Geboortedatum 22-01-1795
Opmerkingen: geboren op het Dorp
DTB Nootdorp inv. 2 , folio 31
boedelverkoop_na_overlijden_van_jacob_dirkz_vlok_april_1845.jpg
38 Boedelverkoop na overlijden van Jacob Dirkz Vlok april 1845
1.1.5.9.4.1 Jacob Dz Vlok (afb. 38), zoon van Dirk Jacobsz Vlok (zie 1.1.5.9.4) en Weijntje Cornelisdr Mooijman. Hij is gedoopt op zondag 10-02-1782 in Nootdorp [bron: DTB Delfland ten Oosten van Delft Nootdorp doopboek 2, blz 7].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Getuige Maria Hilgersum
Jacob is overleden op maandag 04-05-1840 in Nootdorp, 58 jaar oud [bron: Archief Delft Nootdorp Akte Jaar 1840 Nummer 11].
Notitie bij overlijden van Jacob: Waarschijnlijk was hij de eigenaar van de Herberg "de Bruinvis" te Delft, aangezien er wordt vermeld in de advertenties van de boedelverkoop, dat hij in leven tapper was...
Overledene Jacob Vlok, leeftijd 58, Geboorteplaats Nootdorp, Vader Dirk Vlok, Moeder Nijntje (Weijntje) Mooiman, echtgenoot van Trijntje Patijn, Plaats Nootdorp, Datum overlijden 04-05-1840, Tapper
Notitie bij Jacob: Getuige bij huwelijk van zijn broer Abram Dz. Vlok en Trijntje Leije
Getuige bij het huwelijk van zijn broer Cornelis Dz. Vlok en Jannetje Kooij
Beroepen:
Turfschippersknecht   [bron: huwelijk broer Abram en schoonzus Trijntje]
Tapper (waarschijnlijk in de Herberg "De Bruinvis" te Delft)   [bron: Advertentie boedelverkoop na overlijden]
Getuige bij:
20-08-1814     huwelijk Cornelis Dz Vlok (1788-1842) en Jannetje Kooij (1779-1846) [zie 1.1.5.9.4.5]    [broer bruidegom]
07-05-1815     huwelijk Abr(ah)am Vlok (1793-na 1845) en Treijntje Leije (geb. 1786) [zie 1.1.5.9.4.7]    [broer bruidegom]   [bron: Nootdorp Aktejaar 1815 nummer 3 Gemeentearchief Delft]
Jacob trouwde met Trijntje Patijn. Trijntje is geboren omstreeks 1784, dochter van Krijn Patijn en Antje Schonenburg. Trijntje is overleden op dinsdag 26-06-1849 in Vrijenban, ongeveer 65 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1849 Nummer 22].
Notitie bij overlijden van Trijntje: OverledeneTrijntje Patijn, leeftijd 65 Vader Krijn Patijn Moeder Antje Schonenburg Weduwnaar/weduwe Jacob Dirkszoon Patijn Plaats Vrijenban
Notitie bij Trijntje: Voornaam variaties: Arijntje / Treijntje / Tryntje Achternaamvariatie: Petijn / Pateijn
Kinderen van Jacob en Trijntje:
1 Wijntje Vlok, geboren op dinsdag 16-06-1807 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.4.1.1.
2 Krijn Patijn Vlok, geboren op zondag 15-05-1808 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.
3 Antje Vlok, geboren op vrijdag 17-08-1810 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.4.1.3.
1.1.5.9.4.1.1 Wijntje Vlok is geboren op dinsdag 16-06-1807 in Nootdorp, dochter van Jacob Dz Vlok (zie 1.1.5.9.4.1) en Trijntje Patijn. Zij is gedoopt op zondag 21-06-1807 in Nootdorp [bron: DTB Nootdorp Nr. 2 blz 62]. Wijntje is overleden op zaterdag 06-01-1894 in Delft, 86 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1894 Nummer 29].
Notitie bij overlijden van Wijntje: Overledene Wijntje Vlok, leeftijd 85, Weduwnaar/weduwe Arie de Knegt
Notitie bij Wijntje: Voornaamvariatie: Wyntje
Wijntje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 16-11-1834 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1834 Nummer 3] met Adrianus Rijlaarsdam, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijntje en Adrianus: In de scan van de huwelijksakte staat de juiste geboortedatum van Wijntje (16 juni 1807). Volgens het uittreksel is zij 24 jaar en zou dan geboren zijn in 1810. Dit klopt niet. Zij is 27 jaar als zij met Adrianus trouwt.
Bruidegom Adrianus Rijlaarsdam, geboren te Vrijenban, leeftijd 24 Bruid Wijntje Vlok, geboren te Nootdorp, leeftijd 24 (Volgens uittreksel)
Adrianus is geboren op dinsdag 30-10-1810 in Vrijenban [bron: Huwelijksakte], zoon van Jan Rijlaarsdam en Adriana Verboom. Adrianus is overleden op zaterdag 23-04-1842 in Vrijenban, 31 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1842 Nummer 12].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overledene Adrianus Rijlaarsdam, leeftijd 30 jaar
Beroep:
Turfschipper   [bron: Huwelijksakte]
(2) trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 26-05-1843 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1843 Nummer 3; Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Vrijenban Aktenummer: 3] met Arij de Knegt, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijntje en Arij: Bruidegom Arij de Knegt, leeftijd 36 Bruid Wijntje Vlok, leeftijd 36
Bruidegom Arij de Knegt Leeftijd: 36 Bruid Wijntje Vlok Leeftijd: 35
Arij is geboren omstreeks 1807 in Wateringen, zoon van Leendert de Knegt en Gerritje Knoop. Arij is overleden op zaterdag 24-02-1849 in Vrijenban, ongeveer 42 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1849 Nummer 5].
Notitie bij overlijden van Arij: Overledene Arij de Knegt, leeftijd 42
Kinderen van Wijntje en Adrianus:
1 N.N. Rijlaarsdam [1.1.5.9.4.1.1.1]. N.N. is overleden op dinsdag 03-08-1841 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1841 Nummer 12].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overleden Rijlaarsdam, leeftijd 0 (in de akte wordt vermeldt, dat het gaat om een kind van het mannelijk geslacht)
2 Jan Rijlaarsdam, geboren op woensdag 10-06-1835 in Vrijenban. Volgt 1.1.5.9.4.1.1.2.
3 N.N. Rijlaarsdam [1.1.5.9.4.1.1.3], levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 24-10-1837 in Vrijenban.
Notitie bij de geboorte van N.N.: Vader Adrianus Rijlaarsdam Moeder Wijntje Vlok Plaats Vrijenban Geboortedatum 24-10-1837 Opmerkingen: doodgeboren kind
Overledene - Rijlaarsdam Vader Adrianus Rijlaarsdam Moeder Trijntje Vlok Plaats VrijenbanDatum overlijden 24-10-1837 Opmerkingen: Doodgeboren Kind
In de akte wordt vermeld dat het om een kind van het mannelijk geslacht gaat.
Kinderen van Wijntje en Arij:
4 Leendert Adrianus de Knegt [1.1.5.9.4.1.1.4], geboren op vrijdag 22-03-1844 in Vrijenban [bron: Akte Jaar 1844 Nummer 12]. Leendert is overleden op donderdag 12-06-1862 in Delft, 18 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1862 Nummer 319].
Notitie bij overlijden van Leendert: Overledene Leendert Adrianus de Knegt , leeftijd 18
5 N.N. de Knegt [1.1.5.9.4.1.1.5], geboren na dinsdag 31-12-1844. N.N. is overleden op donderdag 06-03-1845 in Vrijenban, ten hoogste 2 maanden oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1845 Nummer 7].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene de Knegt , leeftijd 0
6 Catharina Gerardina de Knegt [1.1.5.9.4.1.1.6], geboren op woensdag 30-06-1847 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1847 Nummer 20]. Catharina is overleden op donderdag 07-08-1851 in Vrijenban, 4 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1851 Nummer 18].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Gerardina de Knegt , leeftijd 4
7 Jacoba Johanna de Knegt [1.1.5.9.4.1.1.7], geboren op zaterdag 01-07-1848 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1848 Nummer 27]. Jacoba is overleden op zondag 12-06-1859 in Delft, 10 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1859 Nummer 329].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Overledene Jacoba Johanna de Knegt , leeftijd 10
8 Adriana Wijntje de Knegt, geboren op woensdag 04-07-1849 in Vrijenban. Volgt 1.1.5.9.4.1.1.8.
1.1.5.9.4.1.1.2 Jan Rijlaarsdam is geboren op woensdag 10-06-1835 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1835 Nummer 18], zoon van Adrianus Rijlaarsdam en Wijntje Vlok (zie 1.1.5.9.4.1.1). Jan is overleden op vrijdag 29-10-1886 in Delft, 51 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1886 Nummer 724].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan Rijlaarsdam, leeftijd 51 Weduwnaar/weduwe Cornelia Sophia Johanna Valkenburg
Jan trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 10-06-1857 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1857 Nummer 68] met Cornelia Sophia Johanna Valkenburg, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Cornelia: Bruidegom Jan Rijlaarsdam, geboren te Vrijenban, leeftijd 22 Bruid Cornelia Sophia Johanna Valkenburg, geboren te Delft, leeftijd 23
Cornelia is geboren omstreeks 1834 in Delft, dochter van Cornelis Valkenburg en Johanna Schieveen. Cornelia is overleden op woensdag 08-09-1869 in Delft, ongeveer 35 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1869 Nummer 530].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Sophia Johanna Valkenburg, leeftijd 35
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Adrianus Cornelis Rijlaarsdam, geboren op zondag 01-11-1857 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.1.2.1.
2 Cornelis Rijlaarsdam [1.1.5.9.4.1.1.2.2], geboren op zondag 06-10-1861 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1861 Nummer 604]. Cornelis is overleden op maandag 02-03-1863 in Delft, 1 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1863 Nummer 131].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Rijlaarsdam, leeftijd 1
3 Johanna Wilhelmina Rijlaarsdam [1.1.5.9.4.1.1.2.3], geboren op woensdag 30-12-1863 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1863 Nummer 849]. Johanna is overleden op zondag 04-11-1877 in Delft, 13 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1877 Nummer 661].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna Wilhelmina Rijlaarsdam, leeftijd 13 Vader Jan Rijlaarsdam Moeder Cornelia Johanna Sophia Valkenburg
4 Leendert Adrianus Rijlaarsdam [1.1.5.9.4.1.1.2.4], geboren op vrijdag 16-03-1866 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1866 Nummer 190].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Vader Jan Rijlaarsdam Moeder Cornelia Johanna Sophia Valkenburg
Leendert is overleden op dinsdag 01-05-1866 in Delft, 1 maand oud [bron: Delft Akte Jaar 1866 Nummer 290].
Notitie bij overlijden van Leendert: Overledene Leendert Adrianus Rijlaarsdam, leeftijd 1 mnd Vader Jan Rijlaarsdam Moeder Cornelia Johanna Sophia Valkenburg
1.1.5.9.4.1.1.2.1 Adrianus Cornelis Rijlaarsdam is geboren op zondag 01-11-1857 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1857 Nummer 590], zoon van Jan Rijlaarsdam (zie 1.1.5.9.4.1.1.2) en Cornelia Sophia Johanna Valkenburg. Adrianus is overleden op donderdag 11-07-1889 in Delft, 31 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1889 Nummer 392].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overledene Adrianus Cornelis Rijlaarsdam, leeftijd 31 Echtgenote Cornelia Sophia Johanna den Blanken
Adrianus trouwde met Cornelia Sophia Johanna den Blanken.
Kind van Adrianus en Cornelia:
1 Cornelia Johanna Sophia Rijlaarsdam [1.1.5.9.4.1.1.2.1.1], geboren op donderdag 05-10-1882 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1882 Nummer 743].
1.1.5.9.4.1.1.8 Adriana Wijntje de Knegt is geboren op woensdag 04-07-1849 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1849 Nummer 20], dochter van Arij de Knegt en Wijntje Vlok (zie 1.1.5.9.4.1.1).
Notitie bij de geboorte van Adriana: Kind Adriana Wijntje VaderArij de Knegt MoederWijntje Vlok Opmerkingen: moeder is weduwe
Adriana trouwde, 46 jaar oud, op woensdag 05-02-1896 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1896 Nummer 21] met Hendrik Bernardus Smink, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Hendrik: Bruidegom Hendrik Bernardus Smink, geboren te Delft, leeftijd 41, Bruid Adriana Wijntje de Knegt, geboren te Vrijenban, leeftijd 46
Hendrik is geboren omstreeks 1855 in Delft, zoon van Dirk Smink en Aafje Edeling.
1.1.5.9.4.1.2 Krijn Patijn Vlok is geboren op zondag 15-05-1808 in Nootdorp, zoon van Jacob Dz Vlok (zie 1.1.5.9.4.1) en Trijntje Patijn. Hij is gedoopt op zaterdag 21-05-1808 in Nootdorp [bron: DTB Nootdorp Nr. 2 blz 67]. Krijn is overleden op woensdag 22-06-1853 in Vrijenban, 45 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1853 Nummer 18; Delft Akte Jaar 1853 Nummer 277].
Notitie bij overlijden van Krijn: Overledene Krijn Patijn Vlok , leeftijd 44 Vader Jacob Dirkszoon Vlok Moeder Trijntje Patijn Echtgenoo/te Neeltje van Roosmalen Plaats Vrijenban
Overledene Krijn Patijn Vlok , leeftijd 44 Vader Jacob Dirkszoon Vlok Moeder Trijntje Patijn Echtgenoo/te Neeltje van Roosmalen Plaats Delft Opmerkingen: wonende te Vrijenban
Krijn trouwde, 23 jaar oud, op maandag 11-07-1831 in Hoogeveen [bron: Hoogeveen Akte Jaar 1831 Nummer 1; Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Hoogeveen Delfland Aktenummer: 1] met Neeltje van Rosmalen, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Krijn en Neeltje: Bruidegom Krijn Patijn Vlok , geboren te Nootdorp , leeftijd 22, Bruid Neeltje van Rosmalen , geboren te Nootdorp , leeftijd 20
Bruidegom Krijn Patijn Vlok Geboortedatum: 21-05-1809 (= doopdatum) Bruid Neeltje van Rosmalen Geboortedatum: 03-03-1811 (= doopdatum) Nadere informatie De leeftijden van de bruidegom en bruid staan niet in de akte
Neeltje is geboren op zondag 24-02-1811 in Nootdorp, dochter van Pieter van Rosmalen en Grietje van Thiel. Zij is gedoopt op zondag 03-03-1811 in Nootdorp [bron: DTB Nootdorp 2 blz 70].
Notitie bij Neeltje: Achternaamvariatie: van Roosmalen
Kinderen van Krijn en Neeltje:
1 Jacob Vlok [1.1.5.9.4.1.2.1], geboren op zondag 04-12-1831 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1831 Nummer 18].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Wijknummer Pand 64, Beroep vader Arbeider
Jacob is overleden op vrijdag 22-06-1849 in Vrijenban, 17 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1849 Nummer 21].
Notitie bij overlijden van Jacob: Overledene Jacob Vlok, leeftijd 17
2 Pieter Vlok [1.1.5.9.4.1.2.2], geboren op maandag 27-05-1833 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1833 Nummer 3].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Wijknummer Pand 61, Beroep vader Arbeider
3 Pieter Vlok [1.1.5.9.4.1.2.3], geboren omstreeks 1835. Pieter is overleden op zondag 08-03-1846 in Vrijenban, ongeveer 11 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1846 Nummer 5].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter Vlok, leeftijd 11
4 Krijn Vlok [1.1.5.9.4.1.2.4], geboren op zondag 27-08-1837 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1837 Nummer 15].
Notitie bij de geboorte van Krijn: Wijknummer Pand 43, Beroep vader Tapper
5 Dirk Vlok [1.1.5.9.4.1.2.5], geboren op vrijdag 13-09-1839 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1839 Nummer 11].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Beroep vader Tapper
6 Trijntje Vlok, geboren op maandag 21-06-1841 in Nootdorp. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.
7 Grietje Vlok [1.1.5.9.4.1.2.7], geboren op zaterdag 18-06-1842 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1842 Nummer 16].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Beroep vader Arbeider
8 Cornelis Vlok [1.1.5.9.4.1.2.8], geboren op vrijdag 18-08-1843 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1843 Nummer 34]. Cornelis is overleden op zondag 29-12-1844 in Vrijenban, 1 jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1844 Nummer 24].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Vlok, leeftijd 1 (16 maanden)
9 N.N. Vlok [1.1.5.9.4.1.2.9], geboren in 1844. N.N. is overleden op zondag 30-06-1844 in Vrijenban, geen jaar oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1844 Nummer 10].
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene Vlok, leeftijd 0
Ik denk een levenloos geboren kind, aangezien het geslacht niet bekend is en de naam is ook onbekend. Ook is het overleden ca. 10 maanden na de geboorte van Cornelis (* 18-08-1843), dus dan is Neeltje 1 maand na de geboorte van Cornelis opnieuw zwanger geraakt.
10 Trijntje Margeretha Vlok [1.1.5.9.4.1.2.10], geboren op donderdag 17-07-1845 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1845 Nummer 23].
11 Pieter Cornelis Vlok [1.1.5.9.4.1.2.11], geboren op donderdag 11-02-1847 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1847 Nummer 5]. Pieter is overleden op maandag 02-08-1847 in Vrijenban, 5 maanden oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1847 Nummer 26].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter Vlok , leeftijd 6 mnd
12 Petronella Margaretha Vlok [1.1.5.9.4.1.2.12], geboren op vrijdag 27-10-1848 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1848 Nummer 39]. Petronella is overleden op maandag 16-04-1849 in Vrijenban, 5 maanden oud [bron: Vrijenban Akte Jaar 1849 Nummer 11].
Notitie bij overlijden van Petronella: Overledene Petronella Margaretha Vlok , leeftijd 6 mnd
13 Petronella Margaretha Vlok [1.1.5.9.4.1.2.13], geboren omstreeks 1849. Petronella is overleden op vrijdag 10-07-1925 in Delft, ongeveer 76 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1925 Nummer 292].
Notitie bij overlijden van Petronella: Overledene Petronella Margaretha Vlok, leeftijd 76, Echtgenoot Willem van Oosten
14 Margaretha Vlok [1.1.5.9.4.1.2.14], geboren op vrijdag 06-09-1850 in Vrijenban [bron: Vrijenban Akte Jaar 1850 Nummer 31].
1.1.5.9.4.1.2.6 Trijntje Vlok is geboren op maandag 21-06-1841 in Nootdorp [bron: Nootdorp Akte Jaar 1841 Nummer 1], dochter van Krijn Patijn Vlok (zie 1.1.5.9.4.1.2) en Neeltje van Rosmalen.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Beroep vader Arbeider
Trijntje is overleden op zondag 31-10-1886 in Delft, 45 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1886 Nummer 725].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Overledene Trijntje Vlok, leeftijd 45 Echtgenoot Johannes Eckhardt
Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 31-08-1870 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1870 Nummer 126] met Johannes Eckhardt, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Johannes: Bruidegom Johannes Eckhart, geboren te Gorinchem, leeftijd 34, Bruid Trijntje Vlok, geboren te Nootdorp, leeftijd 29
Johannes is geboren omstreeks 1836 in Gorinchem, zoon van Jan Eckhart en Kaatje Meulenburg.
Kinderen van Trijntje en Johannes:
1 Johannes Eckhart, geboren op dinsdag 27-07-1869 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.1.
2 Krijn Eckhardt, geboren op zaterdag 25-11-1871 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.2.
1.1.5.9.4.1.2.6.1 Johannes Eckhart is geboren op dinsdag 27-07-1869 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1869 Nummer 487], zoon van Johannes Eckhardt en Trijntje Vlok (zie 1.1.5.9.4.1.2.6).
Notitie bij de geboorte van Johannes: Opmerkingen: Kind erkend/gewettigd huwelijk ouders(Trijntje Vlok) Delft 31-8-1870
Johannes is overleden op zaterdag 24-04-1943 in Delft, 73 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1943 Nummer 279].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene Johannes Eckhart, leeftijd 73, Echtgenoo/te Catharina Ouwerkerk
Johannes:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 13-05-1891 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1891 Nummer 60] met Cecilia Wilhelmina Lelieveld, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Cecilia: Bruidegom Johannes Eckhart, leeftijd 21 Bruid Cecilia Wilhelmina Lelieveld, leeftijd 19
Cecilia is geboren op zondag 26-11-1871 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1871 Nummer 748], dochter van Gerardus Lelieveld en Johanna den Elzen. Cecilia is overleden op dinsdag 22-05-1917 in Poortugaal, 45 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op vrijdag 11-04-1919 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1919 Nummer 57] met Catharina Ouwerkerk, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Catharina: Bruidegom Johannes Eckhart, leeftijd 49 Bruid Catharina Ouwerkerk, leeftijd 53
Catharina is geboren omstreeks 1865 in Leiden, dochter van Nicolaas Ouwerkerk en Catharina van Zijl. Catharina is overleden op woensdag 12-12-1956 in Delft, ongeveer 91 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1956 Nummer 632].
Notitie bij overlijden van Catharina: OverledeneCatharina Ouwerkerk, leeftijd 91 Echtgenoo/te Johannes Eckhart
Kind van Johannes en Cecilia:
1 Catharina Eckhart [1.1.5.9.4.1.2.6.1.1], geboren op dinsdag 11-10-1892 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1892 Nummer 841].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Kind Catharina Vader Johannes Eckhart Moeder Cecilia Wilhelmina Lelieveld
Catharina is overleden op vrijdag 08-11-1918 in Rotterdam, 26 jaar oud [bron: Rotterdam 1918 m006 akte nr. 5990].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Eckhart , leeftijd 26 jaar
1.1.5.9.4.1.2.6.2 Krijn Eckhardt is geboren op zaterdag 25-11-1871 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1871 Nummer 737], zoon van Johannes Eckhardt en Trijntje Vlok (zie 1.1.5.9.4.1.2.6). Krijn is overleden op woensdag 31-01-1940 in Delft, 68 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1940 Nummer 74].
Notitie bij overlijden van Krijn: Overledene Krijn Eckhardt, leeftijd 68 Echtgenoo/te Johanna de Bruin
Krijn trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 24-02-1897 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1897 Nummer 37] met Johanna de Bruin, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Krijn en Johanna: Bruidegom Krijn Eckhardt, leeftijd 25 Bruid Johanna de Bruin, leeftijd 25
Johanna is geboren op woensdag 30-08-1871 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1871 Nummer 542], dochter van Christoffel de Bruin en Johanna Droppert. Johanna is overleden op zaterdag 02-06-1945 in Delft, 73 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1945 Nummer 841].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene Johanna de Bruin, leeftijd 73 Weduwnaar/weduwe Krijn Eckhardt
Kinderen van Krijn en Johanna:
1 Cornelia Elisabeth Eckhardt, geboren op donderdag 23-03-1893 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.2.1.
2 Trijntje Eckhardt, geboren op vrijdag 23-04-1897 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.2.2.
3 Johanna Eckhardt, geboren op zondag 04-06-1899 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.2.3.
4 Jacoba Cornelia Eckhardt [1.1.5.9.4.1.2.6.2.4], geboren op dinsdag 15-01-1901 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1901 Nummer 44]. Jacoba is overleden op zaterdag 30-01-1909 in Delft, 8 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1909 Nummer 40].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Overledene Jacoba Cornelia Eckhardt , leeftijd 8
5 Wilhelmina Catharina Eckhardt, geboren op zaterdag 01-03-1902 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.2.5.
6 Krijn Eckhardt, geboren op maandag 11-05-1903 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.2.6.
7 Catharina Eckhardt [1.1.5.9.4.1.2.6.2.7], geboren op zondag 09-10-1904 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1904 Nummer 756]. Catharina is overleden op donderdag 16-06-1955 in Delft, 50 jaar oud [bron: Delft Akte Jaar 1955 Nummer 338].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Eckhardt, leeftijd 50
Catharina bleef ongehuwd.
8 Johannes Eckhardt, geboren op dinsdag 05-12-1905 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.2.8.
9 Margaretha Eckhardt [1.1.5.9.4.1.2.6.2.9], geboren op maandag 30-12-1907 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1907 Nummer 973]. Margaretha is overleden op woensdag 17-06-1908 in Delft, 5 maanden oud [bron: Delft Akte Jaar 1908 Nummer 322].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Overledene Margaretha Eckhardt , leeftijd 5 mnd
10 Elisabeth Eckhardt, geboren op zaterdag 19-03-1910 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.2.10.
11 Karel Eckhardt, geboren op woensdag 05-03-1913 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.2.11.
12 Jansje Eckhardt, geboren omstreeks 1915 in Delft. Volgt 1.1.5.9.4.1.2.6.2.12.
1.1.5.9.4.1.2.6.2.1 Cornelia Elisabeth Eckhardt is geboren op donderdag 23-03-1893 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1893 Nummer 273], dochter van Krijn Eckhardt (zie 1.1.5.9.4.1.2.6.2) en Johanna de Bruin.